Brandweer WaarschootGelezen in de pers (De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad), en ook bij enkele bloggers:

De website van de brandweer van Waarschoot is overgenomen door seks-spammers. Het Gentse parket is op de hoogte gebracht van de kraak, maar het zou nog tot maandag duren om de oorspronkelijke website opnieuw online te krijgen. De sekssite is intussen ook geblokkeerd. Uit de gegevens van domeinnaamregistrator dns.be blijkt dat de website overgenomen is via een server uit Equatoriaal-Guinea.

Als ik dergelijke berichten lees, ben ik altijd sceptisch. "Kraak"? Volgens mij is er helemaal niks "gekraakt" of "gehackt", maar is de brandweer van Waarschoot het slachtoffer geworden van de eigen nalatigheid. Hier de feiten, die iedereen met wat basiskennis van internet forensics zelf kan achterhalen:


1. De brandweer van Waarschoot heeft zijn domeinnaam niet verlengd.
1.a. De brandweer van Waarschoot had sinds 2003 een website op het domein brandweerwaarschoot.be [bron: Internet Archive Wayback Machine].
1.b. DNS.be laat zien dat het domein brandweerwaarschoot.be pas geregistreerd werd op 5 juli 2007 [bron: DNS.be, captcha invullen om resultaat te zien]
1.c. De enige mogelijke verklaring om vaststellingen 1.a en 1.b met elkaar te kunnen verzoenen: het domein is in 2007 verlopen (expired) en opnieuw geregistreerd door derden (zie verder in punt 2). De waarschijnlijkheid van deze hypothese wordt versterkt door een zinnetje in Het Nieuwsblad: "De website van de Waarschootse brandweer was al een tijdje buiten dienst". Wanneer een domeinnaam niet verlengd wordt, blijft hij eerst veertig dagen in quarantaine vooraleer hij weer vrijgegeven wordt.

2. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de verlopen domeinnaam opnieuw geregistreerd.
2.a. Er bestaan bedrijven die zich specialiseren in het registreren en exploiteren (door middel van reclameboodschappen en links) van verlopen domeinnamen.
2.b. Men kan dergelijke praktijken dubieus vinden, maar het opgeven van eigendom of van een licentie, hetzij opzettelijk hetzij door nalatigheid, zorgt ervoor dat die eigendom of die licentie beschikbaar komt voor andere geïnteresseerden.
2.c. Het enige argument dat men kan aanvoeren tegen de herregistratie van een verlopen domein waar geen geregistreerd handelsmerk noch handelsnaam aan gekoppeld is, is het risico op verwarring. Misschien daarom dat de nieuwe eigenaars van brandweerwaarschoot.be sinds vandaag het domein laten redirecten naar http://www.ndparking.com/brandweerwaarschoot.be, zodat duidelijk is dat het hier om een "geparkeerd domein" gaat?

3. De brandweer van Waarschoot kan zich wenden tot de rechtbank.
3.1. Een vordering tot staking is mogelijk op basis van de wet van 26 juni 2003 op het wederrechtelijk registreren van domeinnamen. Daar lezen we: "Als het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam wordt beschouwd, het, zonder enig recht of legitiem belang jegens die domeinnaam, en met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, laten registreren door een officieel erkende instantie gemachtigd voor registratie, al dan niet via een tussenpersoon van een domeinnaam, die ofwel identiek is aan, of die zodanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand anders toebehoort." In deze context is "naam van een vereniging" wellicht de omschrijving die het dichtst in de buurt komt, want "een geografische aanduiding" of "naam van een geografische entiteit" zou alleen kunnen slaan op waarschoot.be en niet op brandweerwaarschoot.be.
3.2. Een alternatieve geschillenregeling via Cepina, die buiten de rechtbank om gebeurt, is slechts mogelijk mits akkoord van beide partijen.

Tot zover deze poging tot bondige analyse. Niet dat ik van de kranten verwacht had dat ze dit ook zo zouden brengen, maar ik had bij dat bericht over die "kraak" wel graag de mogelijkheid van schuld of nalatigheid van de brandweer van Waarschoot vermeld gezien. Diezelfde dag las ik in een andere krant hoe Pol Deltour, nationaal secretaris van de journalistenbond, uitlegt waarom de traditionele media beter zijn dan weblogs:
"Met alle respect voor de burgerjournalisten van goede wil, maar websites als NowPublic beschikken niet over een performante basis om alle berichten en alle correspondenten te controleren. (...) Als nieuwsconsument moet je bijgevolg veel meer moeite doen om de waarheid bijeen te sprokkelen. Terwijl de traditionele media met hun professionele journalisten zelf voor de synthese kunnen zorgen".

Aan de manier waarop de klassieke media klakkeloos persberichten en Belga-telexen copy-pasten, of over het herregistreren van een vervallen domeinnaam berichten als over een "kraak", zou je het hen niet nageven.

Update 11-08-2007: DNS.be heeft de domeinnaam brandweerwaarschoot.be in quarantaine geplaatst.

Reacties

#46031

dingeske

 

Die laatste zin is er knal op.
As je inderdaad Belga leest, heb je meteen driekwart van alle kranten van de dag erna gelezen, alle fouten incluis.
Ik koop geen krant meer. Je bent beter en evenwichtiger geïnformeerd via het net.

#46033

wouter

 

<blockquote>
Aan de manier waarop de klassieke media klakkeloos persberichten en Belga-telexen copy-pasten, of over het herregistreren van een vervallen domeinnaam berichten als over een "kraak", zou je het hen niet nageven.
</blockquote>
Heel goed gezegd!

#46034

Edward

 

Dat is toch altijd zo, wanneer de msm over iets berichten waar je zelf 'n beetje expertise in hebt blijken ze de bal steevast mis te slaan. Exponentieël betekent dat dat de kranten vol zever staan, iedere dag opnieuw.

#46041

Huug

 

Die laatste opmerking wil ik wel inlijsten! ;-)

#46044

Kris Buytaert

 

Everything is a Funky DNS problem :)

#46072

LUdO

 

knap geformuleerd. het venijn zit 'em inderdaad in de staart.

#46077

Leo Norekens

 

'n Mens vraagt zich af of Pol Deltour echt meent wat hij zegt, dan wel of zijn minachting voor de zgn. "burgerjournalisten" en ophemeling van "professionele journalisten" gewoon bij zijn functie hoort.

Mooie koppeling van twee losstaande berichtjes, Luc. Met rake uitsmijter.

Terechte commentaar ook van Edward.

#46099

Rudyard Kipling

 

Prachtig. Recht in de roos.
Morgen lees je in De Morgen, het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws beslist een rechtzetting. NOT. Daar zijn ze te hautain voor de regimeslaven.

Nog dit:
De blue ladies van The Great Firewall beschouwen de brandweerlieden van Waarschoot vanaf nu als sexfanaten. Ze zitten voor eeuwig achter de Grote Muur, enkel nog via een proxy te bereiken.
De brandweercommandant zal naar Beijing moeten komen om het uit te leggen, anders blijft hij voor eeuwig in de drekput.
;;))

#46102

A.Rouet

 

Voor komkommernieuws en non-items als een gekaapte pompierssite kan de burgerjournalistiek wel een niet opgevuld gaatje in de nieuwsmarkt vinden.
Of ik het Het Nieuwsblad dan weer kwalijk moet nemen dat ze in deze zaak niet tot op het bod gaat? Niet echt.
Of er op dit ogenblik al één burgerjournalist met de woordvoerder van Milquet gesproken heeft, sinds deze laatste haar 'verdwijning', ik denk het niet.

#46103

pepperjack

 

Och, ik vond het ook niet erg te vernemen dat HLN foto's van betogingen opvulde met extra betogers, of dat Reuters foto's van de oorlog moest vernietigen wegens wat teveel aan creativiteit. In de discussie Knack/Morel laatst, vond ik toch dat er een pak eenvoudig te checken feiten mis waren.

Het is maar EEN voorbeeld.

Het erge is, komkommer of niet, dat het poepsimpel te checken is. Wenst men dit niet te doen, dat men dan gewoon zet "niet-gecontroleerde overname bericht belga:...", of "creatieve foto". Dat zou ik correct vinden, en dan zou ik tenminste de rest vertrouwen als zijnde "gedubbelchecked". Een interview laat men meestal toch ook nalezen door de geïnterviewde? Is dat zo moeilijk?

Ik heb ooit eens een film gezien over een tijdschrijft "The New Republic" (of Republican). Toch nogal amateuristisch dat zo een dingen passeren in een groot bedrijf. Ieder heeft wellicht in zijn/haar job plaatsen waar eigenlijk een check moet, maar waar men gemakkelijk liever lui dan moe is, of dingen mist uit onwetendheid. Ook ik. Desalniettemin heb ik er geen probleem mee te erkennen dat dit een tamelijk zware inbreuk is op de kwaliteit, en weiger ik het een gewoonte te laten worden of het te minimaliseren.

Zo haal je je eigen product onderuit.

#46106

A.Rouet

 

'te minimaliseren'

Het omgekeerde gebeurt hier: een niemendalletje wordt uitvergroot en die lijn wordt dan doorgetrokken om de klassieke media het etiket 'klakkeloos' op te kleven.( van een klote-alliteratie gesproken).
Eén of andere paladijn van dienst vult dan snel en bereidwillig aan 'dat de kranten vol zever staan (lees vol fouten, A.R.) iedere dag opnieuw'.
Als bovenop Leo Norekens en pepperjack nog voor het serieus zorgen, dan mag de burgerjournalist hier tevreden zijn.

#46109

Edward

 

A.Rouet is precies in zijn gat gebeten, lol.

Perskaart op zak, Rouet ?

#46110

Leo Norekens

 

A Rouet: Als iemand zich hier aan een taalfoutje bezondigt staat U gewoonlijk klaar met de botte bijl. Wie kaatst moet de bal verwachten. U biedt mij hier een mooie gelegenheid om mijn schoolmeestersvermogen bot te vieren, maar gelukkig voor U ligt botheid niet in mijn aard. :-)

#46111

pepperjack

 

De 'klakkeloos' lijkt mij correcte riposte tov het citaat van Pol Deltour. Maar dat we anders-lezen, daar ben ik inmiddels aan gewend.

Het enige dat waar is, is dat journalisten (veronderseld worden) historieken op te bouwen rond thema's, zodat ze gemakkelijker verbanden kunnen leggen.

Maar een kleine check van feiten mag toch geen probleem zijn.

A propos, echt serieux is me toch vreemd hoor :-)

#46113

A.Rouet

 

@ Leo,
Mea culpa, pek en veren verdien ik. Ik moet maar eens wat minder bloggen en wat meer kwaliteitskranten lezen.

#46114

Elhaz

 

Voor iemand die slordig denkt zal slordige berichtgeving ook wel prima zijn. Als er maar geen taalfouten instaan.

#46304

Els

 

Zelf ook nogal verontwaardigd over de uitspraak van Deltour. Vooreerst al omdat er in het officiële circuit heel wat journalisten zijn die in een ander vak opgeleid zijn, ten tweede omdat de berichtgeving nooit feilloos kan zijn, die van bloggers ook niet, punt. Opmerking die mij direcht was opgevallen in de krant, dacht dat Deltour ruimdenkender was.