VRT voerde Jahjah op als geloofwaardig politicus

In België is de aanhang van Abou Jahjah onbestaande, behalve bij de VRT waar Rudy Vranckx hem zondag opvoerde. Enige duiding van wie Jahjah is en waar hij voor staat, kregen de kijkers niet. [...]

Ik citeer de meester-verzetstrijder [op de AEL-website]: "There is no place in the Arab world for anything but an Arab state. This is how we will eventually defeat the Zionist criminal entity of Israel, and this is how Zionism will be thrown into the garbage bin of history together with Nazism and Fascism". [...]

Zoekt Dyab Abou Jahjah vrede? Geenszins: "There should be no peace with the colonizer, ... no compromise with the fascist...". Deze haatprediker, die geen vrede wil en alleen maar een hele natie wil weggooien in een afvalbak, wordt door onze openbare omroep opgevoerd als een geloofwaardige politicus. Een bron als elke andere. Een ervaringsdeskundige zelfs. Kan het Centrum voor Racismebestrijding daarop lijdzaam toezien?

Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, 24 juli 2006

Reacties

#23649

Peter Fleming

 

"Kan het Centrum voor Racismebestrijding daarop lijdzaam toezien?"

Zeker, is er niet dat precedent van die Anne Frank-cartoons?

#23651

Nicolas Raemdonck

 

Soms vraag ik me af of dat LVB de krantencommentaren in België begint te beïnvloeden. ;-) (toch al één stap in de goede richting)

By the way: gecombineerd met die cartoons, zijn zijn tekst niet het mooiste voorbeeld van oproepen tot geweld.

#23652

Publius

 

Ik ben er voorstander van dat zulke uitingen niet verboden worden. Kiezers hebben het recht om te weten waarvoor JahJah, AEL en de politieke Islam (bestaat er een andere ?) voor staan.
In tegendeel, VRT zou dat onder de aandacht moeten brengen ipv met belastingsgeld reclame voor "dyab" te staan verkopen.
jongens, jongens. Het linkse cordon is echt misdadig voor de ganse (autochtone) bevolking op termijn.
In een toespraak, noemde Mathias Storme het: "une tolerance qui ne tolère qu'elle même", zelf een ander parafraserend maar weet niet meer wie. Wel de Rooie VRT rakkers en 90% van de idem media bewijzen het wekelijks.

Ondanks het brainwashen ziet 1 mio Vlamingen dat wel in.
Interessant artikel ivm Hebollah trouwens op http://denaaktewaarheid.web...

#23653

flashheart

 

"Ondanks het brainwashen ziet 1 mio Vlamingen dat wel in."

Ook buiten 'die' een miljoen zijn er genoeg die dat inzien.
Alleen is er voor hen geen alternatief.

#23654

Bart S.

 

Over de Hezbollah en het concept "burger" zie:
http://www.tcsdaily.com/art...

#23655

Briggs

 

Geloofwaardige politicus? Naa. Als Geloofwaardige Vredesduif of Hezbollah (He's a/d Bollen) Strijdertje. Misschien zal hij nu een Hezbollah commandant worden :)

#23662

Eric Jans

 

Nog eens luid en duidelijk zeggen dat ik het NIET DOOR DE BEUGEL vind kunnen dat Vlaams belastingsgeld wordt misbruikt om Jajah zo'n forum te geven!!

Een schande is het.
Minister Bourgeois en de raad van bestuur moeten Vrankx dringens tot de orde roepen. Dit is echt een stap te ver.

#23663

Eric Jans

 

Ik heb thuis nog een oud tv-toestel. Ik wil dat wel symbolisch in de tuin van de VRT gaan kieperen.

#23665

Jöe

 

Zeg Eric, ik heb daarnet mijn moto (een ouwe Norton) met sidecar volgetankt, want denk je, bollen we samen naar Libanon en we geven Rudi Vranckx zijn vet? Of wil je eerst nog even gaan sluikstorten op de Reyerslaan?

#23667

Cogito

 

Publius zei: In een toespraak, noemde Mathias Storme het: "une tolerance qui ne tolère qu'elle même", zelf een ander parafraserend maar weet niet meer wie.

Dat was Alain Finkielkraut als ik het goed heb. Die evenals ik tot de conclusie kwam dat het antiracisme tot doel heeft om alles wat geen egalitarisme is te criminaliseren, en zodoende alle buitensocialistische meningen vervolgbaar te maken - om te vervolgen uiteraard.

#23671

Eric Jans

 

@ Jöe:

Wel... het éne sluit het andere toch niet uit, Jöe. Dat met die Norton zie ik wel zitten. Maar de route... Over Turkije, Noord-Syrië Noord-libanon binnen?
Of toch maar landen op Paphos, naar Larnaca en zo met de boot naar Beirut? Zou het ons lukken, denk je?

Misschien bemahtigen we best een perskaart van de BRT? Ik zorg dat we ontvangen worden door General Aoen. Wanneer wilde je vertrekken?

Een zeldzame westerling die eindelijk eens westerse Libanezen willen helpen... we zullen daar nogal ontvangen worden! En Rudy's coördinaten kennen we binnen de paar minuten!

#23677

VHfc

 

Luc Van der Kelen kan zijn baronstitel wel goodbye kissen en wellicht ook zijn job. De minste knik in de verkoopscijfers van HLN, et voila.

#23683

Koen

 

idd, de VRT begaat hier een uitschuiver van formaat.

ik denk echter dat 'de burger' die de moeite neemt buitenlandnieuws te volgen (wellicht al een zeer kleine minderheid) ook wel weet wie Abou Jahjah is.

Abou Jahjah is m.i. de lastige boodschapper die ,net zoals het VB , het nieuws brengt dat de multiculturele, de multireligieuze maatschappij ... MISLUKT is. Meer zelfs, Abou Jahjah is er het (voorlopig nog?) levende bewijs van.

Net daarom denk ik dat de Belgische staat niet aangemoedigd zal moeten worden om dit individu (politiek/juridisch) uit te schakelen, zij zullen dit ongetwijfeld uit zichzelf wel doen. Hoe amicaal de VRT er ook mee omgaat, hij blijft immers ook luis in de pels van de Belgische politiek.

Nu ben ik geen jurist, en ik weet niet of de destijds in Londen gemaakte retroactieve wetten over landverraad en strijden in een vreemd leger nog bestaan ... maar zou het niet bijzonder macaber zijn dat de Belgische staat deze wetten weer vanonder het stof zou halen om, na de oostfronters, iemand als Abou Jahjah (dit maal figuurlijk) tegen de muur te zetten ? Het verhaal op zijn webstek kan immers ampers anders gelezen worden als 'ronselen van strijdkrachten voor den vreemde'.

#23692

Eric Jans

 

@ Koen:

<<maar zou het niet bijzonder macaber zijn dat de Belgische staat deze wetten weer vanonder het stof zou halen om, na de oostfronters, iemand als Abou Jahjah (dit maal figuurlijk) tegen de muur te zetten ?>>

Het zou zéker macaber zijn, Koen, maar het zou óók en wel consequent. Nu worden die wetten alleen vanonder het stof gehaald (en zovele andere 'nieuwe' wetten bijgemaakt!) als de Belgische staat er 'Vlaamsgezinden' mee kan treffen. Ziedaar de Belgische rechtspraak: twee maten, twee gewichten.

Abu Jajah krijgt zijn forum en de Vlaamsgezinden worden onder de mat geveegd. Alsof de keuzes die de BRT maakt, geheel los zouden staan van wat 'de Belgische staat' wil en niet wil. Hoe naïef kan je zijn?!

#23693

Briggs

 

EJ: Misschien kan Jöe zich verkleden als Condoleeza Rice...krijg je een gratis vlucht naar Beirut vanop Cyprus.

#23694

Eric Jans

 

Bovendien tracht de Belgische staat met het systematisch opvoeren va Abu Jajah een nog veel macaberder spel te spelen.

Zij geven Jajah dat brede (nochtans electoraal irrelevante) forum om zo een soort ('kunstmatig') tegengewicht voor het Vlaams Belang te creëren.
Voor de Belgische staat is het immers van levensbelang dat de Vlaamse burger blijft geloven dat het 'VB' een fenomeen is dat alles met vreemdelingenpolitiek te maken heeft en weinig of niets met Vlaamse autonomie/onafhankelijkheid.

Door (onder andere) Abu Jajah zo'n overdreven forum aan te bieden (onzen 'Abu', weet je wel) creëren de Belgicisten een zoveelste valse polemiek.
Het legt het VB echter geen windeieren. Want naarmate het VB zich gematigder ging uitdrukken inzake het thema 'vreemdelingen', naar mate de Belgische staat ook meer 'afstand' moest nemen van dat VB. De afgelopen jaren zagen we daar de resultaten van: een extreem laagdrempelig naturalisatiebeleid, stemrecht voor vreemdelingen, overdreven gezinsherenigingsbeleid, ... om toch maar het standpunt van het VB 'extreem' te kunnen noemen.

Op dit moment houdt het VB-vreemdelingenstandpunt grosso modo in dat we zouden terugkeren naar het beleid dat de Belgische staat in de jaren '70 en '80 zélf heeft gevoerd. Het zal - op een paar punten en komma's na - niet veel schelen.
Bovendien worden heelwat VB-voorstellen uit hun jaren '90-programma steeds meer toegepast in andere EU-lidstaten, zoals ze ook worden opgenomen iw tal van programma's van heelwat Europese conservatieve partijen.

De Belgische staat raakt bijgevolg steeds meer geïsoleerd met zijn 'vreemdelingenbeleid', zodat zij in verlegenheid valt.

Er is echter geen weg terug en wat kan die Belgische staat dus anders doen dan 'vriend Abu' nog maar eens uitgebreid opvoeren op de belastingszender en er proberen een 'vrijheidsstrijder' van te maken.
Een vrijheidsstrijder van hooguit een extremistisch-islamistische Iraans gefinancierde en gesteunde relatief kleine Libanese minderheid van de bevolking. Gaat het over 10% van de Libanezen? Pfff.

Maar ja... Wallonië heeft misschien ook genoeg aan 10 of 20% collaborerende Vlamingen?
'Oh perverse Land der Vaderen!'.

#23700

Rudi

 

De VRT is even geloofwaardig als Abou Jahjah en soort zoekt soort. Daarom dat ze daar ook de antisemiet (volgens De Morgen op 18 april 1981, de Groene Amsterdammer op 27 mei 1984, Mia Doornaert en van Amerongen) Lucas Vereertbrugghen in dienst houden.

Zo gaat de VRT uitgebreid over door Marokkanen zelf als antisemitisch beschouwd manifestatie in Amsterdam verslag geven alsof het een vredesmars is en weigert ze over het grote aantal pro-Israelische manfiestaties te praten: zoals in Londen, New-York, Amsterdam, Parijs, Los Angeles, Ukraine, enz... Op deze werden geen leuzen geroepen om Libanon van de kaart te vegen of daar een atoombom op te gooien. Moest dat echter het geval geweest zijn dan was de VRT er wel als de uilskuikens bij geweest.

#23702

Rudi

 

"Kan het Centrum voor Racismebestrijding daarop lijdzaam toezien?"

Is het misschien omdat Jozef De Witte, toen 11.11.11, en Abou Jahjah ook de beste maatjes waren toen er betogingen in Antwerpen door o.a. beide werden opgezet om daarna Joodse winkelruiten in te gooien en poppen te verbranden die gelovige Joden moesten voorstellen dat er tot HIERTOE NIETS door het centrum wordt ondernomen. Misschien krijgen zijn vroegere "instincten" toch de bovenhand? Als 11.11.11 was hij ook een van de belangrijkste sponsors van de onderwijsbrochure die vooral antisemitisme bij de schoolgaande jeugd promoveerde. Hij kan dus wel moeilijk tegen zijn vroeger makkers ingaan!

#24110

Johan B

 

Zojuist op VTM een nog linksere stunt. In het nieuwsitem over de ziekte van Fidel Castro werd Steve Stevaert geïnterviewd als "Cuba kenner". Hij mocht uitleggen wat voor een getapte kerel Raul Castro wel is.

Daarna kwam er nog een telefonisch interview met Katrien Demuynck vanuit Havana. Katrien Demuynck is voorzitster van het extreem linkse Iniciativa Cuba Socialista, een organisatie die zich bezig houdt met het bejubelen van El Lider Maximo en zijn Cubaanse paradijs.

#24138

Cogito

 

Ik heb me ook zitten doodergeren achter mijn stuur tijdens het radioprogramma waar SS medelevend kwam doen over de gezondheidstoestand van een communistische dictator met 17.000 doden op zijn geweten.(juiste aantal kan schelen naargelang de bron)

Hij beschreef hoe hij tijdens zijn laatste ontmoeting met Fidel een heldere man, weliswaar fysiek oud, had gezien.

Zeg da kik het gezegd heb (maar ik ben niemand):
Steve Stevaert is Gouverneur geworden omdat dat een niet-democratisch verkozen positie is van waaruit hij politieke invloed kan uitoefenen. De macht van Gouverneurs gaat toenemen als men Fidelleke van Hasselt laat begaan. Watch him!