De vier dogma's van progressief Vlaanderen

Progressieve intellectuelen hebben vier dogma's: antikatholiek (eeuwig jeugdtrauma), anti-Vlaams (Vlaanderen is té rechts), anti-Amerikaans (Amerika is té machtig) en antiglobalistisch (té kapitalistisch). Bij deze dogma's vluchten zij in spookverhalen. Volgens Humo zou kardinaal Danneels geen paus zijn geworden wegens 'een complot van conservatieve Vlamingen'. Bij De Standaard kregen ze een collectieve huilbui toen Joseph Ratzinger paus werd. Maar Ratzinger kreeg in Keulen één miljoen jongeren op de been. Hallo jongens, wakker worden.

Als er iets misgaat in de VS duikt de onvermijdelijke professor Rik Coolsaet op. Hij predikt hel en verdoemenis. Zijn studenten leren niets van hem. Ze zouden beter hun studiegeld terugeisen. Als de vier anti's tegelijk aan bod komen, doemt moraalfilosoof Etienne Vermeersch op. Een innemende professor, maar op politiek gebied een notoire koekenbakker. De Morgen is het doorgeefluik van die progressieve dogmatiek. Deze krant bekritiseert Groot-Brittannië ('ik haat de Britten'), maar is in eigen land niet meer dan de hakkenlikkende poedel van paars. Intellectueel totaal oninteressant.

Vlaamse progressieve intellectuelen doen zich graag voor als werelds, maar het dorp zit nog altijd in hun hoofd. Ze proberen te ontkomen aan de geur van wijwater, zoals Maarten 't Hart al zijn hele leven vlucht voor de straffende blik van de dominee. Ze zijn niet kosmopoliet, maar provinciale klagers aan de toog van het grote gelijk.

Van het Groenewoud zingt: 'weg met die boeren van Amerika'. Die boeren! Laat dat nu net het woord zijn dat de Brusselse bourgeoisie gebruikt als zij over Vlaanderen spreekt. De grote denkers van le plat pays kijken beter in de spiegel. Dan zien ze Vlaanderen op zijn primitiefst.

Derk Jan Eppink in Knack van 21 september 2005


Reacties

#14114

Benno B.

 

Allemaal allicht wel waar, Derk Jan, maar Brussel als toetssteen gebruiken, is toch ook wat lullig. Als er ergens een cluster dorpen vol achterlijke provincialen bestaat, dan toch wel Brussel.

#14115

Willy

 

Dhr Eppink toont de kern van de zaak. Wat mij verwondert is het feit dat hij zijn mening in Knack kwijtkan. Geraakt de "lange arm" niet meer zover ? Daar zal bij de volgende directievergadering van de VMMa zeker een hartig woordje over gesproken worden.

#14120

ivan

 

Eppink maakt er zich toch een beetje te gemakkelijk van af, vind ik. Vele Vlaams-nationalisten zijn evenmin te vinden voor globalisering of kapitalisme, veel conservatieven zijn ook anti-Amerikaans. De katholieke kerk is ook geen toonbeeld van pro-globalisme. De KK was fel gekant tegen de Amerikaanse oorlog in Irak, ze wou liever Saddam laten zitten. Was de vorige paus geen goede vriend van Tarek Aziz? En dat Ratzinger zoveel jongeren op de been krijgt. Wel dat zou misschien wel eens kunnen zijn omdat al die jongeren een houvast zoeken in dit tijdperk van kapitalistische globalisering. Maar diepzinnige beschouwingen van Eppink daarover moet ik nog lezen.

Ik ben voor de globalisering, niet anti-Amerikaans en zie Vlaanderen graag onafhankelijk (maar economisch ook open, zelfs voor migranten). Maar moet ik nu enthousiast gaan doen over Ratzinger? Komaan zeg, dan blijf ik liever slapen.

#14121

Cogito

 

Al dikwijls heb ik gedacht en gezegd dat Vlaanderen langzamerhand hulp uit het buitenland nodig heeft om de Greep Van Links te ontkomen. Ziedaar DJEP! Hoewel buitenland natuurlijk een relatieve term is voor een staatsnederlander in Zuid-Nederland.

#14125

de andere kijk

 

@Ivan: die dogma's zijn niet exclusief voorbehouden aan 'progressieve intellectuelen', maar de vier dogma's samen? 99,99% kans dat je te maken met ééntje

#14129

Briggs - Smokey Bear

 

De andere kijk is just.
Er mankeert wel 1 principieel dogma van links...de Multicul.

#14134

John Fleming

 

Ondanks de 'pro' van progressieven blijken hun 4 dogma's allemaal 'anti'-.
En van die 5de van Briggs kunnen ze niet 'multi'-genoeg hebben.

#14139

Briggs - Smokey Bear

 

bah die laatste is ook anti.....Anti-Westers :)

#14140

Koen Robeys

 

Ivan: het is intellectueel oneerlijk om oppositie tegen de oorlog te vereenzelvigen met "liever Saddam laten zitten". Tegenstanders van de oorlog, zoals ikzelf, ondergaan zuchtend het feit dat zonder oorlog de Saddams van deze wereld blijven zitten.

Waarschijnlijk ben jij tegenstander van het beginnen van gelijktijdige oorlogen tegen Noord-Korea, Birma, Iran en Syrië, bijvoorbeeld, omdat het niet haalbaar is. Het zou dus intellectueel oneerlijk zijn om jou te verwijten dat je al die "dictators wil laten zitten". Op dezelfde manier zou het oneerlijk zijn voorstanders van de oorlog aan te wrijven dat ze "liever dagelijks terreuraanslagen zien in Irak". De waarheid is dat de voorstanders zuchtend die aanslagen moeten ondergaan als consequentie van hun beleid, zoals ik zuchtend Saddam had moeten laten zitten als consequentie van het mijne.

Op dezelfde manier hebben tegenstanders van de oorlog hun eigen redenen voor die tegenstand, en ze hebben *niets* te maken met "liever Saddam laten zitten".

Ik stel voor dat voor- en tegenstanders hier op dit blog daar zo volwassen mogelijk mee proberen omgaan. Wie er overigens over wil debatteren in een "alle trucs toegestaan" mode kan altijd eens afspreken in een usenet-groep als be.politics.

#14144

ivan

 

Koen: ik denk dat je me misbegrepen hebt. Ik vereenzelvig tegenstanders van de oorlog niet met "liever saddam laten zitten". Alleen in het specifieke geval van de vorige paus ben ik daar niet zo zeker van. Het ging me over de houding van de katholieke kerk, niet over de "oppositie tegen de oorlog".

#14145

ivan

 

Overigens was hier geen sprake van "trucs" dus je voorstel om zo volwassen mogelijk te debateren beschouw ik dan ook niet op mij van toepassing?

Ben je er overigens wel zo zeker van dat zonder oorlog Saddam zou blijven zitten hebben? Misschien wel, maar misschien was Irak ook wel onder zijn bewind gedesintegreerd, met veel drastischere gevolgen dan nu. Maar we wijken af.

#14146

Koen Robeys

 

Ivan: OK, sorry, ik heb het me een paar keer te vaak zelf laten vertellen om er nog rustig onder te blijven, maar ik geef toe dat het best mogelijk is dat sommige mensen inderdaad liever Saddam hadden laten zitten.

Uim, of dat ook voor de paus geldt...? Of Ratzinger op de foto staat met Tarik Aziz weet ik niet, maar de foto van Saddam met Rumsfeld, die kennen we allemaal heel goed.

Maar wacht, ik moet hier alleen maar as op mijn hoofd strooien en de paus moet zichzelf maar verdedigen. Dus: sorry voor het slecht lezen/begrijpen,

Koen

#14147

Koen Robeys

 

Ivan: de term "truc" was inderdaad niet op jou bedoeld, ik ging er eigenlijk vanuit dat je gewoon een bepaalde pers had overgenomen, en die gebruiken wel degelijk de onvolwassen truc om tegenstanders van de oorlog af te schilderen als voorstanders van Saddam.

Ik weet natuurlijk niet wat er zonder oorlog zou gebeurd zijn, maar het is wel interessant enkele simpele feiten te bekijken die we wel weten. Alle landen uit de regio hebben te lijden onder de algemene neergang van het Midden-Oosten. Verder had Saddam zich ook nog eens de sancties op zijn hals gehaald, dus dat hielp Irak in het bijzonder zeker niet vooruit.

Anderzijds had het systeem nog wel een hele tijd kunnen blijven voortkabbelen: Europa heeft zijn middeleeuwen tenslotte ook pas heel langzaam afgeschud. En het zou beter geweest zijn als Irak niet de gedroomde propagandastunt voor Bin Laden was geweest, die, als ik het goed begrepen heb, niet éénmaal in de 11 september speech van Bush is vernoemd.

Ciaooooo, Koen

#14149

dof

 

@KR: "En het zou beter geweest zijn als Irak niet de gedroomde propagandastunt voor Bin Laden was geweest"

In het alternatief universum, waar de verwijdering van Saddam _niet_ plaatsvond, zijn de sancties en de Iraakse bevolking die afziet natuurlijk _ook_ de gedroomde propagandastunt voor Bin laden. Om maar te zeggen.

#14150

Koen Robeys

 

Dof: dat is natuurlijk maar zeer beperkt waar. De toestand zoals die was in Irak kan mogelijk propagandawaarde voor Al Qaeda gehad hebben, maar ik heb het intussen wel over het militair aanvallen en bezetten van een land dat niemand had aangevallen en niemand had bedreigd, wat - zoals naar ik begrijp zelfs Blair al begint in te zien - van onvergelijkbaar veel grotere propagandawaarde is.

Natuurlijk zou je de wijsheid van de Amerikaanse Irakpolitiek in het algemeen in vraag kunnen stellen. Had Saddam nu wel of niet halve of hele toelating om Koeweit binnen te vallen? Was het een goed idee daar tegen in te gaan? Was het een goed idee om het land daarna zo onder sancties te bedelven?

Volgens het Duelfferrapport - waar ook de Republikeinen graag mee zwaaiden - heeft Saddam herhaalde malen geprobeerd opnieuw relaties aan te gaan met de VS - je weet wel, terug Rumsfeld op de koffie en zo - en hebben de VS dat altijd geweigerd. (Vergelijk: de zelfde pogingen van Khadaffi die ook altijd waren geweigerd, waren ineens toch goed, toen daarmee de indruk kon gewelt worden dat "dank zij de politiek van Bush de Arabieren al bijdraaien". Tot vandaag hebben veel voorstanders van de oorlog niet gehoord dat ambtenaren van de Clinton daar droogjes aan herinnerd hebben.) Was het een goed idee dat te weigeren?

Ik weet het allemaal niet. Ik kan me inbeelden dat je wel gelijk hebt op het punt dat dat allemaal neo-koloniaal genoeg overkwam om propaganda voor Bin Laden te zijn. Maar anderzijds kan je het natuurlijk niet vergelijken met het zomaar militair binnenvallen en bezetten van een land dat niemand had aangevallen en niemand had bedreigd. En *voor* we dat hebben gedaan zou ik natuurlijk alleen maar eens goed gelachen hebben met de mogelijkheid dat iets niet naar de zin was van de idioten aan de andere kant. Vandaag heb ik het gevoel dat we zelf door soortgelijke idioten worden geregeerd. Op basis waarvan moet ik nu de idioten van de andere kant ongelijk geven?

Beste groeten, Koen

#14156

Briggs - Smokey Bear

 

We zijn allemaal blij dat Saddam buiten is.
Ik meen mij te herinneren dat OBL mede zijn bestaan te danken heeft aan het feit dat de Saoudi's zijn legertje afwimpelde & koos voor het legertje van de 'ongelovige honden'.
Waarom was dat leger daar: omwille van Irak.
Waarom bleef het daar ? Om de VN-sancties te blijven handhaven & No Fly Zones.
Toegegeven de VS & co begingen een blunder door Saddam niet af te zetten in de jaren 90.
Clinton diegene die droogjes Irak aanviel tijdens Operatie Desert Fox (omdat de VN-inspecteurs werden buiten gepierd) en die niet voldoende aan zijn lijf had om Irak toen al op te lossen? Diezelfde Clinton die gretig Servië liet bombarderen zonder te bezinnen ?

Volgens mij gaat het hier eerder om een strategische keuze.
Hoe krijg ik mijn troepen uit Saoudi-Arabië zonder dat Saddam dat kan aanzien als een overwinning(=probleem).
Er is olie om de boel te bekostigen, men onderschat de situatie, Deel I de verovering zal niet moeilijk zijn.
Laten we Saddam in de pan hakken, met als resultaat:

A) OBL zit een beetje geknepen want VS troepen zijn quasi weg uit SA. Dat is al 1 propaganda reden minder.
Spijtig genoeg komt zijn natte droom van een Saoudische Implosie niet tot stand (tot hiertoe).

B) OBL zit meer geknepen want zijn organisatie moet aanzienlijk wat resources inpompen in Irak.
Meer resources nodig, op termijn loop je tegen de lamp.
Beetje zoals het openen van een nieuw front op 6 Juni 44.

C) Saddam Hoessein zit zwaar geknepen want hij heeft de macht verloren.
Mogelijk heeft men een kleine 'window of opportunity' om een Arabisch democratie te starten in het Midden-Oosten. (Soort van Franse revolutie...zonder dan geheel het Midden Oosten te veroveren). Laten we duimen.

D) Irak vormt samen met Afghanistan een mogelijkheid.
Een passageframe voor gewapend toerisme in Iran; of tenminste aanzienlijke diplomatieke druk.
E) Ibid D behalve dan op Syrië.

Toegegeven de Amerikanen hebben zich verslikt met name in het aantal troepen (150.000 +50.000PMF's); de fantasie van de 'Dankbaarheid' die snel vervangen werd door de nuchtere & lege Iraakse 'maag' (Niet echt genegen om de Amerikanen bij alles te helpen).

Zal u niet echt verwonderen dat ik voor de Oorlog was :).

#14167

Sally Mens

 

Ach ja, die Dirk-Jan Eppink toch. Het betweterende Nederlandertje zit diep bij hem. Participerend observeren is schijnbaar niet weggelegd voor hem. Of hij is te marktgericht: dan verkopen zijn boekjes en praatjes niet genoeg. Gluren verkoopt, dus gebruikt 'ie heel België als Big Brother-huis.

Ja en ik dan als bevlogen Vlaamsgezinde Noord-Nederlander? Zie ik wat hij zegt om mij heen in de Vlaamse kringen waarin ik verkeer? In SPIRIT, in de Sociaal-Flamingantische Landdag, bij Meervoud, bij Gorik, bij Vl²? Het beeld is niet zo eenduidig als Eppinkje schetst. Maar hij heeft natuurlijk een chauvinistisch VVD/Van Aartsen-brilletje op, koestert zijn liberale imago (eet vaak 'en route' met Jean-Marie Dedecker, al scheurende met 160 km p/u over door Hollanders kapotgereden Vlaamse snelwegen), begeeft zich niet onder het Vlaamse plebs. Ja zo kan ik ook de Alweter uithangen!

In Nederland weet je dat als je uitgerangeerd raakt je het altijd nog kunt proberen in Duitsland of België. In D ben je het interessante persoontje uit dat vreemde eigenzinnige vrijheidslievende tulpen- en klompenlandje (rijmt op Frau Antje), in B HET GROTE VOORBEELD want als Vlaming dien je niet teveel provinciale kak te krijgen.

Laten we hopen dat in een eenwordend Europa deze reflexen spoedig uit de wereld geraken!

#14168

dof

 

@KR:

Bin Laden kan het goed verkopen, maar ik denk dat hij het in het alternatief universum _ook_ of zelfs nog beter zou kunen verkopen.

Herinner je de stoeten met kinderen gestorven door het sanctieregime onder Saddam? Niemand die kan controleren hoeveel doden er zijn en waar ze aan gestorven zijn, want geen persvrijheid onder Saddam, maar die beelden werden zowel door onze Westerse media als de Arabische media klakkeloos overgenomen. Klakkeloos is misschien nog te vrijblijvend, collaborerend is misschien beter, herinner je de uitspraak van de CNN chef in Irak die bevestigde zelfcensuur toe te passen op berichten kritisch over het Iraakse regime om zijn personeel niet in gevaar te brengen/niet het land te worden uitgezet.

Terwijl het nu Al-Qaeda zelf is die de Iraakse burgerbevolking opblaast, want de Amerikanen en nu ook de Iraakse troepen zijn veel te lastige doelwitten.

#14197

Steerse

 

Ik vind dat de "conservatieve intellectuelen" de laatste tijd meer en meer te kampen hebben met een kalimero-complex tov de "progressieve intellectuelen".

#14199

bema

 

@Steerse: gij hebt nogal een gedacht van uzelf

#14217

Leo Norekens

 

@Sally Mens: "betweterend"?
Bedoelt U betweterig of bedwaterend ?

#14219

dirk

 

Daar is Drek Jan Eppink nog eens met een voorspelbaar scheldpartijtje aan het adres van wat hij 'progressief Vlaanderen' noemt. Progressieve intellectuelen zijn anti-Vlaams en anti-Amerikaans stelt hij en het enige argument dat hij aanhaalt is het Groenewoud-liedje. Een beetje zwak Drek-Jan, van een conservatieve intellectueel had ik toch wat meer verwacht. Schelden kun je als geen ander, nu nog leren argumenteren en wie weet krijg je ooit nog iets lezenswaardig op papier.

#14220

koen

 

de Ph waarde van de linkse comments zijn verhelderend ...

#14227

dirk

 

Inderdaad Koen ik krijg het zuur van zelfgenoegzame pippos zoals Eppink en dus reageer ik in dezelfde stijl zoals hij die hanteert. Blijkbaar is dat voor jou voldoende om van een 'linkse comment' te spreken. Misschien moet jij met Eppink eens samen zitten en jullie eens bezinnen over waar al dat gemakzuchtige gepolariseer over links en rechts nu eigenlijk goed voor is. Zelf ben ik van mening dat het uiteindelijk weinig zoden aan de dijk zet.

#14234

Steerse

 

@Bema
Mensen die zichzelf laag inschatten, hebben daar meestal alle redenen toe. Ik voel me trouwens niet aangesproken door de term "progressief intellectueel", zeker niet volgens de definitie van DJE. Ik heb namelijk van geen enkel van die 4 dogma's last. Hoogstens ben ik een beetje anti-katholiek, maar ik ben niet minder tegen andere godsdiensten.

On topic:
Met kalimero-complex, heb ik het over het discours. Jezelf uitroepen tot kampioen van de consequente vrije meningsuiting en dan maar liggen kankeren dat die linkiewinkies zich veel meer mogen permitteren (bv. ivm anti-amerikanisme), vind ik maar zielig. DJE zou beter de bal spelen ipv de man. Ik zou graag eens een tekst lezen waarin Ratzinger geprezen wordt om zijn anti-dogmatisme bijvoorbeeld.

#14271

Sally Mens

 

DJE doet gewoon voort in wat in Nederland de nationale hobby is geworden sinds Nieuw Links in 1970 ging polariseren: mensen indelen in links en rechts en naar gelang aan welke kant je zelf zit de ander verketteren met al die argumenten die je erbij kunt slepen. Met als gevolg dat sommige problemen in Nederland jarenlang tot een taboe verklaard zijn totdat het water aan de lippen stond en er dan een radicaal beleid komt. Zo verloor Nederland de stabiliteit die een handelsnatie zo nodig heeft en komt naar boven (net als in de VS trouwens) dat een andere ontstaansgrond van de natie ooit een godsdienstoorlog was. (De VS was als Britse kolonie een vrijplaats geworden voor radicale christenen.) Dus wordt alles Prinzipienreiterei gemaakt. Maar in feite ... (voor u Vlamingen: leest http://www.eerstekamer.nl/9... en weet dat ik mij schaam om wat mijn land taalgenoten aandoet!)

#14273

Sally Mens

 

Ik bedoelde betwerig maar gaf een voorzewtje om er bedwaterend bij te denken. Sorry Drek (hihi) Jan maar u roept associaties op ... (ROFL + LOL)

[ROFL = rolling on the floor laughing, LOL = laughing out loud]