De journalistieke blunder van Flanders Today

Flanders Today, een weekblad dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid om het imago van Vlaanderen in het buitenland (en bij buitenlandse journalisten in België) te verbeteren, verspreidde op 21 mei foutieve informatie die het imago van Vlaanderen schade berokkent. Dat is de kern van het conflict tussen voogdijminister Geert Bourgeois en hoofdredacteur Derek Blyth.

Deze zaak kwam in de mainstream media al uitvoerig aan bod, en normaal is dat voor mij een reden om er hier dan maar over te zwijgen, tenzij ik er iets substantieels kan aan toevoegen. Maar bij het lezen van de reacties over deze zaak stuitte ik op zoveel onzin en argumenten naast de kwestie, dat enige verduidelijking mij nuttig lijkt.

Eerst de feiten. Het betwiste artikel valt te lezen op pagina 6 van dit PDF-bestand. In een halve alinea slaagt auteur Rory Watson erin drie keer een manifeste onjuistheid aan zijn lezers voor te schotelen.
De burgemeesters van Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkbeek wordt niet verweten dat zij "campaign literature" (verkiezingsdrukwerk) of "election leaflets" (verkiezingsfolders) hebben verspreid of laten verspreiden die indruisten tegen de taalwet. Het ging niet om verkiezingsdrukwerk, maar om de officiële oproepingsbrieven waarmee de burgers worden opgeroepen om te gaan stemmen. De laatste zin van die alinea is helemaal te gek: het Europese Charter over de Lokale Autonomie kwam in deze zaak ter sprake, niet omdat de verspreiding van drukwerk ermee in strijd zou zijn, maar omdat de beslissing tot niet-benoeming ermee in strijd zou zijn. Uit die laatste zin wordt meteen duidelijk dat het hier niet om een opzettelijke poging gaat om het imago van Vlaanderen te schaden, maar om een journalistieke fout met hetzelfde schadelijke gevolg. Anders gezegd: de redactie van Flanders Today begrijpt niets van de hele kwestie en kan ze dus ook niet uitleggen zonder blunders te schrijven.

De taalwet regelt het taalgebruik tussen burgers en overheid, niets minder maar ook niets meer. Politieke partijen maken geen deel uit van de overheid, zij vallen onder de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van vereniging, en hun verkiezingsdrukwerk valt onder de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting en vrijheid van taalgebruik. De taalwetten zijn daarop dus niet van toepassing. De benoeming van de drie burgemeesters werd evenwel geweigerd omdat zij de officiële oproepingsbrieven voor de verkiezingen in het Frans hebben verstuurd aan Franstalige inwoners van hun faciliteitengemeenten. Dat druist in tegen de taalwet, die bepaalt dat de communicatie tussen overheid en burgers (en vice versa) in het Nederlandse taalgebied in het Nederlands verloopt. In faciliteitengemeenten kunnen inwoners vragen dat bepaalde akten en bepaalde mededelingen in de andere taal worden opgesteld. De omzendbrief-Peeters verduidelijkte dat deze vraag bij elk document opnieuw moet gesteld worden, met andere woorden dat de gemeente geen taalregister mag bijhouden waarin van inwoners permanent wordt bijgehouden tot welke taalrol zij behoren. De faciliteiten waren immers bedoeld om inwoners toe te laten zijn aan te passen aan de officiële taal, en men kan nooit met zekerheid weten of en wanneer dat "aanpassingsproces" voltooid is, zo is de officiële interpretatie van de Vlaamse overheid. De drie burgemeesters, die deze interpretatie van hun voogdij-overheid verwerpen, hadden hun oproepingsbrieven in het Nederlands moeten versturen naar alle kiesgerechtigde inwoners, en vervolgens een Franstalige versie moeten versturen naar die inwoners die daar expliciet om vroegen. Dat ze anders gehandeld hebben, versterkt de onterechte indruk dat het Nederlands en het Frans in de faciliteitengemeenten wettelijk volledig op voet van gelijkheid zouden staan.

Dat Flanders Today de feiten onjuist weergeeft, en dan nog op een manier die onwetende buitenlanders foutieve inzichten over de Belgische taalstrijd laat verwerven, berokkent het imago van Vlaanderen schade. Deze kwestie heeft niets met "redactionele onafhankelijkheid" te maken, zoals hoofdredacteur Derek Blyth nu beweert, noch met het recht om "kritische artikels" te schrijven. Het gaat om het verspreiden van factueel onjuiste informatie over een onderwerp dat de kern vormt van de bestaansreden van Flanders Today. Met zijn reactie heeft Blythe de zaken alleen maar erger gemaakt.

Als ik erin slaag om de essentie van de niet-benoeming van de drie burgemeesters in één alinea uit te leggen, waarom konden Rory Watson of Derek Blyth dat niet doen? Als het tijdschrift gefinancierd wordt met de bedoeling om het imago van Vlaanderen te verbeteren, dan spreekt het vanzelf dat kennis over en inzicht in de communautaire problematiek essentieel is.

Reacties

#64313

EricJans

 

Onvoorstelbaar dat een redacteur zich beroept op recht op meningsuiting om fouten in feiten alsnog goed te praten in een blad op kosten van de gemeenschap der Vlamingen.
Franstalige imperialisten moeten zich toch echt wel een dubbele breuk lachen als ze zien dat ze bekrachtigd worden door een blad dat het Vlaamse standpunt zou moeten toelichten.
Nu goed. Het illustreert de onvoorstelbare moeilijkheidsgraad om Vlaamse belangen in Belgische context te blijven verdedigen. Die context moet duidelijker: Vlaanderen onafhankelijk.
Respect krijg je niet; je dwingt het af.

#64314

traveller

 

Derek Blyth en Rory Watson???
Zijn dat Vlamingen?

#64316

LVB

 

@traveller: Denkt u dat de BBC World Service of The Voice of America hun Arabische uitzendingen door autochtone Britten of door autochtone Amerikanen laten verzorgen? Nee, dat gebeurt door Arabieren vanuit Londen en Washington. De Engelstalige versie van Al Jazeera heeft kleppers als sir David Frost in dienst. Zeer goed gezien.

Ik ben het dus niet eens met zij die zeggen dat de hoofdredacteur van zo'n tijdschrift een "echte Vlaming" zou moeten zijn.

#64318

traveller

 

Mijn vraag was meer in de aard van: wat weten zij van Vlaanderen, wat zijn hun credentials?
Al Jazeerah verdedigt niets of toch niet officieel, Flanders Today moet Vlaanderen verdedigen.

#64322

Cogito

 

Alexandra Colen zou ideaal geplaatst zijn voor de functie van Blyth :-)

#64323

traveller

 

@ Cogito

Binnen een jaar of 5 zal zoiets mogelijk zijn hoop ik.

#64324

TT

 

De echte vraag is natuurlijk: heeft iemand ooit de moeite genomen om de feiten helder en duidelijk uit te leggen in een andere taal? Vlamingen hebben de sterke neiging vooral onder mekaar te discussieren over Vlaamse kwesties, ofwel om louter verongelijkt reactieve stellingen te verdedigen met overdreven pathos (zoals bij vele commentaren op deze blog: 'zie eens hoe dwaas diegenen zijn die er niets van af weten'). Wie legt kalm en duidelijk, in feilloos Frans, Engels of Duits de Vlaamse werkelijkheid uit, zonder onmiddellijk te vervallen in zelfbeklag (niemand begrijpt ons), of beschuldigend: de Franstaligen zijn de schuld van alles.

#64325

traveller

 

@ TT

Ik dacht dat dit juist de bedoeling was van Flanders Today.
In dit geval moet de opdracht toch heel duidelijk zijn.
De begane stommiteiten zijn gewoon onaanvaardbaar. Die redacteurs moeten buiten.

#64327

raf (niet ingelogd)

 

De bijdrage van Luc is de helderste en tegelijk de meeste serene die ik i.v.m. deze zaak heb gelezen. Felicitaties zijn op hun plaats.

#64328

Stijn R.A.J. Calle

 

'Journalistieke onafhankelijkheid' werkt slechts in één richting. Als een progressief journalist werkt voor gelijk welk medium dat door gelijk wie wordt gefinancierd, dan mogen er geen inhoudelijke opmerkingen worden geformuleerd op zijn teksten.

Als een conservatief journalist in dezelfde omstandigheden iets schrijft wat door de financiers van zijn medium niet wordt geapprecieerd wordt hij ter verantwoording geroepen. In dit geval telt altijd het adagium: "Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt." Dat laatste is trouwens een vanzelfsprekendheid, maar wat niet vanzelfsprekend is dat het enkel geldt ter rechterzijde, en nooit wordt toegepast ter linkerzijde, zonder verwijten naar de kop gesmeten te krijgen dat je een monster bent en de persvrijheid in vraag stelt. Duizend maten en duizend gewichten.

#64330

Jos Verhulst

 

Dit voorval illustreert de onbevoegdheid en de onbekwaamheid van de staat om te opereren op het domein van de meningsvorming. Er is geen enkele reden om te geloven dat een journalist nauwkeuriger of met meer waarheidsliefde gaat werken wanneer hij door de staat wordt betaald; er zijn integendeel heel wat redenen om het omgekeerde te verwachten. En waarom zou een belastingbetaler moeten gedwongen worden om te betalen voor blunders en leugens die men in de meeste gevallen ook gratis kan verkrijgen?

#64331

EricJans

 

Ach, het 'toelichten van buitenlanders over het Vlaamse standpunt' is op zich ook maar een mooi alibi (voor ambtenaren-Belgicisten die zich overal in de structuren ingewreten hebben) om 'postjes te creëren' op kosten van de Vlaamse belastingbetaler.
Ik heb voor die Belgicistische ambtenaren een term bedacht:
'lammegoedzakkenrollers'.
Zij hangen een verhaaltje op (genre: 'Vlaams standpunt internationaal toelichten), benoemen wat bevriende buitenlanders (da's weer meegenomen) en hupsekee... die zorgen dat de Vlaamse belangen op Vlaamse kosten verkwanseld worden: Belgique ten voeten uit zoals we het sinds 1830 kennen!

Het alibi geldt maar voor één ding: die geminachte gewone Vlaming doen dokken en aflatsen voor de zichzelf cultureel zoveel meer verfijnd wanende 'bon belge' en zijn multiculturele vrienden. BRAAAAK.

DIE TWEE REDACTEURS MOETEN ERUIT.

#64337

Leo Norekens

 

Luc, inderdaad een klare uiteenzetting, die ik zeer graag in het Engels zou zien op de Engelstalige sectie van je blog, of -beter nog- op The Brussels Journal. (met een mailtje aan alle grote Engelstalige media - *Iémand* moet het doen...)

Voor het overige ben ik van mening dat journalist en hoofdredacteur op staande voet de laan uit moeten. Een "dringende reden" is een "ernstige tekortkoming die elke verdere professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt".
Wel dan ???!!

#64339

A.Rouet

 

@ Leo
Kar aan't inspannen richting IHT? 'Ju djuk, ju luc'?

#64340

Leo Norekens

 

Als iemand zich gemanipuleerd voelt, staat het hem vrij te mij "de boom in" te wensen. Ik doe gewoon een vrijblijvende suggestie. Mag het?

#64341

traveller

 

@ Leo

Betreft #64337, helemaal akkoord.

#64344

Briggs

 

Jos Verhulst: Is Vlaanderen dan al een Staat? :). Een 'Staat' kan wel bekwaam zijn in meningsvorming met competent personeel (Israël, IDF).

#64354

ivanhoe

 

Zijn de kosten voor het maken van het krantje te verantwoorden voor de belastingbetaler?

Geen idee, misschien. Zou hier een interessante discussie zijn. Meningen van anderen? Ik heb er (nog) geen.

Waar ik wel een mening over heb...
De kwestie toont mijns inziens nogmaals aan hoe complex de materie is, en hoe moeilijk het is om de Vlaamse verzuchtingen op een eenvoudige en pakkende manier voor te stellen.

Een ideetje: ik herinner mij een prentje/kaartje op de engelstalige tab van deze blog (of was het nu in het citatengedeelt Luc?). Het was een sattellietfoto van Noord en Zuidkorea 's nachts. NK was volledig donker (wegens geen elektriciteit), ZK was volledig belicht.

Indien iemand nu eens dat ideetje zou vertalen naar de Belgische context. Een kaartje van twee naast elkaar liggende gemeenten. Eentje in West-Vlaanderen en eentje daarnaast in Henegouwen. En daarop gewoon de respectievelijke werkloosheidscijfers zetten. En vooral de kleine afstanden tussen de gemeentes benadrukken.

Zo'n kaartje zou internationeel heel wat begrip voor de Vlaamse situatie kunnen opbrengen, denk ik. (Idee mee geïnspireerd door een politieker (van LDD denk ik) die de vergelijking tussen 2 concrete gemeentes maakte.

#64359

TT

 

@Ivanhoe #64354

Jean Quatremer publiceerde een kaart van Belgie met de werkloosheidspercentages per arrondissement, overgenomen uit Le Soir.
http://bruxelles.blogs.libe...

De franstaligen beseffen bijzonder goed dat Vlaanderen een krappe arbeidsmarkt heeft....

#64362

Leo Norekens

 

Ivanhoe, méér heb je inderdaad niet nodig, me dunkt.

Uit die kaart blijkt dat zelfs het arrondissement Moeskroen (helemaal 'omarmd' door W.-Vl.) een werkloosheid van 14,5% heeft, terwijl méér dan de helft van de tewerkgestelde Moeskroeners in Vlaanderen aan de slag is...
Het aangrenzende Ieper 3,80%, Kortrijk 4,35%.

#64377

Dr. Joost Rampelberg.

 

De eerste blunder is natuurlijk mensen te benoemen (en in dienst te houden) die misschien journalistieke ervaring hebben, maar onvoldoende feitenkennis en een gebrek aan integratie in de Vlaamse samenleving. Mensen met het Engels als moedertaal kunnen nuttige revisoren zijn voor een blad in die taal, maar nooit redacteurs, laat staan hoofdredacteurs. Neen, communicatie is niet alles, je moetin de eerste plaats weten wat je vertelt!

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.