Verboden te linken

Eén van de leuke dingen aan het internet is dat gelijkaardige informatie met elkaar verbonden is via hyperlinks. Wie iets op internet publiceert, en dat niet louter doet ter streling van het eigen ego of om de eigen boodschap uit te bazuinen, maar ook opdat de lezer er iets nuttigs zou kunnen uit leren, linkt naar andere, gerelateerde webpagina's. Het plaatsen van een hyperlink vormt geen inbreuk op het copyright, op voorwaarde dat het na het aanklikken van de link duidelijk is dat men op een andere website terechtgekomen is. Technisch is het immers mogelijk om dusdanig te linken dat de externe content in een frame van de eigen website terechtkomt, zoals dit voorbeeld aantoont:
Dat is uiteraard een misleidende vorm van hyperlinking, omdat het de indruk wekt dat de gelinkte pagina deel uitmaakt van de eigen website.

Nu zijn er in de wereld helaas nog enkele achterlijke instanties die niets begrepen hebben van de essentie van het internet. Het Internationaal Olympisch Comité, bijvoorbeeld. Dat verbiedt uitdrukkelijk het leggen van een hyperlink naar de website van de Olympische Spelen in Athene, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming. Het adres van die website is www.athens2004.com. Dat adres mogen we hier wel vermelden, maar we mogen het niet aanklikbaar maken. De volledige administratieve procedure voor het indienen van een aanvraag voor het leggen van een hyperlink wordt op deze webpagina uitgelegd.

Ook in eigen land bestaan er dergelijke mierenneukers. De Brusselse metro-, tram- en busmaatschappij MIVB bijvoorbeeld. Die deelt ons door middel van een storende pop-up het volgende mee: "Elke gebruiker of bezoeker verbindt zich ertoe geen link te leggen vanaf enige andere website naar de website van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), met inbegrip van één van de secundaire pagina's, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de MIVB". Dat geldt dus ook voor "elke vorm of techniek van verbinding [...] waardoor de internetgebruiker vanaf deze andere website op welke manier ook doorverbonden wordt naar de website van de MIVB". Hier zult u dus geen hyperlink vinden naar de MIVB-site, maar u kunt er wel zélf naar toe surfen door www.mivb.be in de adresbalk van uw browser in te tikken.Een Duitse student in de rechten heeft een webpagina gewijd aan gelijkaardige voorbeelden in Duitsland. Een professor uit Chicago deed hetzelfde voor Amerikaanse initiatieven. Internetjournalistiek.be publiceerde vorig jaar een diepgravend artikel over deze materie.

Reacties

#1366

link naar mivb

 

1-2?

Ik ben geen gebruiker of bezoeker van de mivb website, en heb me als dusdanig nergens toe verbonden, aldus:

#1367

serieus nu

 

Dit is vrij idioot, omdat de aanklik-functionaliteit een browsereigenschap is.

Technisch is er geen enkel probleem om behalve wat tussen "a href" tags staat ook alle tekst die begint met een transferprotocol aanklikbaar te maken.

Zucht. Enfin, meer koren op de molen voor diegenen die beweren dat ambtenaren zich vaak met nutteloze zaken bezighouden.

#1368

conspiracy theorie

 

Een meer aannemelijke verklaring is dat de MIVB directie kickbacks ontvangt van "partners" die tegen betaling hyperlinks leggen naar de mivb website.

De mivb, onder het mom van reclameuitgaven, geeft geld aan een select groepje verwijzers die wel een link mogen leggen. Een deel van dat geld blijft natuurlijk ergens hangen.

In die optiek is het natuurlijk nodig om de coterie zo klein mogelijk te houden.

#1369

ivan

 

Er is gelukkig ook positiever nieuws: de jacht naar illegale downloaders is door een rechtbank in Los Angeles een serieuze slag toegebracht. P2P-software zelf kan niet langer beschouwd worden als "piraterij". En in zijn vonnis heeft de rechter aan de jagers duidelijk laten verstaan dat ze flink verkeerd bezig zijn: de gevolgen van een nieuwe technologie kunnen hard zijn, maar mogelijke misbruiken pak je niet aan door de mensen via de rechtbank de daver op het lijf te jagen. Leg je neer bij het onvermijdelijke en laat de markt zijn werk doen, aldus de rechter. Verboden te linken dus, maar filesharing blijft toegestaan. Knappe man die rechter.

#1378

Huug

 

'link naar mivb' heeft het goed gelezen, zolang je de site niet gebruikt of bezoekt mag je dus wél linken. Ha, die is goed !