Wettelijk gezien hoeft BHV niet te worden gesplitst

(...) [H]et arrest van het Grondwettelijk Hof schrijft geen splitsing van BHV voor, een terugkeer naar de vroegere kieskringen kan ook. Dat baseer ik onder meer op een advies van de Raad van State (37.729-37.736/AV) en daarmee op de mening van een reeks gerenommeerde collega's van u die daar zetelen. Ze stellen unaniem dat er 'geen enkel grondwettelijk bezwaar' bestaat tegen een terugkeer naar de oude arrondissementele kieskringen. Dit ondergraaft ook uw interpretatie dat de discriminatie volgens het Hof in het taalgrensoverschrijdende karakter van BHV zou liggen.

Dave Sinardet in een open brief aan Matthias Storme, gepubliceerd in De Standaard, 26 mei 2008 [zie ook]

Reacties

#64095

Briggs

 

Wja, kunnen misschien terugkeren naar de middeleeuwen. Het arrest is het excuus om een 40 jaar durende problematiek te beëindigen.

#64101

Avondlander

 

Het doet inhoudelijk niet ter zake maar ik vind die Sinardet een over het paard getild arrogant en chagrijnig ventje. En 'k wou dat even kwijt. Oef.

#64102

stef

 

Ik vind Sinardet nochtans altijd zeer goed geïnformeerd. En zijn columns zijn goed geschreven: hoewel ze dikwijls over communautaire thema's gaan, slaagt hij er toch in om ze leuk te maken.

#64103

traveller

 

@ stef

Ze zijn misschien wel leuk maar ze zijn onjuist.
De zeer belachelijke verwijzing naar nazisme omdat Storme een duitse uitdrukking aanhaalt is het bewijs van de ver gezochte verdedigingsmethode van Sinardet, zonder op de grond van de zaak in te gaan.
Er is een arrest van het Hof en Sinardet zegt daarover dat "vele collega's" dat anders uitleggen.
Laten we dan maar meteen alle gevangenen vrij laten, zij hebben ook advokaten die het anders hebben uitgelegd, en volgens Sinardet is dat een sluitend bewijs.

#64104

EricJans

 

Oei... 'leuke' communautaire thema's: dat klinkt zéér duur voor Vlaanderen. Zou de ommezwaaipolitiek ingezet zijn? Zijn de Belgicisten hun troepen in stelling aan het brengen? 5 minuten politieke weemoed en Vlaanderen is kapot?

Feit is dat de huidige toestand grondwettelijk niet houdbaar is. Wie terug gaat naar de arrondissementele toestand... 1. lost daarmee nóch de oude, volstrekt legitieme eis van vóór het ontstaan van het 'Derde Gezwets' op. Gaan we dat Derde Gezwets dan ook maar meteen weer opdoeken?
2. Gaan we ook de veel latere splitsing van Brabant ongedaan maken? Gaan we naar de volledige tweetaligheid van Vlaams- en Waals-Brabant?
Een reeks mooie ronkende verklaringen over de goede intenties van de Francofonie om tweetalig te gaan worden (naar het voorbeeld van Bruxelles? Lamenielache!) en gaat in 2009 het deelstaat-kiezen in Brabant dan ook niet meer door?

Terugkeren naar de oude toestand is niet mogelijk zonder de wedersamenvoeging van het Oude Brabant. De wedersamenvoeging van het oude Brabant heeft twee belangrijke gevolgen: 1. het tast het bestaansrecht van het Brussels Gezwets aan en 2. het zet m.i. het gehele Belgische federale model onder druk... meer zelfs: het zou de faillietverklaring van het Belgisch federalisme zijn

#64109

Jan_P

 

@traveller:

Dat arrest zegt helemaal niet dat BHV gesplitst moet worden, dat weet nu toch ondertussen wel iedereen die het een beetje gevolgd heeft. Zelfs de media en politici hebben het stilaan door, dus als je het dan nog niet door hebt. En de Raad van State zegt dus blijkbaar letterlijk dat terugkeren naar de oude kieskringen perfect grondwettelijk is. Hoe kan je dan nog het tegendeel volhouden?

#64120

Spartacus

 

@Jan_P : lees https://www.brusselsjournal....
er maar eens op na....

#64127

traveller

 

@ Jan_P

Het arrest zegt dat BHV strijdig is met de grondwet. Punt.
Nu mag je er alles bij slepen wat je wilt, het moet wel opgelost worden. Niet opgelost, geen verkiezingen meer.
De Vlamingen zijn echter zoooo dom dat ze niet inzien dat ze gew<oon naar de volgende verkiezingen moeten gaan zonder ook maar iets te doen, dan gaan de poppen aan het dansen.
Reacties als de jouwe bewijzen dat er nog altijd zeer veel Vlamingen zijn die een maximum intresse van eigen situatie en eigen persoontje zien en geen idee hebben dat het totaal beeld hen zal kapot maken in een zeer korte tijd.
Lees Rik Van Cauwelaert in Knack van verleden week, die vent, die ik jaren niet kon luchten, heeft eindelijk de waarheid gezien. Hij is dan ook einde carriere en kan nu schrijven wat hij wil.

#64128

traveller

 

@ Jan_P

Ik sluit me verder aan bij de link van Spartacus.

#64130

Jan_P

 

Storme is niet meteen de meest betrouwbare bron hierover. Hij is een uitgesproken Vlaams-nationalist en heeft ooit opgeroepen voor het Vlaams Blok te stemmen. Hij is niet eens een grondwetspecialist. Zoals Sinardet in DS schreef denken zijn andere collega's er anders over, getuige onder meer arrest Raad van State.

Het arrest zegt ook helemaal niet dat BHV strijdig is met de grondwet. Wel dat BHV in het kader van de huidige provinciale kieskringen ongrondwettig is. Vandaar dat je dus met een terugkeer naar die oude kieskringen de zaak oplost.

#64132

traveller

 

@ Jan_P

Lees aub jouw eigen tekst: het is niet strijdig met de grondwet maar het is wel ongrondwettig zoals het nu is. Ja zeg.
Sinardet geeft geen enkel ARGUMENT, maar zegt dat de collegas van Storme hem ongelijk geven. Ook weer een fantastisch argument.
Besef je dan niet dat de franstaligen de Vlaamse grenzen aan het afbrokkelen zijn in het vooruitzicht van een gesplitst België.
Ach jongens, waarom ons moe maken, ze zijn ziende blind en horende doof. Het ga je goed Jan_P in je winterslaap. Het ontwaken zal hard aankomen

#64133

traveller

 

Ik raad iedereen hier aan het laatste artikel van Filip Van Laenen op The Brussels Journal/Nederlands te lezen over het zelfde onderwerp.

#64134

pepperjack

 

Dít vind ik dus boeiend: eindelijk woord en wederwoord. De link naar het volledige antwoord is de moeite. Op zijn laatste alinea na, waar Sinardet de kans liet liggen een antwoord op niveau te schrijven, vind ik zijn repliek best wel sterk, hoewel zijn verdediging om de Vlaamse burgemeesters te vergelijken met de faciliteitenburgemeesters m.i. niet echt krachtig wordt verantwoord, wel gekaderd. En hij heeft dus nog een studiedagje gevolgd onlangs :-)

In elk geval, met genoegen kijk ik uit naar het eventueel antwoord van Storme. Ik herinner mij vaaglijk een polemiek tussen Storme en Belgicist Hans vd Cauter, ik denk in een of ander bladje Ad Rem, waar ik vond dat er bijzonder scherp gedebatteerd werd in materie waar recht, politiek en filosofie elkaar raken. Beide heren deden dat niet slecht, Storme was toch een tikkel steviger in zijn argumentatie. Zulke debattenm ogen er wel meer zijn.

Ik ben gisteravond nog eens teruggegaan naar de zgn cruciale passages in het arrest van het grondwettelijk hof, omdat ik de uitleg van Storme dat de taalgrensoverschrijdende kieskring überhaupt niet meer mogelijk is (op arrondissementeel niveua), zijn meest zwakke flank lijk te vinden. Mijn finale conclusie is echter dat mijn verstand te beperkt is. Ik vind de tekst van het arrest eerder dubbelzinnig; doch de uitleg van MES allesbehalve onzinnig, beste Jan_P. Maar wellicht komt er sowieso vervolg...

Het gezagsargument zou in geen van beide richtingen mogen werken, maar Storme's (grond)wetskennis in vraag stellen, lijkt me de eigen ruiten ingooien. Als advocaat kreeg hij wel effe gelijk, beste vrienden, en werd *zíjn* grondwetsinterpretatie gevolgd, daarmee een hele bende politici én hun adviseurs én hun advocaten (de grondwetspecialisten?) uit het verband spelend.

Vriend en vijand hoeven zich naar mijn bescheiden mening echt geen zorgen te maken omtrent de kwaliteit der advocaten die men in vlaams-nationalistische hoek vind (gelieerd aan CDV, over NVA tot VB). Die mannen hakken met verve en regelmaat op de wetgevers en overheid in, en het lijkt me niet dat ze gelijk krijgen van vele rechters uit sympathie...

En zoals Jan_P zal beamen, reageerde Storme na het arrest van het Hof van Beroep van Gent dat 3 VZW's die werkten voor het VB veroordeelde, dat hij vanaf nu "bijna de morele plicht had VB te stemmen".

Maar het is waar dat hij een NVA-stempel draagt.