Fictie

In 2009 stevent het Vlaams Solidaristisch Blok - een afscheuring van het Vlaams Belang - af op een absolute meerderheid. Maar de democratische partijen vervalsen de verkiezingen, die via het internet verlopen. Door manipulatie van de verkiezingssoftware worden de stemmen op de extreemrechtse partij verdeeld onder de 'democratische' partijen. Het Blok strandt op 7 procent. Zo begint het verhaal van Plan B , een roman van Geert Mareels die in september bij Manteau verschijnt. Mareels is geen buitenstaander: hij was kabinetschef van De Batselier, Van den Bossche, Stevaert en Landuyt.

'Ik begon te vrezen dat als mijn boek niet snel zou worden gepubliceerd, niemand nog zou geloven dat ik ooit maar enige fantasie had', zegt Mareels. 'Eerst was er dat schandaal in Italië, waar Berlusconi er in een reportage van beschuldigd werd dat hij de verkiezingen zo had laten manipuleren dat elke blanco stem werd omgezet in een stem voor Berlusconi. Dat is min of meer wat er ook in mijn boek gebeurde, dat toen bijna was afgewerkt.'

Vervolgens was er de monsterscore van Patrick Janssens in Antwerpen, in oktober vorig jaar. Mareels: 'De dag na de verkiezingen stond er op de website van het Vlaams Belang een reactie waarin het insinueerde dat die verkiezingen niet koosjer waren verlopen. Ook al omdat er die avond een technisch incident was met het doorsturen van de stemmen naar Brussel. De reactie kwam bijna letterlijk overeen met de reactie van de extreemrechtse partij in mijn boek, dat toen al bij de uitgever lag. Het leek echt alsof ze die hadden overgeschreven - ik heb beide versies daarna op mijn website gepubliceerd. Het verschrikkelijke is dat we niet met honderd procent zekerheid kunnen stellen dat het Vlaams Belang ongelijk heeft. Zo ondermijn je het vertrouwen in het stemproces.

'Je kunt zeer ver gaan in de beveiliging van software, maar er is geen enkele IT-oplossing zodanig fraudebestendig dat men absoluut kan garanderen dat er geen fouten of manipulaties mogelijk zijn. Denk ook niet dat politici nooit in de verleiding zullen komen om gebruik te maken van die mogelijkheden tot manipulatie. Je mag de wil om de macht te behouden, niet onderschatten.'

Knack, 13 juni 2007

Reacties

#42447

LVB

 

Spoedige beterschap toegewenst aan Geert Mareels die sinds 2 juni zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Gelezen op zijn weblog: "Bericht van een collega van Geert Mareels: Geert Mareels is op zaterdag 2 juni zwaar ten val gekomen tijdens een fietstocht met zijn vrouw. Hij is hierbij hard op zijn hoofd terechtgekomen. Hij ligt sindsdien dan ook in de afdeling Intensieve Zorgen van het UZ Gent, waar hij voorlopig kunstmatig buiten bewustzijn wordt gehouden tot alle gevaar geweken is. Het zal pas later duidelijk worden wat de eventuele gevolgen zijn van deze val. Het kan wel een aantal weken of maanden duren voor Geert terug de oude is. Ik zal de trouwe lezers van zijn blog op de hoogte houden van zijn toestand."

#42452

dendof

 

Ik heb geen flauw idee, maar zijn die magneetkaarten waar je je stem op uitbrengt niet gewone huist-, tuin- en keuken RW magneetkaarten, in plaats van een WORM systeem dat je eigenlijk zou kunnen verwachten voor een verkiezingssysteem?

#42462

Publius

 

Ik denk dat je wel een betrouwbaar systeem kan uitwerken dat heel weinig ruimte voor ondetecteerbare manipulatie laat. het moet meer zijn dan technische hocus pocus, en ook security policies omvatten met enforcement en controle.
Dat kan enkel op een "open" manier. Niet als dat allemaal in achterkamertjes onder elkaar bedisseld wordt. Het zou zelfs mogelijk zijn om van thuis te stemmen via PC op betrouwbare wijze. Maar dat uitwerken en testen moet je nu mee beginnen, niet vlak voor de verkiezingen. Waarom laten ze daar geen universiteiten op een open manier op werken ? Geen security through obscurity !
Ik heb idd mijn bedenkingen bij het huidige system, alhoewel ik vermoed dat ze eerlijk verlopen zijn; maar of dat zo blijft... ?

#42463

Cogito

 

Iedereen moet zijn eigen controle-apparatuur dan op het systeem kunnen aansluiten.

Geef mij maar papier. En laat de voorstanders van het papieren systeem dan maar de telling op zich nemen. Manueel.

"Informatici Voor Papieren Verkiezingen", of zo.

#42465

Bart Vanhauwaert

 

Spoedige beterschap aan Mareels, maar hij praat onzin. Natuurlijk kan er wel een stem-protocol per computer worden uitgezet dat 100% betrouwbaar is. Zelfs nog betrouwbaarder dan stemmen met papier. Hier is hoe :

Je brengt je stem uit, tegelijk wordt een willekeurige en unieke code gegenereerd. Beiden worden geregistreerd, en afgedrukt zodat de stemplichtige die kan meenemen naar huis. Bovendien wordt de combinatie digitaal gehandtekend door de stemautoriteit. Na afloop van de stemronde worden alle stemmen met hun willekeurige unieke code publiek gemaakt. Nu heeft ieder individu verschillende controlemogelijkheden : hij/zij kan nagaan of de totalen kloppen en hij/zij kan nagaan of zijn persoonlijke stem is geregistreerd. Mocht er fraude gepleegd zijn, heeft hij/zij een door de stemautoriteit gehandtekend bewijs in handen...

#42469

Skender

 

@Bart: klinkt goed, maar heeft 1 zwak punt: het is niet ondenkbaar dat mensen onder druk gezet worden om een bepaalde stem uit te brengen. Aangezien ze kunnen bewijzen op wie ze gestemd hebben, kunnen anderen van hen eisen dat ze komen bewijzen dat ze "juist" gestemd hebben.

#42471

Olav

 

@Skender : dat is natuurlijk het geval bij alle verkiezingen. Langs de andere kant hebben dan zowel de kiezer als de overheid een controlemiddel, zonder dat de overheid kan bepalen wie voor wat gestemd heeft. In het geval een kiezer fraude ontdekt, is het zijn verantwoordelijkheid om die aan te klagen.

#42473

Avondlander

 

Geert Mareels kan natuurlijk weten hoe verkiezingen kunnen vervalst worden. In de tijd van de sovjetunie, toen hij nog als "Piggy" Mareels bekend stond in Gent, was hij een vertrouweling van het USSR regime en mocht hij op hun kosten bijvoorbeeld coferenties in het Lybië van Khadafi gaan bijwonen...
Hoe dan ook, ik wens hem oprecht een spoedig herstel toe.

#42475

Leo Norekens

 

@Bart: zelfs een systeem zoals je beschrijft sluit geen fraude uit.
Wat zou het systeem beletten om én een 'correcte' stem te registreren (met het oog op de controle achteraf) én een 'valse' stem (voor de officiële telling)?
Wie kan dat controleren?

De enige uitweg lijkt mij dat elke kiezer een papieren afdruk van zijn stem krijgt, dat hij (na controle) deze afdruk in een klassieke urne stopt, en dat de urnes achteraf gebruikt worden voor een "double-check"-telling.

Het voordeel van een dergelijk systeem (tegenover een papieren stem) zit 'm in de snelheid waarmee de elektronische stemmen geteld kunnen worden.
Het voordeel tegenover een puur electronische stemming zit 'm in de garantie dat er niet gesjoemeld is.

En als geheel bieden beide tellingen zelfs méér zekerheid dan het huidige (papieren) systeem.
Snelheid en zekerheid gecombineerd dus.

#42476

raf

 

Het slagen van een verkiezingsfraude is, afgezien van de technische aspecten, maar mogelijk als alle betrokkenen hun mond kunnen houden. Eén enkele fraudeur zou in dat verband ideaal zijn, hoewel menig echtelijk bed of buitenechtelijke relatie tot fiasco's heeft geleid. Hoe meer betrokkenen, des te groter de kans op een lek. Deze opmerking geldt trouwens algemeen voor elke samenzweringstheorie.

#42479

Thomas

 

@raf

volledig gelijk.

Bvb het vermeende "gesjoemel" met de stemmen in Hoboken : Digipolis organiseerde het elektronische stemmen.

Digipolis is een vzw van stad Antwerpen, rechtstreeks onder het stadsbestuur. Dus in principe zou iemand van dit stadsbestuur, met medeweten van enkele anderen, enkele centrale mannetjes bij digipolis kunnen omkopen om het resultaat te beïnvloeden. Er is sowieso ergens een zwakke schakel bij het verzamelen en doorsturen van de gegevens.

Perfect mogelijk, als het goed voorbereid wordt, maar erg riskant : teveel kans en vooral opportuniteit tot lekken. De vraag is : wie biedt het meest : zwijgen of praten. En loont het de moeite wel, voor zo'n onnozel postje bij het stadsbestuur ?

Al bij al moet je toegeven dat het elektronisch stemmen alleen onvoldoende garanties tot controle geeft, als je de samenzweerders wil geruststellen MOET je gewoon op zijn minst een papieren systeem in parallel hebben zoals Leo voorstelt.

#42526

Briggs

 

Ik heb in alle geval weinig vertrouwen in de verkiezingen. Geen print out, geen papieren hertelling mogelijk, geen onafhankelijke controle van de stemsoftware(?) en plaatsing/werking ervan op de stemcomputers(?).

#42537

raf

 

@Briggs:

Cui bono? De achteruitgang van de paarse partijen onder wier auspiciën de verkiezingen tenslotte zijn georganiseerd, gepaard aan de vooruitgang van de oppositie, maakt fraude toch niet erg waarschijnlijk. Ook in de periode dat enkel met het potlood werd gestemd, en er zowel in de stem- als in de tellokalen getuigen van de partijen aanwezig waren, is bij mijn weten zelden fraude vastgesteld, en meestal was die dan nog kleinschalig. Zijn er sinds de invoering van de computer significante veranderingen opgetreden die niet politicologisch kunnen verklaard worden?

#42539

Briggs

 

Neemt niet weg dat er blijkbaar geen onafhankelijk controlesysteem is noch een back-up voor electronisch stemmen.

#42541

Questing Beast

 

Ondanks mijn zeer grote wantrouwen tegen de Staat en ons Belgisch establishment ben ik er toch van overtuigd dat over het algemeen (op misschien wat kleine incidentjes na, zoals raf vermeldt) onze verkiezingen eerlijk verlopen. De dag dat ik van het tegendeel overtuigd ben vertrek ik hier ogenblikkelijk.

#42566

koen

 

ik stel vast dat velen in het systeem GELOVEN, zolang er geen controlemogelijkheden zijn en (papieren) hertelling onmogelijk is, ... is het niet meer dan GELOVEN

bovendien zolang niet elke burger zelf die controle kan doen, is het een aantasting van burgerrechten, vroeger met de papieren stemming had elke burger het recht te gaan hertellen, meen ik

#44408

Geert Mareels

 

Hier een reactie van Mareels zelve, na drie weken in coma en nu voor het eerst terug op internet. Ik heb dus erg goed uit het ongeval overleefd. Tot verbazing zelfs van de dokters die niet uitsloten dat ik erstig hersenletsel had opgelopen. Alvast dank aan iedereen die me de voorbije weken een spoedig herstel wenste.
Wat mijn roman betreft : ik betwijfel niet dat men een systeem kan bouwen dat niet door een externe hacker kan gekraakt worden, maar in mijn boek gebeurt de kraak van bgezeestinnenuit, door de regering zelf. En van zo'n vervalsing zijn er al voorbeelden in het buitenland. Berlusconi die de blanco stemmen bij zijn eigen resultaat telde, maar ook de vervalsing van de kieslijsten in Florida bij de vorige presidentsverkiezingen. Toen werden veel zwarte,(demokratische) kiezers het stemrecht ontzegd

Mijn boek is enerzijds een politieke satire en ook wel een reflectie over het niveau van onze democratische instellingen en processen.

Wie het boek intereresseert : het wordt op 5 september gepubliceerd.

#44410

raf

 

@Geert Mareels:

Welkom en good luck verder.

#44831

Geert Mareels

 

Nicolas, ik zou ook nooit beweren dat de verkiezingen in België (Antwerpen) vervalst zijn. Wél dat door de keuze voor een papierloze electronische stemming bij élke betwisting van de uitslag er geen enkele controlemogelijkheid is. Die "paper trail" was de belangrijkste aanbeveling van een Amerikaanse commissie, en is ook het kernpunt van de studie die nu door verschillende Vlaamse professoren wordt gemaakt in opdracht van onze Minister voor Binnenlandse Zaken.
Dat de verkiezingen in Italië en de USA niet vervalst zijn zou ik minder stellig durven poneren. Er is toch een opmerkelijk verschil in de blanco en ongeldige stemmen tussen de laatste en de vorige verkiezingen. Maar het is wel opmerkelijk dat de nieuwe regering het onderzoek niet wou verderzetten om de rust in het land te bewaren.
En dat ten tijde van het probleem in Florida de telling van de stemmen brutaal werd stopgezet door een door Republikanen gedomineerde Hooggerechtshof wordt bijna door niemand betwist. De voorsprong van Bush daalde toen elke dag dat er wél geteld werd.
Maar het goede nieuws vind ik wel dat mijn Roman blijkbaar wel een paar gevoelige snaren zal raken. En geloof me vrij, die internetverkiezingen zijn écht niet het kernpunt van het verhaal... ;-)

#44932

Geert Mareels

 

Nicolas, je gaat nu toch wel licht over het feit dat de keuze van de "armere klassen" niet werd geregistreerd, en nadien grotendeel niet werd geteld.
Maar ik wou eigenlijk ook nog signaleren dat ik een uitgebreide reactie op de tussenkomst van "Avondlander" op mijn eigen blog heb gezet. En bij deze groet ik deze vroegere kennis (?).

Geert

#44940

raf

 

@Nicolas:

Als je het echt zo bedoelt, is het een leuke vondst: sponskaarten, het heeft wel iets van een spons met al die gaatjes. In het andere geval hoop ik dat je het mij vergeeft...