Leterme over de faciliteiten

Volgens de Vlaamse minister-president Yves Leterme zijn de Franstaligen in de faciliteitengemeenten blijkbaar "intellectueel niet in staat om Nederlands te leren". In een interview dat donderdag in de Parijse krant Libération werd gepubliceerd, preciseert Leterme dat hij principieel geen separatist is, zelfs als Vlaanderen in staat zou zijn om op eigen benen te staan. Hij herhaalt de bekende communautaire standpunten: geen wijzigingen aan de taalgrens, de noodzaak van bijkomende bevoegdheden voor de gewesten, enz.

Voor Leterme, die erkent dat er 70 à 80% Franstaligen zijn in de Vlaamse faciliteitengemeenten, wordt het gebruik van het Frans er getolereerd en was het basisidee dat velen onder hen zich zouden aanpassen aan de nieuwe taalkundige realiteit. "Maar blijkbaar zijn de Franstaligen intellectueel niet in staat om Nederlands te leren, waardoor dat uitzonderingsstatuut verlengd werd". Op VTM verduidelijkte Leterme dat dit ofwel blijk geeft van "slechte wil", ofwel "van een gebrek aan kennis en inzicht". [...]

"De koning, de voetbalploeg, sommige biersoorten" vormen in de ogen van de minister-president wat nog overblijft aan gemeenschappelijke elementen tussen Franstaligen en Nederlandstaligen in België. Maar hij vindt dit niet dramatisch, omdat België geen waarde op zich heeft maar wel "instellingen die ten dienste staan van de bevolking" bevat. Als die instellingen niet evolueren om zich aan te passen aan de wensen van de burgers, dan heeft het land geen toekomst, zegt hij nog.

Hij herinnert eraan dat zijn partij niet zal deelnemen aan een regering na de verkiezingen indien er geen bijkomende bevoegdheden overgeheveld worden, en verduidelijkt dat de noodzaak aan een federale regering bijkomstig wordt met betrekking tot de belangen van Vlaanderen. Hij is van mening dat de geboorte van België "een ongelukje van de geschiedenis is".

Ook al is hij van mening dat een onafhankelijk Vlaanderen weinig zou veranderen aan de politieke realiteit van het land, toch voegt hij daaraan toe dat hij principieel geen separatist is. Sommige zaken kunnen nog gemeenschappelijk gebeuren, zoals de solidariteit tussen personen, de pensioenen en de ziekteverzekereing, zo zegt hij, en hij voegt er nog aan toe dat men voor een scheiding met tweeën moet zijn.

Het interview vormt het sluitstuk van een artikel dat "Babel(ge)" getiteld is en dat gewijd is aan de taalkwestie in België.

Franstalig Belga-bericht, 17 augustus 2006Reacties

#25105

Frederik Dhondt

 

Much ado about nothing? Ik dacht dat iedereen al lang wist dat Leterme er zo over dacht. Uiteindelijk neemt hij hier (afgezien van de waarschijnlijk schabouwelijke vertaling) zelfs geen ongenuanceerde standpunten in. Hij moet toch iets zeggen om zijn kartel bijeen te houden.

#25108

Nicolas Raemdonck

 

Leterme is net zoals zijn geiten: veel gebleit maar weinig wol.

#25109

Elhaz

 

Tja, de verkiezingen komen eraan.

#25110

Cogito

 

Wat een gevaarlijke separatist!

#25114

Björn Roose

 

"Hij herinnert eraan dat zijn partij niet zal deelnemen aan een regering na de verkiezingen indien er geen bijkomende bevoegdheden overgeheveld worden"

Doet me denken aan z'n kartelpartner N-VA. Die hadden zoiets met de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ...

#25124

maartos

 

Ik ruik een 1-2'tje met Di Rupo

#25126

Briggs

 

Eerst zien, dan geloven. Het op stang jagen van het Zuiden is wel een leuk pluspuntje...maar is Leterme al die woorden wel waard?

#25142

Benny Marcelo

 

''Sommige zaken kunnen nog gemeenschappelijk gebeuren, zoals de solidariteit tussen personen, de pensioenen en de ziekteverzekering''
Laat dat nu net de zaken zijn waar we eerst vanaf moeten. Het kost Vlaanderen jaarlijk nodeloze miljarden.
Dat de NVA, zichzelf vlaamsgezind noemend, daar zo vlotjes intrapt.

#25601

Flandria Romana

 

Ik denk dat Yves Leterme om Franse steun heeft gevraagd, ter hulp van de in vele opzichten verarmde Franstalige bevolking van dit land. Hij zal die ongetwijfeld wel krijgen ook.