Derk-Jan Eppink legde Bart Somers op de rooster

"Hoe blauw is Bart Somers?" Dat was het thema van een debat dat Nova Civitas dinsdagavond in Gent organiseerde. Om de VLD-voorzitter aan de tand te voelen had de klassiek-liberale denktank Derk-Jan Eppink uitgenodigd. Eppink, "Nederlander maar zichtbaar vertrouwd met de bourgondische Vlaamse levensstijl", was tot voor kort medewerker van EU-commissaris Frits Bolkestein. Hij is nu verbonden aan het kabinet van Europees commissaris Siim Kallas, en tevens onafhankelijk publicist. Alleen al door het feit dat Bart Somers ooit verklaard had dat Eppink "niet liberaal, maar rechts-conservatief" is (verklaring die gesignaleerd werd in ons citaten-blog), beloofde het een geanimeerd debat te worden. Derk Jan Eppink confronteerde Bart Somers met drie kritische stellingen over de VLD.

Bart Somers, Boudewijn Bouckaert, Derk-Jan Eppink

Bart Somers - Boudewijn Bouckaert - Derk-Jan EppinkEerste Eppink-stelling: De VLD is de aanhangwagen van links geworden. De deelname aan de paarse regeringen heeft de VLD naar links getrokken. De VLD, die nochtans ooit de grootste regeringspartij was, heeft te veel water in haar wijn gedaan. Daar betaalt de partij nu de rekening voor. Haar ambitie om een Grote Vlaamse Volkspartij te worden, is in rook opgegaan. Zij is nu de kleinste onder de volkspartijen. De VLD liet na om haar rechtervleugel ruimte te bieden, wat nochtans de doorbraak van het Vlaams Blok had kunnen remmen. Rechtse VLD'ers werden uitgekotst en weggepest, en in het politieke landschap werd het centrum-rechtse kiespubliek te grabbel gegooid aan het Vlaams Blok. Partijvoorzitter Karel De Gucht verklaarde zelfs niet zonder enige fierheid dat "de VLD geen rechtse partij is", waarop een deel van de VLD-achterban meteen ging twijfelen of ze er wel goed aan gedaan hadden om voor de VLD te kiezen. Eppink vatte deze kritiek samen in een column die op 15 maart 2002 in De Standaard verscheen. Over de vroegere beschuldiging van Somers dat Eppink zelf niet liberaal, maar wel rechts-conservatief is, zei Eppink: "Ik beschouw me niet als een rechts-conservatief. Ik stelde in dat artikel gewoon vast dat de portemonnee op tafel lag, dat de deuren en vensters open stonden, en dat er een dief op straat rondliep". De portemonnee is het centrum-rechtse kiespotentieel van de VLD, het openstaan van deuren en vensters is het behandelen van de eigen centrum-rechtse achterban als pestlijders, en de dief was het Vlaams Blok. "De verkiezingen van 13 juni hebben me helaas gelijk gegeven", stelde Eppink. "En nog steeds heeft de VLD geen lessen getrokken uit de verkiezingsuitslag. Karel De Gucht lijkt eerder op een minister van de buitenwippers dan op een minister van buitenlandse zaken, want nadat hij al Ward Beysen buitengegooid heeft, wil hij nu ook Hugo Coveliers wegpesten. En Jean-Marie Dedecker wordt door De Gucht een "vrijbuiter" genoemd, wat erop neerkomt dat hij ook al verbannen is naar de wachtkamer voor de buitengesmetenen". Eppink gaf meteen twee suggesties aan Bart Somers, om deze kritiek te counteren. De VLD moet ophouden met mensen te verdoemen. De VLD moet geen rechtse CSU of Tory-partij worden, maar er moet wel ruimte zijn voor een centrum-rechtse vleugel. De VLD moet ook de vrijheid van meningsuiting in ere herstellen. De voorbije jaren legde de partijtop met de karwats een eenheidsdenken op, waardoor er geen ruimte meer was voor een intern debat.

Bart Somers
Bart Somers
Repliek van Bart Somers op de eerste Eppink-stelling. "Er klopt iets niet in de analyse van Eppink", riposteerde Bart Somers. "In juni 2003, na vier jaar paarsgroen beleid, won de VLD de verkiezingen en bereikte ze haar historisch hoogtepunt. De neergang kwam er pas in 2004, na de goedkeuring van het migrantenstemrecht. Deze kwestie zorgde voor gekibbel en een verzuurd klimaat in de partij. De bitse toon van de campagne voor de voorzittersverkiezingen, valt terug te brengen op het onbehagen dat nog steeds over die kwestie heerst". Hoe moet de VLD zich dan positioneren? "De VLD is niet de aanhangwagen van links of de gevangene van de PS. Maar wij zijn wel de gevangenen van de politieke realiteit van dit land. In Wallonië domineert de PS met 34% van de stemmen het politieke landschap. In Vlaanderen is het landschap versnipperd. Daardoor zijn wij onmachtig". Toen Somers de verlaging van het nominale tarief van de vennootschapsbelasting als één van de realisaties van de federale regering noemde, ontstond er hilariteit in de zaal. De toehoorders wisten namelijk dat dit budgetair gezien een nuloperatie was. Somers zag twee terreinen waarop de VLD zich in de toekomst duidelijk kan profileren. Sociaal-economisch moet het beleid de welvaart op lange termijn veilig stellen door de activiteitsgraad te verhogen en de vergrijzing aan te pakken. Inzake de multiculturele maatschappij, wat Somers "samenleven in diversiteit" noemde, biedt het liberalisme volgens Somers het beste antwoord. Emancipatie mag niet gebaseerd zijn op doelgroepenbeleid, maar op de vrijmaking en de responsabilisering van het individu. De westerse liberale waarden vormen daarbij de gemeenschappelijke sokkel.

Derk-Jan Eppink
Derk-Jan Eppink
Tweede Eppink-stelling: De huidige VLD is geworden als de vroegere CVP. "Een kleurloze machtspartij met als enig doel het behoud van het federale premierschap. Tsjevenretoriek met voluntarisme als drijvende kracht. De VLD is de dienstmaagd van de PS, zoals vroeger de CVP dat was", aldus Eppink. En nog: de VLD steunt het vrije ondernemerschap onvoldoende. De belastingsverlagingen zijn een lachtertje. Ze worden telkens uitgesteld, en door het verhogen van de lokale belastingen wordt het uiteindelijk een vestzak-broekzakoperatie. "De VLD-top lijdt aan het Stockholm-syndroom", aldus Eppink. "Zoals gegijzelden sympathie gaan koesteren voor hun gijzelnemers, zo gaan de liberalen sympathie koesteren voor de socialistische denkbeelden van hun coalitiepartners". Het beste voorbeeld daarvan ziet Eppink in de manier waarop de Belgische regering reageert op de Bolkestein-richtlijn, "een maatregel die in de toekomst voor een enorme groei en werkgelegenheid kan zorgen". Maar de PS en Stevaert halen volgens Eppink leugens en agitprop in pure jaren-30-stijl boven om deze richtlijn te demoniseren, te dwarsbomen en uit te hollen. "En wat doet de VLD? De VLD doet niets, de VLD durft niets, de VLD zegt 'jamaar, onze socialistische coalitiepartner is er tegen'". Ook op communautair vlak is de VLD maar een flauw afkooksel van wat ze vroeger als oppositiepartij was. In 1999 verklaarde de VLD dat ze niet een regering zou stappen die de vennootschapsbelasting niet zou regionaliseren. Zodra de VLD in de regering zat, bleef het op dat vlak stil. "Als regeringspartij moet je voorzichtig zijn met beloften. Tweehonderdduizend banen, het depolitiseren van de administratie, het terugdringen van extreem-rechts... De beloftencultuur heeft de geloofwaardigheid van de VLD aangetast", besloot Eppink zijn tweede stelling.

Repliek van Bart Somers op de tweede Eppink-stelling. "De VLD heeft twaalf opeenvolgende jaren in de oppositie doorgebracht, nu maakt ze als regeringspartij 14% uit van het Belgische niveau. We hebben inderdaad onrealistische verwachtingen gewekt, en we communiceren slecht. Maar wat is de realiteit? De Belgische groei is hoger dan in al onze buurlanden. Dat heeft twee oorzaken: de lastenverlagingen, en het verkleinen van de spaarquota. De mensen sparen minder, en dat komt omdat de overheid er al vijf jaar in slaagt om een begroting in evenwicht in te dienen, waardoor het vertrouwen van de mensen verhoogt. De realiteit is ook dat we erin geslaagd zijn om een deel van de papierwinkel te verminderen, zodat de Wereldbank een bronzen medaille uitgereikt heeft aan Vincent Van Quickenborne, de derde beste minister op wereldvlak inzake het terugdringen van de bureaucratie. De realiteit is ook dat, na de heisa rond de vestiging van nieuwe asielcentra in de jaren '90, er nu asielcentra leeg staan. Er is een trendbreuk tot stand gekomen in de toestroom van asielzoekers". Wat de kritiek van Eppink betreft op de manier waarop België omgaat met de Bolkestein-richtlijn, stelde Somers: "het is de Vlaamse regering, en vooral de CD&V, die het grootste aantal uitzonderingen op de Bolkestein-richtlijn heeft aangevraagd. Het corporatisme van de CD&V leidt ertoe dat zij ingaat tegen vrije concurrentie. Ook het Vlaams Belang verdedigt om populistische redenen economisch-linkse standpunten". Somers noemde het voorbeeld van de brandweer in Mechelen. Het Vlaams Belang wil dat de brandweerlieden op 56 jaar met pensioen kunnen met behoud van 80% van hun loon. Daaruit blijkt dat het Vlaams Blok economisch links is, en dat de VLD de enige economisch-rechtse partij is. Als het over economie gaat, hamert het Blok steeds op de transferten, waarbij ze volgens Somers "onder ons gezegd" wel gelijk hebben, maar als het gaat over de vergrijzing, de pensioenen of de activiteitsgraad, voert het Vlaams Belang het debat nooit ten gronde.

Boudewijn Bouckaert, Derk-Jan Eppink
Boudewijn Bouckaert - Derk-Jan Eppink


Derde Eppink-stelling: De VLD heeft geen concept voor het migratie-vraagstuk. Eppink las een citaat voor:
Al deze voorvallen tonen duidelijk aan dat de islam meer wil zijn dan een godsdienst of een cultuur in een maatschappij met meerdere godsdiensten en meerdere culturen. De islam is in werkelijkheid niet alleen een godsdienst maar ook een ideologie, een sociaal-politieke leer die door de overheid wordt gecontroleerd. In wezen verschilt die toestand niet van het socialisme of het communisme dat aan de samenleving een bepaalde morele code en een manier van leven wou opleggen. [...] Veel moslimlanden [trekken zich terug] in een theocratie, terwijl er in de Arabische wereld ook veel te weinig intellectuelen zijn die een kritische kijk hebben, of zich ongestraft kunnen uitspeken over de islam, de Koran en de vermenging tussen Kerk en Staat, religie en politiek die eraan ten grondslag ligt. Een bijkomende moeilijkheid ligt hierin dat vele religieus-politieke leiders in de Arabische wereld hun onderdanen in West-Europa ertoe aanzetten geen gehoor te geven aan oproepen tot integratie [...]: de islam-staat wil ook zijn uithuizige kinderen niet verliezen.

Geen citaat van Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, Filip Dewinter of Boudewijn Bouckaert, maar ... van Guy Verhofstadt ("Tweede Burgermanifest", p. 66-67, en "Angst, Afgunst en het Algemeen Belang", p. 113). Een citaat dat een duidelijke visie weerspiegelt op een westerse Leitkultur, in plaats van het vage modebegrip "multiculturele samenleving". Verhofstadt wil echter aan dat citaat niet meer herinnerd worden, en wordt zelfs boos op journalisten die het bovenhalen. Het past niet meer in de tijdsgeest, vindt Verhofstadt. "Verhofstadt was met dat citaat zijn tijd ver vooruit", vindt Eppink. "Helaas heeft hij zijn toenmalige visie ingeruild voor een panacee van politieke correctheid". Eppink vindt dat we terug moeten naar het idee van de Leitkultur, met enkele niet-onderhandelbare principes zoals de positie van de vrouw en de individualisering van de samenleving. "Kardinaal Danneels zweeft wanneer hij stelt dat de islam een Verlichting nodig heeft. Een Verlichting is niet zomaar een poortje waar je even door loopt, het is een historisch proces dat lang kan duren. Niet een Verlichting voor de islam is de oplossing, maar een aanpak die gericht is op individualisering. Zo'n aanpak kan wel snel werken. Het onderwijs is daartoe een goed middel", stelde Eppink.

Repliek van Somers op de derde Eppink-stelling. Somers is het eens met de visie van Eppink op het migratie-vraagstuk, maar zegt dat de VLD wèl een oplossing heeft. "Liberalisme biedt het beste antwoord, want het is een stroming die 250 jaar geleden ontstond als reactie op verstarde groepsbelangen en op de klassenmaatschappij. Wij zijn de enigen die pleiten voor individuele vrijheid. Alle andere stromingen wantrouwen de vrijheid of sluiten mensen op in determinisme. Men pampert de allochtonen inderdaad te veel, men stelt ze eenzijdig voor als slachtoffers, en men zadelt de autochtonen op met een schuldgevoel. Daardoor zien we de echte problemen niet, zoals de gedwongen huwelijken (75% van de allochtonen huwt met mensen uit hun land van afkomst) en de huisslavernij".Daarmee had Eppink zijn drie stellingen scherp verwoord, en had Bart Somers op een geanimeerde en bij wijlen heftige manier zijn repliek gegeven. Het publiek kon nu vragen stellen. Ja, we moeten Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen, "met het akkoord van de Franstaligen, maar zonder significante toegevingen aan de Franstaligen", vond Somers, en "niet alleen van allochtonen, maar ook van Franstaligen in Vlaanderen mag een kennis van de taal van de streek geëist worden".

Tanguy Veys
Tanguy Veys
Het Gentse VB-provincieraadslid Tanguy Veys, die als toehoorder in de zaal aanwezig was, stelde de vraag of de verplichte inburgering van allochtonen geen dode letter gebleven is. Somers wees op de krachtlijnen van het inburgeringsbeleid van Marino Keulen: prioriteit voor de verplichte inburgering van nieuwkomers, uitkeringstrekkers en ouders van schoolgaande kinderen, en geen prioriteit voor de inburgering van asielzoekers die nog in de procedure zitten. "Waarom zou de belastingbetaler moeten opdraaien voor inburgeringscursussen voor asielzoekers die wellicht na afloop van de procedure weer gerepatrieerd zullen worden?", aldus Somers.

Rudi De Kerpel stelde de vraag of de wazige en populistische sociaal-economische standpunten van het Vlaams Belang deze partij niet tot een geschikte coalitiepartner maken om de problemen rond delokalisering aan te pakken. "De VLD met haar duidelijke economische visie, kan beter samenwerken met een partij die op dat vlak minder uitgesproken denkbeelden heeft, dan met socialisten die er wel duidelijke, maar vaak tegengestelde standpunten op nahouden", aldus De Kerpel. Somers riposteerde dat het Vlaams Belang sociaal-economisch geen bondgenoot is van de VLD. Hij richtte zich rechtstreeks tot De Kerpel, die een tuincentrum uitbaat: "Een succesvol ondernemer als u die straks wil uitbreiden, heeft baat bij de Ikea-wet. Het Vlaams Belang is daar tegen, vanuit een corporatistische reflex van bescherming voor de kleine zelfstandigen. Maar het is niet de sociaal-economische visie die het breekpunt vormt tussen VLD en Vlaams Belang. En ook niet het cordon sanitaire, want dat is dood. Noch socialisten, noch christendemocraten moeten ons voorschrijven met wie wij wel of niet mogen samenwerken. Maar ik wil geen gesplitste VLD. Onze partij telt voor- en tegenstanders van samenwerking met het Vlaams Belang. Beide groepen doen dat vanuit eerbare liberale overwegingen. Het dilemma waarmee we geconfronteerd worden, is dat een gesplitst liberalisme een machteloos liberalisme is. Kijk naar Nederland, waar er drie liberale fracties bestaan: D66, de VVD en de stroming rond Geert Wilders. Voor- en tegenstanders van samenwerking met het Vlaams Belang moeten naar elkaar leren luisteren en begrip tonen voor elkaars eerbare motieven", aldus Somers. Zelf kijkt de VLD-voorzitter eerder relativerend en pragmatisch tegen deze problematiek aan. Maar hij heeft wel het volste begrip voor liberalen zoals Patrick Dewael, die samenwerking met het Vlaams Belang vanuit zijn persoonlijke familiale achtergrond (LVB: zijn grootvader kwam om in een Duits concentratiekamp) niet in overeenstemming kan brengen met zijn geweten. Somers stelde ook dat VLD'ers "die voortdurend het Vlaams Belang ter sprake brengen, die partij alleen maar in de kaart spelen". Even dacht ik dat hij daarmee doelde op diegenen die het frequent over "mestkevers" en "fascisten" hadden, maar uit het vervolg van Somers' betoog bleek dat hij eigenlijk Coveliers en Dedecker bedoelde, of in ieder geval diegenen die pleiten voor samenwerking met het Vlaams Belang.Een toehoorder wou ook weten waarom de VLD ingestemd heeft met de Elia-heffing, terwijl VLD-kamerlid Pierre Lano tegen stemde. Is Lano dan de enige principiële liberaal en zijn de andere VLD'ers de gevangenen van de PS, wou de man weten. "De Elia-heffing is er gekomen op vraag van de deelstaten, meer bepaald van de lokale besturen, die hun inkomsten uit de elektriciteits-intercommunales zagen verminderen door de vrijmaking van de markt. Wallonië opteerde voor een algemene overlast-taks die door elke burger moet betaald worden. In Vlaanderen wou Stevaert ook zo'n taks, maar VLD'er André Denys heeft dat kunnen tegenhouden in het Vlaams Parlement. De Elia-heffing, die nu de last vooral op de grootste elektriciteitsverbruikers legt, was een eis van de Vlaamse regering en is dus helemaal geen PS-dictaat", aldus Somers.

Was Derk-Jan Eppink zeer scherp in de verwoording van zijn kritische stellingen, dan bleef hij beleefd en bondig in zijn reacties op de replieken van Bart Somers. "Ik heb mijn stellingen verwoord alsof ik een officier van justitie was die de VLD-voorzitter voor een rechtbank beschuldigt. Na de repliek van de voorzitter meen ik dat deze man wel in staat is om er iets aan te doen. Hij is in staat om fouten uit het verleden toe te geven, en hij vertoont een grote luisterbereidheid. Ik trek dan ook mijn aanklacht als officier van justitie in", besloot Eppink.Boudewijn Bouckaert, voorzitter van Nova Civitas en moderator van het debat, had nog een attentie voor beide sprekers in petto. Bart Somers kreeg het boek "De Verkrachting van België" over de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. En Derk-Jan Eppink kan zijn kerstvakantie besteden aan de lectuur van "De Brand", een lijvig boek dat de geallieerde bombardementen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog als oorlogsmisdaden omschrijft.

Reacties

#3487

Paul Belien

 

in verband met de Elia-taks, noem hem maar de Elio-taks. Deze taks die een ware last betekent voor de bedrijfswereld zal alleen in Vlaanderen worden geheven. Voor Waalse bedrijven zal hij niet gelden. De taks werd immers goedgekeurd op federaal vlak, maar de uitvoering moet geregeld worden op gewestelijk vlak. Nu al staat vast dat Vlaanderen de taks zal heffen, maar Wallonië niet. Verstandige bedrijfsleiders verhuizen hun boeltje dan ook een paar kilometer ten zuiden van de taalgrens. En de Vlaamse politici, met inbegrip van de VLD (behalve de wijze Pierre Lano) bewijzen nog maar eens dat ze de grootste idioten ter wereld zijn. Meer over deze zaak volgende week in Pallieterke.

#3488

ivan

 

De reden waarom Vlaanderen de taks heft en Wallonnië niet moet toch ook vermeld worden. Vlaanderen heeft namelijk de elektriciteitsmarkt vroeger vrij gemaakt dat Wallonië. In principe is dat een overwinning voor de VLD; of zijn we nu plots tegen de liberalisering van nutssectoren! Nu is er het lastige punt van het inkomstenverlies voor de gemeenten. Omdat Vlaanderen zijn markt vroeger heeft vrijgemaakt, lijden de gemeenten dan ook vroeger een verlies aan inkomsten. Dat is een probleem dat de huidige regering meesleept uit het verleden. Het is niet de schuld van de federale overheid dat de energiesector tot voor kort zo georganiseerd was dat dankzij een monopolie de gemeenten grote winsten konden binnenrijven, winsten die overigens cash werden betaald door u en ik. Nu dat we de moed hebben om de markt te liberaliseren betaalt in elk geval de kleine verbruiker een lagere energieprijs, sla er de cijfers van de VREG maar op na. Wat de Elia-takst betreft: gemeenten hebben een compensatie gevraagd, en hebben die al jaren gevraagd. De reden waarom die compensatie er nu pas komt is omdat Wallonië zo'n federale taks niet zag zitten! Het is een probleem voor de Vlaamse gemeenten, zij en niet Wallonië vraagt om die compensatie! Het is dus compleet absurd om dit nu een Elio-taks te noemen. Ja, de energieprijzen voor de bedrijven zijn gestegen: ook dit is een gevolg van de situatie uit het verleden waar bedrijven altijd konden genieten van goedkope elektriciteit terwijl de kleine verbruiker hiervoor moest opdraaien. De markt is was dat betreft zich aan het corrigeren. Moet de overheid daar nog een schepje bovenop doen? Natuurlijk niet! Ze moet ingrijpen als de concurrentiepositie van het bedrijfsleven hierdoor in het gevaar komt, zoveel is duidelijk. Maar grootverbruikers, waaronder vele bedrijven, zijn vrijgsteld van de Elia-heffing. Deze taks halveert overigens in 2007 en verdwijnt in 2010, tot grote onvrede van de gemeenten. Het is niet gemakkelijk goed te doen! Als men echt liberaal is moet men voorstander zijn van de liberalisering, punt. Maar tegelijk moet men het inkomstenverlies van de gemeenten opvangen. Als men tegen de Elia-heffing is dan moet men ook zeggen wat het alternatief is.

#3489

Paul Belien

 

Wat je zegt is correct. Het gevolg van de vroegere liberalisering in VL terwijl W niet verplicht om zijn markt gelijktijdig vrij te maken, zal echter zijn dat Vlaanderen zich flink in eigen vlees snijdt. Uit de cijfers die Pierre Lano in de Kamer uitdeelde (afkomstig van Bekaert -dat is toch niet zo'n kleintje), blijkt dat dit bedrijf in 2005 aan taksen geheven op energieverbruik zo'n 1,66 miljoen euro moet betalen, en met Elia erbij 1,92 miljoen. Enkel en alleen omdat het bedrijf in Vlaanderen is gesitueerd! Welke bedrijfsleider wil in Vlaanderen nog een onderneming opstarten!?

Het idee van de invoering van de Elia-taks is trouwens ontsproten aan het brein van Stevaert (en werd tot voor kort in de pers "Stevaert-taks" genoemd)

Liberalisering moet inderdaad leiden tot lagere prijzen voor de consument. Het gaat echter niet op dat de prijsverlaging nadien door de overheid "gecompenseerd" wordt met een belasting. Ik zag gisteren Jean-Marie De Decker die me een tekst gaf over de Elia-taks waarbij ik me graag aansluit:

"De Elia-taks, die nota bene enkel in Vlaanderen dreigt geheven te worden, zou worden geheven op het elektriciteitsverbruik van particulieren en kmo's, tenminste al de verbruikers die op het laagspanningsnet zijn aangesloten. Die zou, volgens mijn informatie, 4,91 euro per Megawatt/uur bedragen. De opbrengst moet naar de gemeenten gaan. Deze Elia-taks is niet aanvaardbaar. Ten eerste is een federale taks die gemeenten moet financieren in strijd met de logica van de staatshervorming. Ten tweede is het mijn inziens aan de gemeenten zelf, of minstens aan de gewesten, om na de liberalisering en het wegvallen van het immateriële dividend de tering naar de nering te zetten."

#3490

Tanguy Veys

 

Knap; zo'n uitgebreid verslag op zo'n korte tijd.

Ook Bart Somers heeft me verrast; daar waar ik dacht dat hij hoofdzakelijk de spreekbuis van Verhofstadt was, nam hij een aantal rechtse en harde standpunten in, zonder zijn eigen partij en bepaalde VLD'ers te sparen. Hij zal het beetje krediet dat hij van zijn leden heeft, goed kunnen gebruiken.

Ook Derk-Jan Eppink was schitterd en spaarde Somers en de VLD niet.

Een goede keuze van Nova Civitas, maar minder ben ik van hen niet gewoon.

De voornaamste kritiek op het inburgeringsbeleid van Marino Keulen is samengevat:

1. De verplichting heeft enkel maar betrekking op nieuwkomers (7,6% van de doelgroep), hier reeds verblijvende vreemdelingen vallen buiten het toepassingsgebied van het decreet.

2. Het decreet voorziet geen proef of test waardoor vreemdelingen hun kennis niet dienen te bewijzen.

3. De uiteindelijke sanctie die in het decreet wordt voorzien voor nieuwkomers die niet komen opdagen voor de inburgeringscursussen, is meer dan lachwekkend.

Terzake verwijs ik naar het

http://www.vlaamsbelangvlaa... - dossier inburgering van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement.

#3491

ivan

 

Wat Dedecker zegt, zeg ik ook altijd in de gemeenteraad. Maar de tering naar de nering zetten is wel het laatste wat de gemeenten zullen doen, dan verhogen ze de belastingen wel. De immateriële dividenden zijn/waren overigens ook een vorm van belasting, alleen wordt dat nu niet meer zo genoemd, en die moesten ook betaald worden door particulieren en KMO's. De Elia-taks zorgt eigenlijk niet voor een lastenverhoging, maar wel voor een verschuiving (naar wie? dat is de vraag...). De taks die de immateriële dividenden waren is nu de Elia-taks geworden (zonder Elia-takst waren de dividenden omgevormd tot een hogere opcentiem op de personenbelasting of onroerende voorheffing). Overigens moet erop worden gewezen dat de gemeenten de Elia-taks nog steeds te WEINIG vinden. Er is dus blijkbaar geen volledige compensatie, en bovendien één die uitdooft. Ik sta gerust open voor alternatieven (één of andere compensatie voor de kosten van de bedrijven), maar niet één waarvoor we de liberalisering moeten terugdraaien, want de gewone consument heeft er wel degelijk voordeel aan. Nu zijn we eindelijk eens voorop is het weer niet goed.

#3493

Paul Belien

 

Het is en blijft een schandaal dat deze taks alleen in Vlaanderen geheven zal worden, waardoor wij onze bedrijven aan het kapot maken zijn en ze haast dwingen om naar Wallonië te delokaliseren. Als dat de gevolgen zijn van liberalisering, is het maar de vraag of liberalisering (zeker binnen een Belgische context) geen historische vergissing is. Het doet me denken aan de idiotie van de Vlaamse Beweging in de jaren vijftig en zestig. Ze wilden absoluut federalisme en zagen niet dat ze zich via federalisme in België minoriseerden.

Toen Lano vorige week zijn tussenkomst in de Kamer hield, gingen sommige VLD-ers hem bijna te lijf. Het probleem is dat er te veel burgemeesters in de Kamer zitten en te weinig bedrijfsleiders. De burgemeesters verdedigen hun belangen: ze willen liever geld krijgen via een federale taks (die weliswaar regionaal toegepast moet worden), dan zelf hun gemeentelijke taksen te moeten verhogen. Dat ze daarmee de Vlaamse economie wurgen zal hen een zorg wezen. Die hele toestand is een groot schandaal. Men vergeet dat het de bedrijfsleiders zijn die de welvaart in Vlaanderen genereren.

Ik moet zeggen dat ik mijn opinie over Dedecker na onze ontmoeting gisteren heb moeten bijstellen. Ik vond hem tot dusver een showman met weinig inhoud, maar gisteren zei hij verstandige zaken die ik nog geen enkele politicus heb horen zeggen. Hij zei dat we eigenlijk een voorbeeld moeten volgen dat enkele jaren geleden in GB werd doorgevoerd. Liberaliseren is niet voldoende wanneer de markt gemonopoliseerd wordt door één grote speler (in casu Electrabel, waarbij ook de andere energieleveranciers, zoals Nuon, hun elektriciteit moeten kopen). In GB werd de dominante elektriciteitsproducent bij wet gedwongen zich in kleinere entiteiten op te splitsen. Met andere woorden: liberaliseren alleen is onvoldoende.

Het doet me aan een andere zaak denken. Destijds hebben we bij Centre for the New Europe ook een studie gemaakt over privatisering van de ziekteverzekering. Het bleek echter dat de geprivatiseerde stelsels, zoals (ten dele) Duitsland niet beter af waren indien zij bleven werken op basis van een repartitiestelsel. De demografische evolutie noopte ook de privé-verzekeraars om hun service terug te schroeven. Naast privatisering was ook kapitalisering nodig, en kapitalisering was in wezen zelfs belangrijker dan privatisering.

#3494

dIVUS

 

Prachtig, zo snel zo'n volledig verslag van een zeer interessante avond.

Luc, ik dacht wel dat ik je herkend had, daar vooraan in de zaal. Ik wilde je nog even begroeten en bedankt voor de CD met de reportage van Alexandra Pelosi, maar vond je na afloop niet direct en had om 23u nog een afspraak elders in Gent.

#3495

Quattro

 

Naar mijn mening maakt liberalisme meer kapot, dan het eigenlijk oplost. Geld is de enige zorg, en het belang van hun eigen kliek. We blijven maar lullen over economische vooruitgang, terwijl de derde wereld steeds sterker in een voerdoemd hoekje wordt gedrumd. Al dat liberalisme is enkel en alleen protectionisme.

Wil je het vluchtelingen- en migrantenprobleem oplossen?

Zorg dan dat er geen reden meer is om naar hier te vluchten. De westerse wereld maakt alles kapot, een tijdbom die binnenkort zal ontploffen, want hoe leg je anders uit dat er in ontwikkelingslanden zoveel westerse (dure) producten te vinden zijn die de locale handel volledig ten gronde helpen? Liberalisme zou dit oplossen? Ik dacht van niet, de smaak van geld is daarvoor te zoet.

Eigen volk eerst en dergelijke mensonwaardige leuzes maken mij met momenten beschaamd om een westerling te zijn. En het ideale schuilmiddel om deze werkelijke redenen te verzwijgen, afwimpelen op extremisme en Islam speelt jullie verdeel, heers en wordt snel rijk -tactiek prima in de kaart.

En dan lullen over een Eliataks, mensen, waarmee zijn we bezig...

#3496

ivan

 

Waarmee we bezig zijn? Belangrijk dingen zoals de Elia-taks. Liberalisme gelijk stellen aan protectionisme? Waar in godsnaam haal je dat vandaan? Zo is het wel gemakkelijk om te schieten op de ideologie die je zelf niet aanhangt: maak er een karikatuur van, erger nog, maak er het tegenovergesteld van van wat het eigenlijk is (liberalisme = protectionisme, terwijl liberalisme het perfecte tegendeel is).

#3497

bart

 

@paul : zeggen dat liberalisme een onvoldoende stap is en daarom weigeren die te zetten is de weg van de catharsis. Zo drijf je de zaken op de spits. Dat kan een goede strategie zijn in een volledige geblokkeerde situatie (of de Vlaamse zaak vs federalisme nu zo'n situatie is laat ik in het midden, daar ken ik de historische achtergrond te weinig van)

Maar wat betreft de liberalisering gaat die vlieger toch niet op. Oa door de drijvende impuls van internationale ontwikkelingen zal de Belgische overheid op termijn gedwongen zijn om een echte open markt te creëren voor oa electriciteit. Het is zeker geen hopeloos geblokkeerde situatie en daarom lijkt mij het eerbaar om kleine stappen te nemen waar mogelijk.

Wat betreft jou fundamentele keuze, die is samen te vatten als : als we onszelf er op korte termijn pijn mee doen, dan doen we het niet. Dat is volgens mij HET argument dat altijd gebruikt wordt om vrijhandel tegen te houden. Frankrijk gebruikt dat argument om zijn nationale kampioensbedrijven te beschermen, Wallonië om de controle op haar sociale uitgaven niet goed te doen, Europa om haar landbouwers te beschermen, Amerika om de staalnijverheid in te dekken en China om de Yuan aan de normale marktevolutie te ontrekken.

Hoe sneller je pijnlijke beslissingen neemt hoe efficiënter je de eigen economie maakt. De verliezen op korte termijn compenseren zich ruimschoots op langere termijn.

Gelukkig is er hier voor de echte liberaal een mogelijkheid om de geit en de kool te sparen. Het volstaat dat we in de gemeentepolitiek pleiten voor besparingen als compensatie voor het vermeende inkomstenverlies...

#3498

cauwenbergh

 

Wie zijn electriciteit-rekening leest zal zien dat er ook een bijdrage moet betaald voor het 'Controle-comité'. Wie zetelt daar ? De zelfbenoemde afgevaardigden van de 'sociale partners'

die geacht worden de gebruikers te 'beschermen'. Beschermgeld ? Zegt u dat niets ?

#3499

Quattro

 

ik hang inderdaad geen liberalisme aan, gewoonweg omdat het niet werkt. Hier blijft maar geschreeuwd worden dat het socialisme de touwtjes in handen heeft terwijl de eigenlijke machthebbers de kapitalistische grootbezitters zijn. Liberalisme is een even grote utopie als communisme en globalisering ter oplossing van de wereldproblematiek. Het volledige wereldbeeld is verwrongen door de macht van het geld, doe je ogen een klein beetje open en kijk eens.

En ik stel het liberalisme zeker niet karikaturaal voor, ik kijk enkel naar de werkelijkheid, en die stopt niet aan onze grenzen, noch die van Europa. Wij zijn o zo rijk en blijven maar klagen over oneerlijke concurrentie door anderen, dit alles onder het mom van vrije wereldhandel. Het enige we doen is onze eigen positie zo sterk mogelijk beschermen en in die strijd tellen geen principes, enkel valse populistische, die het ego aanspreken en dit goedpraten.

Een oplossing voor zo een dillema gaat enkel met een mentaliteitswijziging, iets wat nooit meer zal gebeuren... de strijd gebruikt ongelijke wapens.

Waar alles terug op neerkomt: de mens is een egoïst, ik ook.

#3500

Paul Belien

 

@bart

Begrijp me niet verkeerd. Ik ben voorstander van liberalisering. Ik beschouw mezelf, althans op economisch vlak, zelfs niet als liberaal maar libertariër. De stap naar liberalisering moet dus wél gezet worden. Ik wil alleen zeggen dat liberalisering niet voldoende is. Er mogen evenmin monopolies zijn, en geen toestanden waarbij de liberalisering "gecompenseerd" wordt met hogere belastingen. Als men dit toelaat, zal de burger zich op den duur tegen liberalisering keren. En wanneer men vervolgens die hogere belastingen alleen in Vlaanderen gaat doorvoeren en niet in Wallonië, vraag ik me af waar de VLD mee bezig is. Zeker niet met datgene wat de auteurs van de VLD-beginselverklaring in 1991-92 (waaronder uw dienaar, en ook Boudewijn Bouckaert) voor ogen hadden.

#3501

bart

 

@paul : bedankt voor je toelichting. Dat er vragen te stellen zijn bij het gedrag van de VLD die haar hefboom onvoldoende gebruikt om ook Wallonië te verplichten een stap voorwaarts te zetten, volledig akkoord.

Uit je eerdere posts had ik (misschien mis)begrepen dat je stelde dat zolang Franstalige België zichzelf opsluit in protectionisme we dat in Vlaanderen ook noodzakelijk moeten doen.

@quattro : je moet je toch eens beter informeren over wat een liberale economische politiek wil zeggen. Bijvoorbeeld als je het hebt over de oneigelijke bescherming die we ons toe-eigenen vanuit ons overwicht, dat is juist een van die dingen waar een echte liberaal van gruwt.

#3502

Luc...

 

Luc

Ik dank je voor dit artikel.

Het doet deugd, het voelt aan alsof we (de leden) nu niet meer alleen staan in het uiten van onze idealen en pricipes.

Weer eens een rein en correct signaal naar zij die in onze naam beweren voor ons liberaal te zijn, en feitelijk maar een verbleekt afkooksel zijn van wat echt leeft bij de achterban.

Je bezorgde me vandaag een van de mooiste dagen uit mijn politieke ervaringsperiode.

#3503

ivan

 

@Bart en Paul: waar we Wallonië inderdaad toe hadden moeten dwingen was om ook zijn elektriciteitsmarkt te openen en niet, zoals met alles, ook hier weer op de rem te gaan staan. Maar we moeten niet blind zijn voor de eigen tekortkomingen he. Kijk naar de richtlijn Bolkestein waar Vlaanderen even conservatief is als Wallonië. Wat de Eliaheffing betreft: dat is geen belastingsverhoging, maar een verschuiving. Als de gemeenten geen dividenden zouden kwijtspelen (ook een belasting!) dan was de Eliaheffing ook niet nodig. Kwestie is dat de dividenden betaald werden door de kleine gebruikers, terwijl de Elia-heffing nu wellicht door anderen moet worden opgehoest. Het totaal van de belastingen stijgt dus niet, wat veranderd is diegenen die de belasting moeten betalen. Toegegeven een pijnlijk punt is dat de liberalisering tot nu toe vooral voordelig is gebleken voor Electrabel zelf. Maar dit betekent niet dat we de liberalisering moeten terugdraaien, wel dat we nog verder moeten gaan en het monopolie van Electrabel daadwerkelijk doorbreken. Dat vereist overigens ook acties op Europees niveau. En het brengt de inkomsten van de gemeenten niet terug: hier blijft de keuze dezelfde: ofwel Eliataks, ofwel verhogen de gemeenten hún belastingen (besparen? daar denken de gemeenten niet aan!). Dit is nu eenmaal een erfenis uit het verleden, dat heeft niets te maken met de liberalisering as such.

#3504

bernard

 

Voor alle duidelijkheid: ik weiger voortaan een opzichzelf onteressante discussie met mensen als LVB, enz. verder te zetten wanneer ook een type als bijv. P. Belien eraan deelneemt.

ENDIT.

#3505

Paul Belien

 

Ik ken u niet eens, onnozelaar. Moet ik nu beledigd zijn? Of is dit gedrag eigen aan een socialist, hij weze nationaal-socialist of internationaal-socialist?

#3506

Bema

 

De verhouding VLD-PSpa-sten is gewoon antiklerikaal. Schoonste bewijs is nu net De Gucht zelf. iemand met de mentaliteit van een boerke uit berlare gaat nu de wereld een geweten schuppen. Ik dacht dat een minister van buitelandse zaken in de eerste plaats ons land moet vertegenwoordigen in plaats van zichzelf. Als je de ministerpost buitelandse zaken aanvaard weet je (of zou je moeten weten) dat je eigen mening belangrijk is in functie van de opdrachtgever. Komt die niet overeen, neem dan ontslag of beter: begin er niet aan.

Wat Somers betreft: samen met Verhofstad, De Gucht, Michel, Stevaert: Zie eens wat stoere ideeën wij hebben maar ja: Elio heeft weer een beurt nodig; allen daarheen!!!

#3507

bernard

 

Zie je wel, zo reageert het soort P. Beliens van deze wereld.

Nu zwjg ik.

#3508

haedesch

 

Jah, door op de man te spelen heb je discussie anders ook totaal niet vooruit geholpen, Bernard...

#3509

Paul Belien

 

Awel, wat scheelt er jongen? Kan je je woord niet houden? Ik dacht dat je aan deze discussie niet deelnam.

Eerst kondig je stoer aan dat je niet deelnemen aan een discussie waarbij ik betrokken ben (Ik ken je van haar noch pluim maar er moet blijkbaar een "cordon sanitaire" in stand gehouden worden), maar amper twee posts later kan je het blijkbaar toch niet houden om je nog eens te laten horen. Ik raad je aan om als je toch niet wil deelnemen, er maar mee op te houden de discussie te volgen want de verleiding wordt precies erg gemakkelijk te groot. Overigens ben ik voortaan graag bereid om me in elke discussie te mengen waarin ook jij je zeg doet. Dat zal je dan stante pede dwingen om je terug te trekken, in je kleine hoekje te gaan zitten en aan intellectuele zelfbevrediging te doen.

#3511

bart

 

@bernard : wat een verschrikkelijk zwaktebod. Door de discussie niet aan te gaan pleeg je vooral verraad tegen je eigen ideeën.

Je eerste bijdrage in dit artikel was puur op de man gespeeld. Dan moet je niet verwonderd zijn als de repliek even bits terugkomt. Daarna op een hoge morele toren gaan zitten zou lachwekkend zijn als het niet zo pathetisch was...

#3512

Paul Belien

 

Kom, laat ons de spons erover vegen en deze draad er niet verder mee bezoedelen. No hard feelings.

#3514

John Cuyvers

 

Zeer goede teksten, inhoud en discussie op niveau, proficiat, ook voor de vernieuwde lay-out. Wat ben ik blij dat ik de teksten van "Bernard" niet meer hoef te lezen. B. blijf jij maar van jou toetsenbord af.

#3515

palmer doubel

 

De voordelen van de liberalizering in Europa zijn duidelijk : meer dan 2,5 miljoen gecreerde banen en een welvaartstoename van 9OO miljard euro.

En toch is Europa verplicht het nog beter te doen ;daarom is de Lissabon strategie ontwikkeld in 2OOO.

In 2O1O moet Europa in de wereld een zeer competitieve speler worden.

Zeventig procent van de economische activiteiten in Europa zijn deze in de dienstensector.

Maar deze diensten creeren slechts

twintig procent van de handel.

De enige reden hoiervan zijn de afgeschermde markten tussen de europese staten.

Met als gevolg te hoge prijzen voor deze diensten en een veel te lage productiviteit.

Dit zet een rem op de economische groei.

Jacques Pelckmans van het Europa college in Brugge bvb. beweert dat we in Europa qua intra europese handel in diensten nu op een niveau staan lager dan tien jaar geleden.

Derk-jan Eppink heeft gelijk met de verdediging van de Bolkestein richtlijn,die als doel heeft het verstrekken van diensten moet in alle EUlidstaten kunnen gebeuren op basis van de regels van het oorsprongland van de dienstverlener.

Met één grote uitzoindering ; de arbeidsrelaties.Zoals gezondheidszorgmutualiteiten,vakbonden,onderwijs enzovoort.

Niemand wil in Europa Amerikaanse toestanden noch afbraak van de verzorgingsstaat.

De productiviteit van de Europeaan is even groot als dede van de amerikaan per gewerkt uur.

Momenteel vier maanden papieren invullen om twee arbeiders uit Polen mee te nemen om een week te schilderen over de grens is buiten alle proporties.

Berlijn was tussen I999 en 2OO1 één grote bouwput met 6OOO illegale Poolse bouwvakkers en 7OOO Berlijnse bouwvakkers zaten thuis.

Dit wil zeggen dat de Duitse werkgevers van die poolse arbeiders hun eigen duitse wetten niet eerbiedigden.

Europa worstelt wel met drie problemen:

een te rigide arbeidsmarkt.

Bvb. geen enkele waal wil werken in Vlaanderen.In ons bedrijf in regio Moeskroen werkten uitsluitend nog vlamingen en wilden de henegouwers er niet aan de slag of met veel tegenzin.

Franse grensarbeiders daarentegen komen dagelijks mer duizenden in de textiel,metaal en diepvries werken in WVL.

De ontslagbescherming moet soepeler.

Ten tweede de europese dienstensector is dichtgemetseld tussen de diverse landen.Ga maar eens een verzekering of een bankverrichting of dienst kopen in het buitenland: wat een bureaucratie van jewelste en wat een kostenplaatje.

Ten derde het pensioenprobleem: Shroder ,Raffarin,berlusconi zij allen, willen hervormen.

Maar ze mogen niet van hun achterban.

De hervormingswil in Europa is één grote paradox.

Conclusie : de Europeaan is verwend.

Maar er zijn wel oplossingen hiervoor en de meeste kennen ze.

#3517

Huug

 

(Offtopic, maar wel leuk, al zeg ik het zelf.)

Bernard is een soapfiguur geworden. Lees aflevering 33 van: http://urendagennichten.blo...

#3522

Eric Jans

 

Het cynische is dat België uiteindelijk een staat is waarin de Bernards van deze wereld gelijk krijgen.

@¨Paul: aan Bernard zeg jij: 'Ik ken je niet eens'.

@ Bernard: aan 'types zoals jij zeg ik dat ik je de kans niet geef mij te kennen.

Tot nader order: de groeten van

'Eric Jans'

#3523

Filip

 

Ik vind dat een "onteressante" discussie onmiddellijk interessant wordt met types als bijv. P. Belien.

;-))

#3524

Bema

 

Tof zeg, ik wordt vereenzelvigd met P. Beliën. En dat terwijl mijn officiële voornaam Bernard is. Zo gaan we nog aan een babylonische spraakverwarring geraken. Nu weet ik waarom iedereen mij Benny noemt: ze willen mij niet beledigen. Zeer attent toch!

Misschien dat Bernard (de andere dan) hengelt naar een nominatie voor de prijs van de democratie. Die is ooit eens gegeven aan een gazettenleverancier omdat hij 't Pallieterke niet wou verkopen. Sommige mensen hun kijk op democratie heeft een hoog censuurgehalte. Is den Dolf daar destijds niet mee begonnen: boekverbranding of zoiets? Wie is hier nu de faschist? Ik geraak er niet meer wijs uit hoor: ge moogt zeggen wat ge wilt als ge maar zwijgt!!! Dat wordt inderdaad nog ne soap, met dan 2 Bernards in het complot.

#3526

Quattro

 

Palmer Doubel schreef:

PD: De voordelen van de liberalizering in Europa zijn duidelijk : meer dan 2,5 miljoen gecreerde banen en een welvaartstoename van 9OO miljard euro.

->Zeer juist, en ook humane rampen in Afrika, Latijns Amerika, Indonesië... Een welvaartsafname van een veelvoud Euro's in de ontwikkelingslanden.

PD :En toch is Europa verplicht het nog beter te doen ;daarom is de Lissabon strategie ontwikkeld in 2OOO.

->Om dus nog totalitairder te zijn en zichzelf te beschermen tegen de 'oneerlijke concurrentie' uit de derde wereld en China.

PD :Conclusie : de Europeaan is verwend.

->Dat is nu eens de spijker op de kop slaan!

Mensen die beweren dat liberalisme zich tegen protectionisme keert moeten eens beter kijken. De VS, de toch wel grootste liberale eenheid op deze wereld is extreem protectionistisch ingesteld en twijfelt dan ook niet om onder valse voorwendsels deze ideologie desnoods met geweld op te leggen (alhoewel hun midden Oosten politiek één mislukking is)

Europa volgt in de schaduw van de VS. Pleiten voor meer bedrijfsleiders in de politiek is pleiten voor een nog sterker kapitalisme. De werkelijke macht zit daar (bij de multinationals).

Het liberalisme is dus een soort gegijzelde geworden van zijn eigen systeem maar blijft in de overtuiging dat het de wereldverbeteraar is. Tja...

#3527

ivan

 

Quattro toch, je moet je toch eens beter informeren hoor. De V.S is één van de meest open landen te wereld. Het feit dat men wel eens een anti-dumping maatregel neemt, of een bepaald tijdelijk tarief oplegt, weerlegt niet het feit dat de V.S. één van de laagste invoertarieven heeft ter wereld en bovendien ook zeer open staat voor migranten. De Lissabonstrategie is er niet op gericht zich af te schermen van "oneerlijke concurrentie" maar om integendeel de eigen kracht te versterken om zo die oneerlijke concurrentie aan te kunnen. Noem eens één protectionistische maatregel in de Lissabonstrategie? Er is veel mis met Lissabon hoor, maar niet dat het protectionistisch is. Ten slotte "oneerlijke concurrentie" is geen uitvinding van de liberalen maar van de socialisten!

#3529

Johan

 

1) Ik sluit me volledig aan bij Jean-Marie Dedecker en Paul Beliën ivm. de hegemonie van Electrabel, in dat verband kan men beter spreken over demonopolisering ipv. liberalisering. Zowel staatsmonopolies als private monopolies worden dan gelijkgesteld en het politieke begrip liberalisme wordt dan niet langer verengd tot een louter economische politiek (wat vaak zeer bewust gebeurt door tegenstanders van het politieke liberalisme en wat dan wordt overgenomen door de naïeve goegemeente)

2) Elia-heffing : deze is zeer begrijpelijk vanuit gemeentelijk standpunt mààr wezenlijk antiliberaal, de verdeling van het immateriële dividend en nu van de heffing, gebeurt immers 'verborgen', niet iedere burger zal immers de moeite nemen om de gemeentelijke begrotingsposten door te nemen en zo te zien hoeveel zijn gemeente profiteert van deze gelden vs. de kostprijs van de heffing voor hemzelf. Door de gemeenten te verplichten om de kost van het wegvallen van het immateriële dividend te compenseren door hetzij besparingen, hetzij hogere inkomsten, wordt dit alles wel zichtbaar en dus

a) wordt de gemeente hierop aanspreekbaar (verhoging democratisch gehalte van de gemeente)

b) neemt de vergelijking/concurrentie onder de Vlaamse gemeentes toe waardoor burgers een beter geïnformeerde keuze kunnen maken bij hun woonplaatskeuze

#3530

bart

 

@Quattro : dat zelfs het land dat het meest voor een liberale economie pleit teruggrijpt naar protectionisme is een grote teleurstelling voor liberalen zoals ik.

Hoewel protectionistische maatregelen van onzentwege niet helpen is de belangrijkste reden van de slechte ontwikkeling van bv Afrika toch vooral het desastreuze beleid dat daar gevoerd wordt. Volg je de reeks van DS over vergeten rampen zoals Liberia of Somalie? Hoofdschuldigen zijn de lokale warlords, de dictators ed.

Landen die daar niet onder leiden zoals Botswana bewijzen ondanks de moeilijke omstandigheden dat Afrika wel degelijk de vruchten kan dragen van bijvoorbeeld haar eigen natuurlijke rijkdommen en onafhankelijk kan deelnemen aan de internationale handel.

#3533

Pieter Cleppe

 

@Ivan: Je zegt dat de Eliaheffing enkel een verschuiving van belastingen is. Niet accuraat genoeg. De Eliaheffing is gewoon een tenietdoen van de positieve effecten van de liberalisering. De gemeenten hadden geen recht op de dividenden die zij opstreken, en moeten het verlies nu dus maar dragen. Daarvoor moet onze economische welvaart, die overigens ook door de 'grote bedrijven' wordt gemaakt, niet opdraaien!

Je zegt dat de gemeenten de belastingen zullen verhogen.

a) Enkel sommige zullen dit doen, wat het dus onzeker maakt, terwijl de Eliaheffing zeker is.

b) Het gemeentelijk niveau heeft veel meer te kampen met 'marktdiscipline', namelijk het feit dat burgers veel dichter bij het bestuursniveau staan om te reclameren, en dat gemeenten moeten opletten dat mensen niet verhuizen, en vooral, dat mensen die een gemeente kiezen, hun gemeente zullen kiezen. Besluit: de gemeenten zullen dus wel moeten besparen.

@Paul: Je zegt dat liberalisering op zich niet genoeg is, en je geeft het voorbeeld van Groot-Brittanië, waar men de oude monopolist heeft gedwongen om zich op te splitsen. Ik denk dat er zich hier echter een kennisprobleem van de overheid stelt. Hoe kan de overheid weten wat de ideale schaal van een bedrijf is om de consumenten zo goedkoop mogelijk te bedienen? Misschien is een situatie waar één bedrijf op de markt aanwezig is, maar zijn prijzen wel laag houdt onder druk van de 'potentiële competitie' van mogelijke nieuwkomers, wel de beste situatie? Misschien is het dus best dat Electrabel niet werd opgesplitst.

--Is bovendien de situatie waar Elia een wettelijk monopolie krijgt over het electriciteitsnet, waarbij de laagspannings- en hoogspannigstarieven wel gereguleerd worden door de CREG, wel zo'n goede zaak?

Eén van de grote falingen bij de liberaliseringen van het Britse spoorvervoer was dat de rails niet geprivatiseerd werden, maar monopolistisch werden toegewezen. Elia klaagt dat de opgelegde tarieven van de CREG te laag zijn. Komen we tot een situatie naar analogie van de Britse spoorwegproblemen, waarbij de Vlaamse electriciteitsinfrastructuur niet goed genoeg is, en er stroompannes ontstaan?

Men moet ook het net liberaliseren:

a) door andere bedrijven de mogelijkheid te geven Elia te beconcurreren of op te kopen (en dan eventueel op te splitsen of samen te voegen met het Nederlandse netbedrijf, wat de markt mag uitwijzen)

b) door dan de regulering door de CREG afschaffen, zodat de netbeheerder hogere tarieven kan vragen als dat nodig is om betere diensten te leveren. Zoals dat bij normale bedrijven gebeurt.

Dat electriciteit een 'natuurlijk monopolie' zou zijn, waarbij het gegeven dat er slechts één net kan zijn, tot te hoge prijzen leidt, is niet juist. Alternatieven zullen wind in de zeilen krijgen, en als die er niet zijn, zullen te hoge prijzen leiden tot investeringen in alternatieve diensten.

Ook als hier tijdelijk misbruik aan te pas komt, zal dit niet te vergelijken zijn met de economische schade die optreedt wanneer de overheid de prijs te laag reguleert (waardoor de kwaliteit slecht is en electriciteitspannes zich voordoen), of wanneer de overheid belastingen int ter investering in het electriciteitsnet (wat nu gebeurt, maar de kost die hogere belastingen aanrichten zal veel groter zijn dan de opbrengsten van investeringen in het net, aangezien er weinig stimulans is om efficient te investeren).

#3534

Koen Robeys

 

@ Quattro

Gezien onze gedeelde bezorgdheden, maar zeer verschillende opinies over de remedies, gewoon twee bedenkingen.

1. De levensverwachting bij geboorte van de mensheid, in alle tijdperken en op alle plaatsen, is altijd iets van 20 à 30 jaar geweest, met enkele uitzonderingen die niet heel ver afwijken. Zo is het niet zelden nu nog in de ontwikkelingslanden. (Hoewel, nuance, ook daar is de toestand eigenlijk sterk verbeterd.)

Hoe dan ook; als de mensheid altijd en overal, millennia lang, doodarm is geweest, en dat vandaag op veel plaatsen nog is, hoe kan dat dan de schuld zijn van het liberalisme?

2. Aangezien je ook impliceert dat onze welvaart gepaard gaat met stijgende verarming van andere streken. (Dat is dus niet zo, zoals blijkt uit het bovenstaande, maar los daarvan.) Bekijk het volgende voorbeeld.

Het Westen bezit een uitgebreide infrastructuur: wegen, spoorwegen, kanalen, telecom en nu ook informatica. De Derde Wereld heeft die veel minder. Neem ook aan (het is namelijk zo) dat die infrastructuur een sterk positieve impact heeft op de welvaart.

Mijn vraag is dan: heeft het Westen wegen, kanalen etcetera tot en met informatica omdat het die wegen etc van de Derde Wereld heeft afgepakt, en naar hier gesleept?

En zo niet, hoe is het Westen dan aan wegen etcetra gekomen?

Ik hoef hier geen gelijk te krijgen of bekeerlingen te maken: als je me toegeeft dat dit goede vragen zijn ben ik al dik tevreden :-)

Met oprechte groeten, Koen

#3535

Koen Robeys

 

@ Ivan

Hoewel ik het met je eens ben dat de industrielanden doorgaans de laagste invoertarieven en consoorten hebben, zit hier toch een aanzienlijke adder onder het gras.

Zowel de Wereldbank als Oxfam (als ik even een breed spectrum mag proberen) hebben rond 2001 een lijvig rapport over de wereldhandel en de armoede uitgebracht, waarin ze op dit punt tot dezelfde conclusie kwamen. Het Westen hééft dus die *gemiddeld* laagste invoerrechten, maar uitgerekend voor de producten waarmee Derde Wereld landen kunnen concurreren (typisch landbouw en textiel, maar ook toegevoegde waarde op grondstoffen) heeft het Westen integendeel heel hoge tolmuren.

Er zijn drie partijen hier: Wij (de consumenten), de beschermde producenten, en de Derde Wereld producenten.

De *bestolenen* zijn jij en ik, de consumenten. Met onze belastingen wordt een inefficiënte productie in stand gehouden, gewoon ter bescherming van lokale producenten. De *begunstigden* zijn die inefficiënte producenten, die de facto ons belastinggeld ontvangen om niet te moeten innoveren.

En de *ware slachtoffers* zijn niet de "bestolenen" (want wij zijn zo rijk dat we ons dat eigenlijk wel kunnen veroorloven) maar wel de producenten in de Derde Wereld, die de meestbelovende markt gewoon zien dicht gaan, en overeenkomstig de simpelste liberale theorie arm blijven: ze hebben immers geen markten.

En de volgende keer dat we ons afvragen waarom die landen geen producten, maar wel immigranten sturen, zullen er een hele hoop zijn die er wéér niets van begrepen zullen hebben :-)

Beste groeten, Koen

#3536

Alter ego.

 

"Maar wij zijn wel de gevangenen van de politieke realiteit van dit land. In Wallonië domineert de PS met 34% van de stemmen het politieke landschap. In Vlaanderen is het landschap versnipperd. Daardoor zijn wij onmachtig."

Is dat zo ? En als het zo is had ik van een partijvoorzitter graag vernomen hoe hij het zou bestrijden. Wat mij opvalt is dat hij vooral de verdediging van GV op zich neemt, onwillekeurig gaat hij daarmee tegen de mening in van JMDD. Nochtans stelt hij dat hij de partij wil behoeden voor een schisma.

Maar het schisma dreigt enkel omdat de kiezers onvoldoende hun wensen vervuld zien. En stelde DJE niet dat de partij het gat in de markt moet vullen ? Hoe gaat die nieuwbakken voorzitter dat realiseren als hij de uitgezette strategie blijft volgen, en geen eigen mening er op na houdt ? Want uiteindelijk, een 'liberaal' beleid volhouden, dat moet hij zonder meer doen. Dus waarin zal dat verschillen van het voorgaande beleid ? Wat is dan het verschil met het verleden, van pakweg de laatste tien jaar ?

En het VB/VB probleem ? Wel door analyse van de politieke situatie kom je tot de conclusie dat er twee oplossingen zijn : ofwel neem je ze in het bad, ofwel heb je een strategie om ze te bestrijden. Maar eigenlijk komen beide op hetzelfde neer, aantonen dat die partij eigenlijk geen reële strategie volgt, en dus moet men de kiezers overtuigen dat ze niet voor die partij moeten stemmen. Ofwel heb je anderzijds als alternatief de 'eerbare' programmapunten van die partij kordaat en snel doorvoeren, en dan denk ik bvb aan B-H-V, of de knip op de beugel (en de geldstromen afbouwen of ze op zijn minst duidelijk determineren) of een deugdelijke federalisering van België doorvoeren zodat partijen als de N-VA of VB/VB hun Vlaamse doelstellingen binnenhalen, om zodoende het wegvloeien van de kiezers te voorkomen en het bestaan van die partijen, ten minste voor dat Vlaamse aspect, zinloos te maken.

Vandaag lees ik in de folder van het VB/VB een artikel met de titel "Minder belastingen" waarbij naar voor geschoven wordt dat zij voorstander zijn van een echte belastingverlaging en stellen dat in tegenstelling met het in stand houden van de socialistische uitkeringseconomie.

En verder zullen ze zorgen voor Vlaamse welvaart. Ten minste dat is wat ze beloven. En daarin verschillen ze feitelijk weinig van de andere politiekers.

Natuurlijk, we weten dat zij dat mogen beloven aan hun kiezers. Ze willen toch niet in een regering stappen en zullen het dus vermoedelijk nooit doorvoeren. Dus vanuit die invalshoek kan je het "probleem" ook bekijken. Als PDW vanuit zijn familiale achtergrond niet wil samenwerken met het VB/VB dan gijzelt hij eigenlijk zijn partij en laat hij zichzelf ook gijzelen. Dus is hij daarmee eigenlijk even erg verantwoordelijk voor de gestage groei van het VB/VB en de terugval van de VLD.

Dus staat men nu eigenlijk op een tweesprong, ofwel doet men verder zoals in het verleden en dan kan je de strijders van de vrije meningsuiting zien voortsluipen in de maatschappij, zonder dat ze ooit verantwoordelijkheid nemen. Ofwel wordt de strijd gevoerd, en dan zullen er klappen vallen en moeten er offers gebracht worden.

Negeer je ze, wel dan moet je aanvaarden dat de koek in vier verdeeld wordt en mag je zelfs niet verlangen dat je een kwart van de koek krijgt. Dat is strijden in de verdediging, dus door terrein prijs te geven.

Eigenlijk staat Bart Somers nu in dezelfde positie als Yves Leterme anderhalf jaar geleden. Hij moet zich nu bewust worden van de last en verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust. Hij heeft het leiderschap op zich genomen, de geschiedenis zal hem beoordelen, niemand anders.

#3542

ivan

 

@Koen: je hebt volledig gelijk natuurlijk. Alleen ook hier het feit dat ontwikkelingslanden zelf ook tegenover andere ontwikkelingslanden hoge tolmuren optrekken. India bijvoorbeeld, mag op vlak van diensten heel open zijn, maar op vlak van landbouw en industrie heeft dat land nog steeds tarieven die tot de hoogste van de wereld behoren. Mijn punt is dat het niet klopt om te zeggen dat de V.S. een protectionistisch land is, want dat is het gewoonweg niet, ook al beschermd het één bepaalde sector, de landbouw, wel nog in hoge mate. Ook die tarieven moeten weg, daar staat het liberalisme precies voor. Maar als Europa voorstelt om de exportsubsidies op suiker te verminderen wat gebeurt er dan? Wel dan komt datzelfde Oxfam (samen met de Yves Letermes van deze wereld) zaniken dat de belangen van de boeren toch ook beschermd moeten worden. De Derde Wereld, en de consument, is dan plots heel ver weg. En dan verwijt men aan de liberalen dat ze protectionisten zijn! Nog één punt: handel en migratie gaan vaak samen. Ze versterken elkaar. Het feit dat veel Indiërs naar Amerika (ook op dit vlak is de V.S. veel opener dan Europa) hebben kunnen immigreren om daar bedrijven op te zetten, heeft handelsnetwerken tussen de V.S. en India doen ontstaan waar beide landen voordeel bij hebben. Volgens mij kan globalisering pas echt werken als we onze grenzen zowel open stellen voor goederen en diensten als voor mensen.

#3545

Koen Robeys

 

@ Ivan

Je hebt zeker gelijk dat de ontwikkelingslanden zelf ook tegenover elkaar hoge tolmuren aanhouden, en tenzij ik me dat slecht herinner vergeten noch de Wereldbank, noch Oxfam ook dat aan te klagen.

Je verbaast me wel dat Oxfam de Derde Wereld vergeet, zodra de afbouw van de Europese suikersubsidie ter sprake komt. Ben je daar zeker van? Het zou inderdaad niet bepaald consequent lijken.

Tenslotte lijkt het ook mij wel een tikje vreemd dat we globalizeren, maar niet voor mensen. Uimmmm, dat is een punt dat doorgaans door links wordt gemaakt :-)

Ciaoooooo, Koen

#3602

Eric Jans

 

@ Alter Ego:

Eigenlijk zeg je: ofwel voer je de (rechtmatige) Vlaamse eisen van VB/VB uit ofwel doen ze het zelf.

Is dat niet het summum van de parlementaire democratie?

Je verwijt het VB/VB bijna dat ze geen verantwoordelijkheid opnemen.

Twee dingen daarover:

1. Zélf ontkennen ze dat (ik neem er acte van)

en

2. niet meeregeren is een perfect democratische strategie. Daar is niets mis mee. Haast alle Vlaamse eisen zijn in het verleden gerealiseerd 'buiten de politiek om' door a-politieke (al dan niet filosofische) organisaties als Vermeylenfonds, Davidsfonds, Vlaamse Beweging, enz.

De Volksunie noemde zich vroeger 'een zweeppartij'.

Paul Beliën volgt daarbij echter de juiste politieke strategie, lijkt me.

Lees zijn kaderstukje in 't Pallieterke van deze week. Het is bij die zweep-politiek van doorslaggevend belang dat het VB/VB zich NIET linkt aan extreem-rechtse buitenlandse partijen als FPÖ, Lega Nord of FN. (Zoals Filip De Winter wil)

Géén internationale van rechtse ultra's! Een technische fractie rond een aantal strijdpunten kan natuurlijk wel (Turkije uit de EU, bijvoorbeeld).

Op 24 november 1991, de grote doorbraakdag van het Vlaams Blok, kwam de stemmenwinst vooral van... de socialisten!

Het was in eerste instantie de toenmalige 'SP' die stemmen verloor aan het Vlaams Blok.

FDW zou zich wel eens lelijk kunnen misrekenen door al te nadrukkelijk aan te pappen met de ultra's, elders in Europa.

Zjirinowski bijvoorbeeld, maakt in zijn programma gebiedsaanspraken op 'Finland'!. Dat is het soort staatsnationalisme waar je bij de Vlamingen niet mee moet komen aanzetten. Dat pakt gegarandeerd verkeerd uit! Met Le Pen liggen de kaarten niet veel beter. De Vlamingen hebben veel begrip voor de Corsicanen, de Basken en zélfs de Bretoenen. In zoverre zij hun strijd vreedzaam voeren, natuurlijk.

Dat begrip botst frontaal op het staatsnationalisme dat Le Pen voorstaat.

Wat nu de Liberalen betreft: het lijkt me nuttig dat een deel van hen de gematigder krachten binnen VB/VB zouden aanhalen en versterken door desnoods voorzichtig informerende gesprekken te voeren over met name dit onderwerp.

Het VB/VB tot een gematigd conservatisme dwingen is een taak die de donkerblauwe VLD-er en cd&v-er nu op zich moet nemen.

Dat kan 'bij uitstek' op dit thema gebeuren.

Wat PDW betreft: zijn familiale achtergrond verschilt niet met die van Filip De Winter: hun bompa's waren allebei 'wit'in de oorlog.

Geen wonder dat PDW in Limburg minder voorkeurstemmen behaalde dan een volslagen onbekende politicus als 'Jean Geraerts', Limburgs lijsttrekker van VB/VB.

Als je zulke nep-argumenten hanteert, krijg je lik op stuk van de kiezer. Reken maar.

#3623

Xavier Meulders

 

Fijn dat ik via een zekere omweg deze webstek en dit artikel heb kunnen terugvinden. Ikzelf was eveneens aanwezig op het debat van Nova Civitas te Gent dinsdagavond laatstleden (ik ben meerbepaald diegene die Somers aan de tand voelde over de zaak-Lanno en de Eliaheffing). Persoonlijk vond ik het antwoord van Somers op mijn vraag nogal zwak, door te claimen dat zonder liberalisering van de elektriciteitsmarkt de prijzen nog verder zouden stijgen, en de heffingen (waaronder Elia/Elio) haast geen nefaste complicaties op de prijs uitlokken. Wie de studie van Test Aankoop van enkele maanden terug er op naleest weet echter wel beter: De nettoprijs van elektriciteit is afgelopen jaar met 5,2% gedaald, maar jammer genoeg zijn de taksen - waaronder Elia - met maar liefst 215% gestegen, wat maakt dat er van een werkelijke prijsdaling op de factuur maar weinig te merken valt, en zelfs het tegenovergestelde waar is. Zoals hierboven aangehaald betekent de Elia-heffing ook nog een enorme meerkost voor voornamelijk kleinere ondernemingen (o.a. KMO's); daar er een plafond is voorzien van 25 GWh per jaar (bedrijven die meer dan het hierboven geciteerde cijfer verbruiken, worden vrijgesteld van de Elia-heffing). Maar ook, zo blijkt, zou er een enorme administratieve rompslomp ontstaan daar de heffing retroactief werkt, vanaf 1 mei 2004!! Guy Verhoftaks zoekt het geld blijkbaar zeer ver...

Redenen genoeg dus om die Elia-heffing onverwijld (!) richting prullenmand te verwijzen. Indien men iets liberaliseert, in sé de elektriciteitsmarkt, moet men de gevolgen hiervan dragen en de tering naar de nering zetten. En de vraag of de gemeenten hierdoor financiële complicaties aan zullen overhouden is zeer polyinterpretabel: Het stadsbestuur van Lier bijvoorbeeld (niet toevallig de stad waar ondergetekende zijn woonplaats zich bevindt) heeft klaarblijkelijk geld genoeg om de financiële schulden van de voetbalclub SK Lierse, ten belope van ca 4 miljoen euro, voor drie jaar te bevriezen... Kortom, dat dividentenverlies is maar zeer relatief!

@Paul Belien: Eén ding versta ik toch niet in uw redenering. U meent zich te verklaren tot libertariër (op economisch gebied dan toch), maar toch zou enige reglementering zoals in Groot-Britanië betreffende de elektriciteitsmarkt (en de splitsing van de monopoliespeler in meerdere, kleinere ondernemingen) ook hier gewenst zijn (toe te passen op Elektrabel). Ik denk echter dat er enkele praktische bezwaren zijn tegen deze plannen: Ten eerste is Elektrabel al een dochteronderneming op zich, zijnde van de Franse energieholding SUEZ dat thans een aandeel van 50,08% heeft in Electrabel. En normaliter zou Electrabel een nog grotere onderneming geworden zijn, mocht ze zijn gaan fuseren met die andere SUEZ-dochter Tractebel (maar die plannen zijn niet doorgegaan). Dus op Vlaams/Belgisch niveau kan deze reglementering haast niet doorgevoerd worden, en mocht dit toch zo zijn dan zou dit eventueel op protest kunnen stuiten van buitenlandse holdings en/of aandeelhouders. Dan maar naar Europese sferen met het concept, en het is dan ook maar de vraag of de Europese bonzen hiervoor gewonnen zijn. Want is het niet juist de bedoeling dat binnen een systeem van vrije markt, bedrijven gelijke kansen en middelen verkrijgen (van overheidswege), en er niet uitgegaan wordt van het feit dat een bepaalde onderneming een grotere bezetting van de markt kan innemen, ten gevolgde van de vrije markt. Me dunkt dat men juist in Groot-Brittanië op 'kunstmatige' manier (via wetten) eventuele monopolisering wil tegengaan, en dus de markt reguleert. Indien een bepaald bedrijf binnen een volledig vrije marktsysteem een monopolie verkrijgt, omdat ze goede service levert, dan weze het zo. Dan moet de overheid zich bij de keuze van de burger/onderneming voor een bepaald merk maar neerleggen, en niet de betuttelende vinger opsteken (hoe goed zo ook bedoeld mogen zijn). Ik weet niet hoe u zich dan als economisch libertariër met de Britse wetgeving kunt verzoenen; of maak ik een redeneringsfout? Graag uw antwoord.

met vriendelijke groeten.

#3626

LVB

 

@Xavier: Ik had inderdaad gemerkt dat Boudewijn Bouckaert u aansprak met de naam "Xavier", maar ik legde niet meteen het verband met "Xavier Meulders", een naam die ik al kende van de uitstekende weblog "politiek incorrect", die ik ten zeerste kan aanbevelen en die op mijn blogroll vermeld staat in de categorie "opinion and ideology": http://politiekincorrect.we...

#3660

Xavier Meulders

 

@Luc: Ik dank u om een verwijzing naar mijn webstek te plaatsen. En inderdaad: De Xavier die Boudewijn op het debat aansprak is dezelfde als die van de politiek incorrecte web-log en eveneens dezelfde als diegene die deze en voorgaande reactie geplaatst heeft ;-)

#3814

Evert Hardeman

 

In Wallonië beginnen ze serieus na te denken over de periode na België. Zo staat te lezen in een interview met, Claude Thayse, voorzitter van de RWF (Rassemblement Wallonie-France) in De TIJD van 03/01/2004. Hij gaat er vanuit dat de Vlaamse onafhankelijkheid onafwendbaar is en dat de Walen dus maar naar oplossingen moeten zoeken zonder Vlaanderen.

Surf ook naar http://www.rwf.be