Bono is een nono

Afrika is geplunderd door corrupte leiders. De regerende elite voerde prijscontroles in, liet het leger wegblokkades opzetten en voerde heffingen in om de lonen van werkende Afrikanen af te romen. Het gevolg was dat markten werden afgesloten en boeren alleen voor zichzelf produceerden. Veel Afrikaanse landen moeten nu voedsel importeren, terwijl dat niet nodig is. In Zimbabwe, ooit een economisch model, wordt het land afgebroken door één man: president Robert Mugabe. Afrikaanse leiders maakten schulden. Daarna maakten ze het kapitaal op of verspilden het aan nutteloze projecten.

Dit wanbeleid heeft Afrika afgesloten van de wereldmarkten. In 1958 stonden Ghana en Zuid-Korea op hetzelfde niveau. Nu verdient een Zuid-Koreaan gemiddeld tien keer meer dan een Ghanees. Zuid-Korea werd een handelsnatie, Ghana bleef een ontwikkelingsland. Afrika is geen slachtoffer van globalisering. Nee, het heeft gebrek aan globalisering. Ook regeringen in Europa, de VS en Japan hebben daar schuld aan. Met hun exportsubsidies en landbouwbeleid verstoren ze Afrikaanse markten. Een Europese koe krijgt jaarlijks 900 euro subsidie. Een Japanse koe krijgt 2700 euro. De Afrikaanse koe kan daar niet tegenop.

Afrika heeft nood aan drie vrijheden: vrije markten, politieke vrijheden en vrijhandel. Afrikaanse boeren moeten hun producten vrij in eigen land kunnen verkopen; Afrikanen moeten de kans hebben corrupte leiders weg te stemmen en Afrikaanse bedrijven moeten ruimte krijgen op Europese en Amerikaanse markten. Schuldkwijt-schelding kan daarbij helpen. Maar slechts in het kader van deze drie vrijheden. Als dat niet het geval is, wordt het kwijtgescholden geld doorgestuurd naar de rekeningen van Afrikaanse leiders in Zwitserland en op Bermuda. Afrika krijgt jaarlijks circa 18,5 miljard dollar aan hulp. De jaarlijkse kapitaalvlucht uit Afrika is groter: 20 miljard dollar. Goede bedoelingen verliezen het van kleptocratie.

Bono is een 'nono' zolang hij dit verhaal niet bezingt. Durft hij de loftrompet steken over vrije markten en vrijhandel? Nee, de zingende glamour boys vinden dat 'té rechts'. Dus riskeren ze het onbedoelde gevolg van de goede bedoeling: rijke dictators nog rijker maken.

Derk Jan Eppink in Knack van 29 juni 2005

Reacties

#10831

Gilbert De Bruycker

 

Hulp aan Afrika?

Geplunderd, verkwanseld, verspild, verkwist! Dit is wat met de hulp aan Afrika is gebeurd, en dit is wat de meeste Afrikaanse overheden met de resources waar Afrika aan rijk is hebben gedaan. Zij die de Live8 beweging steunen willen zelfs nog meer hulp aan Afrika verlenen. Maar zonder liberale regeringshervorming, is dit hetzelde als een reusachtige tarantulaspin in huis hebben dat u bijt en uw voedsel opvreet. De oplossing is er zo vlug mogelijk van af zien te raken en het geen voedsel toe te gooien in de hoop dat het ophoudt met bijten en verslinden. Maar het zal niet ophouden met bijten en verslinden zolang het merkt dat, zolang het met bijten doorgaat, zal gevoerd worden.

Het menselijke kapitaal, de natuurlijke hulpbronnen, en geproduceerde goederen van Afrika worden geplunderd door corrupte Afrikaanse tarantula's. Ze verkwanselen die rijkdom aan hun paleizen, hevelen aanzienlijke kapitalen over naar buitenlandse banken, verspillen kapitaal aan wapens om aan de macht te blijven. Hulp en grondstoffen worden verkwist in oorlogen met inbegrip van massamoorden in het vroegere Belgische Kongo, in de Soedan, en in Rwanda. Het economisch leven gaat gebukt onder prijscontroles, belastingen en handelsbeperkingen en reguleringen allerhande.

Er is het pleidooi om de schulden van de Afrikaanse overheden kwijt te schelden. Het is algemeen bekend dat vele Afrikanen honger lijden, getroffen zijn door AIDS en aan andere ziekten lijden. Zeker, de fondsen die nu worden besteed aan het betalen van interest op het verschuldigde zouden aan de Afrikanen ten goede kunnen komen als die fondsen aan geneeskunde, voedsel, en ontwikkeling zouden besteed worden--wat de leiders Live8 ook betrachten. Maar de opgebouwde schuld is juist het resultaat van vele miljarden dollars die door de Wereldbank, de buitenlandse overheden, en de privé-geldschieters voor dergelijke doelstellngen geleend werden. Dit geleende geld werd geplunderd, verkwanseld, verspild, verkwist!!

Als het beleid van de Afrikaanse tyrannen niet verandert, zullen verse fondsen opnieuw geplunderd, opnieuw verspild, verkwist en verkwanseld worden. Op deze wijze zullen de Afrikanen helemaal niets bereiken. De Afrikaanse volk heeft er eigenlijk baat bij dat de interesten moeten betaald worden indien het geld toch maar gebruikt wordt om wapens te kopen. Dat is waarom de G8 de schuldannulering aan een verandering in het beleid van de overheden willen binden.

Afrika is arm omdat het niet vrij is. Het probleem is het socialisme dat nooit gerechtigheid brengt. De Afrikaanse naties hebben meer nood aan liberalisme en drastische regeringshervormingen dan aan hulp of kwijtschelding van hun schulden. Botswana heeft wegens een goed economisch beleid een snelle groei gekend met betrekkelijk weinig hulp.

Op 2 Juli, zagen en hoorden wereldwijd op TV, radio, en Internet meer dan twee miljard mensen de Live8 concerten die in Londen, Parijs, Berlijn, Moskou, Rome, Philadelphia, Tokyo, Johannesburg en Toronto plaatsvonden. Het doel van deze muziekmarathon is prachtig: voor goed komaf maken met de armoede in Afrika zodat deze kwaal voor goed tot het verleden behoort, geschiedenis is! Betrachting is om de regeringsleiders van de G8, die elkaar vandaag in Schotland treffen , te beïnvloeden. Dit doet mij herinneren aan de Live Aid concerten van 20 jaar geleden, die de verhongerde Ethiopiërs ten goede moest komen. Maar jammer genoeg werd het meeste van die hulp geplunderd door de Ethiopische potentaten of verwenen in de bodemloze put van militaire uitgaven.

Deze les schijnt men vergeten te zijn.

Wat nodig is om armoede definitief tot het verleden te doen behoren is geen hulp, maar vrijhandel (cfr. "Africa Unchained: The Blueprint for Africa's Future" door George B.N. Ayittey). De leiders van Live8 erkennen dat rechtvaardigheid in het handelsverkeer nodig is. De leiders van de G8 moeten eerst en vooral hun economisch beleid veranderen, en beperkingen op de invoer vanuit Afrika en andere ontwikkelingslanden ongedaan maken. De V.S. en Europa moeten ook ophouden gesubsidieerd voedsel in de ontwikkelingslanden te droppen met als gevolg dat het de lokale landbouw vernietigt.

De leiders van Live8 erkennen dat in het verleden veel hulp niet goed werd gebruikt, en zij streven naar beterschap. Maar die betere hulp vereist een ander regeringsbeleid. Zo lang als de Afrikaanse tyrannen doorgaan met plunderen, het verspillen, verkwanselen en het verkwisten van grondstoffen, menselijk kapitaal en goederen moeten de G8 en andere overheden alle hulp opschorten. Anders, werkt de hulp averechts: voedt het bijtende tarantula's.

Gilbert De Bruycker

#79201

Paul Klijn

 

Beste Heer De Bruycker,
Ik heb over uw ervaring gelezen op een ander forum. Mij is iets gelijkaardig te beurt gevallen. Graag had ik met u van gedachte gewisseld over deze prakijken.
Gelieve mij te kontakteren op
[email protected]
Groet