De Koninklijke Kerstboodschap: de Coburg CodeGisteren zonden VRT en VTM de kersttoespraak van koning Albert II uit. Het VTM-nieuws kondigde 's middags alvast een spectaculaire uitspraak aan. Luister naar de woorden van Birgit Van Mol:


Het staatshoofd (...) erkent ook dat Vlaanderen in het verleden onrecht is aangedaan.

Een minuut later geeft Faroek Ozgunes de details, zoals hier te horen valt:


De koning roept ook op tot verzoening en vraagt pardon voor wat Vlaanderen in het verleden is aangedaan door het Franstalige establishment.

Vlak daarna horen en zien we de koning dat fameuze pardon uitspreken:
In de loop van onze geschiedenis zijn er zeker collectieve onrechtvaardigheden gebeurd. Het is van belang die wonden te boven te komen (...)

Geen spoor van "Vlaanderen", "Franstalige establishment" of "pardon". Dat laatste al zeker niet, want als de koning al iets bedoelt met dat zinnetje, dat is het dat wie onrecht is aangedaan, dat te boven moet komen, en niet dat de pleger van het onrecht excuses of pardon moet aanbieden.

VTM heeft dus een nogal vrije interpretatie gegeven aan de woorden van de koning. In het avondnieuws op Canvas werd diezelfde passage al helemaal niet getoond of besproken. Voor een echte exegese van de Coburg Code moeten we bij de RTBF te rade gaan. In het avondnieuws was politiek hoofdredacteur Hervé de Ghellinck persoonlijk aanwezig om de nodige toelichting te geven en, zo wordt letterlijk gezegd, enkele uitspraken van Albert te decoderen.


Men vraagt zich natuurlijk af waarop de vorst hier alludeert. Het kan uiteraard gaan over de Francofone staat die in 1830 werd gesticht en die tot aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw zo bleef, en die objectief gezien vernederend was voor de Nederlandstaligen. Er is uiteraard ook de verschillende interpretatie in het noorden en het zuiden van de periode van de Tweede Wereldoorlog en de collaboratie. Er is uiteraard ook - er zijn misschien nog andere feiten - de krachtmeting rond BHV in de Kamer, heel recent.

Schitterend. Dat ene wazige zinnetje over "collectieve onrechtvaardigheden" wordt dus door de Vlaamse media met stellige zekerheid gekoppeld aan "wat Vlaanderen in het verleden is aangedaan door het Franstalige establishment", maar volgens de Franstalige interpretatie kan het even goed over een BHV-kaakslag of over Vlaamse zwartzakken gaan.

Het doet me denken aan de tijd toen België nog een CVP-staat was. Zowel Koning Boudewijn als Koning Albert spraken toen in hun kerst- en eenentwintigjuli-toespraken af en toe een cryptisch zinnetje uit over "maatregelen die kunnen bijdragen tot de verzoening tussen àlle burgers". Dat was een oproep tot amnestie, zeiden Vlaamse media en Vlaamse politici, terwijl de vage bewoording het uiteraard mogelijk maakte om het tegendeel te beweren.

Plausible deniability is uiteraard bij de schrijvers van dergelijke toespraken een bewust aangewende techniek, zeker als het over gevoelige onderwerpen gaat.

Reacties

#57103

Domi

 

Dat zinnetje was me echt helemaal ontgaan. Toch vind ik het schitterend dat er mensen zijn die het nodig achten om betekenissen te zoeken achter en analyses te maken van de meest holle frasen...

#57104

Briggs

 

Dat zinnetje is mij helemaal niet ontgaan. Het is me opgevallen dat men bewust vergat te melden over welke 'onrechtvaardigheden' het gaat. Nu is ineens 'tweetaligheid' de civieke 'plicht' van de jeugd. Was er dan vroeger geen 'tweetaligheid'?

#57106

Li Solo di Noyé

 

Er zijn ook onrechtvaardigheden tegenover de Waalstalige burgers begaan, als men het zo beschouwt. 80% van de Waalse bevolking had geen Frans als eerste taal, in het begin van vorige eeuw. Zou de vorst dit bedoeld hebben? Of zou hij het allemaal bedoeld hebben

#57107

Nicolas

 

Wat ik persoonlijk vind, is de ongelooflijke arrogantie van koninklijke hoofden in hun kerstspeechen. Zo predikt Albert verdraagzaamheid, tolerantie en Beatrijs een stellingname tegen egoïsme... Gemakkelijk spreken van mensen die in hun kleine cocoon in hun paleis, ver van de dagelijkse wereld, leven.

#57108

Karel Jansens

 

Des te meer reden om de stekker uit de Coburgs "onverwijld" uit te trekken.

De 'Ollanders kunnen zelf hun plan trekken met hun gekroonde parasieten...

#57109

Benny Marcelo

 

80% van de Waalse bevolking had geen Frans als eerste taal, in het begin van vorige eeuw.????
heu... waar slaat dat op?

#57113

Nicolas

 

Waals is een frans dialect met Germaanse invloeden.

#57114

EricJans

 

Majesteit,

Als het om excuses zou gaan... ze zijn niet aangenomen. Eerst wil ik als Vlaming weten waarover u het precies hebt. Vervolgens wil ik u laten weten dat de link die Franstaligen (rtbf) daarbij meteen maken naar 'specifiek Vlaamse' collaboratie een onaanvaardbare belediging is en wel om 2 fundamentele redenen:

1. de Belgicistische collaboratie was niet kleiner dan de Vlaamse; integendeel: de Duitse bezetter heeft op geen enkel moment België proberen te splitsen en dat was na 4 jaar ook het eindresultaat: een ongeschonden Belgische staat na 4 jaar Nazi-bezetting! Alsof dat uit de lucht is komen vallen!
2. indien er collectieve onrechtvaardigheden gepleegd werden t.a.v. de Vlamingen (als u dat vandaag toegeeft), dan zou dat onmiskenbaar betekenen dat de Vlaamse collaboratie minstens gedeeltelijk een stuk begrijpelijker (daarom niet juister) kan genoemd worden dat de Belgicistische collaboratie... niettegenstaande die Vlaamse collaboratoe - zoals in punt 1 gezegd - niet 'grootschaliger' of 'uitgesprokener' hoeft te worden genoemd.

In dat licht beschouw ik die rtbf-link naar het 'Vlaamse' collaboratieverleden dan ook als een Waals-opportunistische belediging uit pure dagjespolitieke berekening.
Als u van mij ooit nog een Belg hoopt te maken, zeg ik u dit: ik laat mij niet langer intimideren met dat wel zéér eenzijdig geduide collaboratieverhaaltje dat Belgicisten ons - ook nu weer op kerstdag! - blijven voorhouden.

Tot hier blijft gelden: Belgique? Neen bedankt. Excuses niet aanvaard en trouwens ook niet gehoord.
Het enige dat ik hieruit begijp is dat het régime d'occupation Belge steekjes begint te laten vallen.

Menselijk: indien uw uitspraak een oproep tot een écht open gesprek is om inderdaad dat héle verleden (vanaf 1830) te kunnen evalueren en er vrije conclusies uit te trekken... dan moet de uitnodiging door Vlamiingen voorzichtig tegemoet getreden worden. Maar wel héél voorzichtig.
Het signaal mag duidelijker, om te beginnen.

Ps: taaltipje voor uw ghostwriter: collectieve onrechtvaardigheden 'worden gepleegd', zij 'gebeuren' niet.

#57116

Emmanuel Wildiers

 

@Domi

Je kan soms meer leren over wat iemand echt denkt of bedoelt uit zo één zinnetje dan uit ellenlange toespraken. En dat Luc zulke dingen opmerkt, die anderen ontgaan, en erover schrijft is net één van de meerwaarden van deze site..

#57120

Rudyard Kipling

 

Jullie zoeken het weer te ver.
Volgens mij vraagt hij gewoon excuses voor het onrecht dat is ontstaan door de recente staatsgreep die hij gepleegd heeft. (door het forceren van een "tijdelijke" regering met partijen en een programma tegen de uitslag van de verkiezingen)

#57121

Li Solo di Noyé

 

Benny Marcelo,

Dat slaat op het feit dat Walen Waals spraken

#57124

Benny Marcelo

 

Just, in Vlaanderen spreken ze geen nederlands maar vloms!

#57127

raf

 

Ik sluit mij aan bij Emmanuel Wildiers: wat Luc hier presteert is grote journalistiek. Ween van spijt, DS en DM en werp uw kroon naar LVB.net.

#57128

Benny Marcelo

 

Amai Raf, zo een lofbetuiging, gij zoekt gratis te komen eten in Gent zeker :-)

(maar ben het wel met je eens hoor!)

#57130

Li Solo di Noyé

 

Benny Marcelo,

Dat parallelisme gaat niet op.

#57131

Olav

 

@Benny :
in verband met het waals, kijk even op
http://users.skynet.be/lori...

#57132

raf

 

@Benny Marcelo:

Voor 15 euro ben ik niet te koop!
Wat Luc hier doet is m.i. een mooi voorbeeld van de journalistieke mogelijkheden die bloggen biedt: de verschillende 'spelers' laten zien en/of horen, en de tegenstellingen aan het licht brengen.

#57133

Willy

 

Waarom zouden die collectieve onrechtvaardigheden niet kunnen gaan over wat een Belgische Koning, gesteund door zijn regering, in de genaamde "Belgisch Congo"-kolonie heeft gepleegd ? Zonder excuses van de huidige koning, en zonder excuses van de huidige regering, maar wel genoteerd in de Congolese geschiedenis.
Zouden de huidige onlusten daarginds daar geen onrechtstreeks gevolg van kunnen zijn ?
Om maar iets te zeggen : Toepraken van het Hof zijn telkens wazig, dubbelzinnig, en volksmisleiding. Voer voor zowel voor- als tegenstanders.

#57135

Rudi Dierick

 

De interpretaties lopen zo hard uiteen dat we uit die tegenstelling alleen al één besluit kunnen trekken: het belgische establishment erkent nog altijd niet de aard, omvang, noch de actualiteit van de discriminaties van Vlamingen.

Zie ook enkele citaten op http://www.woordhouden.be/?...,

en 'Le Soir préfère la censure et l'insulte', http://www.woordhouden.be/?...

#57138

Benny Marcelo

 

Inderdaad Li Soyo di Noyé, een intressant stukje geschiedenis dat ik nog niet kende. Die vergelijking gaat inderdaad niet op voor Vlaanderen. Met dank aan Olav voor de link.

Zoals ik al zei Raf: ik ben het met je eens!

#57140

johan vandepopuliere

 

De uitweiding over de Waalse regio, haar dialect en cultuur, staaft mijn bewering dat de "Vlaamse" en "Waalse" naties, zoals zij in de huidige beeldvorming door media en forumspelers wordt geschetst, geen bedding heeft in de volksgeschiedenis en dus geen grotere levensvatbaarheid heeft dan de zogenaamd kunstmatige Belgische staat.

De franstalige Brusselaar bijvoorbeeld, heeft helemaal geen boodschap aan de Waalse cultuur en gruwt van de opduikende contra-nationalistische symbolen als de haan en het Waalse volkslied. De consequente aanduiding van "Walen" ervaren zij als nonsensicaal, zelfs beledigend. In Brussel en Waals-Brabant is het belgicisme het sterkst.

Zoals het kaartje op Olav's gelinkte pagina aangeeft, is er ook binnen het Waals gewest geen eenheid van volkscultuur of natiegevoel. In Henegouwen zal men een veel sterkere hang naar Frankrijk terugvinden dan in Luik, waar de historische invloed van het prinsbisdom nog sterk aanwezig is. Wie daaraan twijfelt, moet maar eens de "Waalse derby" meemaken tussen Charleroi en Standard. De hoofdstad van het Waalse gewest is dan ook Namen, een neutrale, ietwat identiteisloze stad tussen de vurige mijnsteden. Al die regio's voelen zich uiteindelijk het comfortabelst bij Brussel als échte hoofdstad.

Idem aan Vlaamse kant. In Limburg is de identificatie met de Vlaamse volkscultuur eerder klein. De Groeningekouter, wat walsch is valsch is, de Vlaamse wielerklassiekers en het gewapper van de Vlaamse leeuw, dat gaat voorbij aan de Maaskanter, die veel meer aansluiting vindt bij Nederlands Limburg en zelfs Luik, opnieuw vanwege de historische invloed van het prinsbisdom en de mijnen. Het wantrouwen jegens, bijvoorbeeld, de Antwerpenaar, is er niet min. Tussen groot-Brabant en de Vlaanderen kunnen we dan weer een versmelting vaststellen, al heb ik sterk het idee dat de Leeuw nog altijd het sterkste leeft daar waar hij historisch zijn bedding heeft, namelijk tussen Gent en Brugge.

In de Kempen kijkt men naar Antwerpen, maar evenzeer over de grens, naar Eindhoven en Breda. In de Denderstreek staat de blik naar Brussel gericht. Opnieuw is er voor Limburgers, Brabanders en Vlamingen maar één hoofdstad aanvaardbaar, en dat is het, grotendeels verfranste, Brussel.

Aanhechting bij Nederland zou voor Limburgers en Brabanders véél acceptabeler zijn dan voor de Vlamingen, voor wie de Schelde een natuurlijke grens vormt, die Nederland ver weg doet schijnen, verder dan Duinkerke en Roebeke.

Met andere woorden, een onafhankelijk Vlaanderen kampt meteen met het probleem van haar natuurlijke hoofdstad, en mocht Antwerpen of Gent (of Mechelen?) uit de bus komen, dan zal men niet lang moeten wachten op de "transfers" van Vlaanderen naar Limburg, of welke naijver tussen die drie regio's dan ook.

Een Eruopa der regio's is een aantrekkelijk idee, maar dat Vlaanderen zo'n natuurlijke regio zou kunnen zijn, is historisch niet te verantwoorden, noch is het afdoende geschraagd door een ontstaan natiegevoel vandaag.

Groeten uit Gent

#57149

raf

 

@johan vandepopuliere:

Tja, de invloed van het prinsbisdom en de mijnen? Wanneer zal die uitgewerkt zijn na hun verdwijnen? Ik zou het Limburg-gevoel eerder willen toeschrijven aan de invloed van Het Belang v Limburg en dus aan de relatieve afwezigheid van andere kranten (en tijdschriften, want ook Knack klaagt). De Maaskant heeft in het VU-tijdperk zeer hoog gescoord voor deze partij (op te zoeken). Ik bespeur hier en daar een centripetale redenering waarin het provincialisme en het particularisme gebruikt worden om de Vlaanse natievorming stokken in de wielen te steken...

#57152

johan vandepopuliere

 

Raf: ik heb niet de pretentie dat ik ook maar wat in de wielen kan steken met onschuldige bijdragen aan een forum. Ik wil louter aangeven dat de Vlaamse natie niet zo erg leeft als sommige opiniemakers wel willen voorstellen. Er heerst momenteel eerder een anti-Belgisch gevoel, dat dan gekirstalliseerd wordt in een pro-Vlaams, maar eens de (hoogst problematische) opsplitsing een feit is, zullen de inwendige tegenstellingen en dieper gewortelde wantrouwens opborrelen. Wanneer men namelijk de regionalistische trom roffelt, is het moeilijk te voorspellen waar men eindigt.

Antwerpen zal nooit aanvaard worden als centrum, al is het de enige logische kandidaat. Het is te zeer op zichzelf gericht. Brussel is de historisch natuurlijke kandidaat, maar overwegend franstalig. Je voélt toch aan dat de Vlaamse natie een even kunstmatige constructie is als de Belgische? Idem voor een verenigd Nederland: de culturele tegenstelling van protestant versus katholiek werkt zelfs in deze ontkerstende tijden onderhuids sterker dan de eenheid van taal. Ik wacht al lang op realistische voorstellen voor een Vlaamse natie. De romantici dromen maar aan over Terug Naar Broekzele, maar daarmee kom je niet ver in de 21ste eeuw.

Wat de mijnen betreft: als 1302 nog voortleeft in het collectief gedachtengoed, dan de mijnen zeker. Over het Belang van Limburg: wat is kip en ei? Zie ook Stevaerts nieuwe initiatief, dat ik een vroeger leven beschoren zie dan de Vlaamse natie.

En dan nog iets: Didier Reynders had het bij het rechte eind toen hij stelde dat de staatshervorming een feit was door de kiesnederlaag van de PS. We hadden heel wat van de concrete tegenstellingen kunnen wegwerken door een centrumrechtse coalitie te vormen en overeenstemming te bereiken waar de PS jarenlang het been stijf hield. Hen terug aan boord hijsen in ruil voor een formele staatshervorming is een blunder, het zich in de luren laten leggende Vlaanderen waardig.

#57154

raf

 

@johan vandepopuliere:

Voor een deel heb je natuurlijk gelijk: het is de verdeeldheid (men gunt bij wijze van spreken iemand van een dorp verder het licht in de ogen niet) die ons parten speelt. Dat onderkennen is niet onverstandig. Maar je kan ook niet ontkennen dat sommigen (ik reken jou, tenzij tegenbericht, daar dan niet bij) deze verdeeldheid proberen te bevorderen ten bate van hun eigen verborgen agenda. Het geschwärm van Stevaert met Nederlands Limburg wordt volgens mij niet gedragen door de modale Limburger, maar leeft enkel in hoofde van een aantal politici (en academici en zakenlui) in beide provincies. Vergeet niet dat ook over de Maas zeer particularistische tendensen aan de orde zijn die maar wat graag Den Haag voor schut willen zetten. Bewust zijn van klein-regionale verschillen: akkoord, maar tegelijk de Vlaamse natievorming bevorderen in een perspectief van een echt confederalisme of desnoods van een autonomie.

#57156

traveller

 

@ johan vandepopuliere

Welke invloed hadden het prinsbisdom en de mijnen?
Limburg was extreem katholiek en werd door de tsjeven als wingewest beschouwd zonder er ooit iets voor te doen, buiten politieke lapmiddelen. Daarom had Willy Claes de mogelijkheid te "pretenderen" dat hij iets ging doen en nadien Stevaert die hen gratis bussen gaf in Hasselt. De ontplooiing van Limburg hebben de Limburgers volledig zelf gedaan zonder iemand's hulp. Daarom voelen de Limburgers zich ergens onafhankelijk van Vlaanderen sinds ook de Volksunie, die een doorstoot moment in Limburg kenden met Wim Jorissen, hen heeft teleurgesteld met Egmont. Sindsdien heeft geen enkele Vlaamse politieker Limburg nog kunnen bekoren, zelfs het VB is verkeerd bezig in Limburg, spijtig genoeg.

#57158

Li Solo di Noyé

 

Benny en Olav,

Dit zijn heel goede links om een beetje beter de Waalse taal en cultuur te leren ontdekken

#57174

Gerechtigheid

 

Weg met de monarchie. Net als in nederland. WEG ermee.

#57416

EricJans

 

@ Johan Vandepoluliere:

U zegt:
<<In Limburg is de identificatie met de Vlaamse volkscultuur eerder klein. De Groeningekouter, wat walsch is valsch is, de Vlaamse wielerklassiekers en het gewapper van de Vlaamse leeuw, dat gaat voorbij aan de Maaskanter, die veel meer aansluiting vindt bij Nederlands Limburg en zelfs Luik, opnieuw vanwege de historische invloed van het prinsbisdom en de mijnen. Het wantrouwen jegens, bijvoorbeeld, de Antwerpenaar, is er niet min. Tussen groot-Brabant en de Vlaanderen kunnen we dan weer een versmelting vaststellen, al heb ik sterk het idee dat de Leeuw nog altijd het sterkste leeft daar waar hij historisch zijn bedding heeft, namelijk tussen Gent en Brugge.>>

Ik wil toch op een aantal evenzo historische feiten wijzen waar onze toch oh zo 'toevallig' Belgicistische ruimdenkers me wat al te graag omheen fietsen.

1. 1302: Graaf Arnold II (ook baas over delen van de Maaskant!) heeft wel degelijk een leger samengesteld om deel te nemen aan de strijd tegen de Franse overheersing in het jaar onzes Heeren 1302. Beweren dat 'Belgisch-Limburgers geheel vreemd zouden geweest zijn aan 1302 is derhalve een iets al té gemakkelijk en al té graag opgedist nep-argument en u zult toch ook wel begrijpen dat de Belgicistjes er zich dan ook iets al té graag en té gretig van bedienen. Alleen spijtig voor het: de geschiedkundige feiten zetten hen voor aap omdat het weer eens zo feestelijk wordt tegengesproken door de harde feiten.

2. 'Wat Walsch is Valsch is'... u lijkt het in één adem te noemen met 1302 maar... meueueueup... Fout Walter! Gaat het bij die uitspraak niet zeker zo veel om 'den Boerenkrijg'?
En... waar werd die finaal uitgevochten?
'k Ga 't zeggen, Walter: toch wel in 'Hasselt' zeker! En waar ligt Hasselt, Walter? Toch wel in huidig Belgicistisch Limburg zeker! Holé... alweer een puntje axtra voor die flamins... dus onder de mat ermee! Andere veel gebruikt mooi citaatje uit die periode: "Franse ratten rolt uw matten".

Kijk wat Wikipedia helemaal aan het einde van zijn uitleg over de Boerenkrijg terecht opmerkt:

<<Na de bevrijding door de geallieerde legers [Fransen] voerde het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden geen repressie [da's meer iets voor Belgicisten!] tegen de Fransgezinden en de verzetsstrijders van de Boerenkrijg werden niet in ere hersteld. De traditionele Belgische geschiedschrijving plaatst dit verzet helemaal in het antirevolutionaire kamp.

Hendrik Conscience schreef in een geromantiseerd epos over deze opstand het volgende: "Vandaag durft niemand van de nog levende patriotten beweren dat hij aan deze heroïsche strijd heeft meegedaan" (De Boerenkrijg, 1853).>> [Leve de Vrijheid?]

Deze Boerenkrijg werd met Engelse wapens gevochten en HEEL huidig Vlaanderen, evenals Luxemburg [Klöppelkrieg] kwam in het verzet tegen de Fransen. ONS LAND (de Nederlanden!) was in het verzet tegen Parijs!
Maar ssssstt... dat mag niet gezegd worden van de Belgicisten. Laten wij - samen met Stevaert letterlijk! - het standbeeld van die Boerenkrijg verplaatsen zodat de denkmalen vervagen. Eens dat in voldoende mate gebeurd is kunnen we ons lekker anti-Vlaams profileren... in NL-Limburg.
Hoe onnozel!

Oh ja... en dan nog dit: véél van je 'argumenten' kan ik beamen, hoor. Alleen: ze wijzen in de richting van de vereniging der Nederlanden en niet naar de staatsgreep van 'Belgique-1830'... dat heeft 'huidig Vlaanderen' even kunstmatig gecreëerd (en boven,dien te klein!). Maar de geschiedenis werd ons opgedrongen, zij is wat ze is en wij hebben vandaag een Vlaamse entiteit waar we het beste van gemaakt hebben. Daar hoort Limburg in alle opzichten volwaardig bij... nét als Vlaams-Brabant of Oost-Vlaanderen...
Mensen die daar twijfel over zaaien hateren niet alleen zwakke argumenten... ze zijn ook bewust van slechte wil: volksmisleiding met een Belgicistische agenda.

Zo ook het 'Prinsbisdom Luik' waar Belgisch Limburg toch oh zo deel van uitmaakte: oei... vergeten onze Belgicistische vrienden er toch telkens weer (oh handigheid!) bij te vermelden dat dat Prinsbisdom deel uitmaakte van een groter DUITS geheel (B-Limburg was dus Duitser dan Frans!) en - straffer nog! - dat Hertogdom Limburg (van 'Maastricht') voor 70% in de huidige provincie Luik lag!
Of waarom denk je dat de metsen daar vandaag nóg plat-Diets 'kallen'?!

Maar... in naam van de Belgicistische ruimdenkendheid zullen we dat soort 'detailtjes' ten behoeve van Belgicistische volkshetzers à la Sleypen en Stevaert maar onder de mat vegen, zeker?
Hoeveel hypocrisie gaan we van die Belgicisten n,og te verwerken krijgen?!

Maar laat hen rustig nauwere banden met NL-Limburg aanhalen: het wordt tijd dat die Belgicisten hun smerige, laffe geschiedenis eens wat corrigeren. Al is het dan met een foute agenda.

#57421

johan vandepopuliere

 

Aan Eric Jans: ik ben geen Belgicist. Dat is misschien moeilijk te begrijpen voor iemand met een duaal wereldbeeld, maar het is écht mogelijk om geen Vlaams-nationalist te zijn en ook geen Belgicist.

En dan de feiten:
1) "Wat Walsch is vals is" is een kreet die historisch geassocieerd wordt met de Brugse Metten en de Guldensporenslag, niet met de Boerenkrijg. Het is waarschijnlijk een creatie van Conscience in zijn "Leeuw van Vlaanderen". Misschien verwart u met "voor outer en heerd". Dat valt me tegen van zo'n vurig pleitbezorger van de groot-Dietse zaak.

2) U bedoelt wellicht Arnold V van Loon, niet Arnold II. Ik lees graag met u mee op Wikipedia: "Arnold was verbonden aan de Vlaamse partij omdat hij leenman was van Gwijde van Dampierre, de graaf van Vlaanderen, voor Agimont. Toen het bij de Guldensporenslag op 11 juli 1302 tot een confrontatie kwam tussen Gwijde en koning Filips IV van Frankrijk was hij niet aanwezig met zijn strijdmacht."

3) De Boerenkrijg: hier moet ik u gelijk geven dat er initieel een bundeling van krachten heeft plaatsgevonden tussen Vlamingen en Brabanders, maar uiteindelijk deden de steden Gent en Brugge niet mee (vandaar "boerenkrijg") aan de opstand. Uiteindelijk zou de opstand vooral geschraagd worden door Brabantse voormannen en uitgevocht in de Kempen. Ook die oorlog is m.i. geen afdoende voedingsbodem voor een verenigde Vlaamse natie.

Ik bewonder uw enthousiasme voor een zaak, al is ze niet de mijne, maar ben niet overtuigd door uw onzorgvuldige opsomming van feiten.

(Als ik geen flamingant of Belgicist ben, wat dan wel? Misschien een humanist, die geen oplossingen zoekt in staatsgrenzen.)

#57423

johan vandepopuliere

 

@ Raf, traveller en Eric Jans.

Mochten we abstractie mogen maken van geschiedenis en cultuur, dan zou een nederlandstalige regio in Europa van 20 miljoen mensen de meest praktische politieke structuur vormen. Gedaan met vertalingen van gerechtelijke dossiers om processen te vertragen, gedaan ook met wederzijds onbegrip wegens onvoldoende kennis van de andere landstaal, schaalvergroting van media, ... de voordelen zijn legio.

Helaas vraagt het verschrikkelijk veel energie om dat te realizeren. De koningshuizen staan in de weg, Brussel is een zwaar geval in die context, ...

Bovendien kunnen we de culturele verschillen en historische context niet wegdenken. De spreektaal is anders geëvolueerd. De sporen van het calvinisme zijn heel anders dan de katholieke. Nederland is een natie van zeevaarders en veroveraars. Belgen (Vlamingen én Walen) zijn door jarenlange bezetting door allerlei machten wantrouwig jegens overheden, individualistisch en goed in plantrekkerij. Nederlanders geloven wel in een krachtige staat, zijn erg collectivistisch (kijk naar hun inzamelacties en de ploegsporten) en leven naar de regel.

Dan toch maar Vlaanderen? Het probleem Brussel blijft evengoed onoplosbaar en zoals ik al aangaf, bestaat er wel een collectief wantrouwen jegens België, maar geen afdoende basis voor een "Vlaamse natie", misschien wel cultureel maar zeker niet historisch.

Mijn belangrijkste standpunt is dat heel de Vlaamse zaak heel veel energie kost die we beter investeren in efficiënte oplossingen voor het leven van "de mensen"/"de burger". Het succes ervan is hoogst twijfelachtig en we hebben in deze globale context echt wel andere katten te geselen.

#57435

raf

 

@johan vandepopuliere:

In de feiten, dat moet ik toegeven, heb je Eric Jans hier het nakijken gegeven. Als het over de grond van de zaak gaat, verliest jouw verhaal wel van zijn samenhang.

Eric Jans' uitspraak: 'Maar de geschiedenis werd ons opgedrongen, zij is wat ze is en wij hebben vandaag een Vlaamse entiteit waar we het beste van gemaakt hebben' klopt als een bus, en de (historische) verdeeldheid kan toch enkel maar gekoesterd (en bevorderd) worden door degenen die een andere agenda hebben.

'Misschien , een humanist, die geen oplossingen zoekt in staatsgrenzen.'
De facto gaat het conflict in dit land over grenzen. Wie op voorhand zegt dat grenzen niet belangrijk zijn, geeft de tegenstanders die kennelijk wel om grenzen geven, een royaal geschenk. Zou humanisme ook niet kunnen betekenen dat de belangen van de eigen omgeving (gezin, familie, gemeente, vul zelf maar in) aan bod moeten komen? Als individu kan je je solidair verklaren met de hele wereld, maar zijn je individuele belangen ook niet mede afhankelijk van die van de omgeving? Alleszins, als ik deel uitmaak van een Vlaamse entiteit, en als deze in een conflict komt waarin haar integriteit op het spel staat, dan voel ik mij aangesproken. Ben ik daarom een nationalist?

#57444

johan vandepopuliere

 

Ha! Raf, ik ben opgetogen over je argumentatie omdat ze de kern van de zaak raakt, ook raakt aan mijn levensbeschouwing en de pijnpunten van die levensbeschouwing bloot legt. Om niet in oeverloosheid te vervallen antwoord ik eerst op je eindvraag.

"Als ik deel uitmaak van een Vlaamse entiteit, en als deze in een conflict komt waarin haar integriteit op het spel staat, dan voel ik mij aangesproken. Ben ik daarom een nationalist?"

Neen. Wie zich aangesproken voelt omdat zijn omgeving wordt bedreigd, hetzij fysiek, verbaal, moreel of conceptueel, waarin hij als individu met alle gevoelens en houding jegens de gemeenschap in opstand komt (hetzij fysiek, ...) is geen geweldenaar/opruier/fundamentalist/nationalist, ... maar een mens. Ja, opkomen voor de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt is een humane reactie.

Mijn humanistische levenshouding komt bijvoorbeeld in conflict met zichzelf wanneer ik door een Vlaams Belanger wordt gered uit de klauwen van een straatbende van allochton afkomst. Zie in dat verband de film "the vigilante" die dit moreel conflict mooi blootlegt.

Dan de uitspraak van Eric die volgens jou klopt als een bus. We zitten de facto met een entiteit Vlaanderen: dat Nederlandstalige deel van België, met zijn taalgrens, zijn eigen media, zijn politieke structuur na opeenvolgende staatshervormingen. Ik zal de entiteit Vlaanderen niet ontkennen, net zomin als de entiteit België. We zitten er mooi mee, met die entiteiten. Ik ben er niet gelukkig mee (zie hoger) maar ik aanvaard ze, beide.

Ik kom wél in het geweer als het streven naar een integraal Vlaamse entiteit overmatige proporties aanneemt, en voorgesteld wordt als een oplossing voor veel prangende politieke en sociale problemen, of erger nog, een "natuurlijke, logische" structuur. Er is een verschil tussen aanvaarden wat er is en streven naar meer van datzelfde.

Maken we deel uit van een Vlaamse entiteit? Ja. Wordt die entiteit bedreigd, als omgeving van mijn individu? Hmm, dat weet ik nog zo niet. Iemand die in de rand woont, ervaart dat wellicht anders. In mijn meest empathische bui zoek ik mee naar oplossingen voor de problematiek in de rand, maar die empathie is niet van een andere orde dan mijn medeleven voor grondwettelijke schendingen in Noorwegen of Chili. Ik word er niet door gehinderd in mijn dagelijks functioneren.

Indien er al dreiging is voor ons dagelijks leven, komt die veel meer door de houding van de VS in internationale kwesties of de Kyoto-overeenkomsten, door de moorden van (vermoedelijk) fundamentalisten op Bhutto en andere democraten in islamitische landen, wat op wereldschaal en dus ook hier, voor scherpere tegenstellingen zorgt.

Ja de moord op Bhutto raakt me, ervaar ik als een bedreiging. Dat franstaligen in Halle op franstalige Brusselse politici kunnen stemmen niet.

#57458

EricJans

 

@ Johan Vandepopuliere:

Hoe rijmt u:

<<"Als ik deel uitmaak van een Vlaamse entiteit, en als deze in een conflict komt waarin haar integriteit op het spel staat, dan voel ik mij aangesproken. Ben ik daarom een nationalist?">>

met:

<<Ja de moord op Bhutto raakt me, ervaar ik als een bedreiging. Dat franstaligen in Halle op franstalige Brusselse politici kunnen stemmen niet.>>

Kijk eens: zeg me nu eens of u - bij BELGISCHE verkiezingen! - méér gevraagd wordt om uw politieke voorkeur uit te spreken over het gewicht van uw stem als burger inzake culturele vraagstukken in EIGEN land dan wel dat u bij diezelfde BELGISCHE verkiezingen zich moet uitspreken over het te volgen buitenlandse beleid inzake Pakistan.

Begrijpe wie kan?!

U klinkt alsof u zich bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen bij uw stem gaat laten leiden door dramatische gebeurtenissen in een Nieuw-Zeelands Maori-dorp!

Ik van mijn kant voel me als burger genoodzaakt om bij Belgische verkiezingen een beoordeling uit te spreken over Belgische verantwioordelijkheden, niet over Pakistaanse.
Misschien is het wat kort door de bocht, hoe ik het hier schrijf, maar ik blijf erbij dat u zich in de feiten tegenspreekt.

Een bij Belgische wet - na lange, jarenlange procedures! - veroordeeld eenzijdig Franstalig privilege lijkt u - hoe Belgisch geüindoctrineerd! - wég te redeneren met een 'elders-is-het-zoveel-erger'.
Ja... dat verwijt ik u: kop in het zand onder veel humanistische mist.

Zegt u mij eens: wat was het milieuboxenschandaal in het licht van de honger in Ethiopië? Waarom zouden de schuldigen moeten vervolgd worden; het is een belachelijk probleem als je dat vergelijkt, niet?!

Wat zijn onze formatieproblemen vergeleken bij een aardbeving in Azië waarbij tienduizend mensen omkomen?

Wat was in de jaren '80 het probleem van Cockerill-Sambre vergeleken bij de Tsjernobielramp?! Blijft niettemin vandaag toch mijn vraag, beste Johan: moesten we - Tsjernobiel of geen Tsjernobiel - die vele miljarden in de dode Cockerill-put gestoken hebben of beter in een stevige uitbouw van een Waalse economische heropstanding door bijvoorbeeld een KMO-politiek te voeren zoals Koning Willem I die al vóór 1830 in Wallonië had willen voeren?!

Ik ben ditsoort onnozele niets-terzake-doende vergelijkingen (die zgn. ruimdenkendheid moeten bewijzen maar eigenlijk een verantwoordelijkheidsvlucht inhouden) meer dan kotsbeu in dit land.
U laat het voorkomen (en daar bent u op uit, blijkbaar!) alsof een Vlaming die zich wél druk maakt om zijn eigen land en de machtsverhoudingen in zijn eigen land, ongevoelig zou kunnen of willen zijn voor wereldproblemen à loa Pakistan.

Dit is ronduit belachelijk, het wordt voortdurend toegepast in de media en ja... ook hier zit een BEDOELING achter. Hier is ze: bij gebrek aan argumenten (waar het in een parlement en in een rechtbank toch om gaat dacht ik!) haalt u de zielige verkoopstruck van de roze olifant erbij. Zie daar: een roze olifant in Pakistan! Dát is pas erg. Maar B-H/V? Wie houdt zich daar nu mee bezig.
Welnu; volgens de laatste verkiezingen kennelijk de meerderheid van de bevolking in Vlaanderen. Democratisch genoeg? Belangrijk genoeg?

#57460

aa

 

En om het helemaal af te maken: nog eentje om het af te leren. In de 'Vlaams-Belgische' media gaat het niet om maatschappelijke keuzes inzake staatsorganisatie... neenee... het ging zogezegd om kanseliersverkiezingen!
(Je kan hier verdomme nog niet eens een onnozele staatssecredaris van het zevenste knoopsgat rechtstreeks verkiezen!!!)
Het gaat er ook niet en nooit om de vraag of de decentralisatievraagstukken in de formatie een doorbraak kennen; neenee... het gaat om de vraag 'of Leterme het kan?'. [Of Leterme WÁT kan? Zijn politieke programma verraden? Zijn beloften (die hem nota bene deden winnen!) GEHEEL doorslikken?]

En zo gaat het ook niet om B-H/V of de staatshervorming; neenee... het gaat dezer dagen om Pakistan... want dát zijn pas échte problemen! En morgen is er een andere 'talk of the day' en dan gaat het daarover!
WAT HEEFT HET ÉNE MET HET ANDERE VANDOEN? Niets, nul, nada, rien, nichts, nothing!
Djiezes Kraaist! Doe met zoiets aan politiek!

#57468

raf

 

@johan vandepopuliere:

'Ik kom wél in het geweer als het streven naar een integraal Vlaamse entiteit overmatige proporties aanneemt'

Die overmatige proporties zijn eerder relatief: er zit 'maar' een defensieve politiek achter. Nergens is er van Vlaamse zijde een agressieve wil tot inlijving van grondgebied of tot vernederlandsing van anderstaligen. Als er al stemmingen zijn, Vlaamse meerderheid tegen Franstalige minderheid, dan gaat het om de verdediging van het welbegrepen eigenbelang, na jarenlange oeverloze palavers (meer dan 40 jaren ivm de inspectie op de Franstalige scholen). Idem dito met regelgeving van de Vlaamse regering. De Franstaligen zouden zich eens moeten informeren over de taalwetten in Québec (waarbij de Franstalige positie vergelijkbaar is met de onze), dan zouden ze merken dat wij relatief gesproken 'watjes' zijn.

'en voorgesteld wordt als een oplossing voor veel prangende politieke en sociale problemen'

Iedereen heeft kunnen vaststellen dat zelfs het kleinste of
meest onnozele probleem dat in de laatste jaren is opgedoemd, tot verschillende inzichten en/of voorstellen tot oplossing heeft geleid in het noorden en het zuiden, met fataal uitstel of eindeloos geredetwist als gevolg.
Zoveel te meer gold en geldt dit voor de 'prangende politieke en sociale problemen'.
Niet voor niets zijn meerdere politici die een federaal kabinet hebben beheerd (Vandenbroucke is het voorbeeld bij uitstek) bijna 'gedegouteerd' naar het regionaal niveau overgestapt.
Er is geen nationale identiteit in dit land. Het is ieders recht dat te betreuren maar het verandert niets aan dit feit. Waar pogingen worden ondernomen om die identiteit toch geforceerd ingang te doen vinden, vind je steeds bij nader toezien een agenda die het daglicht schuwt.
Ik blijf erbij: daar de problemen oplossen waar ze op de minst ingewikkelde manier kunnen opgelost worden, in de deelstaten dus. Laat daar de natuurlijke politieke tegenstellingen volop spelen. Wat dat betreft ben ik jaloers op de Nederlanders: 2 parlementaire kamers, 1 regering.

#57481

Karel von Moresnet Esperanto

 

De situatie der Franstaligen in Canada (hoofdzakelijk: Québec) is vergelijkbaar met die van de Nederlandstaligen in België (hoofdzakelijk: Vlaanderen). Als de Franstaligen in Québec strenger zijn dan de Nederlandstaligen hier, zijn er dan plaatsen in Québec waar Engelstaligen geen linguïstische rechten hebben. De vraag is simpel, het antwoord ongetwijfeld ook.

#57486

raf

 

@Karel v M E:

Ik begrijp waar je naar toe wilt en dus antwoord ik met een vraag: hebben Franstaligen die zich vrijwillig zijn komen vestigen in Vlaanderen weinig 'linguïstische rechten'?

#57496

dendof

 

@Karel

In Quebec wordt ook het "privaat" gebruik van het Frans in sommige gevallen geeist, terwijl dat in Vlaanderen vrij is onder art 30 van de Belgische grondwet.

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/...

51. Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins.

Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français.

...

52.1 Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d'exploitation, qu'il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu'il n'en existe aucune version française.

Les logiciels peuvent être disponibles également dans d'autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d'un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes.
...

54. Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l'article 52.1, dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n'y soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.

...

58. L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.
O ja, Karel, je bent een lamzak. Doe in het vervolg je eigen research.

#57501

johan vandepopuliere

 

Nog 1 keer aan Eric Jans, maar het bewust fout interpreteren van mijn standpunten (belgicist, ultrarelativist) begint me op mijn zenuwen te werken. Ik heb niet gezegd dat problemen niet moeten opgelost worden omdat er elders ergere zijn, en ik heb al helemaal niet gezegd dat wetteloosheid toegestaan is afhankelijk van de ernst! Ik antwoordde aan Raf dat de problemen in de rand mij als humanist niet raken noch me bedreigen in mijn leefomgeving, maar dat ik er wel begrip voor opbreng. U gaat te ver in het verdraaien van woorden, nadat u zich ook al niet ernstig heeft getoond inzake de weergave van feiten. U beledigt ("zielige verkoopstruc") en beschuldigt valselijk ("verantwoordelijkheidsvlucht") en dat terwijl uw gesprekspartner beleefd blijft en zijn respect uitsprak voor uw enthousiaste verdediging van uw zaak.

Dan aan Raf.

"Zoveel te meer gold en geldt dit voor de 'prangende politieke en sociale problemen'.
Niet voor niets zijn meerdere politici die een federaal kabinet hebben beheerd (Vandenbroucke is het voorbeeld bij uitstek) bijna 'gedegouteerd' naar het regionaal niveau overgestapt."

Ik moet toegeven dat de uitspraken van Vandenbroucke over de werking van ministeries in federale aangelegenheden mij doen twijfelen hebben. Ik meen niet dat hij uit degout is overgestapt, maar wel om politiek-strategische redenen, maar dat er een irritatie bestond bij de fundamenteel verschillende visie bij sommige (PS-gesprekspartners) en vooral veel onwil om mistoestanden te bestrijden in ziekenhuizen bezuiden de taalgrens en de gezondheidszorg in het algemeen.

Ik heb daar over nagedacht en ben tot nader order van mening dat niet de Waalse cultuur hiervoor verantwoordelijk is, maar wel de cultuur binnen de PS, waarin clientelisme, machtsgeilheid, verspilling, nepotisme, zelfs maffiositeit schering en inslag waren. De PS is daar nooit voor afgestraft, in tegendeel, haar Vlaamse tegenhanger die veel minder mispeuterd heeft, kreeg de boter op het hoofd.

Het feit dat de PS nooit afgestraft is, geeft misschien wel een problematische houding aan, waarover ik hier nu niet wil uitweiden. Feit is dat de PS EINDELIJK verkiezingen had verloren en er een kans was om sleutelposities te laten bezetten door de MR, een partij waar veel meer ernstige figuren rondlopen en die een intentie tot goed bestuur en moderniteit vertoont.

Om de heilige koe van een staatshervorming te realizeren, zit de PS mee in de regering. Ik begrijp dat de "believers" van een staatshervorming dat slikken, maar met mijn overtuiging is dat een enorme blunder. De pasage van Flahaut heeft mij er allerminst van kunnen overtuigen dat de PS een fundamentele verandering heeft doorgevoerd. De stallen zijn niet uitgemest, integendeel, men kan zich weer een tijdje laven aan de macht.

Om het met Tienpondt te zeggen: aarg, iejl aarg.

#57520

Karel von Moresnet Esperanto

 

Dendof: deze kwalificatie van "lamzak" hoefde niet, het opzoeken van die wettekst ook niet echt. Hoewel Vlaanderen (officieel althans) niet intervenieert in privaat taalgebruik, is de reglementering hier drastischer: zo exclusief mogelijk territoriaal.

Een Engelstalige (toch zeker van Québec afkomstig) kan, waar hij zich in Québec bevindt, het Engels gebruiken (onderwijs e.d.). Dit is, mutatis mutandis niet zo met het Frans in Belgisch Vlaanderen. De regelgeving jegens taalkundige minderheden in Québec is derhalve, ruim gesproken, soepeler dan in Vlaanderen.

#57521

Karel von Moresnet Esperanto

 

raf: niet alle Franstaligen zijn zich in Vlaanderen komen vestigen. Er zijn er wel die hier eeuwen woonden uit Vlaanderen vertrokken.

#57545

raf

 

@Karel v M E:

Speelt de territorialiteit geen rol in Québec? Wat gebeurt er als een 'randgemeente' door inwijking verengelst?

#57547

Karel von Moresnet Esperanto

 

@raf:

Ik denk wel dat die een rol speelt, maar ze is niet zo hermetisch. Zo kunnen Engelstaligen waarvan de ouders ook in het Engels schoolliepen in Québec wel onderwijs genieten in hun taal, ongeacht de plaats waar ze wonen. Engelstalige inwijkelingen dan weer niet.

#57552

dendof

 

@Karel

De situatie in Vlaanderen is exact dezelfde als in Wallonië, en is er grotendeels op verzoek van de Walen gekomen in 1932.

Er is geen enkele objectieve reden om specifiek je ergernis op de Vlamingen te richten en ze als een xenofoob volkje voor te stellen.

zie ook http://lvb.net/item/5153

#57586

Karel von Moresnet Esperanto

 

@dendof: ik ben een vergelijking met Québec aan het vervolledigen. Wat komt Wallonië nu weer plots hierbij doen??? Bovendien heeft 'xenos' hier geen pas, want 'xenos' is een vreemde, en een franstalige is helemaal geen vreemde.

#57589

EricJans

 

@ Johan vdP:

1. Wat Walsch is valsch is... zeker uit conciences werk... maar ook middeleeuws denk je? Ik heb er nooit bewijs van gezien. dat echter in de outer en heerd-periode de oneliner gebruikt werd hoeft geen twijfel te lijden. Oude volksliedjes met die tekst erin stammen immers uit de periode 1795-1815! Waalse ratten rol uw matten, wat walsch is valsch is... het was allemaal in zwang in die periode tot aan de Slag van Waterloo. Maar of dat historisch aan de Brugse metten toe te schrijven valt lijkt me weinig waarschijnlijk: heerschappen uit Namur vochten mee aan Vlaamse zijde!
Ik hoop dat het uw beeld wat kan bijstellen.

2. 'was hij (Arnold V, inderdaad, niet II, die was stichter van 'Bokrijk' en ook de abdij van Averbode... waardoor ik me steedt vergis, 1000 x excuus!) niet aanwezig... er is bewijs van dat hij wel degelijk een heer heeft samengesteld waarmee hij ter hoogte van Brabant is blijven steken (in 't bier?). Géén onzin. En het wijst wel degelijk op een politieke betrokkenheid.
Lees het eens juist bij Wiki:

<<Zoals zovele anderen geloofde hij waarschijnlijk niet in de overwinning en maakte hij een omweg en bracht een bezoek aan Jan II, hertog van Brabant. Arnold was bondgenoot van diens vader, Jan I van Brabant o.m. tijdens de slag bij Woeringen omdat zijn aartsvijand, de prinsbisschop van Luik zich in het andere kamp bevond.

Twee van Arnolds leenmannen, Willem en Jan van Pietersheim, namen wel deel aan de Guldensporenslag.>>

Het is die betrokkenheid (en niet in het minst zijn aanhorigheid met zijn Land van Loon aan het 'Graafschap Vlaanderen'!)
Of mag dat historisch niet meetellen? En waarom niet? Is dat dan politiek-hitorisch niet van tel?
Ook daar: B-Limburg stond niet 'los' van Vlaanderen, nóch van Brabant... ook en zéker niet historisch!!! Terwijl precies dát telkens weer - met veel uitgesloof en uitvergroting! - dé argumentatie blijkt te zijn die de bovenhand en de nadruk krijgt in de Belgische geschiedschrijving... zoals het Belgicisten past, natuurlijk.
Immers: wat weerhield de graaf om wél deel te nemen aan de slag? Juist: een gebrek aan geloof in de slaagkansen op een mogelijke overwinning. De kaarten lagen toen (gevoelsmatig) niet zoveel anders verdeeld dan vandaag, kennelijk.

Zou Arnold zoals jij gedacht hebben: 'ik erken de Vlaamse entiteit maar ook de Belgische (jij)/ toen 'Franse'(Arnold V)?

Maar zeggen dat 'Loon niet aanwezig was en niet politiek betrokken'... dat gaat evenmin. De mensen kenden toen niet minder verfransingsdruk dan nu... al deed die zich in andere vormen voor dan nu, natuurlijk.

3. Boerenkrijg: de steden deden niet mee, zegt u. Hoe konden zij? Zij waren bezet! Maar dat lijkt u niet te vermelden. U vergeet te zeggen hoe dat kwam dat de steden niet mee deden. Brabantse voormannen, ja én Vlaamse én Limburgse. Maar niets daarvan in uw 'visie'. Behalve de rappe conclusie waarvoor het niet dienen kan: een symbool van Vlaamse eenheid. Wel... ik ben het feestelijk oneens met u. Zo simpel is dat.
Alsof er geen historische nuanceringen zijn aan te brengen in de Franse eenheid, of de Nederlandse of...
Doet dat iets af aan die eenheid? Maar natuurlijk niet!
Bij ons wél: wij moeten ook de Belgicisten (die alleen maar een naakte staatsgreep van 1830 hebben om zich op te beroepen!) hier steeds maar tevreden houden. Belachelijk, zeg ik! Ronduit belachelijk!

#57590

EricJans

 

... en dan hebben we het nog niet over de historische banden gehad tussen Loon en Luxemburg, waardoor de oude Vereenigde Nederlanden weer mooi in beeld ziouden komen.

#57616

dendof

 

"Wat komt Wallonië nu weer plots hierbij doen?"

Welk gedeelte van "De situatie in Vlaanderen is exact dezelfde als in Wallonië, en is er grotendeels op verzoek van de Walen gekomen in 1932." had je niet verstaan?

#57624

Karel von Moresnet Esperanto

 

Een voorspoedig Nieuwjaar aan alle deelnemers.

@dendof: ik had dat gedeelte over 1932 heel goed verstaan, maar we waren over Québec bezig. Nu we toch over 1932 schrijven, dat verzoek om tweetaligheid niet algemeen gangbaar te maken kwam inderdaad van Wallonië (in zijn toenmalige gestalte). Wallonië had toen zijn linguïstische roots overboord gegooid om massaal naar het Frans over te gaan. Maar dan kan ik denken als Vlaming: als zij zich willen verarmen is dat hun zaak.

#57626

dendof

 

"Maar dan kan ik denken als Vlaming: als zij zich willen verarmen is dat hun zaak."

Dat kan jij wel denken, maar de wet is dezelfde voor Vlamingen als Walen. De Vlamingen moeten ofwel zichzelf "verarmen" (jouw woorden) of de wet respecteren.

#57627

Karel von Moresnet Esperanto

 

@dendof: de wetten zijn Belgisch. Het zijn dus Belgische wetten die de Vlamingen verarmen.

#57629

dendof

 

"Het zijn dus Belgische wetten die de Vlamingen verarmen."

Als je bedoelt met "verarmen" dat een Vlaming gegarandeerd in het Nederlands kan geholpen worden op het openbaar vervoer of in het ziekenhuis in Vlaanderen, dan is Brussel inderdaad veel "rijker".

#57634

Karel von M.E.

 

@dendof: beide gebieden zijn even arm: je kan er de facto maar in één taal altijd terecht, vroeger waren dat er meer: vandaar de extrapolatie naar Québec.

#57635

raf

 

@Karel von M.E.:

Is dit de vaststelling van het fiasco van 'Le rêve belge'?

#57636

Karel von M.E.

 

@dendof: dit is sloganesk, maar als je wil: in het Groothertogdom heeft men tweetaligheid kunnen realiseren, dankzij het ontbreken van Belgische territorialistische eentaligheidswetten

#57638

dendof

 

@Karel

Je wil het blijkbaar niet snappen.

Brussel is wat er gebeurt met Vlaanderen als mensen zoals jij hun zin krijgen.

#57640

Karel von M.E.

 

@dendof

Ik snap natuurlijk je angsten, maar waarom moet elke Vlaming ze met je delen? Als mensen als jij hun zin krijgen, worden andere Vlamingen droevig. Een verdeeld volk, jammer, jammer...

#57653

EricJans

 

@ Karel von M.E.

<<Een verdeeld volk, jammer, jammer...>>

Oh, Karetje, we hebben in de sxties in Leuven de 'Walen Buiten' gegooid en ik kan je gerust stellen: daarover bestaat onder Vlamingen zeer weinig verdeeldheid.
Wees gerust: we voeren een hare strijd maar het komt dik in orde met Vlaanderen: Belgique verdwijnt elke dag weer een beetje méér.
En wat de verdeeldheid betreft: je lijkt je tot doel te stellen die te zaaien.
Ik vind je daarom een schoft maar wens je toch een gelukkig nieuwjaar. Geniet van het laatste volle jaar Belgique, zou ik zeggen. Volgend jaar 2009 stort het staatje als een kaartenhuisje in elkaar. Komt goed hoor, geloof me. Ik beloof het je.

#57654

Bob de Beenhouwer, niet Bob de Bouwer

 

Coburg Code ? Bedoelt u niet Cobourg-charcuterie, gerookte ?

#57661

DLT535

 

@Eric Jans:

"Walen buiten" was een actie tegen de Walen, zo mag de schandalige teneur van deze fraaie slogan laten verstaan. Zoals @dendof haal jij er bewust weer de Walen bij. Wat hebben die in 's hemelsnaam met de taalstrijd te maken?

#57662

Karel von Moresnet Esperanto

 

DLT535 is Karel von M.E., de veilige driehoek, door België brutaal ingelijfd

#57713

EricJans

 

@DLT535:

Wat Walen daarmee te maken hebben? Kijk bijvoorbeeld eens naar 'Moresnet'... dit oud-Limburgse dorp. En dat is maar 1 heel klein voorbeeldje.

#57776

Karel von M.E.

 

Moresnet dient terug onafhankelijk te worden.

#57911

Karel von M.E.

 

Oud-Limburgs dorpje? De hoofdstad van het Esperanto, onafhankelijk van 1816-1919, tot Bokrijk degraderen, dat is wel Belgische betutteling die Moresnet best kan missen.

Slechts 1 gebied zal in 2008 op legitieme wijze België verlaten: Moresnet.

#57924

EricJans

 

@ Karel von M.E.

Toch even opmerken dat noch de Nederlanden noch Nederland ooit hun aanspraken op 'Kelmis' (want daarover gaat het, hé) hebben opgegeven. Ik kende de zeer bijzondere geschiedenis van het esperantostaatje en misschien moet het maar weer opgericht worden, inderdaad, bij het uiteenvallen van België... het (ten onrechte) nogal Waals-gezinde Welkenraedt ligt een beetje in de weg, maar Eupen en Sankt-Vith zouden zich bij je Esperanto-Vrijstaat kunnen aansluiten. Vandaag zijn deze gebieden allemaal deel van (ook niet toevallig) Duitstalig België. Prachtige regio.

Maar: Kelmis behoorde wel degelijk tot 'Hertogdom Limburg'.

Het hertogdom Limburg in de enge zin, zonder de andere drie landen van Overmaas, omvatte rond het jaar 1600 de volgende plaatsen, die alle in Habsburgse handen bleven en nu in België liggen, vrijwel alle in de huidige provincie Luik

nu Nederlandstalig, en in de huidige provincie Limburg:
slechts één plaats: Teuven, waarbij ook Remersdaal (inclusief Opsinnich) hoorde; beide kernen zijn nu een deel van de gemeente Voeren.
De rest ligt nu in de provincie Luik:

in het nu Franse taalgebied:
de gemeente Aubel
de gemeente Baelen, met Membach
in de gemeente Dalhem: Mortroux
de gemeente Herve: de stad Herve en omliggende (Chaineux en Charneux), Grand-Rechain en Julémont
in de gemeente Limburg: Limburg zelf, Bilstein (Bilstain) en Gulke (Goé)
in de gemeente Pepinster: Soiron
de gemeente Blieberg, met Gemmenich, Homburg, Montzen, Moresnet en Sippenaeken (dat bij Teuven hoorde)
de gemeente Thimister-Clermont
in de gemeente Verviers: Petit-Rechain
in de gemeente Welkenraedt: Hendrikkapelle
verder ten zuiden van Luik nog een exclave met delen van Anthisnes (Baugnée, Tavier en Villers-aux-Tours), Neupré, Esneux en Sprimont
in het nu Duitse taalgebied:
het grootste deel van de gemeente Eupen
de gemeente << K E L M I S >>, met Neu-Moresnet en Hergenrath
in de gemeente Lontzen: Walhorn
in de gemeente Raeren: Eynatten en Hauset

Als Belgique ophoudt te bestaan, zal Kelmis kunnen terugvallen op de oude verdragen tussen Willem I en Pruisen: daarin staat het laatste reële statuut van Kelmis immers geboekstaaft. Daarbij dient te worden opgemerkt dat Nederland zijn aanspraken op dit gebied nooit heeft opgegeven... in tegenstelling tot Duitsland en hoe België evolueert valt te bezien. Nederland 'zou' zeker 'minstens' mee aan de ondrhandelingstafel kunnen zitten.

#73867

Benoit

 

Beste Mensen,

Hoe interessant als vlaming in wallonie wonende dit allemaal te lezen...
Gaat dit allemaal niet iets te ver? Zijn er niet mensen die hier dingen schrijven die een beetje gefrusteerd zijn en dit op een of andere manier proberen uit te leggen en de fout ergens naar toe te schuiven?

Als we nu samen eens gelukkig proberen te worden?