Mark Elchardus over de media

Mark Elchardus, de huisideoloog van de SP.a, schrijft niet alleen regelmatig columns voor Knack, hij werd afgelopen week in het blad geïnterviewd door Joël De Ceulaer. Enkele uitspraken van Elchardus over de media vind ik ronduit verontrustend. Elchardus, die zichzelf links-conservatief noemt, vindt namelijk dat de media moeten meewerken om de maatschappij vorm te geven in de zin zoals de politiek dat graag zou hebben. Na het onderwijs en de sociale zekerheid, moeten ook de media ten dienste gesteld worden van de maakbaarheid van de samenleving en van de mens.


Letterlijk:

We weten dat het denken en voelen van mensen mee afhankelijk is van het welvaartsniveau, het gezin waarin ze opgroeien, het onderwijs dat ze krijgen, de media die ze gebruiken... Al die factoren hebben een invloed op de ideeën, en dus op het handelen van de mens. Dat opent met andere woorden nog altijd mogelijkheden voor de maakbaarheid van de samenleving, en zelfs een beetje voor de boetseerbaarheid van de mens. [...]

Maar het is een vraag die we wel eens ernstig moeten stellen: hoe gaan we de media onder democratische controle brengen? Ik vergelijk dat graag met het fabriekssysteem in de negentiende eeuw. Toen dat systeem opkwam, zag een aantal mensen de verschrikkelijke gevolgen. Wie daarop reageerde door de machines te vernielen, beging een historische vergissing. Wie daarop reageerde door het systeem te reglementeren, heeft er mede voor gezorgd dat het een bron van welvaart is geworden. Ik denk dat we op die manier eens moeten nadenken over de media. [...]

Ik hoor wel dat mensen in de media zelf óók zeggen dat we moeten durven praten over de persvrijheid, bijvoorbeeld. Maar dat is een zeer delicaat onderwerp, dus het moet een zeer genuanceerd debat worden. Kijk, eigenlijk hebben we tot dusver nog maar twee mechanismen ontdekt om iets te doen aan die maakbaarheid van de samenleving: de sociale zekerheid en het onderwijs. We hebben ooit zelfs gedacht dat allerlei problemen met een klein beetje onderwijs al opgelost zouden zijn: antidemocratische gevoelens, onverdraagzaamheid, enzovoort. Maar zo simpel is het niet. Nu brengen mensen in de loop van hun leven meer tijd voor de televisie door dan ze ooit op school gezeten hebben. Dus misschien zijn de media, naast het onderwijs en uiteraard het verenigingsleven, wel bijzonder geschikt om te doen wat we verwachten. En wát verwachten we? Wel, dat moeten we onomwonden durven formuleren: mensen worden sowieso beïnvloed, en we zouden willen dat die invloed in een richting gaat die we als gemeenschap aanvaardbaar en wenselijk achten.

De dag dat Elchardus zijn zin krijgt, de dag dat de rol van de media erin bestaat om de mensen te beïnvloeden in de zin zoals een democratische meerderheid dat beslist heeft, is het gedaan met de persvrijheid. De media zullen dan namelijk niet langer de standpunten van een democratische minderheid mogen vertolken. Dan wordt het echt hoog tijd om te emigreren.

Reacties

#9496

dof

 

"De dag dat Elchardus zijn zin krijgt"

Dat zal dan de dag zijn dat er enkel VRT en BBC op de TV is?

#9497

dol-fijn

 

Horen we daar terug met de hielen kappen??

#9501

Freak

 

socialisten, vuile communisten

#9502

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

Heel goed dat de aandacht hierop wordt gevestigd. Iedereen die ook maar een greintje intellectuele eerlijkheid bezit, kan niet anders dan vaststellen dat die man gewoon totalitaire ideeën verspreidt.

Hij verspreidt de idee dat mensen met geweld in het gareel moeten gedwongen worden, en dat dit niet ophoudt bij het beschermen van de rechten van de medemens, maar dat dit best steeds verder en verder gaat.

Die man is de huisideoloog van de sp.a. De partij die, dankzij haar ideologische verbintenis met de PS, de verzekering heeft aan de macht deel te nemen in België. Niemand zal immers de PS kunnen negeren, aangezien zij bijna 40% haalt in één van de beide partners in het Belgische huwelijk. Wat die man zegt, kan dus gezien worden als van grote invloed op het toekomstige beleid dat in België zal worden gevoerd. Verontrustend.

#9503

Hoegin

 

Wat die man voorstaat is het systeem-USSR. Dat hij mij eens komt vertellen dat in de USSR de media niet onder volksdemocratische controle stonden, tot Michail Gorbatsjov in de jaren '80 de glasnost invoerde. Stel je voor, we kregen berichten over de ramp in Tsjernobyl al na amper een paar dagen tijd! Met als gevolg over heel Europa... een subjectief onveiligheidsgevoel! Groen! teert er nu nog altijd op in hun anti-nucleaire discours, maar ja, het ene subjectieve onveiligheidsgevoel is natuurlijk het andere niet.

En in het Roemenië van Ceaucescu ging men zelfs een stap verder: na de maakbaarheid van de samenleving zelfs de maakbaarheid van het klimaat. Als het weerbericht zegt dat het maar tien graden vriest, en de thermometer zegt dat het vijftien graden vriest, dan is de thermometer fout en anti-revolutionair.

#9505

de andere kijk

 

Verontrustende lectuur inderdaad, maar zeg nu niet dat het als een verrassing komt. Het zijn niet voor niets socialisten

#9506

maximiliaan derawijde

 

Je zou het inderdaad op de totalitaire wijze kunnen interpreteren, nl. als "maakbaarheid van de samenleving" in communistische zin. Elchardus een beetje (met de nadruk op "beetje"!) kennende, zou het me verbazen als hij het in die zin bedoelt. We zouden er echter ook iets anders in kunnen begrijpen: meer filosofie op TV, educatieve programma's over meer onderwerpen dan nu het geval is, meer debatten à la Nachtwacht (maar dan bij voorkeur deze keer wél ondertiteld, doven hebben ook hun rechten!). Hij geeft namelijk zélf aan dat onderwijs op dit moment één van de twee domeinen is waar de samenleving "gemaakt" wordt. Ik kan niet echt zeggen dat in het huidige onderwijs een stalinistisch terreurregime heerst waarbij alleen socialistische ideeën aan bod mogen komen? Daarnaast legt hij in de tekst net heel veel nadruk op de nuance die er moet bestaan qua eventuele "inbinding" van de persvrijheid (waar ik ten allen tijde tegen ben!)

mvg

Max

#9508

Outlaw Mike

 

Ik denk dat een van de redenen dat SS toch zo graag naar Cuba gaat is dat het een van die plekken op aarde is waar de overheid zich nog mag uitleven in de "maakbaarheid van de samenleving".

Ik meen de indruk te hebben dat de linkse coryfeeen hoe langer hoe hysterischer worden in hun pogingen hun invloed in de maatschappij nog raprap te consolideren ondanks een duidelijk slinkend electoraat. Dat gaat dan van Vera Dua's truuks met haar voorstel van koppeling van kieslijsten over Somers dictatoriale bevoegdheden (welja,ik noem hem links, waarom niet? Charel De Klucht heeft trouwens toch gezegd dat de VLD niet rechts is?) tot Elchardus' mijmeringen over controle over de media.

#9522

Quattro

 

Ik ben socialist in hart en nieren, maar niet op de manier zoals een 'sos' hier wordt voorgesteld.

Een dergelijke uitspraak is een extreem linkse uitspraak, en dat is nog altijd iets heel anders dan een socialistisch standpunt. De liberalen worden toch ook niet graag vereenvoudigd tot een extreem rechts aanhangende partij van racisten?

Dergelijke uitspraak is prietpraat.

De maakbaarheid van de maatschappij (of de pogingen daartoe) heb ik heel goed kunnen zien in Cuba. Overal zie je inderdaad de macht van het communistische apparaat, maar onder de oppervlakte is het iets heel anders. Wij verbleven bij een gastgezin en al snel kwanm de frustratie door.

Alle dagen Castro op de TV en programma's die aanleunen bij zijn ideaal werkt NIET. Communisme nog minder.

Maar socialisten direct over dezelfde kam scheren met communisme is gezever. Hoewel ik wel geloof dat de mens tot een bepaald niveau 'kneedbaar' is, vind ik dat dit vermeden moet worden. Een kritische en vrijgevochten geest is daarom niet in tegenstrijd met een socialistische gedachte.

Aan de andere kant werkt ook de liberale kant aan het omvormen van de bevolking naar zijn zaak. Zo is Europa goed, wordt ons als zoete pap ingelepeld. De Belgen vinden het raar dat de Nederlanders tegen een liberale grondwet zijn, hoewel het overgrote deel van de Belgische bevolking niks weet over de inhoud van de grondwet. Voor mij is dit ook het naar de hand zetten van de bevolking, en dit wordt gerealiseerd door links én rechts samen.

Indoctrinatie van de bevolking en ze zo winnen voor je eigen zaak, het is iets wat onlosmakelijk verbonden blijft met politiek en macht. Zolang het onder de oppervlakte blijft gebeuren heeft het effect, zodra het openlijk wordt beleefd wordt het pas echt verfoeilijk.

#9523

confucius

 

@Quatro

Waarom zegt iemand als Elchardus dan zoiets ? Waarom die geheimzinnige bezoeken van de SP.A voorzitter aan het arbeiders paradijs in Cuba ? Indoctrinatie van de bevolking in België is toch wel een beetje doorzichtig en duidelijk links. Je hoeft alleen maar het VRT nieuws te bekijken iedere avond of de pogingen om zich te moeien met de pers en het Vlaamse onderwijs.

Ook de heftig, giftige reactie van links op een in wezen saai programma door Jurgen Verstrepen dat dan nog enkel door een kleine minderheid kan worden beluisterd spreekt boekdelen.

Waar zijn de socialisten eigenlijk bang voor ? Toch niet voor de waarheid ? Waarom mag de bevolking eens geen andere klok horen luiden dan het pc gebazel van roden en groenen ? Vrije meningsuiting... of geldt die enkel voor de socialisten ? Ik viel bijna van mijn stoel, toen ik gisteren Nimmegeers voor veelwijverij hoorde pleiten in ter zake. Alleen voor moslims of ook voor de autochtone Belgen ? Beledig je met dergelijke uitspraken eigenlijk niet het vrouwelijk deel van onze bevolking. Socialisme progressief ? Zijn Elchardus en Nimmegeers dan extreem links of zijn het gewoon idioten ? En als linkse idioten op TV mogen, waarom dan geen rechtse ?

#9524

Dol-fijn

 

Elchardus heeft de uitslag van de referanda in Frankrijk en

Nederland helemaal niet begrepen! De moderne mens laat zich

niet meer kneden zoals ten tijde van het NSDAP, USSR ,DDR en andere totalitaire staten. Enkel nog een paar fosielen, genre Fideel en Elchardus leven met zulke droom . Het zal de "geleerde"

misschien niet opvallen maar in NSDAP, DDR en USSR gaat, zoals in zijn theorién, ook het woord DEMOCRATISCH schuil !!

Goed geprobeert mijnheer Elchardus, maar toch bedankt!!

#9525

Mich

 

Alsof we door de media (en het onderwijs, en de traditie, ...) niet sowieso al in het gareel lopen. Da's niet negatief bedoeld: media construeren mee ons mens- en wereldbeeld. Maar de vraag "naar welke kant we aan het lopen zijn" mag wel eens gesteld worden, vind ik.

En zoals Maximiliaan schrijft: als je een paar teksten van Elchardus leest, dan is dat verre van een communist. Hij schrijft trouwens ook nergens dat "de rol van de media erin bestaat om de mensen te beïnvloeden in de zin zoals een democratische meerderheid dat beslist heeft".

#9526

LVB

 

@Mich: even kijken wat Elchardus wél gezegd heeft:

- we moeten ons afvragen hoe we de media onder democratische controle kunnen brengen;

- reglementering is een goede oplossing om schadelijke effecten weg te werken, en misschien is dat bij de media ook zo;

- de media zijn misschien een goed middel om de bevolking datgene te laten doen wat we aanvaardbaar en wenselijk achten.

Hij suggereert dus minstens, met de nodige 'misschiens', dat hij graag zou hebben dat het beinvloeden van mensen in de zin zoals een democratische meerderheid dat beslist heeft, tot de rollen van de media behoort.

#9528

Quattro

 

@confucius

Voor mij is iedereen vrij te zeggen wat hij wil, maar moet hij dan ook de concequenties willen dragen.

Wat een individu zegt, is daarom ook niet een standpunt dat door de meerderheid van een partij wordt gedragen. Ik zie deze uitspraak als een standpunt van iemand die gelijklopende ideologie heeft, maar dan een standpunt waar ik het niet eens mee ben.

En over wat je verder aanhaalt: als rode militant ben ik niet bang van personen als Verstrepen. Ik heb het recht daarop te reageren en proberen zijn (dwaze) ideologie te weerleggen. Zoiets is trouwens zelfs een erg liberaal standpunt. Dit is geen paniekvoetbal (kijk anders gewoon eens naar de andere reacties, eigenlijk geheel hetzelfde, maar in de andere richting).

#9529

Willy

 

Mijn standpunt blijft altijd hetzelfde : Media kosten geld, en de mensen die de media vullen, moeten betaald worden. Wie die dingen betaalt is de baas, en de baas beslist. Een journalist "in dienst" schrijft en zegt wat de baas beveelt. Onafhankelijke journalisten en fotografen moeten hun producten geplaatst krijgen om een cent te verdienen, en dus werken ze in die geest.

Soms is dat wel wat moeilijk. De VMMa bvb bestaat uit twee verschillende groepen die in wezen tegengesteld zouden moeten zijn, maar in de praktijk via de raad van beheer hun opinies laten delen, en dus om beurten mekaar van dienst zijn. Nogmaals : zeg mij wie u betaalt, en ik zal u zeggen hoe u mediatiek overkomt, of zou moeten, als je niet ontslagen wil worden.

#9531

Thomas

 

@Michael

dat is nu eens echt de nagel op de kop !

@Quattro

Als socialist ben je wel waterdrager voor communisme. Je kan er best mee leven, beter dan met de vrije (en dus kapitalistische) maatschappij die je als de "echte vijand", de "echte bedreiging voor de wereldvrede" ziet. Die achterlijke Bush, die domme Amerikanen, bah !

Het communisme is voor u en elke socialist als het ware het "ideale systeem", maar je beseft dat het niet haalbaar is als de mensen er zelf voor mogen kiezen (ze zijn zeker te dom ?) dus ga je maar voor iets "minder", het socialisme.

Dit "ertegen zijn" en toch altijd "ervoor opkomen" (de nuance !), noemde Lenin de "Useful idiots".

Het socialistisch standpunt is met geen enkele nuance te onderscheiden of weg te relativeren tot een gematigde "derde weg". Je kiest kant voor vrijheid OF je kiest voor maakbaarheid, daar zit geen enkele nuance tussen !

Anyway, hoe meer onzin die retard van een Elchardus uitkraamt, hoe rapper het socialisme vernietigd wordt. Goeie zaak dat de linksen altijd partij kiezen voor dictatuur en onderwerping, zo tonen ze tenminste hun kleuren ipv achter de schermen ons belastinggeld op te smossen !

@Luc

De media is nu de facto reeds volledig gecontroleerd door de overheid. Behalve een steeds belangrijker wordend deeltje : de blogs. Keep spreading the word !!

#9534

New Statesman

 

typisch donkerbruin gedrag van die Elchardus.

Wat weer eens bewijst aan welke kant de echte bedreiging voor de democratie zich bevindt.

#9535

Quattro

 

@Thomas

Simpele ziel, als je rechtse standpunten volledig doorvoert kom je ook in een tragedie terecht. De gulden middenweg die jij zo verfoeit is hetgene dat onze aardkloot draaiende houdt.

Misschien had je gisteren eens beter gekeken naar Panorama; je ogen zouden dan misschien opengaan. Dan kun je zien dat de Amerikaanse ideologie ook mensenrechten met voeten treedt (guantanamo, misschien niet toevallig op Cuba). Is dat nu the land of the 'free'?

De gulden middenweg is maar al te goed bewandelbaar. Idioten gaan uit van de supprematie van hun eigen ideaal. Die geloven al even goed in de maakbaarheid van hun eigen racistische wereld.

#9537

confucius

 

@Quatro

Dat noem ik progressief. Een socialist in hart en nieren met respect voor de mening van anderen, zo moet het zijn. Natuurlijk mag je de mening van anderen bestrijden en proberen hun ideologie te weerleggen. Dat is pas democratie !! Het is echter wel niet conform met wat de rode partijlijn voorschrijft: strikte handhaving van het cordon sanitaire, muilkorven in de media van rechtse meningen en nu Elchardus die de publieke opinie wil vormen (sturen) in linkse zin. Direct ga je nog toegeven dat ook bij rechts mensen zitten die geen racist zijn of te dom om de "verlichting" te willen inzien. Kortom, mensen die gewoon bezorgd zijn met de gang van zaken in dit land en hiervoor volgens hun eerlijke overtuiging een eerder rechtse oplossing promoten. Er zijn er blijkbaar ongeveer een miljoen die zo denken en daarbij nog een deel bij de rechter vleugel van de liberalen en bij het NVA. Moet je die allemaal uitsluiten in de media en mogen die ook uitkomen voor hun ideologie ?

#9545

Quattro

 

Natuurlijk zitten er langs rechterzijde mensen met het hart op de juiste plaats, en voor hen wil ik graag respect opbrengen.

Niet voor hen die dwaze sloganeske slogans verzinnen die de 'donkerbruinen' moet zien te verslaan. Alsof de democratie enkel door liberalisme kan worden verwezenlijkt.

Democratie wordt bereikt door overleg en wederzijds vertrouwen en respect voor meningen. Als ze zo fout zijn, weerleg ze dan met feiten. Men zal al snel zien dat er argumenten zijn aan beide zijden van democratie die de ander kan bekritiseren en die allebei representabel zijn, afhankelijk van hoe je kijkt (en dus niet met oogkleppen zoals sommigen hier).

#9559

VH

 

"hoe gaan we de media onder democratische controle brengen?"

"Democratisch" zoals in de Duitse Democratische Republiek?

Scary, heel scary.

Vooral omdat het niet om zomaar iemand gaat, maar om Mark Elchardus.

#9563

Briggs

 

Rare invulling van democratische controle. Media is toch al afhankelijk van de overheid...goesting voor een zendlicentie ? Wil je geen problemen met de opbouw van je set ? Wens je kwaliteit te leveren in een fueilleton en heb je nood aan adviserende-ambtenaren...dan dans je naar onze pijpen.

Anyway de media wordt toch al gedomineerd door de Politiek correct dictatuur die zwaar politiek geladen is.

De Media is al een dictatoriaal handtuig om Mens & Maatschappij te vormen naar het beeld van de "democratische meerderheid".

Kijk maar eens goed naar het nieuws van vandaag op TV...ziet u daar ergens de Grootste partij van Vlaanderen? Zag u die andere Vlaamse Federale oppositiepartij ? Neen...hmm zou Elchardus pleiten voor meer VB op TV of...lult hij gewoon ?

Elchardus is niet alleen de SP.a "Huisfilosoof" maar ook prof op de VUB...onder zijn botten moet ik bestaan & doorstaan.

#9566

Thomas

 

@Quattro

Je verraadt onmiddellijk je niveau met onderstaande zin :

"Misschien had je gisteren eens beter gekeken naar Panorama; je ogen zouden dan misschien opengaan".

Wie zoiets uitkraamt, waar het ook over gaat, is minstens socialist (je geeft het zelfs toe, my god !).

Ter uwer informatie : er zijn meerdere opinies over Guantanamo (inderdaad, meer dan één opinie, straf he !). Degene die jij aanhangt, die van de Belgische overheid, wordt enkel gedeeld door een aantal steeds kleiner wordende politieke stromingen in het Oude Europa. Uw opinie wordt blijkbaar bepaald door de laatste "documentaire" die je gezien hebt op een staatszender. Succes met je leven zou ik denken !

De derde weg is een laatste wanhoopssprookje van een anachronistische ideologie, het communisme. Als je daar na zoveel jaren nog steeds over doorboomt ben je ofwel zelf politicus, ofwel werk je voor de overheid. Geen enkele belastingbetaler trapt daar nog in.

USA, China, Oost-Europa, Rusland hebben alle gekozen voor een stevige dosis kapitalisme en lachen zich een breuk met de zielige Euro-ever-losers met hun belachelijke derde weg.

Tijd voor verandering !

#9574

Outlaw Mike

 

Thomas, dank u. Teveel eer.

Quattro: "Misschien had je gisteren eens beter gekeken naar Panorama; je ogen zouden dan misschien opengaan. Dan kun je zien dat de Amerikaanse ideologie ook mensenrechten met voeten treedt (guantanamo, misschien niet toevallig op Cuba). Is dat nu the land of the 'free'? "

Quattro, elke keer weer breng je me tot het inzicht dat jij behoort tot de strekking die ik "Healthy Leftism" zou noemen. En dan, pats! Weer zo'n dolle opmerking.

Ter informatie, Quattro: op Gitmo zitten zo'n 600 klootzakken die bereid zijn onschuldige westerlingen en als het even moet zelfs geloofsgenoten van kant te maken als dat hun jihad maar ten goede komt.

De Goelag-archipel daarentegen, Quattro, is de benaming die Solzjenitsyn bedacht heeft voor het systeem van DUIZENDEN Sovjet werkkampen, verspreid over Siberie, waarin tussen 1930 en 1950 naar schatting permanent zo'n 5 miljoen Russen gevangen zaten. Geen jihadisten, nee, meestal gewone burgers. Solzjenitsyn zelf was trouwens een gedecoreerde WO II-veteraan wiens misdaad bestond uit een paar opmerkingen in een privebrief omtrent Stalin, kaliber Charel De Klucht.

Quattro, in die twintig jaar stierven - sorry, CREPEERDEN ONDER ONMENSELIJKE OMSTANDIGHEDEN - per jaar zo'n 10% van de kampbewoners. Da's dus ca. 500.000 per jaar of 10 miljoen op 20 jaar tijd. Nu, Solzjenitsyn beschrijft wel de periode 1918-1956, en het laat zich vermoeden dat in de jaren buiten 1930-1950 er ook iets meer dan twee of drie Russen om zeep geholpen werden door hun eigen regering.

Quattro, als Rechts-Conservatieve Zak ben ik niettemin een groot voorstander van Vrije Meningsuiting en dit is de reden dat ik TWINTIG JAAR lid geweest ben van Amnesty International. Niet meer. Eind vorig jaar, na de zoveelste krankzinnige oprisping van virulent, debiel anti-Amerikanisme van AI Vlaanderen besliste ik om ermee te kappen.

Toen ik laatst las dat Irene Khan van AI Guantanamo met de Gulag Archipel vergeleek, was ik blij dat ik geen deel meer uitmaak van wat een bende gekken geworden is.

Eens goed nadenken Quattro: in Gitmo zitten 600 zwijnen opgesloten. De twee "Belgen" die onlangs - helaas - naar ons vaderland - rochel - terugkeerden hadden een terroristenopleiding gevolgd als blijk van goede wil tot integratie. De Gitmo-bewoners bleken vorig jaar gemiddeld zes kilo verdikt te zijn. Op de vloer van hun cel is een pijl richting Mekka geschilderd.

In de Goelag-archipel crepeerden MILJOENEN onschuldige mannen, vrouwen, kinderen en bejaarden onder GRUWELIJKE omstandigheden.

Irene Khan zegt dat Gitmo de Gulag van onze tijd is. "Smerig Vort Kutwijf" is denk ik nog veel te netjes.

Long Live America, People. Long Live America.

#9580

Joe

 

Thomas en Outlaw, nooit gedacht om te gaan samenwonen?

#9582

Outlaw Mike

 

Joe, ik zou heel graag willen want ik vind Thomas uiterst aantrekkelijk. Maar mijn Reactionaire Ideologie verbiedt het mij. Aan niemand zeggen zulle, het Internet heeft oren.

#9583

New Statesman

 

Stel: je weet dat er een aanslag gepland wordt op pakweg Antwerpen. Je hebt een aantal verdachten met een heel goede reden opgepakt en time is running out.

Wat ga je doen? Vriendelijk vragen en ze een kopje koffie aanbieden of de iets hardere methode hanteren?

Maar nee, de linkse crybabies zien in elke moslim natuurlijk een potentieel slachtoffer en kiezen liever voor pappen en nathouden...sukkels.

#9588

Tom DN

 

Hoe de media uit politieke handen houden??

Alles verkopen aan Rupert Murdoch en zijn Newscorp!!

#9597

Eric Jans

 

Perikelen van een verdwijnend land:

Het gaat niet om links-rechts: het gaat om 'méér België' of méér Vlaanderen'.

Datis de reële inzet van de discussie. Alleen de cd&v slaagt er nog een klein beetje (hoewel) in om die tegenstellingen een beetje in bedekte termen (links en rechts) te houden.

Als het VB extreem-links zou zijn geweest (van economische opvatting), een beetje zoals Hare Battasuna in Baskenland, dan zou de Belgische staat naar 'rechts' afgebogen zijn geweest.

Maar ALS het VB 'links' was geweest, dan leefde we al decennia onder bomaanslagen.

Nu komt de (intellectuele) terreur van de staat: die ten dode opgeschreven staat.

Mark Elgardus spreekt geen wensdromen uit: hij tracht de realiteit intellectueel te legitimeren.

Er is géén Vlaamsgezinde krant. Luc Vander Keelen is B-Plusser (uit noodzaak?), GvA en HbvL worden uitgegeven door een 'benoemde Beronnes', De VUM maakte 10-15 jaar geleden reeds zijn beruchte 'Belgische' bocht van 180°.

Elchardus spreekt niet visionair. Hij tracht de realiteit te legitimeren.

'Links' en 'rechts' zijn daarbij maar termen die moeten verhullen waar de échte discussie over gaat:

- De VLD-Open debat cultuur verwerd tot dictatuur.

- Het Sp.a-zieltjes-winnen-gratis-beleid is failliet

- De cd&v is DE onzekere factor maar heeft naast het VB (qua gewicht) geen ruimte, géén marge voor Belgisch beleid. België kan maar stand houden in de mate dat het zal vervlaamsen. Dat wil België NIET willen? Goed... op naar de implosie dan maar.

De speeltijd is langzaam maar zeker voorbij.

#9598

Eric Jans

 

Daarbij komt nu de opdoffer voor Europa. België kan zich niet meer verbergen achter 'het Grote Europa' dat zoveel belangrijker zou zijn dan ons communautair gehakketak.

Nee... België staat in zijn blootje als een land dat het niet kan redden als democratie: de EU is onzeker en de uppercut van haar imago laat Belgicisten niet langer toe om de Vlamingen voor te houden dat hun democratisch deficiet zal wegsmelten naarmate Europa groeit.

Hoe gaat dit regime zichzelf in stand houden? Dát is de vraag van Elchardus. De pers controleren deden ze al. Nu moet het een stap verder: de pers 'manipuleren'.

België: geprangt tussen 2 'nationalistische entiteiten'. Frankrijk en Nederland. Onze staat kan in zo'n klimaat niet overleven: om de simpele reden dat België geen natie IS.

De Sp.a-ideoloog zit helemaal in de zeik.

Perikelen van een stervende staat.

Paq in Vlaanderen zullen we kunnen zien of de mensen hier Links of recht zijn.

Onze 'democratie' laat niet toe daar enige conclusies uit te trekken.

#9599

Eric Jans

 

Correctie:

Pas in een Onafhankelijk Vlaanderen zullen we kunnen zien of de mensen hier links of rechts zijn.

Onze zgn. 'Belgische democratie' laat niet toe uit de verkiezingen enige conclusies te trekken.

#9602

Leo Norekens

 

Als Van der Kelen al schaamteloos kan berichten dat De Gucht met de journalist van HLN heeft "onderhandeld over de pagina waarop het gesprek zou verschijnen, paginagroot op pagina 8 of iets korter op pagina 2"... Zou hij dan echt niet beseffen dat hij daarmee eerder zijn krant te kijk zet dan De Gucht?

Dat politici en journalisten elkaar nodig hebben, en elkaar daarom al eens iets gunnen, dat is blijkbaar heel gewoon en misschien zelfs onvermijdelijk. Maar als het zo ver gaat dat de minister gaat dicteren waar en hoe zijn woorden moeten verschijnen, is zo'n krant dan wel méér dan een instrument ter verspreiding van diens mening?

Achteraf, nadat zijn krant beschuldigd werd van liegen, kan Van der Kelen nog zo fel reageren en de bal terugkaatsen naar de echte leugenaar, blijft het feit dat HLN zich gewillig liet gebruiken in ruil voor een exclusief "interview" (in casu synoniem voor "statement").

#9605

Briggs

 

Totalitaire trekjes van Elchardus.

Enerzijds uit dat zich in een mild aanvaardbare doch...iets te extreme manier.

Bv. Tijdens het initiële hoorcollege krijg je een afblaffing:

Absolute stilte tijdens zijn hoorcollege. Wie stoort wordt afgestraft. Die persoon wordt vanuit het publiek gehaald, zijn studentenkaart opgeëist. Die kaart reist dan naar de Decaan samen met de Eis dat die student niet meer mag deelnemen a/d examens...standaardbuis op de volle lijn.

Iets te extreem volgens mij. Heb het hem echter nog nooit zien uitvoeren. Tis gewoon ne "strenge" man.

#9606

Govaert Jan

 

Eric Jans - eric_jans (at) hotmail (dot) com

dinsdag 07 juni 2005 @ 08:27 - #9597

Er is géén Vlaamsgezinde krant. Luc Vander Keelen is B-Plusser (uit noodzaak?), GvA en HbvL worden uitgegeven door een 'benoemde Beronnes', De VUM maakte 10-15 jaar geleden reeds zijn beruchte 'Belgische' bocht van 180°.

Aan de heer E. Jans, ivm de uw laatste zin over de Vum-bocht

heb ik daarover naar aanleiding van een interview van een

jaar of wat geleden met JM Dedecker in Dag Allemaal -

weliswaar over het migrantenstemrecht-

het volgende naar dit weekblad geschreven.

"

Geachte,

Senator Jean-Marie Dedecker.

In het interview in uw blad nr. 49 met Senator Dedecker heeft hij het tot tweemaal toe over de volgens hem kwalijke rol van de pers in het algemeen en in de zaak van het migrantenstemrecht in het bijzonder.

Deze man die door zijn functie van dichtbij de machtsverhoudingen in dit land kan waarnemen, weet waarschijnlijk waarover hij praat. Volgens mij moet een deel van de verklaring voor de verschuiving

naar links van de pers gezocht worden in de volgende bedenking. De grootste persgroep van het land met name de VUM-groep in de persoon van

de heer André Leysen had zich indertijd flink misrekend in de levenskansen van de zender VTM.

Na wat desperate zoektochten om het verlies aan reklame-inkomsten te compenseren en om een vinger in de pap van het televisieland te krijgen

heeft de VUM uiteindelijk de VAR-regie kunnen bemachtigen

die de commerciële activiteiten regelt van de zender VRT.

Men mag er van uitgaan dat om het verwerven en het behouden van deze regie de VUM-groep een flink stuk van haar onafhankelijkheid inzake berichtgeving heeft mogen inleveren, iets wat men sedert een paar jaar dagelijks in hun kranten kan vaststellen met het uiteindelijke doel - en dit georkestreerd door De VRT en de linkse Loge -

de Socialisten aan de macht te brengen in Vlaanderen en in België. Als een bewijs onder andere de niet meer aflatende stroom van het opvoeren van de mediacreatuur Steve Stevaert en de van langsom meer in onze strot geduwde Elio di Rupo.

Conclusie: als een persgroep door de knieën gaat voor zilverlingen en mee moet spelen in dit bedenkelijk vertoon

dan heeft ze feitelijk afgedaan als onafhankelijke berichtgever en wordt de polarisatie in het land alleen maar versterkt, wat de democratie op termijn niet ten goede komt."

Einde brief.

----------------

Een gevolg van dit alles is m.i. en nu

kom ik bij de zogenaamde verrechtsing

in Vlaanderen en de gestadige opgang van het Vlaams Blok

die volgens deze pers door o.a. de verzuring zou ontstaan zijn. Ik denk echter dat verzuring daar weinig mee te maken

heeft, eerder zie ik twee redenen voor deze opgang

1) de bewustwording van de Vlaming en gezien het bovengaande

last but not least het uitsluiten van rechts door de pers.

Volgens mij moet in de natuur nog altijd

alles in evenwicht zijn, simpelder kan ik het niet zeggen.

groeten

#9630

confucius

 

Daarnet nog, Caroline Gennez, in Terzake over hoe slecht de liberalen "belastingsontduiking" bestrijden. Mijn zoontje van zes dacht dat het een omroepster was, waarschijnlijk omdat ze bijna iedere dag in beeld komt.

Het is nog even wennen dat zij nu de plaats van Stevaert inneemt. Het moet zwaar zijn voor de echtgenoot van die vrouw. Iedere avond alleen thuis terwijl vrouwlief in de Reyerslaan is. Hoewel, misschien heeft de SP.A daar wel een appartement in die gebouwen.

Het viel me al op in het nieuws over de paus: "Hier spreekt men over adoptie voor holebi echtparen, maar in Italië zijn ze nog lang niet zo ver". Klonk een beetje als: achterlijke Italianen...

#9632

Cogito

 

Dan wordt het echt hoog tijd om te emigreren.

Het IS hoog tijd om te emigreren.

http://www.freest...

#9635

Briggs

 

Wowowow...ze neemt het maar tijdelijk over eh.

Ik kan dat mens niet luchten. Schuld van de liberalen, kom kom alsof het maar de afgelope 8 jaren problematisch was. Ik denk dat het probleem wel dieper zit...te brede bureaucratisering en te weinig modernisering. Kzou voorstellen om het Taylorisme in te voeren voor de bureaucratie...kan Gennez nog eens komen zeuren & klagen.

#9643

Eric Jans

 

@ Confusius:

Inderdaad, Confusius, het is dit soort steekjes waarmee de progressisten erin slagen het debat ten gronde uit de weg te kunnen gaan... en zéker het publieke debat.

Immers: met de argumenten waarmee homofilie en holebi-adoptie in grondwet terechtkomen, kan je net zo goed bijvoorbeeld de polygamie in diezelfde grondwet laten opnemen.

Sterker nog:

Het instituut 'huwelijk' is van alle culturen en alle tijden.

Het instituut 'huwelijk met 2' (tss 1 man met 1 vrouw) is een van oorsprong EXCLUSIEF 'CHRISTELIJKE' aangelegenheid.

Jodendom noch Islam, noch andere religies en culturen kenden de traditie van 'huwelijk met twee'.

Afschaffen dus, want als polygame mens voel ik me door de grondwet 'gediscrimineerd'.

Wat meer is: ik heb een neef en dat is een nicht!

Maar niet alleen een nicht, hij is tegelijk ook 'neef' gebleven: mijn nicht-neef is immers 'bi'.

Met de argumenten van de Hole'bi'-federatie zou je nu wel kunnen argumenteren dat mijn 'nicht-neef' 'is zoals hij is' en daar ook niet voor gekozen heeft. Wetenschappelijk bewijs genoeg!

Dus: deze mens wordt met zijn 'natuurlijke geaardheid' gediscrimineerd door de grondwet want hij wordt voor een 'huwelijk met twee' (hij + slechts 1 partner) beperkt in zijn keuzemogelijkheden.

Die beperking komt voort uit een ouwbollig christendom dat onze wetten heeft geïndoctrineerd.

Conclusie: monogamie moet vervangen worden door het stelsen van het 'meervoudig huwelijk'.

Drie vrouwen moeten tegelijk met elkaar en nog twee mannen kunnen huwen, bijvoorbeeld.

Niet akkoord? Dan ben je een ouwbollige versleten conservatief!

#9648

Willy

 

Deze site bezoeken is voor mij niet alleen hartverwarmend, maar een regelmatige gelegenheid om te ontspannen. Het nieuws dat diverse media ons superernstig en opsteekvingerachtig dagelijks wordt ingelepeld, wordt op deze site tot op het bot uitgekleed. (Oef, wat een zin, straks wordt Brusselmans nog jaloers. Ja-loers, nee-loers)

Wat een sprookje voor de vlaamse inboorling : leven en trouwen met drie meisjes, of met drie mannen, of een mix daarvan.

En dan verder mijmeren : mijn lieve Mechelse scheper, waarom niet een wetsvoorstel indienen dat men ook mag huwen met zijn lievelingsdier ? Je kan per testament wel alles aan uw lievelingsdier overlaten. Hier ligt een prachtige taak voor de dierenliefhebbersverenigingen.

Neemt u Paul tot uw wettige echtgenoot ? Wafwaf = Ja. Grrr = nee.

Nieuws brengen is een schone zaak, en brengt het mensdom veel vermaak. Genieten maar.

#9654

voicelesscharlie

 

Alleen jammer dat de VLD met dat Marxistisch tuig wil blijven verder regeren.

#9659

Bema

 

Ze Eric, hoe moet dat dan als een lesbische homo wil trouwen met een celibataire hetero. We zijn der nog niet hoor!

#9665

Eric Jans

 

@ Bema: Inderdaad... we zijn er nog niet.

Als hetero-man heb ik altijd gevonden dat het homo-dom gesubsidieers en gestimuleerd moet worden. Maar lesbiennes? Daar moet een gronwettelijk verbod op zijn mte zware celstraffen!

@ Willy: nog niet zo'n gek idee, hoor: huwen met je hond. Het zou de eerste maatregel in jaren zijn die een Belgische regering treft ter bevordering van de huwelijkse trouw.

#9843

Mich

 

Luc, ik heb intussen het bewuste artikel in handen. Het natuurlijk je goed recht om zaken weg te laten, en ik begrijp dat nuancering op een blog niet evident is. Toch vind ik dat je daardoor intellectueel oneerlijk bent, en ik ben enigszins wat teleurgesteld. Vijgen na Pasen natuurlijk, maar bon.

Ik heb niet veel tijd om hierop door te gaan, maar Elchardus schrijft onder andere óók:

"Ik heb de indruk dat het manipuleren van emoties een manier is geworden om mensen te controleren [hij doelt op de media]. Dáár ligt vandaag dan ook de grote uitdaging voor het vrijheidsideaal: we moeten mensen leren om zelf meer controle te verwerven over de invloeden die ze ondergaan, via het onderwijs, maar ook en vooral via de media."

Dáárop slaat die democratische controle van de media: niet om mensen te manipuleren, maar in tegendeel om ze met manipulatie te leren omgaan. Verder schrijft hij dat hij géén voorstander is van overheidscontrole (!) en "hoe de media daarin een rol kunnen spelen is een open vraag. Een eerste stap zou misschien kunnen zijn dat journalisten zich beter bewust worden van het feit dat ze niet alleen de werkelijkheid weergeven, maar mee de werkelijkheid creëren." De oplossing ligt dus in de media zélf, niet in overheidscontrole.

Wat Elchardus' status van 'huisideoloog' betreft, schrijft hij dat hij altijd spreekt als socioloog, en dat "sociale wetenschappers de plicht hebben om zich te engageren" - of ze nu 'links' of 'rechts' zijn (!). "Bij de selectie van de problemen kun je je laten inspireren door je ideologie - ik kan mij vorstellen dat een linkse socioloog armoedestudies belangrijker vindt dan een rechtse socioloog. Maar verder moet elk onderzoek gebeuren op een correcte manier [...]. Nee, de dag dat mijn onderzoek wordt beïnvloed door mijn functies, zou een dag van grote persoonlijke crisis zijn."

Schreef de cultuursocioloog Pierre Bourdieu niet dat je maar aan wetenschappelijk onderzoek kunt doen als je ook de ruimte hebt om verontwaardigd te zijn?

Ik heb geen speciale sympathieën voor Elchardus, maar wat hij schrijft vind ik niet onzinnig. Ben ik nu de enige van de reageerders die het artikel daadwerkelijk *gelezen* heeft, of volgt iedereen hier maar de meute?

#9849

LVB

 

@Mich: wat je schrijft klopt allemaal wel, maar toch kun je niet ontkennen dat Elchardus op het einde schrijft: "mensen worden sowieso beïnvloed, en we zouden willen dat die invloed in een richting gaat die we als gemeenschap aanvaardbaar en wenselijk achten".

Jij schrijft: "de oplossing ligt dus in de media zelf". Ook dat is al een gevaarlijke uitspraak: het imliceert dat jij verwacht dat de media zich gaan conformeren aan een bepaalde gemeenschappelijke visie op wat de media moeten zijn en/of welke rol ze zouden moeten vervullen.

Ik zou durven stellen: zodra je de media als "een probleem" of als "een oplossing" gaat formuleren, probeer je "de media" al in één of andere maatschappelijke rol te duwen, en dat komt neer op conformeren aan één of ander vooropgesteld model.

#9852

Mich

 

Wil je zeggen dat de media geen maatschappelijke rol vervullen? Alle vormen van beïnvloeding vervullen een maatschappelijke rol. Het is een absolute illusie dat de mens ooit vrij geweest is - en dat hij dat ooit volledig zal zijn. Onze samenleving is nog nooit zo geïndividualiseerd geweest als vandaag en tóch worden we nóg meer beïnvloed (in wenselijke richtingen) dan vroeger. Dat is een wetenschappelijk onderzocht feit, geen ideologisch discours. Zoals ik ergens hierboven al schreef: we mogen ons wel eens afvragen naar welke kant die beïnvloeding loopt.

Trouwens: het onderwijs is, zoals Elchardus schrijft, evenzeer een socialisatiemiddel. En eigenaardig genoeg hoor ik zelden iemand kritiek leveren op die rol van het onderwijs.

Als je schrijft dat de media geen maatschappelijke rol vervullen, dan plaats je de media letterlijk buiten de maatschappij. Tot nader order maken ze er nog altijd deel van uit. Ik ga niet helemaal met Elchardus akkoord, maar de geschiedenis leert ons dat we met machtsrelaties rekening moeten houden omdat ze ons leven beïnvloeden. Media hebben macht, en ze beïnvloeden ons leven.

#9854

LVB

 

@Mich: mijn visie daarover is de volgende: natuurlijk vervullen de media een maatschappelijke rol. Men kan als waarnemer constateren welke de rol is die de media vervullen, en men kan ook als individu of als groep wensen formuleren in welke zin men die rol zou willen zien evolueren. Zodra echter de gemeenschap, de overheid dus, initiatieven gaat nemen of zelfs nog maar "wensen gaat formuleren" om de rol van de media in een richting te sturen die men "als gemeenschap wenselijk acht", gaat men in mijn visie een brug te ver.

Je verwijt mij intellectuele oneerlijkheid omdat ik enkel die zinnen uit het stuk van Elchardus gelicht heb die in mijn kraam pasten. En ik heb dan nog de passage laten staan waarin Elchardus schrijft dat het om een delicaat onderwerp gaat en dat het debat daarom genuanceerd moet zijn. Tja, de strafste passages citeren, dat is eigen aan elke kritische ontleding van geschriften. Ik heb geciteerd, en dus geknipt, maar ik heb geen woorden verdraaid.

De vraag waar ik mee blijf zitten is: als de media moeten meewerken (of "een invloed uitoefenen") aan datgene wat een democratische meerderheid wenselijk acht, hoe zit het dan met de expressiemogelijkheden van democratische minderheden?

Is die "maakbaarheid" waar Elchardus het over heeft, niet een manier om een toevallige democratische meerderheid ('toevallig' in de zin dat elke coalitie eindig is in de tijd, en nooit permanent is) te bestendigen?

Een concreet voorbeeld: veertig jaar geleden bestond er een democratische meerderheid die tegen euthanasie was. Hoe zou je het gevonden hebben als de politiek nog maar de wens geformuleerd had (laat staan dat ze concrete initiatieven genomen had) dat "de invloed van de media moet gaan in de richting van wat een democratische meerderheid wenselijk acht, met name het respecteren van het leven en het verhinderen van elke kunstmatige beëindiging van het leven, zelfs op eigen verzoek".

En kom nu niet af met "jamaar dat waren de slechten, en wij zijn de goeden, dus met ons gaat het beter".

Toevallige meerderheden verabsoluteren waarden of verdonkeremanen waarden naargelang het hen uitkomt. Soms fundamentele waarden, soms de waan van de dag. Ik vind vrije, onafhankelijke, zelfs gevaarlijk freewheelende, media een veel kleiner gevaar dan media die "een invloed uitoefenen in een richting die een democratische meerderheid wenselijk acht". De essentie van de democratie is het tegensprekelijk debat, ook in de media. Als de media ingaan tegen wat een democratische meerderheid wenselijk acht, dan is dat gezond voor de democratie. Tenzij de democratische meerderheid uitdrukkelijk stelt dat de media tegendraads *moeten* zijn.

#9858

Mich

 

"En kom nu niet af met "jamaar dat waren de slechten, en wij zijn de goeden, dus met ons gaat het beter"."

Zeg, voor wie neem je mij? ;-)

Maar bon. Ten eerste: natuurlijk is het je recht om te citeren wat je wilt; ik heb je ook nergens beschuldigd van een of andere verdraaiing van woorden. Je schrijft geen leugens, maar je verzwijgt wel een boel zaken. Op zich niets mis mee, maar je gunt je bezoekers blijkbaar toch het wederrecht om dat in perspectief te plaatsen - wat ik gedaan heb. Da's ook een vorm van "kritische ontleding van geschriften". (En ja, 't is heel nobel van je dat je de passage over de delicaatheid van het onderwerp laten staan hebt ;)

Ten tweede zal ik proberen te formuleren wat ik versta onder "we zouden willen dat die invloed in een richting gaat die we als gemeenschap aanvaardbaar en wenselijk achten", want daar draait het tenslotte om. Elchardus wijst op onverdraagzaamheid, antidemocratische gevoelens, en ik zou er nog aan toevoegen: sociale onrechtvaardigheid. Ik denk dat we het beide eens kunnen zijn dat dit maatschappelijk onaanvaardbaar en onwenselijk geachte waarden zijn in onze samenleving, nee? 't Is namelijk heel simpel: deze zaken zijn verankerd in wetten (de Belgische grondwet, de OCMW-wet, de universele verklaring voor de rechten van de mens, enzovoort). Dat heeft helemaal *niets* te maken met het aan banden leggen van de vrijheid van mening; democratische minderheden zouden heus niet minder aan bod komen. Ik snap niet waar je dat vandaan haalt. Het is tegenwoordig een reflex om voortdurend in partijpolitieke termen te denken, terwijl onze hele democratie toch geconstrueerd is op "maatschappelijk aanvaardbare waarden"? En nogmaals: Elchardus wijst ook op een kritische functie van de media - het ene sluit het andere niet uit.

Het voorbeeld van Elchardus: VTM-kijkers beleven een groter onveiligheidsgevoel dan VRT-kijkers. Da's een feit. Wel, vind je dat maatschappelijk aanvaardbaar en wenselijk, terwijl er voldoende contra-indicaties bestaan om die onveiligheidsgevoelens als 'onterecht' te bestempelen (of in disproportie met de werkelijkheid)? Nu, ik weet ook wel dat mensen geen rationele individuen zijn, en zoals ik schreef ben ik het niet 100 % met Elchardus eens. Maar sommige media bestendigen zulke beelden helemaal ten onrechte omwille van het 'sentatiegehalte'.

Laat ik trouwens voor de gein de boel eens omdraaien: is het maatschappelijk wenselijk om onverdraagzaamheid en antidemocratische gevoelens te promoten? Je schrijft: "Ik vind vrije, onafhankelijke, zelfs gevaarlijk freewheelende, media een veel kleiner gevaar dan media die "een invloed uitoefenen in een richting die een democratische meerderheid wenselijk acht"." Voor de zoveelste keer: Elchardus heeft het nergens over een "democratische meerderheid", maar over "een richting die we als gemeenschap aanvaardbaar en wenselijk achten". En nogmaals: onze democratie is gebouwd op zulke waarden. Wel, ik vind dat een veel kleiner gevaar dan media die een invloed uitoefenen in een richting die we als gemeenschap onaanvaardbaar en onwenselijk achten.

(Mocht je hierop reageren: mijn volgende reactie zal pas voor binnen een paar dagen zijn.)

#9860

Mich

 

Oeps: "senSatiegehalte", natuurlijk.

#9861

LVB

 

Ik vind dat burgers het recht moeten hebben om via de media te pleiten voor sociale onrechtvaardigheid, net zoals ze het recht hebben om te pleiten voor sociale rechtvaardigheid.

Ik ben er zeker van dat er socialisten bestaan die vinden dat liberalen onvoldoende streven naar sociale rechtvaardigheid. Stellen dat de media moeten meewerken aan het streven naar sociale rechtvaardigheid, kan dus vroeg of laat gebruikt worden tegen liberalen in de media. In landen als de DDR gebeurde het ook effectief zo, allemaal in naam van de democratie, de sociale verworvenheden en meer van die fantastische waarden.

Tegenvoorbeeld: ik vind verdorie dat Kris Merckx, of Ludo Martens, of Abu Jahjah, het recht moeten hebben om te pleiten voor de totstandkoming van de dictatuur van het proletariaat, het instellen van de sharia, en zelfs de afschaffing van de democratie. En als deze heren er het geld voor hebben, mogen ze voor mijn part een gratis krant uitgeven en die dagelijks in de bus laten bezorgen van elke Vlaming. Dat zou dus een belangrijk medium zijn dat sterk ingaat tegen wat een democratische meerderheid wenselijk vind, en wat jij een basisverworvenheid van de democratie noemt.

Jouw vraag: "VTM-kijkers beleven een groter onveiligheidsgevoel dan VRT-kijkers. Da's een feit. Wel, vind je dat maatschappelijk aanvaardbaar en wenselijk, terwijl er voldoende contra-indicaties bestaan om die onveiligheidsgevoelens als 'onterecht' te bestempelen (of in disproportie met de werkelijkheid)?"

Mijn antwoord: ik vind de kwaal minder erg dan elke mogelijke remedie die je hiertegen zou kunnen bedenken. Dus ja, eigenlijk vind ik dat wel aanvaardbaar. Ik vraag me zelfs af waar het probleem ligt, bij de VTM-kijkers of bij de VRT-kijkers. Wiens perceptie is nu het meest in disproportie met de werkelijkheid?

Over mijn gebruik van "democratische meerderheid": zodra je het over "de gemeenschap" hebt, impliceert dat het principe van de democratische meerderheid. Door wie en waar wordt beslist wat de gemeenschap wenselijk acht? Daar wordt democratisch over beslist. Dat is goed als het over het concrete overheidsbeleid gaat. De gemeenschap heeft zich echter niet uit te spreken over de inhoudelijke koers die de media moeten varen.

Sta me toe nog aan te vullen dat het enige medium waarvoor 'de gemeenschap' wenselijke doelstellingen mag formuleren, de openbare omroep is. Als ik het over "de media" heb, heb ik het eigenlijk over de privé-initiatieven. Ik heb er dus geen enkel probleem mee dat het Vlaams Parlement de koers van die openbare omroep bepaalt.

#9864

Mich

 

Kon het niet laten om toch nog eens te piepen. Mja, we zijn het (althans voor een groot stuk) gewoon fundamenteel oneens en ik ga met andere woorden niet meer uitgebreid antwoorden - waarvoor mijn excuses. Ik apprecieer het wel dat je mijn reacties beantwoord hebt. Bedankt en tot de volgende ;-)

#9866

dof

 

"VTM-kijkers beleven een groter onveiligheidsgevoel dan VRT-kijkers. Da's een feit. Wel, vind je dat maatschappelijk aanvaardbaar en wenselijk, terwijl er voldoende contra-indicaties bestaan om die onveiligheidsgevoelens als 'onterecht' te bestempelen (of in disproportie met de werkelijkheid)?"

Een redelijke verklaring daarvoor is dat juist mensen bij wie er al een paar keer is ingebroken geen boodschap meer hebben aan het "vermeend gevoel van onveiligheid" dat door de VRT wordt gepropageerd en dan maar naar VTM overschakelen om zichzelf nodeloos hoge bloeddruk te besparen.

#9901

LVB

 

@Mich: uitstekend artikel van Eddy Daniels waarin onder meer "het onveiligheidsgevoel van de VTM-kijker" aan bod komt.

http://www.standa...

#9905

Mich

 

Bedankt voor het leesvoer, Luc.