Brussel in de vuurlijn

[Brussel is] samen met de monarchie één van de laatste bindmiddelen van België, vermits de munt Europees is. Wat de buitenlandse politiek betreft... Bijgevolg staan wij in de vuurlijn. Men stoort zich aan ons omdat wij erin geslaagd zijn een bindteken te zijn, een kruispunt, een internationale stad die de micro-nationalistische obsessies er middelmatig laat uitzien. Als verdediger van Brussel verdedig ik ook een zeker idee van samenleving en van het aanvaarden van verschillen. Zonder nog te spreken over het principe van de solidariteit tussen de gewesten.

[Dat Leterme het statuut van Brussel ter discussie stelt] is niet zonder paradoxen: Leterme dreigt ermee de federale pariteit in vraag te stellen, maar hij wil er een lege schelp van maken. Wat het federaal district [Brussels DC] betreft, dat is een oude hersenschim dat doet denken aan het Rijksgebied: men behoudt een lachwekkend federaal restje om de verdwijning van het gewest als dusdanig te rechtvaardigen.

Maar als men blijft volhouden in die richting, dan zal ik de vraag over de gewestgrenzen ook niet langer als onbespreekbaar beschouwen. Ter herinnering: de taalgrens was een compromis om de eenheid van het land te redden.

Brussel zal zich redden door de internationalisering zowel op economisch en sociaal vlak, als op institutioneel vlak, want men zal de hoofdstad van Europa niet zomaar aan de kant schuiven zoals men dat met een tweederangsgewest zou doen.

Charles Picqué, geïnterviewd door Stéphanie Bocart en Christian Laporte in La Libre Belgique, 4 september 2006

Reacties

#26279

dof

 

Vertaling;

"Brussel zijn jullie al kwijt, en de rest zien we nog wel!"

#26283

Bart

 

"Brussel zal zich redden door de internationalisering zowel op economisch en sociaal vlak, als op institutioneel vlak, want men zal de hoofdstad van Europa niet zomaar aan de kant schuiven zoals men dat met een tweederangsgewest zou doen."
Voilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Laat Brussel vallen jongens, ze mogen het hebben met een strikske. Als ze denken dat Europa Brussel aan de borst gaat nemen, dat ze maar denken.
Piqué... de man die vond dat Brussel geen vliegtuigen boven zijn grondgebied 'nodig' heeft.

#26299

Briggs

 

Laten we als tweederangsgewest de financiële kraan dichtdraaien. Of gewoon het BHG afschaffen...voor mij het laatste met een strikske derrond vo sinterklaas.

#26300

LVB

 

Ah, ik dacht dat "tweederangsgewest" een steek onder water was naar Wallonië, voor de goede verstaanders. Maar misschien heb ik Picqué slecht begrepen... ;-)

#26301

Briggs

 

:p valt te zien. De Franstaligen hebben ons toch aan de kant geschoven inzake BHV.

#26317

koen

 

"Ter herinnering: de taalgrens was een compromis om de eenheid van het land te redden. " ... kan iemand deze stelling bevestigen ?

#26320

Bompa

 

Allemaal bullshit, de reinste onzin. Brussel is zo Vlaams als de francofone ratten in Gent. Eens we brussel opgeven en vastberaden vasthouden aan de taalgrens - zonder aansluiting aan wallonie, dus - is het probleem voorgoed opgelost. En de pariteit moest al lang in vraag worden gesteld. Wat een prententie en hypocriete rotzooi.

#26322

Bart

 

Bompa, ik begrijp je niet? Bedoel jij ook dat we brussel niet ten koste van alles mogen vast blijven houden, en in het slechtste scenario maar moeten opgeven?

#26330

Bompa

 

Inderdaad Bart, welke is de relevante meerwaarde die brussel aan Vlaanderen heeft gebracht. Brussel lijkt meer een meer op een duivelspact die een of andere belgisist heeft ingeboud in de Belgische structuur. Als twee honden vechten om een been, en er is geen derde in de buurt dan duurt het gevecht voort. Anciauxfielen kunnen brussel misschien wel de Vlaamse cultuurstad noemen maar zij hebben het dan over kunstmatige cultuur niet de Vlaamse Kultuur met een grote K (of c) - die naar mijn mening onderdrukt wordt -. Cultuur in de zin van Bertje laat geen Kultuur achter, na de voorstelling rijdt men naar huis hé. En de jeugd ?, die blijft tot ze al de hoeken van de bruine cafés hebben gezien en settelen zich daarna terug in Vlaanderen, uitgezonderd de yuppies, maar die zijn vatbaar voor verfransing. En verder kampt brussel met nog een ander probleem wat we niet meer kunnen bediscussieren. Telkens als er over autonomie wordt gesproken gooit men brussel in de discussie en hoopt men dat de hebzucht lijdt naar een patstelling. Brussels DC lijkt mij de enige oplossing en zijn enige hoop. Natuurlijk zien de 13 burgemeesters dat niet zitten, ze zouden hun machtsstructuren moeten opofferen aan een of andere eu-regent. Ik ken de gewestelijke instellingen een beetje een de voertaal is er frans met daarbij niet veel sympathie voor nederlandstaligen - je zou dit anders kunnen formuleren -. Brussel is de hoofdkwartier van de Vlaamse onderdrukking, always has been, and always will en de don-quichote-politici die dit ontkennen zijn ofwel naief en oerdom of uit op een lintje.

#26338

Bart

 

tja, ik volg je. Ik heb ook geen goed gevoel bij Bruxelles.
Als Brussel de prijs is voor onze zelfstandigheid, nou, so be it. Ze kunnen Brussel geen dag rechthouden.

#26363

Briggs

 

Allemaal mooie natte dromen, maar probeer eens de realiteit...geloven jullie nu werkelijk dat de Franstaligen enkel BHG zullen dulden? Ma mannekes toch...geef Brussel en je verliest de rand. Brussel niet opgeven, BHG ontmantelen en subnationaliteit invoeren (confed).

#26413

Mike

 

Over die pariteit... hier in Ukkel stelt het FDF de minimumvertegenwoordiging ook in vraag, omwille van democratische principes ;-)
Dan is het maar een kleine stap om die partij daaraan te herinneren bij de federale verkiezingen volgend jaar, nietwaar?

#26444

Thomas

 

@Briggs
Stel dat een meerderheid van de inwoners van brussel, of zelfs van de rand bij wallonië wil horen : what on earth brengt u ertoe hen toch bij vlaanderen te willen houden ? Wilt ge misschien 1 miljoen franstaligen in een onafhankelijk vlaanderen ? Wat heeft het dan voor zin om te scheiden ? Moeten die mensen dan "vernederlandst" worden na de scheiding of zo ? Waarom zou daar 1 euro aan verspild moeten worden ? Die franstaligen stemmen 40% PS, smelten samen met SPA en groen, zijn terug de grootste partij in vlaanderen, en hop, we kunnen weer opnieuw gaan scheiden.

Laat ons niet van de essentie afwijken : de enige reden dat belgie moet splitsen, is rampzalige economische invloed van het socialisme, gevoed vanuit franstalige hoek. Als de walen even ondernemend waren als de vlamingen, als het verschil niet zo extreem groot was en het profitariaat er niet zo duidelijk afliep, zou heel deze discussie niet nodig zijn. Dan zou scheiding trouwens ook niet zoveel uitmaken, wie is er immers in de "eigen cultuur" geïnteresseerd. Het gaat gewoon om die centen die van hier naar daar gaan.

En dus is de enige mogelijkheid : drop brussel, en indien mogelijk, zoveel mogelijk franstalige (PS-)achterban daarrond.

#26450

Eric Jans

 

@ Briggs:

<<Brussel niet opgeven, BHG ontmantelen en subnationaliteit invoeren (confed).>>

Kijk: laat ons ophouden met te doen alsof Vlaanderen een probleem heeft met Brussel. Stap uit die Belgicistische fuik!

Vlaanderen heeft geen probleem met Brussel; Brussel heeft een probleem met Vlaanderen. Zélfs binnen een Belgische context is dat zo!

Het lijkt wel of de Brusselaars de Vlamingen zullen 'straffen' als ze meer of volledige autonomie zouden
afdwingen. Wel: láát hen die zgn. 'straf' maar eens uitvoeren. Zouden we dat niet voor een minimum van wat Brussel ons vandaag kost zeer makkelijk kunnen ondervangen, denk je? Natuurlijk is dat zo!

Responsabiliseren betekent dat je een mens en zijn gemeenschap (Brussel) voor een keuze plaatst en hem daarvan de consequenties laat zien en ondergaan: vóór- zowel als nádelen.

Als Vlamingen hoeven wij ons toch helemaal niet zitten druk te maken over een stad die we - JUIST DOOR AL DIE BELGISCHE DRUKTE - eigenlijk steeds meer kwijtgeraakt zijn.

Brussel IS een Vlaamse stad. Manneken Pis IS Vlaams! Of Brusselaars dat nu leuk vinden of niet, dat maakt geen moer uit. Als de Brusselaars van deze Vlaamse stad per séé een Waalse, een Franse, een Duitse of een Turkmenistaanse stad willen maken... tja... dan is dat gewoon een hopeloze zaak.

Maar zeg me eens: als iemand van je kennissen zegt dat hij zelfmoord gaat plegen en hij ziet er nog goed genoeg uit om misschien 50 of 70 jaar te blijven leven... ga je daar dan voor de rest van zijn leven naast blijven lopen om hem het handje vast te houden?
Neen! Je spreekt op hem in, je laat hem de consequenties van zijn keuze zien en als hij het dan toch doet... tja, dan doet hij dat.

AAngenaam is anders. Als Vlaming stoot ik Brussel niet af maar als Brussel er anders over denkt, zullen we zien hoelang deze omhooggevallen provinciestad dat gaat volhouden, hé.

Ik zeg dat ze er nog niet eens in slagen om hun tram ordentelijk te laten rijden. En geloof me: ze wéten dat!

Hoe langer we wachten met die Vlaamse verzuchtingen, hoe verder Brussel van ons verwijderd raakt. DAT zou onze zorg moeten zijn!

#26452

Eric Jans

 

<<...want men zal de hoofdstad van Europa niet zomaar aan de kant schuiven zoals men dat met een tweederangsgewest zou doen.>>

Francofone dagdromer: wat een vergissing van formaat!

Er staan 20 steden te springen om de rol van Europese hoofdstad.

<<Men stoort zich aan ons omdat wij erin geslaagd zijn een bindteken te zijn, een kruispunt, een internationale stad die de micro-nationalistische obsessies er middelmatig laat uitzien.>>

Op Francfone condities en netjes in het Frans dan toch! Om zo'n bindteken te zijn zou de Francofone meerderheidspopulatie van deze stad wel iets beter moeten kunnen scoren dan die 17% en een scheet die 'bereid is' om eens in een andere taal naar de bakker te gaan.

Globalisme in het Frans: de hele wereld spreekt Frans en alle problemen zijn opgelost! 'Microculturen'? En Français s.v.p.
Dagdromer.

#26465

Briggs

 

Thomas: Dus omdat een allochtone bevolkingsgroep zich vestigt in een gebied zonder zich aan te passen verlies je gebied? Wat voor een onzin is dat. Sorry maar de enige reden waarom de Franstaligen zoveel macht hebben in Brussel is dankzij Niet-Europese bevolkingsgroepen. Denkte nu werkelijk dat er veel van die bevolkingsgroepen in het Brusselse gaan blijven als je het BHG ontmantelt & onder Vlaams bestuur brengt?
Vernederlands het gebied, gebruik dezelfde pesterijen als zij gebruiken en binnen een jaar lopen ze weg. Probleem opgelost.

#26529

Thomas

 

@Briggs

Heb je ergens populatiestatistieken over brussel, bvb hoeveel nederlandstaligen, franstaligen, niet-europese buitenlanders ? Ik dacht dat 10 tot 15 % nederlands sprak, en de overgrote meerderheid frans, en nog wat arabisch etc erbij. Brussel heeft een nog hogere werkloosheid dan wallonië, het is één grote kostenpot.

Ik begrijp dus echt niet waarom je dat probleemgebied bij vlaanderen zou willen houden, wat is de bedoeling ? Wat kan het u schelen dat ze daar frans spreken, dat is toch hun eigen probleem ? Ik zie gewoon naar mijn centen, en ik zie dat brussel een enorme verliespost is, die bovendien nog "van zijnen tak maakt" ook. Weg ermee !

Misschien dat ge het wilt om de laatste vlamingen daar bij te staan of zo ? Why waste any more time on it...

#26547

Bart

 

@Briggs : noem eens één reden om Brussel te houden? Kom niet af met het argument dat Brussel historisch grondgebied is, want Lille is historisch gezien ook vlaanderen.
Noem één toekomstgerichte reden om Brussel te redden?
Denk dan eens aan de macht die wij verwerven door die dure arrogante stad te droppen, en als dodelijk geschenk aan de walen te geven. Binnen de 5 jaar, staan de walen aan de deur van Frankrijk of Vlaanderen om alstublieft een provincie te mogen worden. De Fransen zouden eventueel wel willen, dan hadden ze hun europese hoofdstad, maar misschien willen de walen dat niet. Want als ze eens gaan kijken in la douce France, en ze vergelijke de levensstandaard met die van die dikkoppige ambetante vlamingen, dan zullen ze beginnen twijfelen.
De Walen kunnen zichzelf niet voeden, laat staan dat ze de arrogante Bruxellois zouden kunnen voeden, die zich, in tegenstelling tot wat je zou denken van een hoofdstad, zich OOK niet zelf kunnen voeden.

Koste wat het koste Brussel vasthouden heeft geen zin. Die stad zuigt ons naar beneden. We hebben hen aangeboden een trapladderke te gebruiken, maar dat willen ze niet. Ze hangen boven de afgrond en bijten in hun reddende hand. Het is ethisch verantwoord ze hun ladder te tonen, en vervolgens een klop op hunne kop te geven, zodat ons eigen hand weer vrij wordt. Als zij te trots zijn om die ladder te grijpen die naast hun hangt, en ze storten de dieperik in, zal ik géén enkele nacht slaap laten.