Electrabel betaalt 1 miljoen euro belastingen per dag

EDF (Electricité de France) had twintig jaar geleden zes wettelijke monopolies voor elektriciteit: productie, distributie, transport, supply, verkoop, invoer én uitvoer! Electrabel heeft nooit - nooit - een wettelijk monopolie gekregen in België. In 1947 waren er in België zesendertig privéproducenten van elektriciteit. Tot 1985 zaten we technisch gezien in een periode van hoge capaciteiten: hoe groter de centrale, hoe efficiënter. En om die schaalvergroting te kunnen blijven financieren is, uit een reeks opeenvolgende fusies n hergroeperingen, Electrabel ontstaan. (...)

Mag ik er u op wijzen dat wij 1 miljoen euro per dag belastingen betalen? Per dàg, hé. (...) Stél dat we een echt monopolie hadden. Zou je dat dan niet merken aan onze prijzen? Nogmaals: de marktprijzen zijn dezelfde in België, Frankrijk en Duitsland. Al jàren. Het grote verschil is Nederland: daar is elektriciteit vier euro duurder, door het productiepark. (...)

In heel Europa stijgt de vraag naar stroom én wil men de CO2-uitstoot drastisch verminderen: hoe ga je dat met elkaar verzoenen? In elk geval niet door kerncentrales te sluiten die nul komma nulCO2 uitstoten. Als die centrales in 2015 dichtgaan, neemt die uitstoot ruw geschat met 25 procent toe. Dat is toch een tegenstrijdig beleid? (...) Kijk, de Belgische industrie produceert 300 kilo afval per inwoner per jaar. In die grote berg zit in totaal 0,05 procent hoogradioactief kernafval. Dat is dus marginaal. (...)

Jean-Pierre Hansen, topman van Electrabel, geïnterviewd door Jan Lippens en Raf Weverbergh in Humo, 12 juni 2007Reacties

#42329

rob

 

Als ik dat dan uitreken (10 miljoen inwoners en 150g per inwoner)is dat een totaal van 1500 ton radioactief afval per jaar in België. Dat is misschien marginaal in verhouding met het totale afval, maar ik vind dat radioactief afval toch wel zwaarder doorweegt.
Een kilo radioactief afval is toch wel iets anders dan een kilo oud beton.

Ik wil wel niet gezegd hebben dat je de kerncentrales tegen 2015 moet sluiten. Ik geloof dat er eerst gewerkt moeten worden aan het terugdringen van de elektriciteitscentrales die werken op fossiele brandstoffen (en dus met co2 uitstoot)en dit op basis van gezond verstand:
Eerst alternatieven ontwikkelen en dan pas overgaan tot sluiting.

Het probleem van radioactief afval marginaliseren, zoals Hansen doet, vind ik sowieso gevaarlijk en dom. Het probleem is er en het probleem is groot.

#42331

sankulot

 

amaai, 1mln/dag, hoeveel winst maken die mannen wel niet ?

#42333

Cogito

 

Het is natuurlijk, door de bril van de Ecologitische Wereldkerk, helemaal niet tegenstrijdig om én kernenergie én olie-energie te dwarsbomen.
Integendeel!

Hun aanval is tegen de motor van de consumptiemaatschappij gericht: energie tout court.

Eerst is de aanval ingezet tegen kernenergie. Tsjernobyl hielp hen dit te realiseren.

Ondertussen hadden ze al de aanval ingezet tegen olie-energie, met vooral rantsoeneringspogingen. Hét grote argument, CO2, liet nog wat op zich wachten maar zogauw dat wereldrijp was, heeft men het rantsoeneringsargument laten vallen voor het CO2-argument.

Indien nu kernenergie gewoon de plaats in gaat nemen van olie-energie falen ze in hun opzet.

"alternatieve" energie draagt hun schijnbare goedkeuring enkel weg omdat de kleine opbrengst (tot nu toe) nog altijd noopt tot een ascetische levensstijl. Moest alternatieve energie écht grootschalig worden en goedkoop - bijvoorbeeld door de woestijnen vol met zonnecellen te zetten - dan gaan ze natuurlijk dààr weer tegen protesteren (de woestijnen 'beschermen') enz enz enz.

Je moet die gasten leren doorhebben.

#42341

kurt

 

Maar Electrabel heeft een monopolie positie. Het is dan wel niet in handen van de Belgische overheid, maar wel de Franse, dmv het SUEZ concern.

#42677

A.Rouet

 

@ Electrabelklanten 'op' aardgas

Mag ik er u op wijzen dat jullie vanaf 1 september 13 tot 20% meer betalen? Dat in 2006 Electrabel 2,3 miljard euro nettowinst (nà belastingen) maakte. Dat de heer Hansen van Electrabel en Suez samen, vorig jaar meer dan 2.700.000 euro ontving.

#42698

arnout

 

@cogito: "ge moet die gasten leren doorhebben" uw argument tegen "de groenen" is totaal simplistisch en dom. is het verkeerd om te zeggen dat de mens de aarde totaal aan het verkloten is. en dat de grootste reden daarvan is dat het kapitalisme slechts gebaseerd is op 1 principe: nl. zoveel mogelijk winst maken. en dat het dus tijd wordt dat er naast het doel van winst maken ook andere doelen geformuleerd worden, zoals het niet verkloten van de aarbol.
aja en "cogito": denken impliceert nog niet dat er iets zinnigs uit voortkomt.

#42785

RL

 

Bla bla bla. Andere leveranciers zijn even duur. Al diene zever altijd. ik krijg er wat van.

Winst winst winst... volg de internationale markten van stookolie en gasproducten. Daar zult ge uw antwoord vinden.

Misschien moet ge dat ook tegen uw tankstationbediende vertellen. "Hé kerel , in 2004 betaalde ik 20% minder aan de pomp, Monopolie-crimineel !"

Er sterven dagelijks mensen aan de gevolgen van CO-uitstoot. Stel dat we alles, maar dan ook alles op kernenergie kunnen laten draaien, DAN PAS zullen we de gevolgen van CO-uitstoot kunnen terugdringen, en DAN PAS kunnen we massaal alternatieve energiebronnen beginnen zoeken. Leg me dit maar eens uit. We sluiten de kerncentrales (=60% vd energiebevoorrading in belgie) -> gevolg -> hogere productiecapaciteit vereist van klassieke centrales -> meer uitstoot. Goe bezig. En ik denk dat het equivalent van één kerncentrale een paar miljoen windmolens zijn. Elke belg éne in zijnen hof.

Ik krijg nog eens iets van da achterlijk populisme.

#42787

traveller

 

@ arnout

De winst van Electrabel en Distrigas komen niet voort uit het verkloten van de aarde maar uit hun monopoliepositie, "gearrangeerd" door de politici van paars en voorheen rooms-rood, dus de sossen waren er altijd bij. Wendt je aub tot hen met uw bezwaren.
De aarde is verder veel meer verkloot in de ex-sovjet-unie en in China dan in alle moderne industrielanden samen, er is geen Aral-meer catastrofe in het westen. Dus winst heeft er heel weinig mee te maken. De propaganda van de groene jongens, anti-winst en anti-kapitalistisch is te doorschijnend en te oppervlakkig.

#43023

arnout

 

@traveller:
de monopoliepositie van electrabel is uit de tijd van voor de energiemarkt was geprivatiseerd. het feit dat paars niet genoeg heeft gedaan om meer concurrentie toe te laten met drastische maatregelen, heeft vooral met blauw te maken dan met rood. vergeet niet dat SP.a al lang voor de mottenballentaks is.

en winst heeft er alles mee te maken. ik ben niet tegen winst he, ik zeg alleen dat wanneer ge alleen maar winst nastreeft en alle ethische principes daarvoor overboord gooit, dat ge in een situatie terechtkomt waarin we nu zitten.
electrabel gebruikt zijn winst om mensen om te kopen, om nog meer te lobbyen pro-kernenergie, en ondertussen via reclame zichzelf een groen imago te geven bij de consument. die hypocrisie heeft weinig met politieke beslissingen te maken, dat is gewoon het beleid van het bedrijf.
trouwens communistische landen streven niet naar individuele winst, maar wel naar collectieve winst. namelijk dat heel het land welvarend wordt (ook desnoods ten koste van de natuur). ik ga hier zeker niet communisten en het totalitarisme verdedigen. die landen hebben inderdaad grote fouten gemaakt en doen dat nog steeds. maar 't is niet omdat de rest nog slechter bezig is dan wij, dat ons gedrag plots gerechtvaardigd is.
mijn punt is gewoon dat we naar een vrije markt economie moeten gaan die niet volledig vrij is, maar gereguleerd, waar er een minimumbescherming gegarandeerd wordt voor arbeiders (daar zijn we al heel ver in),maar ook de consumenten, en de natuur.
en sommige groene jongens zijn inderdaad extreem, ge hebt overal extremen, maar dat neemt niet weg dat er zeer goeie, redelijke argumenten pro groen zijn. bvb. onze eigen gezondheid

#43024

traveller

 

@ arnout

In orincipe ben ik akkoord met je stelling, alleen de sprong winst=slecht is me te ver. Ik begrijp je standpunt zoals je het ontwikkelt en nogmaals in principe akkoord, alleen is het grote probleem de menselijke hebzucht. Dat is niet de fout van de winst, maar van de menselijke zwakheid, en daar zeg je dan terecht: controle.
Maar er is geen alternatief voor winst.
Economie is werken voor een toegevoegde waarde met als bonus: winst of een gedeelte van die toegevoegde waarde, zo simpel is het.
Bekijk de mensen eens in de directieraden van Electrabel, intercommunales, Distrigas enz. enz. Ze zitten er allemaal in, inclusief de vakbonden. Ze denken er niet aan die vetpotten op te geven.

#43029

raf

 

'Bekijk de mensen eens in de directieraden van Electrabel, intercommunales, Distrigas enz. enz. Ze zitten er allemaal in, inclusief de vakbonden. Ze denken er niet aan die vetpotten op te geven.'

Klopt, traveller, maar bevestigt dat juist niet de zwakte van het systeem? Die vertegenwoordiging is in feite gebaseerd op de menselijke zwakheden (hebzucht, eerzucht enz.). Afgevaardigden van steden en gemeenten (dikwijls van tweede garnituur) zijn in hun nopjes met presentiegelden en jaarlijkse banketten. Idem zo met andere figuren die geacht worden te controleren. Ik heb niet direct een oplossing, maar rechtstreekse inspraak van de consument of op zijn minst een grotere openheid zou al een goede stap zijn.

#43031

traveller

 

@ raf

Alle menselijke systemen zijn beladen met zwakheden, maar dat weten we al 2.000 jaar. Het punt is dat we permanent moeten verbeteren zonder dictatoriale uitwassen en ik ben akkoord, het is niet eenvoudig.