Voorzichtig omspringen met peilingresultaten

We kunnen er tegenwoordig niet naast kijken: allerlei peilingen worden via krantenkoppen tot nieuwsfeiten uitgeroepen. "Vlaams Blok grootste partij", of "België wil niet barsten". De verstandige mediaconsument doet er goed aan deze krantenkoppen met de nodige kritische zin te interpreteren.

Vooreerst stuurt de concrete verwoording van de vraagstelling de ondervraagde personen al in een bepaalde richting. Vorige week titelde Le Soir dat slechts 4% van de Vlamingen wil dat Vlaanderen onafhankelijk wordt, en dat 93% van de Vlamingen niet wil dat België verdwijnt. "Een beetje vreemd, die cijfers", schreef De Standaard, "want volgens een peiling van TNS-media in mei kiest 35 procent van alle Vlamingen voor Vlaamse onafhankelijkheid". De vraagstelling in beide peilingen luidde totaal anders. Le Soir vroeg "wenst u dat België verder blijft bestaan", TNS Media vroeg "moet Vlaanderen onafhankelijk worden". Het Nieuwsblad publiceert vandaag nog een ander cijfer: 84% van de Vlamingen wil België behouden (de vraag luidde "zou u willen dat België uiteenvalt"), 12% wil splitsen en 4% heeft geen mening. 66% denkt dat België uiteen zal vallen, 23% denkt van niet."De pers snapt de peilingresultaten niet", stelt Bartel Volckaert van CARblog, een Vlaamse weblog die zich specialiseert in berichtgeving over Computer Assisted Reporting. De krantenkop in De Standaard van 27 september, "Vlaams Blok passeert nu ook in peiling CD&V/N-VA", is hem een doorn in het oog. "De Standaard blundert op voorpagina", schreef hij op CARblog. Een verschil van 0,1 procent bij een foutenmarge van 2,25% is niet significant, aldus Volckaert. Op internetjournalistiek herhaalde hij zijn verzuchting: "de Vlaamse pers begrijpt geen jota van statistiek". De opmerkingen van Volckaert kloppen vanuit statistisch oogpunt, maar zelf wil ik daar toch twee bedenkingen aan vastknopen. Ten eerste, de foutenmarge geldt voor alle partijen, en de nominale uitslag liet het Vlaams Blok als grootste partij uit de peiling komen. De foutenmarge zegt iets over de betrouwbaarheid van het resultaat (de voorspellingswaarde, zeg maar), maar het nominale resultaat van de peiling is wat het is. Een lezer van internetjournalistiek.be het stelde in een reactie: "Als ik geflitst wordt aan 140 en jij wordt geflitst aan 145 (door dezelfde multanova en die hebben een foutmarge van 10%) dan reed jij sneller dan ik". Ook dat is niet helemaal correct: de kans bestaat dat dat diegene bij wie 140 gemeten werd, toch sneller reed dan diegene die aan 145 gemeten werd, omwille van de foutenmarge. Maar het nominale resultaat van de meting is wel degelijk dat de ene aan 140 reed en de andere aan 145, met een foutenmarge die ervoor zorgt dat de betrouwbaarheid van dat nominale resultaat beperkt is. Overigens zegt zelfs de foutenmarge niet alles: een foutenmarge is berekend op een bepaald betrouwbaarheidsinterval, meestal 95% of 99%. Een uitslag van 24,3% bij een foutenmarge van 2,25% en een betrouwbaarheidsinterval van 95% betekent concreet dat er 95% kans bestaat dat de werkelijke toestand zich tussen 22,05% en 26,55 bevindt. 100% zekerheid geeft zo'n peiling dus nooit, zelfs niet binnen de foutenmarge. Ten tweede, een krant die schrijft "Vlaams Blok komt als grootste partij uit peiling", doet de waarheid geen geweld aan, ook al is het fouteninterval groter dan het verschil tussen de twee eerste resultaten; een krant die op basis van die peiling schrijft "Vlaams Blok grootste partij" maakt wel een gedachtensprong die vanuit statistisch oogpunt fout is, omdat ze geen rekening houdt met de beperkte betrouwbaarheid van de peiling.

Reacties

#2110

Reagens

 

Alle gekheid op een stokje.

1) Het Blok was al de grootste partij na de Vlaamse verkiezingen. (simpelweg omdat CD&V NV-A aparte fracties hebben en dus niet 1 en dezelfde partij zijn.

2) Het Blok zal blijven groeien zolang er geen duidelijke beslissingen en standpunten worden genomen inzake sociaal-econmische en communautaire thema's.

3) Als CD&V NV-A de grootste was met 0.1% had de kop van de krant iets in de trand van "Kartel CD&V NV-A blijft de grootste" geweest en had er niet zo over gemelkt geweest.

4) De volgende verkiezingen zijn in 2006, er kan nog veel veranderen tegen dan.

#2111

ivan

 

De Amerikaanse media zijn op dat vlak wel wat preciezer heb ik de indruk. Daar lees je vaak titels zoals: "Poll show Bush and Kerry in a statistical dead heat" ook al heeft de ene of de andere een voorsprong. Of men zal vlugger een duidelijke kwalificatie aanbrengen ("slim lead"). In plaats van "Vlaams Blok komt als grootste partij uit peiling" lijkt een titel als "Vlaams Blok nipt de grootste volgens peiling" volgens mij toch dichter bij de waarheid aan te leunen.

#2112

Ook een Luc

 

Wat niet vergeten mag worden is: toen Verhofstadt destijds met nogal moderne beleidsinitiatieven kwam, de andere traditionele partijen hem effenaf DA JOENK als ere-titel meegegeven hebben.

Het politieke gewicht dat één man toen plots in het andere schaaltje van de balans wierp, schrok heel conservatief Vlaanderen én België op.

Nu nog zijn die "andere" politici dat niet vergeten hoe monsterachtig er plots in een stilliggende poel werd geroerd.

Verhofstadt demoniseren was dus de boodschap, hij was toen, voor alle anderen, een politiek gevaar.

...

De Staatshervorming, waar notabene in eerste instantie zeker Verhofstadt niet om vroeg, maar ons wél door anderen werd opgediend, is de oorzaak van een staatsstructuur zoals we ze nu kennen.

...

De Gewestregeringen hebben macht geeist en gekregen.

De Federale regering is hooguit nog de overkapping van de speeltuin van plaatselijke politici, en dat hebben ze zelf zo gewenst.

...

Nu zich het recht nemen om via de onvolkomenheden of de onvolmaaktheden van de destijds genomen beslissingen, te zeggen dat één leider en zijn regering schuld hebben aan de warboel die er nu heerst is een leugen.

...

Alle deelregeringen worden gebruikt om politieke sterretjes hun eigen show te laten opvoeren.

De Federale regering kan grondwettelijk niet eens ingrijpen in de rotszooi die anderen in een klein deel van België veroorzaken.

...

Het resutaat is: net als in een grote vogelkooi waar verschillende soorten vogeltjes zitten, de ene soort de andere wil overroepen om zo de aandacht te trekken van zij die hun talenten zouden KUNNEN waarderen als ze niet blind en doof waren.

...

De successen enkel aan de progressieven toekennen, en de tegenslagen enkel maar naar onze Premier doorschuiven, is inderdaad van té volkse kwaliteit.

Het Blok groeit iedere dag weer omdat ze enkel en alleen en voor zichzelf één opdracht hebben, en die is: alles afbreken en er NIETS voor in de plaats zetten.

De grote massa gewillig vee laat zich daarin of daaraan vangen en meesleuren.

We hebben de leiders die we verdienen, we kozen er zelf voor, tja...

Als we het niet eens zijn met zij die IN NAAM VAN ONS het land mogen besturen, moeten zij die in naam van ons willen regeren maar eens contact opnemen met ONS, ze zullen snel weer met beide voetjes op de rond landen dan.

#2114

bvo

 

Je zou inderdaad kunnen zeggen dat binnen deze welbepaalde beperkte groep (hier: 2.000 Belgen - waarvan wellicht 1.000 Vlamingen?; dit laatste zou betekenen dat de foutenmarge nog groter is...) het Vlaams Blok als eerste partij uit de bus komt, maar deze uitspraak is niet te veralgemenen voor het volledige kiespubliek, omdat de betrouwbaarheidsintervallen voor het Vlaams Blok en de CD&V/N-VA elkaar overlappen. Zeggen dat de pers in haar berichtgeving louter naar de resultaten van deze onderzochte groep van Belgen verwees, zonder enige link met de intenties van het totale kiespubliek, is in tegenspraak met wat in de media is veschenen (zoals de vergelijkingen met de voorbije verkiezingsuitslag en dus het volledige kiespubliek) en zou voor een nieuwsmedium bovendien geen enkele nieuwswaarde hebben (Wie is er nu geïntereseerd in die 2.000 Belgen zonder dat hun kiestintenties veralgemeend mogen worden?).

Het feit dat het voorspelde percentage van het Blok 0,1 procent hoger ligt dan dat van het kartel CD&V/N-VA wijst niet noodzakelijk op een zege van het Blok. Een percentageschatting bij peilingen is immers nooit helemaal exact. Wel ligt dit voorspelde percentage steeds met hoge betrouwbaarheid (bv. 95%) binnen een welbepaald betrouwbaarheidsinterval, dit is het geschatte percentage ± de foutenmarge (voor het Vlaams Blok is dit bijvoorbeeld: 24,3% ± 2,25%). De werkelijke uitslag valt dus met hoge betrouwbaarheid ergens binnen dat interval. Doordat de foutenmarge voor alle voorspellingen geldt, kan het kartel CD&V/N-VA met andere woorden net zo goed boven het Vlaams Blok eindigen. Bij een andere steekproef zou het kartel dus even goed als eerste naar voren kunnen komen.

#2116

dvn

 

1) De 'nominale waarde' van een peilingsresultaat is niet waar de journalist in geïnteresseerd is. De nieuwswaarde van de mening van deze specifieke groep van bevraagden is mijns inziens gering.

2)Als ik bvo juist lees zit de blunder niet zozeer in de boventitel "Vlaams Blok passeert nu ook in peiling CD&V/N-VA", hij vindt dit enkel best een straffe kop gegeven de resultaten van de peiling. (zoals Ivan ook al aangeeft) De blunder zit in de teneur van het hele artikel.

3)De kop van het artikel 'Blok groeit door' maakt wel een veralgemening die niet te verantwoorden is.

4)Hoewel bewonderenswaardig, is het niet voldoende quasi vrijblijvend een foutenmarge te vermelden en daarna in het artikel te doen alsof ze niet bestaat. bijv. "SPa-Spirit...wipt net over de liberalen" in hetzelfde artikel met een verschil van 1 procent.

4)De vergelijking met de multanova. Men kan inderdaad niet stellen dat de éne harder rijdt dan de andere. Wat doet men: men trekt een bepaald percentage van de meting zodat men altijd met een bepaalde zekerheid kan zeggen dat de persoon minstens die snelheid haalde. Bijv. geflitst aan 160, men noteert 144. Vergelijkbaar zou zijn dat je in de peiling van alle resultaten twee maal de foutenmarge aftrekt om dan te zeggen dat met 95% zekerheid de waarde groter is dan dat resultaat. VB 19.8%tgo. CD&V 19.7%, maar je kan nog steeds niet zeggen dat VB groter is dan CD&V.

5) De vermelde foutenmarge is bovendien nog gevleid. Er worden in totaal 2000 Belgen bevraagd, waarvan ongeveer 1000 Vlamingen. Dit maakt dat de foutenmarge zeker 3% is ipv de vermelde 2.25%.

#2117

dvn

 

Trouwens, volledig terechte eerste 2 alinea's van je betoog.

#2119

Bema

 

Al die ingewikkelde berekeningen; ik kom bijna onder de indruk! In de peilingen verliest het VB: in de werkelijkheid vroeger wint die. In de peilingen voor de laatste verkiezingen gaan ze licht vooruit. In werkelijkheid winnen ze de verkiezingen.

Voorstel, afgekeken van de sport: na het peilen een plasje maken door de peilers; je gaat nogal wat vinden vrees ik.

#2120

LVB

 

Tip voor journalisten en anderen die zich met de basisprincipes van de statistiek vertrouwd willen maken: De Vrije Universiteit van Amsterdam maakt de basiscursus "algemene statistiek" van de professoren Oosterhoff en van der Vaart online beschikbaar op http://www.math.vu.nl/sto/o...

#2122

Bema

 

Trouwens moest ik peiler zijn ik diende klacht in bij het gerecht. Zoiets van: Meneer de Juge, het volk houdt zich niet aan wat wij gepeild hebben. Het volk den bak in en alleen de peilers nog vrij.

#2123

Reagens

 

Er zijn hier andere mensen die het beter zullen weten (ben te jong om mij dat al te herinneren) maar bij mijn weten is "da joenk" die Verhofstad toen was onderuit gehaald door de vakbond(en??) en meer bepaald 1 of andere voorzitter van wie mij de naam ontschiet.

Statistieken zijn leuk als amusementswaarde, maar als weergave van (de) feiten kan men ze niet altijd ernstig nemen (zie de verschillende begrotingscijfers en hun interpretatie) laat staan als een voorspelling. Statistiek is een handig hulpmiddel maar wordt stelselmatig verkracht door politici en anderen die hun voorbeeld er bij trachten te halen. Misschien moet men (en dat gaat dan meer over begrotingen criminaliteit en dergelijke) objectieve maatstaven vastleggen die iéder jaar hetzelfde zijn. Utopie neem ik aan.

#2124

Ballie

 

Basiscursus statistiek: Een foutenmarge kan zowel 'positief' als 'negatief' zijn.

Stel (fictieve cyfers) dat het VB 25% haalt, met foutenmarge 2,50 en CD&V/NVA 24% met foutenmarge 2,50 dan wil dat enkel zeggen dat het resultaat van het VB binnen het interval [22,50%..27,50%] ligt, en de resultaten van CD&V/NVA [21,50%..26,50%].

Hieruit kan absoluut *niet* geconcludeerd worden dat VB > CD&V/NVA.

Hetzelfde geldt voor het onzin-verhaal van de multinova: 140 met een foutenmarge van 10% is *niet* meer dan 139 met een foutenmarge van 10%.

Een verplichte cursus 'statistiek for dummies' lijkt me niet overbodig voor men uitspraken doet over statistisch onderzoek.

#2125

Outlaw Mike

 

Reagens, dat was Jef Houthuys van de christelijke vakbond. Samen met Georges Debunne van de socialistische vakbond waren zij midden de jaren tachtig de tenoren van de werknemerszijde. "Da Joenk" is een quote van Houthuys afkomstig. Als ik me goed herinner heeft Verhofstadt er in twee opeenvolgende jaren als Minister van Begroting (op 33 jaar!!!) een grote hand gehad in het terugdringen van het begrotingstekort met telkens 100 miljard BF per jaar(gokje: in 1985 en 1986, maar ik kan er best een jaartje naastzitten; kan iemand dat bevestigen of corrigeren?). Verhofstadts bzuinigingswoede en eigengereide optreden kostten hem de ministerpost, onder (hoofdzakelijk) druk van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

P.S.: dat van die (ruwweg) 100 miljard is een cijfer dat me bijgebleven is; ik zou er echter niet op durven zweren dat het exact is.

#2126

Edwin

 

Nu ik in het Nieuwsblad de uitslagen (+/- 12%) lees van de Vlaamse '<<wil tot slitsing van België>>, wil ik voor alle duidelijkheid (hoe belachelijk dit ook mag klinken) nog eens duidelijk zeggen:

Stemmen voor het Vlaams Blok = België splitsen en Vlaanderen onafhankelijk.

Stemmen voor n-va = België splitsen en Vlaanderen onafhankelijk.

Men zegge het voort, a.u.b..

Zonder emotie, zonder bijbedoelingen van welke aard ook en zonder voorkeuren.

Zouden er veel kiezers zijn die dat niet weten? Ik kan het me nauwelijks voorstellen, maar ik kan me vergissen, natuurlijk.

Zou Vlaanderen nu echt vol idioten zitten die niet de minste notie hebben van welk doel zij vooropstellen met hun stem? Zijn wij analfabeten?

Ik geloof van niet.

Werken er dan idioten bij Het Nieuwsblad?

Of hoe moeten we dat begrijpen?

#2129

dvn

 

Ballie

Heeft hierboven iemand iets anders beweerd dan wat jij zegt?

In de toevoeging over de multanova, maak ik wel de volgende fout(en): het is twee maal (eigenlijk 1.96, maar soit)de standaardafwijking en je kan dan met 97.5% (niet 95%) zekerheid zeggen dat de snelheid boven die waarde ligt. En de foutenmarge werkt daar inderdaad in twee richtingen, maar om zich juridisch in te dekken gaat men ze 'naar beneden' toe te passen om toch met een grote zekerheid te kunnen zeggen 'Je reed minstens zo hard'.

#2130

dvn

 

En tot 6 tellen gaat me ook niet zo goed af :-)

#2132

Ballie

 

@dvn: ik reageerde hierop:

1) <i>"Ten eerste, de foutenmarge geldt voor alle partijen, en de nominale uitslag liet het Vlaams Blok als grootste partij uit de peiling komen."</i> (door lvb)

=> statistische onzin. De foutemarge werkt inderdaad voor alle partijen, maar misschien niet in dezelfde richting; en dus kan je (binnen de foutenmarge) dan ook geen enkele conclusie trekken.

Zo kan de foutenmarge bijvoorbeeld rekening houden met de sociologisch niet representatieve samenstelling van de ondervraagde groep (voorbeeld: jongeren zijn nog nauwelijks telefonisch bereikbaar voor enqueteurs. Dit kan de cyfers van de ene partij verhogen, of de cyfers van de andere verlagen).

2) (ivm de multinova) <i>"Als ik geflitst wordt aan 140 en jij wordt geflitst aan 145 (door dezelfde multanova en die hebben een foutmarge van 10%) dan reed jij sneller dan ik"</i>

=> idem: om dezelfde reden. Immers, de eerste keer kan die afwijking +10% geweest zijn (dus 140 + 14), en de 2e keer -10% (145 - 14).

Zo kan meetapperatuur beinvloed worden door warmte, vochtigheid, de grootte en samenstelling van de wagen, enz enz. Allemaal factoren die verschillend kunnen geweest zijn bij de beide metingen.

De meetingen van de multinova uit dit voorbeeld laten absoluut niet toe om te concluderen dat de ene wagen sneller reed dan de andere.

Juridisch moet men inderdaad de foutenmarge van de gemeten snelheid aftrekken om te kunnen zeggen 'je reed minstens zo hard'

maar nogmaals: dat laat nog niet toe om te zeggen: jij reed harder dan die andere wagen, ook al zijn de aangepaste (naar beneden bijgestelde) cyfers (uit mijn voorbeeld) respectievelijk 126 en 131 km/h

#2133

LVB

 

@Ballie: Je kan inderdaad geen conclusie trekken in verband met de voorspellingswaarde van de uitslag naar de realiteit toe. De nominale uitslag zei niet dat het Vlaams Blok de grootste partij is, dat is juist de kern van mijn artikel. De nominale uitslag van het VB in de peiling (ik herhaal: in de peiling) lag wel hoger dan die van het kartel CD&V/NV-A. Let op het verschil in verwoording wanneer we ons binnen de context van de peiling (de meting) bevinden, of binnen de context van de realiteit. Het is niet verboden om te vermelden dat 51 groter is dan 50, ook al heeft de meting een foutenmarge groter dan 0,5. Met "nominaal resultaat" bedoel ik het vermelden van de gemeten waarden, zonder vermelding van de foutenmarge. Dat nominaal resultaat zonder de foutenmarge laat ons inderdaad niet toe om *conclusies* te trekken uit de peiling of de meting, maar het nominale resultaat bestaat wel.

2) Multanova (en niet multinova, als u beledigend wordt dan ik ook: basiscursus lezen en schrijven lijkt aangewezen): ik heb toch geschreven dat de conclusie die u aanhaalt, niet correct is? Ik heb dus niet beweerd dat men kan concluderen dat de ene sneller reed dan de andere, ik schreef letterlijk: "de kans bestaat dat dat diegene bij wie 140 gemeten werd, toch sneller reed dan diegene die aan 145 gemeten werd, omwille van de foutenmarge". Ik wil er hier nog aan toevoegen dat die kans zelfs nog bestaat als er geen overlapping is in de foutenmarges, vermits foutenmarges uitgaan van een statistische betrouwbaarheidsdrempel. Schrijven dat de ene wagen sneller reed dan de andere, is iets anders dan stellen dat de gemeten nominale waarde van de ene hoger lag dan de andere. Een nominaal resultaat van een meting vermelden, is niet het trekken van een conclusie.

Ik ben het volledig met u eens over alles wat u schrijft over de situatie in realiteit en op juridisch vlak. Het is evenwel niet verboden om meetresultaten te vermelden binnen de context van een meting of een peiling. Het vermelden van meetresultaten is niet hetzelfde als het trekken van een conclusie.

U stelt volledig terecht dat men geen conclusies kan trekken uit de resultaten, maar bent u het er mee eens dat er wel degelijk een verschil bestaat tussen die resultaten en die conclusies, en dat het vermelden van een resultaat op zich nog niet neerkomt op het trekken van een conclusie? "Partij X komt als grootste uit de peiling" is het vermelden van een resultaat, "Partij X is de grootste partij" is het trekken van een (in het voorbeeld dat hier besproken werd onterechte) conclusie.

#2134

bernard

 

Er bestaat een oud boekje, titel " How to ly with statistics?".

Peilingen zijn nóg eger, me dunkt.

#2135

Lib Aria

 

Leuke discutie, interessant om volgen ook, en ja zelf zeer leerrijk.

Dit gaat, net als zo vaak in bevindingen, nog maar over cijfers en/of de interpretatie ervan.

Voor mezelf zit ik me te bedenken; wat zou dat geven als WIJ tot een vergelijk zouden moeten komen over... bijvoorbeeld: een regeerakkoord.

En wie zou onze ideeën dan met cijfers, of peilingen dan gaan bevestigen, wie zou ons correct beoordelen en wie niet?

Dit is absoluut géén ktitiek, enkel maar een doordenkertje, meer niet.

Nog dit, dat NIEMAND zich door MIJN woorden "gepakt" voelt hoor, was sowieso niet mijn bedoeling.

#2137

Koen G.

 

Ze hadden beter gevraagd: wat vindt u van de slogan "België barst"? Nog een ander resultaat.

Alle gekheid op een stokje, je moet al een bse-rund zijn als je met de Vlaamse onafhankelijkheid stunt.

Elke Vlaming heeft maar één boodschap: Vlaanderen onafhankelijk! Vlaanderen en Wallonië zijn enkel samengevoegd door een louter toeval. Moet maar eens ophouden.

#2138

jean verbeke

 

Dag Luc,

Ik keer maar terug naar jouw 'basis-artikel' en laat even de uitweidingen achterwege.

Je hebt gelijk, als je voorzichtigheid predikt wat de interpretatie van polls betreft.

Aber - dat moet er toch bij zijn - de vraagstelling 'voor welke partij ga je stemmen' is minder voor twijfel vatbaar dan de vraagstelling 'moet België barsten' of 'moet Vlaanderen onafhankelijk worden'?

Maar, dat weet jij natuurlijk ook wel!

#2182

Edwin

 

Misschien moet België barsten maar... misschien moeten we er als Vlamingen alles aan doen om er - koste wat het koste - voor te zorgen dat wij NIET de vragende partij zijn.

Immers... de vragende partij zal eerstelijns opdraaien voor de kosten, lijkt me.

Maar da's een andere discussie

#2184

palmer doubel in Waregem

 

Ik vind dit een zeer interessante discussie omdat het aangeeft dat er nog heel wat werk aan de winkelk is in deze business van de peilingen,hetzij consumentenpeilingen of politieke barometers.De markt van de enquete en onderzoeksbureaus zette ongeveer 16 miljard euro of 18,9 miljard dollar om in 2003.De omzet globaal van de publiciteitsondernemeingen was 33O miljarde omzet.De enquete firmas groeien met 3% per jaar tegenover de vorige tien jaar was er een groei van 9 %.Een van de redenen van deze achteruitgang in groei is internet,en de ontwikkeling van internetenquetes,en van internetpanels.De prijs van een onderzoek via internet is 32700 dollar tegenover 43100 dollar voor een telefonische enqyete of via interviews.De nummer één in de wereld is VNU,die onlangs nog zijn jaarboekenafdeling verkocht voor 2,O7 miljard euro.Er zijn vier wereldspelers met elk meer dan een miljard omzet. per jaar.Ze doen vooral aan accesspanel,advertising research,barometerstudies,ad hoc studies en multiklantenstudies.De drie andere wereldspelers zijn TNS,IMS Health en Kantar.De politieke peilingen onder een staal van de bevolking zijn maar een klein deel van hun activiteieten.Hoe die markt in elkaar zit weet ik niet.In de wereld is de totale omzet aan marketingbestedingen en onderzoek duizend miljard dollar.De enquetestudies betekenen nog geen twee procent ervan.Cijfers in de europese landen hieromtrent zijn mij niet bekend.Over de politieke peilingen onder a,ndere deze van de Libre en VTM zal er nog heel wt inkt vloeien.Wat gebeurt er met de ondervraging van personen die geen internet of telefoon hebben?

#2226

dvn

 

Vangdaag worden nieuwe resultaten van een peiling bekend gemaakt. VLaams Blok behaalt 26,9% terwijl ze vorige verkiezingen 24,1% behaalden. Ik dacht: 'ah, misschien toch eens keer significant beter (op de 24,1% zit namelijk geen foutenmarge) en dan kunnen we duidelijk maken dat deze discussie niet om het Blok draait.' Nu blijkt dat ze zo'n 1500 mensen hebben bevraagd, waarvan 600 Vlamingen. Mooi hoor. Is de foutenmarge zo goed als 4%. Blijkt het toch weer een non-event te zijn. Straf toch.