Het Westen in het defensief?

De Antwerpse afdeling van Nova Civitas organiseerde maandagavond een debat met als titel "Het Westen in het Defensief?". In het panel zaten drie Nederlandse libertariërs en één Vlaamse libertariër, respectievelijk Eline van den Broek, Bart Croughs, Albert Spits en Stephan Wyckaert. Ter voorbereiding van het debat had moderator Rudi De Ceuster een artikel geschreven [PDF] over het onderwerp. Het debat verliep aanvankelijk wat stroef en leek op een aaneenschakeling van monologen. Het werd pas echt interessant toen er vragen kwamen vanuit het publiek. Vooral Eddy Daniëls en Boudewijn Bouckaert sloegen spijkers met koppen, met vraagstellingen die langer en interessanter waren dan de antwoorden van het panel die erop volgden. Er zat niet echt een lijn in het debat, en daarom beperk ik me tot het weergeven van een aantal citaten.

Stephan Wyckaert, Bart Croughs, Eline vd Broek, Rudi De Ceuster, Albert Spits


Bart Croughs
Bart Croughs over de wetmatigheid die hij twaalf jaar geleden ontdekte en die hij "de Eerste Wet van Croughs" noemde, de "wet van het abjecte westen":
Bij een conflict tussen een westers en een niet-westers land kiest de progressief voor het niet-westerse land. Cultuur- en waardenrelativisme staat volledig in het teken van deze dualiteit. Columbus versus de Indianen, de Amerikaanse slavenhouders versus de slaven, de kolonialen versus de gekoloniseerden: het zijn allemaal gevallen van conflicten tussen 'westers' en 'niet-westers'. In al deze gevallen zou waardenrelativisme te zeer in het voordeel uitvallen van het Westen. Je zal een progressief niet snel horen zeggen: "ach, je moet de daden van de kolonialen zien in hun tijd, toen vond men dat nu eenmaal gewoon", enz. Bij huidige conflicten tussen westerse en niet-westerse landen past het waardenrelativisme wel, omdat het meestal in het voordeel uitvalt van de niet-westerse landen.

Progressieve intellectuelen focussen daarom voortdurend op de conflicten tussen westerse en niet-westerse elementen, terwijl conflicten tussen niet-westerse landen onderling veel minder aan bod komen. De onderdrukking van de zwarten door de blanken in Zuid-Afrika kon op een constante stroom van verontwaardiging rekenen, terwijl de onderdrukking van zwarte Afrikanen door andere zwarte Afrikanen, nauwelijks aandacht kreeg. De handel in blanke slaven door Arabieren is zelfs zo onbekend dat zelfs ik hier tot voor kort geen weet van had. De naar schatting één miljoen blanke slachtoffers van de Arabische slavernij van de 16e tot de 18e eeuw worden volledig doodgezwegen. De Europeaan als slachtoffer, de Arabier als dader, dat past natuurlijk niet in het wereldbeeld van mensen die denken volgens de wet van het abjecte Westen.

Ook de op het eerste gezicht onbegrijpelijke houding van verlichte geesten tegenover godsdienst valt met deze wet te verklaren. Waar voorheen het kwetsen van godsdienstige gevoelens tot sport werd verheven, moet nu ineens respect worden betoond aan godsdienst. Op het eerste gezicht lijkt hier sprake van een opmerkelijke ommezwaai, maar de werkelijkheid is de houding van de progressief zeer consistent. Het christendom is namelijk een westerse religie, is dus zeer fout en dient dus hard te worden aangevallen. De islam is een niet-westerse godsdienst, is dus een goede godsdienst, en dient te worden gerespecteerd. Wie dat niet doet is een verwerpelijke islamofoob of een racist. Kortom, mocht u uw hoofd breken over merkwaardige progressieve verschijnselen, pas dan de wet van het abjecte Westen toe, en de kans is groot dat het raadsel wordt opgelost.

Stephan Wyckaert
Stephan Wyckaert over een gedragslijn voor het Westen:
Het westen zou eigenlijk moeten ophouden met overal de politie-agent te willen spelen en ons waardenpatroon op te dringen. Wat wel nodig is, is dat we ons moeten concentreren op de samenhang van de westerse beschaving. Dat gebeurt het best door een herontdekking van de waarden die het westen vorm hebben gegeven: de Griekse erfenis van de wetenschap en de polis, de Romeinse erfenis van he-t recht en het individualisme, de bijbelse ethiek, de christelijke waarden van katholicisme en protestantisme, de rechtsstaat, het bestaan van representatieve organen, de vrije markteconomie, het respect voor het mijn en het dijn, en de scheiding van kerk en staat. We mogen ons waardenpatroon niet aan anderen opdringen, want dat zal vroeg of laat tegen ons worden gebruikt om de beschaving onderuit te halen. Het omgekeerde is ook waar: we mogen ook niet aanvaarden dat anderen hun cultuurpatronen aan ons opdringen.

Eline van den Broek
Eline van den Broek over stigmatisering:
We wonen in een samenleving waarin steeds meer zichtbaar wordt dat diverse minderheden gestigmatiseerd worden. Ik ken genoeg christelijke groeperingen die zich zeer persoonlijk aangesproken zouden voelen wanneer een cartoon zou gemaakt worden waarin God wordt afgebeeld met één of ander grappig onderschrift. [...] Hoe meer we multiculturalisme in vraag stellen, hoe meer je in mijn ogen stigmatiseert. [...] Ik redeneer: het is niet in mijn eigen belang om te beledigen. Waarom zou ik dan beledigen? [...] Met alle respect voor Pim Fortuyn, maar laten we hem geen held noemen. Diegene die vecht, zal teruggeslagen worden. Dat is gewoon een keuze die je maakt. Juist als libertariër zou je moeten geloven in de consequenties van je daden.

Albert Spits
Albert Spits:
Onze sociale verzorgingsstaat is qua oorsprong een SS-staat. Althans in Nederland is de SS daar destijds mee begonnen, met allerlei soorten sociale noden. Het heeft ervoor gezorgd dat de integratie van buitenstaanders minder goed is verlopen dan in Amerika. In Amerika is het ook niet allemaal peis en vree wat betreft het samenleven van culturen. In Europa is het grote probleem dat men alles top-down probeert te regelen. Ik ben tegen inburgering die van bovenaf wordt opgelegd, vanuit een visie die door de staat wordt uitgedragen. Het uitgangspunt zou eigenlijk de natuurlijke rechten en de vrijheden die de westerse samenleving in de laatste paar eeuwen heeft gebracht.

Eddy Daniëls
Eddy Daniëls:
Het pluralisme van de Amerikaanse samenleving is eigenlijk gegroeid vanuit het Thanksgiving-ideaal van de Pilgrim Fathers. Dat was heel eenvoudig: wij danken één keer per jaar elk onze god, omdat iedereen zijn god mag danken. Dat is de basismoraal van de Amerikaanse samenleving. Het betekent dat er een enorm respect bestaat voor alle vormen van cultuur. Iedereen kan zijn wie hij is, als hij dat bovenliggende principe accepteert. In Europa is een omgekeerde groei: het laïciseringsproces werd opgedrongen.

Boudewijn Bouckaert
Boudewijn Bouckaert:
Je hebt inderdaad de vrijheid om te beledigen, maar je hebt ook het recht om je beledigd te voelen. Dat wil niet zeggen dat diegene die zich beledigd voelt, naar geweld mag grijpen om de belediging ongedaan te maken. [...] Het economisch model in de VS is de vrije markteconomie, en dat dwingt de migranten tot integratie. In Europa heb je dat niet, de welvaarsstaat creëert allerlei niches waarin je je kan nestelen en kan vegeteren. Onze eigen mensen hebben nog wel een historisch besef over de opbouw van de sociale welvaartsstaat, en beseffen dat als je wil profiteren, je ook wel ergens moet bijdragen. De allochtonen hebben dat besef niet meer.

Ik was enigszins ontgoocheld dat geen van de sprekers verwees naar het Leitkultur-concept zoals Fritz Bolkestein dat regelmatig verwoordt: multicultureel, maar met één duidelijk dominante culturele component. Maar Boudewijn Bouckaert kwam toch dicht in de buurt door de visie van Samuel Huntington te vermelden:
De Amerikaanse cultuur, in wezen gevormd in de 18e en 19e eeuw, is als een tomatensoep. De migranten hebben daar hun kruiden aan toegevoegd, die het geheel pittige doet smaken. Maar het blijft in wezen tomatensoep! De harde kern van de Amerikaanse samenleving, dat is het Anglo-protestantisme: je moet werken voor je kroet, je moet je eigen plan trekken. Veel arbeidsethos, weinig staat, veel decentralisatie, en dat moet je aanvaarden. Je hebt daar dat dunne laagje van de all-American culture, dat wij als continentaal-Europeanen "oppervlakkig" noemen. Amerikaan worden is precies daardoor makkelijk.

Reacties

#22202

Peter Fleming

 

"Het westen zou eigenlijk moeten ophouden met overal de politie-agent te willen spelen en ons waardenpatroon op te dringen."

Willen we (VS + Europa) wel de politie-agent spelen? Volgens mij is het eerder van moetens. Is een andere politie-agent (bv. China) trouwens te verkiezen?

#22204

Leo Norekens

 

"De eerste wet van Croughs" of "de wet van het abjecte westen" is op zijn beurt te verklaren vanuit het steeds weerkerende "weg-met-ons". Althans, dat is de term die ik altijd heb horen gebruiken. Maar nu geeft Roger Scruton (op The Brussels Journal) er een zo interessante en amusante interpretatie bij, dat ik geneigd ben zijn term "oikofobie" over te nemen. Dat is dan de puberale waan van de adolescent dat hij alles beter weet dan zijn ouders. Progessievelingen, linkse intellectuelen zeg maar, zijn mensen die blijven steken in die oikofobie. Vandaar dat zij in een wij-zij-conflict steeds de kant kiezen van "zij", en heel neerbuigend kunnen doen over degenen die een andere houding aannemen. Moreel superieur als ze zich wanen.
(Zie ondermeer ook, op de citatenblog alhier, het citaat van Luc VdKelen over Kristien Hemmerechts)

#22205

Leo Norekens

 

(Zie ...eigenlijk eerder de reactie van Eric Jans dan het citaat zelf)

#22209

ivanhoe

 

"De Linkse Verkeerden" tegenover "Wij Rechtse Juisten" Pffff, een beetje een kottekesverhaal.
Dr zal wel een grond van waarheid inzitten natuurlijk.

#22210

Cogito

 

Oikofobie als puberale waan gaat perfect samen met sociale en economische gelijkheid als een kinderlijke vorm van rechtvaardigheidsaanvoelen, die van het kind in een gezin dat voor zijn noden afhankelijk is van de moeder die het door de vader aangebrachte `eerlijk` verdeelt, naar behoefte of ieder evenveel.

Het is daarom niet vreemd om oikofobie en marxisme meestal samen aan te treffen, als typische kenmerken van onvolwassenheid.

#22211

echr

 

"Het economisch model in de VS is de vrije markteconomie, en dat dwingt de migranten tot integratie."

Da's een goeie... geïntegreerde migranten in de VS? Één zaak is aan je brood komen, een andere is geïntegreerd zijn. Heeft die man al eens rondgewandeld in de e etnische wijken van steden daar (Boston, NY, San Francisco)? Zelf kijk ik enorm naar het samenlevingsmodel van de VS op, maar van geïntegreerde migranten spreken is een stapje te ver zetten.

#22214

Bimbo

 

@echr: je kijkt teveel naar de VRT.

#22215

echr

 

@Bimbo: Hazo, en als we dan toch in cliché's vervallen, kijk jij misschien naar Fox?
Ik kijk naar de VSA, noordoosten (Mass.) waar ik sinds 3 jaar iets meer 3 maanden per jaar doorbreng. Geloof me, er zijn daar ook enorme problemen met aanpassing van migranten.
Soms kijk ik naar de VRT, inderdaad, maar zie liever BBC en CNN.

#22234

Neverbeendead Religion

 

Het amerikaanse of westerse woordenboek krijgt er binnenkort een nieuw woord bij.
https://www.youtube.com/watc...

#22244

Tanguy Veys

 

Ik hoop dat Nova Civitas Gent nog eens zo'n interessante lezing programmeert...

#22246

Briggs

 

LVB hoe zou ik de uitspraak van Bouckaert in een Huntington-frame moeten plaatsen?

#22247

Govaert Jan

 

Als dat zo verdergaat zal men ons straks nog
vragen om beschaamd te zijn voor onze Westerse beschaving
als erfgenamen van de Grieks-Romeinse beschaving en
van de Joods-Christelijke traditie.
Mensen, mensen moet er nog zand zijn.

#22255

Rick

 

Niet te veel kwetsen dus.
Of de etymologie van de woorden:

"Minderjarige allochtonen oververtegenwoordigd
(Belga) Volgens een studie die gebaseerd is op cijfers uit 1999 zijn niet-Europese minderjarigen oververtegenwoordigd binnen de groep van jongeren onder de 18 jaar die al in aanraking zijn gekomen met het gerecht. Dat schrijft La Libre Belgique woensdag.

De niet-Europese minderjarigen die in België wonen, vertegenwoordigen 4,4 procent van de bevolking. Toch is die groep goed voor 19 procent van alle parketbeslissingen en 24 procent van alle beslissingen van substituten en jeugdrechters. En als men rekening houdt met "de vreemde origine" die wordt vermeld in de dossiers, los van de nationaliteit, klimmen de percentages tot 28 procent op het niveau van het parket en tot 44 procent bij de rechters. (dwm)"

"Oververtegenwoordiging" dus...

#22276

Effendi

 

Wie meer wil weten over de Arabische slavenhandel kan terecht bij Karl May
"De Slavenkaravaan" nr. 38 in de Prisma reeks.

#22380

Govaert Jan

 

De mening van Stephan Wyckaert ivm het Westen die overal politieagent
wilt spelen en daarbij hun waardepatroon opdringend is volgens mij een
verkeerde inschatting van de werkelijkheid.
In werkelijkheid gaat het hier om de handhaving van de democratie.
In het wezen zelf van de democratie zit een oerkracht die de westerling
als het ware voortstuwt om te vechten tegen krachten die deze
democratie kan inperken.
Daaruit volgt dat een democratie – door zijn absolute drang naar vrijheid –
het niet kan laten gebeuren dat reeds bestaande dictaturen nog uitbreiden of erger
nieuwe dictaturen door het domino-effect als paddenstoelen
uit de grond zouden schieten.
Zo een proces zou de bestaande democratieën in reëel gevaar
brengen en het einde betekenen van het vrije Westen.
Zie bv. de verkiezingen onlangs gehouden in
Wit-Rusland en waarbij alle Westerse waarnemers het er over eens
waren dat ze gemanipuleerd waren.
Waarom zou deze waarnemers zich er überhaupt iets van aantrekken laatstaan
uitgestuurd worden als er geen drijvende morele kracht achter hun optreden zit.
Daarom zal een dictatuur ook nooit geen waarnemers sturen
omdat ze zelf dictators zijn, dus waarom zouden ze zich zorgen maken
of er elders al dan niet een democratie totstand komt.
Dit is ook hetgeen het Amerika van Bush nu doet.
Of zoals Robert Kaplan zei: als men moet kiezen tussen
vrijheid en veiligheid dan is de rekening gauw gemaakt.
Met andere woorden wanneer een democratie wordt aangevallen
dan moet het zich verdedigen met alle middelen die het ter zijner beschikking heeft.
Momenteel vormt de Islam de grootste bedreiging voor de westerse democratie.
De Islam gedijt al eeuwen in dictaturen en die zijn bovendien daarbij nog dikwijls
theocratieën of pseudo-theocratieën.
Daarbinnen kan een vrije mens op de keper beschouwd niet leven.
Hun onderhorigen behoren feitelijk tot een kudde.
Door de aard van hun bestaan als dictaturen of theocratische dictaturen,
zijn ze zelf, zoals hierboven al aangegeven, niet in staat om terroristische
bronnen - die een bedreiging vormen voor de democratie wereldwijd en op hun grondgebied
opererend - aan banden te leggen of uit te schakelen.
Dan zit er voor de westerse democratieën niets anders meer op dan zelf in te grijpen.