VLD-congres over fiscaliteit

Het VLD-congres heeft zich principieel uitgesproken voor een vlaktaks, m.a.w. een inkomstenbelasting met slechts één enkel tarief. In een overgangsfaze komt er wel een "fair tax" met twee tarieven, 20% en 40%. Amendementen om de overgangsfaze te laten vallen, werden verworpen.

LVB.net stelt een geluidsopname beschikbaar (MP3, 8.5 MB) met enkele interessante tussenkomsten. In het geluidsbestand, dat 18 minuten en 37 seconden duurt, hoor je achtereenvolgens: Vincent Van Quickenborne die er om pragmatische redenen voor pleit om de overgangsfaze te behouden; Jean-Marie Dedecker die stelt dat de Oost-Europese landen die een vlaktaks invoerden vertrokken van een situatie waarbij bijna niemand belastingen betaalde, terwijl wij vanuit een situatie van hoge belastingen vertrekken; Edward Roosens van Jong VLD die ervoor pleit om de overgangsfaze te laten vallen, met het argument dat we momenteel op fiscaal vlak een apeland zijn met een enorme zwarte economie, waarbij de vlaktaks het zwarte circuit zou uitschakelen; Dirk Verhofstadt die stelt dat de overgangsfaze de risico's verkleint en de geloofwaardigheid verhoogt, en tenslotte de stemming geleid door congresvoorzitter Rik Daems, waarbij de zaal beslist om de overgangsfaze te behouden. Daarna bevat het bestand een andere discussie over een voorstel van het LVSV om de onroerende voorheffing af te schaffen, de werkelijke huurinkomsten te belasten, en de investeringen in huurwoningen aftrekbaar te maken, waardoor een enorm zwart circuit zou kunnen wit gemaakt worden en waarbij er een groot terugverdieneffect zou zijn via de BTW. Bovendien worden op die manier investeringen in woonkwaliteit gestimuleerd. Ludo Van Campenhout sluit zich aan bij het voorstel, Roland Duchâtelet geeft vervolgens zijn bedenkingen, Rik Daems probeert een correcte formulering te vinden, maar bij de stemming wordt het voorstel uiteindelijk verworpen.

De media besteden vooral aandacht aan de rel tussen Karel De Gucht en Jean-Marie Dedecker. Iets waar op het congres zelf niets van te merken is. Maar omdat de persmuskieten zich meer in de wandelgangen en in de perslounge bevinden dan in de congreszaal waar het ernstige werk wordt geleverd, ontstaat in de media een vertekend beeld. Het VTM-nieuws gaf de indruk dat het hele congres "ondergesneeuwd" was door de rel. Zondagvoormiddag besluit het VLD-congres met een aantal applaustoespraken. Door familiale verplichtingen zal ik er niet bijzijn.

Reacties

#8843

Jules

 

Klein detail: het amendement over de afschaffing van de onroerende voorheffing werd ingediend door het LVSV. Het werd wel met verve door Ludo Van Campenhout in onze plaats verdedigd. Waarvoor dank natuurlijk.

#8844

LVB

 

@Jules: bedankt voor de correctie, ik heb de tekst in die zin aangepast.

#8846

Eric Jans

 

Het zou wel eens kunnen dat het congres in de coulissen véél belangrijker was dan het eigenlijke congres.

't is de VLD, weet je.

Er wordt iets ingevoerd, op termijn, met een tussenfase... aan de PS om de modaliteiten van de 'overgang' in te vullen.

Haaahahahahaaaa!

#8848

Bema

 

“De situatie is eenvoudig: zolang de PS in Wallonië de plak zwaait, zal de realisatie van de VLD-programmapunten in België een dode letter blijven”. Deze uitspraak komt van Johan Van Gompel (KBC)

Ik wil de pret op het congres niet derven, maar het is compleet nutteloos daar Di Rupo het voor het zeggen heeft en Verhofstadt desnoods zijn blote kont presenteert om maar aan de macht te blijven.

#8850

Cogito

 

dit congres is gewoon verkiezingsvoorbereiding en het is dus veel waarschijnlijker een oppositieprogramma en geen regeringsprogramma.

Plat op de buik tijdens regeerperiodes + donkerblauw tijdens oppositieperiodes => geloofwaardigheid = 0.

#8857

Bertel Cousaert

 

Een fairtaks en zeker de vlaktaks zijn onrechtvaardig (gelieve eerst verder te lezen voor je op te winden, voor iemand met socialistische sympathieën volgt in de volgende paragrafen een vrij liberaal verhaal). Er zijn weinig argumenten om het aantal schalen in te perken. 5 schalen is niet onnoemelijk veel en zorgt niet voor problemen bij de inning (die liggen elders). Misschien ligt de belastingpercentages inderdaad hoog, maar belangrijker is dat de totale fiscale last naar beneden gaat. Dat doe je niet door het aantal belastingschalen te verminderen, maar door aan schuldafbouw te doen en de loonkosten te beperken.

België heeft een hoge fiscale last, maar we zijn niet de enige. In de Scandinavische landen bestaat die ook maar is er minder verzet tegen. Reden daartoe: de burger krijgt er meer voor terug en er bestaat een groter vertrouwen in de instellingen.

Het principe ‘sterke schouders dragen meer’ moet onverkort blijven gelden. Iemand die een minimumloon verdient moet in zijn basisbehoeften blijven voorzien waardoor hij een veel kleiner stuk voor vrij gebruik beschikbaar heeft (vakanties, ontspanning, …). Naarmate iemand meer verdient spreekt het voor zich dat hij meer vrij ter beschikking heeft. Maar een stuk van wat die meerverdieners vrij kunnen spenderen mag best afgeroomd worden terwijl iedere hogere looncategorie toch meer zal overhouden (maar het verschil moet voldoende groot blijven zodat er geen gevoel ontstaat dat men onrechtvaardig veel moet afdragen).

De enige onrechtvaardigheid in het huidige systeem (de principes van het systeem en niet de uitvoering: het aantal categorieën tegenover de vlaktaks) schuilt in het feit dat bij een wisseling van belastingschaal het gebeurt dat de onderste laag uit een hogere laag in feite net iets minder over houdt dan de hoogste laag uit de schaal er net onder (vb. grens op 100: ik verdien 99 en moet 20% afdragen <> ik verdien 101 en moet 25% afdragen). Maar dit is een noodzakelijk kwaad.

Tot slot: lagere belastingen kunnen initieel voor een impuls zorgen, maar na verloop van tijd moet je weer andere methoden zoeken om consumptie, … op pijl te houden. Dat is ook het verschil met de loonlasten, die de concurrentiepositie aantasten. Naar mijn aanvoelen kan beter gezocht worden naar structurele oplossingen.

Nogmaals: prioritair zijn de loonlasten die de concurrentiepositie aantasten. Werkloosheidsuitkeringen moeten na verloop van tijd dalen zonder ze te laten opdrogen, brugpensioen is een kwalijke zaak en mag zeker niet meer opbrengen dan werken en de anciënniteit weegt veel te veel door in de lonen waardoor oude werknemers te duur worden. Doe iets aan die zaken!

Een grote misvatting vandaag is het volgende: een oude werknemer die blijft zitten steelt een job van een jonge werknemer. Op microniveau bedrijf per bedrijf klopt dit misschien, maar op macroniveau niet. Iedere oude werknemer die met (brug)pensioen gaat moet immers een pensioen uitbetaald krijgen dat op de schouders komt van andere werkenden en bedrijven waardoor die minder inkomen beschikbaar hebben om te consumeren of investeren (sociale bijdragen, belastingen, …). Op die manier stelen gepensioneerden jobs van jongeren.

Nog een fiscaal probleem: meer indirecte belastingen of niet (BTW dus)? Een verhoging van de BTW is onrechtvaardig, opnieuw omdat bescheiden inkomens een groter deel van hun inkomen aan basisbehoeften spenderen. Door de BTW te verhogen creëer je dezelfde situatie als het invoeren van een vlaktaks, iedereen draagt even veel af waardoor bescheiden inkomens in vergelijking met betere verdieners minder inkomen overhouden dat vrij beschikbaar is.

Het probleem van socialisten en groenen is dat ze een deel van het economische liberale gedachtegoed overgenomen hebben, maar in de kreten zijn blijven steken: “geen nieuwe belastingen”. Er moet een duidelijk programma bestaan i.p.v. als ezels slogans te balken. Waarschijnlijk komt hier een groot stuk van de spanning tussen vakbonden en SP.A vandaan, de vakbonden vinden geen programma meer terug – en een reden waardoor ik me spijtig genoeg niet thuis kan voelen bij de SP.A.

#8858

koen

 

Los van de inhoud, lijkt het mij een strategische blunder van formaat om de overgangsfase "fair tax" te noemen ... het maakt van de vlaktaks dan natuurlijk de "unfair tax"

#8859

dof

 

"De enige onrechtvaardigheid in het huidige systeem (de principes van het systeem en niet de uitvoering: het aantal categorieën tegenover de vlaktaks) schuilt in het feit dat bij een wisseling van belastingschaal het gebeurt dat de onderste laag uit een hogere laag in feite net iets minder over houdt dan de hoogste laag uit de schaal er net onder (vb. grens op 100: ik verdien 99 en moet 20% afdragen <> ik verdien 101 en moet 25% afdragen). Maar dit is een noodzakelijk kwaad. "

Er is geen "wisseling" van de belastingsschaal, in jouw cijfers: je betaalt 20% op de eerste 100 en 25% op alles BOVEN de 100.

#8862

partijloze liberaal

 

@ Bertel

't is zoals dof zegt, leer eerst es iets meer over belastingen en kom dan de flat (of fair) tax wat onderuit halen

nu kom je alleen ongeloofwaardig over en ben ik onmiddellijk gestopt met verderlezen na je superblunder

als ik 10 keer zoveel verdien ben ik bereid 10 keer zoveel belastingen te betalen, dát is't principe van de 'sterkere schouders blabla'... wat jullie sossen willen is dat ik 40 of 50 keer zoveel belastingen betaal

dat heet omgekeerde solidariteit, en is onrechtvaardig!

#8865

Bertel Cousaert

 

Goed ik heb een fout gemaakt. Of het me ongeloofwaardig maakt weet ik niet. In ieder geval heb ik geleerd om me niet te laten stoppen en het maakt geen enkel verschil in m'n argumentatie. Fiscaliteit heb ik misschien niet echt in de vingers zitten, maar dat betekent niet dat ik er niets van ken. Probeer maar eventjes op een namiddag een ingewikkelde materie te leren kennen.

Inhoudelijke argumentatie tegen mijn tekst zijn welkom.

Het zou mooi zijn mochten alleen specialisten ergens over mee debatteren, schaf dan meteen de democratie af want hoeveel parlementariërs kennen bijvoorbeeld iets over milieu (hoeveel hebben in die sectoren gewerkt of gestudeerd)? Om van de belangenconflicten te zwijgen in zo’n geval.

@partijloze liberaal: Die uitlating over 40 of 50 keer meer belastingen laten betalen slaat nergens op want dat zou betekenen dat er tarieven zijn waarbij je meer betaalt dan je verdient.

Stel dat je het anders bedoelde: om het voorstel aan te halen over de fair taks: 20 en 40 => een vedubbeling. En inderdaad iemand die ¤1000,00 verdient en 20% belastingen betaalt tegenover iemand die ¤100,00 verdient tegen dezelfde 20, betaalt 10 keer meer belastingen en hij verdient 10 keer meer. Met de fair taks zou het 20 keer meer zijn en zet een nulletje bij de 1000 en het wordt 200. Dat is geen argument maar volksverlakkerij want dan kan je de belastingen van niemand meer vergelijken. Niet alles kan lineair gemeten worden, soms moet het in verhoudingen uitgedrukt worden (vandaar procenten). Iets wat elke statisticus zal beamen - zelf ben ik het niet en kan ik het niet bepaald goed uitleggen.

Wat is er mis met omgekeerde solidariteit zoals je het noemt? In m'n tekst staat duidelijk dat er oog moet zijn voor rechtvaardigheid, een meerverdiener moet substantieel meer over houden. Omgekeerde solidariteit geldt ook in ontwikkelingssamenwerking, Europese steunfondsen, liefdadigheid, ... (voor liefdadigheid zie verder).

Zelf mag ik me ook tot de middenklasse rekenen en dus de betalers – of liever mijn ouders, ik ben student (die er overigens ook geen probleem mee hebben). Heb ik daar een probleem mee? Neen. We krijgen er ook wel wat voor terug: werkloosheidsvergoeding in geval van, ziekteverzekering en goede gezondheidszorg (ook al ben ik zelden ziek), pensioen, … wat niet hetzelfde is als de verzorgingsstaat zoals die soms lijkt te bestaan.

Er is een alternatief: het Amerikaanse, maar dan moet er dringend werk gemaakt worden van een uitgebouwde liefdadigheid – die in de VSA niet blijkt te werken – (ik geef bedelaars niets omdat ik ervan uit ga dat de sociale zekerheid voldoende middelen verschaft). Liefdadigheid is trouwens iets typisch religieus (moslims, christenen, Boeddhisten, … zijn er mee bezig) wat op zich niet slecht is. Maar in een omgeving als de VSA waar ze het monopolie lijken te verwerven (het gaat hier enkel om vermoedens en indrukken) leidt het alvast niet tot een grotere zelfredzaamheid (bevoogdend optreden naar analogie van bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking) en hun politieke invloed helpt het een eind vooruit (waar we in Europa eindelijk van verlost zijn). Wie eens in de diepe put terecht gekomen is raakt er moeilijk uit, dat is een feit, en het Amerikaanse economische liberalisme lijkt dat alvast geen stap vooruit te helpen. Voorlopig kiezen we er in Europa nog steeds voor om het collectief te organiseren en niemand te laten creperen (bedelaars zijn allesbehalve aangenaam).

Pas eindelijk de sociale zekerheid aan (zoals in de eerdere tekst geschreven) en werk aan een verdere schuldafbouw. Verder zijn er een aantal overheidsdiensten die ‘ontvet’ mogen worden en geïnformatiseerd. Dat er in ons land zeven administraties (één voor elke regering), zeven parlementen, … zijn helpt ook niet (dat ze langs Waalse kant eindelijk eens fuseren). Verder zijn er wat regels, decreten en wetten die overgedetailleerd zijn en een ongelooflijke administratieve rompslomp meebrengen. Inspectiediensten zijn zelden bekwaam in hun taken. Enzovoort. Het lijstje gebreken is lang, maar het antwoord daarop is niet: minder belastingen tout court – evenmin meer trouwens.

PS: zoals je merkt heb ik op geen enkel moment kreten als neocons, ultraliberalisme, … gebruikt, dat is het soort socialisten zonder hersens dat denkt in slogans en met dogma’s en waar ik hoofdpijn van krijg. Marx heeft wel degelijk afgedaan.

Ik hoop dat hier nu geen fouten in staan. En als je ze ontdekt, of als je meent dat ik de dingen te eenvoudig zie: instrueer me, ik sta altijd open om dingen bij te leren en ik probeer te luisteren (eerder werd deze webblog als 'neoconservatieve blog' omschreven > Joe in 'VLD-congres gestart', iets wat je van mij niet zult lezen alleen al omdat het zowat de enige kwalitatief hoogstaande actualiteitsweblog is).

#8866

Freak

 

@ Bertel

jij zegt:

>Stel dat je het anders bedoelde: om het voorstel aan te >halen over de fair taks: 20 en 40 => een vedubbeling. En >inderdaad iemand die ¤1000,00 verdient en 20% belastingen >betaalt tegenover iemand die ¤100,00 verdient tegen >dezelfde 20, betaalt 10 keer meer belastingen en hij >verdient 10 keer meer. Met de fair taks zou het 20 keer >meer zijn en zet een nulletje bij de 1000 en het wordt 200. >Dat is geen argument maar volksverlakkerij want dan kan je >de belastingen van niemand meer vergelijken. Niet alles kan >lineair gemeten worden, soms moet het in verhoudingen >uitgedrukt worden (vandaar procenten).

ik heb hierover maar 1 vraag: hoe lang ben jij naar school geweest? naast niets snappen van belastingen snap je blijkbaar ook niets van wiskunde

't houdt geen steek jong!

als iemand erin slaagt dit uit te leggen is hij steeds welkom, wat ik nu lees komt overeen met 1+1=7

#8867

Freak

 

wat google allemaal niet oplevert:

- Bertel Cousaert is Groen!-kiezer

- Bertel Cousaert is lid van Amnesty International

- Bertel Cousaert tekens petities tegen nachtvluchten

- Bertel Cousaert spaart munten

echt wel een goeie achtergrond om te debatteren over de voor- en nadelen van een belastingsstelsel (je hebt zelf bewezen er totaal niets van te snappen)

#119399

Anno 1985

 

Bij u is het zelfs niet nodig google te raadplegen, deze post zegt het allemaal.

#8868

Publius

 

Niemand kan tegen minder belastingen zijn, maar wie garandeert dat die belastingshervorming ongeveer evenveel opbrengen als de huidige ?

Schuldafbouw is belangrijk, alsook inkrimping van de overheidsuitgaven. Daarover wordt bitter weinig gezegd.

Voor Vlaanderen en België is het belangrijk dat PS country gaat besparen. Voor wie België wil behouden kan dat door het mes van een Vlaamse onafhankelijkheidseis op de keel van de Walen te plaatsen. Niets daarover ?

SP.A heeft een duidelijke Njet gegeven op de plannen van de Liberalen, terwijl VLD tegen alle gezond verstand in blijft vasthouden aan het cordon sanitaire en dus instemt met zijn eigen politieke gijzeling.

Het is makkelijk met veel praatjes balonnetjes op te laten goed wetende dat je de daarna een ander de schuld kan geven omdat je je eigen beloftes niet kan nakomen. BHV, DHL, etc... Je zou beginnen denken dat ze het er om doen.

De signalen vanuit het VLD congres zijn heel teleurstellend.

#8869

tijl

 

Geachten. In verband met vlaktax is het misschien interessant de weblog van nova civitas te consulteren. Daarin kan men lezen wat er allemaal gepaard gaat met Vlaktax. Er is één dominante daarin : overal waar de vlaktax gebruikt wordt stijgen de inkomsten, ondanks daar percentages inzitten van 12 % tot 26 %. Natuurlijk is het afbouwen van de staatsschuld ook een primordiaal gegeven.Het artikel is van de hand van Paul Belien.

#8870

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

Niettemin is een vlaktaks ook rechtvaardiger omdat iedereen immers veel meer dezelfde prijs voor een overheidsdienst dan

in het huidige systeem. Ik steun dan ook zeker deze evolutie bij de VLD:

http://cleppe.blo...

Om niet te spreken van het feit dat een vlak-taks normaal gezien ook een techniek is om de lasten te verlagen.

#8872

Wim

 

@Freak: Bertel is tenminste zo laf niet met een pseudoniem te posten. Iemand anoniem veroordelen op basis van een bijeen gegooglede achtergrond is dat wel.

#8873

Freak

 

@Wim

en zever vertellen die gaan kat snapt is wel ok hé

of kan jij me anders uitleggen wat hij bedoelt?

#8874

X-man!

 

Over de vlaktaks :

http://lvb.net/it... (ere aan de webmaster die mi de kat de bel aangebonden heeft ...)

http://www.workfo... (en dit is natuurlijk de hoogwaardige site met Eric Verhulst, Paul Vreymans en Willy De Wit de originele bedenkers van de problematiek, ten minste ze hebben het toegepast op België).

Eigenlijk wil ik Publius bijtreden, ik zie het belang niet van maar twee tarieven, als je van 20% naar 40% sprint valt te vrezen dat bepaalde "beroepen" juist onder die maximumgrens gaan vallen.

Als alternatief kan je naar voor schuiven gewoon het huidige hoogste tarief afschaffen, en binnen twee jaar het volgende, enz enz.

Of deel de tarieven gewoon op 20%, 25%, 30%, 35%, 40%.

@ Bertel.

Wat er mis is met omgekeerde solidariteit ? Wel iemand die "goed zijn boterham" verdient, stelt na een tijdje vast dat hij meer rendement haalt uit fiscale spitstechnologie dan met gewoon harder te werken.

Zie WFA ... of ergens legde Verhulst uit dat het toch wel "ernstig" wordt als een "goede verdiener" zoals de artsen (je weet wel die vroeger dag in dag uit in de weer waren om zoveel mogelijk huisbezoeken te presteren) nu eigenlijk voorkeur geven aan een vrij weekend, waarom ? Omdat die extra prestaties niet meer lonen, wil jij voor één euro per uur netto werken ? Dat ze beter zelf hun gras afrijden of hun kind een bijles geven, of hun boekhouding bijhouden.

Nu als de modale tweeverdieners vaststellen dat ze eigenlijk de helft van hun inkomen afgeven aan belastingen en bijdragen, en dat ze daarnaast nog btw betalen op al hun aankopen, en als ze iets gespaard hebben, de overheid (ten minste diegene die voor die andere soort opkomen) stelt dat het onrechtvaardig is om te sparen en er een vermogensbelasting afgehouden moet worden, maar daarnaast nog eens successierechten en schenkingsrechten, ... of belasting op hun woning, alsof ze het verhuren, is het dan te verwonderen dat zoveel mensen afhaken en deeltijds werken ? Terwijl ze perfect in staat zouden moeten zijn om full te werken, want ze beschikken over de capaciteiten.

Maar neen, ze stellen vast dat met wat ze overhouden ze nauwelijks een poetsvrouw kunnen bekostigen. Dat ze geen studiepremie krijgen voor hun kinderen, dat ze een mooie auto hebben, maar daarom nog maar eens fiscaal gepenaliseerd worden.

Dus beslissen ze maar om zelf de ramen te schilderen, of te behangen en te poetsen.

En wat voor gevolg heeft dat ? Wel de overheid moet al die mensen die vroeger schilder, behanger, poetsvrouw waren nu aan het werk stellen, en ze een job geven ... ja, je begrijpt toch wat ik daarmee bedoel ... hoop ik, ten minste, ik wil je antwoord geven op je reactie :"Inspectiediensten zijn zelden bekwaam in hun taken. Enzovoort."

Dus wat is er fout in het systeem ? Wel de overheid wil teveel herverdelen. De overheid herverdeelt zoveel dat je eigenlijk nog nauwelijks meer overhoudt door hard te werken. of anders geformuleerd, als je hard werkt is het om je buurman te helpen. En als je niet hard werkt is het de buurman die jou moet helpen. En in beide gevallen hou je eigenlijk evenveel over. Dus wat ga jij dan doen ? Hard werken om je buurman in het zonnetje te laten zitten op zijn terrasje ?

En echt ik wil de socialistische ingestelden hier niet blameren, het is lovenswaardig wat zij voor ogen hebben, maar gewoon een beetje naief. De modale burger heeft wel school gelopen, maar de "gemiddelde" man reageert nogal primair, net zoals de "gemiddelde" vrouw. Je weet wel, de bietjes en de bloemetjes, wel, de modale man wil presteren om een vrouw te verleiden, dus macho-gedrag, en de modale vrouw wil een hard presterende man om de "spruiten" te onderhouden, dus zeer vrouwelijk en aantrekkelijk om aan de wensen van die man te voldoen.

Als je die wetmatigheden wegneemt, kom je in een situatie dat vrouwen geen man meer behoeven, ... (je weet wel ... zeer zelfstandig, vrijgevochten, ... op wie ik doel) maar erger, dan kom je in een situatie waarbij het eigenlijk niet meer nodig is dat je zelf nog hard werkt want het systeem herverdeelt en zorgt voor de vrouw. En dus moet de man niet meer presteren, hij moet enkel nog zoveel mogelijk "bloemetjes" vinden en bezoeken.

Alleen wordt het problematisch als iedereen van het systeem profiteert, en niemand nog behoefte heeft om hard te werken. Want dan kan de overheid alleen de belastingstarieven nog verhogen om de rekeningen te vereffenen, terwijl iedereen maar altijd opnieuw aankomt met nieuwe prijzige verlanglijstjes. Want die vrouwen, wel die zijn nu zo zelfstandig dat ze extra hard presteren en een hoge functie ambiëren, en dus moet de overheid ook extra voor hun kinderen zorgen. Ja, een spreekwoord zegt :"Koken kost geld !"

Maar met die belastingverhoging werkt niemand nog, ten minste dan werkt iedereen ineens nog wat minder, en dus moet je weer de belastingen verhogen. Met als gevolg dat het systeem op de kortste keren op apegapen ligt. Dus een laag niveau aan zelfstandigen (cf België) of een economie die "stil valt" (cf België).

Een ander nadeel van die hoge fiscaliteit is dat enerzijds je veel meer reglementen moet hebben om die belastingen te innen, maar anderzijds ook veel meer ambtenaren. En je weet toch, die ambtenaren moeten volgens het reglement werken, om de rechten van de burger niet te beschamen, dus dat is niet noodzakelijk efficiënt, ja je mag dus niet redeneren als een manager, de wetten zijn daarvoor niet gemaakt.

Dus moet je veel ambtenaren hebben om al die mogelijke en onmogelijke sluipwegen te controleren, want ondertussen is het ontsnappen aan die veelvraat de staat, een nationale sport geworden, wat de modale filosoof eigenlijk zelfs niet meer zo "erg" vindt want zij beweren dat het de schuld van de burger niet is. Nu, ik vraag mij dan af waartoe al die verkiezingen dan dienen, want de schuld van de politici is het ook niet want :"De kiezer heeft altijd gelijk!".

Of zelfs de modale politicus van een bepaalde strekking, verkondigde tien jaar geleden nog, dat een "beetje" zwart "moest" om het systeem te smeren. En tien jaar dat is maar een "flikkering" in de fiscale geschiedenis, zeker als je in ogenschouw neemt dat de staatsschuld al tientallen jaren opgebouwd wordt.

Met als gevolg, door al die reglementen, dat je veel rechtszaken hebt, maar ook veel fiscalisten die in de complexe wetgeving steeds opnieuw gaten vinden zoals "poorten waar een kemel gemakkelijk door kan".

En dus verstopt de "voortgang" bij justitie, wat natuurlijk op applaus onthaald wordt door de juristen, want dan verjaren de vervolgingen, en dan kunnen zij de erelonen, zonder briefje natuurlijk, dat begrijp je nu ondertussen toch ook al wel uit de exacte betekenis van "ere"-lonen, eventjes met dubbel krijt schrijven.

Dus die ambtenaren moeten dan toch maar hun prestaties verantwoorden, en hoe doen ze dat ? Wel door goede statistieken naar voor te schuiven met heel veel overtredingen.

En hoe doe je "dat" ? Wel door gewoon iedereen een kleine "fraude" aan zijn been te lappen, zo iets onbelangrijks, onder het dreigement dat ze anders alles eens zullen komen omdraaien. Nu, die fiscalisten, hun tegenstanders, hebben alle begrip voor de penibele situatie van de ambtenaren. Natuurlijk, want wie zijn die fiscalisten ? Wel dat zijn de meest succesvolle ambtenaren ! Waar zouden ze anders de job geleerd hebben ?

En, ze brengen er dus ook het nodige begrip voor op. En als het nodig is helpen ze dus die ambtenaar een beetje, met er "stoemelings" een klein foutje in te steken, want al bij al, die ambtenaar moet ook zijn huis poetsen, dus na zij treinreisje heen en weer naar Brussel, wil hij toch ook wel op tijd thuis komen, om te poetsen. En als je die ambtenaar ontgrieft van zijn persoonlijke levensvervulling en er voor zorgt dat hij slechte punten krijgt van moeder de vrouw, dan wordt hij ongenietbaar. En dat is natuurlijk slecht voor de goede verstandhouding. Want die ambtenaar zijn wedde, wel vroeger was dat iets waarmee hij kon bluffen, met daar nog een degelijk pensioen aan gekoppeld, een uitgestelde wedde, maar nu ? Zijn minfin (minister van financiën) zoekt altijd redenen hoe er op het personeel bespaard zou kunnen worden. Die deinst er zelfs niet voor terug om zo maar mensen van de straat te plukken om te besparen; je weet wel, zonder degelijk opleidingsniveau is de ambtenaar stukken goedkoper. Eigenlijk een beetje zoals het afbouwen van die grenzen, je kan daarmee goedkope producten en werkkrachten binnenbrengen. Bij de ambtenarij is er al een tiental jaar een gelijkaardige benadering in voege, men doet aan on-the-job opleiding, gelijkschaling, verankering aan het niveau, geen doorstroming meer, en vast zitten op dezelfde plek om maximaal vertrouwd te raken met de lokale situatie en ondertussen externe managers aantrekken die een moderne structuur zullen uitwerken.

En de minfin weet ook wel hoe de vork aan de steel zit ivm die vele overtredingen, ... Dus wat denk je ? Dat die ambtenaar er voor zal zorgen dat zijn minister in het "zonnetje" mag zitten ? En die minister zal hij zijn ambtenaren wel in het "zonnetje" zetten ?

Bertel, zo simpel ben je nu toch ook niet ? Ik zou haast zeggen, in een land waar iedereen hetzelfde sport verkiest, en iedereen iedereen bedriegt en zijn beloften niet nakomt, maar het wel om ter best kan uitleggen, .... ik bedoel daarmee natuurlijk niks politieks hoor, het gaat hier gewoon over de fiscale geplogenheden in België, kijkt iedereen naar zijn eigen profijt.

Ja, en zo hebben de ambtenaren dan natuurlijk geen tijd meer voor de grote zaken, want als je elke dag een kleine overtreding vaststelt heb je elke dag prijs, maar is je dag ook vol met het afwerken van die ene kleine zaak. Maar niet getreurd, wie het kleine niet begeert is het grote niet weerd, de chefs zijn uiterst tevreden, want de statistieken tonen mooie cijfers, en dus is het grote publiek ook tevreden en de minfin (minister van financiën) evenzeer.

Trouwens, wie kan er die grote zaken winnen ? Zo een grote zaak duurt wel tien jaar als je voor de rechtbank gaat ! Dus dat kost veel geld en tijd, en er komt geen geld binnen, in een moment van financiële krapte, dus moet je daar geen tijd aan verspillen. En ofwel is de ambtenaar op pensioen, of overgestapt naar de privé, soms wel eens in dienst van de advokaat die hem zo een knappe tegenstander vindt, of het vervolgde bedrijf is in faling en zo komt er dan toch niks van. Je begrijpt dat dat allemaal dus maar tijdverlies is.

Ja, en dan heb je nog de grote speurders, die doen enkel grote zaken, miljarden, enkele per jaar. Dat maakt dan ook de "algemene totalen" van de statistieken aannemelijk en geloofwaardig. Ja, en soms haalt die minister van financiën dan ook eens zo een grote zaak binnen, ten minste als hij er speciaal de wet voor aangepast heeft en de bedrijven begrip opbrengen voor de noden van de minister.

Nood breekt wet, nietwaar.

Dus Bertel, ik vond het positief dat je schreef :"... of als je meent dat ik de dingen te eenvoudig zie: instrueer me, ...".

Ik hoop dat ik op je verzoek ingegaan ben, en dat je het allemaal wat beter vat. Eigenlijk is het allemaal niet zo simpel als het er ogenschijnlijk uitziet.

En een wijze raad, niet onthouden wat ze verteld hebben, maar voornamelijk proberen achterhalen wat er niet gezegd is, want daar ging het eigenlijk wel over.

#8875

Cogito

 

Er bestaat!

progressieve taks

vlaktaks

bijkomende taks

tabakstaks

alcoholtaks

benzinetaks

radiotaks

hondentaks

wegentaks

....

Maar er bestaat niet zoiets als

fair taks.

#8876

Thomas

 

Even samenvatten :

-uitgangspunt : doel van politiek is maximalisatie welvaart

-hoe realiseren : minder overheid = meer welvaart zoals zelfs onze socialistische analfabeten begrijpen

Dus : minder overheid is doel.

Betekent :

1. Minder inkomsten : dat heeft iedereen begrepen

2. Minder uitgaven : DAAROVER gaat de discussie

"Hoe kom je tot lagere uitgaven bij overheidsinstellingen" is dus de essentie van het debat, niet allerlei discussies over socialisme etc.

Nu heeft de VLD dit al jaren geprobeerd, bij allerlei overheidsinstellingen. Je kan ze niet beschuldigen het niet te proberen.

Probleem is : het zijn politici en juristen, en ze kennen niets van efficiëntie laat staan van zaken doen.

Dus : ze worden door de eerste de beste consultant wijsgemaakt dat ze XX miljoen euro kunnen besparen door hen in dienst te nemen.

Resultaat, overal in openbare besturen geleid door VLD'ers waar te nemen :

1. nieuw management met hoop consultants wordt aangeworven

2. consultants zeggen : ontsla XX ambtenaren

3. ambtenaren zeggen : den boom in wij staken en zorgen ervoor dat er geen vuil wordt opgehaald, geen wegen worden gebouwd etc zodat ge uw kiezers verliest

4. er gebeurt niets, de kosten verhogen alleen door overal consultants in dienst te hebben.

Nu, je kan ze het niet kwalijk nemen, ze weten uiteindelijk niet beter en zullen altijd blijven vertrouwen op consultants en andere sjamanen bij gebrek aan beter. Een complete dead-lock.

Dus nu is de vraag aan alle liberalen : wat is de beste methode om de uitgaven van de overheid drastisch te verlagen ?

Mijn persoonlijk voorstel :

1. Leg op federaal niveau een maximaal % van het BNP vast dat de overheid mag uitgeven, bij voorbeeld 25 % van het BNP. Voordeel van werken met BNP is dat het makkelijk is en voor iedereen te begrijpen, cfr Maastricht norm.

2. Verminder in 1 legislatuur de UITGAVEN van de overheid geleidelijk tot je op dat niveau komt.

Hoe ?

- NIET door consultants, plannen, business process reengineering, geautomatiseerde workflows en andere BS; dat moeten de instellingen zelf doen OMDAT ze niet anders kunnen.

- WEL door de dotaties aan de ministeries en lagere overheden lineair te verminderen tot je op het juiste niveau komt.

Of nog, hoeveel ambtenaren kunnen tewerkgesteld worden, wat er al of niet kan gedaan worden met dat geld, daarover moeten de instellingen zelf maar beslissen; ze krijgen gewoon stelselmatig minder. Als ze nieuwe ideeën hebben moet dat altijd betaald worden met hun bestaande inkomsten.

3. De hierbij gepaard gaande belastingverlaging is makkelijk te realiseren ALS GEVOLG VAN DE VERLAGING VAN DE UITGAVEN EN NIET OMGEKEERD. Stoppen dus met hierover papier te schrijven !

Mijn voorstel is dus om, heel concreet, de inkomsten van overheidsinstellingen te verlagen. Onmiddellijk, zonder dralen. Gelijktijdig kunnen de belastingen naar beneden, onmiddellijk. Het geld dat niet meer gebruikt wordt moet niet meer geïnd worden.

Is hard, maar wel concreet en realiseerbaar zoals Ierland, UK, USA, Oost-Europa bewijzen.

#8878

marcel schenk

 

Meest opvallende zin op het hele congres:

Verhofstadt die nog durft te spreken over een volgende legislatuur.

#8880

Outlaw Mike

 

Ok Luc, ok. De intellectuele onderbouw is er. De VLD heeft de brains.

Wat de VLD niet heeft is kloten.

Wat voor zin heeft zo'n congres als de heren en dames coyfeeën niet de moed hebben hun voor eigen voorstellen te vechten? Voor mij is het een uitgemaakte zaak, ik kijk uit naar het Vlaams Belang-Congres met hetzelfde thema dit najaar. VLD delenda est.

#8886

Briggs

 

est...pest :p

#8889

Bertel Cousaert

 

Een reactie valt me nu zwaar. Het moet allemaal wat bezinken, en dat kan een tijd duren. Er is maar één mogelijkheid: ik vorm een nieuwe eigen opinie desnoods vind ik een antwoord (ik moet de andere kant van het politieke spectrum ook maar eens raadplegen). Ik neig momenteel een eindje naar Thomas' redenering. Alleen stel ik me de vraag of het zo eenvoudig realiseerbaar is. De dienstverlening mag niet in het gedrang komen waardoor het uitkleden van sommige departementen moeilijker is en van andere meer tijd zal kosten. Blijft het probleem dat we vanuit een andere situatie vertrekken dan O-Eur. en de VSA. Maar het is overduidelijk dat ik het debat te eng zag en er zelfs een mentaliteitswijziging nodig is.

Maar opnieuw: hervorm eindelijk de sociale zekerheid en doe voort met de schuldafbouw (en een toevoeging: er zijn te veel regeltjes en uitzonderingen). Tegelijk is een realisatie in 1-2-3 niet mogelijk. Hoe dan ook wil ik geen afbouw die de sociale zekerheid te sterk aantast en de omgekeerde solidariteit moet blijven gelden. Dit zoals uit de discussie blijkt liever 5 belastingtarieven dan 2. (de socialistische strekkingen moeten dringend op zoek naar nieuwe economische oplossingen en opvattingen).

Nog een waarschuwing: een vereenvoudiging van de regels en verlaging van tarieven leidt niet automatisch tot minder ontduiking.

In: http://lvb.net/it... mis ik echter één ding: vanuit welke positie startte Ierland? Als mijn vermoeden juist is was de situatie wel heel slecht. In zo'n geval zeggen spectaculaire percentages niet alles en is het voor een belangrijk stuk een inhaalbeweging.

@Freak: Amnesty International heeft geen enkele band met politieke partijen. De leden, vrijwilligers, sympathisanten en het personeel hebben alle mogelijke politieke kleuren van rechts naar links met inbegrip van Vlaams-nationalisten (één uitzondering misschien, ik ben nog niemand tegengekomen die Vlaams Belanger zou kunnen zijn). Bij AI vraagt niemand naar een politieke kleur. Ik hoop dat je weet dat AI strijdt voor Mensenrechten en dat dit en niets anders de gemeenschappelijke basis is van de vereniging en beweging (tegen foltering, voor eerlijke processen, ... en géén vredesbeweging of wat dan ook is).

Persoonlijke aanvallen kan ik moeilijk verkroppen. Wat de nachtvluchten betreft, ik zou de petitie waarschijnlijk niet meer ondertekenen, de muntjes tellen was een leuk speeltje dat geen tijd kostte en mijn politieke kleur speelt geen enkele rol, mijn sympathieën waar al duidelijk (ik wil geen te strikt etiket opgeplakt krijgen). Ter aanvulling - maar geen van dit alles is van belang - ik ben voor migrantenstemrecht - je hebt dit bij het googlen misschien niet opgemerkt(?).

Mijn tekst was onduidelijk, misschien had ik beter gewacht tot vanochtend om een 2e reactie te posten, de aanvankelijke bedoeling, maar ik vond het debat de verkeerde richting uit gaan.

#8890

Egidius

 

Mensen als Luc Van Braekel en anderen verrichten binnen de VLD soms mooi werk. Dat is helaas gedoemd om, zoals de beruchte confederalisme-resolutie en vele andere beslissingen, voor eeuwig in het partijprogramma te blijven zitten. Werken aan het VLD-programma is zoiets als vooruit proberen te komen in een luchtledige ruimte, ver van de politieke realiteit.

Niemand drukte dat vorige week beter uit dan Johan Van Gompel (KBC): “De situatie is eenvoudig: zolang de PS in Wallonië de plak zwaait en de sociale zekerheid federaal georganiseerd blijft, zal de zelfs gedeeltelijke realisatie van de VLD-programmapunten in België dode letter blijven.”

Spijtig van de vele goedbedoelde inspanningen en het verspilde talent.

Egidius

#8891

Huug

 

X-Man! schreef: "Nu als de modale tweeverdieners vaststellen dat ze eigenlijk de helft van hun inkomen afgeven aan belastingen en bijdragen.. //...is het dan te verwonderen dat zoveel mensen afhaken en deeltijds werken ? Terwijl ze perfect in staat zouden moeten zijn om full te werken, want ze beschikken over de capaciteiten."

Precies. Dat van die 'sterke schouders' is me in het verkeerde keelgat geschoten. Sinds 2003 werk ik om de drie weken een week lang in nachtshift. Daar was ik een tijdlang heel blij mee want met de premies op nachtwerk zag ik mijn loon lekker de hoogte inschieten. Tot vorige week toen mijn belastingaanslag in de bus viel. Zomaar eventjes 2150 Euro moet ik bijbetalen! Als ik alles uitreken dan kom ik tot de conclusie dat ik 56% van mijn premies mag/moet afdragen aan vadertje staat. Voor mij hoeft dit niet meer. Dan ben ik liever terug de 'zwakke schouder'. Hoe meer je werkt, hoe meer er binnenkomt en hoe meer ze van je afpakken. Wie hier fulltime werkt, zitten ze fulltime uit te kleden. Moest ik zelfstandige zijn dan werkte ik me te pletter in het zwart. Vooral als je ziet hoe men zo schandalig zit te morsen met ons geld. Het is hier eigenlijk de omgekeerde wereld. Doe géén klop en je krijgt een beloning. Belastingen? Gelegaliseerde gangsters, ja!

#8892

Raoul THEEUWS

 

Ik krijg de indruk dat de VLD prachtige plannen en uitgekiende programma's kan schrijven maar dat ze er NIET in slaagt die enigszins uit te voeren!

Zou het kunnen dat men in de VLD niet VRIJ is???

#8893

Steerse

 

Die smalende commentaar vind ik maar flauwtjes.

De VLD zorgt voor agenda-setting. Een aantal thema's staan maar op de politieke agenda dankzij dit soort congressen. Het is waar: een partij blijft hameren op lastenverlaging, krijgt wel eens een ferme toek op de neus als het niet voldoende is of het niet snel genoeg gaat, maar anderzijds is het maar doordat de liberalen erover blijven doordrammen dat de andere partijen het in zekere zin overnemen.

Hoe verklaar je dat CD&V en SPa tegen hun eigen vakbond in zich kantten tegen een ASB? Dat kan alleen maar zijn omdat de VLD drukt op het discours, zonder de VLD zou lastenverhoging geen zo'n vies woord zijn als nu.

#8895

Cogito

 

De "smalende commentaar" van Raoul is niet flauwtjes, maar juist gepeperd want de waarheid.

Bewijs nr. 177 dat de VLD zo links is dat ze door links links wordt gevonden is de reactie van GROEN! op het congres:

VLD wordt "kil en genadeloos". Vera Doewa vindt dat de VLD "naar het centrum opschuift waar korte termijn denken en individualisme heersen".

Bahbahbah wat heb ik de pest aan politieke correctheid.

#8897

Raoul THEEUWS

 

@Steerze:

Tja, een partij die thema's van anderen over- en/of afneemt...bedoel je uitsluitend de VLD of misschien toch een andere partij... misschien?

En als je mijn commentaar maar "flauwtjes" vindt kun je er nog altijd een vleugje peper aan toevoegen; dan is het wellicht minder "smalend"!?

En die "agenda-setting" doet me glimlachen!!

Of bedoiel je daarmee de agenda van de PS?

Sans rancunes, Steerze.

#8900

Egidius

 

@ Steerse: De retorische vraag van Raoul Theeuws "Zou het kunnen dat men in de VLD niet VRIJ is?" wordt meteen beantwoord door de VLD-voorzitter himself:

"Leden van het partijbestuur of nationale mandatarissen die nog openlijk kritiek geven op andere VLD’ers of die ingaan tegen een democratisch genomen beslissing, worden uit het partijbestuur gezet, en Somers zal een dossier indienen bij de statutaire commissie om hen uit de partij te verwijderen."

http://www.nieuws...

Dat is nog eens een vrije partij waarbinnen ideeën vrij kunnen cirkuleren, niet?

Egidius

#8901

Egidius

 

Nog een toevoeging uit hetzelfde artikel:

"Het kan voor Somers ook niet langer dat Dedecker openlijk zijn standpunt over het cordon sanitaire rond Vlaams Belang verkondigt."

Somers noemt dat een "democratisch genomen beslissing"... Zover ik weet is die CS-beslissing (die op zich al onzinnig was: binnen de liberale partij zijn er dus dingen waar je niet mag over spreken?)genomen door één of andere partij-instantie, te weten een kleine honderdtal personen die samen minder dan 1 pct van de leden vertegenwoordigen en waarvan een flink pak werkzaam is op VLD-kabinetten. M.a.w., er is helemaal niets democratisch aan die beslissing, alleen een referendum onder alle VLD-leden zou dat zijn, en er is dus niet de minste reden voor Dedecker om hierover te zwijgen. Of het zou zijn schrik moeten zijn om de weg van Goyvaerts, Beysen en Coveliers op te gaan.

Egidius

#8902

Vince

 

Wat ben ik blij dat ik straks Fair tax zal mogen betalen.

Als het teminste zo ver komt, natuurlijk?

#8908

PVV

 

Particratie, weg met de vrijemenings uiting, applaus. Wij hebben het weeral eens goed gezegd. vld, klein partijtje met grote heersers.

#8913

Johan B

 

In "The Road to Serfdom" citeert F.A. Hayek in hoofdstuk 11 (The End of Truth):

"Whilst the work is in progress, any public expression of doubt, or even fear that the plan will not be succesfull, is an act of disloyalty and even of treachery because of its possible effects on the will and on the efforts of the rest of the staff." (uit S. and B. Webb, Soviet Communism).

De kritiek van De Gucht past in deze Sovjet logica en richt zich dus louter tegen de criticaster.

De kritiek van Dedecker en Bouckaert is inhoudelijk en vertegenwoordigt de mening van een groot deel van de achterban. De dreiging van Somers zal dus tot gevolg hebben dat de kloof tussen partijtop en achterban nog verder zal toenemen. En die kloof was MI al behoorlijk groot.

#8914

Eric Jans

 

Nu we toch nieuwe termen aan het bedenken en invoeren zijn: de boeren betalen toch taksen voor mestoverschotten: de kaktaks.

Menselijke variant: gemaktaks.

Als ik jullie liberalen zo bezig hoor, dan lijken jullie me veel extremistischer dan de VB-ers.

Énig verschil: de vld is Belgicistisch en dat is aan de oppervlakte gekomen. De Vlaktaks moet dat nu weer wat cammoufleren.

Alsof dat in onze huidige context een politiek relevante discussie zou zijn.

Vlaktaks: de vld tegen de vlakte en de taks blijft wat-ie altijd geweest is.

Toch even met veel tegenzin ingaan op de inhoud van het voorstel voor vlaktaks: ik ben er voor.

Waarom? Om de simpele reden dat er nu rijken zijn die zo spitstechnologisch onderlegd zijn dat ze geen cent belastingen betalen. Bij een vlaktaks zouden ze één en ander een stuk moeilijker kunnen verdonkeremanen.

Vlaktaks is correct.

Het is naïef te denken dat je rijken verarmen kan door belastingen en belastingsschalen.

Er zullen altijd rijken en armen zijn in een samenleving. Hoe erg ik dat ook mag vinden.

Maar belastingen moeten erop gericht zijn dat ieder zijn minimale maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt. De vlaktaks lijkt me een geschikt uitgangspunt om IEDEREEN te laten betalen.

Als iedereen betaalt zal ook iedereen meer verantwoordelijk tegenover de samenleving staan. De vlaktaks lijkt me méér

te beantwoorden aan een correcte, doorzichtige, controleerbare inning van de belastingen. Ik ben er dus vóór.

Maar nog eens: deze discussie is een bliksemafleider voor de dreigende scheuring binnen de VLD.

Er komt trouwens met Verhofstadt als lakei van Di Rupo geen bal van in huis. De Liberalen zouden dus net zo goed kunnen congresseren over de kak- en gemaktaks. Het stelt niks voor.

Deze oppositiepraat is trouwens een meerderheidspartij onwaardig.

#8915

dof

 

"Het is naïef te denken dat je rijken verarmen kan door belastingen en belastingsschalen."

Je kan dat veel eenvoudiger doen door alle huizen en autos in brand te steken.

#8916

LVB

 

@Eric Jans: "Als ik jullie liberalen zo bezig hoor, dan lijken jullie me veel extremistischer dan de VB-ers".

Op economisch vlak klopt dat hopelijk wel, want het VB heeft op dat vlak momenteel niet echt een duidelijk profiel.

Om het met een boutade te zeggen: ik vind niet alleen de paus te links, ik vind zelfs Vlaams Belang en de N-VA te links. Op economisch vlak dan, wel te verstaan. Waarbij 'rechts' te begrijpen valt in de betekenis van: minimale staatsinterventie, maximale vrijheid, maximale eigen verantwoordelijkheid, de tegenpool van "collectivistisch".

#8917

Eric Jans

 

Bovendien: eerst en vooral ben ik voor de splitsing van de Belgische belastingen in een Vlaamse en een Waalse inning: een 'kraktaks', zeg maar.

#8918

Eric Jans

 

Jaja, m'n beste Luc... in zoverre was ik mee, hoor.

Maar kijk eens: de staat gaat toch altijd in voorzieningen moeten voorien waar jullie liever de privé aan de slag zouden hebben. Dit is Europa en... enig 'realpolitisches empfinden' brengt je de wijsheid dat zo'n vlaktaks geen haalbere kaart is. Dat weet je zelf ook, he Luc.

Blijft dus de formulering van 'het nieuwe streven'. Maar goed... stel je daar eens een compromis Belge bij voor en je weet dat je het ideetje vlaktaks zo weer kan inslikken.

Ik heb je nooit onderschat, Luc, dus waar hebben we het over?

#8919

Bram

 

Wie het partijbestuur van het Vlaams Belang nu nog ondemocratisch durft noemen kan zichzelf nu toch niet meer serieus nemen, he?

Quote:"In 1921 werd Hitler partijleider met uitgebreide volmachten"

(http://www.meervr...)

Quote:"VLD-voorzitter Bart Somers kreeg gisteren van zijn partijbestuur volmachten om af te rekenen met dissidenten in de partij."

(http://www.standa...)

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH!!

#8920

Eric Jans

 

@ LVB:

Overigens: de liberalen maken volgens mijn onbescheiden mening een grote denkfout.

Zij zien de electorale winst van het VB en concluderen daaruit dat Vlamingen 'rechts' zouden (willen) stemmen. Een denkfout zo groot als een koe.

Die Vlamingen willen Vlaams stemmen, en daarom nog niet rechts.

Vlamingen zijn zéér sociaal ingesteld. Daarom pakt het argument van 'egoïsme' vanuit Francofone hoek ook zoveel verf, zij het steeds minder.

Concluderen dat de Vlaming met zijn VB-stem dus ook economisch 'rechts' bedoelt, zou wel eens een wel zéér grote misrekening kunnen zijn.

Een Vlaming heeft een uitgesproken christelijk-humanistische zien uit zijn boere-Coene-verleden meegekregen: de zwakke moet door de gemeenschap geholpen worden. Of die gemeenschap ook 'staat' moet heten is een andere vraag, natuurlijk.

Maar gaat die 'gemeenschap' wél heten, als het niet de staat is die de zwakke helpt? Kerk, misschien?

#8921

LVB

 

Zijn de mensen die vandaag uithalen naar "het dictatoriale VLD-partijbestuur" diezelfden die gisteren nog uithaalden naar "de VLD-kopstukken die vechtend over straat rollen"? Of gaat het om twee verschillende groepen mensen? 't Is maar een vraag hoor.

#8923

Bram

 

Feit is dat er aan de kop van onze partij een aantal machtsgeile figuren staan die alles doen om hun macht te behouden en geen enkel middel meer schuwen. Na afgerekend te hebben met het Vlaams Belang via onze connecties met het gerecht, zijn we nu de 'ínterne oppositie' volledig aan het kapotmaken, terwijl dat dat juist iets is dat voor onze partij altijd belangrijk is geweest.

#8924

Nicolas Raemdonck

 

Aan Eric Jans: u bent één grote denkfout. Liberalisme is geen populariteitswedstrijd maar het gaat over een ideaal dat we moeten uitvoeren. Niet dat we iedereen zijn mening moeten volgen en zo een grabbenmand moeten vormen.

Daarnaast ben ik het echt beu dat het stel ACVers en andere kwiestenbiebels het economisch liberalisme willen koppelen aan het Vlaams Blok. Vlaams Blok is corporatistisch en als daar een keer een groepering er in past is dat wel het ACV en Eric Jans.

#8925

Eric Verhulst (WFA)

 

Je kan je vooral afvragen wat het ACV bezielt om zo tegen een vlaktaks te ageren. Wij hebben de berekening gemaakt en bv. voor de inkomstenbelasting kan de overheid evenveel binnen krijgen met een vlakktaks van 36 %. Daarbij is dit infeite eem twee-taks: 0 en 36 % want er is een vrijstelling van 7200 euro.

M.a.w. mensen die werkelijk heel weinig verdienen, betalen GEEN belasting. Is dat niet sociaal voor de vakbonden, SPa en anderen? Pas vanaf 7200 euro betaal je op die schijf alleen 36%. Daardoor blijft de belasting progressief. Zo betaalt iemand met een inkomen van 7300 euro maar 36 euro taks. Dus hoe meer je verdient, hoe meer taks, maar wel nooit meer dan 36%.

Nu, het kan nog veel lager. De inning van de inkomsten belasting brengt zo'n 40 miljard euro op, maar kost ongeveer 4 miljard om te innen alleen (dat is niet meegerekend de kosten die belasting betalers betalen aan consultents e.d.) In het algemeen kan de overheid indien ze even efficient zou zijn als de rest van de economie, evenveel diensten leveren voor de helft van de kostprijs (studie ECB). Dit is wellicht een limiet geval, maar dit betekent dat als je rekening houdt met de economische groei die een serieuse verlaging van de lasten op arbeid (en inkomsten want dat is uiteindelijk hetzelfde) zou opleveren (1 miljoen werklozen minder is 30 % groei), dan kan het wellicht voor nog geen 20 % vlaktaks. Men vergeet ook dat de vlaktaks alle aftrekposten afschaft (wat de "faire"taks van de VLD nog niet doet en ook geen vrijstelling kent). Die aftrekposten maken dat de inningskosten zo hoog zijn en er een hele rits van "parasitaire" bedrijfjes bestaat die de belastingsbetaler moeten advisren. Met een vlaktaks moet elk bedrijf gewoon bv. 25 % van zijn totale loonmassa betalen aand de fiscus en klaar is kees. Die aftrekken zijn even vicieus als de indexering en progressiviteit van de be belastingschalen. Men vergeet dat men eerst 200 euro belasting zal betalen (gemiddeld) om er 100 (gemiddeld) "terug" te trekken". Wie kan er nu het meest gebruik maken van die aftrekken? Juist, diegenen die meer kunnen uitgeven (wat je moet eerst uitgeven om te kunnen aftrekken). M.a.w. de rijksten die zich al die belastingsconsulenten kunnen betalen en die aftrekken worden mede "betaald" door de lagere inkomens.

Het moge duidelijk zijn, een echte vlaktaks (met een vrijstellinsgdremple) is niet alleen veel socialer, het is ook eerlijker en veel eenvoudiger. De vakbonden zijn ertegen. Waarom? Welke privileges denken ze te verliezen?

Ik zou zelfs meer zeggen, de sociale dunping waarover ze het hebben, is hier al jaren aan de gang en heeft meer dan een miljoen mensen zonder werk gezet omwille van de huidge asociale belasting op arbeid en andere. Een bijkomend ASB gaat er nog een pak bijdoen. Is dat sociaal?

#8926

NoName.

 

Mr Verhulst,

Ik kan u volledig volgen, maar hoe ga je de andere partijen (strekkingen) overtuigen ?

Het ACW (linksen van de CD&V) en de SPa zijn tegen. En VB ? Wel die geven geen krimp.

Uiteindelijk een vlaktaks dat is een inkomensbelasting die niet progressief is ? Dus begin eens met de hoge belastingsvoeten af te schaffen. Om de twee jaar ... en laat eens nakijken wat de invloed daarvan is op de "ontvangsten".

Nu, dat is mijn praktische ingesteldheid die de bovenhand haalt, de wetenschap dat je de burger moet overtuigen, de groep moet overtuigen om een verandering te weeg te brengen. Alvast wens ik u hierbij proficiat te wensen, want u heeft toch al één partij kunnen overtuigen. Dat is alvast veel meer dan ik ingeschat had. Dus nogmaals, een dikke proficiat.

Maar, (@ LVB) als de burgers al ontevreden zijn over de liberale deelname aan de regering is het niet omdat er niks gedaan is, maar omdat er veel te weinig gedaan is en veel te traag. Dus de huidige wending naar de vlaktaks, dat is eigenlijk niet geloofwaardig omdat het juist te drastisch is en de geschiedenis van het verleden aantoont dat op dat punt de liberale partij niet echt geloofwaardig is.

Anderzijds u gaat voorbij aan het feit dat we in een federaal land wonen, waarbij het zuiden beheerd wordt door de PS die leeft bij gratie van de hoge belastingen betaald door de rijken (= het noorden), en die daarnaast nog een serieuze "helper" heeft in het noorden die eigenlijk de zelfde principes huldigt.

De Vlaktaks wil dus zoveel zeggen als die monopoliepositie opgeven en hen verplichten om zelf te werken, en dus niet meer met de ene hand te bedelen voor een aalmoes (de solidariteit) en de andere hand te dreigen met een matrak (de "antidemocratische" verwijten of hun beschermde / beveiligde minderheid). Want politiek vertaald wil het juist dat zeggen. Dus je begrijpt dat met een powerpoint presentatie en een zeer goede site, je de politieke implicaties niet kunt verdonkeremanen.

De werkelijke oplossing is mi te vinden in een overheid die veel efficiënter is, dus die gewoon minder belastingen nodig heeft. De herverdelingsmechanismen zijn veel te uitgebreid en kosten teveel geld. Maar daarvoor moet je de burger sensibiliseren. En moet je hem ook overtuigen dat hij zich niet altijd moet keren naar de overheid ... dat hij vooreers zelfredzaam moet worden.

Je moet hem uitleggen hoeveel die overheid in werkelijkheid kost; hoe ingewikkeld hij is, en hoe dikwijls hij inefficiënt werkt. Dat het een moloch geworden is waarop zelfs de "premier" geen vat heeft. Dat er automatismen ingebouwd zijn die als gevolg hebben dat de gelden naar het systeem gaan en niet naar de burger.

Dat er partijen zijn die "teren" op dat systeem.

Een ander belangrijk aspect dat is dat de "overheid" als systeem veel te traag werkt en te traag verandert. Over elke komma die verzet moet worden, moet een strijd gevoerd worden! Dus er hapert iets aan het politiek systeem. Dus de oplossing zit hem ook in het fundamenteel vereenvoudigen van de het systeem, en denk maar eens aan de gevolgen van onze federale structuur. Mijn opmerking is dat u wel de fiscaliteit kunt veranderen maar dat u daarmee aan de fundamentele oorzaak niets wijzigt. Dus bestaat het risico dat bij een andere fiscale benadering de "lichamen" in het systeem dat zullen weten te contourneren en naar hun hand zullen weten te zetten.

En anderzijds het is ook in zekere zin logisch dat het maar moeizaam verandert, want de overheid moet het geheel in het oog houden, en de rekeningen moeten uiteindelijk kloppen ... dus daarom hangt alles aan alles vast.

En juist dat is eigenlijk ons drama, doordat over alles en nog wat compromissen gemaakt wordt, worden alle "beleidsmatige" aspecten uit de maatschappij aan elkaar gekoppeld. En dat veroorzaakt het immobilisme. Want uw benadering gaat voor een verandering in het fiskaal systeem om het budgettair en economisch (tewerkstelling) probleem op te lossen. Maar willen de politici dat eigenlijk wel ? Ogenschijnlijk wel, maar willen ze het allemaal ? En willen ze het allemaal even hard.

#8928

Egidius

 

Luc schreef: "Zijn de mensen die vandaag uithalen naar "het dictatoriale VLD-partijbestuur" diezelfden die gisteren nog uithaalden naar "de VLD-kopstukken die vechtend over straat rollen"? Of gaat het om twee verschillende groepen mensen? 't Is maar een vraag hoor."

Is dit een zijdelingse apologie voor het muilkorven van de Bouckaerts en de Dedeckers? Of wat moeten we uit deze zure opmerking verstaan?

Om op je vraag te antwoorden: het zijn zoals je vermoedelijk wel weet twee verschillende groepen. De eerste zijn de Vlaams-liberale critici van de VLD en de voorstanders van het Vrije Woord (ook voor liberalen!). De tweede groep kan grofweg worden omschreven als de regimepers.

Overigens heeft Somers met zijn belachelijke uitval ("dat ze me maar testen", hij lijkt wel de kroonprins) wellicht de basis gelegd voor de oprichting van een Vlaamse, liberale en democratische partij. De opiniepeilingen zijn een garantie dat er niet gezwegen zal worden.

Egidius

#8939

PVV

 

Vorig jaar kon ik het "het burgermanifest" van GV kopen voor de prijs van 1 euro kopen in de slechte. Wie het vandaag wil verkopen vliegt in de bak.

#8943

Egidius

 

PVV schreef: "Vorig jaar kon ik het "het burgermanifest" van GV kopen voor de prijs van 1 euro kopen in de slechte. Wie het vandaag wil verkopen vliegt in de bak."

Dat heet men bij de VLD het Vrije Woord.

Jij hebt toevallig geen digitale copie van de twee burgermanifesten liggen?

Egidius

#8947

misnoegde VLD schepen

 

Ik denk dat we bij deze evengoed de VLD kunnen opdoeken...dit gaat gewoon TE ver. Hoe denken Bartje en zijn beschermheren dat dit overkomt bij de kiezers?

#8949

Briggs

 

VB & Economie...Vaag kan men zeggen. Op Vlak van de Vlaktaks verwacht ik ook niet meteen een reactie...er zal er wel eentje komen...maar het zal degelijk wachten zijn tot het economisch congres van het VB.

http://www.verkie...

Programma 2004, scroll down naar Economie. Vergeet daarbij ook niet dat er veranderingen op til zijn op vlak van Economisch standpunt.

Digitale versies van de Burgermanifesten zouden interessant kunnen zijn.

#8958

Leo Norekens

 

@Egidius

@Briggs

Op de site van het Vlaams Belang (dat moet ik jullie toch zeker niet vertellen?) staat een pdf-file met een bloemlezing uit de Burgermanifesten.

http://www.vlaams...

#8959

Leo Norekens

 

@"misnoegde VLD-schepen"

U bent toevallig toch geen schepen in Evergem, zeker?

Of zijn er nog misnoegde VLD-schepenen?

#8960

LVB

 

Ik heb in bepaalde kringen vernomen dat er zéér binnenkort een digitale versie van de Burgermanifesten beschikbaar zal komen op het internet. Naar verluidt, "zonder toestemming van de auteur". Een soort bootleg-versie dus. Ik vermeld het maar om te verhinderen dat jullie nu stante pede die Burgermanifesten zouden beginnen inscannen over overtikken.

#8962

Egidius

 

Luc schreef: "Ik heb in bepaalde kringen vernomen dat er zéér binnenkort een digitale versie van de Burgermanifesten beschikbaar zal komen op het internet."

In welke kringen?

Want ik heb in bepaalde vernomen dat wie beide burgermanifesten wil inscannen en op het net zetten, zich vooral niet moet inhouden. :-)

Egidius

#8964

Egidius

 

Want ik heb in bepaalde* vernomen dat wie beide burgermanifesten wil inscannen en op het net zetten, zich vooral niet moet inhouden. :-)

* kringen

Egidius

#8965

LVB

 

@Egidius: welke kringen? Dat zal je wel merken als de burgermanifesten integraal op het net beschikbaar zullen zijn, via de website van die "kringen".

#8967

misnoegde VLD schepen

 

Er zijn er nog. En niet alleen schepenen (ik heb al wat rondgebeld).

#8968

Peter Dedecker

 

*kuch* Nova Civitas *kuch*

#8973

misnoegde VLD schepen

 

>> *kuch* Nova Civitas *kuch*

Onder andere, maar niet exclusief. Ik kan de VLD leden enkel maar oproepen om zich te verenigen en te overleggen over verdere stappen om de partij weer op het goede spoor te brengen (wat duidelijk niet zal lukken met het huidige bestuur). Enkel door met een groot aantal leden, schepenen, burgemeesters en parlementsleden samen naar voren te komen kunnen we ingrijpen.

Iemand de poll op VRTNieuws.net al gezien? Ziet er niet goed uit.

#8977

Els

 

Ik stel voor dat we het verzet vanop deze site organiseren.

#8978

Leo Norekens

 

@"misnoegde" (klinkt als de naam van een Smurf):

Ik vermoed dat het piepende geluid tussen de bronchitis-aanval van Peter Dedecker door betrekking had op die "kringen" waarover sprake in het gesrpekje tussen Egidius en LVB.

Maar uw interpretatie zal er ook wel niet veraf zitten...

#8979

Leo Norekens

 

@Els:

"VLD-ers aller internetfora, verenigt U" :-)

(Ik ga mij niet moeien in jullie gezinstwist, maar ze kunnen jullie toch niet allemààl buitengooien?)

#8980

Jan

 

@Eric Jans

"Er zullen altijd rijken en armen zijn in een samenleving. Hoe erg ik dat ook mag vinden."

Wat is dat nu voor een onzin. Ter vergelijking (even onzinning) :

"Er zullen altijd kleine en grote mensen zijn in een samenleving. Hoe erg ik dat ook mag vinden."

"Er zullen altijd dikke en dunne mensen zijn in een samenleving. Hoe erg ik dat ook mag vinden."

"Er zullen altijd blanken en kleurlingen zijn in een samenleving. Hoe erg ik dat ook mag vinden."

"Er zullen altijd slimme en domme mensen zijn in een samenleving. Hoe erg ik dat ook mag vinden."

"Er zullen altijd knappe en lelijke mensen zijn in een samenleving. Hoe erg ik dat ook mag vinden."

Zijn jullie lefties nu echt tegen elke vorm van "ongelijkheid" of alleen op inkomensgebied ? En waarom eigenlijk ? Als gij in een klein huis woont en een kleine auto hebt, wat is er dan verkeerd aan dat iemand anders een dikke villa en dikke auto heeft ? Er sterft immers niemand van de honger in het Westen ?

Kortom, collectivistjes aller slag, probeer aub uw bespottelijk basisbeginsel, "gelijkheid voor iedereen", eens kritisch te bekijken. Wat een schril contrast en intellectueel misbaksel vergeleken met het liberale basisbeginsel, de individuele vrijheid.

Even verder :

"Maar hoe gaat die 'gemeenschap' wél heten, als het niet de staat is die de zwakke helpt? Kerk, misschien?"

Waarom niet gewoon : "individu". Of "mens". Is dat echt zo moeilijk om in te beelden dat mensen elkaar helpen ? Zo ja, waarom zou ik dan moeten geloven dat dat uw bedoeling is, terwijl je zelf niet gelooft dat de mensen dat uit zichzelf meer dan genoeg doen ?

#8981

Egidius

 

@Luc: Ik ben waarschijnlijk niet de enige die ongelooflijk ongeduldig én nieuwsgierig is naar de burgermanifesten op internet. Wanneer mogen we dat verwachten en waar moeten we gaan kijken?

Egidius

#8983

Johan B

 

@LVB: "Waarbij 'rechts' te begrijpen valt in de betekenis van: minimale staatsinterventie, maximale vrijheid, maximale eigen verantwoordelijkheid, de tegenpool van "collectivistisch"."

Dan vindt ge waarschijnlijk de VLD ook veel te links?

Denk maar aan hun houding inzake gemeenschapsonderwijs, sociale woningbouw, ontwikkelingshulp, verzorgingsstaat, anti-discriminatie, ...

Ik weet niet hoe het afgelopen is met het amendement van Rudi de Kerpel, maar ik gok dat we er ook nog landbouwsubsidies kunnen aan toevoegen.

#8984

Mark

 

Patricia De Waele??? Is dat Patrick De Waele na zijn geslachtsoperatie?

#8994

Bran

 

@ Johan B

Een amendement van het Liberaal Vlaams StudentenVerbond over die subsidies is in elk geval integraal door het congres goedgekeurd:

"(...) De EU moet dan ook haar pervers landbouwbeleid volledig afschaffen, desnoods eenzijdig. Zowel importheffingen, exportsubsidies, gewone subsidies als andere verstorende instrumenten moeten volledig afgeschaft worden"

(cfr artikel in de Standaard van vandaag)

... Dirk Sterckx leek nogal zenuwachtig.

#9041

Karel Anthonissen

 

Neem eens de proef op de som met die vlaktaks. Bereken op uw jaarinkomen een taks van 25% OF bereken op uw jaarinkomen een taks van 50%, VERMINDERD met een basisvrijstelling van 5.000 euro. Het eerste ligt in de lijn van de huidige VLD-voorstellen, het tweede was het voorstel in het economisch programma van Agalev in 1985, toen Agalev nog een "groene" en niet een "progressieve" partij was. Ons voorstel was toen een vlaktaks van 50%, gecompenseerd met een basisinkomen of basisaftrek van 120.000 BEF, dat is omgerekend nu ongeveer 5.000 euro. De verdienste om als eerste de vlaktaks in de Belgische politiek voorgesteld te hebben komt dus toe aan het vroegere Agalev. Dat was bovendien in een tijd toen voor velen de belastingen niet "progressief" genoeg konden zijn, veel te vroeg dus. In de huidige tijd van opbod van belastingverminderingen is de vlaktaks niet echt meer een verdienste. Kijk naar de Duitse verkiezingen waar alle partijen tegen elkaar opbieden met minder tarieven. Steve Stevaert heeft de moed daartegen in te gaan maar ook hij zit fout met zijn kritiek. De sociale kwestie zit niet in een laag aantal tarieven, eventueel zelfs één enkel tarief, maar in de hoogte van de basisvrijstelling. Als je een beetje een fatsoenlijke basisvrijstelling (of een belastingvrij minimum) wil handhaven, en als je ook nog een beetje kunt rekenen, dan kom je met een vlaktaks nog altijd onvermijdelijk rond de 40-50% uit. Tenzij je de inkomstenbelasting wil afschaffen en vervangen door een BTW van 50%, zoals Vivant voorstelt. Dan heb je weer een vlaktaks op een andere manier, maar toch weer van die ordegrootte. Duchâtelet kan namelijk wel rekenen.

#9048

Briggs

 

120 000 BEF omgerekend is 5000¤.

Ik die dacht dat het 40,339 BEF was voor 1 ¤...bedoel je niet 3000¤? Of heb je rekening gehouden met de waarde van het geld doorheen de tijd...

#9068

Karel Anthonissen

 

De index is inderdaad sinds 1985 met ongeveer 60% gestegen. Sorry voor het misverstand

#9069

Briggs

 

aaah oki.

#9100

Jules

 

Een vlaktaks wordt altijd gekoppeld aan een belastingvrije som. Dit kwam ook naar voor in de amendementen van het LVSV en Jong-VLD op het VLD-congres. Uw eerste vergelijking klopt dus niet.

Een tarief van 40 à 50 % is niet nodig. Een vlaktaks wordt gekoppeld aan het afschaffen van een ganse reeks mogelijke aftrekken. Bovendien zul je door de eenvoud en lagere tarieven ook minder ontduiking mogelijk maken of aanmoedigen en dus toch meer binnenhalen.

Je moet de ganse discussie rond de flat tax ook niet los zien van een strijd voor het afslanken van de overheid naar normalere niveaus. En daar zit het grote verschil met het toenmalige AGALEV. Die wilden enkel anders belasten, maar nog altijd een grote overheid behouden, of zelfs uitbreiden.

Edward Roossens van Jong-VLD heeft de berekeningen uitgevoerd. Voor een overheidsbeslag van 35% (niet zo fenomenaal hoor, een aantal landen vallen daar onder, o.a. Ierland) kan je een belastingvrije som van 10 000 ¤ invoeren en een belastingtarief van 27%. Je hebt immers nog andere ontvangsten van o.a. de bestaande BTW en de vennootschapsbelasting. Da's andere koek dan die 5 000 ¤ en 50% van AGALEV.

#9619

Karel Anthonissen

 

@ Jules nog een late reactie.

U hebt een punt als het gaat over de kwestie van meer of minder overheid. Dat wordt een belangrijke vraag. Vlaktaks gaat daar in principe niet over, alhoewel het er dikwijls mee geassocieerd wordt.

Nu nog even over de cijfers. Ik ben het eens met uw belastingvrije som van 10.000 euro. In wezen is dat precies hetzelfde als een basisvermindering van 5.000 euro in een schijf van 50%. Met een belastingvrije som trek je een bedrag af van het inkomen; met een basisvermindering trek je een bedrag af van de belasting zelf. Het kan op hetzelfde neerkomen. Onze berekeningen liggen dus niet zóver van elkaar. We moeten het alleen nog eens geraken over een tarief tussen 35 en 50%. Ik wil van die 50% wel wat afdoen; denk erom dat Agalev toen (in 1985) het tarief van 50% voorstelde in een periode dat ons hoogste tarief nog 72% bedroeg. Als u ook wat water in de wijn doet, denk ik dat we nu zo rond de 40% zouden uitkomen, precies wat de VLD ook zegt. Persoonlijk zou ik een iets hoger tarief verkiezen als daarmee de belastingvrije som (of de basisvermindering) ook iets hoger zou uitvallen.

#23265

Tom Potoms

 

Zonder de socialisten, met bijvoorbeeld het Vlaams Kartel of zelfs Vlaams Belang, dan hebben we binnenkort een vlaktaks, maar met de SP.a of PS? - onmogelijk, die zijn zo onpragmatisch en zitten vast in hun oude socialistische contouren dat het onmogelijk is het in te voeren in België, aangezien een regering zonder PS bijnna onmogelijk is, gaat het nooit in België slagen, vandaar wil ik men. Frans Crols(directeur weekblad Trends): "Vlaanderen onafhankelijk zodat we dan een vlaktaks kunnen invoeren", helemaal mee eens.