Het liberalisme ontstond in 1068 in Geraardsbergen

Het liberalisme is ontstaan in Geraardsbergen. De graaf van Vlaanderen veroverde in de 11e eeuw het gebied tussen Schelde en Dender: hierdoor werd Geraardsbergen een strategisch punt op de grens met Brabant en Henegouwen. Om de groei van deze kleine woonkern te stimuleren kocht graaf Boudewijn VI een stuk grond van een zekere Gerald van Hunnegem en schonk hij de inwoners in 1068 (!) een vrijheidskeure, de eerste van het graafschap Vlaanderen.

Guido De Padt in Volksbelang, april 2008 [PDF, pagina 9]

Reacties

#62720

OutlawMike

 

Kan kloppen. Het socialisme ontstond in het jaar 0 in Zottegem, en dat is daar niet ver af.

#62723

EricJans

 

@ Luc:

En de mattetaarten? En de Muur? En Manneken Pis?
Zijn dat producten van dat Liberalisme?

#62735

traveller

 

En DAT was liberalisme? Kapitalisme ja, de vrijheid werd afgekocht.
Anderzijds is het een beetje zoals vandaag, de Vlaamse slaven moeten hun kleine beetjes "vrijheid" ook steeds afkopen, telkens en telkens weer. Liberalisme? Mijn kl....

#62736

joe

 

Als ik de coureurs zie op de muur van Geraardsbergen zie ik toch weinig tekenen van vrijheid hoor. de shirt van de sponsor moeten dragen, een parcours waar je niet vanaf kan wijken, de ploegleider die instructies schreeuwt in je oortelefoontje, het moeten dulden van idiote schreeuwende supporters (de meest idiote staan te zwaaien met een leeuwevlag), etc...

#62738

Koen Robeys

 

Uim, Traveler... De *Graaf* kocht en betaalde de grond, en de Graaf *schonk* de grond aan de inwoners.

En waarom deed hij dat? Het lijkt er op dat hij dacht dat vrije inwoners en welvarender en dus weerbaarder economie op gang zouden houden dan een stel boeren en laten.

(En ik die dacht dat de Italianen van de dertiende eeuw zeer progressief waren toen ze "al" soortgelijke dingen deden. Ik ga het hele stukje maar eens lezen.)

Vanzelfsprekend zijn uitdrukkingen als "het ontstaan van het liberalisme" hoe dan ook een grappige boutade. Maar het heeft toch wel iets...

#62741

EricJans

 

@ Joe:

<<(de meest idiote staan te zwaaien met een leeuwevlag)>>

Toffe gast, Joe!

#62743

Elhaz

 

Wat mij hier opvalt is dat de graaf (= de machthebber) rechten "schenkt". In sé is dat nog steeds zo.
Op deze wereldbol geldt slechts één wet: het recht van de sterkste (of de best aangepaste, zo je wil). Zo is democratie niets anders dan de zwakkeren die samenspannen om sterker te staan dan de "sterkeren" om zo hun wil op te leggen.
Rechten worden "verleend" en zijn nooit gratuit en voor altijd verworven.

#62744

matthias storme

 

1128 lijkt me een belangrijker datum: de opstand van Vlaanderen onder leiding van Iwein van Aalst tegen graaf Willem Clito omdat de graaf zijn contract met het volk geschonden had. De toespraak van Iwein van Aalst is samengevat door Galbert van Brugge en legt uit wanneer het legitiem is de vorst af te zetten. Dat hebben de Vlamingen leter nog enkele keren gedaan, onder leiding van Filips van Kleef tegen Maximiliaan, en dan de Nederlanden onder Willem van Oranje tegen Filips II in 1581 en de Vlamingen in 1889-1790 tegen Jozef II. Het Plakkaat van Verlatinge van 1581 stond model voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring.

#62747

BC

 

@ Elhaz: Dat is "The Golden Rule": "He who has the gold makes the rules."

http://en.wikipedia.org/wik...

#62753

Nicolas (niet ingelogd)

 

De liberale verkozene uit Geraardsbergen vindt Geraardsbergen de bakermat van het liberalisme...

Dat zegt wel genoeg zeker.

#62766

A.Rouet

 

Iemand klaagt hier over het recht van de sterkste omdat de "sterkeren" daar het slachtoffer van zijn. Nogal zwakjes.

#62770

Nicolas (niet ingelogd)

 

Elhaz verwijst eigenlijk (maar op voldoende wijze) naar Nietzsche.

De enige die hier het bij het rechte eind heeft, is Mathias Storme. Dergelijke keures waren het begin van de democratie en het gaat daarbij niet over "afdwingen" door een zwakkere van een sterke. Het gaat hem daarentegen wel over een verdergaande decentralisatie van de macht en vooral democratisering. En neen, de democratie houdt niet in dat de zwakkere de sterkere onderdrukken.

Een democratie kan wel als een contract worden uitgedrukt (let wel op, dit is een gedachtenexperiment). Wat evenwel een democratie echt tot een democratie maakt is een hogere constitutionele orde waarvan een aantal fundamentele rechten deel uitmaken.

En daarom mag er niet gerommeld worden aan de grondwet en daarom mag het concept van grondrechten niet zo uitgehold worden dat het niets meer is.

#62778

Rick

 

@ A. Pirouette:

De "sterkeren" staan democratisch zwak.
Quid?

#62779

A.Rouet

 

@ Nicolas
'eigenlijk (maar op voldoende wijze)' geef je me gelijk, die schoorvoeten neem ik er graag bij. Van een democraat als jij had ik trouwens weinig anders verwacht.
Of men zich op Nietzsche beroept als men het heeft over 'de stembusgang, een vage uiting van de volkswil' weet ik niet,
wat men er uiteindelijk mee voorheeft vrees ik wel te weten.

#62780

Elhaz

 

@Nicolas: Los van de discussie of er zoiets bestaat als onvervreembare fundamentele rechten zoals recht op leven, vrijheid en bezit, is mijn punt gewoon dat om het even welk recht door de bezitters van macht (de sterkeren) verleend wordt.
In het zo opgehemelde systeem dat bij ons democratie wordt genoemd is dat niet anders. Daar kunnen de zwakkeren via numerieke meerderheid hun wil opleggen aan de sterkeren. Dat is ook waarom die zwakkeren dit systeem zo onaantastbaar vinden: het geeft hen dictatoriale macht.
Duidelijk is wel dat die zwakkeren geen respect hebben voor fundamentele rechten aangezien op alle rechten wordt afgedongen. Wat er dan nog rest van rechten wordt tot nader order verleend.

#62781

Olav

 

Definieer 'zwakkeren'...
want democratie is helemaal niet het samenspannen van 'zwakkeren' om sterker te staan dan de 'sterken'. Zelfs niet in de huidige vorm...

#62782

A.Rouet

 

@ Elhaz

Voor een door de democratie verzwakte, onderdrukte en respectloos behandelde 'sterke als jij' rest er toch één troost: 'Wat je niet vernietigt maakt je sterker'. Sterk als een graaf uit 1067?