Vlaams regeerakkoord

Reacties

#84674

OutlawMike

 

Ik weet wel dat dit Belgie is, maar het... ik vind dit surrealistisch gewoon. Vlaanderen heeft dus centrum-rechts gestemd op 7 juni, en wat krijgen we? Caroline Gennez vertelt het u:

'Deze regering wil de crisis hands on aanpakken en vanaf dag één investeren in jobzekerheid voor gewone mensen', stak Gennez van wal. In 2010 komt er een grote werkgelegenheidsconferentie om jobs te redden en nieuwe jobs te creëren, aldus Gennez. 'We maken tegelijk de omslag naar een groene economie.' Zo komt er een Vlaams energiebedrijf om te investeren in duurzame energie.'

Ergens weigert mijn verstand om dit te bevatten. Misschien moet ik me maar eens bezatten.

Nee, serieus. Dit KAN toch niet????? En de manipulator achter dit alles is Kris Peeters, ex NCMV, ex Unizo???? Van de 'rechtervleugel van de CDV???

#84675

Jef Klak

 

OutlawMike: Ik had natuurlijk ook liever een coalitie gezien zonder ultra-links maar soit, heb de indruk dat ze toch al veel minder noten op hun zang hebben die kaviaarsossen dan voorheen, hoewel ze dat wschl. weer snel zullen vergeten. Tegen de crisis is maar 1 ding opgewassen en dat is het ondernemerschap stimuleren en buitenlandse investeerders aantrekken. Hoe doe je dat?

Wel begin al eerst eens naar hun grieven te luisteren. Nog niet zolang geleden was er een enquete in een artikel: Investeerders laten Belgie "links" liggen. Als redenen werden opgegeven:
1) Fiscaal zeer onaantrekkelijk, hoge lastendruk
2) Het politieke klimaat.

De twee gaaan volgens mij samen in die zin dat punt 1 een gevolg is van decennia lang punt 2 zijnde een ultra links beleid. Mijn persoonlijke mening is dat hoe linkser een bestuur, hoe slechter, zwakker dat land's economische ruggengraat zal kunnen worden. Overal ter wereld waar ultra tot extreem linkse systemen hebben gezegevierd heeft dat tot totale implosie v.h. economisch systeem geleid.

Anyway, ik vind Peeters niet zo slecht bezig eerlijk geegd. Toch beter dan Leterme, beter dan Verafstoot, beter dan een Dehaene of een tobback. Laat de N-VA haar impulsen maar gelden. Ik denk dat Bart Dewever nooit zal toelaten dat Gennez nog zo extreem naar links stuurt als voorheen. Die tijden zijn hopelijk voorbij, maar het is nu eenmaal crisis en er moet iets gedaan worden.

#84677

oxbow

 

OutlawMike: en naar wie moet de CD&V luisteren? Naar het ACEEWEE... dáár is "de bron".

#84678

OutlawMike

 

Jef Klak, spreek je jezelf daar niet een beetje tegen?

'heb de indruk dat ze toch al veel minder noten op hun zang hebben die kaviaarsossen dan voorheen, hoewel ze dat wschl. weer snel zullen vergeten'

En bezondig je je niet aan wishful thinking?

'Ik denk dat Bart Dewever nooit zal toelaten dat Gennez nog zo extreem naar links stuurt als voorheen'

Bart De Wever is nog niet capabel om zijn kroost op tijd naar bed te sturen, laat staan dat hij Gennez van dit of dat zou kunnen weerhouden? Van die volbloedidioot die zich in BHV als een schooljongen heeft laten afdrogen kan je weliswaar niet zeggen dat hij quantite negligable is vermits hij precies per dag een kilo bijkomt, maar de qualite moet je met een vergrootglas zoeken. Wat ZIEN mensen toch in deze blaaskaak?

Ik noteer dat we hier te maken hebben met wereldvreemde idioten die de echte hete hangijzers niet willen of kunnen aanpakken en ze mogelijks niet eens kunnen definieren of onderkennen; die nog altijd denken dat de staat jobs kan maken, en die er al van bij de start in geslaagd zijn de domme Vlaming met de glimlach een belastingverhoging van bijna 600 miljoen euro op zijn bord te serveren.

Lees dat toch eens, maar lees dat toch eens: 'In 2010 komt er een grote werkgelegenheidsconferentie om jobs te redden en nieuwe jobs te creëren, aldus Gennez. 'We maken tegelijk de omslag naar een groene economie.' Zo komt er een Vlaams energiebedrijf om te investeren in duurzame energie.'

De Vlaamse regering gaat jobs creeren! Ze gaat een bedrijf MAKEN!!! Bespottelijk!!!

Dit is een linkse regering. Ik woon prive in een gewest waar links al honderdtwintig jaar de plak zwaait. Weet je dat je dat aan de mensen kunt ZIEN??? Het merendeel van mijn mededorpsbewoners ziet er gewoon SLECHT uit. Slecht verzorgd, vet, hoogrood, traag, verpauperd, verwaarloosd. Ze manken hier en ze strompelen. En als ik 's morgens door het dorp raas maffen ze allemaal nog.

#84679

traveller

 

Een Vlaams regeerakkoord zonder Vlaanderen, zonder BHV, en meer afdokken aan Brussel en Wallonië.

Typische tsjeven streken en NVA laat zich pakken.

#84680

Cogito

 

Erg hé, Outlaw? Die leftozooi hangt qua stemmental beneden onze broekspijpen te bengelen maar slaagt er telkens in ons nog dik bij onze kloten te grijpen.

#84681

Cogito

 

En 't zijn rechtse handen die de tiret opentrekken om ons klokkenspel voor 't grijpen te hangen.

#84682

Cogito

 

"Dit is een linkse regering. Ik woon prive in een gewest waar links al honderdtwintig jaar de plak zwaait. Weet je dat je dat aan de mensen kunt ZIEN??? Het merendeel van mijn mededorpsbewoners ziet er gewoon SLECHT uit. Slecht verzorgd, vet, hoogrood, traag, verpauperd, verwaarloosd. Ze manken hier en ze strompelen. En als ik 's morgens door het dorp raas maffen ze allemaal nog."

Om in te kaderen. LOL!

#84683

LVB

 

@OutlawMike: "Slecht verzorgd, vet, hoogrood, traag, verpauperd, verwaarloosd."

Allemaal de schuld van de ongezonde koolmijnen en van de uitbuiting door de Société Générale! ;-) [slogan met houdbaarheidsdatum 31/12/2058, en tot zolang moeten de transfers onverminderd worden voortgezet!]

#84684

Calvin Klein

 

De Vlaming heeft dan ook een linkse meerderheid in het parlement gestemd. Het economisch programma van CD&V en N-VA is links (en dat van de sp.a uiteraard ook). De enige duidelijke economisch rechtse partijen zijn OVLD en LDD. En die zijn afgestraft.

Waarom daar zo verongelijkt over gedaan moet worden, is mij onduidelijk.

#84686

rob

 

@calvin klein:
Uit het programma van CD&V:
* Meer vacaturegerichte begeleiding en jobbemiddeling, ook voor schoolverlaters, voor 50-plussers en voor alle werknemers die slachtoffer worden van collectief ontslag, faillissement of herstructurering.
* Een sterker activeringsbeleid voor mensen met een handicap, met een leefloon of voor langdurig werkzoekenden, generatiearmen en allochtonen (met ondersteuning van kmo’s voor een actieve aanpak van diversiteit en non-discriminatie).
* Talentontwikkeling door levenslang leren, door werkplekleren in alle opleidingsvormen, door meer samenwerking tussen scholen en bedrijven (ook voor praktijkstages van leerkrachten).
* CD&V komt op voor een ondernemingsvriendelijker klimaat: een structureel ruimtelijk economisch beleid met aandacht voor bouwvergunningen, bedrijfsterreinen en ruimte om te ondernemen.
* CD&V wil minder administratieve lasten en meer kansen voor ondernemers om innovatieve en internationale activiteiten op te zetten.
* We kiezen ook voor een overheid die haar facturen stipt betaalt.

NV-a is zelfs vrij zwijgzaam, dus laat ik u nog wat krediet en laten we het economische programma van de cd&v en nv-a nog centrum noemen.
Wat als we nu gaan tellen:

Links: groen en sp.a: 26 zetels (2004: 32 zetels) verlies: 6 zetels
Rechts: LDD en OVLD: 29 zetels (2004: 25 zetels) winst: 4 zetels

kortom, er is een ruk naar economisch rechts gebeurd, maar de slagorde was te verdeeld en ze hebben het slecht verkocht. Sp.a verliest 5 zetels en ze verkopen het alsof ze gewonnen hebben (gewonnen tegen de peilingen ja!)

ps: Vl Belang heeft een beperkt economisch programma dat voornamelijk draait tot protectionisme (eigen volk eerst). Ik zou ze daarom eerder neutraal noemen, omdat dit gewoonweg niet hun prioriteit is.

#84687

ostend queen

 

@ outlaw Mike
Destijds hadden de nazi's het bij gebrek aan argumenten ook graag over het uiterlijk van de joden en de Slavische untermenschen.
Woon jij in het Waalse gewest misschien? Zijn de mensen daar 'vetter' dan in Amerika? Dat valt te betwijfelen. En hoe jij Dewever hier op zijn zwaarlijvigheid typeert, is dat echt nodig om zijn politiek te evalueren?
Maar ja wat kan men verwachten van een man die over het vrouwen heeft in termen van al dan niet 'lekkere brokken'.
Hopelijk zet mevrouw outlaw je horens met een van je dorpelingen van zodra je 'smorgens het dorp uitraast.

#84689

Benny Marcelo

 

Is dit item een ode aan Paul Van Ostaeyen misschien?

#84691

Herteleer

 

ostend queen???

"Destijds hadden de nazi's het bij gebrek aan argumenten ook graag over het uiterlijk van de joden en de Slavische untermenschen."
=nazificeren van een gesprekspartner

"Zijn de mensen daar 'vetter' dan in Amerika? Dat valt te betwijfelen."
=stigmatiseren van een bevolking (Amerikanen) voor lichamelijke kenmerken (dik) met een vermeende oorzaak liggende in hun herkomst (usa)

"Maar ja wat kan men verwachten van een man die over het vrouwen heeft in termen van al dan niet 'lekkere brokken'."
= als je vrouwen geen lekkere brokken vindt, dan discrimineer je hen op basis van uiterlijk. Dit vinden vrouwen immers van zichzelf: 'Kwart Nederlandse vrouwen vindt zichzelf 'een lekker ding' (hln.be)

"Hopelijk zet mevrouw outlaw je horens met een van je dorpelingen van zodra je 'smorgens het dorp uitraast."
= aanzetten tot overspel

Foeifoei.
Hier is iemand niet correct bezig.

#84692

EricJans

 

Dewever lijkt communautair in te zetten op een Vlaamse regering die niets vraagt en die een assertieve speldenprikken aan onze Belgofone tegenvoeters uitddelt.
Om België te kelderen is dat ruim voldoende.
Wat Dewever sterk maakt is dat hij weet dat hij niets hoeft te doen om België in de prak te rijden; het rijdt zichzelf perte totale.
Ik vrees alleen dat de n-va gewipt gaat worden van zodra België haar evidente logica van de aflatsende dokkende Vlaming niet zal kunnen doorzetten.
Wanneer loopt de laatste B-H/V-carrousel af? Ik dacht 10 februari 2010?
Ik geloof niet dat België dan nog bestaat. Het zou me verbazen, echt.

België is nog nooit één dag een land geweest waarin de Francofonie in onderhandelingen de zwaarste klappen incasseerde. Het zou de alleereerste keer zijn in de geschiedenis dat dat gebeurt.
De Belgische staat is daar niet voor opgericht en de Belgische staat zal ophouden te bestaan op de dag waarop het gebeurt. In dat opzicht zou Dewevers minimalisme wel eens een syplomatiek zeer slimme zet kunnen zijn... onder voorbehoud gezegd.
Dewever is een klever. Hij is zéér op z'n hoede om het zwarte pietje straks doorgeschoven te krijgen. Zijn regeringspartners zullen zich nooit van hem kunnen ontdoen door hem met simpele slogans te brandmerken. Ze zullen zwaar gezichtsverlies moeten lijden als ze hem willen wippen.
In dat opzicht is BDW - gelet op de Belgische context - een tactisch genie. Mijn indruk.
Of het zal volstaan?

#84693

New Statesman

 

Dat dat Vlaams energiebedrijf vooral op windmolens moet draaien en dat Vande Lanotte voorzitter is van Electrawinds, zal uiteraard louter toeval zijn. Valt er weer lekker veel te benoemen en te graaien.

Gelukkig varen die onder de vlag 'groene energie' en zijn ze dus verheven boven alle kritiek, zeker die van de instemmend knikkende VRT-journalisten.

#84694

Avondlander

 

De omschrijving die OutlawMike geeft van hoe mensen er na verloop van tijd onder een links economisch beleid gaan uitzien doet me inderdaad denken aan de massa's van de voormalige USSR. Treffend.

#84695

Avondlander

 

Windmolens draaien op subsidies. Ze zijn welvaartvernietigend.

#84700

Cogito

 

Waar ik Outlaw's beschrijving van een Waals dorpje grappig vond vind ik de constatering van Avondlander in-triest.
Tribunalen!

#84702

Dixit

 

Bijna, Luc. Het BNP van Wallonie was pas vanaf 1963 kleiner dan dat van vlaanderen. Wallonie heeft dus 133 jaar de rekening betaald. Dus vanaf het jaar 2096 hebben de vlamingen pas reden om te klagen. Voorlopig weet de vlaamse regering het geld van de Belgische belastingbetaler alvast goed te verbrassen.

#84703

Cogito

 

Weeral eentje die nog nooit van Juul Hannes heeft gehoord.

#84706

EricJans

 

@ Dixit:

Die schurftige Vlamingen toch, hé. Ze hebben mogen meegenieten aan de verfransing van Brussel en eerder van heel België en nu willen die schurftlijders ook nog splitsen. Stank voor dank is het.
Als de Francofonen Daens niet zo geholpen hadden was Aalst van de landkaart verdwenen! Het is stank voor dank met die Vlamingen.
Vanaf 1830 hebben ze op hun knieën gesmeekt om hun onderwijs te mogen verfransen en om als gastarbeiders te mogen werken in Luik en Charleroi... en nu willen ze hun goedmenende weldoeners uit het Zuiden zomaar dumpen? Schande!

#84709

Neverbeendead Religion

 

En terwijl iedereen hier het vlaams negeerakoord nog eens belicht vanuit het standpunt van komend nieuw staatsbelang en vanuit dat voorgevoel dat national geographics in de toekomst zijn megastructures documentaires in vlaanderen zal draaien heeft een zeker one who walks among us but isn't one of us type al een eerste comment achtergelaten want there's always a first before the bubble starts to burst.
http://www.theorypedia.com/...
https://www.youtube.com/watc...

#84720

Cogito

 

@NBDR: doe zo voort. Ge wordt beter!

#84724

Benny Marcelo

 

@Dixit: Walonië heeft aan België nooit iets bijgedragen, de vlamingen hebben altijd de rekening betaald. Om je even uit je waanzinnige droom te helpen: http://www.liberaalarchief....

Het staat u altijd vrij om begische poco-praat uit uw botten te slaan natuurlijk. Hannes heeft het iets professioneler aangepakt en weet je, hij is liberaal en die staan zeker niet bekend voor hun vlaamsgezindheid.

Doe eens even moeite om een stukje van dat rapport te lezen en je zal zien, dat wat het betalen van 133 jaar rekeningen betreft, je gewoon wat uit je nek lult.

#84725

Neverbeendead Religion

 

@cogito: Het is zoals een oude foto die ik ergens in 2005 op het net had gezet.
Ze hebben er ondertussen hun fantasie al wat op laten los gaan en dat kan je zien op 38 min 25 sec.
http://video.google.com/vid...
http://img190.imageshack.us...
Maar om de tekst van de muziek te begrijpen hebben ze nog niet genoeg fantasie.
Da zie zeulfs den aantwaarpse root down van ie.
http://www.deezer.com/track...

#84726

Neverbeendead Religion

 

De professionals kennen dan ook nog steeds het verschil in tekst van een nummer uit 1980 wat betreft de studio en de live versie.
Een kwestie van huidige geprefereerde selectie.
http://vids.myspace.com/ind...
https://www.youtube.com/watc...

#84727

Neverbeendead Religion

 

Beide nummers hebben wel vaak same as it ever was ( what's in a line ) in de tekst en dan is het niet nodig te melden dat het album later gemaakt werd door de crew waarvan professionals de roots kennen.
Voor de beginners is dat altijd 'even wennen'.
http://www.amazon.com/Same-...

#84728

OutlawMike

 

ostend queen, ik kan alleen maar signaleren wat ik zie.

'Vet' is maar 1 adjectief. Andere uiterlijke kenmerken van typische dorpsbewoners hier zijn slecht verzorgde gebitten, vale huidskleur indien niet hoogrood, plakkerig haar, wallen onder de ogen. Nu ga je deze kenmerken ook in het rijke(re) Vlaanderen terugvinden, maar hier valt het toch wel op, en worden ze zelfs nog frappanter in het stadscentrum van het stadje waarvan mijn dorp een deelgemeente is. Ik woon hier nu tien jaar en kan nu uit persoonlijke ervaring beamen wat een vertegenwoordiger van de moederfirma, die wel eens in La Louviere en Charleroi (ook al typische rode bastions) kwam, me zei: je ZIET het aan de mensen.

Ik kijk niet op de Walen neer, ik vind het gewoon intriest om te zien wat een linkse ideologie voor ravage kan aanrichten onder een menselijke populatie.

Socialisme:

* ruineert een economie
* vernietigt de menselijke waardigheid
* doodt de creativiteit
* schaadt de gezondheid
* haalt de moraliteit omlaag

Kapitalisme daarentegen, hoewel niet zaligmakend, schept op zijn minst de condities om het meeste uit je leven te halen. Het geeft mensen impulsen om zichzelf te verheffen, indien niet intellectueel, dan toch materieel. Automatisch gaan de levensstandaard en de gezondheid erop vooruit.

Mijn vrouw is Oosteuropees. Toen ik haar tien jaar geleden liet overkomen, kon je nog zien in wat voor steriele staat veertig jaar communisme haar land gebracht had. Maar het wondere van de zaak is dat bijvoorbeeld ondernemerschap als een zaadje is dat heel lang in een barre bodem kan liggen sluimeren, en wanneer dat zaadje dan water en zuurstof krijgt sta je ervan verstomd dat het na al die jaren nog kiem kan schieten, en hoe! Ik heb nog net de grijze en troosteloze leefomgeving waarin mijn vrouw is opgegroeid, gezien: het resultaat van vier decennia socialistisch maatschappijmodel. Wij keren nu tweemaal per jaar terug en als ik de glanzende winkelcentra en de industriezones die a volonte ontwikkeld worden aanschouw, moet ik altijd aan die metafoor van die zaadjes ondernemerschap denken. Ik vind het gewoon prachtig om te zien hoe haar land er op tien jaar tijd op vooruitgegaan is, een evolutie die bvb. ook duidelijk waarneembaar is in het appartement van mijn schoonmoeder. Nieuw parket, nieuwe keuken, nieuw behang, nieuwe verlichting, nieuwe schilderijen, nieuwe consumentenelektronica, vergrote studeerkamer voor mijn schoonbroer enz enz enz. Kapitalisme is fantastisch!

In het bijzonder deze twee ervaringen: mijn verhuis naar Wallonie nu tien jaar geleden, en het voorbeeld van mijn vrouw haar land, hebben me linkse ideologieen doen haten. HATEN.

#84731

Neverbeendead Religion

 

Als men in een hypothese de joden op de maan had gezet ipv in israel, onder een veilige stolp met genoeg natuur om de hoogst noodzakelijke levensmiddelen constant te recycleren met op nummer 1 de zuurstof, gevoed door een kerncentrale verder verwijderd die constant net genoeg kan produceren om voldoende licht te geven onder de stolp, en men hen daar dan achterliet totdat hun energie op was en de situatie hier wereldwijd voldoende afgekoeld was, mochten ze daar ook zo investeringsgezind zijn als maar kan terwijl ze daar dan enkel maar aan wat primitieve landbouw kunnen doen.

De afhankelijke natie van de rechtse kapitalistische naties.
Is die er belabberd uitziende afhankelijke natie dan rechts of links?

Buitenlandse producenten met een afzetmarkt in belgie weten dat er hier een gevestigd socialisme is. Ze kunnen hun kapitalistische fabrieken op andere plaatsen zetten waar mensen zich dood werken voor geen geld maar dan verdwijnt de afzetmarkt hier met de tijd omdat wij praktisch enkel aan import van materiaal en export van geld zouden doen. Maar daar moet je die linkse debielen geschiedkundig niet voor te bedanken, zij weten dat dat kapitalisme inventief is.
Zij kunnen elk moment indien gewenst, de richting omkeren. Uitbreiden op elk vlak, ook het sociale zolang het zichzelf daar niet forceert zoals hier het geval was, daar waar de sweatshops van de kids de norm zijn terwijl kleine landjes met een grote mond zoals belgie samen evenredig achteruit beginnen te gaan en men terug opnieuw kan beginnen met een sociale beweging uit de grond te stampen waarvan het hoofdkwartier zich niet zoals nu in het salon bevindt.
De hoofdregel van het kapitalisme is immers dat op wereldschaal enkel een elite genoeg mag verdienen om te kunnen leven zonder te hoeven werken, anders doet iedereen dat en ligt alles stil, de meerderheid moet net rondkomen en dat is hun constante waarop ze kunnen varieren zoveel als ze willen want men moet een hobby hebben wanneer men genoeg geld heeft om al vroegtijdig te rentenieren.

#84748

A.Rouet

 

O.M.
Gelukkig ben je niet verhuisd naar Liedekerke, of was het Denderleeuw?
Al eens aan Polen gedacht?

#84751

Bompa

 

Man man, een regering met de kind-ministers Pascal 'breidt Brussel uit' Smet en Freya,... 'alle bobo's aan de macht!' ? Waarom heb ik plots zo'n medelijden met Frank vdb en Bert Anciaux?

#84754

OutlawMike

 

Het was Denderleeuw Rouet, je weet dat ik me daar indertijd vergist heb.

We hebben daar gisteren afgewerkt, inderdaad bij die Mevrouw D. in de J. Verhaevertstraat, en er was deze week in die straat vijf keer ingebroken geweest. Mevrouw D. doet vanaf zeven uur 's avonds haar rolluiken beneden en komt vanaf dan ook niet meer op straat. Sinds Denderleeuw een zodanige toestroom van vreemdelingen kent is het er niet veilig meer zegt ze.

Ze wist me ook het verhaal te vertellen van een mevrouw die even verderop appartementen verhuurt aan vreemdelingen en die veel problemen heeft met wanbetalers. Die mevrouw, ook al tegen de zeventig, houdt er nog de archaische gewoonte op na om haar huurgeld cash te gaan incasseren. Ze heeft onlangs slaag moeten incasseren toen ze iet of wat teveel van haar oren maakte bij een, hm, zuiderling. Pols gebroken of zoiets.

Wat ik hier schrijf is de zuivere waarheid, zonder opsmuk of overdrijving, en ik wil onze vriend Rouet altijd naam, adres en telefoonnummer van Mevr. D. geven, dan kan ie zelf eens gaan bevragen hoe het met de schitterende multikutlurele maatschappij in Denderleeuw staat.

#84756

A.Rouet

 

'alsof ik ook maar één woord geloof van de man van een vreemdelinge, wellicht een lekkere brok met slecht geverfde haren uit Lodz die hij heeft laten overkomen, een Poolse nog wel, dus raciste en jodenhaatster, zwartwerkster natuurlijk, één van die poetsters in slecht zittend jeanskostuum die met busladingen vol naar hier komen en wiens broers ons werk afpakken in den bouw, laatst hebben er hier nog zo twee in een café gevochten met een neger of zoiets, allemaal zonder opsmuk of overdrijving hoor'

voor de toevallige langskomer, ik doe hier een 'outlawmikeske'

#84758

Cogito

 

Mooie reactie a.rouet. Zegt veel over het
vooroordelendoolhof waar jij mee tegen ons aankijkt.

#84759

Leo Norekens

 

Wier broers. Ik doe maar een A.Rouetje, hoor.

#84761

A.Rouet

 

'wier'
zoals ik al schreef Leo, ik doe met 84756 een 'outlawmikeske'; als ik morgen een 'cogitotje' doe ( weinig waarschijnlijk hoor) en ik kom hier met een 'waar jij mee', mag ik dan op het nodige begrijpend lezen van jou rekenen?

#84763

Cogito

 

cogitootje, cogito'tje.

#84764

traveller

 

Pascal Smet, de man die Brussel gerust wat groter wou laten worden, in de Vlaamse regering!!!
Geen woord over BHV!!!
Geert Bourgeois mag terug mee doen met Peeters, nog steeds goede werkkameraden en geen extremistisch Vlaams gedoe te verwachten. De zelfde serene rust als voorheen.

Met NVA wordt het echt anders, coma ipv slaap voor de Vlamingen.

Ze hebben er wel voor gekozen de kudde schapen.

#84765

Marco

 

Pascal Smet is wel de laatste die ik verwachte in de Vlaamse Regering. Hij ijvert voor een uitbreiding van Brussel en volgt in Brussel slaafs het PS-discours. De man is zo mogelijk nog slechter politicus dan B. Anciaux. Een groter blaaskaak kon de SP-A moeilijk afvaardigen. Ik vermoed dat SP-A bij de volgende verkiezingen wenst te flirten met de kiesdrempel. Men geeft hem dan als klap op de vuurpijl de portefeuille van Onderwijs. Ons onderwijs zal nu wel snel verder devalueren.

#84768

Cogito

 

Pascal Smet zal moeten fungeren als Williefish in BDW's broek.

#84773

joe

 

Cogito: ik wil je altijd naam en adres van poolse disco's in St Gillis geven zodat je zelf kan ervaren hoe trendy, swingend en open-minded die importpolen (de meeste uit Bialystock) zijn.

#84774

Cogito

 

Ho, daar zal A.Rouet je wel in bijspringen Joe.

Geen van deze drie eigenschappen mag determinerend te zijn voor of we die Polen hier willen of niet. Tenslotte is er vrij verkeer van etnisch europese personen in de EU, niet?

#84777

OutlawMike

 

'voor de toevallige langskomer, ik doe hier een 'outlawmikeske''

Nee hoor, je hebt daarnet weer een rouetje gedaan, ttz in een wijde boog rond de issues lopen. NIETS is ooit mis voor onze vriend, ook niet als zijn habitat er binnen afzienbare tijd uitziet als Firminy.

Betreffende Pascal Smet: als slag in het smoelwerk van die dikke dwaas BDW kan het tellen. Heb er alleen maar leedvermaak om.

#84782

Cogito

 

Inderdaad Mike, zijn "Outlawmikeske" toonde enkel aan hoe weinig voeling hij met ons heeft en hoezeer hij in cliché's denkt.

Een vooroordelendoolhof als speeltuin, dat is een echt kenmerk van een halbgebildete. Ik heb tijdens mijn gesprekje met Habicht op de boekenbeurs gemerkt dat échte linkse intellectuelen geen vooroordelen hebben - of ze weten te herkennen alleszins, ook bij zichzelf.

Eerlijk gezegd slaagt het me wat tegen van A.Rouet, die ik *eigenlijk* iets slimmer had ingeschat dan dat. Hij laat zich wat kennen, met zijn "outlawmikeske". Het was eerder een "Johan Demolleke" en dat toont toch echt aan dat je 't niet gesnapt hebt hier ze makker. Awoert!

#84794

bernard

 

Is het toegelaten even te teasen? Ik, de soc dem?

Aangezien VL een

- even domme als particularistische,
- een even naar binnen gekeerde als nu en dan dogmatisch - intrigerende rechterzijde heeft,

wint centrum links hoe dan ook.

Nu : 3 ACV' ers en 3 SPa' ers, gewoon de meerderheid binnen de regering met 9 ministers.

#84795

traveller

 

@ bernard

Niemand betwist hier dat de linksen de overhand hebben in Europa en de VS. 3 ACV'ers en 3 SPA's kun je gewoon inwisselen, ze zijn identiek het zelfde.
Ik heb echter een probleem met jouw gebruik van de woorden centrum, soc.dem. en dogmatisch intrigerende rechterzijde(alleen van tijd tot tijd).
Er is niets centrum aan het ACV en de SPA, ze zijn dogmatisch links en anti-democratisch door het cordon rond het VB en het verbod aan de media om het VB te noemen of hun betaalde reklame te publiceren. Daar is dus niets democratisch aan. Die dogmatische(van tijd tot tijd) rechterzijde heeft alles te leren van dogmatisch links. Zelfs de VB vakbondsleden worden uitgesloten door die dogmatische vakbonden en het verbod om andere vakbonden te accepteren door de "democratische" linkse regeringen van vandaag en gisteren heeft werkelijk het dogmatisme en het anti-democratische van de belgische linkse partijen voor eeuwig vastgelegd.
Probeer dus aub in het vervolg de juiste termen te gebruiken.

#84796

Cogito

 

Inderdaad Bernard: we hebben in België een extreemlinks politiek landschap en een gematigd rechts, in plaats van andersom. Misschien is net dàt een van de redenen van het succes van links. In vergelijking met de rest van Europa is dat helemaal goed zichtbaar.

#84797

LVB

 

@Bernard: over dat "particularistisch" en "naar binnen gekeerd".

Welke partijen hebben het vrij verkeer van werknemers vanuit de nieuwe EU-lidstaten lang tegengehouden en beperkt gehouden tot een kleine lijst van zogenaamde "knelpuntberoepen"? Hint: het waren geen rechtse, zelfs geen centrumrechtse partijen.

"Eigen werkvolk eerst", inderaad de slogan bij socialisten en vakboungden, zelfs als daarvoor de grenzen dicht moeten.

#84798

A.Rouet

 

Bulgaarse arbeidsters, door enkelen hier denigrerend ' rekkenvulsters ' genoemd, mogen niet gebruikt worden om het zwangerschapsverlof van Vlaamse vrouwen op de helling te zetten. Zo'n spiraal naar onder wat sociale wetgeving betreft is natuurlijk dé natte droom van een aantal vrije jongens hier. Muyters weet wel beter.

#84799

LVB

 

Bange blanke man gespot in #84798.

#84805

Cogito

 

Het kapitalisme wordt nooit zo gehaat als wanneer het herverdeelt ten gunste van de armen.

#84821

Neverbeendead Religion

 

De linksen die een daadwerkelijk verschil willen maken krijgen al vroeg geleerd dat de geschiedenis zichzelf herhaalt. Dat ze met de tijd zullen verrechtsen, dit zelfs zullen doen om de zichzelf herhalende neergeschreven rechts geworden stem van het volk wat aan hun eigen kant te krijgen om er nog wat vat op te hebben wat op zichzelf herhaling van de geschiedenis is. Als men denkt uit te stellen of te neutraliseren opent men enkel deuren waarbij het te laat is op het punt dat men merkt dat men ze niet meer kan sluiten.
Je stopt geen brandende huizen door er in zelf brand te steken en je redt er ook niet je eigen hachje mee zoals de ingesloten indiaan die bij komende brand achter zich vuur maakt en dat volgt, zodra de grond koel genoeg is, tot aan de afgrond zodat dat pad niet meer geraakt kan worden door het komende vuur.

Ook de beste quote van een nazi na de oorlog: We hadden een deur geopend die we niet meer dicht kregen.
All babies cry, alle mensen waren nog zwak en in wereldvrede voordat ze zich sterk genoeg voelden om door de deur te gaan waarbij ze die wereldvrede achter zich lieten en to the next level overgingen.

De rechtsen doen ook aan de zichzelf herhalende geschiedenis maar met het verschil dat ze dit keer gaan winnen aangezien de vorige generaties zich opgewerkt hadden naar generale repetities vanuit hun huidige standpunt bekeken.
Ze amuseren zich in de tussentijd nog wat met het vertellen dat de linksen nog niet eens links zijn en gedachtengoed stelen van de rechtsen als ze wat beter naar zichzelf keken.

En dan is de enige manier om ervoor te zorgen dat de geschiedenis zichzelf niet herhaalt een publieke stem van iedereen te hebben die gelooft dat de geschiedenis zichzelf wel herhaalt zonder dat de vorige maar generale repetities waren. Dan is het ernst die als dusdanig structureel kan aangepakt worden totdat er een tevreden stem tevoorschijn komt uit die publieke stem van iedereen.

Maar wij zitten hier niet op de planeet van de ernst maar on the planet of sound ( track op het trompe le monde album ).
De ontkenning van het gegeven maakt het gegeven en dan moet je niet op links rekenen om onder de indruk te zijn van een beetje kritiek dat het zichzelf eens van wat dichterbij moet bekijken als zogezegde betere en wel degelijk andere stroming voordat de herhaling zich voordoet. Dan hebben die linksen ook al ( zonder dat ze het zelfs weten ) hun don't rely on us versie met die typisch onbekende ironie ( even to themselves ) klaar.
https://www.youtube.com/watc...

#84822

Neverbeendead Religion

 

We used to play the chemical brothers on the planet of sound.
We refused to betray the chemical brothers on the planet of floorbound.
Onbekend until the end zoals de dwerg in bruges ( http://www.imdb.com/title/t... ) want in het geval van een dwerg was het maar only the coke talking en dus niet zo of even erg.
http://www.dailymotion.com/...
https://www.youtube.com/watc...

#84823

Neverbeendead Religion

 

De tekst op 1 min 5 sec uit de 'tweede' clip in de vorige post liegt er niet om.
En hier zijn de don't rely us en on the planet of sound gesitueerde brothers wederom.
https://www.youtube.com/watc...

#84824

Neverbeendead Religion

 

Bound for the floor voor de rechts nationalistische local h(eroes).
Geef mij dan maar local hiro nakamura die weet dat de tijd begon in het driedimensionale min oneindig en eindigt in het dreidimensionale plus oneindig ( our little group has always been and always will until the end ) en dat het heden altijd in het driedimensionale midden is en dus niet zo verschillend is als men denkt en here he goes
https://www.youtube.com/watc...

#84828

Rudyard Kipling

 

@ Dixit
"Het BNP van Wallonie was pas vanaf 1963 kleiner dan dat van vlaanderen. Wallonie heeft dus 133 jaar de rekening betaald"
Waarop baseer je die "dus" ?
Volgens Juul Hannes heeft wallonie al die tijd Vlaanderen bestolen _ondanks_ een hoger waals BNP. Heb jij ergens een studie die dat weerlegt ?

Of moeten we de mishandelingen van de Vlaamse arbeiders in de waalse bietenvelden en staalfabrieken als een vorm van solidariteit beschouwen ?

#84983

De Staat

 

Mooie graffiti hierboven, scritti politici, wishfull blabla, kerven het in het vel, zullen wij het daarom voorwaar geloven?