Nous sommes tous des Pierre Mertens

(...) Het is een constante in de geschiedenis: de nationalismen (en de dictaturen die er uit voortvloeien) hebben er altijd naar gestreefd om de pers en de intellectuelen in de pas te doen lopen (...). Als historicus kan de NVA-kopman de kreten van de Duitse nationalisten niet ontkennen die in 1933 (...) boeken op de brandstapel gooiden (...). Deze keer is het de schrijver Mertens die voor zijn werken op de brandstapel wordt gezet. Wat Bart De Wever niet zint is dat een internationaal erkend geweten het heeft aangedurfd om hem te definiëren als wat hij was toen hij uitspraken deed over de Antwerpse Joden: een negationist. (...). Wij wensen dat de klacht van de heer De Wever voor een Assisenhof wordt gebracht zodat hij zelf met zijn ontsporingen geconfronteerd wordt. (...)Marc Metdepenningen in het editoriaal van Le Soir, 8 juli 2008

Reacties

#65797

Briggs

 

Het is een constante in de geschiedenis: nationalismen (en de dictaturen die eruit voortvloeien) hebben er altijd naar gestreefd om de weerspannige pers en intellectuelen in de pas te doen lopen door haatpropaganda en gerichte haatcampagnes via hun media. Deze keer is het Bart de Wever die voor zijn halstarrige oppositie op de brandstapel wordt gezet. Wat Le Soir niet zint is dat een politicus nationaal en internationaal erkende regelgeving durft te hanteren om de haatcampagne tegen zijn persoon tot een halte te brengen. Wij wensen dat het gejammer van Le Soir voor een Assisenhof wordt gebracht zodat zij zelf eens het deksel op de neus krijgen.(...)

#65799

traveller

 

Marc "Metdepenningen" en Pierre "Mertens": perfecte integratievoorbeelden van Vlaamse integratiegeschiedenis in Wallonië.

#65802

Leo Norekens

 

Morgen in DS of DM : "Nous sommes tous des Bart De Wever".
Toch ?

A propos: "une conscience internationalement reconnue".. Oi??!!?

#65805

isaiah

 

Politieke correctheid in enge zin is niet problematisch. Racisme en negationisme zijn verwerpelijke meningen/ideologieën. Maar er zijn twee problemen met de politieke correctheid zoals die vandaag begrepen wordt. Ten eerste worden in Europa steeds vaker wetten gestemd om die politieke correctheid via de rechter af te dwingen. In de USA zijn veel politieke correcten op dat vlak heel wat terughoudender. Ten tweede, en dat is een tendens die je overal ziet, worden de termen waar het over gaat op den duur zo uitgehold of uitgebreid dat het label 'racisme' en 'negationisme' te pas en te onpas wordt gebruikt om politieke tegenstanders te muilkorven of te counteren. Gisteren mocht De Witte op Radio 1 uitleggen waarom de anti-Vlaamse columns in Le Soir niet onder de bevoegdheid van het CGKR vielen. Toen de journalist opmerkte dat als men hetzelfde geschreven had over Marokkanen, het Centrum zeker in actie zou schieten, was de reactie van De Witte kort (en ik parafraseer): "maar 'de Vlaming' is toch geen ras en geen etnie." Jammer genoeg volstond dat blijkbaar om de journalist de mond te snoeren, want hij vroeg niet wat elke normale luisteraar wel zou vragen: "De Marokkaan wel?"

#65808

Kaal

 

Dit is weer typisch franstalig : ipv aan te tonen dat de uitspraken van BDW wel degelijk negationist van aard waren doet men een hele omweg door de geschiedenis, de filosofie en de litteratuur compleet met figuurlijke brandstapels en gewichtige citaten om uiteindelijk niets te zeggen.

#65810

Benny Marcelo

 

kaal, dergelijke praktijken werden ook gebruikt om na de oorlog mensen tot collaborateur te kunnen veroordelen. Ik weet niet meer welke schrijver het was, maar in zowat ieder dossier staken er citaten van hem.
Inquisitie, dat is het enige sleutelwoord, blijkbaar hebben nogal wat mensen dat nodig om hun gelijk te bewijzen.

#65822

EricJans

 

Nous sommes tous des Pierre Mertens

Ja... maar deze keer hopelijk op uw eigen kosten, arumentloze, verlogen klootzak!
Ik hef mijn Frans Vichy-watertje hoog en zeg:
Vlaanderen Onafhankelijk! Schol.

Aan de Joodse Gemeenschap: laat u niet beet nemen door dit soort Palestijnse kneepjes van Le Soir!

#65824

pepperjack

 

Wel, eerlijkgezegd, ik heb ook genoeg van de holocaust-uitmelkerij en veelplooierij en recuperatie, (met alle respect voor de erge feiten), maar ik ben niet zo zeker of de verantwoording van De Wever die hij gebruikt heeft tegen Patrick Janssens de betere toetsing met gezwinde zwier zullen doorstaan...

Zijn 'oerechance is dat negationisme als etiket overtrokken is, temeer daar dit in België een specifieke, criminele betekenis heeft.

Een communautair bedrijf voor een Assisenhof: wel ja, in dit surrealistisch schouwspel mag dat er van mij nog wel bij!

#65826

pepperjack

 

...en toegeven, dat Frans leest heel schoon, niet? Die mannen kunnen toch nogal stijlvolle wind maken!

Ik ben het stukje waar het om gaat eens gaan lezen. OK, tenzij als het over Bourgeois zou gaan, wordt BDW negationist genoemd, "résolument" zelfs, en dit wordt niet in het minst verantwoord. Zwak punt. Ik vermoed dat dit besluit getrokken wordt uit het Patrick Janssens incident, en zoals gezegd, heb ik persoonlijk wel reserves bij de verantwoording die BDW toe gebruikte.

Verder lees ik dat de auteur ook aan de andere zijde in zelfde mate overdrijft: "Au sud du pays, les francophones se sont suicidairement divisés [...]. Un pestilentiel climat de corruption y a régné presque impunément, et cela au risque insensé d'amoindrir la crédibilité de toute une communauté. On se serait bien passé de la mansuétude dont ont pu bénéficier certaines mafias locales." Ook dàt vind ik prachtig uitgedrukt, en lees ik met genoegen.

Mij lijkt de reactie van BDW een overkill. Waar de verkoopgrage Soir gretig op inspeelt.

#65831

Johan B

 

"en zoals gezegd, heb ik persoonlijk wel reserves bij de verantwoording die BDW toe gebruikte."

En welke reserves zijn dat dan, pepperjack?

#65832

Rudy

 

@eric jans, Le soir is al lang bekend en befaamd:
http://courrierdeslecteurs....

#65833

pepperjack

 

Bedenkingen gekregen van personen gevormd in dezelfde branche als BDW (en trouwens deels zelfs met gelijke politieke sympathieën), die naast de ontleding van het gezegde blijkbaar ook nog iets duiden over de historicus achter de man, en zo ook extra context konden meegeven. Mijn excuus dat ik niet kan herhalen wat de exacte kritieken waren, maar de besluiten waren - wik/weeg - "genuanceerd". Duidelijk genoeg voor mij om niet overhaast in deze of gene richting te besluiten. Een voorzichtige Mertens zou geschreven hebben "il y a à boire et à manger".

#65834

yupie

 

Even het werk van een vroegere commentator voortzetten.
Het betoog in het artikel bevat minstens twee drogredenen (LF's):

- begging the question: "hem te definiëren als wat hij was (...): een negationist." Dat is nu immers net wat BDW als onterecht aanklaagt.

- argumentum ad authoritam: "een internationaal erkend geweten". Als zo iemand het zegt, als zo iemand eender wat zegt, dan zal het wel waar zijn zeker. Zo is ook alles wat Chomsky zegt waar, want die is een gerespecteerd specialist in de linguistiek.

#65835

A.Rouet

 

@ Johan B

lvb.net 53438?

#65837

LVB

 

Om die #65835 van A.Rouet iets toegankelijker te maken:
http://lvb.net/item/5649#53438

#65841

Johan B

 

@pepperjack: dus jouw reserves waren eigenlijk andermans reserves, die zo 'genuanceerd' waren dat je ze niet meer kan herinneren?

Het citaat van BDW waar Rouet in 53438 via Mark naar verwijst is dus:
<citaat>
Ik reageerde als een politiek geëngageerde historicus en zocht de historische nuance in het verhaal. Een verhaal dat me bekend is door de lectuur van historisch wetenschappelijk materiaal. Bewust van de controverse tussen historici die zich de voorbije decennia toespitsten op de geschiedenis van de holocaust. Vertrouwd met de zoektocht naar een correcte vormgeving van de herinnering en de pijnlijke discussies die hier vaak aan voorafgaan. Ik reageerde als een historisch geschoolde politicus die niet wil dat zijn stad Antwerpen en haar bewoners, de Ant- werpenaars, collectief in heden en verleden worden afgeschilderd als racistisch en onverdraagzaam. Dit was en is niet zo.
</citaat>

En het woord waar alle "personen gevormd in dezelfde branche als BDW" over struikelen is de "controverse" tussen historici.
Maar de politici die de anti-revisonismewet hebben gestemd waren zich blijkbaar ook "bewust" van die "controverse", want zij hebben het niet aangedurfd om te omschrijven wat een "schromelijke minimalisering van de holocaust" nu precies inhoudt. Is dat minder dan 5 miljoen vermoorde Joden? Minder dan 3 miljoen? Minder dan 1 miljoen? De muilkorvers hebben het niet aangedurfd daar een getal op te plakken. Die hete aardappel hebben ze dan maar doorgeschoven naar de rechters.

Dus eerlijk is eerlijk: als BDW een revisionist is omwille van die "controverse", dan zijn alle politici die de anti-revisionismewet gestemd hebben ook revisionisten.

#65845

LVB

 

Met "controverse" bedoelt BDW mijns inziens niet een mogelijke controverse rond het aantal slachtoffers van de holocaust, maar een controverse rond de rol en verantwoordelijkheid van de toenmalige Antwerpse en Belgische overheden. En die controverse gaat dan zelfs niet over "waren ze medeplichtig" maar over "hoe groot was die medeplichtigheid eigenlijk". En een discussie over die verantwoordelijkheid, niet van de daders (de nazi's) maar van de medeplichtigen, is helemaal niet revisionistisch of negationistisch.

Maar zoals steeds staan er altijd mensen klaar om elke niet of onvolledig uitgesproken tussenstap in de argumentering op een zo slecht mogelijke manier te interpreteren en daarbij een intentieproces te voeren. En dat had BDW wel kunnen/moeten voorzien of verwachten.

Voor één keer ben ik het wel eens met A.Rouet als hij schreef: "BDW heeft zich zeer slordig en ongelukkig uitgedrukt, én als politicus, én (nog meer) als historicus. Niks meer, maar ook niks minder."

#65851

Jean

 

Ik ben het ook volledig eens met Rouet (en Lucs reactie); maar naast de ongelukkige (initiële) reactie van BDW is ook het vervolg zeer ongelukkig.
Het is idd overkill en hij zal het tegenovergestelde bereiken van dat wat hij wil. Vlaanderen (als geheel) zal nog maar eens afgeschilderd worden als zéér donkerbruin.
Dit komt tevens omdat hij geen enkele moeite doet om z'n standpunt grondig toe te lichten naar de buitenwereld toe.
De buitenwereld moet hier geinterpreteerd worden als alles wat niet Vlaanderen is; noch naar de franstalige pers (Le Soir op kop), noch naar de internationale pers wordt er duidelijke toelichting gegeven over dit voorval.
Het enige waarop deze int'l pers dan wel op kan terugvallen is de uitgebreide berichtgeving van Le Soir zelf.

Algemener dan dit, ik merk steeds meer dat de N-VA de slechts mogelijke 'ambassadeurs' van Vlaanderen zijn (naast potentieel het VB); ook Bourgeois zijn omgang met de internationale pers is duidelijk contra-productief en creëert in de eerste plaats bevestiging van clichés (maar wellicht beseft hij dit zelf niet).
Eerder dan aan enige zelfreflectie doen worden dan maar complottheorieën over een "Internationaal Francofone beschadigingsoperatie" de wereld ingestuurd om het slechte imago te verklaren.
De waarheid is wellicht eenvoudiger en dichter bij huis te zoeken.

#65854

EricJans

 

@ Luc:

<<Maar zoals steeds staan er altijd mensen klaar om elke niet of onvolledig uitgesproken tussenstap in de argumentering op een zo slecht mogelijke manier te interpreteren en daarbij een intentieproces te voeren. En dat had BDW wel kunnen/moeten voorzien of verwachten.>>

Als hij 'gehoord' wil worden door die buitenwereld, moet hij aan Le Soir een duidelijk antwoord bieden en dat ondertekenen met 'Votre Nazist-de-Service'. Juist die schok in de zelfbenoeming doet buitenlandse oren open gaan.
Helemaal in het defensief mag hij niet gaan; hier geldt communicatief dat de felste aanval de beste verdediging is.
@ Jean:

<<Eerder dan aan enige zelfreflectie doen worden dan maar complottheorieën over een "Internationaal Francofone beschadigingsoperatie" de wereld ingestuurd om het slechte imago te verklaren.
De waarheid is wellicht eenvoudiger en dichter bij huis te zoeken.>>

Komaan, beste Jean, heb jij ooit een steekhoudend Francofoon
argument voor de Belgische roofbouw op Vlaanderen gehoord? Ik heb altijd alleen maar geweten dat - als de Vlamingen 'neen' dreigden zeggen - den 'Ouwen Dolf' nog maar eens van stal werd gehaald.
Denk je nou echt dat dat zóveel indruk maakt in dat buitenland? Denk je niet dat er in dat buitenland een pak mensen zijn die dat goedkope nazi-verwijt van de Waalse bedelpolitiek niet een klein beetje doorzien?

Ik roep alle Vlamingen en hun politici op om zich tegenover onze Franstaliërs voor te stellen als 'Uw Nazi van dienst', 'Votre racist de service', 'uw fascist van dienst.'

in 4 woordjes wordt het verwijt en vooral de bedoeling erachter een beetje doorprikt.

Le Soir lijkt me trouwens ook niet minder 'rex'-istisch in haar methodes een hele gemeenschap te diaboliseren.

Het zou me niet verbazen als die Marc Metdepenningen een hond zou hebben die 'Rex' heet. Of Leon?

#65856

Kaal

 

@Jean en alle anderen eigenlijk. Ga het commentaarstuk van De Staandaard van vandaag (9 juli) lezen en vraag je je dan opnieuw af of BDW een slimme zet heeft gedaan of niet.

#65860

EricJans

 

@ Kaal:

Ik heb het eens doorgelezen. Sorry hoor, maar BDW slaat hard terug naar Delvaux en haar Le Soir.
Bovendien: waarom willen die Franstaliërs zo graag met (in hun ogen toch) zo'n nazi-volk als de Vlamingen blijven samenleven. Dat verbijstert me telkens weer.

'Uw uitlatingen zijn negationistisch', schrijft Le Soitr unaniem.
Wel... scheur af! Separeer!
Voor mij zijn BDW's uitlatingen in het geheel niet negationistisch. Dit verschil is 'zgn.) 'visie' is een reden temeer om niet langer in staat te vormen.
Maar vooral: dit discours wordt vlak vóór 15 juli 2008 opgevoerd bij gebrek aan zindelijke democratische Francofone argumenten inzake BHV en staatshervorming. Als ze het niet halen, de Belgicisten, dan halen ze 'de Dolf' nog maar eens vanonder het stof uit van stal.

Welaan dan: laat dit hun beste argument zijn. Dat ze er mee klaarkomen en hun scherpe antinazi-discours in de Franse Republiek voortzetten, waar ze dan de oude wonden van het Vichy-regime maar weer gaan openreten. Want in La France is het rond dat onderwerp wel héél verdacht stil, als je dat met Belgique vergelijkt.
Wat is er eigenlijk van al die Franse collaborateurs terecht gekomen? En hoe zit dat in Wallonië?
Waarom heeft Degrelle tot 1989 in het toen al democratische Spanje zijn oude dag rustig mogen slijten?
Goeie vraag toch? Waar was 'Le Soir' toen om de democratische troepen aan te voeren en hun eens zo populaire Degrelle voor een Belgische assisenjury te schrijven?
Sssst... certain choses... ssst.

Onze Belgicistische koloniale broodheren -en dames uit Franstalië hebben hiermee bewezen van het echte onderwerp te willen afwijken: BHV en staatshervorming.
Vlaanderen Onafhankelijk.

Racist/Nazi/Fascist(...) van dienst... (maar géén Flamand de Service!),

EricJans,
Republiek Vlaanderen.

#65863

isaiah

 

Johan B heeft het elders al treffend verwoord: het einde is zoek als men al negationist wordt genoemd van zodra men weigert de verantwoordelijkheid op te nemen voor wat 'volksgenoten' of voorouders aangericht hebben. Misschien kunnen alle nazaten van Oostfronters en DeVlaggers door Mertens en Metdepenningen verplicht worden een aantal jaar in Leuven Centraal te gaan zitten. Of hoe de erfzonde een belangrijke plaats heeft in elk collectivisme.

#65865

Kaal

 

@EJ : je begrijpt me verkeerd. Ik had het over de heftige reactie van Vandermeersch in DS van vandaag. Hij windt er geen doekjes meer om gebruikt harde taal tegen Le Soir. Met andere woorden, die klacht van Dewerver draagt onrechtsreeks bij tot een verdere radicalisatie van de Vlaamse publieke opinie. Hij heeft zo ver gekregen dat De Staandaard hem verdedigd tegen de "zusterkrant". Indien BDW dat voorspeld had, dan is hij een meester strateeg. Een slimme zet dus zonder meer. En natuurlijk is BDW geen negationnist.

Tussen haakjes : de brief van BDW aan Béatrice Delvaux van Le soir (te lezen op de site van de N-VA) is een aanrader. Meetsrelijk gewoon.

#65866

Frederik

 

@kaal Vandermeersch heeft gewoon weer een Vlaamse kramp gekregen, net zoals hij die ook kreeg toen Onkelinx de Vlamingen met zwammen vergeleek. Morgen is het weer marketing as usual (als het nu al zo niet was).

waar ik je wel gelijk in geef, is dat BDW in zijn eentje een ongeloofelijke radicalisering heeft teweeggebracht. Ok hij heeft dit kunnen doen dank zij paars die tijdens hun beleid ontkend hebben, dat er zoiets zou bestaan als een Vlaamse identiteit. Maar hij heeft het toch maar gedaan en hij blijft het doen, ondanks alle kritiek die hij krijgt en die men op hem kan hebben.

#65867

raf

 

@Kaal:

Juist, de brief van BDW is op polemisch vlak het beste wat ik in jaren gelezen heb. Kennelijk volgde hij de raad van Eric Jans door zichzelf op een groteske manier als schuldige voor te stellen. De bijdrage van Dirk Voorhoof op de volgende pagina is dan weer een dieptepunt. Ogenschijnlijk gaat het over mediarecht. In wezen is het een politieke aanval die zijn naam niet wil noemen. Hij zet BDW in één lijn met Le Pen en Haider. Een academisch discours?

#65870

pepperjack

 

@Johan B: 1/ net zoals ik geen enkele wiskundige formule of één uit de fysica kan weergeven, hoewel ooit geleerd, wil dit niet zeggen dat ik er niet genoeg van onthouden heb om er geen mening over te vormen. Ik heb onthouden dat de materie delicaat genoeg was om niet te snel te concludere, in deze zaak concreet. Lezend wat nadien geschreven is, lijkt Rouets standpunt juist, al trekt hij zelf duidelijk een besluit dat ik nog niet zou maken.
2/ daarnaast neem ik in't algemeen in ogenschouw dat men zeer vlug radicaal springt, met weinig nuance. Ik counter dat zachtjes, maar haal argumenten in beide richtingen aan. Ik heb ook duidelijk gemeld dat de term negationist dubbel gevaarlijk is, daar het (ook) een misdrijf dekt.
3/ ik heb de oorspronkelijke tekst gelezen, en kan mij niet van de indruk ontdoen dat vele dat niet deden. Ook dat vind ik belangrijk vooraleer we (ver)oordeelen.
1+2+3 maakt dus dat ik vond genoeg te kunnen brengen ter afweging, zonder dat ik heel concreet het proces maak, met citaten, kritieken en duidingen, en idd zonder dat ik concreet kan weergeven wat de kritiek was en hoe die geformuleerd werd.
Ik begrijp jou reactie ergens wel, ik geef hier wel vaker nogal beknopt commentaar, maar ik blijf staan achter mijn redeneringsopbouw, en zie zeker niet waarom het fout zou zijn.

@Kaal: Vandermeersch is m.i. niet wie hij lijkt, en ik meen dat hier, en ook op het DSforum en door de heerlijke schrijver Victa Causa op de groepsblog In Flanders Fields, zijn intelligentie onderschat wordt.
Ik heb altijd gedacht dat die man duidelijk een agenda heeft, maar dat hij het als een fijne uitdaging zag om daar nog een Belgisch lintje aan te kunnen hangen.
En geef hem eens na wie dat kan herhalen...

exact zo las ik het dubbelinterview tussen hem en Desmet van DM. Humo meldde dat van de dubbelinterviews hoofdredacteuren DS - DM dit het eerste was waar niemand kwaad wegliep. Vandermeersch had Desmet gewoon bij zijn ***, en kon ermeer rammelen tot en met.

#65871

marjos

 

De lofbetuigingen over de brief van BDW aan Béatrice Delvaux van Le soir behoren toch ook gedeeltelijk toe aan Eric Jans.De brief staat overigens ook in 'de gedachte' van DM.

#65874

Leo Norekens

 

100% akkoord met Raf.

#65877

LVB

 

Ik heb intussen het satirische opiniestuk van BDW gelezen.

http://www.standaard.be/par...

Inderdaad zeer goed, maar wel jammer dat hij - zelfs binnen de satire - twijfel laat over wat hij nu precies met het woord "controverse" bedoelde.

"U weet nochtans dat ik heb verwezen naar 'een controverse tussen historici over de Holocaust'. Natuurlijk verwees ik daarbij helemaal niet naar het felle en internationale debat in de wetenschappelijke wereld over de benadering, analyse en historische voorstelling van de Shoah als human made disaster dan wel als een uniek historisch feit. Het ging me evenmin over de levendige afgeleide discussies over de spanning tussen het dader- en slachtofferperspectief of over de museale voorstelling van de judeocide. Nee, ik verwees daarmee natuurlijk naar het handvol gekken dat vandaag beweert dat de Holocaust niet heeft plaats gevonden en wilde daarmee doelbewust twijfel zaaien over de historische feiten."

Ik meen dat hij hier de grens tussen "wel" en "niet" (die vanuit de satire omgekeerd moet worden opgevat) niet op de juiste plaats trekt. En dat zijn discours toch een stukje revisionistischer was dan ik aanvankelijk meende.

In ieder geval heeft BDW met bovenstaand stukje tekst mijn eigen "apologie" in #65845 onderuit gehaald. Wat ik in #65845 schreef klopt niet, in het licht van wat BDW nu zelf als verduidelijking schrijft.

#65879

raf

 

@Luc:

Je hebt gelijk, er is geen nuancering ivm het woord "controverse", maar ik denk dat dit moeilijk te realiseren viel binnen de stijl van zijn brief. Toch vind ook ik dat BDW ter gelegener tijd (op een moment waarop hij de besognes van de politicus kan inruilen voor de rustige kennis van de historicus) die nuancering dient aan te brengen. Het is in zijn eigen belang en indirect, in dat van velen van ons.

#65882

Leo Norekens

 

De vraag "hoe groot was de medeplichtigheid?" is dus niet revisionistisch, maar verwijzen naar de "discussies over de spanning tussen het dader- en slachtofferperspectief" zou dat wel zijn... HMmm.

Hij stipt aan dat 123 Antwerpse politieagenten gedeporteerd werden: hoe groot is dan de medeplichtigheid van de andere agenten? Hebben zij die 123 overgedragen, of hebben zij slechts meegewerkt uit schrik hetzelfde lot te ondergaan? Wie is dan dader en wie slachtoffer? En van wie kwamen hun orders ..? http://lvb.net/item/5649#53373 (BDW zei destijds dat Antwerpen de vervolging niet organiseerde maar mede slachtoffer was.) Is dat allemaal "revisionisme"?

#65883

LVB

 

@Leo: dat van die 123 politieagenten staat wat verderop, en behoort niet meer tot BDW's satirische uitwijding die specifiek over zijn gebruik van het begrip "controverse" gaat.

Waar hij het heeft over "spanning tussen dader- en slachtofferperspectief", zegt hij niet dat dit over de Antwerpse of Belgische situatie gaat met betrekking tot de rol van de overheden. Ik neem dus aan dat hij het daar over de holocaust in het algemeen heeft.

#65897

Johan B

 

@Luc: Waarom denk je dat De Wevers discours een stukje revisionistischer is dan je aanvankelijk meende?
Om te beginnen meende je aanvankelijk dat het "helemaal niet revistionistisch" was, dus kan je moeilijk de vergrotende trap gebruiken, maar met wat we nu weten kan je toch nog steeds niet besluiten dat zijn discours ook maar voor de minste sikkepit revistionistisch was?

Zelfs "specialisten" (volgens De Morgen) als Rudi Van Doorslaer van SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) en Jos Vander Velpen van de Liga voor de Rechten van de Mens zeggen dat BDW geen negationist is.
http://www.demorgen.be/dm/n...

Heel grappig is de redenering van Van Doorslaer dat De Wever "een van de laatste taboes in Vlaanderen" mee in stand wil houden. Door erover te spreken hou je dus volgens deze specialist taboes in stand.
En Vander Velpen schuift het argument naar voor dat Pierre Mertens als schrijver zich toch wel een zekere "literaire vrijheid" mag veroorloven. "Voor Bart De Wever, die hecht aan de vrijheid van meningsuiting, zou dat toch ook belangrijk moeten zijn?", zegt hij.

Je ziet het hier weer gebeuren: wat blijft hangen is dat BDW "schrijvers" wil muilkorven.
Ik snap dus nog steeds niet waarom De Wever niet gewoon gebruik heeft gemaakt van het recht op antwoord.

#65899

EricJans

 

Enkele interessante reacties uit DS:

09/07/2008 - herman raes

Ik ben geen grote fan van Bart De Wever en beschouw Pierre Mertens als een groot schrijver. Zijn roman 'Les éblouissements' gewijd aan hetleven van de duitse schrijver Gottfried Benn, tijdens W.O. I, legerarts in Brussel, is een meesterwerk.Het bewijst dat de auteur de duits-germaanse cultuur grondig kent. Zijn dispuut met Bart De Wever doet echter vermoeden dat hij de vlaamse denkwereld helemaal niet begrijpt en herhaaldelijk in de fout gaat. BDW als negationist bestempelen naar aanleiding van diens bewering dat de houding van de antwerpse politie tijdens WO II onderwerp van discussie is onder hisitoric, is absurd. Alle historici weten inderdaad dat een deel van gezegde politie hielp bij het oppakken van Joden maar ook dat vele politiemannen actief in de weerstand gedeporteerd werden en omkwamen in concentratiekampen. Hun namen zijn gekend. Enige nuancering is dus wel degelijk geboden. Als P. Mertens in zijn artikel in 'Le Monde' schrijft dat een aantal vlamingen van 1940 tot 1945 met de vijand collaboreerde, is dat juist. Eigenaardig toch dat hij vergeet te vermelden dat de meest bekende belgische collaborateur, Léon Degrelle, een waal was en dat het waals legioen evenzeer tot in 1945 aan de zijde van de Duitsers vocht. Eenzijdig de vlamingen betichten in een hoogaangeschreven frans blad, dat in heel Europa, kan gelezen worden, is niet netjes. Als tenslotte 'Le Soir' nadrukkelijk stelt dat 'Er schuilt een P. Mertens in elk van ons' en de uitlatingen van BDW waren negationistisch, gaat deze krant opnieuw in de fout door een zinloze en onjuiste beschuldiging te herhalen en te bevestigen.
en ook deze:

collaboratie
09/07/2008 - Johan Van Walleghem
Er bestaan reeds heelwat studies over de medewerking met de bezetter; echter veel meer over Vlaanderen dan over Brussel en Wallonie daar over dit deel van Belgie door een 'jammerlijke' vergissing honderden dokumenten verdwenen zijn en verbrand werden met als enig doel de nomenclatura van de Belgique de papa en van het establishment te beschermen.

#65907

raf

 

Een interessante reactie uit LS:

Legia dit, le 09/07/2008, 22:54
C'est très simple -- A l'époque actuelle, de l'Europe et des Nations Unies, je préfère vivre dans un pays ou il y a 13% de chomeurs plutot que dans un pays ou il y a 20% de Nazi... Flamands = Fascistes L'Europe le sait, l'Europe vous regarde. L'Europe ne laissera pas le cauchemard de 14-18 et 40-45 se reproduire

#65908

Frederik

 

@eric jans

ivm. die studie over de Jodendeportatie waar de laatste tijd heel wat over te doen is en tevens een aanleiding was voor de polemiek met BDW: Dit is een studie die besteld is door de Belgische overheid en brengt niet echt een genuanceerd beeld over die deportatie aangezien de cijfers van Brussel en Wallonië grotendeels vernietigd zijn.
Mark Grammens had dit een tijdje geleden (+/- 1 jaar) reeds gesignaleerd in zijn journaal (hieruit blijkt ook nogmaals hoe hij enerzijds goed geïnformeerd is en onmiddellijk de verbanden/problemen ziet... maar dit terzijde). Die studie heeft mijns inziens diezelfde functie als het CGKR: ons een fascistisch imago aanmeten...

Ondertussen teken ik op DS forum (op uw aangeven) als racist of facist van dienst :-)

#65909

Frederik

 

@raf

Mooie reactie, de dag dat we niet meer betalen voor hun ambtenaren hebben ze 45% chomeurs.
Dus hoe rapper hoe liever!!!