Allochtoon wordt "nieuwe Vlaming"

OpenVLD heeft beslist om het woord "allochtoon" te vervangen door "nieuwe Vlaming". Althans in de eigen publicaties en in het eigen taalgebruik. Deze beslissing is ontsproten aan het "spiegelbureau" van de partij, een orgaan dat ervoor moet zorgen dat de partij zoveel mogelijk een "afspiegeling" wordt van de samenleving, en dat uitsluitend uit minderheden (allochtonen, vrouwen, jongeren, senioren, gehandicapten) is samengesteld. Hoewel: spiegelbureau-voorzitter Noël Slangen behoort voor zover bekend niet tot één van de hiervoor opgesomde minderheden, maar daar staat wel tegenover dat hij uit Limburg komt.

Mijn mening over deze beslissing? Erg, heel erg. Een capitulatie voor de politieke correctheid, een poging om politiek hypercorrect te zijn. Maar eerst het goede nieuws. "Nieuwe Vlaming" is uiteraard stukken minder erg dan "nieuwe Belg". Niet omdat Vlaanderen beter zou zijn dan België, maar wel omdat er een nauwkeurige definitie bestaat van "Belg". Een Belg is iemand met de Belgische nationaliteit. Hier wonen veel allochtonen die geen Belg zijn, en die kan je pas "nieuwe Belgen" noemen als ze zich hebben laten naturaliseren. De bestaande trend om alle allochtonen die in België wonen, ongeacht hun nationaliteit, "nieuwe Belgen" te noemen, is niet alleen gebaseerd op een foute definitie, maar holt bovendien het concept van de nationaliteit volkomen uit. Ja, dan biedt de term "nieuwe Vlaming" toch wat meer ruimte. Zelf heb ik altijd gevonden dat iedereen die in Vlaanderen woont "Vlaming" genoemd mag worden, ongeacht taal, cultuur, afkomst of nationaliteit. Tenminste, zolang Vlaanderen deel uitmaakt van België, en "Vlaming" bijgevolg niet slaat op een nationaliteit.


"Nieuwe Vlaming" is dus een term die goed de lading dekt, maar ik vind het wel een capitulatie. Een capitulatie voor de politieke correctheid én voor de racisten. De term "allochtoon" werd destijds ingevoerd omdat "migrant" te stigmatiserend werd geacht. Nu wordt "allochtoon" blijkbaar ook al te stigmatiserend geacht. Waarom? Is het omdat er racisten en xenofoben bestaan die het woord "allochtoon" gebruiken en misbruiken om er mensen mee te stigmatiseren, dat we die term moeten laten vallen? Ik vind van niet. Heeft het woord "allochtoon" een negatieve bijklank? Ik vind van niet, maar de politiek correcten vinden blijkbaar van wel.

Het steeds maar opnieuw uitvinden van verse woorden omdat het vorige woord, dat ooit zeer politiek correct was, nu "verbrand" of "vervuild" is, lijkt mij te wijzen op een compulsieve fixatie. Een dwangmatige neiging om onze taal voortdurend te zuiveren van woorden en termen die door één of andere minderheid als beledigend of ongewenst zouden kunnen worden aangevoeld.

Toen ik klein was werd een mens met een opvallend lichamelijk of mentaal gebrek, een "ongelukkige" genoemd. Daarmee werd bedoeld dat die mensen pech hadden gehad, niet dat ze zich ongelukkig moesten voelen. Later leerden we dat "gehandicapte" het correcte woord was. Toen ook dat woord verbrand was, werd het "mindervalide". Later werd het woorddeel "minder" als beledigend beschouwd, en werd het "andersvalide". Tegenwoordig is ook dat woord respectloos, en moet het element "mens" er worden aan toegevoegd. "Mensen met een handicap" of "personen met een handicap" is tegenwoordig en tot nader order aanvaardbaar. Blijkbaar bestaan er dus mensen die "gehandicapte" associëren met een machine of een beest, want het wordt noodzakelijk geacht om er duidelijk bij te zeggen dat het om menselijke wezens gaat.

Mensen, waarvoor zijn we in godsnaam op de vlucht? Wat moet er kost wat kost verdrongen worden? Welk fenomeen is er hier aan het werk, dat een nieuwe term na een paar jaar al opgebruikt en verbrand is, en door een vers uitvindsel moet vervangen worden? Deze politieke correctheid is zielig, en wijst op een verdringingsproces. Voortdurend op de vlucht voor de vermeende demonen in ons eigen taalgebruik.

De Leuvense hoogleraar Gust De Meyer omschreef het in 2002 als volgt in het boek "Politiek niet correct" dat hij samen met Wim Schamp schreef:

Politieke correctheid kan nu eindelijk ontmaskerd worden als een vorm van fundamentalisme, dat Taliban-achtige allures begint aan te nemen. Politieke correctheid is stilaan ontaard tot een bedreiging voor de individuele vrijheden. (...) Wat ongetwijfeld goed begonnen was enkele decennia eerder als een pleidooi voor pluralisme (of multiculturalisme) en gelijkheid, dreigt uit te draaien op nieuwe vooroordelen en zelfs vormen van censuur of minstens zelfcensuur. (...)

Politiek correcte mensen zijn er, met andere woorden, in geslaagd de taal, de media en gedragspatronen een censuur op te leggen vanuit de onbevraagde stelling dat taalgebruik en ook mediabeelden noodzakelijk tot navolging leiden. Taal en media zouden mensen indoctrineren met ideologie, met verfoeilijke denk- en gedragspatronen. Daarom dienen de zwakke ontvangers van (media)boodschappen tegen zichzelf beschermd te worden, betutteld te worden, opgevoed te worden tot een mentale hygiëne aan de hand van gekuist taalgebruik. (...) Belediging wordt nu alleen bepaald door de geaffronteerde persoon, niet meer door de waarheid. Taalzuivering, taalhygiëne op de weg naar het heil van de van ketens bevrijde mens. (...) Een hygiënische, gekuiste, propere schutskring, een cordon sanitaire, inderdaad, rond de besmette taal van die kapitalistische en minderheden verdrukkende maatschappij. (...)

Wat politiek correcte denkers in feite nodig hebben is een psychoanalyse, die hen opnieuw moet leren omgaan met wat ze in bewoordingen en gedachten hebben verdrongen. Opnieuw durven zeggen waar het om gaat. Zoals progressief-links vroeger de taboes van rechts heeft mogen blootleggen, nu de door progressief-links nieuw opgelegde taboes doorbreken. De met de taalpurificatie naar het onderbewustzijn verdrongen gedachten bovenhalen en verwerken. Om opnieuw vrij te kunnen denken, spreken én handelen. Bevrijd, ditmaal niet van kwalijke vader- en moederbindingen, maar van de dwang die de correcte taalcode heeft opgelegd.


En Willy Smedts, hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de K.U.Leuven, stelde het gisteren in Gazet van Antwerpen zo:
De tendens voor eufemismen en verhullend taalgebruik verandert niets aan het probleem, want de referent blijft dezelfde. Bij onze noorderburen is de term nieuwe Nederlanders ook al een tijdje in zwang. Ik geloof daar niet in, maar iedereen is vrij om te doen wat hij wil.

Dat OpenVLD volop de kaart van de politiek correcte taalzuivering trekt, kan de partij wellicht her en der wat bijkomende stemmen opleveren. Het kan de partij ook her en der wat stemmen doen verliezen. Politieke correctheid is immers een symbooldossier geworden, een fenomeen dat als hét symptoom bij uitstek wordt gezien van een nefaste neiging tot culturele capitulatie.

Reacties

#37612

Lou

 

Personen met een handicap? Je bedoelt zeker personen met een beperking? ;)

De ironie is dat precies de mensen uit die verschillende minderheidsgroepen (tot u spreekt trouwens een 'ervaringsdeskundige', yeah!) zich doorgaans het minst druk maken om gans die terminologie. Laat ons een kat een kat noemen en doe iets aan de problematiek ipv er mooie woorden voor te bedenken, dames en heren beleidsmakers.

#37616

vuurland

 

What's in a name? That which we call a rose
By any other word would smell as sweet.

#37617

Nicolas Raemdonck

 

De VLD wordt beter eens "uitgezuiverd". Afspraak op 10 juni!

#37618

ivanhoe

 

Je kan er zo vanuit gaan dat "nieuwe Vlaming" een (spottend) stokpaardje wordt van het VB. Na 1 folder van hen is "nieuwe Vlaming" even "vervuild" dan asielzoeker of allochtoon.

Ik zeg trouwens ook altijd "neger" en "negerin;" zalige woorden zijn dat, en ik bedoel er echt niets verkeerd mee. Da geschiedenis van dat woord doet er niet toe.

#37619

Huug

 

Het is allemaal wat "gebrekkig" die politiek correcte taal.

#37620

mrtos

 

@Lou
Personen met een FUNCTIEbeperking zal je bedoelen ;)

Voor het overige moet ik zeggen dat ik "nieuwe Vlaming" wel veel beter vind dan "allochtoon". Op die laatste term ben ik nooit echt tuk geweest, en ik ben dan ook blij dat ze vervangen wordt door een positiever woord dat het gemeenschappelijke tussen de mensen benadrukt (Vlaming zijn), eerder dan het verschil. Dat het bovendien Vlaming-zijn boven Belg-zijn plaatst is een bijkomend voordeel.
Dat het gebruik van bepaalde woorden van bovenuit wordt opgelegd of tenminste sterk aangemoedigd - tja, dat is nu eenmaal onze politiek zeker. Het zal daarin wel niet zo veel verschillen van politieke concepten zoals daar zijn "goed bestuur", "warme samenleving", of "vreemdelingenlegioen".

#37623

bart

 

Grappig maar het is niet anders het "spiegelbureau" is zelf geen afspiegeling van de maatschappij.
Je kan het ook positief zien he, als ze zich met hun interne woordenschat bezighouden doen ze tenminste geen ander kwaad.

#37624

Leo Norekens

 

Zeer terecht artikel.

Toen ik op het punt stond om de middelbare school te verlaten, in 1982, vroeg een bevlogen leraar alle 18-jarigen om hun "ergernissen" op papier te zetten. Een jaarlijks steekproefje van hem. Ik schreef toen ondermeer over de neiging van progressieve lui om voor elk stekelig begrip steeds nieuwe eufemismen te bedenken en de oude termen te dumpen, waardoor begrippen uitgehold raken. Pas veel later zou men dit "politiek correcte taal" gaan noemen, en zou ik gelijkgezinden vinden, die mijn ergernis deelden.

Is er iets fout met de term "nieuwe Vlaming"? Natuurlijk wel. Want als er nieuwe Vlamingen zijn, zijn er ook "oude Vlamingen", en in het concept van de eeuwige vernieuwers (nog steeds dezelfde "progressieve" lui) is oud = slecht, en nieuw = goed.

Autochtone Vlamingen zijn dus oude Vlamingen, verouderd, oubollig, versleten, relikwieën, ...en straks fossielen.
Nieuwe Vlamingen zijn de toekomst.

#37626

raf

 

Kan iemand een nieuwe term bedenken voor 'stigmatiseren' want ook dat woord vertoont serieuze slijtage.

#37627

mrtos

 

@bart
"Grappig maar het is niet anders het "spiegelbureau" is zelf geen afspiegeling van de maatschappij."

Inderdaad, en het is ironisch dat de 'verzamelde minderheden' in feite een zeer ruime meerderheid zijn tegenover de blanke heteroseksuele mannen van middelbare leeftijd zonder 'functiebeperking'.

#37628

Rudy

 

Dit wordt een zeer belangrijk onderwerp in de taalkunde!
Nieuwe Belgen en nieuwe Vlamingen zijn dus gedefinieerd.
De oude Belgen zijn ook allang bekend: dat waren de Kelten. Voor de franstaligen zijn de oude Vlamingen "les ménapiens".
Hoe moeten we dan de Belgen/Vlamingen noemen die met de Germaanse "volksverhuizingen" naar hier afgedwaald zijn? Late oude Belgen of vroege nieuwe Belgen? Eerste kolonisten? Wat met de afstammelingen van de Spanjaarden die sosm nog zeer herkenbaar zijn door hun naam en zelfs hun uitzicht (ken er toevallig een aantal): recente kolonisten of "niet zo recente nieuwe Belgen".

In ieder geval is D.M. nog niet volledig "opgeleid" in de juiste terminologie:
http://lezersbrieven.wordpr...

Enfin, er is werk genoeg voor de volgende aflevering van het "groene boekje". Gelukkig hebben ze al lang geleden de juiste kleur gekozen:
http://images.encarta.msn.c...

#37630

yupie

 

Een dubbelplusgoed opiniestuk.

#37636

Thomas

 

Het enige correcte woord is "gastarbeider".

Migrant, immigrant, nieuwe vlaming, allochtoon, ... : allemaal zever in pakskes.
De partijen die het probleem naar hier hebben gebracht willen er natuurlijk liever over zwijgen, of de hete aardappel doorschuiven naar latere generaties (in de hoop dat het vergeten wordt), maar laat u niet bedriegen : dezelfde mensen die zonder discussie van gastarbeiders Belgen maakten via de snel-Belg-wet, willen er nu "nieuwe Vlamingen" van maken.

Er is nooit gestemd over het recht om al dan niet Belg (of Vlaming) te mogen worden voor gastarbeiders.
Of wel : bij elke verkiezing wordt het aantal mensen dat dit begrijpt toch weer net iets groter.

#37649

VI

 

Zijn die Brusselse schoftjes die mijn laptop hebben gepikt, drugdealen op straat en de wielen van de autos ontvreemden dan ook Nieuwe Vlamingen?
Als dit de Nieuwe Vlamingen zijn, dan is dit ook Nieuw Vlaanderen... niet?
hoi hoi, mijn enthousiasme kan niet op.

#37659

Peter Fleming

 

't schijnt dat het VB de term "nieuwe Vlaming" al langer in zijn publicaties gebruikt (stond in GVA gisteren)

#37660

David Geens

 

Ik had er even mee gelachen toen ik het persbericht eerst las, nadien met een maat er over gepraat en ingezien dat ik wederom een hekel begin te krijgen aan dat overdreven politiek correcte gedoe en dan dit artikel gelezen, waar ik me helemaal kan in terugvinden.

Een migrant is een migrant, een gehandicapte een gehandicapte en ik ben dik en geen obesitaspatiënt of whatever nu in omloop mag zijn.

#37662

Leo Norekens

 

@Peter Fleming: Op de VB-site vind ik de term 2 keer terug.

Eén keer in september 2006, in een artikel dat Turkstalige verkiezingspamfletten (CD&V/N-VA) hekelt.
http://www.vlaamsbelang.org...

Een tweede keer, op 16.01.07, uit de mond van "nieuwkomer" Bruno Valkeniers: "Het mag eens benadrukt worden, ook nieuwe Vlamingen voelen zich thuis en horen thuis in onze rangen. ..." http://www.vlaamsbelang.org...

#37664

Briggs

 

Pff, dat is gewoon wat opsmukwerk.

Nieuwe Vlaming, Nieuwe Belg, Allochtoon, Migrant, zijn allemaal synoniemen die allemaal dezelfde 'negatieve connotatie' opgeplakt zullen krijgen. Dat ze eerst eens de problemen oplossen die men heeft aangekaart in plaats van telkens te vluchten en op de proppen te komen met een nieuw woordje om te fungeren als nieuw dekzeil voor de lading.

#37665

Briggs

 

De term Nieuwe Belgen gebruikt men algemeen voor allochtonen ook om met de naturalisatieprocedure en de politiek te lachen. Zij zeggen toch steeds weer dat er geen 'allochtonenproblematiek' is, al smalend zegt men dan dat het normaal is dat ze geen allochtonenproblematiek zien want die allochtonen ondertussen grotendeels genaturaliseerd.

#37675

Paulus

 

Mijn probleem met deze terminologie is dat wanneer vroeg of laat "nieuwe vlaming" een negatieve bijklank zal krijgen dit onder een of andere vorm zal afstralen op het woord "Vlaming". Anders gezegd, vroeg of laat komt het woord "Vlaming" op de politiek correcte lijst van de te vermijden woorden. Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.

#37693

Cogito

 

@Raf: Profileren.
en helemaal akkoord met Thomas: gastarbeiders. Tenslotte is Van Bellingen toch ook gewoon een neger?
En Paulus: misschien was het wel de bedoeling om het woord "Belg" dit lot te besparen en het woord "Vlaming" dit te doen ondergaan?

#37694

Cogito

 

Ik denk dat Neger met hoofdletter moet.

#37708

Huug

 

Hey, dat wil dus zeggen dat ik een "Oude Vlaming" ben?
En wat als ik morgen in het buitenland ga werken? Een verjongingskuur of: "Botox Vlaming".

#37711

Jefke

 

We zien de bijdrage van de nieuwe Vlamingen op een ander topic (dat van de cartoons). Ach, hoe verrijkend die mensen toch zijn.

#37729

Eric Jans

 

Wat de VLD aan woorden eruit kraamt of niet... het is allemaal gebrazel van Slangen.

Afgaande op Dewaels uitspraak dat er zoiets als hogere cultuurvormen bestaat, gaat de nieuwe naam voor een 'lagere cultuurvorm' dan ook geen effect kunnen sorteren.

't Is weer verkiezingen... Slangen is dus leentje-buur gaan spêlen bij VB waar Bruno Valkeniers (die anders dan de VLD-ers zijn integriteit nog niét te grabbel heeft gegooid) met de term 'Vlaming onder de Vlamingen' (veel beter en met minder onderscheid dan met het adjectief 'nieuwe' vóór Vlaming) is komen aanzetten.

Het gaat om burgerschap. Voor het Vlaams Belang bewijzen ook duizenden gastarbeiders en hun nakomelingen dat ze in taal, gewoonten, politieke, zelfs religieuze en economische cultuur 'Vlaming onder de Vlamingen' kunnen zijn. 'Oude' Vlamingen, dus of Vlamingen zoals 'vanouds'.

#37741

Elveebee

 

Die taalverloochening is al veel langer aan de gang. Lees hierbij aansluitend

http://www.vrijvanzegel.net...!.html

#37749

Leo Norekens

 

@Eric: Bruno Valkeniers zei wel letterlijk "nieuwe Vlamingen" hoor. Zie hierboven.

#37751

A.Rouet

 

neen ik las al BLiDZ vandaag, dat volstaat

#37755

Eric Jans

 

@ Leo:

Klopt en in die zin is die tegenstelling in mijn repliek misschien niet op z'n gelukkigst vertolkt. Toch ís die tegenstelling er.
Valkeniers sprak dat begrip uit in een context van 'assimilatie', van 'Vlaming onder de Vlamingen'.

Daar zijn een paar eisen aan verbonden. Het is niet 'gratuit' een titeltje of een paspoortje uitdelen en hupsakee.
Nee... de 'Nieuwe Vlaming' is - bij VB - een geassimileerde medeburger.
De realiteit bewijst dat dat kan.

#37761

Greg

 

Geen serieus mens hoeft toch bezig te zijn met het overnemen van zulke termen. Erger zal het worden als de media dit zullen beginnen gebruiken, want dan zullen vele mensen dit onbewust in hun vocabulaire opslagen. Allochtoon (of van allochtone origine) is toch prima, niet?

#37765

LVB

 

Kleine anekdote: de eerste keer dat ik als tiener het woord "allochtoon" tegenkwam, was in de TV-serie "UFO" op de BRT. Een aardling kwam op de maan in contact met wat in het Engels een "alien" werd genoemd, een buitenaards weze, wat in de ondertitels stond dit vertaald als "allochtoon". En ik dus vragen: papa, een allochtoon, wat betekent dat? Gelukkig had mijn vader oud-Grieks geleerd op school, en wist hij dus dat het "van vreemde oorsprong" betekende.

En inderdaad, in de VS is "alien" zelfs een wettelijk gedefinieerde term. Resident alien, non-resident alien enz.

#37775

vtr

 

De VLD weet wellicht stilaan niet meer van welk hout pijlen te maken...als ze al moeten beginnen om het taalgebruik te filteren...

Trouwens, waarom dat allemaal zo moeilijk maken.
Als je een vreemdeling bent die de Belgische nationaloteit heeft dan men je een Belg/Vlaming/Waal van allochtone afkomst.
Indien je die niet hebt dan ben je een Congolees, Turk, Pool, etc...

Nieuwe Vlaming versus oude vlaming: trouwens zeer stigmatiserend, voor beide categorieën zelfs...

Komt dit voorstel van de Nieuwe VLD?, de oude VLD (PVV)?, de Open VLD?,...ach...Bartje...ik vrees dat je met deze zet opnieuw een deel van uw trouwe kiezers hebt afgestoten. Al een geluk dat Dedecker er niet echt lijkt in te slagen om met een serieuze liberale partij van de grond te komen en wat blijft steken in het moeras, anders was de leegloop bij de Open VLD wellicht niet te stoppen.

#37776

Nicolas Raemdonck

 

Ik wacht tegenwoordig 10 juni af om dat zowel Guy, Bartje en Slangen het te zien afbollen, respectievelijk naar Toscanië, het Andes-Hooggebergte en Hasselt.

Dan pas kunnen we de VLD terug vorm geven in een liberale partij zoals ze vroeger was (vooraleer Guy het rode lichtje heeft gevolgd)

#37785

Briggs

 

Ik hoop eigenlijk uit Toscana zou blijven...

#37879

Frodo Baggins

 

Daarnet gezien op affiche ivm wekelijkse mart in Nieuwpoort: marktkramers heten tegenwoordig 'ambulante zelfstandigen'.

#37887

fcal

 

Natuurlijk zeg, geen buitenlanders of vreemdelingen meer, maar nieuwe inlanders, inboorlingen of ingeborenen. Dat klinkt zoveel gemoedelijker of niet soms?