Mobiliteitsonderzoek wordt dogmatisch weggehoond

Ik pleit al langer om te onderzoeken of er wel voldoende capaciteit is. Anders gesteld, of er wegen moeten bijkomen. Maar zelfs dat onderzoek wordt dogmatisch weggehoond. Een onderzoek naar de wenselijkheid van dubbeldekwegen, bijvoorbeeld op de Ring van Brussel of Antwerpen waar de files duidelijk structureel zijn, is ondenkbaar. Nochtans stel ik vast dat in sommige landen zoals de Verenigde Staten of Japan de drukste assen en knooppunten voorzien zijn van dubbeldekwegen. Waarom dat hier niet onderzoeken? (...) Er moet gekeken worden naar de missing links van de komende twintig jaar, niet die van het verleden. Enkel zo kan er gewerkt worden aan het structurele probleem van de files in ons land.

Chris Tampère, onderzoeker bij de afdeling Verkeer en Infrastructuur van de KU Leuven, geïnterviewd door Tonny Verhaeghe in Het Nieuwsblad, 8 mei 2007

Reacties

#39968

Cogito

 

Ik heb 'm gezien op TV en dacht meteen bij zijn eerste zin, hij gaat al in de fout tegen het PC-dogma aangaande de aan gang zijnde verkeersdoding door de verkeersdoders Van Brempt en Landuyt.
De reporter zei bezorgd en met een bedrukt gezicht, precies zoals het hoort "het is drukker geworden op onze wegen hé" (iets in die stijl), en Tampère repliceerde "gelukkig maar, want dat betekent dat de welvaart toegenomen is."
Ik vroeg me af hoe hij erin geslaagd was om op TV te komen, wel het zal meteen de laatste keer zijn geweest.

ONS VERKEERSINFARCT IS OPZETTELIJK VEROORZAAKT DOOR EEN 30-JARIGE SLUIPMOORD OP DE AUTO.

#39972

New Statesman

 

Inderdaad, het is not done om de linkse taboe's te doorbreken.
Ik vraag me ook al jaren af: content op Internet neemt toe, dialup evolueert naar breedband, content op het wegennet neemt toe en in de groenlinkse filosofie gaan we de 56K modem terugschroeven naar een 33,6K modem om de gebruikers te ontmoedigen van het medium gebruik te maken.
Ontluisterend om zien hoe de MSM de prietpraat van Landuyt en co overnemen wat betreft mobiliteit. Iedereen op het openbaar vervoer en daarmee basta. En als je iets anders zegt ben je een potentiele kindermoordenaar.

#39983

Thomas

 

Stel : je bent politicus, en maakt een over-duidelijk, onmiskenbaar programma, en je zet hierin :

"de ring rond brussel en antwerpen wordt een dubbeldek autostrade"
"de E40, E313 en E314 krijgen elks lange beide kanten 2 rijstroken extra"
"de kennedytunnel wordt langs beide kanten 3 vakken breder"
...

Technisch perfect realiseerbaar, budget met hopen (gewoon wat groene niksnutten bij de overheidsdiensten ontslaan ;-)), ook onteigeningen vallen best mee; het is een kwestie van politieke wil.

Of nog, "the Sarko way". Wedden dat die partij de verkiezingen grandioos wint ?

Dedecker, waarop wacht je, heel Vlaanderen wil af van die walgelijke kunstmatige verkeerschaos veroorzaakt door onze politici.

Idem met werkloosheid, migratieproblemen etc : zuiver een gevolg van een totaal verouderd links beleid.

Maar dit keer moet het programma ook waargemaakt worden (in tegenstelling tot de grote dromen van verhofstadt), dus hou het CONCREET en UITVOERBAAR.

#39985

Cogito

 

Dedecker lijdt onder zijn spindoctor Schamp, die hem aanraadt om in alle vijvers te vissen en grijs te blijven tot na de verkiezingen.

#39990

kurt

 

De enige oplossing om files te bestrijden is door de wegen te privatiseren, waarbij weggebruikers een markttarief gaan betalen voor gebruik.

#39991

Eric Jans.

 

Leve de opwarming van de aarde! Ieemand horen klagen hier bij LVB? Ik niet!

#39994

A.Rouet

 

@ Thomas

Als jij nu eens Vlaanderens sterke man wordt , maak er jouw missie van, doe het voor je volk. Nu!

#39996

Cogito

 

Kurt, privatisering is niet de enige oplossing, maar wel een goede. Privatisering dient echter gekoppeld te zijn aan een vrijer ruimtelijke ordeningsbeleid, zodat winst op wegen kan teruggekoppeld worden naar investeringen in nieuwe wegen. Anders wordt het uitbaten van wegen nogal monopolieachtig.

#40007

Thomas

 

@A. Rouet

Betekent dat dat je ontkent dat de files kunstmatig zijn, of nog opzettelijk onopgelost blijven omdat onze politici hiertegen zijn ?

Buiten de meeste groenen en hier en daar wat sossen, ken ik echt niemand die niet klaagt over de ondermaatse investeringen in het wegennet. Er is zo overduidelijk een ondercapaciteit, en toch hoor je geen enkele politicus hierover praten, meer nog, degene die erover praten willen de capaciteit nog terugschroeven !

#40009

Steerse

 

Volgens mijn bescheiden mening zijn files eigen aan de mens. Ook in ontwikkelingslanden zijn er opstoppingen op de drukste verkeersaders (zij het dan opstoppingen van voetgangers).
Als je dubbel zo veel wegen bouwt, zullen er op middelkorte termijn dubbel zo veel auto's op die wegen rijden.
Het aantal mensen dat in Brussel werkt is m.i. kunstmatig weinig. Omwille van de files wordt er getelewerkt, wordt de trein genomen of wordt een job buiten Brussel gezocht (vandaar dat de gemiddelde lonen in Brussel hoger zijn dan in West-Vlaanderen bv).

Privatisering van de wegen is een goed idee omdat er zoveel potentieel in de markt zit. Extra-wegen zorgt er bijna automatisch voor dat er extra wagens komen.
Als mobiliteit dan toch een overheidsmonopolie moet blijven, is de relevante vraag niet "hoeveel wegen moeten we bouwen om x aantal auto's te kunnen opvangen", maar "hoeveel wagens moeten we in staat stellen om dagelijks Brussel te bereiken".

#40034

Thomas

 

@Steerse

Ik betwijfel ten zeerste dat mensen het openbaar vervoer nemen om de files te vermijden: zelfs met file kom je nog altijd sneller en comfortabeler op je bestemming aan, behalve als je ergens ver weg moet met de TGV bvb.

De meeste mensen die het openbaar vervoer gebruiken, hebben gewoon geen auto (bvb kinderen, studenten, ouderen, werklozen, ...). Ook ambtenaren omdat zij een gratis abonnement hebben, of pas afgestudeerden omdat ze geen kinderen hebben of nog thuis wonen, .... Maar het gros van de werkenden neemt bijna uitsluitend zijn eigen wagen, time is money.

Als de rioleringen verstopt zijn, moet je het debiet verhogen door bvb dikkere buizen te gebruiken. Idem voor internet kabels, electriciteit, water, gas, etc. Dit geldt uiteraard ook voor het vervoer per auto. Dat het aantal auto's nadien nog stijgt is helemaal niet slecht (en inderdaad waarschijnlijk, hopelijk toch !!), maar een teken dat de welvaart verder stijgt.

Wat zou je ervan vinden als uw redenering werd toegepast op rioleringsbuizen ? "Omdat er binnen 50 jaar meer mensen zullen wonen in België, zullen we het rioleringsnetwerk niet verder uitbreiden. De mensen moeten maar leren minder te kakken".

Teveel ideologie, te weinig praktijk. Leg mij bvb ook eens uit waarom er nog trams rondrijden: 19de eeuwse, compleet verouderde inefficiënte technologie die massa's plaats verspilt, walgelijke kabels in de lucht, duur onderhoud, ... Voor de trein gaat deze redenering trouwens ook op, zij het in mindere mate (daar heb je nog "economies of scale" door het aantal wagons per bestuurder).

De toekomst van het openbaar vervoer zit in de bus, geprivatiseerd (hoewel De Lijn het bvb niet slecht doet). Geen "busstroken" (die massa's files veroorzaken en omdat er enkel bussen op mogen, en bijgevolg amper gebruikt worden), wel voldoende capaciteit in het wegennet zodat auto en openbaar vervoer niet nodeloos staan aan te schuiven.

Nogmaals : je moet het echt niet verder zoeken, waarom steeds die ideologische blindheid voor dergelijke eenvoudige problemen ?

#40035

Cogito

 

@Steerse:
"Als je dubbel zo veel wegen bouwt, zullen er op middelkorte termijn dubbel zo veel auto's op die wegen rijden."

Dat geldt net zo goed voor harde schijven, hoe groot een harde schijf ook is, ze loopt vol voor je het weet.

Zal ik in jou computer alvast een harde schijf van 1 Gigabyteje komen steken?

#40037

Cogito

 

Daarbij, als er dubbel zoveel auto's rijden is de welvaart toch toegenomen?
En er is trouwens ook een bovengrens aan die toename.

#40051

Steerse

 

Ik voel persoonlijk geen enkele dogmatisch-ideologische weerstand tegen meer of minder wegen.
Voor mijn part mag het aantal wegen verdubbelen, ik ben er alleen van overtuigd dat het aantal bedrijven en het aantal vergaderingen in Brussel op middelkorte termijn evenredig zal stijgen.
Congestie is gewoon eigen aan de menselijke natuur. De politicus die beweert de files te kunnen oplossen, weze het door meer openbaar vervoer, door meer telewerken of door meer wegen, dwaalt. Elke oplossing is hooguit tijdelijk.

Wat het optimum aantal wegen is, kunnen we eigenlijk alleen bereiken via prviatisering en dus marktwerking. Gratis wegen zijn (net als gratis openbaar vervoer) gedoemd om overgeconsumeerd te worden.

#40052

Cogito

 

Akkoord met privatisering op voorwaarde dat er wegen kunnen worden bijgelegd zonder wettelijke beperking zodat het aanbod de vraag kan volgen middels marktwerking.

#40058

Emmanuel Wildiers

 

@Steersse

"Voor mijn part mag het aantal wegen verdubbelen, ik ben er alleen van overtuigd dat het aantal bedrijven en het aantal vergaderingen in Brussel op middelkorte termijn evenredig zal stijgen."

Dat het aantal bedrijven in Brussel stijgt lijkt mij eerder een positief dan een negatief effect te hebben, maar bon.

Mijn mening is dat je het aantal auto's niet dient te beperken door al dan niet opzettelijk files te tolereren. Mensen minder van een dienst gebruik laten maken doe je niet door die dienst opzettelijk slecht te maken, da's geen behoorlijk bestuur.

Er moeten veel en goede wegen zijn, maar de volledige (en dus ook de milieu-)kostprijs van het autoverkeer moet ook (quasi) volledig doorgerekend worden aan de consument. Net zoals het openbaar vervoer trouwens. Het is niet logisch dat de staat (en dus de belastingbetaler) 3/4 van je treinticket betaalt.

Dus: meer wegen, maar duurdere brandstoffen en duurder openbaar vervoer.

#40061

Eric Jans.

 

@ Emmanuel Wildiers:

<<Dus: meer wegen, maar duurdere brandstoffen en duurder openbaar vervoer.>>

En waarom niet: Dus: meer wegen, minder getaxeerde brandstoffen, minder duurd openbaar vervoer en minder, véél minder transfers?

#40071

sankulot

 

kom en zie, al die vermeende liberalen die de collectivistische toer op gaan ...

#40073

Cogito

 

@blootgat: (kon het niet laten)

U bedoelt daar toch zeker niet mij mee?

Voor alle verduidelijking: ik doel erop dat de collectivistische ruimtelijke ordeningswetten worden afgeschaft zodat eigenaars de bestemming van hun grond zelf mogen bepalen. In zulke omgeving kan de vrije markt veel beter dan de overheid bepalen hoe het wegennet zich ontwikkelt, hoeveel er nodig is, waar het komt en wat het kost. Er zullen verbazend veel wegen zijn, verbazend weinig files, het zal verbazend weinig kosten, verbazend veel opbrengen en verbazend veel mensen zullen tevreden zijn. En de verkeersdoders van het kaliber Van Brempt en Landuyt zullen te vinden zijn waar ze thuishoren: aan de kant, onvermogend om hun kleine willetje gewapenderwijs aan een ganse maatschappij op te leggen via een totalitair mechanisme dat vergoelijkend politiek en democratie wordt genoemd.

#40081

tweaker

 

@ kurt

enkel als ze dan ook alle belastingen op auto's afschaffen en de benzine zuiveren van accijnzen... er wordt nu slechts 1% vd inkomsten uit auto's geinvesteerd in nieuwe wegen, kom nu niet vertellen dat je er nog wat bij wil hé

#40082

tweaker

 

@ Emmanuel

duurdere brandstof? euh? zot!

zie post hierboven

#40113

Emmanuel Wildiers

 

Mijn voorstel is dan ook dat er een véél groter deel van de inkomsten uit het autoverkeer terugvloeien naar betere wegen e.d.

zie post hierboven :)

Maar ik blijf erbij dat de milieuschade (en ik spreek niet over CO2, dat noem ik geen milieuschade) die het transport aanbrengt ook evenredig vergoed moet worden, en niet enkel de economische kost.

#40114

LVB

 

Als ik het verschil bekijk tussen de verkoopprijs van benzine en de prijs bij invoer, m.a.w. de hoogte van de accijnzen, vraag ik mij af of dit enorme verschil, die enorm hoge accijnzen, al niet ruimschoots volstaan om de milieuschade van het verkeer te dekken?

#40117

Cogito

 

De milieuschade kan trouwens beperkt worden door de accijns op benzine naar beneden te halen zodat de prijs niet boven die van diesel komt. In de meeste buitenlanden, zeker de Angelsaksische, is diesel een fractie duurder dan benzine en dat is meteen de reden dat men daar niet met het door de overheid gecreëerde milieuprobleem van overdreven aantallen personenwagens met dieselmotoren zit. Dat bestaat alleen in het takszieke Europa.