Aspergersyndroom bestaat niet

Weet u, het aspergersyndroom bestààt niet. Asperger was een pediater met orthopedagogische opvattingen, die in 1944 het later naar hem genoemde syndroom beschreef in een Oostenrijks tijdschrift. Maar het is bij die theoretische beschrijving gebleven. In heel mijn lange carrière heb ik niet één keer over dat syndroom horen spreken, niet één keer ben ik het tegengekomen in een psychiatrisch verslag. Tot men ermee kwam aandraven op het proces-Van Temsche. Het sysndroom slaat op intelligente mensen die communicatief minder begaafd zijn, maar wat betekent dat eigenlijk? Volgens die definitie lijden u of ik er misschien zélf aan, zonder het te beseffen. Nee, die asperger is volslagen nonsens. Echt autisme is zeer zeldzaam. Het is een cerebrale stoornis die zich al manifesteert in de psychologische ontwikkeling en taalverwerving van kinderen, en die zich uit in stereotiep en ritueel gedrag.

Gerechtspsychiater Roger Deberdt, geïnterviewd door Pascal Verbeken in Humo, 27 mei 2008

Reacties

#64379

koen

 

is mijne kleine nu genezen ? :-s

#64382

Prot Uyttersprot

 

Ik lust geen aspergen.

#64383

Cogito

 

Het zal voor vele nerds een opluchting zijn...

#64384

Prot Uyttersprot

 

Juist niet, nu blijkt dat ze gewoon asociaal zijn en niet "ziek".
Ik denk trouwens dat er nog een paar "ziektes" zijn die mogen geschrapt worden.

#64385

Nicolas (vanuit Hilversum)

 

Wel, een grote proficiat voor die advocaten van Van Temsche dat ze op de hoogte zijn van een beschrijving door een arts in 1944...

#64386

OutlawMike

 

'die in 1944 het later naar hem genoemde syndroom beschreef in een Oostenrijks tijdschrift.'

In 1944? Had die Asperger toen niks beters te doen? Zoals, heu, sneuvelen voor Fuehrer, Volk en Vaderland?

En een Oostenrijker? Enfin, die Van Themsche zal toch nog een nazi blijken te zijn zeker?

#64389

mrtos

 

Sorry, maar Asperger is wél een bekende autismespectrumstoornis, beschreven in de DSM-IV aan de hand van duidelijke diagnostische criteria. Een psychiater die de DSM-IV niet kent is geen psychiater. Wat men een "afwijking" noemt en wat een persoonlijkheidsstructuur is inderdaad tot op zeker hoogte arbitrair; maar men gaat ervan uit dat Asperger een algemene beperking in het functioneren inhoudt, en dus is het een ziektebeeld. Waar de man wel gelijk in heeft, is dat "echt" autisme veel meer beperkingen met zich meebrengt dan Asperger.

#119019

linda adam

#64393

Cogito

 

Zoals mrtos zegt, Asperger bestaat wel degelijk. Ik ken minstens één Aspie, een gast van +-25 jaar. Er "scheelt" iets mee maar je kan niet dadelijk thuisbrengen wat. Je kan slechts over een zeer beperkt aantal onderwerpen met hem praten (Programmeren, Japanse taal en vegetarisch koken), waar hij dan ook erg veel over weet en dat is typisch. Afspraken veranderen is quasi onmogelijk, zijn dag moet gepland zijn en er kan slechts moeilijk van afgeweken worden. Hij kan je aanwezigheid straal negeren maar wanneer je hem met veel lawaai uit zijn afwijkerig diepe concentratie haalt dan is ie meestal eerst wat geïrriteerd, vervolgens groet hij je vriendelijk. Vrouwen, dat is echt een stap te ver en hij brengt zijn leven door tussen enkele bekenden (familieleden) en een kleine stabiele werkkring.
Hij is intelligent, want (met coaching van zijn academisch gevormde vader) heeft hij het tot software ingenieur gebracht. Asperger bestaat. En dan ontstaat er een groot vraagteken bij deze gerechtspsychiater, én dus bij het proces van Van Themsche?

#64394

Cogito

 

Ik zie die jongen overigens niet in staat om ook maar een vlieg kwaad te doen.

#64396

raf

 

Er zal altijd wel een spanningsveld blijven bestaan tussen gerechtspsychiaters en psychologen of psychiaters die de verdediging laat opdraven. Maar beweren dat het Asperger-syndroom niet bestaat begint aardig te lijken op een onwetenschappelijk standpunt dat hier (ook) kan dienen om ivm de (politiek) geladen Van Temsche-affaire te scoren.
Misschien volgt Deberdt nog DSM-III, maar dan loopt hij het risico om homofilie als psychische afwijking te catalogiseren, iets wat pas is rechtgezet in DSM-IV.

#64409

Nicolas (vanuit Hilversum)

 

Waarom A.Rouet niet reageert op de laatste post van Cogito onder 64394 weet ik niet.

#64412

Dr. Ernst

 

Ik heb altijd gedacht dat Drs. P last had van het 'Knolselder-lof-schorseneren-en preisyndroom', maar van het aspergersymdroom kon je hem inderdaad bezwaarlijk verdenken.

#64416

Cogito

 

@Nicolas:??????????????????????????????

#64417

Cogito

 

die reactie van Nicolas baart me wel zorgen. Alsof hij Asperger en dodelijke aggressie connoteert. Dat is dan wel tgv van de mediaberichtgeving, die Asperger in ons land dan onverbrekelijk aan Van Themsche zou gekoppeld hebben, terwijl die het misschien niet eens is.
Ik vind dat (de reactie van Nicolas) nog veel erger dan het leugenachtig in stelling willen brengen van de asperger-hypothese door de advocaten van Van Themsche.
Tijdens het proces hebben ouders van Aspies dat bezwaar trouwens geopperd en terecht zo te zien.

#64419

koen

 

@mrtos en cogito
bedankt

#64431

Nicolas (vanuit Hilversum)

 

Beste Cogito, zelf als die jongen ziek is en dat asperger-syndroom heeft (het is er de tijd van het jaar voor), dan heeft hij toch twee mensen vermoord. Als je dat "geen vlieg kwaad doet" noemt, wel dan mag je toch je eigen conclusie maken.

#64433

A.Rouet

 

64393-64394-64409-64416-64417-64431
'La-di-da' om het met Diane Keaton te zeggen.

#64434

traveller

 

Sinds het proces heb ik me afgevraagd waarom iedereen in die school helemaal niets gezien had in die jongen, hem voor een kleinigheid buiten smeet en nog niets kon zeggen.
Integendeel, hij was een goede oppassende ietwat stille jongen. Het was dus normaal hem buiten te smijten???
Die hele zaak stinkt en niemand stelt vragen?
Een 18 jarige die op zijn kamer rookt wordt niet meer buiten gesmeten.

#64439

Cogito

 

Nicolas, dat ging over die jongen die ik zelf ken. Alsof dat niet duidelijk was, dit vind ik wel opzettelijk kwaadwillig van je hoor. Misschien dat leren inloggen helpt :-)

#64440

Cogito

 

A.Roet: je vergeet selectief 64419.

#64445

Nicolas (vanuit Hilversum)

 

Ik lees zeer selectief.

#64446

Cogito

 

Weerom te cryptisch voor mij Nicolas.

#64447

Nicolas (vanuit Hilversum)

 

Misschien moet je je eens uitloggen.

#64449

Cogito (uitgelogd, vanuit zijn studio)

 

Nog cryptischer nu.

#64581

Publius

 

Ik vind het Tourette Syndroom leuker. (of is het Rouette syndroom) ?

#84404

joris_vdd

 

mss wel eens een psychiater die ook kan denken

#84409

joris_vdd

 

ik heb me altijd wel wat vragen gesteld bij die 'diagnoses'. mijn zoon heeft ook de diagnose asperger gekregen en hij is nu al veel bij psychologen langsgeweest. er zijn toch een paar dingen waar ik me serieuze vragen bij stel. bij één van onze inleidingsgesprekken zei die psychologe dat je met het aspergersyndroom geboren wordt en dat het nooit overgaat. ze zei ook dat men nog steeds niet wist wat het aspergersyndroom nu juist veroorzaakt. waarop ik haar vroeg: hoe kan men nu aan een pasgeboren baby die gewoon huilt en op het eerste zicht niets mankeert en die men niet onderzoekt zien dat die autisme heeft of niet? ze kon hier geen antwoord op geven en ontweek de vraag op een meesterlijke manier. toen vroeg ik haar ook hoe men dan kon weten dat het niet overgaat en je er mee geboren wordt als men de oorzaak niet eens kent en als iemand pas op latere leeftijd een onderzoek laat doen en dan de diagnose krijgt. in dat geval, zei ik haar, weet men toch niets af van de voorgeschiedenis van die persoon? het enige wat ze zei was: autisme is een ziekte waar je mee geboren wordt en die het functioneren beperkt, je kan het een beetje vergelijken met het syndroom van down in de zin het ook niet overgaat, maar men moet zich niet concentreren op de oplossing van het probleem, maar ermee leren omgaan. ik was werkelijk stomverbaasd! wat een vergelijk zeg! ik zei haar dat men bij het syndroom van down zeker weet dat het niet overgaat omdat dit terugslaat op onder meer lichamelijke gebreken en men hierbij bovendien WEL een oorzaak vindt. ik kan mijn oren niet geloven. dat zoiets uit de mond komt van iemand die gestudeerd heeft. (en mijn zoon gaat ook echt niet op mensen schieten hoor)

#85347

Gilbert De Bruycker

 

Twee jaar geleden werd ik in het psychiatrisch centrum Caritas te Melle gediagnosticeerd met Asperger.
Onderstaande brief heb ik onlangs gemaild naar Ingrid De Paep, de psychologe die deze 'diagnose' heeft gesteld.
---
Le syndrome d'Asperger est très difficile à diagnostiquer. A ce jour, il n'y a pas de test spécifique pour établir un diagnostic.
http://www.aspergeraide.com...
---
Despite Asperger's being listed in the APA's Diagnostic manual it is not a mental illness (...) There is no specific test for Aspergers. There is no medical test, no genetic test, no definitive psychological test for Aspergers.
http://www.behavior-consult...

*****
“Mensen met Asperger hebben gebrekkige sociale vaardigheden, vandaar hun beperkte sociale contacten en activiteiten. Ze hebben een gebrek aan het spontaan delen van plezier, interesses of activiteiten met andere mensen.”

---

Welnu, sinds mijn kinderjaren heb ik een intensief, actief sociaal leven geleid! Dit staat dus haaks op uw bewering dat ik zou lijden aan het syndroom van Asperger. Deze 'diagnose' is dan ook een miskleum van formaat. Ik herinner me nog héél goed dat u mijn intense preoccupatie met politiek als kenmerk van Asperger hebt geduid (daarom richt ik dit bericht in eerste instantie aan u). Laat me niet lachen. Dit is grote zever. Nee, níet mijn preoccupatie met politiek was het probleem, maar het 'soort' politiek: rechts dus i.p.v. links! Omdat ik politiek incorrect ben. Omdat ik mij afzet tégen de multicultuur, tégen de islam, tégen de immigratie en tégen een laffe politieker die zijn kar heeft gekeerd van zodra hij aan de macht was. Dus om ideologische redenen werd ik eerst valselijk als schizofreen bestempeld (in opdracht van Prof. Audenaert) om me te kunnen colloqueren, en toen deze valse beschuldiging niet langer houdbaar bleek, heeft men het dan maar over een ander boeg gegooid: Asperger. Als men een hond wil slaan, vindt men wel altijd altijd een stok, niet waar? Indien ik me de voorbije jaren met dezelfde ijver zou hebben ingezet voor de linskse kerk, zou er géén vuiltje aan de lucht geweest zijn. Denkt u ook niet?!

Hier is een greep uit mijn diverse sociale activiteiten:

Vanaf mijn zesde was ik bij de ‘wolfkes’; het jongste detachement scouts met groene uniformpull en dito petje met gele biesjes.

Rond mijn twaalfde was ik aangesloten bij de korfbal. Maar omdat ik dit meer een sport vond voor meisjes, ben ik overgestapt op voetbal (A.R.A.G. La Gantoise) en miste van de hoofdploeg geen enkele thuismatch. Buiten het voetbalseizoen ging ik de zondagnamiddag met kameraden naar de bioscoop.

Op mijn vijtiende werd ik lid van de Internationale vereninging voor jeugdherbergen en heb ik, samen met mijn neef, Holland per fiets doorkruist.

Als kind, vanaf mijn zevende jaar tot aan mijn vijftiende, ging ik jaarlijks voor drie weken met vakantie in een kolonie aan zee. Daar ging steeds een geneeskundig onderzoek aan vooraf. Steeds ben ik geschikt bevonden, nooit was er enig probleem tijdens deze vakanties. Tijdens mijn schooljaren was er eveneens jaarlijks een medische controle, idem dito daarna: al de jaren dat ik gewerkt heb. Steeds werd ik medisch geschikt bevonden door de geneesheer!

Sinds mijn achtiende ging ik regelmatig naar T-dansants, dancings of theater.

Tijdens mijn legerdienst (dus weeral eens medisch goedgekeurd) zat ik op de dienst OSC (opvoeding, sport en cultuur).

In 1963, een jaar na mijn huwelijk, kwam ik in contact met Dr. Meganck die een macrobiotische vereniging had opgericht. Er waren wekelijkse bijeenkomsten en regelmatig gaf ik filosofische voordrachten.

Een vijftal jaar later heb ik me politiek geëngageerd en werd lid van de RAL. (Revolutionaire Arbeidersliga). Dit was wat voorbarig, en na het Marxisme aan een ktitische studie te hebben onderworpen heb ik resoluut gekozen voor het klassieke liberalisme. In deze periode had ik een druk uitgaansleven en zat ik vaak in bruine kroegen waar de muziek niet te luid stond en waar aan de toog volop werd gediscuteerd. ('t Buitenbeentje, de Jekyll en Hyde, De Bombazijn, de Hotsy Totsy...).

Gedurende ongeveer vijftien jaar (sinds 1977) was ik aangesloten bij een libertarische beweging: het Libertarisch Centrum, die in 1987 aan Verhofstadt de Libertarische Vrijheidsprijs heeft geschonken en, wat achteraf gezien, een kolossale vergissing was. "Dat Verhofstadt een hoer is zal voor ieder rechtgeaard libertariër duidelijk zijn. De man die ooit een hoofdstuk in zijn eerste burgermanifest de titel 'het recht om uit de staat te stappen' meegaf, is nu de grootste verdediger geworden is van 'ons Europees sociaal model', van het socialisme met andere woorden."- http://www.vrijspreker.nl/w...
Omstreeks deze tijd was ik ook aangesloten bij de Koninklijke Academie Union-Sandeman en speelde er biljart (drieband).

Tevens heb ik in de loop van de jaren tachtig enkele malen in een film gespeeld van regisseur Marc De Bruyker (maakte de voorbije veertig jaar al twintig korte speelfilms in eigen beheer en was daarmee al achtmaal provinciaal laureaat), en heb ik enkele malen gefigureerd in het N.T.G..

Ik heb aan vele groepsreizen deelgenomen, maar ook met de wagen (soms gehuurd) in het buitenland rondgereden (o.a. Mallorca, Zwitserland, Frankrijk).

Gedurende ongeveer twintig jaar (sinds 1980) bezocht ik regelmatig het Casino en speelde ik roulette.

Ziet u dit allemaal door iemand met Asperger te volbrengen?

Laat me niet lachen!

#85921

Sylver

 

"Ziet u dit allemaal door iemand met Asperger te volbrengen?"

Ja

#86301

Gilbert De Bruycker

 

Hans Asperger was a nazi doctor. Do not trust anything that came out of the third reich's medical community.

If you don't believe me here is what a board certified doctor of neurology has to say about it.
***
Dr. Baughman,

Are you familiar with a new "pervasive developmental disorder"
called Asperger's Syndrome? Apparently, if a subject does
not enjoy making vacuous small talk about pop culture, has
interests which differ from an (unspecified) approved
list or shows in-depth interest in any topic, displays
"excessive" knowledge while answering a question, is not
overly concerned with what others think and is resistant
to peer pressure, then the subject is considered to have a
disability and in need of psychotropic drug therapy.

It seems as though admirable qualities of an independent,
serious minded, intelligent mature individual have now
been turned, Orwellian style, into deficiencies which
require drastic remediation.

I have found your commentary on ADHD quite useful and was
wondering what you thought of Asperger's Syndrome.
Could you comment?

Sign me,
A Concerned Parent
####@aol.com

[Fred A. Baughman Jr., MD: this variant of autism is not associated with a demonstrable brain/body abnormality, is not a disease/abnormality, does not therefore require, justify medical treatment. fb]

http://www.biotest.net/
------
Fred A. Baughman Jr., MD:

"Asperger's syndrome/disorder/disease has become popular with psychiatrists within recent years. I never diagnosed a case--could not, because it is not an actual brain disease; it is nothing more or less than a hoax by which to label/diagnose, treat and bill."

http://www.adhdfraud.org/

#86316

Leo Norekens

 

@Gilbert De Bruycker:
"Asperger was a nazi doctor".
Tja. Hans Asperger publiceerde in het Duits, in de jaren 1940. Dat is de enige reden waarom zijn werk 40 jaar lang ongelezen bleef, terwijl dat van zijn Amerikaanse tijdgenoot Leo Kanner (die bijna identieke vaststellingen deed) als referentie gold.

De discussie rond het Aspergersyndroom draait m.i. echter niet rond de vraag of het syndroom überhaupt (dat is ook Duits) wel bestaat, maar wel of het nodig is een onderscheid te maken tussen autisme, "autisme bij normale begaafdheid" en het zgn. Aspergersyndroom.
Ik heb het afgelopen jaar nogal wat gelezen over dit onderwerp, en ben ervan overtuigd geraakt dat het gebruik van de term "Aspergersyndroom" inderdaad overbodig en verwarrend is.
Ten eerste is hij nergens op gebaseerd. Wat bvb. in Vlaanderen door de meeste psychiaters als Asperger gediagnosticeerd wordt, zal in Nederland doorgaans de kwalificatie PDD-NOS krijgen (pervasive developmental disorder, not otherwise specified).
Het zogenaamde verschil met "gewoon" autisme bij normale begaafdheid (geen taalachterstand op kleuterleeftijd) is eerder subtiel, en bovendien irrelevant m.b.t. prognose en behandeling.

Het enige voordeel is van pragmatische aard.
Door het feit dat autisme in het verleden zo nauw gedefinieerd werd, en in 70% van de gevallen gepaard gaat met mentale achterstand, wordt het door de publieke opinie automatisch geassocieerd met achterlijkheid (en/of bizarre talenten, met dank aan "Rainman").
Het gebruik van een onderscheiden term voor die categorie mensen met autisme met een normaal IQ (laaggemiddeld tot hoogbegaafd) kan nuttig zijn om het vooroordeel van de omgeving te slopen. Bovendien zal het voor de meeste patiënten zelf een makkelijker te slikken diagnose zijn, al lijkt uw geval dit tegen te spreken.
:-)

----------

PS: Op uw vraag "Ziet u dit allemaal door iemand met Asperger te volbrengen?" (#85347) antwoord ik stellig: JA.

#86396

Gilbert De Bruycker

 

"Ziet u dit allemaal door iemand met Asperger te volbrengen?" (#85347) antwoord ik stellig: JA."

Ah ja? Dus op de roulette spelen ook!

Ik dacht nochthans dat Aspergers slecht tegen onzekerheid kunnen, en altijd van tevoren nauwkeurig willen weten waar ze aan toe zijn, en willen weten hoe iets afloopt.

-----

Oh ja, voor het geval dat u misschien niet gelooft dat ik roulette speel, hieronder een e-mail die ik heb ontvangen van een ontevreden online casino:

Dear Gilbert De bruycker,

Bonuses at Casino.Net are awarded as an appreciation of our loyal players at the casino, as well a reward to new players who wants to play at the casino. During a check of your account, it seems apparent to the casino management that the only reason you have visited the casino is to get a bonus, and make a withdrawal as soon as you have fulfilled the minimum wagering required. For this reason we have decided to block your account from any more bonuses until further notice. You are still welcome to make a deposit and play at the casino, but until you have shown that you are also wil- ling to play at the casino when you are not receiving a bonus, you will not receive any more bonuses. We have not removed you from our news lists, and you may still receive various offers. If you wish to be removed from our news list, please use our unsubscribe page:http://www.casino.net/en/help/newsletter.htm If you really are interested in playing at Casino.Net, you can at a later stage request to have the bonus-block removed, once you have shown that you are also playing at the casino without any bonuses.

Best regards, Julia Parker

Manager, Casino.Net

#86408

Leo Norekens

 

@Gilbert DB: De diagnose ASS (autismespectrumstoornis) is inderdaad moeilijk te stellen, ondermeer omdat (zoals U hierboven al zei) geen enkele standaardtest zondermeer uitsluitsel kan geven. De ervaring en het inzicht van de psycholoog (liefst mv.) spelen een belangrijke rol, en observatie tijdens speel- en werkactiviteit is onontbeerlijk.

(Een psycholoog zou het bvb. wel eens relevant kunnen vinden dat U -althans volgens die e-mail- alleen maar roulette speelt als U tevoren weet dat er bonussen te rapen vallen...)

U bent blijkbaar niet tevreden met de diagnose, maar mogen we aannemen dat U niet als toevallige bezoeker in het psychiatrisch centrum Caritas aanwezig was?

#86409

Cogito

 

Volgens mij bestaat het Aspergersyndroom inderdaad niet. Asperger was een Nazi die conform zijn geloof niet van intellectuelen hield - om het zacht uit te drukken. hij vond dan maar een syndroom uit om hoogbegaafde kinderen te kleineren.

#86415

Gilbert De Bruycker

 

@ Leo Norekens

De wetenschappelijke criteria van psychiaters zijn niet wetenschappelijk, ze kunnen niet effectief gebruikt worden om potentieel gevaar of crimineel of ander gedrag te voorspellen. Toch gebruiken de psychiaters deze valse criteria om mensen gedwongen op te nemen of om ze gedwongen te behandelen, zonder toestemming van de patiënt.

Een vijftal jaar geleden was ik niet alleen het slachtoffer van bespieding, maar ook van stalking en mobbing, op touw gezet door de staatsveiligheid in opdracht van ... ex-Premier Verhofstadt.

Met informatie uit mijn privé-leven werd een langdurige campagne van intimidatie, laster en getreiter gevoerd. Het doel daarbij was een gevoel van constante dreiging te creëren. Ik moest een gevoel van onmacht krijgen, omdat ik de situatie niet meer in de hand had. De acties moesten me niet enkel intimideren, maar me ook isoleren. Personen in mijn sociale omgeving moesten er ook last van krijgen.

De VRT wist van deze gestapo-praktijken - was zelfs betrokken partij! Meerdere malen heb ik deze fascistoïde schending van mijn privé-leven aangeklaagd in e-mails (waarin ik o.a. deze totalitaire mentaliteit kontrasteerde met zijn pleidooi - uit de beginjaren '90 - voor de rechten van het individu) naar het kabinet van de ex-Premier, met CC aan o.m. de VRT, het gerecht, minister De Gucht, Boudewijn Bouckaert en Frank van Dun.

De 'liberaal'Verhofstadt was door de kritische inhoud van deze mails zodanig in zijn narcisme gekrenkt dat uiteindelijk parket, vrederechter en dokters onder druk werden gezet om mij te laten colloqueren (let wel: na vier jaar stalking en op de valreep, slechts enkele maanden vóór het einde van de legislatuur). Over democratie en deontologie gesproken! Vooral de gewetenloosheid van de ingeschakelde psychiaters in deze smerige en onverkwikkelijke zaak heeft me onthutst. Dit is pas angstaanjagend!

Dat de beide libertarische professoren bij deze kafkaiaanse toestand, bij deze manifeste schending van mijn privacy en individuele rechten destijds niet de minste kritische kanttekening hebben geplaatst heeft me steeds inconsequent en ongerijmd geleken.

Ooit stelde ik de vraag [in de Vrijbrief 97 (maart 1986)]: "Zijn er nog libertariërs?." Het antwoord heeft lang op zich laten wachten, maar het zal nu wel duidelijk zijn!
----
"The more authoritarian, the more violations of human rights, psychological and physical maltreatment, and sexual abuse there is. As a result of what we have seen and heard, we expect that to be the case in Central and Eastern Europe (but ALSO in Western Europe on a large scale in authoritarian psychiatric hospitals). We expect that violations will continue exist on a large scale and MUCH MORE so than we realise.

Psychiatric hospital were a place where political dissidents were sent to and psychiatrists even invented the diagnosis of creeping schizophrenia...

http://www.peoplewho.org/re...

#86441

Leo Norekens

 

Na lezing van het bovenstaande vraag ik me ook af hoe een psycholoog bij de diagnose ASS uitkomt, en daarbij aan een meer voor de hand liggende en evidentere conclusie voorbijgaat.
Gegroet, mijnheer De Bruycker.

#86481

Gilbert De Bruycker

 

@ Leo Norekens

Tot aan de vorige verkiezingen was ik het slachtoffer van stalking en mobbing, op touw gezet door de Belgische Staat in opdracht van de gewezen Premier Verhofstadt die de Staatsveiligheid en de Staatstelevisie VRT gemandateerd had een voortdurende controle over mij uit te oefenen, mijn geest en geweten gevangen te houden en tot het verspreiden en instandhouden van een negatieve beeldvorming ten aanzien van mijn persoon (ook mijn echtgenote en kinderen werden tegen mij opgezet middels het verspreiden van lasterlijke aantijgingen). Dagelijks werd ik gepest: winkels waar ik pleeg te gaan, zelfs de bank, de apotheker en mijn garagist, werden met opdrachten opgezadeld - waarbij mijn persoon het moest ontgelden en ik een constant object was van treitereien.

Mensen uit mijn omgeving werden aangezet om mij te provoceren door middel van kopieergedrag, door het verrichten van stereotiepe handelingen (het naar mij richten van een fototoestel bv.) of door steeds dezelfde weerkerende stereotiepe uiterlijkheden binnen mijn gezichtsveld op te dringen (meer dan door toeval kan verklaard worden). Camionetten, zelfs vrachtwagens met welbepaalde opschriften ("I Feel It!!", bv) of eigennamen die naar mij privéleven verwijzen (en andere "geladen" lettertekens) werden ingeschakeld op mijn pad tijdens wandelingen.of fietstochten. Ook maakte men veelvuldig gebruik van lookalikes, personen die treffend gelijken op mensen die me goed kennen. Er zijn mij in de laatste vier jaar meer begrafeniswagens gepasseerd dan al de jaren ervoor. Ook was ik al enkele malen slachtoffer van een uitgelokte vechtpartij.

Alles werd in het werk gesteld om mij overal voor een "zot" te laten doorgaan en mij publiekelijk te schande te zetten. Ook werd er rondgebazuind dat ik een homo ben, een pedofiel, een leugenaar en een dief. Kortom, ik kon in het openbaar geen normaal leven meer leiden. Ik werd zelfs gevolgd tot in het buitenland. En dit alles op kosten van de belastingsbetaler!

Enkele jaren vóór de stalking aanving werd mijn kennissenkring uitgepluisd, werden ex-collega's ondervraagd en werd in het geheim mijn gangen nagegaan.Tientallen valstrikken werden opgezet (waarvan ik me toen niet bewust was) die roddels, en kwaadsprekerij dienden hard te maken. Het heeft tot niets gediend; het was de ene flop na de andere waarbij allerhande beschuldigingen ontkracht werden. Dit kan de reden zijn waarom tot de stalking werd overgegaan om druk op mij uit te oefenen. Ik ben er mij goed van bewust dat dit alles onwaarschijnlijk klinkt. De reden is waarschijnlijk een vijandige confrontatie tussen Verhofstadt en mij die plaats had in 1992 naar aanleiding van de omvorming van de PVV naar de VLD. Ik heb hem voorgehouden dat indien hij ooit Premier van het land zou worden, hij de libertaire principes uiteengezet in zijn burgermanifest zou verloochenen. Tijdens zijn 'bewind' heb ik hem ook via e-mails door de neus geboord dat hij omwille de macht zijn ka r had gekeerd en niet langer achter de standpunten stond t.a.v. de multiculturele samenleving, zoals hij die verwoord had in zijn Burgermanifest, nl. dat de islam niet compatibel is met onze westerse samenleving. Hij verwees daarbij naar het door de Ayatollah uitgesproken vonnis als "het ultieme bewijs van de onmogelijkheid van de islam zich in te passen in onze samenleving." Maar dat hij zo rancuneus en narcistisch was had ik me niet kunnen voorstellen.

----
Psychiatric Bulletin (2002) 26

© 2002 The Royal College of Psychiatrists

The labelling of dissent — politics and psychiatry behind the Great Wall

The practice of forced incarceration of political dissenters in psychiatric institutions in the former Soviet Union and Eastern Europe undermined the credibility of psychiatric practice in these states and drew forceful condemnation from the international community.

Blatant misuse or distortion of diagnoses for political purposes may appear to be the ready explanation for such commitment decisions. Anti-psychiatrists would argue, however, that such forced hospitalisations are consonant with Western psychiatric practice, which conceptualises deviant behaviour in terms of mental illness. Whether or not one accepts that political power is intrinsic to the social role of a psychiatrist (Szasz, 1994), there is little doubt that the potential for exploiting psychiatry to reinforce social norms and even political interests, is enormous. The practice in China of labelling nonconformists as mentally ill has as long a history as the People's Republic itself, but this abuse of psychiatric practice has hitherto received little comment in the West.

The interweaving of the practice of forensic psychiatry and the workings of the judicial system in China has created a ripe climate for the simultaneous criminalisation and medicalisation of dissenting activity. Being heavily influenced by Soviet interpretation of mental pathology Chinese forensic psychiatrists have been all too ready to embrace a similarly wide concept of mental illness in general and schizophrenia in particular. Chinese law includes ‘political harm to society’ as not only a threat to state security but also legally dangerous mentally ill behaviour. Terms such as ‘document crazies’ and ‘paranoiacs’ are readily interchanged by forensic psychiatrists to describe those who write reactionary letters. This is redolent of the ‘reformist delusions’ said to have emanated from ideological dissenters whom Soviet psychiatrists branded as suffering from ‘paranoid psychosis’. A forensic—psychiatric appraisal of those whose public behaviour attracted the attention of the authorities was made mandatory, under recent changes to Chinese criminal law. Such detentions in psychiatric hospitals of people who have never been mentally ill by international standards are a clear abuse of the psychiatric process. The network of special police psychiatric hospitals or Ankangs, meaning ‘peace and happiness’, is set to expand, raising further questions about conditions of detention and treatment in these secretive institutions.

Recognition of the status and needs of all concerned with mental health issues has been given by the United Nations, the World Psychiatric Association (WPA) and the psychiatric and professional organisations of different countries. Principles underpinning an ethical framework for the practice of psychiatry have been articulated in documents such as ‘Principles for the protection of persons with mental illness and for the improvement of mental health care’, which was adopted by the UN General Assembly in December 1991. Principle 4 states that ‘A determination of mental illness shall never be made on the basis of political, economic or social status, or membership in a cultural, racial or religious group, or for any other reason not directly relevant to mental health status’.

It goes on to state that ‘non-conformity with moral, social, cultural or political values or religious beliefs prevailing in a person's community, shall never be a determining factor in the diagnosis of mental illness. It is difficult to gauge the extent to which non-forensic psychiatrists in China are aware of, or are complicit in, the departure from these internationally recognised norms of practice. However, violation of these core principles undermines the integrity of the entire profession there.

What can and should be done? The term ‘psychiatric abuse’, such as we usually associated with the practice of forced hospitalisation of dissenters in the former Soviet Union, was rightly regarded as a horrifying distortion of this medical speciality. Investigations and inspection of hospitals by Western psychiatric delegations, coupled with political reforms of the glasnost era led to hopes that psychiatric imprisonment would largely be a historical phenomenon. Mental illness is recognised to be one of the greatest causes of human suffering in the world and psychiatrists everywhere need to promote their art by cultivating an ethos of caring and sensitivity.

By failing to satisfy professional criteria of practice, our Chinese colleagues risk undermining the credibility of the psychiatric profession in general. As individuals, we must condemn the use of psychiatry as part of any apparatus of political repression and call on the WPA to investigate claims of abuse. Hard evidence is needed, not only regarding conditions of detention in the Ankangs and other psychiatric institutions, but also about the psychological consequences for those who are forcibly subjected to treatment there. Were these detainees ever mentally ill, and if they were, did it warrant, under international standards, compulsory admission to hospital?

#86484

LVB

 

@Gilbert De Bruycker: Kunt u mij uitleggen waarom een vrachtwagen met het opschrift "I Feel It!!" een opzettelijke poging zou vormen om uw "geest gevangen te houden"?

Begrijp ik het goed dat er volgens u een geheime organisatie bestaat die op een bepaald ogenblik beslist: ah, nu gaan we die Gilbert De Bruycker eens goed liggen hebben, we gaan vrachtwagens beschilderen met de slogan "I feel it"! En we gaan ook een vloot begrafeniswagens huren om voortdurend zijn pad te kruisen. Hij zal geen kant meer op kunnen. Verhofstadt zal tevreden zijn.

#86486

A.Rouet

 

@Leo, Gilbert, luc
Ieder zijn waarheid, laat het hierbij, dat lijkt me het beste...

#86487

LVB

 

Het moreel gezag van Rouet is van dusdanige proporties, dat zijn pleidooi om het "hierbij te laten" juist een stimulans vormt om er dieper op in te gaan.

#86489

A.Rouet

 

@ Leo
Begrijp jij me wél?

#86490

Gilbert De Bruycker

 

@ Luc

Het betrof een camionette. Als zulke camionette mij gedurende de periode waarvan sprake is mij meerdere(!) malen per dag (tijdens mijn fietstochten en wandelingen; ik ben een fervent wandelaar - drie maal per dag) passeerde of tegemoet reed èn dit ophield toen V niet langer premier was, en indien u verder ook rekening houdt met al het overige, dan ligt de conclusie - voor wie een greintje eerlijkheid en gezond vestand heeft - voor de hand. Ik heb sindsdien deze camionette NOOIT meer terug gezien!

Dat er gedurende deze periode tijdens mijn wandelingen drie maal een gevecht uitgelokt werd, zal ook niets te betekenen hebben zeker? Ik kan een ganse resem in scène gezette voorvallen aanhalen die, even plots als ze zijn begonnen ook na ongeveer 5 jaar plotsklaps hebben opgehouden zich voor te doen!!!

#86492

Lizzie

 

@Luc

Alles wat je vrijheid van denken en begrijpen belemmert is immers voor jou een uitdaging om er extra 'voor te gaan'.

Dat zou ik noteren indien iemand mij moest vragen om over jou één zinnetje te schrijven! :-)

#86493

Cogito

 

Luc, Gilbert de Bruycker verkeert in een typische paranoide psychose, zoveel mag duidelijk zijn.

#86511

[email protected]

 

@Cogito

U bent in hetzelfde bedje ziek als de categorie vertroebelde linkse geesten die met de woorden'racist' en 'islamofoob' criticasters c.q. verwerpers van de islam de maat wil nemen en stigmatiseren door hen van de weeromstuit als onverdraagzaam te bestempelen.

#116517

Judith

 

Ow.... en dat heb jij ineens zo uitgevonden?! Nou, knap hoor. Maar denk nou niet dat je Einstein bent, dat ben je niet.  Een document uit 1944?? Haha, alsof er daarna nooit meer onderzoeken naar gedaan zijn. Deze meneer, Roger Deberdt (gerechtspsychiater) is een schande voor zijn vak. Enig vermogen om je in een ander te verplaatsen zou wel toepasselijk zijn in een dergelijk beroep.

#116518

Judith

 

Ohnee.... hij heeft natuurlijk zelf Asperger, daarom is het zo moeilijk ( ; Lieve mensen die wel hersens hebben, neem dit alsjeblieft niet al te serieus. Lach er gewoon even om en klik dan (lachend) rechtsboven op het kruisje. 

(of schrijf een reactie om je even uit te leven : p )