Kloof met burger is schuld van Reagan en Thatcher!

Knack: Ineens ontdekten politici ook "de kloof met de burger".

Rik Coolsaet: Die was het gevolg van de vaandelvlucht van de politiek. Het is begonnen met Margaret Thatcher. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot aan de komst van Thatcher was de samenleving verzekerd tegen ziekte, werkloosheid en ouderdom. Maar net op het moment dat mensen bang en onzeker ware'n, en geconfronteerd werden met krachten die ze niet meer de baas konden, trokken politici de beschermende mantel van de verzorgingsstaat weg. Zegden ze: 'Jullie zijn groot en wijs en sterk genoeg om op eigen benen te staan. Zoek het voortaan zelf maar uit. Trek uw plan. (...) De jonge Verhofstadt - Baby Thatcher - was natuurlijk ook een kind van zijn tijd. De geschiedenis is een eeuwige slingerbeweging. In de jaren zeventig boden de welvaartsstaat en de recepten van John Maynard Keynes geen antwoord meer op de economische crisis, met haar inflatie en werkloosheid. En dus grepen mensen als Margaret Thatcher en Ronald Reagan terug naar een economische doctrine die sinds de grote crash van Wall Street in 1929 in de vergetelheid was geraakt: alle macht aan de markt! Zo weinig mogelijk staat. Het gevolg was dat de burger zich door de politici in de steek gelaten voelde en op zijn beurt riep: "De pot op!".

Prof. Rik Coolsaet, geïnterviewd door Piet Piryns en Hubert Van Humbeeck in Knack, 20 februari 2008

Reacties

#59857

Briggs

 

Tja, Coolsaet is dan ook medewerker geweest op een socialistisch kabinet...bij mijn weten toch.

#59858

Cogito

 

stomverbaasd lees ik dit ... die man MOET opzettelijk liegen? Niemand gelooft werkelijk zoiets.

Ik hoor het wel eens meer van linkiewinkies. Neem de werkelijkheid, draai ze om en je hebt een linkse mening.

Laatst vertelde ik een linkiewinkie hoe ik dacht over de Islam. Hij vond dat ik geindoctrineerd was door de MSM ...

#59860

traveller

 

Coolsaet schrijft toch in Knack, dat vod dat zich permitteert 't Pallieterke neerbuigend als een vodje onbelangrijk papiet te beoordelen.

#59861

Lawrence

 

Man man man pure demagogie! Adolf zou trots zijn op zijn linkse collega. Dankzij Raegan die de lasten tegen alle kritiek in drastisch verlaagde is de amerikaanse economie gigantisch gaan herbloeien en zakte de werkloosheid zoals nooit tevoren.
Die informatie is Rik allicht totaal gepasseerd. Meer info vind je op http://www.workforall.org maar je gaat goed moeten zoeken in de archieven...

Typisch typisch links. Zucht!

#59863

LVB

 

Op de eerste Zwarte Zondag verklaarde Wilfried Martens op de televisie dat de opgang van het Vlaams Blok (ook een gevolg van "de kloof met de burger") de schuld was van Guy Verhofstadt en zijn (eerste) Burgermanifest. "Verhofstadt heeft met zijn Burgermanifest de bevolking opgezweept en de anti-politiek aangewakkerd", iets in die trant.

#59864

Lawrence

 

Ik was echt overtuigd dat de kloof te danken was doordat linkse omhooggevallen zelf-verklaarde intellectuelen van mening waren dat ze beter weten wat goed voor de burger is dan hijzelf, bijgevolg niet luisteren naar de signalen v.d. mens in de straat, belastingen verhogen, de onveiligheid negeren en de import aan oosteuropese en islamitische criminelen niet aan banden leggen. Net op die themas waar o.a; het VB mee scoorde. Maar ik kan natuurlijk mis zijn met 1 miljoen mensen... Koolzaad bewijst met zijn naïeve demagogie waarom de kloof is ontstaan, namelijk het weigeren van de realiteit in te willen zien wanneer die blijkt te vloeken tegen de linkse kerk. Arme burgers dat ze met dergelijke zieke fanatiekelingen opgezadeld blijven. Ik bedoel, sla dat frauderend tuig electoraal tussen de touwen, decimeer hun resultaat en nog zit dat mee aan de onderhandelingstafel! Erger dan kakkerlakken!

#59868

Avondlander

 

En door zo'n oelewappers worden jaarlijks honderden eerste bachertjes 'onderwezen'...

#59876

Lawrence

 

@Avondlander: wees maar zeker dat ik er zal op toezien dat mijn dochter later op school niet te lijdenheeft onder dat links onverdraagzaam tuig. De VUB bvb staat op de black-list. Moeten ze Thevissen maar niet liquideren.

#59877

dendof

 

In mijn tijd noemden we Pol & Soc soms ook wel eens minzaam "de vuilbak".

#59878

A.Rouet

 

Dus Lawrence, jouw dochter mag niet op zoveel verdraagzaamheid van haar vader rekenen dat ze op haar achttiende zelf vrij haar studiekeuze bepaalt?

Jouw tijd dof? En ik maar in de mening verkeren dat de richting Pol & Soc van na de WO2 dateert.

#59882

isaiah

 

@nicolas: volledig mee eens. Coolsaet lijkt me een belezen en beschaafd man, maar wel het type dat alleen leest wat in zijn kraam past. Voor een hoogleraar politocologie is dat eigenlijk ongehoord. Ik kan op zijn tijd een goed onderbouwd stuk van een of andere marxistische intellectueel wel pruimen, ook al gaat het lijnrecht in tegen wat ik denk, maar wat Coolsaet produceert vind ik dermate gespeend van niveau dat ik me tegenwoordig echt over een fysieke weerzin moet heen zetten om zijn verzinsels te aanhoren/lezen. Marc Vanfraechem heeft een tijdje geleden - daarbij geïnpireerd door Karel van het Reve - de zin van hoogleraren politicologie in vraag gesteld. Ik weet niet of dat naar aanleiding van de strapatsen van Rik Coolsaet was, maar het zou mij niet verwonderen.

#59885

Briggs

 

Nicolas: Kwil ni moeilijke doen maar had Engels het niet over Historisch materialisme en is Marx's Dialectisch materialisme eigelijk e ander zijn uitvinding emanerend uit de toepassing van Hegels dialectiek door Marx?

#59886

Briggs

 

isaiah: Coolsaet zijn sterktepunt is vooral zijn analyse van het Belgische buitenlands beleid. Het bovenstaande citaat komt uit het college Lange Termijn trends in wereldpolitiek en dat is veel meer speculatief & afhankelijk van zichtspunt maar bij Coolsaet weet je dat.

#59889

Peter Fleming

 

- ten eerste: ik denk dat er niets mis mee is dat mensen wat meer verantwoordelijk worden gemaakt voor zichzelf ipv dat ze voor het minste probleempje onder de hoede van vadertje Staat gaan schuilen
- ten tweede: Coolsaet insinueert dat de grote Depressie veroorzaakt is door de ongelimiteerde markt, daar mag hij me toch eens een bewijs van leveren

#59895

Briggs

 

Nicolas: Precisering.

#59898

fcal

 

Wat een windbuil die Coolsaet! De joernalist, die hem zogezegd ondervraagd komt anderszijds niet verder dan wat instemmend gesnuif.

Waarom wordt het bankroet van de door Coolsaet zo geliefde Britse verzorgingsstaat niet ter sprake gebracht? Tijdens de 3de Labour-regering Wilson later Callaghan werd Groot-Brittanië in 1976 onder curatele gesteld door het IMF als een 'ontwikkelingsland'. De regering mocht geen uitgaven meer doen zonder het fiat van het IMF.

De invoer werd beperkt, de Britse toeristen mochten op hun reizen alleen wat zakgeld meenemen (deviezencontrole) enz...
Verder werd de maatschappij en vooral het bedrijfsleven getroffen door een regelneverij zonder voorgaande. Zowel Wilson als Callaghan hadden hun sporen verdiend onder Attlee, die rantsoenering ettelijke jaren na WO2 socialistisch verstrengd verderzette. Het werd een regelrechte ramp.

En in de winter van 1978-1979 was het hek helemaal van de dam. Er braken overal stakingen uit, de gehele maatschappij werd ontwricht. Er werd overwogen de oorlogsnoodtoestand uit te roepen om het leger in te zetten. Het was de bekende "Winter of discontent".

Toen werden er verkiezingen gehouden en Thatcher won deze. De kloof tussen de burger en de politiek werd tijdelijk gedempt.

#59907

pepperjack

 

Ach, die prof wordt heel de tijd opgevoerd als specialist, maar mij is nog altijd niet duidelijk in welke branche juist.

Ik heb hem nog nooit verder zien geraken dan het (dan nog mank) herhalen van algemeenheden ivm buitenlands beleid. Of doet hij aan extreme bronbescherming en kan hij daarom nooit meer toelichting geven dan een doorsne 'waarnemer'?

Bovenstaande tekst lijkt mij zonder meer stompzinnig. Hij suggereert dat het voor Tatcher en Reagan goed was, maar in dezelfde tekst geeft hij aan dat dat 'goede' systeem wel failliet was gegaan...vóór Tatcher en Reagan er waren, óf dat er beter oplossingen mogelijk waren via méér interventie. Genre Renard zeker? Sterk.

Persoonlijk denk ik trouwens dat de politiek toen nog ondoorzichtiger, ondemocratische er vuiler was dan op heden. Er bestond zo goed als geen controle-mogelijkheid over de handelingen der hoge heren. Wat toen aan ongeoorloofde en onrechtvaardige macht verankerd werd in (semi-)staatsgeorganiseerd verband, zijn we vandaag nog aan het opkuisen.

Maar goed, als hij bedoelt dat onwetendheid tot zalige (mentale) rust kan leiden, dan heeft hij een punt. Een dom punt.

Ik moet het eerste inhoudelijke woord uit deze prof nog horen. Thevissen, nota bene de enige politicoloog die er tot nogtoe in slaagde een efficiënte pol(l)-barometer op te zetten, zou voor minder ontslagen zijn.

#59909

LVB

 

Kan iemand mij uitleggen waarom iedereen het hier over "politicoloog" heeft, terwijl de correcte term "politoloog" is?

#59910

raf

 

@luc:

Zowel politicoloog als politoloog zijn gebruikelijk (van Dale). Maar, politoloog staat niet in Het Groene Boekje. Volgens van Dale komt het uit het Hoogduits.

#59911

Cogito

 

Politoloog, al mag het een aanvaard Nederlands woord zijn, is toch echt geen taal? Het moet natuurlijk politicoloog zijn, net als authentificatie en geen authenticatie.

#59915

pepperjack

 

hm. Enige reden in mijnen hoofde is gebrek aan precisie.

#59931

ivan janssens

 

Onze goeie oude VRT zegt:

"Beide varianten zijn correct. Politicoloog is het gebruikelijkst"

http://vrttaal.net/taaldata...

#59932

Briggs

 

Euhm mensen...Coolsaet is een Filoloog geen politoloog of politicoloog.
http://www.rikcoolsaet.be/n...

#59933

LVB

 

Hm, ik hoorde en las in de MSM tot nu toe altijd "politoloog" en nooit "politicoloog", vandaar wellicht mijn foute veronderstelling. Een Google search op Nederlandstalige pagina's leert bovendien dat "politicoloog" vaker gebruikt wordt dan "politoloog".

#59939

Lawrence

 

@A.Rouet: Ik wil mijn dochter een opleiding laten krijgen die erop gebaseerd is dat ze haar eigen weg kan en mag vinden. Dat ze m.a.w. niet opgezadeld wordt met een nazistische fascistische levensvisie de er enkel op uit is het eigen ideaal op te dringen en iedereen die zich ertegen verzet met alle mogelijke manieren kapot te maken, gaande van ontslag, gerechtelijke processen, boycotten op radio en tv, advertenties weigeren in de krant en zelfs de ultieme prijs: het leven erbij inschieten. Een universiteit die met dergelijke zaken meedoet op een bewuste manier is niet goed genoeg voor mijn nageslacht. Maar ze zou mijn dochter niet zijn moest ze de linkse ellende zelf niet snel doorhebben. De woorden van verdraagzaamheid en tolerantie zijn enkel sluiers rondomhun waanzinnige daden, waar de simpelsten van geest natuurlijk intrappen. Neen, dat is niet mijn definitie van verdraagzaamheid, mensen uit vakbonden gooien, boycotten, voor de rechtbank dagen enz enz. Je moest beschaamd zijn mocht je dat steunen.

#59940

Lawrence

 

Als Rik is een politoloog of politicoloog of whatever is, dan kan je meteen een creatuur als Marc Spruyt politoloog noemen. Beiden ontbreekt elk neutraliteitsgevoel. Beiden zijn zo doorweekt van extreem-linkse ideologieën dat ze geen goed woord over hun tong krijgen over al wat liberaal is. Ze drammen voortdurend aan hun luisteraars (voor zover die er nog zijn) op hoe slecht rechts wel is. LDD is een populist die geen oplossingen aanreikt. Hmm, mischien moet Rik toch even de site bezoeken. Anderzijds is de linkse oplossing ook niet veel soeps. 1) Belastingen heffen of verhogen en 2) afschaffen en verbieden. Daarmee heb je 99,99% v.d. oplossingen van links. En dat werkt niet. Als we met onszelf eerlijk zijn en we kijken eens verder dan dit Belgenlandje, dan zien we dat bvb Ierland en Denemarken om er maar 2 te noemen aanzienlijk minder links zijn dan wij en het zeer goed doen. In feite, overal waar centrum-rechts aan het bewind is gaat het plots veel beter. Men verlaagt de lasten en de economie herleeft. De werkloosheid daalt en iedereen is gelukkig.

HEt probleem van de vervuiling kan enkel aangepakt worden door technologische vooruitgang ttz. door een alternatief op het verbrandingsprincipe te ontdekken. Dat zal allicht sneller gevonden worden in een wereld waar bedrijven niet op alles gepakt worden, niet op alles moeten betalen en niet door vakbonden tegengewerkt worden dan in onze huidige wereld. In die zin houdt extreem-links de menselijke evolutie ronduit tegen. Bedrijgen worden beschouwd als pure geldmonsters die hard moeten worden aangepakt. Tja, zo kan het nog lang duren.

Wat frappant is is dat links een wereld creëert waar steeds meer zelfbeschikkingsrecht wordt afgenomen in naam van het collectief, waardoor mensen zich ongelukkiger voelen. Mensen willen van nature vrij zijn. Neem hen dat af en er ontstaat een innerlijke strijd. Men wordt boos. Boos op de staat, boos op diegenen die hen virtueel gevangen zet. Want in plaats van een nieuw salon te kunnen kopen wordt het aan de belastingen gegeven die er huizen mee bouwen voor figuren als Fehrye Erdal en consoorten. Natuurlijk is dit onrechtvaardig. Dus de mensen worden verzuurd. En al die buikgevoelens zijn volgens de creators ervan te danken aan hun concurrentie!

Je moet echt achterlijk zijn om dat niet in te zien. Ik kan dan ook onmogelijk begrijpen waarom mensen nog op deze linkse roofvogels stemmen.

#59944

ivanhoe

 

"En dus grepen mensen als Margaret Thatcher en Ronald Reagan terug naar een economische doctrine die sinds de grote crash van Wall Street in 1929 in de vergetelheid was geraakt: alle macht aan de markt!"

Kan er mij eens iemand uitleggen waarom de crash van wall street in 1929 geen gevolg was (of net wel) van de vrije markt? Dr is niet zo veel van op het net te vinden, vind ik.

#59946

mrtos

 

Ik vind het wel degelijk relevant dat Coolsaet in de eerste plaats journalist en SP.a partijgetrouwe is, die pas op latere leeftijd door anderen binnengeloodst is op een academische post. Het zet zijn artikels in het juiste perspectief.

#59957

lvanc

 

Briggs,

Ik probeer je klein dispuutje met Nicolas te volgen maar ik kom er zelfs niet toe te begrijpen wat je eerste bericht bedoelt. Kan je in het vervolg het Nederlands hanteren of minstens aanduiden om welke taal het gaat, dan haal ik er het juiste woordenboek bij?

#60041

Briggs

 

Lvanc: Whatever. (& Nicolas).

Nicolas schreef "Iemand die hakt op de communisten maar niet weet wat Marx's Dialectisch materialisme is, kan de communisten niet ten volle bekritiseren."

Dialectisch materialisme is de basis voor het orthodoxe socialisme (of communisme), dat klopt. Alleen is het geen 'uitvinding' van Marx maar van Dietzgen. Marx sprak over Historisch materialisme.

Het was een opstoot van me tegen Nicolas. Nicolas schreef daarop volgend "Coolsaet weet ongeveer waar het overgaat bij Reagan en Thatcher maar voor niet de essentie en daarom vervalt hij een lauwe linkse toogpraat."

Die kritiek klopt niet. Coolsaet weet wel waarover het gaat, hij kent de ideologische essentie wel. Daar ligt het probleem niet.

Het probleem bij het citaat zit vervat in de retoriek, dat neerkomt tot: Vaandelvlucht van de politiek = Reagan & Thatcher = minder Staat = negatief (veroorzaakte meer onzekerheid door 'mensen in de steek te laten op een kwetsbaar moment').

De kritiek die men hierop moet uiten is niet onvoldoende ideologische kennis (zoals Nicolas dat deed) maar politieke neutraliteit. Iedere mens is een subject, bij de ene komt dat meer naar boven dan bij de andere. Het Britse kiesstelsel is een First Past the Post, zoals bij de Amerikaanse presidentiële verkiezingen (de grootste wint). Het was dus een grotere groep ('meerderheid') kiezers die vroeg naar die zogenaamde 'vaandelvlucht'. Is er dan sprake van een Vaandelvlucht v/d politiek? Waar de 'Vaandelvlucht v/d politiek' quasi op neerkomt is dat politici moeten regeren en hun electoraat verloochenen (goed oud paternalisme).

De tekst nu gesnopen?

#60056

Briggs

 

Simplificatie in een interview. Nicolas, lijkt dat niet ietwat logisch?

Neen. Dietzgen - bij mijn weten - sprak als eerste over dialectisch materialisme. Het is Marx die het ging uitdiepen als concept maar onder de noemer historisch materialisme (die is ook dialectisch). Tot daar volgen we. Ik zou eerder stellen dat X een primitieve computer uitvond en het was Y die het verder 'perfectioneerde'.

Je moet Coolsaet begrijpen en zijn boek (Macht & Waarden i/d wereldpolitiek) gelezen hebben om 'Vaandelvlucht v/d politiek' te begrijpen als concept. Het komt neer op "Klassiek liberalisme/libertarisme, alles wat te maken heeft met privatisering & 'minder Staat' " = Vaandelvlucht. Vaandelvlucht in een periode van onzekerheid, dat mag niet - volgens Coolsaet. Waar Coolsaet blijkbaar geen rekening mee heeft gehouden is dat het een meerderheid aan kiezers was die gekozen hebben voor dat beleid, ze vroegen ernaar. Thatcher kon geen premier worden zonder politieke campagne, zonder de 'verkiezingen' te hebben gewonnen...Reagan ook niet. Er is dus bij Reagan & Thatcher geen Vaandelvlucht van de politiek.