Goesting is het mooiste woord in Vlaanderen

"Goesting" is volgens de Vlaming het mooiste woord van de Nederlandse taal. Een jury bestaande uit Luuk Gruwez, Ludo Permentier en Jan Hautekiet selecteerde uit 1.500 suggesties 10 finalisten. Zij baseerde zich daarbij op de klank, de ritmiek en de geschiedenis van het woord, en niet op de betekenis ervan. Meer dan 3.000 luisteraars van Radio 1 deden mee aan de finale stemronde. "Goesting" haalde het met 26% van de 3.311 stemmen. Bij een gelijkaardige peiling in Nederland kwam het woord "liefde" als winnaar uit de bus. De Britten kozen voor "mother" en de Duitsers voor "Häbseligkeiten" (hebbedingetjes).

Het VRT-perscommuniqué merkt op: "Opvallend is dat het woord door de dikke van Dale aangeduid wordt als Belgisch-Nederlandse spreektaal, en dus geen standaardtaal is. 'Goesting' kwam vanuit het Latijn ('gustus' = smaak) via het Frans naar Vlaanderen. De oe-klank valt bovendien in de smaak want op twee eindigde 'geroezemoes' met ook nog 20% van de stemmen".


De volledige lijst van de finalisten:


Zelf probeer ik in mijn schrijftaal zoveel mogelijk de Nederlandse standaardtaal te gebruiken. Een woord als "goesting" zit dus niet in mijn vocabularium, net zo min als "ginder", noch "gans" in de betekenis van "heel". Tenzij ik dialect praat. Op de middelbare school, het college van Waregem, gebruikten we destijds het grammatica-handboek van prof. dr. P.C. Paardekooper, een Nederlandse taalkundige die toen ook in Vlaanderen actief was en veel belang hechtte aan de taaleenheid tussen Noord en Zuid. Dat zal er vermoedelijk wel iets mee te maken hebben. Koen Jaspaert, van april 1998 tot september 2004 secretaris-generaal van de Nederlandse Taalunie, zat toen één jaar boven mij op dezelfde school. Mijn overtuiging van het belang van één Nederlandse standaardtaal leidt af en toe tot stevige discussies met Vlaamse taalparticularisten als Herman Boel. Paardekooper werd overigens ooit nog de toegang tot België ontzegd omwille van politieke uitspraken die de toenmalige regering niet bevielen. Misschien nog stof voor een toekomstig blogartikel.

Tussen haakjes, ergert u zich ook soms aan het steeds vaker opduikende gebruik van het woord "familie" in de betekenis van "gezin", wellicht onder invloed van het Engels en het Frans? Als iemand zegt "ik ga kerstavond doorbrengen bij mijn familie", dan ga ik er van uit dat daar ook grootouders, ooms, tantes, neven of nichten bij aanwezig zijn.

Reacties

#3583

palmer doubel

 

En dan de top tien volgens Radio I van lelijke uitdrukkingen :

-Ik heb zoiets van...

-Naar de (toekomst,burger,kerstmannetjes ) toe

-we gaan ervoor

-een miljoen klanten,kiezers,Vlamingen

-het plaatje klopt

-een concertje,filmpje meepikken

meenemen (in de onderhandeling)

-een datum prikken

-een vrouw met ballen-kloten

-goed bezig zijn.

Vologens de dichter Luuk Gruwez uit Deerlijk,zullen deze uidrukkingen even snel verdwijnen als ze gekomen zijn.

#3584

ivan

 

Ik vind "goesting" een mooie keuze van de Vlaming. Net zoals we ons mogen onderscheiden van de Walen, mogen we dat ook van de Nederlanders. Taal is daar een middel toe. Het is niet omdat goesting geen standaardtaal is dat het een minderwaardig woord is en al zeker niet lachtwekkend, zoals de Nederlanders lijken te denken. Zij kozen overigens het woord liefde. Hoe banaal! Over ergerlijk taalgebruik. Ik herinner me nog hoe W.F. Hermans zich druk maakte over het woord "problemen", afkomstig uit het Engels. Wat is er mis met "moeilijkheden", vroeg hij zich terecht af.

#3586

Joe

 

"Klootjesdrogerij" ? Nooit van gehoord. Misschien omdat sommige populaire hedendaagse Vlaamse schrijvers (Marc De Bel, Monica Van Pamel, Rik Torfs, Pieter Aspe,..) mij enigszins ontgaan.

#3588

Wimadrid

 

Enkele merkwaardige verschillen: "mother" werd door niet-engelstaligen gekozen, voor het duitse woord was de begronding van de inzendster doorslaggevend.

Één Nederlandse standaardtaal! Een kerel van mijn hart, Luc.

PS: Habseligkeiten, dus zonder Umlaut.

#3589

JDV.

 

Een verzorgde taal is als een mooi naamkaartje. Het is ook het bewijs van de behoefte om zich met zorg uit te drukken, de behoefte om zijn stelling duidelijk en concreet te verwoorden, om die stelling kracht te geven en het objectief toetsbaar te maken, eigenlijk de uitdrukking van het feit dat de schrijver over zijn leefwereld grondig nagedacht heeft en zich een eigen mening gevormd heeft. Maar ook het middel bij uitstek om een zinvolle discussie mogelijk te maken.

Het gebruik van een kindertaaltje is eigenlijk de expressie van de verkleutering, het duidt op de onmacht om zich op een redelijk niveau te positioneren in de maatschappij. Of anders is het de behoefte om het gebrek aan inhoud te verdoezelen, net zoals bepaalde mensen zich willen identificeren door een opzichtige das of strik, een extra smal brilletje of een opvallende haartooi. Tenzij het moedwillig is, en eigenlijk de uitdrukking is van de wereldvisie waarbij je de andere in een kleutertaal aanspreekt in de overtuiging dat hij tot niet meer in staat is, of nog erger, hem in die positie wilt dwingen.

De vraag is natuurlijk of een woord uit de spreektaal (en regionaal in gebruik) niet in de standaardtaal kan opgenomen worden. Het er niet in opnemen (indien het voldoende in gebruik is en in het gehele taalgebied voldoende begrepen wordt) is eigenlijk een verarming van die taal.

Het probleem (de "moeilijkheid") kan je dus anders stellen : "Is een bepaald woord toelaatbaar tot de standaardtaal of niet ? Of moet in weerwil daarvan de standaardtaal enkel een verzameling zijn van woorden die in het ganse taalgebied gebruikt worden. Of kan je ook woorden die in een deelgebied courant in gebruik zijn tot de standaardtaal toelaten ?".

Anderzijds waar ik mij aan stoor is de behoefte van de taalkundigen om regeltjes op te leggen. Moeten het pannenkoeken of pannekoeken zijn, of vlaggemasten of vlaggenmasten, apotheek of apoteek, ... Waarom zijn beide vormen niet aanvaardbaar en toegelaten ? Dat zou alvast het schrijven van fouten voorkomen. En zou het niet gemakkelijker zijn om gewoon een meer fonetische schrijfwijze te hanteren ? Waarom hebben leiden en lijden een verschillende betekenis ? Er zijn toch veel woorden met meerdere betekenissen ?

Als je spreekt zeg je er toch ook niet bij of je 'leiden' of 'lijden' bedoelt, net zomin bij 'gauw'of 'gouw'. Als je alle woorden met 'ei' of 'au' schrijft (en dus niet met 'ij' of 'ou') zullen er toch veel minder "fauten" gemaakt worden, wordt het aanleren van de taal stukken "eenvaudiger", zal dat naar mijn mening de "leidzame" lesgevers evenmin doen "leiden".

Eigenlijk leg je door die regeltjes gewoon extra voorwaarden op aan de gewone burger, waardoor je de taalkundig minder begaafden in een ondergeschikte positie duwt, en hun maatschappelijke en economische ontplooiing belemmert. Dus eigenlijk is het zoals een muur die men bouwt op een denkbeeldige grens, om het eigen kunnen en de eigen prestaties beter te accentueren.

#3592

Kristof

 

@palmer doubel: die verkiezing van 'de lelijkste uitdrukking' was net als die van 'het lelijkste woord' (opleuken) een initiatief van De Morgen, dacht ik.

#3593

VisualHugo

 

@Familie. "Gezin" is een typisch Westers concept waarmee eigenlijk het kerngezin bedoeld wordt. In ZO-Azië bestaan doorgaans geen "gezinnen", en vallen "gezin" en "familie" samen. Het is vanzelfsprekend dat ouders en zelfs "cousins" inwonen bij het kerngezin of vice-versa, en dat kinderen zowat door iedereen worden opgevoed.

Als een Filipijn het over "family" heeft bedoelt hij zijn brede kring van "cousins, uncles, aunts, parents, siblings". Broers en zussen binnen het kerngezin worden als "siblings" aangeduid. Een kerngezin dat apart Kerst zou vieren (quod non) zou heel raar worden bekeken.

Eén en ander werpt een grappig en relativerend licht op de "gezinspolitiek" die het VB wil voeren, waar ze het in feite over (autochtone) nataliteitsproblematiek hebben. En het (kern)gezin als "hoeksteen van de samenleving", in de Filippijnen zou men het eerder de gevangenis van de samenleving noemen.

#3594

Eric Jans

 

<<Goesting>>

Mooi woord. Lekker 'Vlaams' of 'Belgisch' nederlands... belachelijk want dat soort Nederlands was er goeddeels onder Koning Willem en veel vroeger ook al.

Al onderschrijf ik je uitgangspunt, Luc, om naar één taal te streven voor de 17 provinciën. Wij spreken immers dezelfde taal als de Nederlanders maar passen die anders toe onder druk van de (door de bevolking ongevraagde) omstandigheden.

Dat streven hoeft evenwel niet te betekenen dat het 'Vlaams' daarin geen toegang zou mogen hebben. De Nederlanders houden trouwens van het Vlaams. Waarom reageert hier iedereen zo agressief op onze taalgenoten?!

Dat zich afzetten tegen de Nederlanders heb ik altijd als een ongezond Belgicisme beschouwd.

Ik citeer de nederrockgroep 'Het Goede Doel' in het liedje 'België': "...want dat taaltje is zo zacht' (ze bedoelen Vlaanderen en het 'Vlaams'. Anders had er moeten staan: "want hun taaltjes zijn zo zacht". Nederlanders denken dat ze onbeleefd zijn als ze het over Vlaanderen hebben omdat Belgicisten hen als de vroegere bezetters aanschouwen. Niets is minder waar, natuurlijk. Hun aanwezigheid hier was gewettigd door het Congras van Wenen, 1815)

De meerderheid van de Vlamingen had in 1830 helemaal geen goesting in 'België'.

<<GOESTING>>

Dat voor dit woord gekozen werd illustreert een verhoogd Vlaams zelfbewustzijn. We hebben inderdaad elke dag meer en meer goesting in meer Vlaanderen, meer Vlaams.

Overigens, er is ooit een bierfabrikant geweest die adverteerde met 'een bier van hoge goesting'.

Voor mij is het mooiste Duitse woord 'eine Litfassseule'. Vind ik prachtig. Ik heb het in Berlijn leren kennen en het stamt uit de jaren 1920 toen 'Tempelhof' Berlijn nog hét 'Hollywood' van de film was.

'Eine seule' is een zuil, 'Litfass' staat voor 'Literarische Fassung' (literaire samenvattig), wat dan weer een prachtige omschrijving is voor wat in het goed frans een 'affiche' heet.

Zo'n dikke Berlijnse straatzuil (vaak in Jugendstiel) met affiches tegen.

Een zeer mooi Engels woord vind ik 'brotherhood'. Een zeer mooi Frans woord lijkt me 'rattachisme'. (We mogen eens lachen, hé.)

#3596

Herman

 

@ Luc:

Ik heb net contact gehad met enkele specifieke taalinstanties (Van Dale, Taalunie en anderen) en met hen van gedachten gewisseld. Ik was immers nog niet voor de volle 100% overtuigd van mijn opinie over Vlaams en Nederlands. Een dezer dagen zal je een artikel daarover kunnen lezen. Laat ik wel al stellen dat de Taalunie het eens is dat de schrijftaal in Vlaanderen en Nederland "convergeert", maar de spreektaal zwaar "divergeert" (tja, ze gebruikten in hun antwoord typisch "Nederlandse" woorden). Ik hou je op de hoogte.

#3597

LVB

 

@Herman: Ik ontken zeker niet dat de spreektaal in Nederland en Vlaanderen in de praktijk divergeert. De vraag is of dit wenselijk is, en we ons daarbij moeten neerleggen.

Je geeft op je webstek voorbeelden van typisch Vlaamse woorden die Vlamingen gebruiken wanneer ze AN spreken (ik zou zeggen: wanneer ze denken dat ze AN spreken). Woorden zoals "hof" in de betekenis van "tuin". Tja, als je dialectwoorden in je cultuurtaal laat binnensluipen... Die "eigen Vlaamse spreektaal die geen dialect is" vormt in feite een excuus voor de slordige beheersing van de standaardtaal.

In feite worden dezelfde elementen die jij de Nederlanders kwalijk neemt betreffende de verwaarlozing van hun spreektaal, door de taalparticularisten gebruikt om de eigen Vlaamse spreektaal te verdedigen. Wat op je webstek staat komt in feiten neer op: "als de Nederlanders slordig spreken, dan mogen wij dat ook, en dat slordig spreken zullen we dan maar 'Vlaams' noemen". Dat is dus een vorm van capitulatie, je geeft het ideaal van de Nederlandse eenheidstaal op, niet omdat je vindt dat dit ideaal waardeloos is, maar "omdat de Nederlanders slordig spreken".

Gebruik gerust het woord "goesting" als je dialect spreekt, maar als je dan toch een standaardtaal wil spreken, dan doe je dat best op een manier die ook in Nederland als normaal beschouwd wordt.

#3598

Butchamon

 

Toch staat "goesting" in het groene boekje.

Is die niet een beetje de 'bijbel' ?

#112006

Anonymous

 

het is beibel... >.>

net als bijtel, toch?

 

xD

#3605

Herman

 

@ Luc:

Als het niet wenselijk is dat de spreektaal in de praktijk divergeert, wat wil je daar dan tegen doen: regels opleggen? Dat zou toch zwaar in tegenspraak zijn met jouw liberale overtuiging.

Je kan die divergering ook anders bekijken. Een taal is immers geen vaststaand ding, het is iets dat leeft en zich ontwikkelt. Die ontwikkeling moet het liefst zo natuurlijk mogelijk verlopen, anders krijg je een gedrocht.

En waarom zouden we moeten spreken zoals dat in Nederland normaal wordt beschouwd? Wat geeft de Nederlanders het recht om de norm te bepalen hoe Vlamingen zouden moeten spreken? Ik vrees dat je niet goed beseft wat je hier hebt geschreven.

We hebben zoals elk volk, en dus ook zoals de Nederlanders, het recht op een eigen taal. Als we die taal gelijk kunnen houden aan de Nederlanders en omgekeerd (!), dan is dat inderdaad te verkiezen. Maar als de taalontwikkeling in beide landen divergeert, dan is dat een natuurlijk proces dat je gewoon moet aanvaarden. Dat willen tegengaan zou van een zwaar gebrek aan respect getuigen tegenover het volk.

Ik ben van mening dat de Taalunie dat nu ook aan het beseffen is. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

#3606

Eric Jans

 

@ Luc: het evolueert een beetje, hé. Onze (aan het Frans ontleende) paraplu moest in de zeventiger jaren plots 'regenscherm' gaan heten... waarna het toch weer paraplu ging worden.

Hoeveel Nederlandse auteurs schreven tot diep in de 19de eeuw nog in de 'gij-vorm'? Ge zoudt verbaasd zijn!

Vergeet ook niet dat het Nederlands maar heeft kunnen overleven dankzij de 'Vlomse boerkes' die het hier bleven 'klappen'.

Nog eens: je streven is juist en gezond maar er moet toch ook ruimte zijn voor streektaal die toegang moet kunnen krijgen tot de officiële taal. Streektaal overstijgt het dialect.

Vind jij dat Nederlanders lekkerder eten dan Vlamingen? Ik ook niet. Dus neem me niet kwalijk maar ik eet veel liever een 'schel hesp' van bij de 'beenhouwer' dan een 'plak ham' van bij de de 'slager'.

Urbanus had het er ook al eens over ten overstaan van een Nederlands publiek. Hij legde uit wat 'pollekes' betekende. <<Dat zijn 'kinderhandjes>>, zei hij. <<Maar hier kennen ze dat niet omdat de kinderen hier allemaal enorme handen hebben.>>

Trouwens: in Nederland nemen ze ons dat streekaccent zéker niet altijd kwalijk. Kijk maar eens hoeveel slagers zich al 'beenhouwer' noemen in Amsterdam!

Laten we pleiten voor een kruisbestuiving maar je streven naar een eenheidstaal blijft ook voor mij het uitgangspunt.

We zijn enorm naar elkaar toegegroeid, de voorbije decennia, niet?

#3607

Eric Jans

 

En... waarom zou 'nen hollander niet eens 'goesting' kunnen krijgen in een goei 'pint'?

Da's om te beginnen al 5 cl. méér!

#3608

Herman

 

@ iedereen:

Ik ben net klaar met het artikel waarin ook de visie van de Taalunie is verwerkt. Interessante lectuur voor iedereen (hoop ik). Ga even naar http:\\hermanboel.blogspot.com

@ Luc: ik ben benieuwd wat jouw reactie op de mening van Taalunie is.

#3611

ar met hun arbeiders af dat ze elke derd

 

Verleden maand is het mooiste Zeeuwse woord gekozen :

Platte zeuge of harde schuurborstel.

Het Zeeuws is ondanks het feit dat de Nederlandse premier Balkenende een Zeeuw is,geboren engetogen zoals men zegt,niet opgenomen in het Europese Handvest voor regionale talen.

En juun voor den dorden is Zeeuws.Boeren spraken da

#3612

palmer doubel

 

daar met hun arbeiders af dat ze elke derde zak ajuinen of juun zelf mochten houden en verkopen.

Nu zou men dat een businessmodel noemen van optimale variabele beloning zonder risico voor de werkgever.

#3615

Luc...

 

Naar de BARREBIESJES gaan.

Met veel GOESTING, wil ik ondanks het GEROEZEMOES, die REUTEMETEUT en die OELEWAPPER VERDONKEREMANEN, in een KITTELORIG gesprek, en dat tussen het LEDIKANT waar de KLOOTJESDROGRIJ van die POELEPETAAT eindigd bij die occasionele LICHTEKOOI.

Ziezo, en dat is volgens de meest geliefde-woorden peiling dan 100% waard.

Oei...

Tja...

#3617

LVB

 

@Herman: Wat is taal anders dan een verzameling regels die ons in staat stelt om met elkaar te communiceren? Wil je de hele grammatica en de spellingsregels overboord gooien? Of geldt de grammatica niet voor spreektaal? Laten we dan maar het onderwijs Nederlands op school overboord gooien. Dat onderwijs dient niet alleen om de schrijftaal te vormen, maar ook om de standaard-spreektaal vorm te geven.

#3625

Eric Jans

 

Heb juist het artikel nog eens grondiger gelezen. Wat staat daar bovenaan?

(citaat:)

<<Een jury bestaande uit Luuk Gruwez, Ludo Permentier en Jan Hautekiet selecteerde uit 1.500 suggesties 10 finalisten. Zij baseerde zich daarbij op de klank, de ritmiek en de geschiedenis van het woord, en niet op de betekenis ervan. Meer dan 3.000 luisteraars van Radio 1 deden mee aan de finale stemronde.>>

Oei. Daar had ik wel even overheen gelezen. Het gaat dus slechts om een 'door het Huis van Vertrouwen gepatroneerde, geleide democratische stemronde' op z'n VRTees welteverstaan!

Zij weten vooraf wel welke 10 woorden goed voor ons zijn.

Ontgoochelend. Heel even de aandacht er niet bij en ik voel me al weer opgelicht door onze openbare jongens!

Al vind ik GOESTING een mooi woord met Vlaamse wortels... het werd niet democratisch gekozen.

Foute informatie.

Wat is me dat daar toch voor een 'klootjesdrogerij' bij die VRT!

#3787

Edgard.

 

Goesting is het mooiste woord. Wordt gebruikt als : 'Ik heb (geen) goesting. Ikzelf als middelpunt van de wereld, de maatstaf van waaruit alles beoordeeld wordt. Ondanks alle schone schijn komt langs een omweg toch weer het feit te voorschijn dat wij met zijn allen dikke egoïsten zijn.

#3788

Edgard.

 

Goesting is het mooiste woord. Wordt gebruikt als : 'Ik heb (geen) goesting. Ikzelf als middelpunt van de wereld, de maatstaf van waaruit alles beoordeeld wordt. Ondanks alle schone schijn komt langs een omweg toch weer het feit te voorschijn dat wij met zijn allen dikke egoïsten zijn.

#34815

Arno

 

taal is nie enkel een communicatie middel ma ook een deel cultuur van onze voorouders

#93002

zilverosa

 

Heren en/of damen,
Ik ben in hart en nieren vlaming, maar hou veel van "olland"
Dus helemaal niet subjectief en niet bedoeld als afzetten.
Wat ik hier voorgaande helemaal niet aan bod heb zien komen is het volgende:
Het cliché, domme vlaming is terecht. Nee, het lijkt terecht.
Als wij worden geboren en geef eerlijk toe, wel negentig procent van de vlaming, beginnen wij dialect te spreken.
De nederlander begint zijn leven met tenminste een soort van AN
De vlaming moet om niet dom te klinken een andere taal - het AN dus- leren en spreken.
De nederlander niet.
Het feit is ook, dat als je een andere taal leert, in dit geval AN, dat dat niet klinkt als bij iemand die met de taal is geboren. En dat je betoog niet zo vanzelfsprekend is.
Dat heeft de nederlander voor, hij kan gewoon zijn moedertaal spreken met iedereen.
Zij komen zo als veel praatvaardiger over.
Dan over standaardtaal, daar heb ik het gevoel dat wij daar als vlamingen plat op de buik te zijn gegaan voor de nederlanders, die toch al een streep voor hadden, want ik vind de standaardtaal die men ons oplegt gewoon de taal die de nederlander dagelijks spreekt,

Jijen en jouen ok, het steekt me tegen de borst, maar soit, daar kan ik nog inkomen, maar waar staat geschreven dat een vlaams kleed standaard een jurk moet worden?
En waarom moeten we nu op de bank gaan zitten ipv in de zetel, eerlijk is eerlijk, hetgeen we een bank zouden moeten noemen, het IS geen bank het IS een zetel,
Wat is er mis met proper, ik vind proper veel schoner als schoon proper. En zo kunnen we nog uren doorgaan, onze standaardtaal is wat de brabander spreekt. Ik heb niet de indruk daar het hier een spel van geven en nemen was, wij kwamen er niet aan te pas en dat doet pijn.
Wij hebben erg voor het vlaams moeten vechten. Nu eindelijk het vlaams weer mag worden we weer onder de voet gelopen.
En neem me niet kwalijk, waar is een standaardtaal voor nodig?

#93925

Raf Van der Veken

 

Deze man vindt het inderdaad niet nodig om ons per sé taalkundig te willen gaan differentiëren van onze bovenburen - zoals werd aangegeven vinden die onze Vlaamse klanken in het algemeen trouwens vrij sympathiek (het moet dan wel verstaanbaar blijven).
Ik geef Nederlands aan Roemenen, twee opmerkingen daaruit:
*dialectverschillen maken het voor allochtonen niet gemakkelijk wanneer ze van streek veranderen.
MAAR BELANGRIJKER
*Om een taal te leren en wíllen leren, helpt het enorm als je die aanvoelt. Er moet m.a.w. een melodie, een emotionele geladenheid inzitten, ja misschien zelfs een attitude!

Daarom: geüniformiseerde taal ja, maar klankjes, ritmes, zelfs af en toe een special woordje moet echt wel kunnen. Als we mekaar maar verstaan.
Laat zo'n keuze voor uniformisering weldoordacht zijn, gebaseerd op reële noodzaken: Zelfvertrouwen mag niet afhangen van conformiteit met de grootste groep!

#107495

daan

 

persoonlijk vind ik "rabarber" een zeer mooi woord. maarja.... wie ben ik?