Negationisme impliceert onfeilbaarheid

'Negationisme' is een kunstmatig ingevoerde term, die bedoeld is om twijfel betreffende één of andere theorie of opvatting automatisch te koppelen aan het bestaan van kwaadaardige intenties bij de twijfelaar. De bedoeling van deze nepterm is de dehumanisatie van de twijfelaar te bevorderen, zodat diens vervolging meer acceptabel wordt gevonden. Wie bv het bestaan van holocaust-gaskamers betwijfelt is volautomatisch een 'holocaustnegationist', en omdat de betrokkene een negationist is moet hij per definitie ook kwaadaardig zijn, zodat hij moet worden vervolgd. Wie betwijfelt dat de aarde opwarmt ten gevolge van de stijgende koolzuurgasconcentratie in de dampkring, is een 'klimaatnegationist', dientengevolge per definitie een huichelaar vermoedelijk betaald door de petroleumlobby enz. Het artificiële woord 'negationisme' deugt niet, omdat het denken erdoor wordt verlamd: de reële mogelijkheid dat iemand oprechte twijfels zou koesteren met betrekking tot één of ander feit of één of andere theorie wordt door dit nepwoord verduisterd.

Daarnaast vergiftigt zo'n term ook het wetenschapsconcept zelf, doordat de illusie wordt gecreëerd dat er een categorie van absoluut en voor eeuwig vaststaande waarheden bestaat, herkenbaar door het gegeven dat ze via een 'internationale instelling' of een 'internationale rechtbank' zijn 'erkend'. Dat soort beweringen heeft alleen maar zin indien er op 'internationaal' niveau een soort bovenzinnelijke instantie zou bestaan, die beschikt over een perfecte toegang tot de waarheid die onthouden blijft aan individuen en die ook op nationaal niveau buiten bereikt blijft. Dit idee van supra-nationale onfeilbaarheid is minstens zo onnozel als het denkbeeld, dat bv een paus op één of andere manier onfeilbare zegsels kan afscheiden. Nochtans is het hele politiek-correcte discours inzake 'negationisme' onverbrekelijk verbonden met dit irrationele concept van internationale onfeilbaarheid.

Jos Verhulst in een commentaar op The Brussels Journal, 8 juni 2007

Reacties

#42043

Olav

 

Onze vriend Peter vdVen zal hier wel onmiddelijk een commentaar op hebben. Wedden dat hij Jos een negationist vindt ? De man durft het tenslotte ook aan op The Brussels Journal te posten !!

#42044

Leo Norekens

 

Hhooo... De verzorgers zullen hem weer op z'n bed moeten vastbinden. Arme Peter.

#42051

Peter Van de Ven

 

Voor de duidelijkheid: ik ben voorstander van strafbaarheid voor Jos Verhulst als hij met dit soort tekst de verdediging op zich neemt van holocaust-ontkenners. Dat Jos Verhulst behoort tot de fascisten-fractie uit onze samenleving, is algemeen bekend.

Een maandje in een geheime CIA gevangenis, op CIA-regime, naakt aan de leiband, moet kunnen en het zal hem goed doen. En achteraf ontkennen we dat allemaal probleemloos.

Een tekst met kritiek op holocaust-negationisme vind je op:

http://en.wikipedia.org/wik...

En op mijn blz http://www.dignitadoc.be/Vr... staat het zo:

"Een bijzonder geval in deze categorie is het vrijspreekrecht voor negationisme.

Negationisme betekent het (met desinformatie en drogredeneringen) ontkennen van de feitelijkheid van ernstige misdaden tegen de menselijkheid. Meestal wordt de term gebruikt in verband met holocaust-ontkenning, maar het kan ook verwijzen naar het ontkennen of goedpraten van andere genocides. Duidelijk is dat negationisme niets heeft van het louter en "onschuldig" uiten van een mening over historische gebeurtenissen, maar dat negationisme enerzijds beoogt de overlevende slachtoffers (die schadevergoeding zouden kunnen eisen) te betichten van leugen en oplichterij, en anderzijds de daders of beschuldigden vrij te pleiten van verantwoordelijkheid, schuld en straf. Negationisme is een vorm van politiek activisme, zoals blijkt uit dit citaat:

"Take away the Holocaust and what do you have left? Without their precious Holocaust, what are the Jews? Just a grubby little bunch of international bandits and assassins and squatters who have perpetrated the most massive, cynical fraud in human history...I recall seeing a television program on revisionism a few years ago which closed with Deborah Lipstadt making some statement to the effect that: the real purpose of Holocaust revisionism is to make National Socialism an acceptable political alternative again. I normally don't agree with anything a Jew says, but I recall exclaiming, 'Bingo! Got it in one! Give that lady a cigar!'" -- "On Revisionism" by Harold Covington (writing under the pseudonym Winston Smith), NSNet Bulletin #5, July 24, 1996

Negationisme zet het initiële geweld van de genocide verder en wil de slachtoffer/daderrol omkeren. Negationisme is daarom geen louter "mening" maar een vorm van meestal racistisch activisme. Wie vrij spreekrecht bepleit voor negationisten, pleit dus voor de straffeloosheid van ernstig geweld tegen de menselijkheid.

We merken drie lagen in het geweld van een genocide als de holocaust, en bij gevolg drie soorten daders: de moordenaars en misdadigers zelf, de negationisten, en de pleiters voor vrij spreekrecht, welk drie samen de straffeloosheid en de verderzetting van het geweld willen bewerkstelligen. Om die reden is een vorm van strafbaarheid hiervan in een democratische rechtsstaat zeker verantwoord."

Het wordt tijd om het strafrecht ivm negationsime wat aan te scherpen en te verfijnen, volgens de ernst van de ontkende misdaden, volgens de intensiteit van actievoeren, volgens de graad van "medeplichtigheid".

Dus: beboet Jos Verhulst, hij is medeplichtig aan laster ten aanzien van holocaust-slachtoffers, en hij beoogt de straffeloosheid van de daders. En dit is NIET bedoeld als grapje.

@ "Leo":
Een bijzondere mededeling voor jou: het is jouw volledig persoonlijke verdienste om mij er definitief van overtuigd te hebben dat de kern van het VB zonder twijfel bestaat uit een groepje menselijk uitschot (waartoe je zelf behoort). Als daar nog enige twijfel over bestond, heb je die zo volledig weggenomen als maar enigszins denkbaar is. Dus: "stik maar" zou ik zo zeggen. Voor mij ben je ordinair krapuul, wees er blij mee. En dit is ook niet bedoeld als "grapje".

Jos Verhulst daarentegen zal je een fantastische knul vinden.

Hoe zat het nu weer met je anagram-pseudoniem? Ah ja een "(af)schermnaam". Tja, Hoe gedragen lafaards zich? Als negationisten zeker, hé.

#42052

Herteleer

 

@Peter Van de Ven

Mensen straffen omwille van het uiten van een mening, dat lijkt me pas getuigen van een totalitair denken.
Iemand als fascist brandmerken is op zich al heel stigmatiserend. Ik vraag me af of het CGKR zoiets duldt. Fascisten zijn immers een minderheid in deze maatschappij, en die behoren bescherming te genieten.
Het suggereren om een 'fascist' vervolgens in de de boeien te slaan, lijkt me een oproep tot geweld op basis van geloofsovertuiging.
Ik geloof dat Jozef De Witte aan uw schrijfsel een vette kluif zal hebben.

#42053

Peter Van de Ven

 

In Nederland:
"Dossier: wetsvoorstel negationisme (genocide)
vrijdag 02 juni 2006 10:31
De ChristenUnie heeft een wetsvoorstel ingediend dat het ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord en misdrijven tegen de menselijkheid strafbaar stelt. Van strafbare uitingen is sprake als deze bewust worden gedaan in de wetenschap dat mensen daardoor op discriminerende wijze worden beledigd, of met de bedoeling aan te zetten tot haat of geweld tegen bevolkingsgroepen.

Meer informatie over dit wetsvoorstel is te vinden op de volgende pagina's:

ChristenUnie: maak ontkennen genocide strafbaar (Nederlands Dagblad 2 juni 2006)
Straf op ontkenning is signaal (Trouw 2 juni 2006)
Maak ontkennen van genocide strafbaar (persbericht 1 juni 2006)
Tekst wetsvoorstel negationisme (1 juni 2006)

Memorie van toelichting wetsvoorstel negationisme (1 juni 2006)"

@ Herteleer:
-->"Mensen straffen omwille van het uiten van een mening, dat lijkt me pas getuigen van een totalitair denken."

Zou je eerst de post willen lezen waar je op antwoordt?

Negationisme is niet zo maar of louter "een mening", maar een vorm van politiek activisme dat én het verderzetten van het initiële geweld, én straffeloosheid van deze misdaden tegen de menselijkheid beoogt. DAAROM mag negationisme (+ de verdediging van negationisme in concrete gevallen) best strafbaar zijn: omdat het verwerpelijk activisme is dat anderen ernstige schade wil berokkenen.

#42055

Leo Norekens

 

Nee, ik heb geen bovennatuurlijke gaven. Dit was een voorspelling die iederéén had kunnen maken.
:-)

Ter informatie, beste Peter: ik mag dan inderdaad menselijk uitschot zijn (lijkt me beter dan dierlijk uitschot), ik behoor niet tot de kern van het VB. Je doet me teveel eer.
Ik ben een gewoon lid, sinds de schandelijke uitspraak van het Hof van Beroep te Gent in 2004. (Een unieke gelegenheid om lid te worden van een 'criminele' organisatie, vond ik). En sindsdien betaal ik elk jaar gewoon mijn 12,5 euro lidgeld.

En negationist ben ik al evenmin als Jos Verhulst.

#42059

Cogito

 

pvdv is niet-te-geloven.

Laat deze parels van bekentenissen van onbeschaamd totalitarisme en ideologische hoogmoed vooral staan op je website, Luc. Ze zijn uitzonderlijk waardevol als studiemateriaal om het gevaar te illustreren van een ideologie die, zich los wanende van andere godsdiensten, de afschrikwekkende fouten van de middeleeuwse godsdiensten blind herhaalt, met name de absolute waarheidsclaim die de grond voor vervolging van andersdenkenden levert.

#42060

Koen Robeys

 

Had Luc nu laatst niet gezegd dat een bepaald soort ordinair gescheld niet langer getolereerd zou worden? Ik vind dat zooo vermoeiend, hé, ik denk echt dat er een omgekeerd verband bestaat tussen persoonlijke aanvallen en mijn eigen activiteit hier.

#42061

Koen Robeys

 

A ja, wat Cogito daar zegt is natuurlijk ook weer waar...

Moeilijk, zeer, zeer moeilijk...

#42063

Peter Van de Ven

 

@ "Leo"

"Human garbage" vind ik prima bij je passen. Wat mij betreft mag je ondergebracht worden bij de stapelplaatsen van het overige huisvuil. Ik wil natuurlijk wel je persoonlijke verdienste over de duidelijkheid daar omtrent niet ontkennen.

@ Cogito:
Jij bent toch een "goed christenmens" is het niet? Wat vind je van de "totalitarisme en ideologische hoogmoed" van de Nederlandse Christenunie?

#42064

Elveebee

 

Waarom is het ontkennen van de achterkant van de maan een onnozele houding, het herleiden van de onveiligheid in de Brusselse en Antwerpse metro tot 'een gevoel' een vorm van verregaande naiviteit (als er al geen kwade wil met dubbele agenda mee gemoeid is) en het ontkennen van de holocaust een daad van politiek activisme?

Kunnen we het gedurende meer dan 50 jaar door de strot rammen van een gevolg van de geschiedenis (over de houding van de joden in Duitsland vóór 1938 lees je nergens iets omdat de hele joodse lobby zowel de internationale media inclusief uitgeverijen als het internationale entertainment in handen heeft) geen daad van politiek activisme?

Wat mij betreft, hoeven duidelijke feiten niet openbaar ontkend te worden als dit bedoeld is om te kwetsen. Maar een wet op het negationisme maakt elke vorm van wetenschappelijk ondrzoek eveneens onmogelijk. Wetenschappers gaan sowieso uit 'van niets'. Anders zouden ze te doelgericht zoeken en altijd uitkomen bij wat ze verwachten. Ontkennen hoeft niet, maar een fascistische beteugeling zoals PVDV voorstelt, maakt ook twijfel of enige kritische benadering onmogelijk.

Het enige wat rest is de geschiedenis zoals die geschreven wordt door de (morele) overwinnaar, de sterktste partij met de grootste lobby, de grootste smoelen die de platte vijgen wegwalsen.

#42065

dd

 

De ironie druipt hier gewoon van het scherm.

PVDV, de negationistenjager die zonder probleem de term "human garbage" uit het toetsenbord laat vloeien.

Mag dat onmiddelijk naar de verbrandingsoven, of moet het eerst gesorteerd worden, Peter?

#42066

LVB

 

Louter wat het "gescheld" betreft, moet ik toch vaststellen dat Leo op deze pagina "begonnen" is, door iets over verzorgers en vastbinden te schrijven. Wie zich aan dergelijke verbale ad hominem provocaties waagt, moet natuurlijk niet verwonderd zijn dat het dan escaleert.

#42067

Herteleer

 

@ Peter Van de Ven

Waarom zou negationisme geen mening zijn?
De uitspraak: "Er werden x-aantal Joden vergast", is niet meer of minder een mening ongeacht hoe je 'x' invult.
Naargelang je 'x' invult kan het een foute mening worden, maar zolang een het bij een foute mening blijft, zie ik geen reden om iemand te straffen.

#42068

Leo Norekens

 

Guilty as charged, Luc. Met excuses.
Onweerstaanbare drang.

#42069

LVB

 

Je bent niet de enige, Leo. Maar ik wou er gewoon op wijzen dat "schelden" een hellend vlak is dat kan beginnen met iets 'onschuldigs' als "ach, Peterken". En ja, een "ach Peterken", wat ik hier al vaak gelezen heb van mensen die dan achteraf vinden dat er "gescholden" wordt, dat vind ik op zich al het initiëren van gescheld.

#42070

Herteleer

 

Wanneer we ik dit en andere artikels van dhr. Jos Verhulst lezen, dan val ik omver om hier te moeten lezen dat hij een fascist zou zijn.
Als fascisten een andere betekenis kreeg zoals 'mensen die het Vrije woord en de democratie verdedigen': call me in.

#42072

Olav

 

@Luc : dan ben ik natuurlijk de eerste schuldige want ik gaf de eerste reactie. Natuurlijk is het louter posten door jou van deze reactie van Jos op een artikel op TBJ eigenlijk al een provocatie, Peter kennende had je beter moeten weten ;)

#42073

LVB

 

@Olav: Ik zag jouw reactie niet als het initiëren van gescheld, hoewel het met enige kwade wil misschien wel als dusdanig zou kunnen geïnterpreteerd worden.

#42074

Olav

 

Ik moet eerlijk toegeven dat het mijn eerste reactie was toen ik de tekst las, dus het was wel mijn bedoeling om Peter een beetje te porren. Langs de andere kant zou elk verstandig mens zo'n opmerkingen relativeren en er met een ironisch wederwoord op reageren.

#42075

Leo Norekens

 

Dat is het nu net. Moet 'n mens zich schuldig voelen aan het ontsporen van zijn discussiepartner?
In dit ene geval is er steeds weer een opmerkelijk onevenwicht tussen de (ironische tongue-in-cheek) 'provocatie' en de (schuimbekkende, giftige) reactie. Als er al sprake is van een provocatie... Een foute stellingname kan al aanleiding zijn tot ordinair gescheld, zoals hier recent herhaaldelijk gebleken is.

#42078

Peter Van de Ven

 

@ Herteleer:

Stel jij altijd vragen waarop het antwoord al gegeven is? Omdat het om politiek activisme gaat: lees eerst, post dan.

Eens kijken naar het wetsvoorstel van de Nederlandse ChristenUnie. Enkele citaten:

(Zie: http://almere.christenunie.... )

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, handelingen van volkerenmoord of misdrijven tegen de menselijkheid als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof ontkent, op grove wijze bagatelliseert, goedkeurt of rechtvaardigt met het oogmerk aan te zetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- en homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, handelingen van volkerenmoord of misdrijven tegen de menselijkheid als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het Statuut van Rome inzake van het Internationaal Strafhof ontkent, op grove wijze bagatelliseert, goedkeurt of rechtvaardigt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij daarmee een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid beledigt.
3. Indien deze feiten worden gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

...

"Een oogmerk van het negationisme kan zijn om bepaalde extremistische opvattingen (rechtsextremisme, linksextremisme, moslimextremisme) tot een bespreekbare politieke stroming te maken. Als de volkerenmoord of misdrijven tegen de mensheid, in naam van een extremistische stroming begaan, immers ‘niet, of niet in die mate’ zouden hebben plaatsgevonden, is de extremistische stroming zelf kennelijk ook niet zo verwerpelijk. Daarmee kan een klimaat ontstaan waarin discriminatie als zodanig een bespreekbare optie is of wordt.

Wat het negationisme zo ernstig maakt is dat de uitingen daarvan (ontkenningen, het bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen) in de regel welbewust worden gedaan, terwijl men beter weet of beter had moeten weten. Men weet wel degelijk dat de ontkende misdrijven hebben plaatsgevonden, maar ze worden niettemin ontkend. Voor de direct betrokkenen, zoals slachtoffers of hun nabestaanden, wordt een en ander hiermee extra pijnlijk. Waar onwetendheid al pijnlijk genoeg kan zijn, is een opzettelijke verdraaiing van de feiten niet anders te beschouwen dan als een buitengewoon discriminerende bejegening. De bevolkingsgroepen die voorwerp zijn van negationistische uitingen worden door de ontkenning (bagatellisering, enzovoorts) daadwerkelijk geraakt. De volkerenmoord of misdrijven tegen de menselijkheid zijn begaan tegen mensen, omdat zij tot een bepaalde bevolkingsgroep zijn gerekend. Het vervolgens ontkennen, bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen daarvan is vooral daarom voor de slachtoffers en hun nabestaanden diep kwetsend.

Negationistische uitingen staan doorgaans niet op zichzelf, maar worden nadrukkelijk gedaan met een bepaald doel voor ogen, namelijk het wegzetten / beledigen / discrimineren / marginaliseren van de slachtoffers van deze misdrijven tegen de mensheid of hun nabestaanden."

...

"6. Resumerend
1. De omstandigheid dat negationisme gekoppeld is aan, dan wel ingegeven is door verwerpelijke doeleinden, zoals het discriminerend bejegenen van personen of bevolkingsgroepen, maakt openlijke negationistische uitingen in beginsel strafwaardig. Personen en bevolkingsgroepen verdienen daartegen bescherming.
2. Een weerbare democratie behoort zich krachtig te kunnen opstellen tegen negationistische uitingen die als doel hebben opvattingen van extremistische politieke stromingen een podium te verschaffen.
3. Een expliciete strafbaarstelling van negationisme is een krachtig signaal zowel naar mogelijke slachtoffers als naar potentiële daders.
4. Meerdere Europese landen zijn Nederland hierin voorgegaan.
5. Het Protocol tot strafbaarstelling van racisme en vreemdelingenhaat via computersystemen kent de mogelijkheid van expliciete strafbaarstelling van negationisme. Indiener dezes vat deze mogelijkheid op als een aansporing (zie ook paragraaf 10) om een en ander in de Nederlandse strafwet vast te leggen."

... en over de "botsing der gronderechten":

"Bij de afweging die de rechter maakt in geval van een concrete, mogelijk discriminerende uitlating is voorts van belang of de uitlating onderwerp uitmaakt van een publiek debat. Vaste jurisprudentie van het EHRM wijst onder meer uit dat een verbod op een afwijkende visie als zodanig snel een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting kan betekenen. Volgens het Hof mag een publieke discussie, ‘the bedrock of any democratic system’ niet te veel worden gemuilkorfd omdat het gevaar dreigt dat daarmee de ontwikkeling van de democratie kan worden ingeperkt. Ook hier (zie ook de voorgaande paragraaf) is de bedoeling van de uitlating van belang. Schokkende, kwetsende of storende opvattingen als zodanig kunnen tot het publieke debat behoren. In de context waarbinnen deze uitlatingen worden gedaan, kan evenwel worden aangenomen dat zij uitsluitend of mede worden gedaan om de rechten en vrijheden van anderen teniet te doen of aan te tasten.

Daar mogen vrijheidsrechten niet voor worden gebruikt of, beter gezegd, misbruikt. Vrijheidsrechten worden in het algemeen ingekaderd door de misbruikbepaling ex artikel 17 EVRM, die stelt dat de in het verdrag opgenomen rechten en vrijheden niet mogen worden gebruikt om daarmee de rechten en vrijheden van anderen bewust aan te tasten. Indien de vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt om de goede naam of de rechten van anderen te schaden, zoals is bepaald in artikel 10 lid 2 van het EVRM, kan zij worden opgeheven of leidt zij tot sancties. Plegers van racistische of xenofobe delicten kunnen zich dus niet zonder meer op de bescherming van de vrijheid van meningsuiting beroepen om aan gerechtelijke vervolging te ontkomen."

...

Dit zijn de voorstellen van de Nederlandse ChristenUnie, voorwaar geen "totalitaire communisten" of "maniakale collectivisten".

Mijn voornamste "kritiek" erop zou zijn dat de maximale strafmaat te mild is, en best 5 maal hoger zou mogen liggen. En in aanvulling zou ik "medeplichtigheid aan negationisme" inschrijven in de strafwet, voor al wie concrete acties voert ten gunste van specifieke negationisten.

Criteria voor de bepaling van de ernst zouden kunnen zijn:
1. De ernst van de misdaden tegen de menselijkheid
2. De ernst en hevigheid van het negationistisch activisme
3. De historische relevantie van de betwiste misdaden tegen de menselijkheid (vgl bv de opeenvolgende genocides door de Romeinse Keizers met de holocaust en de Rwanda-genocide: van de eerste zijn er geen slachtoffers meer die schadevergoeding kunnen vragen, van de tweede wel).
En dus: http://www.BEBOET_Jos_Verhu... !!

#42080

Herteleer

 

@ Peter Van de Ven

Ik durf al eens een vraag opnieuw stellen, wanneer het antwoord dat ik erop krijg totaal belachelijk is, of totaal naast de kwestie.
De wetsvoorstellen die u aanhaalt zijn dit eveneens, ongeacht uit welke hoek ze komen.
Een mening is immers waar of onwaar, ongeacht de overtuiging van de boodschapper. De door mening van de door u tot fascist gebombardeerde Jos Verhulst overtuigt me meer dan de autoritaire prietpraat die u ventileert, 'onderbouwd' door de autoritaire voorstellen van uw Christelijke vrienden.
Ik kan er niet aan doen, maar ik kijk al eens verder dan de etiketjes dewelke u met losse pols op de mensen plakt (bij gebrek aan weerwoord op hun inhoudelijke argumenten?)

#42083

Olav

 

Peter zou natuurlijk zelf slimmer moeten zijn en weten dat wanneer hij hier in reactie op een post ellenlange verhandelingen schrijft (met allerlei onontwarbare redeneringen en verwijzingen waar hij zelf uiteindelijk in verstrikt geraakt) sommigen onder ons de onweerstaanbare neiging hebben om daar op zijn minst ironisch op te reageren.

#42085

Peter Van de Ven

 

@ Herteleer:
"... wanneer het antwoord dat ik erop krijg totaal belachelijk is, of totaal naast de kwestie."

Laat dat nu mijn mening over je post zijn.

Je gevraagde antwoord staat hierboven duidelijk, ik ga het niet opnieuw posten. Doe dus wat moeite, en kom terug als je het begrepen hebt.

@ Olav:

Met excuses post ik hier een voor jou onontwarbare redenering:

"2+2=4"

Ik weet het, "niet te doen", maar ik vond geen meer eenvoudige formulering.

Alhoewel: is "Twee plus twee is vier" duidelijker voor je? Dat zou kunnen natuurlijk. Welk van beide begrijp je het best?

#42087

yupie

 

Mensen die zelfs maar aandurven kritiek te hebben op de heilige stok-om-een-hond-mee-te-slaan van "negationisme", worden door sommigen blijkbaar verketterd.

Iets dat ongewenst is verbieden, tot daar aan toe. Tegelijk kritiek op dat verbod òòk verbieden, is m.i. totalitair.

En dat in dezelfde week waarin twee eerste-ministrabelen zèlf een nog-niet-wettelijk-vastgelegde genocide in twijfel menen te kunnen trekken, puur uit elektorale redenen.

Toch redelijk hallucinant allemaal.

#42090

A.Rouet

 

@ Leo

'Lid sinds 2004'

Philip Dewinter was jouw leider bij de jeugdvereniging, klopt dat? Zoniet excuses.

#42093

LVB

 

Ik heb jarenlang Franse les gehad van iemand die later de privé-secretaris van Wilfried Martens zou worden (en hem Frans zou leren!), en nog later Europees parlementslid voor de CVP. Dat maakt van mij natuurlijk een levenslange tsjeef. Althans volgens de gesuggereerde logica van A.Rouet.

Soms lijkt het alsof sommigen steekkaarten bijhouden met wat de diverse deelnemers hier allemaal verklaren. Zouden zij daar aangifte van gedaan hebben bij de Privacycommissie? (op te zoeken via https://www.privacycommissi... )

#42095

Peter Van de Ven

 

Een voorbeeld van een historische genocide (zie Wiki)

"De Daciërs vormden aan het eind van de 1e eeuw na Chr. opnieuw een machtig rijk onder hun koning Decebalus. De Romeinse keizer Trajanus vond dat dit rijk een bedreiging vormde voor de veiligheid van de Romeinse provincies ten zuiden van de Donau en begon in 101 na Chr. een oorlog tegen de Daciërs. Na hevige weerstand werden deze in 106 na Chr. definitief verslagen. De hoofdstad van de Daciërs, Sarmizegetusa, werd volledig platgebrand, en ongeveer 150.000 gevangenen werden als slaven weggevoerd. De Romeinse autoriteiten organiseerden vervolgens een massale kolonisatie van het gebied met immigranten uit Italië en de Romeinse provincies ten zuiden van de Donau, waardoor de romanisering van het gebied werd bevorderd.

Om zijn overwinning op de Daciërs te vieren liet keizer Trajanus in Rome een triomfzuil oprichten, die nog steeds bestaat."

Negationisme van de genocide op de Daciërs strafbaar maken zou volledig zinloos zijn, omdat er geen slachtoffers of familie ervan enige schadeloosstelling nog kan bekomen langs een burgerlijke rechtszaak. Evenmin is er iemand die nog daders kan aanklagen in een strafzaak. In normale omstandigheden is een debat rond dit onderwerp "academisch" en toont dit de positieve betekenis van "historisch revisionisme", nl. het herzien van de geschiedschrijving op basis van archeologisch en wetenschappelijk onderzoek.

Heel anders is het gesteld met bv. holocaustontkenning waarbij zulke rechtszaken nog steeds kunnen. Negationisme staat dan in functie van straffeloosheid van de daders, het vermijden van schadevergoedingen, het betichten en belasteren van nog bestaande slachtoffers, enz. Geen "meningen" dus, maar politiek activisme. Dat is een fundamenteel verschil.

Strafbaarheid voor dit onwetenschappelijk en gratuit negationisme dat de omkering van de dader/slachtofferrol beoogt, is daarom meer dan verantwoord.

Alles hangt dus af van de "inzet" van het debat.

#42096

Leo Norekens

 

@A.Rouet. Helemaal irrelevant is het niet. Ik was in mijn middelbare-schooltijd lid van VSAG, dat later omgevormd werd tot NJSV, beide opgericht en geleid door de piepjonge Dewinter. Hij was toen een jaar of 17-18. Ik ben 2 jaar jonger.
Toen ik ging studeren belandde ik niet bij KVHV of NSV (zoals te verwachten viel) maar in de gewone studentenbeweging. Ik bleef 20 jaar lang de politiek van achter de zijlijn volgen. Tot dat schofterige arrest van 2004 de emmer weer deed overlopen.
(Zoals Luc hier al herhaaldelijk zei: België maakt de Vlaams Belangers zelf)

#42099

Cogito

 

@pvdv:
Ik vind uiteraard de oersocialisten van de Christen Unie even verwerpelijk als andere collectivisten. Slechts hun ijver om het homohuwelijk tegen te gaan, het huwelijk vanouds in ere te herstellen, euthanasie en abortuswetgeving aan te passen, kan ik waarderen.

Christenen kunnen, hun roots volgend, in politieke zin eigenlijk enkel libertarisch zijn, of a-politiek.

#42115

Peter Van de Ven

 

@ Nicolas:

Noam Chomsky wordt dikwijls omschreven als "links-anarchist" of "socialistisch libertariër". "Anti-Amerikaans" is hij ver van, in tegendeel, hij is een echt chauvinist op zijn manier: zijn kritiek richt zich uitsluitend tegen sommige aspecten of sommige figuren. Hij maakt van een cultus van dissidentie, en is op zijn manier wel erg "pedant".

Hajime Tokuno, een Japans skepticus, bekritiseerde de houding van Noam Chomsky tgv negationisme in "false prophets, fake skeptics: Holocaust denial in our time":

http://www.theness.com/arti...

Zie bv punt 14 in de tekst.

**
Over de USA kan je volgende reeks maken:
Ku Klux Klan heeft vrij spreekrecht - vrije wapendracht - straatgeweld - arme achterbuurten - doodstraf - oorlog in Irak, enz. Die dingen hangen samen.

De USA-samenleving is veel gewelddadiger dan de onze, en dat is mede een gevolg van hun misbakken interpretatie van "vrijheid".

#42117

Peter Van de Ven

 

@ Nicolas:
De ene fout praat de andere niet goed.

Strategische argumenten tegen strafbaarheid van negationisme vind ik maar niks. Als je zo denkt, kan je het hele strafrecht buiten gooien: bankovervallen verbieden heeft geen zin, "dan gaan ze ondergronds".

Negationisme dat aan hogervermelde criteria voldoet, is een misdaad, en misdaad behoeft strafbaar te zijn, (al is het preventieve luik minstens even belangrijk).

Wie tegen de strafbaarheid van negationisme pleit, pleit voor straffeloosheid, niet voor vrije meningsuiting. De redenen daarvoor staan hierboven wel, onnodig ze te hernemen.

#42129

traveller

 

@ PVdV

Wat is negationisme:
Weigeren te geloven dat er gaskamers waren?
Weigeren te geloven dat er joden werden vergast?
Weigeren te geloven dat er 6 miljoen joden werden vergast?
Weigeren te geloven dat er alleen joden werden vergast?
Weigeren te geloven dat er meer joden dan russen stierven in de 2e wereldoorlog?

Ter uwer informatie, ik geloof dat er een hele massa joden voor hun ethniciteit en geloof werden gedood en ik denk dat alle nazi-leiders alleen al daarvoor de doodstraf verdienden, maar daarmee is de kous af en kan iemand vandaag daarover denken en zeggen wat hij wil. Zo moet je niet zoeken naar mijn positie.

#42133

Benny Marcelo

 

hun misbakken interpretatie van "vrijheid".
Met dat argument zijn er duizenden op de brandstapel gezet. Je ware aard komt hoe dan ook beven PVDV. En dat de samenleving in de VS geweldadiger is dan de onze hebt ge vast geleerd op de BRT.
Toon dat eens aan in cijfers!

#42134

A.Rouet

 

'Toon dat eens aan in cijfers!

Dit wordt hier stilaan door iedereen erkend en werd op lvb.net meermaals aan de hand van cijfers bewezen.
Vorige week nog gaf een 'die hard' dat hier ruiterlijk toe.

#42136

A.Rouet

 

@Luc

Ik heb met R.F. nog menig pijp gestopt en gerookt (meer dan 30 jaar geleden) en heb van hem nooit tsjevenstreken ondervonden. Ook dat kan een verklaring zijn.

#42139

LVB

 

@A.Rouet: R.F? Ik had het over R.C.

#42140

A.Rouet

 

@luc

Tuurlijk, we hebben het over dezelfde ACW-er, 'F' is de laatste letter van zijn voornaam. Foutje van mij dus.

#42142

Cogito

 

"Euh, zijn liberatiërs (zeker die in de USA) niet juist voor het recht op abortus en euthanasie? Ja, dat dacht ik wel."

Ook bij libertariërs is dit een splijtzwamonderwerp.

Ron Paul is duidelijk pro-life: voor hem is abortus geweldsinitiatie.
Ook ik denk er zo over.

#42143

Cogito

 

@traveller:
"Ter uwer informatie, ik geloof dat er een hele massa joden voor hun ethniciteit en geloof werden gedood..."

Volgens mij zijn ze voor hun kapitalisme vermoord. De holocaust was bij uitstek een aanval op het kapitalisme, zoals ook Ulrike Meinhoff bevestigde: "antisemitisme is eigenlijk antikapitalisme".

De holocaust is daarmee en daarom in niets te onderscheiden van de andere socialistische genocides in de 20ste eeuw.

#42149

dendof

 

Ach Jojo, zou je je niet beter bezighouden met al dan niet vermeende misdaden tegen de orthografie op te sporen?

Enfin, hier de cijfers en de vreemde manier waarop men die wenst te groeperen/presenteren.

http://statbel.fgov.be/figu...

#42152

A.Rouet

 

die cijfers zijn onmiddelijk (sic) duidelijk

#42154

dendof

 

Behalve dan het feit dat een of andere cretin de cijfers verneukt heeft door overal X en poging tot X te groeperen.

Dan krijg je zaken zoals

moord en doodslag 671 747 809 871 963 910

waarbij "moord en doodslag" dus eigenlijk niet betekent "moord en doodslag", maar wel "moord, doodslag en pogingen tot moord". Anderzijds betekent "heling" nog steeds "heling", aangezien er niet zoiets bestaat als "poging tot heling".

Ik vind dat niet duidelijk.

#42155

A.Rouet

 

Tja, jouw probleem, maar in de toekomst wil ik je daar wel bij helpen. OK?

#42156

dendof

 

Krijg het heen en weer, Jojo.

#42159

raf

 

Ook onmiddelijke (sic) hulp is niet gewenst.

#42164

traveller

 

@ Cogito

Dat is juist, maar het herkenningsteken was ethnisch.
Historisch is het socialisme een moorddadig "etatisme" en was feitelijk als zodanig al herkenbaar in de "machtsovername" die voorgesteld werd in "Das Kapital".