Armoede in Amerika

Het grote probleem met de klassieke armoedemeting is immers dat je arm bent zodra je minder dan een bepaald percentage van het mediaan (soms gemiddeld) inkomen van het land verdient. De definitie verwijst met andere woorden naar relatieve armoede. Dat is een goede indicatie van inkomensongelijkheid, maar niet noodzakelijk van echte armoede. [...]

Armoede is en blijft een economische schande. Inkomensongelijkheid is dat slechts tot op zekere hoogte. Het is bijvoorbeeld een sleutelelement in het Amerikaanse economische systeem en zorgt voor een flexibele arbeidsmarkt. [...] Een arme in de VS heeft meer kans om in het economische circuit naar boven te worden gezogen en de Amerikaanse droom te realiseren. In het rapport (PDF) stond ook dat de helft (!) van de mensen die in de VS in armoede leefden, drie jaar later niet arm meer was.

Aan dat positieve nieuws wordt in de Europese media nooit aandacht besteed. Een arme Amerikaan is dikwijls rijker dan een Europese arme, en zal in ieder geval sneller rijk worden. Het is een formule die elk jaar miljoenen dynamische krachten naar de VS zuigt.

Geert Noels in Trends van 8 september 2005

Reacties

#13453

de andere kijk

 

Paul Beliën schreef eens hoe Bea Cantillon op een buitenlands congres afkwam met een relatieve armoede-definitie. Naar 't schijnt liggen ze daar nog altijd onder tafel van 't lachen.

#13455

Cogito

 

Juist. Ze kwam met gigantische overdonderende alarmerende armoedecijfers af, en als meest opvallende conclusie dat er in Amerika en West-Europa meer armoede was dan in Afrika...
Toen men haar vroeg wat haar definitie van armoede dan wel was zei ze: al wie minder dan de helft van het gemiddelde locale inkomen verdient is arm.
(In Brasschaat ben je dus arm met pakweg 2000 ¤ netto per maand.)
Dat zorgde eerst voor doodse stilte op het congres en dan bij de angelsaksen voor gelach: ze namen haar professioneel niet meer ernstig.
Echter...er waren er ook die met plezier haar definitie overnamen.
Het levert immers zeer bruikbare statistieken op voor ministeries van informatie en de Dagelijkse Nieuwsles.

Zonder de problematiek willen bagatelliseren: een Amerikaanse arme woont in een houten bungalow in het bos van het type dat Steve Stevaert hier bij bosjes wou afbreken omdat het illegale weekendverblijfjes waren. Dat bungalowtje is dan ook nog dikwijls het eigendom van deze 'arme'. Een arme met een eigen huis! Daarbij rijdt hij met een weliswaar aftandse 15 jaar oude Chevrolet, maar hij heeft een auto!

De echte armoede in de States is bij een veel kleiner deel van de bevolking te zoeken dan men ons tracht wijs te maken.
Ik zou ook niet durven zeggen dat die minder goed geholpen worden als hier. Wij hebben ook daklozen, en het zijn ook privé-organisaties die daarvoor trachten te zorgen.

#13561

ivan

#13591

Diderik de Jong

 

... toch heb ik tijdens mijn bezoeken aan Amerika veel meer 'armoede' gezien dan in West Europa. Meer dan je zou verwacht van de USA. Om als jan modaal rond te komen heb je in Nederland toch meer zekerheid en een 'makkelijker' leven (al woon je gemiddeld wel in een kleiner huis). Al met al heb je in Amerika meer kans om rijk te worden, maar ook meer kans om alles te verliezen...

#72574

Corse

 

Verdeeld over heel de V.S. zijn er momenteel 800 concentratiekampen operationeel om miljoenen mensen vast te houden.

Interessant, gecensureerde video + tekst en commentaar:
http://www.nujij.nl/fema-co...
Interessant
Niet alleen in de buurt van Austin Texas.
Ingericht en voorzien van personeel en alles!

http://www.mindfully.org/Re...

Film:
http://www.blinkx.com/video...

Crisis niet voor ons, welke crisis?
Miljonairsbeurs Nederland,
http://www.miljonairfair.nl/

31,5 miljoen Amerikanen maakt gebruik van voedselbonnen.
http://endtimes.punt.nl/?r=...