Eindbalans van de actie "Beken Kleur"

Onder de slogans "Beken Kleur" en "Druk je stem door" organiseerde blogreclameregie Adhese in samenwerking met communicatiebureau Proximity BBDO een verkiezingspoll voor bezoekers van blogs. Ik schreef er eerder al over onder de titel "Adhese brengt politieke voorkeur van bloglezers in kaart" en publiceerde toen een initiële score van mijn blog na 30 uitgebrachte stemmen. Uiteindelijk zijn er 403 stemmen uitgebracht, en ziet het eindresultaat voor mijn blog er zo uit:Voor de totale blogosfeer zag de eindbalans er op 7 juni zo uit:Ik plaatste de widget ook op een paar andere blogs, waarvan ik de resultaten hier voor de volledigheid ook laat zien:Naast het uitdrukken van de politieke voorkeur liet de widget aan de blogbezoekers ook toe om een paar andere vragen te beantwoorden. Deze vragen waren op het niveau van een tienjarige gesteld, waarmee ik bedoel dat ze nauwelijks iets met politiek te maken hadden, maar uit de koker van één of andere reclamejongen leken te komen. Is er bijvoorbeeld een relevant verschil tussen een vraag als "welke politicus mogen ze geketend de zee in drijven" en "welke politicus stuur jij zes maanden de ruimte in"? De inhoudelijke mogelijkheden om te peilen naar de mening over bepaalde onderwerpen, werden hier niet benut.De actie was vatbaar voor manipulatie. De score van PVDA+ schoot op de dag voor de verkiezingen spectaculair omhoog op een groot aantal blogs, vooral die blogs die tot dan toe nog niet veel stemmen hadden verzameld. Sommige partijen zoals Groen en N-VA hadden via Twitter of andere kanalen hun militanten op de hoogte gebracht van het bestaan van de actie. Bij enkele andere partijen zoals CD&V en Open VLD was dat niet of veel minder het geval.

Ik sprak met Stefan Vandegehuchte van Adhese, die mij nog enkele bijkomende cijfers bezorgde. Hij onderzocht het verschil tussen het totale aantal uitgebrachte stemmen en het aantal cookies, waarmee het aantal unieke browsers kan gemeten worden. Dit gaf bijvoorbeeld op 4 juni om 2 uur 's ochtends het volgende beeld:Op het ogenblik van deze momentopname had de gemiddelde sympathisant van PVDA+ dus 4,94 keer een stem uitgebracht, terwijl de gemiddelde sympathisant van Open VLD slechts 1,5 keer een stem had uitgebracht. Het was tijdens de actie slechts mogelijk om één stem per dag en per blog uit te brengen.

Stefan Vandegehuchte
Stefan Vandegehuchte
Ook over LVB.net wist Stefan mijn nog enkele bijkomende cijfers door te geven: "LVB.net heeft de verkiezingswidget uiteindelijk 51.643 keer getoond aan 26.184 contacten. Zestien blogs die de widget eerst bij jou gezien hadden, hebben het dan ook zelf geplaatst. Op 27 mei hadden die zestien volgerblogs samen 12.869 impressies en 7.393 contacten opgeleverd.

Er wordt soms beweerd dat de blogosfeer een incrowd is van mensen die allemaal elkaar volgen. Dat is bijvoorbeeld bij Twitter zeker het geval, maar voor weblogs toch veel minder, zo blijkt uit ons onderzoek. We hebben, los van de actie "Beken Kleur", een sample van de blogosfeer opgemeten. Voor LVB.net hebben we 6.832 cookies gemeten. Daarvan vonden we 194 cookies ook terug bij de blog van Michel Vuijlsteke en 178 cookies bij Pietel.be. Daaruit blijkt dat het publiek van de verschillende blogs verrassend weinig overlapping vertoont."

Reacties

#83672

Cogito

 

Het opvallend resultaat voor PVDA+ doet mij vermoeden dat haast iedereen die voor deze partij stemt, ook in een of andere zin activistisch is.

#83681

Michel Vuijlsteke

 

Michel heeft de widget wel na anderhalve dag of zo weggehaald.

#83686

Neverbeendead Religion

 

Een extra completely standalone besturingssysteempje downloaden naar je gsm. Niet echt onhaalbaar meer. In dit geval eentje van de staat dat de electronische identiteitskaart vervangt en nog meer is.
Het enkele poortje laat enkel via de persoonlijke login vastomlijnde gegevens ( zoals je geen virus op dit blog kunt plaatsen met de reactie module ) naar de staatsadministratie toe en omgekeerd.
Het theoretische stemmen via het nieuwe en andere internetprotocol alsook de zeer grote poll is dan mogelijk.
Maar praktische bezwaren staan nog in de weg. Een persoonlijke login doet afbreuk aan gegarandeerde anonimiteit en er kan gemanipuleerd worden daar waar men in een stemhokje alleen is en men met rust wordt gelaten.
In het eerste geval moet er in het kort een samenwerking tussen alle vrije media zijn om tesamen met de staat een extra new and different internetprotocol site te maken die eigendom is van beide en waar de persoonlijke inloggegevens niet bewaard worden maar enkel de stemmen bewaard worden en ook op voldoende backups. Je kan er wel een zelfgekozen wachtwoord(en) aan koppelen om later je keuze(s) te checken.

In het tweede geval moet men in het kort het individu toestaan om zodanig in te loggen dat het stemmen virtueel gebeurt terwijl het voor iedereen als echt stemmen overkomt.
Het systeem zoals bij een bankoverval. Een alarm gaat af en de dieven eisen dat de bediende aan de telefoon vertelt dat het een vals alarm is. En de bediende moet eerst een code geven aan de telefoon om te bewijzen dat hij de bediende is. De code die hij geeft staat dan voor het gedwongen worden zonder dat men dat aan de grote klok moet gaan hangen omdat de situatie anders teveel kans loopt te gaan escaleren.

En de minister van economie of de administratieve vereenvoudiger maar met de handen in de haren iedereen met een electronisch paspoortje zien rondlopen en de kans om een nieuwe opening naar een gratis internet voor iedereen aan zich voorbij zien gaan.

#84156

Dixit

 

Dus als ik het goed begrijp is er door NVA- en Vlaams Blok-stemmers relatief weinig gemanipuleerd door verscheidene keren te stemmen. Desondanks heeft toch 52% alhier gestemd op die twee. In werkelijkheid is dat dus zelfs nog meer.
Hmmm... eng clubje hier.

#84166

LVB

 

@Dixit: Is de laatste zin van uw #84156 niet in strijd met artikel 22 3° van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, meer bepaald op grond van het beschermde criterium "politieke overtuiging"?

"hij die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzet tot discriminatie of tot segregatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens een van de beschermde criteria"...

#84167

A.Rouet

 

@ luc
Vrij mild vind ik de omschrijving 'eng clubje', in acht genomen dat de afgelopen 72 uur hier gepleit werd voor o.m. herinvoering kinderarbeid, platbombarderen van een moskee, deportatie van een bevolkingsgroep, tribunaal en heropvoedingskamp voor een democraat als Van Miert. Om uit de losse pols een viertal hier geuite stellingen te citeren.

#84172

NR

 

A.Rouet, niet iedereen die op deze site komt, post een commentaar. En persoonlijk vond ik Van Miert een aimabel man en een goed politicus. En de voorstellen die je daar opsomt (heropvoedingskampen, deporaties....), daar neem ik ten volle afstand van.

#84174

A.Rouet

 

Alsof ik dat alles niet weet mijn beste Nicolas, jij staat in mijn persoonlijke top-5 van lvb.net (ik zweer het, maar voeg er onmiddellijk aan toe dat zoiets niet zó moeilijk is).
Waarom je echter heel zelden reageert op bovenvermelde stellingen als die waar ik in 84167 naar verwijs, is mij dan weer een raadsel. Ballen genoeg?

#84185

Cogito

 

Ooooo dat voelt lekker he Nicolas, een dosis *goedkeuring* vanwege onze officiele Moraalridder. Ho ho ho. Mèt een suggestie hoe je een volle aflaat kan verdienen.
Als dàt niet ridderlijk is. Een échte ridder als je 't mij vraagt.

#84193

pepperjack

 

Is dat Dixit's motivatie dan, ARouet?

Zo neen, dan is uw steun aan hem dus naast de kwestie.

En anders - verwonder mij - neem ik er nota van dat je het oneens bent met het arrest van het Hof van Beroep te Gent, want het VB agteert dan even goed tegen een "eng clubje" isn't it?

Of vind je dat Dixit gelijk heeft, maar desalniettemin voor het gerecht gedaagd moet worden? (tegenwoordig moet men ervan uitgaan dat er echt wel mensen zijn die zo denken).

#84196

Dixit

 

U bent weer in een sofistische bui, Luc ? Ik constateer alleen maar. Er is door mij niets gezegd, dat maatregelen suggereert. Persoonlijk vind ik dat idee van dat vlot nog steeds goed, maar zulke grote vloten hebben we nu eenmaal niet. :-)