Raciale kenmerken (2)

Joden vormen minder dan 0,3% van de wereldbevolking, maar wel 21,1% van de Nobelprijswinnaars gedurende de 20ste eeuw. Daarmee is niets antisemitisch noch filosemitisch gezegd: slimme mensen kunnen zowel goede als slechte mensen zijn. Maar het feit van hun gemiddelde hoge intelligentie is onbetwistbaar.

Nu zal het CGKR als alternatieve verklaring allicht aanvoeren dat deze cijfers het gevolg zijn van politieke druk, m.n. vanwege de "Joodse lobby". Echter, Joodse winnaars zijn talrijker in de wetenschappelijke richtingen, waar erkenning van objectieve prestaties afhangt, dan in de opiniegevoelige sectoren "vrede" en "letterkunde", waar politieke druk de resultaten kan beïnvloeden. Uitgesplitst: 17% voor scheikunde, 26% geneeskunde, 26% natuurkunde, 40% economie, 11% letterkunde en 11% vrede. Geen enkele sociologische uitleg kan zulk extreem afwijkend resultaat afdoende verklaren.

Als Joden het zoveel beter doen, is het omdat zij genetisch op intelligentie geselecteerd zijn, aldus de in brede (ook Joodse) kring aanvaarde theorie. In vroeger eeuwen was elke briljante Talmoedleerling een gegeerde bruidegom voor de dochters van rijke families. Het familiefortuin beschermde zijn kinderen dan tegen kindersterfte bij epidemieën en armoede, of kon hen in tijden van pogroms tegen het ergste indekken door politie of volksmenners om te kopen. Generatie na generatie konden de intelligentste Joodse mannen hun genen dus aan een talrijker nakomelingschap doorgeven dan de minder begaafden.

Ziedaar de eugenetische verklaring voor de Joodse superieure intelligentie van Norbert Wiener en J.B.S. Haldane. Let wel, politiek correcter is nauwelijks denkbaar: Haldane was een marxistisch bioloog en Wiener was een Joodse wiskundige die de grondslag legde voor de cybernetica in het kader van de Amerikaanse oorlogsinspanning tegen de nazi's. Maar zij hadden de eerlijkheid om feiten onder ogen te zien en geen vrede te nemen met een flutverklaring. Genetische groepskenmerken, in ouderwetse terminologie ook bekend als raskenmerken, blijken reëel te zijn en maatschappelijke consequenties te hebben. (...)

Koenraad Elst in The Brussels Journal, 1 maart 2007


Reacties

#36322

VI

 

Nobelprijs van de economie was te begrijpen, die gasten worden al van in de baarmoeder aangeleerd met geld om te gaan. Die andere nobelprijzen zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat ze over meer financiële middelen hebben om onderzoek te voeren.
Of ze nu echt superieur zijn qua IQ, idunno...

"Genetische groepskenmerken, in ouderwetse terminologie ook bekend als raskenmerken, blijken reëel te zijn en maatschappelijke consequenties te hebben"??
Ok goed, maar laten we geen beslissing nemen op die genetische groepskenmerken en iedereen afwegen of zijn daden.

#36323

Guy

 

Dus mede dankzij de pogroms zijn de 'domme' joden weggeselecteerd. Dat klinkt wat fout, niet?

#36324

Mike

 

Heb het hier eens met een ex-collega (jood) over gehad. Hij verklaarde een deel door de kansen die de kinderen worden geboden. Doorheen de geschiedenis hebben de joden door een grotere rijkdom, steeds toegang gehad tot hogere opleiding waardoor meer intelligente mensen doorsijpelen in de universitaire wereld. Dat het in wetenschap en economie, meer dan in literair is dat er wordt uitgeblonken, zou dat niet met culturele achtergrond (en dus interesses) te maken hebben?
Je zou een zelfde statistiek kunnen uitvoeren tegenover nationale onderwijsniveaus en bevolkingsaantallen. Dit is wat moeilijker met de import van intelligentie die de Verenigde Staten heeft uitgevoerd in de vorige eeuw, maar toch zou het een interessante statistiek kunnen opleveren.
Dit neemt niet weg dat het aantal joden bij nobelprijswinnaars impressionant is.

#36325

LVB

 

@VI: Dat er wel degelijk fysich-neurologische verschillen zouden zijn, daar bestaan aanwijzingen voor, zoals het vaker voorkomen van bepaalde neurologische aandoeningen die te maken hebben met een excessieve groei van neuronen. Zie hiervoor http://www.futurepundit.com... . Kort gezegd komt het erop neer dat die genetische selectiedruk gezorgd heeft voor een gemiddeld hogere intelligentie maar ook voor een hoger risico op bepaalde neurologische (let wel, niet "psychische") ziektes.

Uiteraard akkoord met "laten we geen beslissing nemen op die genetische groepskenmerken en iedereen afwegen of zijn daden". Dit citaat was echter wel interessant in de mate dat het op een bepaald negationisme van de antiracismeindustrie wijst.

@Guy: Het woord "dankzij" impliceert een bepaalde goede "intentie", en die was er niet, integendeel. Maar zoals vaak bestaat er tussen de intenties en de resultaten niet noodzakelijk het door de daders gewenste resultaat. De geschiedenis is wat ze is, en woorden als "dankzij" of "door de schuld van" passen eigenlijk niet als men over geschiedenis spreekt. Zo zou ik ook kunnen zeggen dat de mens

#36327

A.Rouet

 

Toch maar eens op TBJ geklikt, en wie moet daar godbetert door Koenraad Elst worden verdedigd? Jozef Rulof! Weinigen hebben Hitlers Holocaust met meer vuur verdedigd dan deze racist.
Vijf minuten 'googlen' op Jozef Rulof en je lacht je een kriek.....moest het zo pijnlijk niet zijn.
Ik kan hier nu 'ad hominem' Elst belachelijk maken (bv. Rulof citeren 'dat er apen zijn die van mensen afstammen), maar hijzelf was me voor, op een niet te evenaren wijze.
Alle begrip voor (de plaatsvervangende schaamte van) LVB die bij z'n samenvatting van het artikel Rulof verzwijgt.

#36331

Cogito

 

Vandaag nog een A.Rouet zo horen zeggen: "Ik ben begonnen met het lezen van Rechts voor de Raap." Weet die Jean-Marie nu eigenlijk wel wat-ie wil? Hij schrijft dat hij tegen roken is maar is wel tegenstander van een verbod op roken. Wat is 't nu eigenlijk, kan hij eigenlijk wel kiezen? Jean-Marie is inconsequent!"

Echt gebeurd...

#36337

Johan B

 

@A.Rouet: "Toch maar eens op TBJ geklikt, en wie moet daar godbetert door Koenraad Elst worden verdedigd? Jozef Rulof!"

Ik heb ook eens op TBJ geklikt en merk dat Koenraad Elst alleen maar stelt dat het CGKR een kruistocht heeft gevoerd tegen Jozef Rulof. Kan A.Rouet eens uitleggen waarom hij daaruit besluit dat Rulof door Koenraad Elst wordt verdedigd?

#36338

Katrien

 

Een wetenschappelijke studie met een mogelijke (evolutionaire) verklaring van hun hoger IQ:
Cochran, G., Hardy, J., and Harpending, H. (2005). "Natural History of Ashkenazi Intelligence", Journal of Biosocial Science
Artikels die deze studie bespreken:
The Economist, 2 juni 2005, "Natural genius?"
New York Times, 3 juni 2005, "Researchers Say Intelligence and Diseases May Be Linked in Ashkenazic Genes"

#36340

Steerse

 

Niet alleen onder Nobelprijswinnaars zijn joden oververtegenwoordigers, ook onder wereldkampioenen schaken. De helft ervan waren joden.
Kasparov en Fischer hebben joodse roots (hoewel die laatste uitgegroeid is tot extreme antisemiet). Steinitz, Lasker, Bronstein, Botwinnik, Tal, Smyslov en ik vergeet er wellicht nog een hele trits, waren allemaal joden.
De verklaring voor het statistisch gegeven waarom joden intelligenter zijn, is minder evident. Er zijn verschillende mogelijke hypotheses, waarvan sommige nog veel politiek incorrecter klinken dan de darwinistische verklaring van in het citaat. Hierbij twee voorbeelden die ik al gelezen heb:
- Joden zijn heel de geschiedenis door vervolgd geweest, alleen de slimsten zijn de antisemieten te slim af geweest en zijn niet uitgeroeid geraakt.
- Joden hebben gewoon een lepe godsdienst. De christenen hebben hun Messias al gehad en dat bleek een loser die zich aan het kruis heeft laten nagelen, dat straalt ook af op het volk dat die godsdienst belijdt. De verlosser van de joden moet nog komen, dus zij hebben alle reden om zich uitverkoren te voelen. Hun waan van uitverkorenheid werkt als een self fulfilling prophecy.

#36342

Publius

 

A. Rouet, als "ras"echte linkse rakker behorende tot de vooringenomen zelfverklaarde "intellectuele" elite verraad zich uiteraard zelf:
http://nl.wikipedia.org/wik...

De juiste aanhaling ivm Rulof, die trouwens ook in Pallieterke te lezen was wordt in dit forum in context geplaatst. Maar zelfs dan nog: het is niet omdat iemand de bal zou misslaan in één context dat hij de facto alle ballen in alle mogelijke contexten misslaat. Zelfs linkse rakkers zeggen verstandige dingen.

Dat is nu net het grote dogma van een heel groot deel van links. stop iedereen in een vakje en kleef er een etiket op. Binnen het ene etiket is alles goed, alles onder het andere etiket in noodgedwongen slecht, zelfs al moeten de groene en rode linkse rakkers zich in onmogelijke bochten wringen om hun dogma staande te houden: een tolerantie die enkel zichzelf tolereert.

Hoe kan je dan in godsnaam een ernstige discussie aangaan ?

#36345

LVB

 

@Publius: nagel op de kop.

Ik heb gisteren even overwogen om te reageren op A.Rouet, maar ik was te kwaad (al was het maar dat hij in zijn oneindige pretentie meent mij gevoelens als "plaatsvervangende schaamte" te moeten toeschrijven), en dan is het beter om niets te schrijven.

Intussen is het wel duidelijk dat een sujet als A.Rouet, dat zelden argumenten aanbrengt maar vooral gemeenplaatsen spuit (schoolvoorbeeld: 'nergens ter wereld is het beter dan hier', dus is elke kritiek op het beleid misplaatst) en mensen in vakjes stopt, best genegeerd wordt.

#36347

A.Rouet

 

@ Johan B.
Wie zoals Elst artikels schrijft over de 'Holocaust' en over 'Raskenmerken' (ze kunnen er niet over zwijgen meneer),en in die context de 'al lang geleden gestorven' (sic, want 1952) Jozef Rulof duidt, weet of moet het volgende weten over die man :
"Door Adolf komt het! Door hem komt er bewustwording, niet door gebed".
Adolf, ga verder en maak je taak af".
"Wie Hitler beschimpt, belastert Jezus".

Nog vragen?
Ik vrees van wel. Sta deze negationist van de antirascismeindustrie toe er niet op te antwoorden.

#36348

LVB

 

Koenraad Elst "verdedigt" Roelof? Tja, Noam Chomsky "verdedigde" toch ook Robert Faurisson?

De kernvraag, die Rouet niet kan of niet wil zien, is of het de taak van de staat is om dergelijke uitingen te vervolgen en te bestraffen. De slinkse techniek van Rouet bestaat erin om iedereen die vindt van niet, meteen met nazi-sympathieën te associëren.

#36350

Leo Norekens

 

Dat is natuurlijk de techniek van heel die zijde. Maar Elst kan het zich, gezien zijn achtergrond (die Rouet blijkbaar nog niet opgezocht heeft...) wel veroorloven om eens aan het huisje te schudden. Het zou àl te belachelijk zijn om dat argument tegen hem aan te wenden.

#36355

traveller

 

Ik ben zeker niet altijd akkoord met Koenraad Elst,hij weet het, maar de laatste 2 maand geniet ik van zijn geschriften zoals nooit tevoren.

Doe zo voort KE

#36358

Johan B

 

@A.Rouet
Ik heb geen verdere vragen, maar je hebt niet geantwoord op de vraag die ik gesteld heb. Die vraag was waarom jij besluit dat Rudolf door Koenraad Elst verdedigd wordt.

Elst stelt alleen maar dat het CGKR een kruistocht heeft gevoerd tegen Jozef Rulof. Die vaststelling is onafhankelijk van wat Rulof allemaal in het verleden gezegd heeft. Wat Elst doet is de vrijheid van mening verdedigen, ongeacht over welke mening het gaat.

Stel dat het CGKR consequent zou zijn en ook een kruistocht zou voeren tegen ontkenners van de Goelag, bv. tegen Ludo Martens van PVDA. Dan komt Elst en hij maakt melding van die kruistocht. Zou je dan ook besluiten dat Martens door Elst wordt verdedigd?

#36360

A.Rouet

 

@ 'Wat Elst doet is de vrijheid van mening verdedigen......van negationisten als S.Verbeke. Hij doet dat in die mate dat libertariers (nou ja) hierboven, mensen als Quirijnen en het CGKR bestempelen als 'negationisten van de antirascismeindustrie'. De Van der Lubbe-truuk, zeg maar.
Negationisme is bij wet verboden, en dat is goed zo. Een democratie mag verbieden in naam van de vrijheid.

#36374

Elhaz

 

@A.Rouet: welke vrijheid wordt dan wel door negationisten zo acuut bedreigd?

#36375

Questing Beast

 

Ik hoop voor u mijn beste A.Rouet dat morgen uw mening niet verboden wordt "in naam van de vrijheid".

#36378

Cogito

 

Het eerste wat volgens zulke aRouetiaanse redenering moet verboden worden "in naam van de vrijheid", is uiteraard het socialisme.

#64772

Ritchie

 

Je moet de boeken van Jozef rulof in zijn geheel lezen. En daaruit geen citaten halen in heel zijn geheel is het heel anders wat er wordt genoemd. Ook de rechtbank heeft aangetoont geen rasisme of hitler aanbiddingen in zijn boeken voor te komen. Zoals de rechtbank ook heeft gezegd dat de boeken heel anders zijn om die in zijn heel geheel te lezen. Groeten Ritchie

#65327

Dirk Van Passel

 

Beste "A. Rouet",

Negationisme is inderdaad bij wet verboden. Inmiddels is echter meer dan duidelijk via een vonnis van een rechtbank te Dendermonde, dat onderandere de door u aangehaalde schrijver, Jozef Rulof, geen negationist blijkt te zijn en dat veel (onderandere op het internet) aangehaalde citaten slechts halve citaten blijken te zijn die meerbepaald uit hun context gerukt zijn. Een rechtzetting van uwentwege zou op z'n plaats zijn.
En P.S. : Adolf Hitler werd in geen enkel boek van Jozef Rulof "verheerlijkt", zoals u hier lijkt te beweren. Wist u dat dan niet ??? "5 minuten googlen" volstaan in geen geval om daarover objectieve uitspraken te kunnen doen en gelukkig maar dat de Rechtbank te Dendermonde meer moeite heeft gedaan dan "5 minuten googlen"...
groeten,
Dirk