Een onafhankelijke kieswijzer

Na het Kieskompas van Corelio en de Stemtest van de VRT, stel ik jullie een derde alternatief voor: de Kieswijzer van Bart Vanhauwaert.

Bart maakte vier jaar geleden ook al eens een gelijkaardige kieswijzer, en toen werd de test in de maand voor de verkiezingen zo'n 15.000 keer uitgevoerd. Een verschil met de tests van DS en VRT is dat de keuzes niet bestaan uit ja of nee, noch uit "mee eens" of "niet mee eens", maar uit verschillende beleidsalternatieven.

De test werkt op basis van Bayesiaanse kansrekening, en één van de voordelen daarvan is dat het eindresultaat meteen de foutenmarge van elke score laat zien, zowel grafisch als numeriek. Dat is duidelijk zichtbaar op mijn resultaat:Zoals je ziet is de volgorde van de partijen in dit advies dezelfde als in de Stemtest van de VRT, hoewel de afstand tussen Lijst Dedecker en Open Vld in deze test een stuk kleiner is dan bij de VRT-stemtest.

Reacties

#41357

kurt

 

Mijn advies is ook LDD en Open VLD, met N-VA en VB een procentpuntje hoger dan bij u. Maar een van de twee winnaars, de VLD, heeft natuurlijk een geschiedenis met betrekking tot haar 'profiel'.

#41359

Peter Van de Ven

 

Leuk, zeker als de standaarddeviatie even groot is als de score.

#41363

Willy

 

Ik moet er nog aan beginnen, zonder goesting, want ik zie hierboven bij Google ads al tweemaal een propagandalink naar de lijst van de blijkbaar uit het niets opgestane overwinnaar. Schijnbaar worden er nog altijd 30 zilverlingen uitgedeeld. Ik wil mee delen, wat moet ik doen ?

#41365

Willy

 

Voilà, toch gedaan, met respectievelijk van boven naar onder : 17 - 17 - 16 - 12 - 11 - 11 - 11 - 6 procenten.
Helemaal anders dan bij Corelio waar ik telkens bij de CD&V terechtkwam.
Ik wil het beste voor Jean-Marie, maar zoals bij alle kopstukken bots ik wederom met "Luister naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn daden." Ik zou al die dames en heren liever zien vechten in een soort van Viking-wedstrijd.
Zoals vroeger : Het hoofd, en de benen.

#41367

Koen Godderis

 

Die stemtesten zijn allemaal zever, want ze zijn gebaseerd op programmapunten die ze niet of nooit verwezenlijken.

Het mooiste voorbeeld was bij de Vlaamse verkiezingen van 2004. Toen zou de CD&V samen met de N-VA Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen. Achteraf gezien je puurste kiezersbedrog. Dat kiesdistrict is tot op heden nog niet gesplitst.

Net zoals die "V" die in de namen CD&V en VLD nergens op slaat, wegens anti-Vlaamse partijen.

De enige 2 partijen die we niet kunnen beschuldigen van kiezersbedrog zijn Vlaams Belang en LDD.

Hoewel Groen en SPa er ook alles aan doen om hun programmapunten er door te drukken. En met succes want om toch maar een regering te kunnen vormen, moeten de CD&V en VLD telkens hun broek afdoen.

Onderkruipers!

#41384

Cogito

 

Iemand al opgevallen hoeveel onbeslisten er deze keer zijn? Historisch veel, de helft.
Voorbode van een landslide?

#41386

joe

 

@ K. Godderis "De enige 2 partijen die we niet kunnen beschuldigen van kiezersbedrog zijn Vlaams Belang en LDD."

Euh, dat moet je me eens verder uitleggen.

#41387

Flemish American

 

Hey Luc,

Long time. I couldn't resist. Even though I cannot vote, I took the test. Funny how I'm a "Vreedeling" and yet the Vlaams Belang was second with an equal 15% as Lijst De Decker.

I guess the frightening thing about this test would be if people all took it honestly, a lot of them might be surprized where they really are politically and how far the party they vote for is from their own values and expectations.

I'm betting a lot of people will find De Decker at or close to the top of their listing if for no other reason than people wanting change. It is in our nature to not fully accept the status quo. The reality on election day will be something quite different with his new party playing an insignificant part other than playing "a Ross Perot" by splitting other parties' voters and giving more majority points to the Socialists.

#41391

bartvs

 

Een mogelijke oplossing voor het "luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden" dat de uitslag danig kan vertekenen, zou erin kunnen bestaan een "<i>bedrogscore</i>" dan wel <i>geloofwaardigheidsindex</i> toe te voegen en de kiezer daar zelf een gewicht aan te laten toekennen. Niemand anders dan hijzelf kan immers bepalen of hij maalt om of zwaar tilt aan (mogelijk) al eerder gebleken kiezersbedrog. Het kan iets met ezels en stenen te maken hebben. Al zullen polletiekers pogen de aandacht af te leiden.

Waarschijnlijk weegt het aanrekenen (en nadragen) van bedrog niet bij alle partijen even zwaar.

Jááren geleden verscheen er in <a href="http://www.trends.be/nl/">Trends</a> een bijdrage over het beleid Margareth Tatcher. De schrijver kwam tot de vaststelling dat mevrouw Tatcher zich met een programma had voorgesteld aan de kiezer en dat de IJzeren Dame na haar verkiezing inderdaad begon aan de verwezenlijking en uitvoering van datzelfde programma.

Nu mag men het natuurlijk met de inhoud van dat programma eens (geweest) zijn of niet; de kiezer had er wel voor gekozen en haar daarop een mandaat verleend. Tegenstanders konden slechts knarsetanden omdat, tot spijt van wie 't beneed, de IJzeren Dame <i>woord hield</i>.

Het vertrouwen van de kiezer niet beschamen, kom daar bij ons eens om!

Margaret Tatcher is daarom niet enkel een grote dame, maar ook een groot politica, die blijk gaf van zelden vertoond staatsmanschap.

De kiezer wist dat kennelijk zeer te waarderen - en te belonen. Na haar verkiezingsoverwinning in 1979, waarop ze de Britse Eerste Minister werd, werd Tatcher zowel in 1983 als in 1979 herverkozen. Zo werd ze de langst dienende Britse Eerste Minister sinds de Earl of Liverpool, die aftrad in 1827 (geen tikfout).

Op dit ogenblik zetelt Tatcher, ondertussen de tachtig voorbij, voor de Conservative Party in het Britse Hogerhuis als <i>Lady Thatcher of Kesteven</i>.

Woord houden.

#41396

Cogito

 

Hear, hear Bartvs.

#41401

Leo Norekens

 

Eén vraag ingevuld, en voor de lol meteen al geklikt op "Bereken mijn kiesprofiel".
Eigenaardig resultaat.

De vraag luidt: "Op basis van welk principe zouden volgens u het best de bevoegdheden in België over de verschillende overheden verdeeld worden?"
Mijn antwoord: onafhankelijk Vlaanderen.

Resultaat : NVA 40% -- Vlaams Belang 30%
(en verder: Spirit 20% -- LDD 10%)

Iemand moet mij dat eens uitleggen.

#41404

sankulot

 

terwijl ik hem invulde vond ik hem steeds slechter en slechter, was bijna zelfs gestopt, maar dan kwam dan de uitslag met Open VLD, LDD en Groen bovenaan en CD&V en Vlaams Blok onderaan en alles was weer vergeven en vergeten
http://www.aphilion.com/Res...

#41411

anonZ486

 

ik heb mijn bedenkingen bij de test. je kan na d eerste vraag al een profiel laten berekenen. hieronder zie je het merkwaardig resultaat.
http://img49.imageshack.us/...
als je voor vlaamse onafhankelijkheid kiest, dan kom je meer overeen met nva, dan met vlaams belang. dat vind ik merkwaardig, want het is van hecke die de laatste regering van belgië zou maken. duidelijker kan je niet zijn, denk ik?

#41413

Leo Norekens

 

Zoals ik al zei dus...

Vraag 6 vind ik ook nogal subjectief:
"Welk type politicus spreekt u het meest aan?"

Ik heb daar eens halt gehouden en uitgetest wat de verschillende mogelijke antwoorden deden voor alle partijen. Eerst op de vijf voorgaande vragen geantwoord "weet niet, niet belangrijk, geen antwoord", zodat ik een blanco score had, en het effect van de verschillende antwoorden bekeken.

Mogelijkheid 1: "Een ernstig persoon"
NVA : 27 % ??? De invloed van Bourgeois? Een "saai" persoon ?
CD&V : 20 %
VB : 13 %
VLD : 13 %
LDD : 13 %
Spirit: 7 %
SpA : 7 %
Groen!: 0 % (!) Geen ernstige mensen. Vind ik ook, maar...

Mogelijkheid 2: "Een politicus met brede persoonlijke achterban"
VLD : 21
SpA : 21
Spirit: 21 (!) Lambert heeft een brede rug, maar een brede achterban? Bertje?
CD&V : 14
LDD : 14
Groen!: 7
VB : 0 (!) Doet Dewinter niet mee ?
NVA : 0

Mogelijkheid 3: " Een vrouw, een allochtoon of een jongere of alledrie tegelijk"
Groen!: 44
SpA : 19
Spirit: 19
VLD : 6
NVA : 6
CD&V : 6
VB : 0
LDD : 0 (!) Allez Mimount !!!

Mogelijkheid 4: "Een politicus die zegt waar het op staat"
VB : 35
LDD : 26
Spirit: 13
NVA : 13
Groen!: 9
SpA : 4
CD&V : 0
VLD : 0

Mogelijkheid 5: "Een intellectuele technocraat"
VLD : 50 (!)
NVA : 50 (!) ??? Geen idee waar dàt op slaat.
SpA : 0 ... ...zal F. Vandenbroucke niet beledigd zijn ?
VB : 0
Groen!: 0
CD&V : 0 (!) Mag Van Rompuy niet meedoen?
Spirit: 0
LDD : 0

Mogelijkheid 6: "Een politicus die samenhangende en werkbare compromissen kan sluiten"
CD&V : 50
VLD : 25
SpA : 25
VB : 0
Groen!: 0
NVA : 0
Spirit: 0
LDD : 0

#41416

ivan janssens

 

Joehoe! Open Vld gevolg door Lijst Dedecker, ver weg van Vlaams Belang en Sp-a die naar mijn antwoorden blijkbaar toch wel iets met mekaar gemeen hebben. Anti-globalisme en dat soort zaken.

Soms ontbraken wel een aantal mogelijke antwoorden. Bijvoorbeeld over de organisatie van nutsvoorzieningen of sociale zekerheid. Wat mij betreft mag de overheid perfect een aanbod ter zake realiseren, maar dan zonder iedereen te verplichten eraan deel te nemen (recht om uit de staat te stappen) en de private sector ook de ruimte te geven. Ik ben tegen elke vorm van staatsmonopolie want dat is dwang. Maar dat soort antwoord stond er dus niet bij.

#41421

Steve0

 

't komt beter overeen met mijn overtuiging, beter dan de anderen die ik geprobeerd heb.

#41427

Cogito

 

Opvallend dat het zowel mogelijk is om LDD én VB beide hoog in de score te hebben, als LDD hoog en VB laag. Dat betekent dat er bij een bepaalde partij een behoorlijk heterogene verzameling mensen kan terechtkomen?

Toch raar, ik zou denken dat de meesten die bij een bepaalde partij uitkomen een min of meer homogeen publiek zouden vormen?

#41429

Briggs

 

Niet altijd Cogito...Catch All. Iedereen heeft zijn mening, iedereen interpreteert standpunten anders.

#41458

pvc

 

kwestie van het lvb.net gemiddelde iets naar links te laten hellen: groen 21, spa 19, spirit 17. De andere gaven ofwel voorkeur aan spa, cd&v twedes (de standaard) of spirit, vld tweedes (vrt). Echt consequent kan je dat niet noemen...

#41460

Sponzen Ridder

 

Eindelijk een geloofwaardige methode om kiesintenties/voorkeur te peilen. Ik loop altijd vast met die ja/nee/meer/minder bolletjes van de stemtest/kieskompas. Bovendien gaan die laatste toch ook vooral over wat de partijen *zeggen* waarvoor ze staan [cfr. het zéér Vlaamse profiel dat de VLD plots had bij een vorige verkiezingen; de groene SPA; ...]

Toch ga ik om mensen stemmen, en niet op programma's.

#41468

Bart Vanhauwaert

 

Leo Norekens : ik denk dat de NVA kiezer bewuster kiest voor het Vlaamse standpunt. Een heleboel VB kiezers stemmen eerder voor die partij omdat ze de anderen 1 pot nat vinden, omwille van het vreemdelingenstandpunt of omwille van een harde aanpak van criminaliteit. Maar dus niet omwille van Vlaamse onafhankelijkheid.

Als je mij een mail stuurt (adres vind je op de site) krijg je zo de lijst met scores en een kleine uitleg toegestuurd, je hoeft dus niet alles uit te proberen. Dat aanbod geldt trouwens voor iedereen.

#41470

Bart Vanhauwaert

 

@Koen Godderis : Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat mijn wijzer _niet_ werkt op basis van scores die aan de hand van de partijprogrammas toegekend worden, maar op basis van de kans dat een _kiezer_ die stemt op partij X, antwoord Y zou geven. Daardoor vang ik het probleem op dat partijprogramma en werkelijk gedrag naderhand in een regering nu eenmaal niet altijd overeenkomen.

Ik heb trouwens nooit begrepen waarom ook niet de andere kieswijzers op deze manier werken... Vooral omdat die de mogelijkheid hebben om op voorhand een steekproef te doen naar de verdeling van stemmers voor partij X vs de antwoorden op de vragen. Ze kunnen dus een 'perfecte' kieswijzer maken...

#41472

Bunbery

 

Ik heb eerlijk gezegd ook mijn bedenkingen bij de stemtests van zowel De Standaard als die van VRT. Ik vraag me bv. af of De Winter himsemf wel op het Vlaams Belang zou uitkomen. De vragen zijn soms ronduit suggestief.

#41475

Leo Norekens

 

@Bart. Bedankt voor de uitleg.
Toch blijf ik het vreemd vinden. Vooral omdat het Vlaams Belang (voor de eerste keer sinds de grote opmars) zijn campagne helemaal rond het thema van de Vlaamse onafhankelijkheid heeft opgebouwd. De andere thema's komen pas "in tweede rang".

En ik blijf vooral vraag 6 een erg subjectieve bedoening vinden.
(Zie bvb mogelijkheid 3 "de politicus die u het meest aanspreekt is vrouw, allochtoon..." Lijst Dedecker: scoort nul bij wie deze mogelijkheid aanstipt, terwijl Mimount Boussakla, lijstduwer Kamer Antwerpen, allochtoon én vrouw is.)

Niettemin knap gemaakt hoor. Mijn complimenten.

#41477

Bart Vanhauwaert

 

@Leo : toegegeven dat het een erg subjectieve vraag is. Je kan ook gewoon er niet op antwoorden. En de wijzer is opgesteld nog voordat Boussakla overstapte... Maar ook voor die vraag geldt 'hoeveel van de kiezers van LDD zouden specifiek op zoek zijn naar een allochtone vrouw?

#41758

Johan Vandepopuliere

 

23% Groen met een foutenmarge van 15%. Dat strookt met mijn opvattingen maar niet met mijn kiesintenties. Een verstandige partij gebouwd op een ecologisch gedachtengoed zou altijd mijn stem krijgen, maar Groen! etaleert veel te veel buikgevoel en kretologie. Ik ben tegen de uitstap uit de kernenergie bijvoorbeeld en vind een klimaatminister onzin. Daarenboven is Groen! vooral een roze partij, die de socialisten bekampt ter linkerzijde. Het ongenuanceerd beate vreemdelingenstandpunt, de ver doorgedreven positieve discriminatie die abstractie maakt van bekwaamheid, de verwrongen ideeën over de vergrijzing ... Het lijstje met punten van verschil tussen mij en dit Groen! is lang.

En het is niet "strafrechterlijk" maar "strafrechtelijk"

#79546

Jan Primus

 

Ik kan geen enkele van de drie stemtesten doen. Worden deze nu ook al door de Belgische overheid gecensureerd?

#105767

Anonymous

 

mongool

#105768

Anonymous

 

ja, echt een kutsite....wil een stemtest doen en krijg alleen pop ups, spam en virussen binnen, kan het mij wat schelen wat luc van braaksel heeft gekozen!!!

 

graag een nominatie voor slechte site van de eeuw aub!

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.