Van ronddolende geesten naar de e-Waves chip

De zakenpartner van Peter Aelbrecht is ingenieur Pol Van Welden. (...) 'De wetenschappers die zeggen dat een gsm niet werkt als je de elektromagnetische golven uitschakelt, hebben gelijk. Maar hun kritiek is naast de kwestie. Onze chip interfereert op een ander niveau. Hij schakelt kwantumgolven uit.' (...)

De ingenieur geeft toe het bestaan van kwantumgolven niet te kunnen bewijzen. 'Ze zijn niet meetbaar, maar er bestaan wel veel literatuur en studies over.' Het is anders op dat kwantumfysisch niveau dat zich een aantal schadelijke componenten zouden bevinden, die Pol Van Welden met de chip beweert te kunnen neutraliseren. Welke schadelijke componenten dat zijn, dat 'zal verder onderzoek van de wetenschap nog moeten bewijzen', zegt de ingenieur.

Maar hoe kan ingenieur Van Welden niet-bewezen kwantumgolven waarvan het principe nog onbekend is, neutraliseren met een tegengolf? 'Met onze chip.' Maar hoe werkt die dan? 'Volgens een uitgekiend principe, maar de octrooiaanvraag is nog lopende.' Als Van Welden niet weet welke componenten van een niet bewezen kwantumgolf welke schade aanricht, hoe kan hij dan bewijzen dat de chip werkt? 'We hebben geen direct bewijs, alleen indirecte indicaties. De opwarming van het hoofd, bijvoorbeeld, bloedanalyses of de subjectieve ervaring van de beller.' (stilte)

De door ons benaderde ingenieurs noemen deze uitleg nonsens. Maar ir. Van Welden gelooft in wel meer niet bewezen en niet meetbare krachten. Hij baatte het Vitaliacentrum uit, dat onder meer huiszuiveringen aanbood. Van Welden zuiverde het huis van slechte energetische ladingen, veroorzaakt door ronddolende geesten, of van zogenaamde elektrosmog, afkomstig van gsm's, computers en babyfoons. Kostprijs: 500 euro voor een huis met één slaapkamer.

(...) 'De chip is in elk geval geen geneesmiddel', benadrukt ir. Van Welden. Is het dan misschien een amulet? 'Dat zou ik nu ook weer niet beweren. Wij hebben een toegepaste kwantumfysische technologie ontwikkeld die door de huidige wetenschap nog niet voldoende begrepen wordt.'

Lieven Sioen in De Standaard, 13 december 2008

Reacties

#73092

LVB

 

"Hij schakelt kwantumgolven uit". Wel wel.

Kwantumgolven zijn helemaal niet zo esoterisch. Net zoals energie zowel een golf- als een deeltjeskarakter heeft (of correcter: beschreven kan worden als golf of als deeltje), heeft ook materie zowel een golf- als een deeltjeskarakter. Het deeltjeskarakter is het meest "intuïtief", maar een deeltje kan ook mathematisch beschreven worden met een kwantumgolffunctie. De papiersnipper in de e-Waves chip (of zou dat stukje confetti een productiefout geweest zijn?), die uit miljoenen cellulosemoleculen bestaat, bestaat dus ook uit miljarden protonen, neutronen en elektronen, en elk van die deeltjes zou je met een "kwantumgolfvergelijking" kunnen beschrijven. Een "kwantumgolf" is gewoon een wiskundig-fysisch model waarmee je de kwantumfysische werkelijkheid kunt beschrijven. Uiteraard totaal irrelevant voor het tegenhouden van elektromagnetische straling van een GSM of voor het "versterken en harmoniseren van de natuurlijke straling van het lichaam" (ahum).

"Het werkt met kwantumgolven" is even zinloos of zinvol als te zeggen "het werkt met materie" En "kwantumgolven uitschakelen", dat ken ik niet, maar in de kwantumfysica zegt men dat de "kwantumgolffunctie instort" op het moment dat een deeltje interageert met straling. Als een GSM instraalt op een schijfje of op een papiersnipper, dan doet die GSM inderdaad de kwantumgolffunctie van de deeltjes instorten. Maar dat is maar een woordenspel om een kwantumfysische realiteit te beschrijven. Het 'uitschakelen van kwantumgolven', dat is zoiets vaags als 'licht laten schijnen'. Door de discussie op dit niveau te plaatsen begeeft Van Welden zich op een terrein waarop hij om het even wat kan beweren, zonder dat het ook maar enige relevantie heeft.

#73103

johan vandepopuliere

 

Sommige mensen zullen zich misschien afvragen hoe een gediplomeerd ingenieur zo'n onzin durft uitkramen. Toen ik nog niet aan de universiteit zat, had ik een groot ontzag voor deze baker van kennis. Toen ik er zelf arriveerde, werd ik geconfronteerd met volgende feiten
- reproductie was dé prevalerende vaardigheid
- de cursussen vertoonden onderling geen coherentie, maar waren individuele exploten, soms ontsporingen, van professoren
- echt slimme mensen konden zich er op branie doorheen werken, vaak met minachting voor het gebodene
- domme mensen konden zich er door wurmen, door de normen te respecteren

Ik heb hallucinante discussies gehad met wiskundigen. Eentje had elk jaar grote onderscheiding. In de cursus stond een bewijs van een stelling. Het begon bij A en eindigde bij B. Ik kwam uit bij B'. Met elke van mijn logische stappen was hij het eens. Toen we dan bij B' uitkwamen, dat in tegenstrijd was met B, zei hij: en toch denk ik dat de prof gelijk heeft. (Dat was ook zo, één van mijn stappen bleek later incorrect) Hij is later onderzoeker geworden.

@Chris Impens: ik heb het niet over uw afdeling, die ik nog steeds hoog inschat.

#73109

traveller

 

Ik herinner me een discussie op lvb.net, nog niet zo lang geleden over ingenieursopleiding als garantie van goede ingenieurs....

#73113

LVB

 

@johan vdp: Wat je schrijft over de universiteit is ongetwijfeld juist, maar het is wel het beste wat er op dit moment beschikbaar is om abstract te leren denken. 'Al doende' kan men veel leren, maar theorie en training in het oplossen van abstracte vraagstukken zijn absoluut noodzakelijk om de geest voor te bereiden op de praktijk. Dat er aan de manier van training en kennisoverdracht heel wat kan verbeterd worden, staat voor mij ook buiten kijf.

#73116

chris impens

 

@ Johan VDP: ik zie het hallucinante in uw anekdote niet. Als twee bronnen tot tegenstrijdige conclusies leiden (uw B en B') en als men zelf geen van beide kan (laten) weerleggen, dan is het afgaan op de geloofwaardigheid van de respectieve bronnen de beste strategie. Die geloofwaardigheid zelf schat men in door extrapolatie van ervaringen, en waarschijnlijk had uw medestudent meer staaltjes van correct denken gezien van zijn prof dan van u. De afloop van uw anekdote bewijst overigens de juistheid van die strategie.

#73118

johan vandepopuliere

 

Mijn punt is: hij vond dat ik ongelijk had, maar hij wist niet waarom. Ik zat in een spagaat tussen mijn logische deductie en mijn vertrouwen in de autoriteit. Hij had totaal geen moeite met die tegenstelling en toonde niet de minste interesse dit verder uit te pluizen. Zuivere reproductie van de officiële lectuur volstond voor hem. Dat vond ik hallucinant. Ik ben dan zelf met de professor in discussie gegaan, met opheldering tot gevolg, maar evenzeer met de toegift van harentwege dat een zekere assumptie wel erg goed verborgen zat in de cursus.

#73133

oxbow

 

Volgend Amerikaans patent beweert ook de schadelijke energetische straling te onderdrukken; maar volgens mij past dat onmogelijk in zo een kleine 'button'
http://www.quwt.com/sitebui...