Nieuwe telecomwet over een week van kracht

"België stevent af op Europese veroordeling telecom-wet", schreef ik in april vorig jaar. De federale overheid bleef namelijk langdurig in gebreke bij het implementeren van een aantal Europese richtlijnen (2002/21/EG, 2002/20/EG, 2002/19/EG, 2002/22/EG), die inspelen op de convergentie tussen telecom en omroep. De wet had er al in juli 2003 moeten zijn, en België werd op 10 maart 2005 effectief veroordeeld (PDF) door het Europese Hof van Justitie. Uiteindelijk, net geen twee jaar na het verstrijken van de deadline, is alles dan toch in kannen en kruiken: het parlement keurde de wet op 21 april jongstleden goed, maandag verscheen de wet in het Belgisch Staatsblad, en op 30 juni wordt hij van kracht. Al dan niet toevallig dezelfde dag waarop Belgacom start met zijn digitale televisie-aanbod, een omroepactiviteit die via een telecomnetwerk wordt aangeboden.

De belangrijkste nieuwigheden: wie activiteiten ontwikkelt op het vlak van elektronische communicatie (telecom en omroep), heeft geen vergunning meer nodig, er geldt enkel een meldingsplicht. Dat was al een tijdje zo, maar het staat nu ook expliciet in de wet. Uitzonderingen blijven het gebruik van etherfrequenties en de toekenning van telefoonnummers. Door de federale structuur van België zijn de gemeenschappen bevoegd voor omroep (omroepfrequenties en kabelnetten), terwijl het federale BIPT toeziet op de telecom-activiteiten. De kabelnetten in het Brussels gewest blijven een federale bevoegdheid.

Internetproviders moeten hun klanten voortaan gratis anti-spam en anti-virusbescherming aanbieden. Het BIPT wordt nu officieel belast met de coördinatie van een beleid inzake veiligheid op internet. Mobilofoonoperatoren moeten hun klanten jaarlijks de voor de klant voordeligste tariefformule meedelen. Volgens Test Aankoop bestaan er in België op dit ogenblik zo'n 158 verschillende tariefformules voor mobilofonie. Een gesprek met een helpdesk mag niet meer kosten dan een zonaal gesprek, en er komt een sociaal tarief voor GSM-gebruik, naar het voorbeeld dat al bestond voor vaste telefonie.

Meer informatie:
Reacties

#10159

PuLse

 

Als ik het goed lees, komt er dus geen koppelverkoop voor gsm's. Erg jammer vind ik dat! Hiermee zou de condurentie echt gaan spelen.

#10161

Peter Dedecker

 

Ik dacht dat die koppelverkoop net wel terug ingevoerd werd. En nee, de concurrentie vergroot er niet mee, maar de consument is het slachtoffer van die irritante sim locks en blijft daarmee gebonden aan zijn operator.

#10164

LVB

 

Koppelverkoop wordt toegelaten voor telefoon-, internet-, tv-diensten en/of 'intermediaire interactieve producten'. Een GSM-toestel is volgens mij geen 'intermediair' product, maar een eindgebruikers-terminal.

In de toelichting van het amendement dat koppelverkoop mogelijk maakt, staat dat met deze 'intermediaire interactieve producten' bedoeld wordt: producten zoals decoders, internet- of telefoniemodems die aan de ene kant aangesloten dienen te worden aan een elektronisch communicatienetwerk zoals een kabelnetwerk of een PSTNnetwerk en aan de andere kant aangesloten dienen te worden aan consumenten eindapparatuur zoals een televisietoestel, een PC of een telefoontoestel. Kenmerkend van deze «intermediaire interactieve producten» is dat zij geen gebruikersinterface bezitten waardoor consumenten dergelijke producten niet zelfstandig kunnen gebruiken om de diensten geleverd via elektronische communicatienetwerken te kunnen afnemen. ( http://www.dekame... )

Bijgevolg valt de koppelverkoop van GSM-toestellen met GSM-abonnementen volgens mij niet onder deze vrijstelling.

#10167

Peter Dedecker

 

Ahzo. Fijn, bedankt voor de verduidelijking :-)

#10187

ivan

 

Spreek niet langer over telecom, maar over elektronische communicatie :)

De koppelverkoop is er vooral gekomen op vraag van Telenet en tja die verkopen geen GSM's natuurlijk.