Impact van bloggers

9 januari 2008 in de vroege uurtjes. De Standaard rolt van de persen, de online editie is beschikbaar in HTML en enige tijd later ook in PDF. In die krant staat op pagina 37 dit te lezen:9 januari 2008, 11u19. Op zijn blog ergert Michel Vuijlsteke zich aan de subjectiviteit van het artikel.

Is dàt de manier waarop tegenwoordig in een kwaliteitskrant geschreven wordt? De belachelijke tv-psycholoog. Minderbegaafden en andere sukkelaars. Verder mag u nog alles eten, als u uw pilletjes pakt, meneer de “journalist”?

De kritiek van Michel Vuijlsteke leek mij op het eerste gezicht terecht. Althans, in de mate dat het stuk bedoeld was als verslaggeving en niet als duiding, column of opiniestuk. Niemand zou er immers aanstoot aan nemen indien een Rudy Vandendaele zoiets in zijn wekelijkse Humo-column zou schrijven. Het probleem zit dan ook niet zozeer in de subjectiviteit of in het taalgebruik, maar in het ontbreken van een duidelijke scheiding tussen berichtgeving en opinie. Of niet? Laten we eens kijken wat er nog meer in dat beige kader bovenaan die mediarubriek "De Bebouwde.Com" te lezen staat.
"Eén op vier sekst met ex. (...) Eigenlijk moet er staan: één op vier vrouwen die de tijd hebben om enquêtes bij de Flair in te vullen, heeft seks met haar ex."

En nog:
"Belgen zijn eigenlijk Turken. (...) Of Genk nu door Turkije geannexeerd wordt, staat nog niet vast."

Grappig. En nu wordt het duideljk: die hele rubriek in het kader bovenaan De Bebouwde Com is één langgerekte tongue-in-cheek pastiche waarin de draak gestoken wordt met het boulevardgehalte van media en showbiz. Of waar op zijn minst enige studentikoze humor wordt gebruikt als excuus om in de ernstige De Standaard over luchtige onderwerpen als Britney Spears te mogen schrijven.

9 januari 2008, omstreeks 14 uur. Nu wordt het pas echt interessant. De Standaard past zijn online editie aan. Het woord "belachelijke" wordt geschrapt. "Minderbegaafden en andere sukkelaars" wordt vervangen door "minder fortuinlijke medemensen". Kortom, ergens op de redactie van De Standaard heeft iemand ofwel het artikel van Michel Vuijlsteke gelezen, ofwel gelijklopende gedachten gehad. De eerste optie lijkt mij de meest waarschijnlijke.

Mijn conclusie: Eentje om te bewaren als voorbeeld van de impact van bloggers op de mainstream media. Dit was echter geen kwestie van objectiviteit of grof taalgebruik, maar een kwestie van het wegknippen van spitante mediaberichtgeving met een knipoog ten voordele van kleurloze politieke correctheid. Opiniëring, humor en kritiek zijn, binnen de juiste context, ook vormen van correcte journalistiek. Maar als het de bedoeling was om van De Standaard een grijze brij zonder pit te maken: goed bezig.

Reacties

#58241

mrtos

 

Ik stond ook perplex van de verregaande subjectiviteit in dit stukje, toen ik het vanmorgen las. Ik had bijna een mail gestuurd naar de redactie dat dit toch echt niet kan. Het lijkt me dus niet geheel onwaarschijnlijk dat iemand anders dat wel gedaan heeft, zonder te moeten vermoeden dat men op DS die specifieke blog leest.

#58242

mrtos

 

In pakweg de Humo zou ik dit trouwens niet aanstootgevend vinden. Maar als je klikt naar een 'serieus' nieuwsbericht op DS online vind ik het toch ongepast van de journalist om even langs zijn neus weg ook Dr. Phil de grond in te boren.

#58244

Cogito

 

Waarom Michel Vuylsteke en blogs?

Even goed kan het een ziedend telefoontje van `t wit paterke geweest zijn, niet?

#58245

dendof

 

Het probleem dat ik zie is dat wanneer het online artikel wordt gerepliceerd uit de database:

http://www.standaard.be/Art...

alle context verloren gaat. Dat mensen hierover vallen is dan ook te verwachten.

#58246

LVB

 

@mrtos: "Maar als je klikt naar een 'serieus' nieuwsbericht op DS online"

Dit was eigenlijk geen serieus nieuwsbericht, maar dat blijkt eigenlijk pas als je de papieren krant ziet.

#58255

bram

 

Komaan, iedereen die vijf minuten naar Dr. Phil gekeken heeft, neemt die man toch niet ernstig. Hoe kan je dan een nieuwsbericht over die man ernstig nemen? 'Belachelijk' is dus op zijn plaats. Meer zelfs, die man breekt zijn gasten op een inhumane manier af, dat vind ik pas erg.

Met de woorden minderbegaafd en sukkelaar heb ik geen probleem. Ze krijgen in deze context wel een zeer negatieve bijklank, maar laat 'belachelijk' weg en het klinkt al veel minder cru. De woorden minderbegaafd en sukkelaar zijn geen grof taalgebruik.

#58257

Michel Vuijlsteke

 

Oh. Al wie vij minuten naar Dr. Phil gekeken heeft, ziet een man die binnen de grenzen van het medium bijzonder zinnige dingen zegt. In alle geval is dat wat ik er in zie.

Maar dat is wellicht inschatting en persoonlijke smaak.

Ik betwijfel ten zeerste, overigens, dat de aanpassing op DS er gekomen is naar aanleiding van wat ik schreef, eerder omdat de artikels op de de site los van hun papieren context bestaan, en dus soms anders moeten gesteld worden.

#58261

Matthieu

 

Het mag dan al niet de meest serieuze rubriek van De Standaard zijn, maar toen ik het deze morgen las, schrok ik toch ook wel even. Dit specifieke artikel gaat toch een stukje verder dan de andere artikelen van deze rubriek.

#58262

BC

 

Dr. Phil... tja... hij zegt wel soms eens zinnige dingen zeker? Ik heb hem nog nooit bezig gezien. Maar het volgende vind ik positief (uit oude versie van de wiki over hem): "McGraw does not emphasize discovering the cause of emotional distress earlier in life, and instead focuses on behavior modification therapy ? that is, changing a behavior without necessarily investing time in discovering the cause of an unwanted behavior."

#58263

Herteleer

 

Vreemd verschijnsel vind ik Dr. Phil en zijn progje.
Hij ventileert m.i. heelaf en toe correcte ideeën, en maakt hier en daar correcte inschattingen (zoals iedereen op tijd en stond?) maar de betuttelende, patronizerende wijze waarop, doet mij persoonlijk over de nek gaan.
Anderzijds is het aan zijn 'invitées' om zich niet te laten behandelen als onmondige dwaaskloten.
Geef mijn Portie Phil toch maar aan Fikkie.

#58264

Een De Standaard Abonnee

 

Het grappige is dat de on-line pdf nog altijd de oorspronkelijke versie bevat:
http://www.standaard.be/Kra...
(enkel voor abonnees toegankelijk).

Er is dus een verschil tussen de pdf-versie en de tekst-versie, wat niet echt getuigd van kwalitatief werk.

Normaal gezien duidt de Standaard een nieuwe versie van het artikel ook steeds aan met UPDATE. Dit is hier niet gebeurd, waarschijnlijk in de hoop dat het niemand zou zien?

#58277

OutlawMike

 

Vuylsteke heeft zoveel gevoel voor humor als Keira Knightley tetten.

#58278

OutlawMike

 

O pardon. Mijnheer Vuylsteke M. vindt grapjes met betrekking tot gegradueerden in de Edele Menschwetenschappen evenzeer ongepast als de spot drijven met onze op het balkonfront iets minder rijkelijk bedeelde vrouwelijke medeburgers.

#58294

wouter

 

zowel het dr phil artikel als het flair-artikel over "sex met ex" staan in de rubriek beroemd en bizar en daar wordt wel eens meer met ironie gegooid om het luchtig en grappig te maken/houden.

heb goed zitten lachen bij het flair-artikel dus opzet geslaagd wat mij betreft ! Heel erg jammer dat DS zo'n dingen wil wegmoffelen achteraf.. moet kunnen toch in zo'n rubriekjes ?

#58295

Bompa

 

Een rechts conservatief van Texas, die zegt wat zowat elke psycholoog vertelt, die 'family'-values propagandeert, ..., tja dat is effectief en inderdaad zeer belachelijk.
Een iedereen die ooit een psycholoog consulteerde is een minderbegaafde en een sukkelaar. Voila zo weet u dat nu ook.

#58298

Michel Vuijlsteke

 

Mijnheer M. Outlaw: mijn achternaam is verkeerd geschreven. Ik ijs een rechtzetting!

#58300

publius

 

Door de toon van het artikel in combinatie met de context van Dr. Phil op zicht, geven omkadering genoeg om noch Dr. Phil, noch het artikel zelf ernstig als duiding op te vatten ?

Als Koen Meulenaere in zijn column iets schrijft, dan neem je dat toch ook niet letterlijk ? schrijft hij daarom steeds onwaarheid ? Ik wil het niveau van Meulenaere niet vergelijken met dàt artikel van MV maar in die vaagheid en overschreiding van feit en fictie zit net het fascinerende van het lezen van zo'n opinie. Ofwel ben je het eens en glimlach je eens, ofwel denk je "zever" en haal je de schouders op en ga je verder.

Figuren als Spear (en vele anderen ) zijn gewoon zielig vanaf een bepaald moment in hun leven, maar de "boekskes" bewijzen dat er een publiek bestaat dat niet zonder zijn wekelijkse emo-intake kan. Spears en alikes surfen op die golven en af en toe (eigenlijk eerder regel dan uitzondering) tuimelt er eentje van de plank(en).
Ik denk dat het eerder impressario's en andere "omringenden" zijn die met de vette vissen gaan lopen en er mee kunnen omgaan. Trouwens, de meeste sterren worden "gemaakt".

So, who cares about Spears & likes ? (behalve de aandeelhouders en werknemers van de "boekskes" en nu dus ook bloggers ;-) ?

Zo'n bijdrag is een "bluggertje"

#58317

mrtos

 

Wel publius, in de online editie is het inderdaad niet duidelijk dat dit geen duiding, maar opinie is. Er staan talrijke artikeltjes op DS online over het hoederecht van Britney en de onterving van Paris die geen dergelijke kwinkslagen bevatten. Dat DS online het artikeltje aangepast heeft, bewijst dat ze het zelf ook fout vonden om dit zo uit zijn context te trekken.
In het hoofdartikel van DS online, bijvoorbeeld, verwacht je toch ook geen opiniestuk? Opinie of satire wordt normaalgezien als dusdanig aangegeven, hetzij expliciet, hetzij door de context. Dat ontbrak hier compleet.

#58342

johan vandepopuliere

 

De Standaard slaagt er inderdaad steeds minder goed in om haar ernstige stukken te onderscheiden van tongue-in-cheek of satire. Wie de web-versie van de krant bekijkt, moet waden tussen het gebraak over Hilton & Britney om de ernstige artikels te vinden. Onlangs stond er zelfs in dat "de Amerikaanse roddelpers interesseert zich voor Sarkozy en zijn relatie met Bruni". Is dàt nieuws?

En dan moet ik toch ook de verdediging van RV op me nemen. Als hij zich vrolijk maakt over dr. Phil, dan zal het in heel wat fijnzigger scherts zijn dan "belachelijk" en "sukkelaars". Het stukje was van een laag journalistiek allooi, tongue-in-cheek of niet. Ik erger me zodanig de jongste tijd dat ik op het punt sta mezelf te dwingen er niet meer heen te surfen.

#58343

Nicolas

 

@ Michel Vuijlsteke: ik wil ook wel ijsjes.

#58344

Jan metdepet

 

Een korte verwijzing naar de staking van scriptschrijvers kon Dr. Phil op een fatsoenlijke manier de grond inboren. Maar die inbreng mogen we natuurlijk niet meer van de Vlaamse pers verwachten.
Ik weet wel dat ik volledig naast de kwestie l.l maar ik moest het effe kwijt.

#58358

OutlawMike

 

Mij goed. Vuijlsteke heeft zoveel gevoel voor humor als Keira Knightley tetten.

#58360

joe

 

"impact van bloggers op msm"

no offence, maar ze zouden die aanpassing toch ook gedaan hebben na een lezersbrief of een lezersreactie op hun site?

#58363

Cogito

 

... Of een telefoontje van 't wit paterke?

#58365

James Ulrich

 

Wellicht kan Dr. Phil eens langsgaan bij Ron Paul. Die spoort namelijk ook niet en heeft hoe dan ook professionele hulp nodig. Zie: http://www.luxetlibertas.co...

#58367

A.Rouet

 

Ron Paul, 8% in New Hampshire? Was me ontgaan en ik heb er hier, van hen die na Iowa grote voorspellingen deden, weinig over gelezen. Als er in de "Live free or Die"-state amper 4% libertariërs zijn te vinden, mogen we dus verwachten dat het voor Paul en zijn dubieuze aanhang, wat de ganse US betreft, andermaal 'Amada-cijfers' worden. Het lot van extremisten.

#58385

Pieter_Cleppe

 

@A.Rouet: Ron Paul haalt uiteraard niet veel stemmen, gezien het feit dat zijn posities immers zeer radicaal zijn. Niettemin heeft hij wel invloed. Net zoals Amada, deel van een extreem-linkse 1968 - beweging die tot de dag van vandaag grondige invloed heeft op onze samenleving. Deels positief, wat betreft de ethische bevrijding, maar deels ook heel negatief, op het economisch vlak, waardoor we nu heel wat armer zijn dan we hadden kunnen zijn.

"Extremisme" is op zich niet af te keuren. Duitsers en Belgen die onder de Hitler-dictatuur bijvoorbeeld extreem gekant waren tegen de dictator, worden terecht als verzetshelden geëerd. Gematigdheid, gezond verstand en diplomatisch vermogen zijn allemaal zeer waardevol, maar ze mogen bepaalde fundamentele waarden niet in het gedrang brengen.

Ron Paul verdedigt een radicale variant van het liberalisme, waarbij hij onder meer het beleid van centrale banken en het buitenlands beleid van de Amerikaanse regering frontaal aanvalt. Meer en meer wordt duidelijk dat die twee beleidsdomeinen aan radicale herdenking toe zijn, dus het is goed dat er eens iemand fors aan de boom schudt.

#58405

Briggs

 

Ron Paul had 8% in New Hampshire (CNN, http://edition.cnn.com/ELEC... )

#58406

Nicolas

 

Ron Paul maakt inderdaad weinig kans. Ik begrijp eerlijk gezegd ook niet hoe hij er in slaagt zo veel geld binnen te rijven, terwijl hij slechts een zeer kleine basis heeft. Op internet is hij wel populair maar dat is te danken aan een kleine groep die enorm veel post ten voordele van hun kandidaat.

#58409

A.Rouet

 

@ Briggs
Lezen, nadenken en tellen svp., zo kom je aan 4%, more or less.

#58410

James Ulrich

 

By the way: Ron Paul schreef en publiceerde niet alleen racistische nieuwsbrieven, maar liegt ook nog eens als hij dat ontkent. Zie:

http://www.reason.com/blog/...

http://www.luxetlibertas.co...

Paul geeft het libertarisme nu toch wel een heel slechte naam, terwijl de libertarische ideologie op zich wel interessant is.

#58422

Nicolas

 

Ik denk dat A. Rouet eigenlijk niet kan tellen of alleszins niet logisch redeneren. In zijn visie bestaan de kiezers van New Hampshire voor de ene helft uit Democrats en voor de andere andere helft uit Republicans. Dat kan evenwel heel goed anders liggen, in het voordeel van de één of de ander. Zo vergeet A. Rouet ook dat misschien niet iedereen is gaan stemmen die stemt in een nationale verkiezingen enzoverder. Voorverkiezingen is meer voor militanten.

Het percentage van RP kan dus hoger liggen maar enorm hoger dan ook weer niet. De impact van RP moet dus niet overdreven worden. Zijn fervente aanhangers wekken alleen die schijn.

#58429

A.Rouet

 

Amerikakenners en/of -columnisten weten dat het er in NH tussen Republikeinen en Democraten ,in aantal stemmen, vaak nek aan nek aan toegaat. Maar toegeven, zelfs in de 'Live free or Die'-state is 4% voor Paul waarschijnlijk een aantal percenten te hoog geschat. We zullen het nooit weten.

#58439

Nicolas

 

Dat klopt inderdaad dat het er heet aan toe gaat in New Hampshire bij de general elections, maar je kan de cijfers van de primaries in New Hampshire niet zomaar extrapoleren naar de uiteindelijke nationale verkiezingen.

Maar om eens iets te melden wat A. Rouet over het hoofd ziet: libertariërs hebben vaak een afkeer van kiesplicht of gaan vaak niet stemmen (denk maar aan de persiflage door South Park) Bovendien is er een beweging in de NH van Free State die libertariërs aanzet om naar NH te verhuizen. Het is daarom juist dat RP niet veel percentage haalt, maar dat zegt niets over het aantal libertariërs in NH.

Maar om kort te zijn, ik deel met LVB de mening dat RP een crackpot is.

#58536

James Ulrich

 

De bekende Zweedse libertariër Johan Norberg heeft overigens ook gereageerd op de nieuwsbrieven.

Zie: http://www.luxetlibertas.co...

Goed om te zien dat er nog verstandige libertariërs zijn.

#58663

Elhaz

 

Internet in het algemeen en de blogosfeer in het bijzonder zijn een zegen voor het vrije woord. Feiten en gebeurtenissen die door de MSM niet opgepikt worden of doodgezwegen wegens een ander agenda kunnen nu door wie open staat en er naar zoekt aan het licht komen.
Zo ben ik zeer gecharmeerd door de filmpjes van Pat Condell op youtube.
Maar de laatste dagen spant http://www.ezralevant.com toch de kroon. De manier waarop de man de vrije meningsuiting verdedigt tegenover een ambtenaar van de plaatselijke gedachtenpolitie is indrukwekkend. Ga kijken en geniet.
Wanneer horen we hier iets over in De Standaard?

#58820

jonas mortier

 

Beste,

Aangezien ik geen email-adres vond, dan maar zo.

Ik wilde even uw aandacht vragen voor de nieuwe blog van de Laatste show, te weten: de laatste blog.
Misschien interesseert het u een klein persberichtje of een link te posten rond dit initiatief.

‘De Laatste Blog’ biedt allerlei extra’s aan die van ver of dichtbij met DLS te maken hebben, van schrijfsels van de stoet gasten die in het programma passeren, over muzikale tips van De laatste showband, langs beelden van de repetitie (een improviserende eddy wally!) tot gewoon gare onzin. Je vindt deze zaken en meer op http://www.delaatsteblog.be

Alvast bedankt,

Jonas Mortier
De Laatste Blog

#58835

Nicolas

 

Het niveau van De Standaard boert toch achteruit. Zeker als je de kop leest van volgend artikel: http://www.standaard.be/Art...
"Musharraf zoekt Europese vriendjes"...

Is dit een analyse of een opinie?? De zin straalt subjectiviteit uit. Zelfs als is de man een dictator, je moet objectief blijven als journalist.

#86391

Jan Boeykens

 

Michel Vuijlsteke die zich ergert aan de subjectiviteit van een artikel.... Dat is waarschijnlijk als grap bedoeld.

#86394

dendof

 

Lap, bovenop onze huistrollen hebben we er nu nog een pedo-trol bij.

Moet gij niet achter kinderporno op het internet gaan zoeken, Boeykens?

#87041

Jan Boeykens

 

@ Michel dendof

Ik vond het alleen maar grappig, mijn beste Michel, dat jij je aan de 'subjectiviteit' van een artikel in De Standaard ergerde.
Meer niet.

#87051

dendof

 

Zo de waard is, beste pedotrol, zo vertrouwt hij zijn klanten.

Iemand die ongefundeerd anderen beschuldigt van sockpuppetry, daarvan is de kans groot dat die zichzelf van sockpuppets bedient.

#87116

Jan Boeykens

 

@ Michel dendof

Die uitspraak is zeker van toepassing op jezelf, mijn beste Michel.

Maar om het terug over 'subjectiviteit' in bepaalde krantenartikels te hebben...

Je zegt dat je je daaraan ergert, zelfs als het een vorm van studentikoze humor is alhoewel men die dikwijls op je blog aantreft.

Als je met je 'objectiviteit' de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie bedoelt, dan ben je in ieder geval een lichtend voorbeeld in de bloggersjournalistiek.

#88738

Michel Vuijlsteke

 

dendof en ik zijn één en dezelfde! Alles wordt duidelijk! :)