Kerkfabrieken en loge

Om het eens poujadistisch te zeggen: waarom subsidieert de overheid de kerkfabrieken? Volgens mij moet de staat zich niet bekommeren om religie: dat is een persoonlijke zaak. Ik voel me ongemakkelijk bij dat systeem, maar toch zal ik het altijd verdedigen in mijn gemeenteraad - als burgemeester hoor ik de eerste vertegenwoordiger van de wet in mijn stad te zijn. De pastoors kunnen dus op mijn steun rekenen. [...]

Ik ben zelf geen katholiek, maar monseigneur Van Waeyenbergh was wel mijn grootoom. Ik kan die man niet uitgommen, ik sleur dat mee. [...]

Ik ben bij de loge, ja. [...] De continentale maçonnerie is - in tegenstelling tot de Britse - niet religieus. Wij hèbben geen dogma': mijn vereniging heeft rituelen, maar alles draait er rond vrijheid. Niemand moet mij daar vertellen hoe ik me moet gedragen. Dat is één van de grote verschillen met een organisatie als Opus Dei: daar bestaan strikte regels, waar je niet aan mag twijfelen.

Freddy Thielemans, burgemeester van Brussel, in Humo van 9 augustus 2005

Reacties

#12728

Govaert Jan

 

Ik weet niet of deze taalvaardige man burgemeester

van Brussel is geworden dankzij de loge?

Maar in tegenstelling met wat Siegfried Bracke, logelid,

ooit verklaarde gezeten in een coiffeurstoel op de vrt

dat je de loge moet beschouwen als een gezellig

onderonsje van kameraden of als een soort

ouwejongenskrentebrood clubke en niets meer,

heeft deze loge wel degelijk echte macht.

Ik zou ze geen eten willen geven

al diegene die de laatste 50 jaar op hun

knietjes hebben moeten kruipen voor de loge

om bv. eerste-assistent, professor.. enz

aan de Universiteit van Gent, te kunnen worden.

In dit licht staat de loge op meer dan

gelijke hoogte met het Opus Dei zou ik zeggen.

De loge is of men het wil zien of niet een

macht die men niet mag onderschatten

om eens een understatement te gebruiken.

#12745

pepperjack

 

Vrij belachelijk van Thielemans, maar dat is zijn niveau in het algemeen, denk ik. De en public en met egard bestelde *Champagne* om de dood van de paus te vieren, illustreerde dit puberaal niveau. Begrijpelijk maar kinderachtig. En alsof een politicus niet tegen bestaande wetten mag zijn. Er is trouwens geen enkele wet die verplicht om X te geven aan X kerkfabriek, dus hij zou zelfs binnen de wettelijke marge perfect moeilijk kunnen doen. De wet laten respecteren in Brussel, wat een cynische grap zeg.

De reden voor subsidiëring is heel simpel: als je ziet wat een GIGANTISCHE massa goederen de staat heeft afgepakt van de kerk vanaf 1789, lijkt het mij idd correct dat ze nu nog steeds aan het terugbetalen is. Maar even idd kan er eens over gedacht worden daarmee te stoppen.

De subsidiëring van alle andere godsdiensten buiten de kerken wier goederen op het continent zijn aangeslagen, berust op het (typisch links en ook islamitisch) misverstand dat men die andere godsdiensen zou discrimineren door ze niet evenzeer te stuenen. Van die godsdiensten is nooit iets afenomen. De opgetrokken subsidiëring voor de allochtone godsdiensten, is trouwens het werk van Thielemans' eigen partij.

Dus conclusie: Thielemans is zowel in zijn kritiek tegen de subsidiëring als in zijn argumenten om het toch te doen gewoon aan het lullen eerste klas. Da's straf: in beide richtingen niet kunnen argumenteren.

Om over de loge niet te beginnen...grijns...

Of de grootoom: welke zwakzinnige sleurt nu in godsnaam een 'stempel' mee van een grootoom? Een grootoom: welk knopsgat is dat? joenges, joenges

#12763

Briggs

 

Thielemans is gewoon een basis Brussels-PS creatuur.

Hij kan serieus wat binnenkappen... Spreekt 'Nederlands' maar aanziet zichzelf eerder als 'Belg & Brusselaar'.

Zit wel bij de Fransdolle meute in Brussel...rara.

#13027

Sally Mens

 

Religies ondersteunen heeft 3 kanten.
1. Religie wordt gezien als maatschappij-structurerend. Wat ze hier in Nederland 'maatschappelijk middenveld' noemen.
2. Als restant van staatsgodsdienst, als contrôlemiddel. Positief te benaderen als middel om misstanden in de religieuze gemeenschappen vroegtijdig de kop in te drukken, waardoor er geen 'Nederlandse toestanden' ontstaan waarbij alles in die kringen mag vanwege de ongelimiteerde vrijheid van godsdienst in mijn uit een religieuze strijd ontstaan eilandje op de vrije wereld.
3. Als stuurmiddel. Sekten als de Scientology Church kunnen fluiten naar die steun.

Natuurlijk hoort het e.e.a. niet bij een gewenste scheiding van Kerk en Staat maar al te star vasthouden aan dat principe geeft onoplosbare conflicten waar godsdiensten zich tòch gaan bemoeien met politieke zaken. D e politieke Islam of het Vaticaan bijvoorbeeld...

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.