Werkgevers en discriminatie

Versterkt door de toeters van de opgejaagde media is opnieuw de volslagen verkeerde indruk gewekt dat elke Vlaamse ondernemer discrimineert. En bijgevolg niks anders dan een Rechtse Aap kan zijn.

Nochtans hoor je in ondernemerskringen slechts één bede: geef ze ons, de allochtone achttienjarigen die met onderscheiding in een technisch of spitstechnologisch vak zijn afgestudeerd! Ze mogen morgen beginnen.

Ook terzijde: alleen aan de dokken moeten banen van vader op zoon en met de zegen van de Progressieve Vakbonden voor 't eigen volk eerst blijven, zeer tegen de zin van natiebaas en reder. [...]

De realiteit is deze: buiten de Vlaamse baas om, gaat het helaas van bij de start vaak fout. Allochtone koters lopen school maar hun ouders weten nauwelijks waar, wat of in welke taal. De schooluitval bij allochtone tieners neemt dramatische vormen aan. Moslima's krijgen niet de gelijke kansen om intellectueel en maatschappelijk door te groeien. We staan qua integratie, tewerkstelling, scholing en (vrouwen)emancipatie nog nergens, nergens.

Matthias Danneels in Het Nieuwsblad van 21 februari 2006