Een goede raad aan Geert Bourgeois

Geert Bourgeois heeft meer gemeen met zijn tegenpool uit de ex-Volksunie, Bert Anciaux, dan hij zelf beseft. Hij bedoelt het ongetwijfeld allemaal goed, maar hij moet soms tegen zichzelf beschermd worden. Daarom deze goede raad aan Bourgeois: probeer zinnen waarin de woorden "opinie" en "regels" samen voorkomen, in het vervolg te vermijden. Ik had het tien dagen geleden al over de zitting van de Commissie Media van het Vlaams Parlement waarin Bourgeois toelichting gaf over de regulering van internetradio's, maar in het officiële verslag (PDF, pagina 13 in PDF, pagina 11 in papieren paginanummering) klinken de woorden van Bourgeois nog wat ongelukkiger:

Wel wordt Europa geconfronteerd met een totaal nieuw concept van omroepen, die volatiel van locatie zijn, en beschikken over een medium met heel andere mogelijkheden, niet gebonden aan de beperkingen van klassieke uitzendingen via de ether. Daar wordt een antwoord op gezocht, in de vorm van regels voor omroepen in relatie tot hun impact op de publieke opinie. Dat moet allemaal nog uitgewerkt worden, en wij kunnen dat van hieruit niet doen. De problematiek evolueert zo snel dat onze regelgeving er geen afdoend antwoord meer op kan bieden.

De reden waarom Bourgeois in het vervolg beter vermijdt om "regels" en "opinie" samen in één zin te gebruiken, is de volgende. De overheid heeft als taak de openbare orde te beschermen en met dat doel ook de media te reguleren. De identificatie van de verantwoordelijke uitgever vergemakkelijken, bijvoorbeeld, zodat personen wiens rechten worden geschonden door een publicatie, weten wie ze kunnen aanspreken. Regulering van de media, in relatie tot hun impact op de openbare orde, daar komt het op neer. Maar regulering die rechtstreeks inwerkt op de wijze waarop de media een impact hebben op de publieke opinie, is niet alleen ongewenst, maar ook schadelijk, omdat ze de onafhankelijkheid van de media vermindert. De grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van drukpers vrijwaart de geschreven media van regulering die rechtstreeks inwerkt op hun impact op de publieke opinie. Er is geen enkele reden waarom voor de audiovisuele media en voor het internet andere uitgangspunten zouden gelden. Ik mag dan ook hopen dat de woordkeuze van Bourgeois eerder het gevolg was van ondoordachtheid, dan van een bewust voluntarisme om de impact van media op de publieke opinie te gaan regelen.

Reacties

#10506

Briggs

 

In alle geval is er meer vrijheid voor de geschreven pers dan voor de audiovisuele & wordt er een onderscheid gemaakt tussen beide...indien ik enkele flarden van mijn cursus 'inleiding tot het recht' herinner. Kan er naast zitten hoor, kem koppijn en geen goesting om te diep na te denken

#10507

LVB

 

@Briggs:

Het Hof van Cassatie (Cass., 9 december 1981, Arr. Cass., 1981-82, 491; Cass., 2 maart 1964, Pas., 1964, 697. ) houdt het been stijf en beperkt de werkingssfeer van artikel 25 G.W. tot gedrukte geschriften. De G.W. spreekt immers van "druk"pers.

#10509

LVB

 

In de verklaring tot herziening van de grondwet van april 1995 was overigens de optie genomen om art. 25 G.W. te herzien "teneinde de waarborgen van de drukpers uit te breiden tot de andere informatiemiddelen". Maar zover is het nooit (of "nog niet") gekomen.

#10514

waarnemer

 

"regels voor omroepen in relatie tot hun impact op de publie-

ke opinie"! .....NVA........Jurgen Verstrepen?....Geen ver-

band???

#10515

Leo Norekens

 

@Luc: OFF TOPIC -- Die verwijzingen naar de Arresten van Cassatie en naar de Pasicrisie zijn natuurlijk obligaat in juridische teksten, maar wie tegenwoordig gauw even een cassatie-arrest wil opzoeken surft gewoon naar http://www.jurida... . Bovendien is er een redelijk performante search-functie.

(Voor wie het nog niet zou geweten hebben...)

#10527

Briggs

 

Zoals ik dus zei luc. Er is meer vrijheid van geschreven /gedrukte pers dan voor audio-visuele pers.

Artikel 25 GW : De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist v/d schrijvers, uitgevers of drukkers.

Dus audio-visuele pers of geleuter...maak ruimte voor censuur.

Verband tussen Verstrepen & NVA : Morel de Forel.

Stel ik mij de vraag of Geert zich opmaakt om bepaalde mensen & partijen die gebruik maken van 'internetradio' gaat censureren.

Sorry maar de NVA vertrouw ik niet. Ze hebben hun vel verkocht voor de financiering van hun partij en ze hebben kazak zitten draaien bij BHV. Eerst kwam er geen regering, dan gingen ze eruit stappen...maar bleven ze zitten.

#10528

Briggs

 

http://www.antira...

Arrêt du Conseil d'Etat N°.89.368 de 28 août 2000. (Pagina4)

Heel opmerkelijk iets. Overwegend Nederlandstalige tekst behalve op pagina 1 een kleine Franstalige tekst.

Bizarre manier om de tweetaligheid van Brussel te benadrukken.

#10542

ivan

 

Zou Bourgeois eigenlijk wel weten wat internetradio inhoudt? Dit is niet zomaar het verplaatsen van gewone radio naar het internet. Het is vergelijkbaar met de weblogs. Dit is niet zomaar het online plaatsen van kranten, maar een nieuwe vorm van media. Zoals iedereen een weblog kan opstarten, kan iedereen ook een radio op het internet beginnen. Er is geen enkel probleem om via een weblog aan politieke propaganda te doen, alhoewel ook weblogs een maatschappelijke impact hebben. Maar als een lid van een politieke partij dat doet via een internetradion heeft hij prijs. Als we de redenering van Bourgeois zouden doortrekken zouden binnenkort alle webloggers zich moeten organiseren in een rechtspersoon en zich aanmelden bij het VCM. God forbid us. We hebben een "nieuw" paradigma nodig, voor weblogs én internetradio. Ik zou voorstellen iets in de stijl van "Laat duizenden bloemen bloeien"...en niet op de maoïstische manier hé!

#10550

Leo Norekens

 

@Briggs: Dat arrest van de Raad van State werd integraal in het Nederlands uitgesproken (door de Ndl-talige kamer). Ten behoeve van de bezoekers van antiracisme.be/fr staat er boven het pdf-document dat je daar gevonden hebt een koptekst met een résumé in het Frans.

Maar zoals alle RvS-arresten is ook dit arrest volledig in het Frans *vertaald* (overeenkomstig art.63, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, gecoördin. 12.01.1973).

Je kunt beide versies (Ndl origineel en Fr. vertaling) vinden op http://www.raadvs... . Typ gewoon 89.368 in het zoek-venstertje. Et voilà. Graag gedaan.

#10552

Leo Norekens

 

Correctie: niet ALLE arresten worden vertaald.

Enkel arresten betreffende reglementaire besluiten krijgen "d'office" een vertaling mee. Verder is er een commissie die, voor elk arrest, beslist over de opportuniteit van een vertaling, rekening houdende met het nut van dit arrest voor een goed begrip van de algemene rechtspraak van de RvS.

Just is just.

#10558

Briggs

 

Ah wel ik had gegoogled :). "artikel 25 +Grondwet" & beperkt tot België. oki doki