Links regeerde tegen de wil van de bevolking

Links heeft de voorbije jaren in feite tegen de wil van de bevolking geregeerd. Door het cordon sanitaire hebben we jarenlang die twintig procent VB-kiezers tussen haakjes gezet; hadden we dat niet gedaan, dan was rechts al veel langer aan de macht geweest. Er zijn vandaag in Vlaanderen nu eenmaal meer rechtse dan linkse kiezers.

Mieke Vogels, geïnterviewd door Jan Lippens in Humo, 6 november 2007

Reacties

#52663

¨Publius

 

Waarmee zij meteen toegeeft dat links tegen democratisch bestuur is...

#52665

pepperjack

 

Lijkt een eerlijk stukje, maar eerlijk gezegd, ik weet niet of er in Vl meer "rechtse" kiezers zijn. Politiek Links kenmerkt zich, zoals ze aanhaalt, door ivoren-toren mentaliteit, maar ook kop-in't zand (ivm bepaalde vreemdelingen), oer-conservatisme (ivm globalisering en andere vreemdelingen die dan weer niet welkom zijn) en onverdraagzaamheid (tov "niet-progressief").
Dat gedrag heeft kiezers een afkeer doen krijgen van linkse partijen(!). Maar zijn de Vlamingen zodanig "liberaal" gaan stemmen?

#52666

Rick

 

Waarmee het begrip "Wij, de democratische partijen" plotseling een héél andere invulling krijgt.

Dat akelig mens is niet eens beschaamd om haar uitspraak!!!

#52667

Leo Norekens

 

@Pepperjack: Als je, zoals Mieke, alles ter rechterzijde van Groen! als rechts bestempelt, dan heeft Vlaanderen uiteraard ULTRA-rechtse kiezers...

Wat vervelend is dat toch, zo'n democratie: de kiezers bepalen begot zelf hoe ze stemmen. Een kwart van hen kun je nog 'tussen haakjes zetten' als je daar een goed voorwendsel voor kunt bedenken, maar als het méér wordt gaat het opvallen.
Je zal vandaag maar communiste zijn in Vlaanderen.

#52668

EricJans

 

'Links' heeft het inhoudelijk ook niet makkelijk in Vlaanderen.
Het ziet zich thematisch geprangd tussen de verworvenheden van de Franse Revolutie enerzijds en de Vlaamse ontvoogding anderzijds.
Het is echter geen tegenstelling. Maar de Belgische staat propageert de Vlaamse strijd als een streven naar absolutisme en tracht 'Belgique' te etaleren als 'democratisering'. Dat is een 177 jaar oude leugen over de hele lijn waar links Vlaanderen zich eindelijk eens moet van losmaken.
'Democratie' is historisch niet 'Franser' dan dat het 'Brits' of 'Nederlans' zou zijn.

Links Vlaanderen leeft wat dat betreft met waanvoorstellingen en illusies in het hoofd. Totaal ongegrond maar wél Belgicistisch opgekweekt.
Links moet Vlaanderen en haar Vlaamse strijd - die als taal -en cultuurstrijd in de eerste plaats een sociale strijd was en is! - eindelijk voluit gaan omhelsen.
Doen de linkse partijen dat niet, dreigen ze op halflange termijn in te storten bij gebrek aan geloofwaardigheid.

Er zijn in Vlaanderen niet meer rechtse dan linkse kiezers; er zijn in Vlaanderen meer Vlaamse dan Belgische kiezers.
Stop de onzin, mevrouw Volvogels.

#52674

Thomas

 

@pepperjack

LOL !!!

#52675

Questing Beast

 

Hangt er weeral vanaf hoe je links en rechts hier definiëert natuurlijk. Ergens heb ik het gevoel dat Mevr. Vogels "rechts" niet bepaald vereenzelvigd met liberalisme, om van libertarisme nog maar te zwijgen. Ik denk eerder dat ze met "rechts" conservatief bedoelt, in de zin van wel een vrije markt maar dan toch met een sterk staatsapparaat dat de zeden ende moraal moet bewaken. Links staat dan in die optiek dan voor wat conservatieven als lossere zeden zouden bestempelen (cfr. homohuwelijk, euthanasie, e.d.) maar voor een sterk staatsapparaat dat het (linkse) politiek correcte denken (cfr. die "lossere zeden" plus multiculturalisme, enz.) moet vrijwaren en de vrije markt onder de knoet moet houden. In dat licht bekeken is Vlaanderen inderdaad eerder rechts dan links. Liberaal is Vlaanderen niet, libertair zeker niet. "De Vlaming" is een kerkentorenkabouter die van de Staat verlangt dat die de sociale zekerheid verdedigt tegen alles wat die Vlaming als een potentiële bedreiging voor die zekerheid ziet: vreemdelingen (komen profiteren en plaatsen bommen), globalisering (laat onze fabrieken verhuizen), Amerikanen (willen hun eigen systeem invoeren), ondernemingen (willen ons uitbuiten), moderne technologie (snappen we niks van en is dus ongetwijfeld gevaarlijk; bovendien krijgen we er kanker, stoflong, pukkels en psychische stoornissen van), buren met duurdere auto's, huizen, vakanties, ... (kunnen enkel verdiend zijn met zwartwerk), enz., enz., enz. Kortom, "de Vlaming" verwacht van de Staat dat die iedereen die z'n kop boven het maaiveld steekt effe bijsnoeit.
Overigens maakt ons politiek systeem het perfect mogelijk om democratisch te regeren tegen de wil van de bevolking in. Het draait hem namelijk na de verkiezingen om meerderheden in het parlement. De parlementsleden kunnen perfect de wil van de bevolking (en wat is die wil overigens precies? Moeilijk in te schatten) negeren en hun eigen zin doen, op risico af van de volgende verkiezingen weggestemd te worden natuurlijk. Een stemming in het parlement is tot nader order geen referendum. Daar zal een onafhankelijk Vlaanderen trouwens niets aan veranderen. Sorry Bill.

#52677

A.Rouet

 

'Het draait hem namelijk na de verkiezingen om meerderheden in het parlement'

Waaraan had jij dan zoal gedacht QB om die 'moeilijk in te schatten' wil van de bevolking, wet te laten zijn ?

#52678

LVB

 

@QB: Prachtige omschrijving van de Vlaming als kerktorenkabouter die van de staat een nivellering van het maaiveld verwacht. Ongetwijfeld een karikatuur, maar met een stevige kern van waarheid erin. Ik heb de vrijheid genomen om enkele zinnen over te nemen in een afzonderlijk citaat: http://lvb.net/item/5619

#52679

Questing Beast

 

@ A. Rouet: tot nader order aan meerderheden in het parlement. Ik merk enkel maar op dat de wil van de bevolking en de wil van het parlement niet noodzakelijk hetzelfde hoeven te zijn. Hetgeen Mevr. Vogels hierboven ook zegt.

@Luc: inderdaad karikaturaal bedoeld. Desondanks hoor ik de zin "dat zouden ze moeten verbieden" hier ten lande heel wat vaker weerklinken dan me lief is (echter nooit in verband met wat de spreker zelf doet).