Minister Bourgeois: ook audio en video on-demand vallen onder Vlaamse omroepwetgeving

Gracienne Van Nieuwenborgh
Gracienne Van Nieuwenborgh
Wie in Vlaanderen audio en video aanbiedt via het internet, valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse omroepwetgeving, zelfs wanneer het niet om streaming gaat, maar om dowloads op verzoek van de gebruiker, beter bekend als "on demand" audio en video. Dat was, kort samengevat, het antwoord van Vlaams minister van media Geert Bourgeois op een vraag om uitleg van Gracienne Van Nieuwenborgh (foto), Vlaams parlementslid voor de SP.A. Hoewel Van Nieuwenborgh noch de naam "Jürgen Verstrepen" noch de naam "VB6015" in haar vraagstelling vermeldde, was het toch duidelijk dat de vraag ingegeven was door de recente ophef rond het nieuwe radioprogramma van Verstrepen, dat via internet en via kortegolf wordt verspreid. Verstrepen zelf schrijft op zijn weblog dat deze vraag om uitleg niet zomaar een persoonlijk initiatief is van Van Nieuwenborgh, maar gebeurde "in opdracht van de SP.a".

Geert Bourgeois
Geert Bourgeois
Voor de doorsnee blogger of podcaster heeft deze verklaring van de minister wel belangrijke implicaties. Het aanbieden van audio- of video-content via het internet, hetzij via streaming hetzij on-demand, wordt in de Vlaamse omroepwetgeving aanzien als een 'radiodienst' (meer info hier, doorscrollen tot onderaan de pagina), respectievelijk 'televisiedienst'. Wat radiodiensten betreft stelt diezelfde omroepwetgeving dat de activiteit gestructureerd moeten zijn in een rechtspersoon, met andere woorden een VZW of een vennootschap, die het verzorgen van die radiodienst als hoofdactiviteit heeft. Tevens, dat de bestuurders van deze rechtspersoon geen politiek mandaat mogen bekleden noch een bestuursmandaat mogen opnemen in een andere radiodienst, en dat ze geen verkiezingspropaganda mogen uitzenden. Voor televisiediensten zijn de beperkingen dan weer iets minder streng. Radio- en televisiediensten moeten zicht tevens aanmelden bij het Vlaams Commissariaat voor de Media. De sancties variëren van 1.250 tot 125.000 euro.

UPDATE 27-06-2005:
Officieel verslag van de commissiezitting is hier (PDF) beschikbaar.


De minister erkent dat de praktische uitvoering van deze bepalingen problematisch is. "Er is om te beginnen al een probleem van identificatie", zei Bourgeois. Zijn administratie heeft op dit ogenblik weet van 6 Vlaamse initiatieven die uitsluitend via het internet uitzenden.

Het antwoord van de minister ligt volledig in de lijn met wat zijn medewerkster Caroline Uyttendaele in januari van dit jaar verklaarde aan LVB.net (scroll door naar "omroepwetgeving"). In het artikel "podcasting en de wet" had ik het toen ook over de SABAM-tarieven voor internetradio's. SABAM heeft intussen die tarieven met de helft verlaagd voor particuliere, niet-commerciële internetradio's die beperkt blijven tot 25 simultane streams.

De repliek van Jürgen Verstrepen was naar mijn bescheiden mening oppervlakkig. Hij verwees naar het Europese mediarecht, dat liberaler is dan de Vlaamse mediawetgeving, en hij verwees naar de Chinese censuur op het internet, noemde de Vlaamse bemoeienissen een "anti-democratisch verhaal", en daarmee was voor hem de kous af. Het is nochtans de taak van de wetgever, en bij uitstek van de oppositie in de wetgevende organen, om de bestaande wetgeving in vraag te blijven stellen en voortdurend te toetsen op haar compatibiliteit met de fundamentele burgerrechten.

Sta mij toe om hier even in het lang en in het breed uiteen te zetten wat ik in Verstrepens plaats zou geantwoord hebben:

1. Geen gebruik van een schaars gemeenschapsgoed
De wetgeving op radio en televisie is strenger dan de wetgeving op de geschreven pers. Dat verschil in behandeling is historisch ontstaan, en wel om de volgende reden. Voor de transmissie van radio en televisie, zowel via de ether als via de kabel, waren en zijn slechts een beperkt aantal kanalen beschikbaar. In het geval van de ether gaat het om een schaars gemeenschapsgoed. Die frequentieschaarste vormt de verantwoording voor zowel de hoge concessieprijzen die aan de UMTS-operatoren gevraagd worden, als voor de eisen inzake pluralisme en verscheidenheid in de programmering die van radio- en tv-stations geëist wordt. Die redenering gaat niet op voor het internet. Zowel aanbieder als gebruiker van het media-aanbod via internet, maken gebruik van privé-infrastructuur en van een quasi onbeperkte collectieve bandbreedte. Het argument dat de overheid het gebruik van een schaars gemeenschapsgoed moet reguleren, gaat niet op. Evenmin als het argument dat gebruikt wordt om het aanbod op de kabel (privé-infrastructuur) te reglementeren, namelijk dat een significante groep mensen voor een belangrijk deel van zijn audiovisueel media-aanbod afhankelijk is van een bepaald kabelnet, dat bijgevolg bepaalde richtlijnen inzake dat aanbod moet volgen.

2. Vergeten waarom de overheid mocht reguleren
De frequentieschaarste gaf aanleiding tot strengere regels op de audiovisuele media dan op de geschreven pers. Maar de politici zijn intussen vergeten dat dat de reden was. Minister Bourgeois zei vanochtend letterlijk (ja, ik zat in het publiek): "Het gaat niet om censurerende bepalingen, maar het gaat om media met een impact op de publieke opinie, en dus hebben wij een regulerende taak". Tiens, ook de geschreven pers heeft een impact op de publieke opinie, maar de overheid verplicht je niet om een VZW of vennootschap op te richten vooraleer je een krantje mag uitgeven. De overheid verbiedt je niet om verkiezingspropaganda te verspreiden via de geschreven pers. Het historische ontstane verschil tussen geschreven pers en audiovisuele media wordt nu doorgetrokken naar het internet, terwijl de redenen voor dat verschil daar totaal niet meer geldig zijn.

3. Welke regulering?
Betekent dit dan dat audio en video via het internet volledig vrij moet zijn? Dat beweer ik niet. Ook de geschreven pers moet zich houden aan wetten en decreten. Auteursrecht, reglementering op handelsreclame, recht van antwoord, laster en eerroof, kinderporno, en ik vergeet er misschien nog een paar. U zult mij niet horen protesteren als de overheid deze principes juridisch afdwingt op het internet. Maar ik protesteer wel als de overheid gaat discrimineren tussen privé-personen en rechtspersonen, tussen commerciële propaganda en politieke propaganda, en mij gaat opleggen in hoeveel raden van bestuur ik maximaal mag zetelen, en dit voor een communicatiemedium dat onbeperkt repliceerbaar is, waarvoor de beschikbare ruimte onbeperkt is, en dat geen gebruik maakt van schaarse gemeenschapsgoederen. Kortom, de overheid mag reguleren om de openbare orde te beschermen, maar de overheid heeft geen enkele fundamentele grond om "pluralisme" of "diversiteit" af te dwingen op het vlak van internet-content, waar de capaciteit in principe onbeperkt is. Als er maar voldoende FM-frequenties zijn voor twee landelijke commerciële radionetten, dan is het logisch dat de overheid in het belang van de diversiteit en van de vrije concurrentie bepaalt dat je niet tegelijk bestuurder mag zijn in twee van die radionetten tegelijk. Omdat er capaciteit genoeg is om elke Vlaming zijn eigen podcast-kanaal te geven, is er geen enkele reden om organisatorische structuren en onverenigbaarheden op te leggen aan radiodiensten of aan de bestuurders ervan. En zelfs een verplichte aanmelding aan een regulator is voor mij al een brug te ver.

Kijk, dàt had ik Verstrepen nu eens graag horen zeggen, vanochtend in het Vlaams Parlement.

Tot zover deze bedenkingen. O ja, deze server staat in de Verenigde Staten. Maar laten we niet beginnen zeveren: de inhoud wordt samengesteld en bepaald vanuit Vlaanderen, de eindredactie en de strategische beslissingen vinden plaats in Vlaanderen. Het is dus een Vlaams initiatief, onderworpen aan de Vlaamse wetgeving, waarvan ik bepaalde elementen niet alleen praktisch ontoepasbaar en moeilijk afdwingbaar vind (een mening die blijkbaar ook door de bevoegde minister gedeeld wordt), maar bovendien ook fundamenteel onverantwoord vind.

Reacties

#9862

NoName.

 

Luc op zijn best.

#9863

Confucius

 

Ze hebben schrik van de gewone man. Vrije meningsuiting is er alleen maar voor een bepaalde klasse en moet strikt door de staat gecontroleerd worden. De mensen mochten eens de waarheid horen. Dat de minister eerst eens de kinderpornokanalen aanpakt. Het is veelbetekenend dat de vraag gesteld werd door een SP.a parlementslid, maar het had evengoed van Vera Dua kunnen komen.

Arm volk dat zo over zich heen laat lopen !!

#9865

dof

 

Een klein detail: De mening van minister Bourgeouis of ook audio en video on-demand onder een BESTAANDE Vlaamse omroepwetgeving vallen is niet alleen-zalig-makend, maar moet getoetst worden door een rechter, de normale autoriteit op het gebied van wat-wetten-eigenlijk-zeggen.

Het staat de minister natuurlijk vrij om nieuwe wetsinitiatieven te ontplooien.

#9870

Cogito

 

Och Luc, maak U toch geen zorgen. Deze nieuwe wetjes dienen enkel om het Vlaams Belang te pakken. In politiek correcte gevallen zal men verkiezen deze wet in de praktijk niet al te streng toe te passen. Moet je wel zien wat je schrijft in het vervolg hé, maar dat is niet meer dan normaal in een Sovjetmonarchie.

#9872

Cogito

 

De nieuwspraakprijs 2005 gaat alvast naar Boer Zjwa:

"Het gaat niet om censurerende bepalingen, maar het gaat om media met een impact op de publieke opinie, en dus hebben wij een regulerende taak".

Zo'n vondst, daar zouden de Chinezen geld voor geven.

Soms denk ik dat de russische propagandameesters na de val van de USSR hier in het westen vlot werk hebben gevonden als spindoctors achter de schermen, en liggen zij aan de bron van de golf van politieke correctheid vanaf het begin van de jaren negentig.

#9874

Smetty

 

Triestig. Zielig.

Het Vlaams Belang wordt steeds vaker als argument aangehaald om de vrije meningsuiting te kunnen beperken.

Ik begin Matthias Storme steeds beter te begrijpen.

#9878

Bart Servaes

 

En zo vindt de zachte dictatuur in Vlaanderen/Belgie steeds meer opgang, dit alles in naam van de "democratie" en ter "bescherming van het publiek" (heeft er a propos ooit iemand van het "publiek" aan de Vlaamse Regering gevraagd om hen te beschermen tegen blogs???)... En iedereen zwijgt. Ah ja: want diegenen die de censuur veroordelen worden onmiddellijk ervan beschuldigd medeplichtig te zijn aan de misdrijven waarvan men de gecensureerden beschuldigd. Zodoende zwijgt iedereen in de hoop dat de regels nooit op hem of haar toepasselijk zullen zijn.

Triestig Vlaanderen!

Bart

#9880

jurgenverstrepen

 

beste lucvb,

Ik dacht al dat ik je herkende...

In je uitleg wat je wilde horen door mij loop je -ongeduldig?- wat vooruit. De vraag die gesteld was was sowieso gericht tegen het ZwartofWit Digitaal verhaal.

Bourgeois citeert gewoon letterlijk uit de bestaande mediadecreten die aangepast werden (surtout op het vlak radiodiensten mét alle beperkingen die je hekelt!!!)vlak voor de verkiezingen in 2004 én onder bevoegdheid van VLD mediaminister Keulen (!)

Tuurlijk staan in die mediadecreten zaken die volgens mij totaal niet kunnen. Vandaag voor mij niet aan de orde...

Toch dit aangeven als aanpassing op je verhaal.

#9882

Joris Bos

 

Gérard Bourgeois zal binnenkort zijn adellijke titel in ontvangst mogen nemen omdat hij manhaftig belet heeft dat anti-establishmentopinies op het internet zouden weerklinken (letterlijk dan). Nu alleen nog beletten dat ze er als pixeltjes op een scherm verschijnen en Gérard wordt nog minister van staat. Er zijn nog voormalige vlaams-nationalisten die hem dat hebben voorgedaan.

#9884

Joe

 

@ de streep: "beste lucvb, Ik dacht al dat ik je herkende... "

je moet er ook bijzeggen van waar hee! Curieus als we hier zijn. Nu kunnen we enkel maar gokken: de tea-room van Patisserie Het Zwaantje? De decadente sigarenbandenverzamelaarsvereniging? De Boccacio? Het zwembad van Waregem?

#9889

dof

 

De ether vrij!

Alleen een rode zender!

De ether vrij!

De VRT zendt uit!

En al het klootjesvolk

dat heeft naar ons te luist'ren:

wie niet akoord gaat

die steken wij in't cachot.

En al het klootjesvolk

dat heeft naar ons te luist'ren:

wie niet akoord gaat

die steken wij in't cachot.

#9893

VH

 

"Much ado about the VB" zou Shakespeare zeggen. Belastingsgeld wordt verkwist (CGKR), de vrije meningsuiting wettelijk beknot (negationisme, racisme), de onafhankelijkheid van de rechtspraak wordt verkracht (Gent), de media betutteld (dit weblog item), - en 't heeft allemaal maar één doel. Het VB is de gebeten hond. Je zou er nog voor gaan stemmen ook. Het gat in de haag wordt niet dichtgeknipt, de haag wordt met Chimarix overspoten.

#9896

LVB

 

Toch even opmerken dat de manier waarop internetradio momenteel juridisch bejegend wordt, volgens mij niks te maken heeft met het bestrijden van het VB, maar wel met een natuurlijke drang tot reguleren, tot vermijden van dominerende marktposities (vandaar het verbod om in meer dan één radiodienst-organisatie bestuurder te zijn), een panische angst voor oncontroleerbare verkiezingspropaganda (papieren pamfletten kun je archiveren en aan een dienstnota vasthechten, met beelden en geluiden gaat dat veel moeilijker) en tot het alles wat gebeurt willen in kaart brengen (aanmeldingsplicht). Vooral een gebrek aan inzicht in het internet als medium en als cultureel fenomeen met een eigen dynamiek is hier de boosdoener.

De politieke klasse en hun paladijnen (cabinetards en leidinggevende ambtenaren) zijn al decennialang gewoon om alles wat maar iets met beeld of geluid (televisie en radio) te maken heeft streng te reguleren (wegens de frequentieschaarste), en mentaal hebben ze de switch nog niet gemaakt naar het gedereguleerde internet waarop ruimte zat is.

Het beeld dat elke Vlaming een potentiële omroeporganisatie is, is in die kringen nog niet doorgedrongen. Het is alsof men na het bouwen van de allereerste autosnelweg nog vlug zou beslissen om elke 20 kilometer een 'afspanning' met een hoefsmid en de nodige voorraden verse haver te voorzien. Vol goede bedoelingen, uiteraard, maar vanuit een denkkader dat de essentie mist.

Schrijf hen dus geen al te kwade bedoelingen toe, ze weten gewoon niet beter. Ze leven in een parallelle wereld, en voor hen is het internet een parallelle wereld.

Dan heb het hier natuurlijk niet over de Dua's en de Slangens van deze wereld.

#9897

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

Luc, ik zie echt niet in waarom technische schaarste de overheid zou legitimeren om iets te reguleren. Laten we zeggen dat het eerder de bevoogdende tijdsgeest was.

Die wetgeving moet klaar en duidelijk afgeschaft worden, liever gisteren dan vandaag. Dat een barbaar als Kim Jong Il in Noord-Korea zich daarmee bezighoudt, valt in te zien, maar hoe in een beschaafd, ontwikkeld land als België nog maar de suggestie wordt geopperd om de media in te tomen, laat staan dat er effectief wetgeving bestaat, tart elke verbeelding.

#9906

dof

 

Enkele gedachtenflarden:

- uitbaters van een Vlaamse internetradio doen er beter aan zich te herstijlen als internet-drukpers

- toen de Belgische grondwet werd opgesteld bestond er geen radio

- uitgevers van dagbladen vallen ook niet opeens onder de radio of TV wetgeving als zij een CD of DVD in bijlage hebben.

- je doet er dus ook best aan om je mp3 of mpeg bestanden bijlagen te noemen, en het geschreven karakter van je blog te accentueren.

#9909

cauwenbergh

 

China heeft al gepoogd censuur op het internet in te voeren. Onze ' Vlaamse' minister heeft van die talrijke missies daarheen geleerd hoe voor onze 'modelstaat' daar een markt bestaat om de Chinese regering te helpen : sommigen wilden dat de Belgische grondwet de Iraqi's tot voorbeeld dient en de vrije democratie en vrede in het Midden Oosten zou garanderen. Nu kunnen de Chinezen ook de fictie invoeren dat elke internet-mededeling onder een media-decreet valt en registratie-plichtig wordt met mega-boetes als sluitstuk. Vroeger zond 'Vlaanderen' zijn zonen uit. Nu helpen de vrienden van Fidel Castro en hun Kollaborateurs om de 'mestkevers ' te verdelgen.

#9916

Bart Servaes

 

Ik ben niet helemaal akkoord met je Luc, maar er zit waarschijnlijk wel een grond van waarheid in. De drang tot reguleren (een anti-democratische reflex van ELKE overheid) wordt ingegeven door een waaier van motivaties: zichzelf en het instituut waarvan men minister is belangrijker maken zal ook wel meespelen (elk "instituut" heeft de natuurlijke drang tot uitbreiding, nooit tot inkrimping of tot "self restraint"). Het is en blijft toch een feit dat al die redenen en motivaties het gewoon gemakkelijker maken voor de Dua's en Slangen's om hun doeleinden te bereiken, namelijk het controleren van de oppositie.

#9917

pepperjack

 

Krachtige redenering van LVB. Ik ben het op één puntje oneens: dat het bestuur dit "stoemelings" of zonder echte, doordachte bedoelingen zou doen. Zoooo naïef zijn ze niet, (en jij toch ook niet LVB?) Bourgeois is een uitmuntend jurist, die zeer goed de fout van zijn - door jouw gegeven - citaat moet kunnen inschatten. Inhoudelijke opinies aanvechten kan alleen als er wetten overtreden worden. Die zelf aan voorwaarden moeten voldoen. Ik twijfel dus of een rechter hem zou volgen, zowel wat de inhoudelijke (censuur) als de vormelijke kant ("zend"voorwaarden) betreft. En een licentie kun je vragen natuurlijk (en dan zou men kunnen weigeren), maar wie zal je stoppen indien je het niet vraagt? De rechter, en de rechter...(zie 2 zinnen hoger).

De aversie van NVA tgover VB is een achilelshiel van NVA. Een ware obsessie, maar ook wel logisch eigenlijk, VB is gewoon consequenter & de beter verkoper in hetzelfde domein, en realiseert met het enkele idee van haar bestaan meer dan met het effectieve bestaan van NVA. Tja.

Bourgeois ging "nóóit" met de socialisten samengaan, vervolgens "onverwijld" BHV splitsen, en nu praat hij zelfs al socialistisch...

#9918

LVB

 

Update: Reactie van Gracienne Van Nieuwenborgh (SP.A), op het weblog van Luc De Groot:

http://lucdegroot...

"Politieke Partijen mogen volgens het decreet over de media in het algemeen, niet de ether innemen met 'propaganda'. Dit onder meer om toestanden à la Berlusconi te vermijden'.De huidige media-wetgeving is daar heel duidelijk in, en is ondubbelzinnig tegen dit soort uitzendingen. Meer nog, het is wettelijk verboden. Door de opkomst van nieuwe technologieën, konkreet de Nieuwe Media, moeten we als democraten ons daarover beraden. Bepaalde huidige, actuele toestanden, lijken op 'radio', zonder evenwel echt radio te zijn. Vergeet niet dat dergelijke uitzendingen, weliswaar gerealiseerd via buitenlandse 'antennes', doch gericht op Vlaanderen, financieel mogelijk gemaakt worden met geld van de belastingbetaler, via de dotatie (aan het Vlaams Belang, ldg) . Dit om de Vlaamse wetgeving te omzeilen. Op zich is dat niet onwettig, doch men realiseert met een Vlaamse dotatie iets wat in ons land niet kan... Gisteren voelde Jurgen Verstrepen zich direct geviseerd en persoonlijk aangesproken, en terecht. 'De Vrijheid van Meningsuiting', zijn stokpaardje... De toekomst ligt echter in een "zingeving voor onze decreten". Met de nodige aandacht voor een internationale aanpak, dit over de landsgrenzen heen. Vergelijk het met andere vormen van de Nieuwe Media, en de houding bv tov kinderporno of kindermisbruik. Het is makkelijk 'vrije nieuwsgaring' in één adem te noemen met 'pure propaganda'. De uitzendingen worden daarenboven betaald door de belastingbetaler!. Het arrest van het Arbitragehof ' omtrent de definitie van het begrip 'omroep' is ,mijns inziens, veel te ruim omschreven; veel té ruim. Hoog tijd dat we nieuwe en vooral betere krijtlijnen uitzetten naar de toekomst toe."

Tot zover dit citaat. Persoonlijk vind ik het zeer verontrustend dat mevrouw Van Nieuwenborgh politieke 'propaganda' (de term 'opiniëring' zou correcter zijn) op één lijn plaatst met kinderporno en kindermisbruik.

#9920

LVB

 

Ter attentie van Pepperjack en Bart Servaes: die wetgeving, die (onder meer) allerlei voorwaarden oplegt aan "radiodiensten", is niet door Bourgeois ontworpen, maar door zijn voorganger Keulen. En die wetgeving is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Unaniem, inclusief Vlaams Blok!

Het werd allemaal gemotiveerd onder het motto "de Vlaamse mediawetgeving aanpassen aan de Europese richtlijnen die de convergentie tussen telecom en media regelen". Allemaal goed en wel, maar dat is natuurlijk nog geen reden om verkiezingspropaganda te verbieden en rechtspersonen en natuurlijke personen te discrimineren.

Zie http://www.iradio... en klik door op de links 'i-archief' onderaan, daar krijg je een overzicht van de wetgevende activiteiten in dat verband.

#9921

pepperjack

 

Het is blijkbaar een triest kieken dat niet goed begrijpt wat inhoudelijke censuur betekent: kinderporno mag niet, maar ENKEL EN ALLEEN omdat kinderporno bij wet verboden is, life, in krant, TV, internet, bij u thuis of hoe dan ook. Bij mijn weten is er geen wet die ideeën, zelfs propaganda verbiedt: iedereen mag dat maken zoveel als ie wil!

Daarnaast, zoals LVB terecht zegt, kan zij idd geen onderscheid maken tussen beperkt beschikbare ruimte - zoals bij echte TV of radio - die uiteraard geregeld en verdeeld moet worden omdat ze BEPERKT is, en internet, waar iedereen zijn ding kan doen, zonder dat een ander daarbij uit de boot valt. Om die reden van niet-schaarsheid van verspreidingsmiddelen, is er geen noodzaak aan verdeling/regulering. De ETHER innemen is verboden, maar hoe kan iemand het INTERNET innemen? Niet!

Je zou dan nog kunnen argumenteren dat zelfs bij verondersteldelijk-niet-schaarse-ether je zulke uitzending beperkt omdat het enkel voor kapitaalkrachtigen mogelijk is die media te gebruiken, maar het internet-medium is voor iedereen even toegankelijk en affordable. Zelfs SPa mag er haar propaganda verspreiden.

Het zegt weer veel over de SPa. Die ondertussen zelf fijntje haar ideeën verspreidt op deze media dus...bij mijn weten hadden ze zelfs filmpjes op hus site (over de ideeënfabriek). Hypocrisie doet geen pijn....

#9987

land-uit

 

"Politieke partijen mogen volgens het decreet over de media

in het algemeen niet de ether innemen met propaganda".

Da's de beste die ik vandaag al gelezen heb!

Dit onder meer om toestanden a la (toen) S.S. uit H, tabback en zoon, Landuyt , Di Rupo en freya niet te vergeten, kortom

toestanden zoals de spaspi-show te vermijden.

#9990

Karl

 

Schitterende analyse.

Wat is juridisch het verschil tussen internetradio en internettv. Is met andere woorden tvkuurne minder illegaal dan bijvoorbeeld een 'vrije' internetradio of een podcast?

Mogen politieke mandatarissen wel een internet-tv opstarten maar geen internet-radio?

En wat met de wet op de partijfinanciering en de sperperiode?

Heerlijk is het wanneer de echte realiteit de juridische voorbijholt.

#10541

ivan

 

Zou Bourgeois eigenlijk wel weten wat internetradio inhoudt? Dit is niet zomaar het verplaatsen van gewone radio naar het internet. Het is vergelijkbaar met de weblogs. Dit is niet zomaar het online plaatsen van kranten, maar een nieuwe vorm van media. Zoals iedereen een weblog kan opstarten, kan iedereen ook een radio op het internet beginnen. Er is geen enkel probleem om via een weblog aan politieke propaganda te doen, alhoewel ook weblogs een maatschappelijke impact hebben. Maar als een lid van een politieke partij dat doet via een internetradion heeft hij prijs. Als we de redenering van Bourgeois zouden doortrekken zouden binnenkort alle webloggers zich moeten organiseren in een rechtspersoon en zich aanmelden bij het VCM. God forbid us. We hebben een "nieuw" paradigma nodig, voor weblogs én internetradio. Ik zou voorstellen iets in de stijl van "Laat duizenden bloemen bloeien"...en niet op de maoïstische manier hé!

#15788

rené emmerechts

 

Spreek niet over politiek aspect... als zestiger luister ik uitsluitend naar de NL 'piratenzenders'... daar hoor ik nederlandstalige muziek -ook liedjes die iedereen nog kent maar hier nooit meer hoort- en ook 'verkeerde' muziek en uit oost nederland ook tamelijk veel duitse 'schlagers' en 'volksmusik'.... die muziek vind ik niet op onze officiele 'posten' die toch met mijn belastingsgeld werken.... die zijn volgens mij in gebreke omdat ze enkel voor bepaald publiek uitzenden (jeugdig en verengelst) of elitair à la Clara. Dat de overheid dan het ook het eventuele minimum aan 'Sabam' betaalt voor de internetradio's ...veel goedkoper dan zelf nieuwe zenders op te richten.