Bart Somers verkozen tot VLD-voorzitter

Bart Somers heeft de VLD-voorzittersverkiezingen gewonnen met 50,46% van de stemmen. Gefeliciteerd, Bart. Een "Amerikaanse score" getuigt van méér interne democratie dan een "stalinistische score". Jean-Marie Dedecker haalt een opmerkelijk goede 38,32%. Zijn eisen, namelijk een referendum onder de VLD-leden over het cordon sanitaire, en het annuleren van de interne tuchtprocedure tegen Hugo Coveliers, liggen mijns inziens volledig in de lijn van wat men van een democratische partij met inspraak en tendensrecht zou mogen verwachten. De uitslag moet de VLD ook tot bezinning stemmen over haar koers, in het bijzonder haar houding tegenover het federale regeringsbeleid. En Jean-Marie Dedecker mag dan wel zijn eigen persoonlijke stijl hebben die niet door iedereen gesmaakt wordt, maar welke liberaal zou zich niet achter zijn platformtekst kunnen scharen?Reacties

#3071

VisualHugo

 

Die 40% voor Dedecker ligt wel heel hoog. Vooral als men bedenkt dat Dedecker vrij "nieuw" is bij de VLD, geen roots heeft in de politiek, en een stijl heeft die zeker afwijkt van opa Willy De Clercq.

Het moet dus wel heel hoog zitten, zeker na het debacle van het vreemdelingenstemrecht.

Eigenlijk zal Dedecker best tevreden zijn dat hij *geen* voorzitter geworden is. Zijn flamboyante stijl en het gemis aan politiek management had hem waarschijnlijk geen goede voorzitter gemaakt. Maar je weet nooit, mensen kunnen groeien in een taak. Dan toch beter een geroutineerde De Somer met de hete adem van "signaal" Dedecker in zijn nek.

Di Rupo zal niet blij zijn. Dedecker stelt zich heel wat rechtser op dan de toegeeflijke VLD-top in de regering, en wil het cordon sanitaire doorbreken. Ook het Vlaams Belang zal wel wat gemengde gevoelens hebben. Haar succes is voor een deel te danken aan een VLD die geleidelijk naar het midden is opgeschoven en aan de rechterflank van de politiek een gapend gat liet voor het Belang/Blok. Misschien krijgt het Belang daar nu wel ernstige concurrentie, in die mate dat de VLD een ernstige aantrekkingskracht kan gaan uitoefenen op individuele Belang-prominenten.

Het is vrijwel zeker dan Di Rupo vannacht niet zo goed zal geslapen. Misschien wordt de soep voortaan wat heter gegeten dan ze is opgediend.

#3074

Neverbeendead Religion

 

Amerikaanse scores kunnen ook van democratie getuigen.Zoals de stemming over voor of na wereldoorlog 3 de wereld zo radioactief mogelijk maken voor zoveel mogelijk overlevenden via atoombommen door hooggeplaatste mediaonbekende russen en amerikanen die tot hun natuurlijke dood in een triosphere kunnen verderleven diep beschermd onder de grond waar het voorzien is van de meest eigentijdse luxe overal.Een wereldoorlog die ze en passant nog in elkaar aan het steken zijn door de wereld terug te laten verrechtsen door de rijk-arm tegenstelling langs alle kanten op te drijven met het door wet beschermde kapitalisme waarna de verliezer dan bommen begint te lanceren als beter scenario dan de levenslange verliezer van de winnaar.The triosphere democratie.Daar kan men in de politiek ook een boek over schrijven als men eens niet weet wat doen.Die heeft wel hetzelfde type dagelijks nieuws maar er wordt niet zoveel aandacht aan lees en kijkcijfers meer besteed.

#3075

Eric Jans

 

Zowat de helft van de 'leden' heeft dus (persoonlijk) belang bij de overwinning van Verhofstadts knechtje.

Jammer dat Somers geen 49.9% behaalde.

Voor Frnstalig België zal deze uitslag ruimschoots volstaan om te concluderen dat de Vlaamse Liberalen best wel houden van Elio Di Rupo.

De rest is blabla.

#3077

Reagens

 

Wel jammer dat slechts een minderheid van de leden is gaan stemmen. Men kan moeilijk zeggen dat het niet de moeite was om te stemmen. Misschien dat de VLD ook maar eens moet onderzoeken waarom er schijnbaar zo weinig enthousiasme is om de voorzitter te verkiezen.

#3079

LVB

 

@Reagens: In vergelijking met de opkomst bij vorige VLD-voorzittersverkiezingen, vermoed ik dat deze opkomst toch wel een record was. Toch meer dan één op drie leden die de moeite namen van een verplaatsing naar het stemlokaal in hun gemeente.

#3080

Raoul THEEUWS

 

Als de VLD-top ècht van enig verstand wenst te getuigen dan is een grondige (Kan dàt? Mag dàt?) analyse van de huidige toestand méér dan nodig om de toekomst van de partij nog enig houvast te geven!

#3081

Pieterjan Viaene

 

Hoe je als ex-VU'er een razendsnelle opgang kan maken (Somers) en als ex-VU'er eve snel van het podium kan verdwijnen (Coveliers).

Persoonlijk denk ik dat je Coveliers mag huldigen als redder van de blauwe partij. Zonder hem was het een machtsbehoudende partij geworden met een sturend triumviraat.

#3082

VisualHugo

 

@Luc : en wat was je persoonlijke score als kandidaat voor het bestuur (dacht ik) ?

#3083

evert

 

Met de hoge score van Dedecker is duidelijk geworden dat er heel wat donkerblauw in de partij aanwezig is. Wellicht dat bij de volgende verkiezingen de VLD als laatste noodsprong een kartel zal aangaan met het VB.

#3085

VisualHugo

 

@Evert : het zou wel eens omgekeerd kunnen gaan. Misschien moet het VB een noodsprong maken. De VLD heeft namelijk heeft wat meer politiek serieux en personeel in huis. Een dieperblauwe VLD (gecombineerd met een confederalistische en republikeinse opstelling) is een directe aanval op het marktsegment van het VB. De door de VLD bepleite doorbreking van het CS kan the kiss of death zijn voor het VB.

#3086

LVB

 

@VisualHugo: De uitslag voor het nationaal partijbestuur wordt ten vroegste maandag bekendgemaakt. Men begon pas met het tellen van de stembrieven voor het partijbestuur nadat de stembrieven voor het voorzitterschap geteld waren. A rato van 3000 stembrieven per uur kan het automatisch tellen van zo'n 2 x 30.000 stembrieven (er was een stembrief met de kandidaten die mandataris waren en een stembrief met de niet-mandatarissen, voor telkens 15 te begeven plaatsen) wel even duren. Het enige wat ik al weet is dat ik in mijn eigen gemeente Waregem 48 stemmen behaalde, bij 63 uitgebrachte stemmen. Geen slecht resultaat, rekening houdend met het feit dat ik niet eens lid ben van het plaatselijk VLD-bestuur in Waregem (omdat gemeentepolitiek mij niet interesseert).

In Waregem was de score voor het nationale voorzitterschap als volgt: Somers 34, Dedecker 27 en Dewaele 1.

Voor het voorzitterschap van het provinciaal VLD-bestuur voor West-Vlaanderen zal een tweede ronde nodig zijn, tenzij één van de kandidaten zich alsnog terugtrekt.

#3087

LVB

 

@evert: Persoonlijk ben ik voorzichtig in het gebruik van termen als "donkerblauw" en "lichtblauw". Begin jaren '90 waren het namelijk de "sociaal-liberalen" zoals De Croo die zich "donkerblauw" noemden, en ingingen tegen de (toen) neo-liberale Verhofstadt ("baby-Thatcher"). Toen ging het vooral over thema's als hervorming en privatisering van de sociale zekerheid, onafhankelijkheid van de politiek tegenover vakbonden en ziekenfondsen, en dergelijke. De term "donkerblauw" doet mij nog iets te veel denken aan de vroegere PVV, zodat hij niet erg bruikbaar is om hem te gebruiken voor de huidige rechtervleugel van de VLD.

#3088

LVB

 

@VisualHugo: "Een dieperblauwe VLD (gecombineerd met een confederalistische en republikeinse opstelling)": ik hoop met je mee, maar een dergelijke opstelling zal pas geloofwaardig zijn indien het niet bij woorden blijft, maar er ook daadwerkelijk potten gebroken worden. VLD en CD&V zijn op papier confederalistisch, maar het is tot op heden nog niet gebleken uit de dagjespolitiek. Pas als de VLD ook daadwerkelijk potten durft breken en tegen schenen durft schoppen in de dagjespolitiek, komt de leiderspositie van Vlaams Belang enigszins in het gedrang. In het overlopen van politiek personeel van Vlaams Belang naar VLD geloof ik eerlijk gezegd niet.

@Pieterjan Viaene: zowel Coveliers als Somers zitten nu al twaalf jaar bij de VLD. "Razendsnel" is blijkbaar een relatief begrip. Kijk eens naar Van Quickenborne, die is nog sneller opgeklommen.

#3090

Pieterjan Viaene

 

Twee heren met een gelijke (Vlaams-nationalistische basis) die nu moeten opkomen voor de echte liberale waarden. Coveliers moet zelfs de hoge eminenties erop wijzen dat ze die uit het oog an het verliezen zijn... Dan kan je maar concluderen dat het slecht gesteld is met de BlauwBloezen...

Trouwens, beide heren behoren al enige tijd tot de partijtop dus die "razendsnelheid" is wel degelijk goed gekozen...

#3091

Eric Jans

 

@ Luc: ik stel je visie op donkerblauwe VLD erg op prijs. Je beseft blijkbaar zeer goed dat de breuklijnen van 12 jaar geleden (macht van de vakbonden op partijen enz.) niet dezelfde meer zijn als die van vandaag.

Of moet ik misschien zeggen: juist wél?

12 jaar geleden konden thema's als 'politiek dienstbetoon', 'macht van vakbonden, drukkingsgroepen' enz. nog voor wat cammouflage zorgen om de wérkelijke grond van het immobilisme achter te verbergen: België zélf!

Dat is vandaag allemaal een beetje scherper zichtbaar geworden.

Maar...

Misschien kan de donkerblauwe VLD een nuttige job doen door de Vlaamse minorisering op federaal niveau aan te pakken, aan te klagen... en wel in functie van 'België.

Voorbeeld: Franstalige zetel federaal parlement = 37008 stemmen, NL-talige zetel = 45281 stemmen...

Een eerlijk Belgicist kan daar - juist óm België! - ook tegen ageren.

Is confederalisme noodzakelijk het juiste antwoord? We moeten daar kritisch naar durven kijken.

#3092

LVB

 

@Eric: Het voorbeeld van het aantal stemmen lijkt me nu niet bepaald het meest schrijnende. Waarom niet? Omdat er wel degelijk objectieve criteria bestaan voor dat verschil. Het aantal verkozenen per kieskring wordt immers bepaald op basis van de bevolkingscijfers, niet op basis van het aantal kiezers. Arrondissementen met veel niet-kiesgerechtigde inwoners (allochtonen) zitten dus met een lager aantal benodigde stemmen per verkozene.

De hele regelgeving hierrond werd opgesteld in tempore non suspecto (toen immigratie nog geen issue was), en was dus niet bedoeld om de Vlamingen te minoriseren.

Als je dit wil veranderen, moet de hamvraag zijn: hebben niet-kiesgerechtigde inwoners überhaupt nog het recht om vertegenwoordigd te worden? Ook al mogen ze niet stemmen, mogen ze dan toch nog 'meetellen', meegerekend worden in de te vertegenwoordigen bevolking? Ik meen van wel, en dus kan ik begrip opbrengen voor de cijfers die je citeert, rekening houdend met de onderliggende verklaring.

Schrijnender lijken mij de transfers te zijn ( http://lvb.net/item/442 ), die niet volledig te verklaren zijn door objectieve criteria, en waaraan simpelweg laksheid en bewust profitariaat aan de basis ligt. Dat hierover niet eens een grondig maatschappelijk debat kan en mag gevoerd worden, maar dat er telkens hysterische reacties van Franstalige kant komen zodra het onderwerp nog maar ter sprake komt, zegt eigenlijk al genoeg over één en ander.

#3094

Reagens

 

Het lijkt mij sterk dat er blijkbaar een verschil is van 22.35% en dat dit verschil daardoor kan verklaard worden.

Trouwens volgens die redenering zou het arrondissement Antwerpen ook "oververtegenwoordigd" moeten zijn. Voor de rest kan ik mij wel in de redenering vinden dat mensen die niet stemgerechtigd zijn ook vertegenwoordigd kunnen worden.

Tja en de transfers, daar zal vrees ik eerst nog een studie of 1302 voor nodig zijn tegen dat het doordringt dat het écht niet kan zijn...

#3095

B.Libbrecht

 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik de platformtekst van J-M Dedecker nog niet eerder gelezen had (ik ben dan ook geen VLD'er). Na het volgen van bovenstaande link dus wel, en ik moet zeggen dat hij m.i. een veel logischer en helderder migrantenstandpunt verwoordt dan de top van de VLD in het algemeen. Dedecker stijgt in mijn achting - al vind ik dat de man toch nog bepaalde 'streken' moet ontgroeien - is nog vaak te 'barbaars' in zijn optreden en taal. Welicht is het correct zoals iemand anders het hier verwoordde: hij was NU wellicht nog geen goede voorzitter geweest, maar de man kan daarin groeien, en doet dat kennelijk ook - daar waar de Gucht voor zover ik kan waarnemen eerder aan het krimpen is (mentale ouderdomsverschijnselen wellicht). De Gucht was op zijn grootst toen hij Dedecker was - nl. in zijn eenzame stand houden tegen het migrantenstemrecht.

#3099

John Cuyvers

 

Proficiat voor het discussieforum van de laatste dagen. Doordat er niet beledigd wordt, ieder zijn mening zegt heb ik de laatste week veel bijgeleerd en genoten van mijn pc. Politiek kan toch nog interessant zijn, dank zij het nieuwe medium. Ik dank lvb voor zijn inzet en hij mag voor mij nog een grote reis maken want ook dan krijgen we ook weer interessante teksten te lezen. Ik betrek graag Beliën en de meeste interessante schrijvers van een reactie bij mijn lof.

#3105

Koen Godderis

 

Oekraïnse toestanden bij de VLD

http://www.koengodderis.be/...

Wie wil van die partij nog langer lid zijn?

Ben 3 jaar lid geweest en gelukkig al een tijdje niet meer.

Ik ben van geen enkele partij momenteel lid. Dat is nog het beste van al.

Zo houden!

#3106

ich

 

@koen je koppeling lukt niet. (technische fout?)

#3116

Eric Jans

 

@ Luc: interessante opmerking: de zetelverdeling zoud op basis van bestaande 'objectieve' bevolkingscriteria tot stand gekomen zijn. 37008/45281=0.8172964

Een NL-talige-kiezer is dus in het federale parlement 81.7% van een FR-talige kiezer waard, alleen wegens meer niet-stemgerechtigden aan de Franstalige kant van de bevolking.

Zijn er dan in Wallonië en Brussel zoveel méér niet-stemgerechtigde inwoners? Worden die geschat of geteld? Het lijken er me geweldig véél. Wat een groot verschil!

En na de naturalisaties van de voorbije jaren moet dat cijfer dan toch sterk gewijzingd zijn, niet?!

Wat de niet-objectieve transfers (buiten regeringsafspraak) betreft kun je inderdaad behoorlijk sterk uitpakken zonder separatistisch discours...

Rudi Demotte verklaart in één en dezelfde zin dat er in de ziekenhuisuitgaven géén transfers waarneembaar zijn maar dat de solidariteit tss de gewesten overeind

dient te blijven.

Goe-ie-mor-gen!!

Je kan ook zeggen dat kikkers nooit groen zijn behalve de groene!

Een andere Belgische rariteit: de grendelgrondwetten. Of de 'alarmbelprocedure'.

In hoeverre zijn gemeenschappen en gewesten bevoegd? In zoverre dat ze door de anderen niet teruggefloten worden?

Wat moet je er dan mee, met zo'n bevoegdheid?!

België maakt een bevoogdende indruk. Om niet te zeggen dat de staat alles weg heeft om op een kreng van een stiefmoeder gelijken die alleen nog maar paternalistisch betuttelt (of moet ik zeggen 'maternalistisch' betuttelt?)

Verhofstadt heeft dat niet kunnen uitgommen met zijn actieve welvaartsstaat en z'n .be-geleuter.

Wel integendeel!

Ik zie het zo: Vandenbrande was bezig om Vlaanderen binnen en buiten België uitdagend te manifesteren, zij het op een cvp-achtige manier. Beetje kneuterig misschien, hoewel...

Maar met Bart Somers hebben de Belgicisten die Vlaamse profileringsdrang zeer uitdrukkelijk de kop willen indrukken. Bartje mocht het alleen niet luidop zeggen.

Prins Filip heeft het van de week in zijn plaats gedaan.

#3124

Koen Godderis

 

@ich

Gewoon http://www.koengodderis.be dan maar.

Zie "Koen's Corner".

#3126

koen

 

"Eerst de stemming, dan de telling"

Luc,

Is het relevant dat het percentage berekend werd op het aantal geldige stemmen ?!?

Bij berekening op het aantal uitgebrachte stemmen behaalt Somers slechts 49% van de stemmen. Haal uw rekenmachien maar eens boven...

Ik ken de statuten niet, maar is hier geen tweede ronde nodig ? Wie probeert de VLD hier om de tuin te leiden ?!?

groetjes,

Koen (met het telraam)

#3134

bernard

 

De VLD kennende, weze het van buitenaf:

deze uitslag is een uitnodiging tot veel miserie.