Een wetenschappelijke kijk op moslimgeweld?

In hun boek "De onstuitbare revolutie" betogen [Youssef Courbage en Emmanuel Todd] dat de westerse en islamitische culturen niet uit elkaar drijven, maar juist naar elkaar toe bewegen. Volgens hen maken zo'n beetje alle volkeren op de wereld in grote lijnen dezelfde ontwikkeling door, richting een lager geboortecijfer - alleen doen ze dat niet op hetzelfde moment en op dezelfde manier.

Het huidige geweld van fundamentalistische moslims is daarbij niets anders dan een overgangsfase: een teken dat er "een demografische, culturele en geestelijke revolutie" op gang is gekomen, waar veel andere culturen ook mee te maken hebben gehad of mee te maken zullen krijgen. En die revolutie leidt uiteindelijk niet tot strijd, maar tot "de opkomst van vreedzame en welvarende samenlevingen", zo menen de twee Fransen. (...)

Dat islamitische landen door een gewelddadige fase heen gaan nadat hun bevolking heeft leren lezen en schrijven, is volgens Courbage en Todd haast een natuurwet; een verschijnsel dat zich al op talloze andere plekken heeft doen gelden. (...) Zo vond in de zeventiende eeuw in Engeland de Puriteinse Revolutie plaats nadat de mannen hadden leren lezen en schrijven, en in de achttiende eeuw de Franse Revolutie toen hetzelfde in de regio rond Parijs was gebeurd. Rusland: alfabetisering in 1900, revolutie in 1917. China: alfabetisering van de mannen in 1942, revolutie in 1949. En toen in 1963 ook meer dan de helft van de jonge Chinese vrouwen had leren lezen en schrijven, volgde in 1966 en 1967 de Culturele Revolutie. (...)

Politicoloog [Gerd] Junne noemt hun argumentatie in ieder geval overtuigend, maar plaatst er ook enkele kanttekeningen bij. "Het zijn demografen, die zich concentreren op demografische factoren. Er zijn natuurlijk veel andere factoren die ontwikkeling tegenhouden. De resource curse, bijvoorbeeld: het feit dat olie-inkomsten landen ervan weerhouden om hun productiviteit in andere sectoren te verhogen. (...)

Misschien tijd dat iemand hun boek (of dit KIJK-artikel) in Geert Wilders' postvakje deponeert?

Jean-Paul Keulen in Kijk, juli 2009

Reacties

#85284

oxbow

 

Oooh, al het geweld sinds de oprichting van de islam, door een legeraanvoerder notabene, is maar een fase.. die duurt wel erg lang moet ik zeggen.
En hoe verklaren de Fransen dan de allochtonen die een hoge opleiding, werk en aanzien hadden genoten -en die uiteraard ook konden lezen en schrijven- die zich desondanks toch ontpopten tot fundamentalisten?

#85287

dendof

 

"Het is vanzelf begonnen, het zal wel vanzelf ophouden", waar heb ik dat nog gehoord?

#85291

Cogito

 

Spijtig, maar de geweldsoplaaiing in de moslimwereld komt doordat de globalisatie "Dar al Harb" vlakbij heeft gebracht en de massamigratie vele moslims er middenin. Waar het land van de Oorlog vóór de oorlog onbereikbaar buitenland was, een andere planeet bijna, bestaat er nu nergens ter wereld nog echt "buitenland" in de zin waarin dat vroeger ervaren werd.
Het vitriool is dus vermengd met het water en dus spettert het.

#85301

marcfrans

 

1) Courbage, Todd, Junne, en die J-P Keulen, dat zijn dus allemaal (naieve?) 'optimisten'. Of men optimist of pessimist zou kunnen zijn hangt af van het tijdsperspectief en, zoals Oxbow opmerkt, een fase kan "erg lang" duren.

2) Het is merkwaardig dat Courbage en Todd (en Keulen) zo ONwetenschappelijk te werk gaan dat ze geen duidelijke stelling(en) formuleren of voorop stellen, die dan historisch zou(den) gestaafd of verworpen kan (kunnen) worden.

-- Als hun stelling zou zijn dat "geweld" het gevolg is van "alfabetisering", dan kan men evenzeer met voorbeelden afkomen uit de geschiedenis die het tegenovergestelde aantonen, i.e. dat alfabetisering/onderwijs en 'vooruitgang' samen gaan. Alles hangt af van de 'decalage' periode die men kiest, en van de definities van "geweld" en van "vooruitgang" die men aanhangt.

-- Als hun stelling zou zijn dat "de Westerse en Islamitische culturen naar elkaar toebewegen" dan denk ik dat ze zich op vastere grond bewegen. Daar zijn veel indicaties van, en misschien de sterkste daaronder is dat de islam in toenemende mate boven kritiek staat in beide. De vraag is dus of die "toebeweging" een goede zaak zou zijn. J-P Keulen blijkt dat naievelijk te denken, en zijn onnozele verwijzing naar Wilders legt zijn nefaste ideologie bloot.

3) Ik heb de indruk dat we dit allemaal al eerder hebben gezien, in de zin dat we hier te maken hebben met een nieuwe (meer Europese) variante van "The End of history". In de euforie na de implosie van de soviet-unie schreef Fukuyama een boek in de 1990's waarin hij postuleerde dat de ganse wereld (min of meer) nu onvermijdelijk zou evolueren in de richting van 'liberal democracy'. Vandaag, nog geen 2 dekaden verder, geloven nog maar zeer weinig serieuse mensen daarin (ook niet Fukuyama zelf). Want de observeerbare 'trend' gaat in tegenovergestelde richting in vele landen, zelfs in de USA. Maar, men moet natuurlijk wel met open ogen durven observeren om die trend te kunnen zien.

3) Bij Fukujama, ten minste, was er de onderliggende verondersteling dat 'liberal democracy' een 'goede' zaak zou zijn, in de zin van bevordering van individuele vrijheid en zelfbeschikking. Bij Courbage-Todd kan men zich niet ontdoen van de indruk dat er hier een ('meer-Europese'?) onuitgesproken voorveronderstelling wordt gemaakt, i.e. dat 'afwezigheid van openlijk/publiek geweld' een groter goed zou zijn dan 'vrijheid', of tenminste dat de illusie wordt aangehangen van afwezigheid van conflict tussen die twee waarden. Klopt dat met de 'big picture' van de historische observatie?. Ik denk van niet. De geschiedenis vertoont een slingerbeweging, m.b.t. vrijheid, en geen lineaire opwaartse lijn.

Het behoud van vrijheid vereist de bereidheid van ervoor te willen vechten, letterlijk. Zoniet, eindigt men met de 'peace of the grave', zoals - in recente tijden - de Chetchens hebben geleerd in 'Rusland', of de Uighurs in China, de Koerden en moeras-arabieren in Baathist-Irak, enz.... De toenemende islamisering in het democratische Westen gaat geen 'vrede' brengen, maar toenemende 'onvrede', en vooral 'onvrijheid' (en dus terug nondemocratie, of autoritarisme/totalitarisme) op termijn.

#85303

traveller

 

Ik zit sinds 4 dagen in een islamitisch land en heb een "muslim sufi scholar" als gesprekspartner.

Hij ziet het helemaal anders:
Schakel de Saud familie uit, ongeveer 13.000 personen, en het probleem is opgelost.
Zij zijn het die Bin Laden, Muslim Brotherhood, extreme moskeeën enz. enz. financieren. Grijp het probleem waar het origineel ontstaan is.
Ik ben akkoord met hem.

#85305

Cogito

 

Mmm 13.000 man ... daar kunnen we de problemen in België ook mee oplossen...

#85306

A.Rouet

 

'13.000 man'

andermaal betreft het hier een grap, andermaal zal ik het niet begrepen hebben, andermaal zal ik hier de trol van dienst zijn, andermaal komt het uit het klavier van een verzuurde dommerik, maar al met al staat het hier toch maar: in België dient 13.000 man te worden uitgeschakeld...

als iemand nu eens een fichedoos zou aanleggen en 'one fine day' luc confronteren met een opsomming van de geweldoproepen en het instemmend geknik hierover van vaste klanten als dendof, Outlaw Mike, Norekens en andere Cogito's, zou hij dan eenzelfde analytisch denkvermogen kunnen aan de dag leggen als in discussies over geloven, weten en niet weten?

#85307

pepperjack

 

Sorry ARouet, maar als jij daar een oproep tot geweld in leest, zegt dat meer iets over jouw geest.

Anyweetjes. Er zit een punt in de link 'hogere' ontwikkeling en moslimgeweld / -hevigheid. Moslims komen in aanraking met rationaliteit én de massa ziet tegelijk en in ruime mate een wereld waarvan ze het bestaan niet kenden (en die mogelijk aantrekkelijker toont dan de hunne). Ingeprentte opvattingen komen in conflict met het eigen logisch denken. Het teruggrijpen naar geweld om het eerste te laten primeren en het tweede te onderdrukken lijkt me een menselijke reactie. Het vraagt veel grotere moed / moeite je eigen paradigma's te hertekenen, zeker als de dogma's er zo ingeprent worden als bij moslims: zowel het permanente brainwashen in de opvoeding als de druk van medegelovigen. Daarenboven hangen veel machtsposities samen de religeuze geplogenheden.

Dus ja, het lijkt eerder op een laatste defensief dan een fris offensief.

Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet voorbij. En ik betwijfel of je daar een wetenschappelijk mathematisch patroon in kan herkennen.

#85308

LVB

 

Voltaire (François Marie Arouet) draait zich weer eens om in zijn graf omwille van het Centrumfiguurtje dat zich in #85306 niet zozeer ergert aan wàt er gezegd wordt, maar vooral aan het feit dat het hier kàn en màg gezegd worden.

#85305 ligt in de lijn van Cogito's oproep tot "tribunalen". Niet dat ik het er mee eens ben, maar wie vindt dat 13000 mensen door tribunalen moeten worden kaltgestellt (van hun politiek-maatschappelijke verantwoordelijkheid ontheven), roept niet op tot geweld, maar bevestigt het primaat van de democratische rechtsstaat.

Wie dààr een oproep tot geweld in ziet, doet vermoedelijk aan projectie.

#85309

BC

 

@ marcfrans: een boek bij uw punt 3: The Return of History and the End of Dreams by Robert Kagan: http://www.amazon.com/Retur...

Fukuyama ziet nu vooral transhumanisme als bedreigend: http://www.amazon.com/Our-P... - Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution

In it, he qualified his original 'end of history' thesis, arguing that since biotechnology increasingly allows humans to control their own evolution, it may allow humans to alter human nature, thereby putting liberal democracy at risk. One possible outcome could be that an altered human nature could end in radical inequality. He is a fierce enemy of transhumanism, an intellectual movement asserting that posthumanity is a desirable goal. (http://en.wikipedia.org/wik...)

#85313

marcfrans

 

@ BC

Het is goed dat je een boek van Robert Kagan adverteert. Hij is een van mijn favoriete conservatieve Amerikaanse auteurs over geopolitiek, naast Victor D. Hanson. Het is een merkwaardig feit dat Kagan enkele jaren in Brussel heeft doorgebracht in een professionele capaciteit, en dat heeft er zeker toe bijgedragen van hem realiteitszin bij te brengen omtrent de realiteit (dominante mentaliteiten) in andere culturen in de rest van de (non-amerikaanse) wereld. Hij steekt uit temidden van een zee van naiviteit en van verblind(end)-idealisme temidden van de Amerikaanse foreign policy establishment en van 'serieuse' media.

Ik heb me laten verleiden van "Our Posthuman Future" van Fukujama te kopen, ettelijke jaren geleden, maar werd er niet door begeesterd. In andere artikels, sinds zijn "End of History" heeft Fukujama zijn stelling proberen te herformuleren, maar het leek me niet erg overtuigend. Men kan moeilijk tegen observeervare feiten en trends in 'redeneren'. Zijn "Posthuman Future" was een verdere 'kwalificatie', maar lijkt me 'te ver gezocht'. Zijn vroegere Harvard-leermeester Huntington, in zijn "Clash of Civilisations", leek me veel dichter bij de observeerbare historische realiteit te zitten. Ons grote probleem is NIET dat de menselijke natuur zou kunnen worden 'veranderd' (altered), maar wel eerder dat de menselijke natuur juist niet echt blijkt te veranderen doorheen de eeuwen heen. Het zijn min of meer dezelfde schaarse observaties van 'deugdelijkheid' en ontelbare observaties van ondeugdelijkheid die zich blijven manifesteren.

#85314

A.Rouet

 

'wie vindt dat 13.000 mensen door tribunalen moeten worden kaltgestellt bevestigt het primaat van de democratische rechtsstaat'

het stààt er hé luc van braekel, waar moet dat naartoe met jou?

#85318

joe

 

"aan het feit dat het hier kàn en màg gezegd worden"

OK, ik stel vast:

wat niet kàn en màg: over bedrijfsleider in een spaarlampenfabriek, die aan anja op de werkvloer zegt dat ze aan verdachte spaarlampen moet ruiken, zeggen dat hij zijn geslachtsdelen mag inwrijven met zijn godverdomsche spaarlampen.

wat wel kàn en màg: Cogito die 13.000 Moslims in België wil uitschakelen. dat is "het primaat van de democratische rechtsstaat"

#85320

A.Rouet

 

@ joe
was het 'the sound of C.' enkel om moslims te doen of zaten Justaert, Renders, Gennez en Vogels ook tussen die 13.000?

#85322

joe

 

@a.rouet:
alleszins Jozef De Witte.

#85328

LVB

 

@A.Rouet: het woord "kaltstellen" intussen al opgezocht?

#85330

PLJ

 

woehahaha... onze huistrollen getrold....
cogito, luc en consoorten: let maar op, eenmaal de revolutie in gang gezet worden al die "foute" uitspraken van jullie bovengehaald en zal rouet er persoonlijk op toezien dat al die fascistjes hier opgeknoopt worden...

een mens moet toch eens kunnen lachen hé...

#85336

johan vandepopuliere

 

@traveller: Ook helemaal akkoord, en ik verzoek de aanhangers van Bush' buitenlandse politiek eens te overdenken waarom die piste nooit is gevolgd.

@joe & arouet: waar maken jullie zich nu eigenlijk druk over? Cogito heeft gezegd dat we hier in België ook veel zouden oplossen door 13000 personen uit te schakelen. 1 - hij zegt niet wie, 2 - hij zegt niet hoe. Het Vlaams Belang vertegenwoordigt veel meer dan 13000 personen, maar de oproep om hen systematisch uitgeschakeld (= bestuursmatig krachteloos) te houden, siert al jarenlang het discours van de traditionele partijen en de media.

Ik ben het met jullie eens dat sommige deelnemers héél ver mogen gaan in hun bewoordingen, zowel waar het groepen in de samenleving betreft als gesprekspartners, maar ik probeer dat intussen te interpreteren als een stijlfiguur én ik respecteer nog altijd de wetten van de gastvrijheid: onze gastheer bepaalt wie hier wat mag zeggen en als ons dat niet aanstaat, dan moeten we maar elders gaan oreren. In vergelijking met veel van wat hier eerder werd gedoogd was deze oprisping van Cogito bovendien toch erg onschuldig?

#85351

marcfrans

 

@ Traveller

Het onderwerp was "moslemgeweld". Gij spreekt met een "moslem sufi scholar" en die zegt dat het allemaal de schuld zou zijn van de "Saudi familie", en gij gaat daar mee akkoord. Dat kunt ge toch niet echt menen?

Ik heb natuurlijk geen sympathie voor die 'familie', maar ik kan wel een gemakkelijke 'scapegoat' zien wanneer die voor mijn neus wordt gebracht. Er zullen wel veel determinanten zijn die achter de gedragspatronen in de moslemwereld zitten, te beginnen met de concrete inhoud van de Koran, maar dit allemaal reduceren tot de "Saudi familie" is niet serieus. Die constitueren maar 1 kant binnen die wereld, en de andere kanten (vooral de ayathollahs niet vergeten) zijn zeker niet 'vreedzamer'. Ik denk dat het volstaat om een jaartje door te brengen aan de Al Azar universiteit in Kairo, Egypte, om zich te de-abuseren van enige notie van een monopolie bij de Saudis op moslem geweld.

Maar, enfin ge hebt ten minste de verbale steun van Vandepopuliere, die verwijst naar.....Bush! How convenient! Kom, laat ons akkoord gaan dat er TE SIMPELE antwoorden bestaan om complexe problemen te kunnen verklaren. En sommige 'default-posities' van westerse zelfhaters (Vandepopuliere) en van permanent-bedreigde 'marginalen' (sufi-scholars in de moslem wereld) zijn al te doorzichtig.

#85382

fcal

 

Een Soefie-schriftgeleerde stelt, dat als men de koninklijke Saoedi-familie in Saoedië-Arabië aan de dijk zet, ze zouden met zijn dertienduizend zijn, men het huidige wereldwijde moslimgeweld een halt kan toeroepen en verdere ontwikkelingen in de kiem kan smoren. Net als marcfrans betwijfel ik dit, niettemin hoopt Cogito, al dan niet grappig bedoeld, dat daarmee de problemen in België ook opgelost kunnen raken.

Maar volgens onze pseudo-voltaire en wellicht ook pseudo-jozef-dewitte horen plots ook Justaert, Renders, Gennez en Vogels tot het Huis Saoed en wordt verwezen naar een Stasi-achtige fichebak en worden vragen gesteld in de zin van "hé luc van braekel, waar moet dat naartoe met jou?", waaruit o.a. blijkt, dat naast een totaal gebrek aan gevoel voor humor en open discussie-ingesteldheid, het met de kennis van de Duitse taal ook niet schijnt te vlotten.

Papageno:
"...Mein Kind, was werden wir nun sprechen?"
Pamina:
"Die Wahrheit! Die Wahrheit!
Wär' sie auch Verbrechen."
(Die Zauberflöte)

#85387

traveller

 

@ marcfrans

En wie financiert Al Azar?

Ik ga er geen grote boom over opzetten, maar de basis van de interne discussie in de arabische landen vandaag is dat met de Saudi familie geen moslim-verlichting mogelijk is en zonder hun permanent gestook en financiering van terrorisme is het wel mogelijk.

Zelfs de franse geheime diensten zijn daar van overtuigd.
Hun informatie verwijst alleen naar de Saudi financieringen van de splintergroepen en terrorisme moskeeën in Europa.

Ze betalen en controleren ook de demografische baby explosie in Frankrijk via de moskeeën.

Het is veel erger dan we dachten. Algerië, die altijd vrienden van de Saudis waren is er nu ook van overtuigd dat hun moeilijkheden door de financiering van de Saudi familie ontstonden.

De taliban wordt ook vandaag nog door de Saudi familie gefinancierd.

#85390

marcfrans

 

@ traveller

We gaan zeker akkoord dat de familie Saud islamisering in het Westen helpt financieren, hoofdzakelijk via moskeeen en scholen. Maar, direct terrorisme financieren? Het primaire probleem is dat Westerse landen moslemimmigranten binnen laten en masse, en ook die schoolprogrammas niet serieus 'controleren'. Dat de Saudis dat onderwijs zelf fincieren is toch beter dan dat de Westerlingen het zouden moeten financieren, maar de Westerlingen zouden het wel beter moeten controleren.

Het probleem met een familie-regime, zoals in Saudi Arabia, is dat het onderscheid tussen de officiele overheid en de 'radikale tak' van de familie niet altijd gemakkelijk te maken is. Mijn vraag is: veronderstel dat er morgen een soort interne (militaire) coup zou plaats grijpen in SA, en dat er een soort Assad-regime (Syria) of Khadafi-regime (libya) in SA zou opvolgen. Zou dat dan leiden tot minder Saudi geldstromen naar gewelddadige moslems in de wereld? Ik betwijfel het.

Wat ge schrijft over Algeria en de Taliban dat zal wel waar zijn. Maar, ik denk toch dat dat maar een deel(tje) van de problemen in Algeria en Afghanistan/Pakistan kan 'verklaren'.

Enfin, we zijn geen van beide vrienden van de 'familie Saud', maar ik denk dat er nog veel andere 'financiele' en operationele slechterikken rondlopen, zowel in het Midden Oosten als in het Westen.

P.S. Zijn de Belgische 'geheime diensten' op de hoogte van je nauwe contacten met de Franse 'geheime diensten'? Of is dat onderscheid tussen die twee illusoir?

#85394

Cogito

 

De enige die mij euh "doorhad" was A.Rouet, ik heb geen moment aan Moslims gedacht, maar aan de 13.000 meest activistische poco's.
Kaltstellen is overigens voldoende, dooddoen is (voor de meesten) niet noodzakelijk. Ik ben niet agressief, noch wraaklustig.

#85395

Cogito

 

Overigens IS Cogito een typetje dat wíl provoceren, he. Een bewering sec lanceren en dan lachen met de op allerlei vooroordelen gestoelde reacties. Dikwijls ga ik dan niet op die vooroordelen in omdat ik dat niet de moeite vind.

hier zaten er weer een paar in: ik bedoelde inderdaad niet doden. Wie hierin een "oproep tot geweld" ziet, is goed van de baan af hoor.

JVDP verdedigt mijn "vrijheid van meningsuiting" onder luidruchtige inhoudelijke en persoonlijke afkeuring. hij doet daarmee afbreuk aan de essentie van de vrije meningsuiting: die is inhoudelijk neutraal. Wie Voltaire associeert met zijn defendées bezondigt zich aan een erge vorm van vooroordeel.

Wie Frederik Verbeke verdedigt zónder het over de holocaust te hebben, is een waar advocaat van de vrije meningsuiting.

#85396

Cogito

 

Tot slot zat er een flinke dosis ironie in mijn reacties, zoals in (voor de meesten). Maar de lol is eraf als je dat expliciet moet komen verklaren.

A.Rouet en JVDP, een demonstratie efficiente mobiliteit zou ons in de gelegenheid stellen elkaar te leren kennen en misschien zelfs schaamte bij A.Rouet kunnen losweken, van te ontdekken dat ik gewoon een aangename gast ben in den omgang. Joe kan zich dat voorstellen, maar arre niet denk ik.

#85397

Cogito

 

Arre ziet niet hoeveel ik lach. Joe wel. De ene zijn gevoel voor humor is dat van de andere niet.

#85401

joe

 

is je duracell om 2:18 platgevallen, cogito?

#85403

traveller

 

@ marcfrans

Ze hebben het "on record" dat ik sommige personen zeer goed ken en er zelfs vriendschappelijke banden mee heb.
De franse geheime diensten mijden de belgische als de pest.

De CCC informatie van toentertijd kwam uit de franse diensten, de belgische wisten zelfs niet waar te beginnen.

#85407

A.Rouet

 

het louterend effect van biechten om 2.00 's nachts kan niet overschat worden

#85410

johan vandepopuliere

 

@Marc Huybrechts: uw permanent denigreren van afwijkende opinies en kritiek op buitenlandse politiek van de VS als "zelfhaat" bestempelen, is moordend voor de discussie.

Gisteren heb ik me enorm verbaasd over Obama zijn uitspraken dat het "een feit is dat Latino's en zwarten vaker worden opgepakt dan blanken". Als ik Obama hierom bekritiseer, is dat dan ook zelfhaat (want kritiek op een president van de VS) of geen zelfhaat (want ik ben een blanke)? Graag argumenten bekritiseren en er geen namen voor verzinnen. Ik bepaal "zelf" wel wat "zelf" is.

#85416

Johan B

 

"het louterend effect van biechten om 2.00 's nachts kan niet overschat worden"

... evenmin als het louterend effect van het raadplegen van een woordenboek.

#85431

marcfrans

 

@ Vandepopuliere

Als het op "denigreren" aankomt, kan ik nog van u leren.

Hoezo "Kritiek op buitenlandse politiek van de VS"? Ik dacht dat het hier ging over het boek van Courbage&Todd en over moslemgeweld. Uw westerse "zefhaat" uit zich op vele manieren en is een product van ons onderwijs en media. Heeft niets direct te maken met "buitenlandse politiek van de VS". Tegelijkertijd, in deze context, die irrelevante buitenlandse politiek er nodeloos bij betrekken kan wel de zoveelste indicatie zijn van die zelfhaat. Het is een soort default positie, een aangekweekt automatisme, bij velen.

Wat Obama betreft, heeft u gelijk. Dat is een manifeste racist, in de zin van iemand die zich niet laat leiden door feiten maar wel door vooroordelen (ondermeer betreffende de factor 'ras'). Obama bekritiseren is zeker geen voorbeeld van zelfhaat, maar eerder van (overblijvend) gezond verstand.

#85432

fcal

 

@ traveller

U hebt ten dele gelijk. De Saoedi's d.w.z. de godsdienstige Wahabi-partners van het koninklijke huis Saoed, er is een verdeling van de macht, een soortement scheiding tussen de moskee en de staat of koninklijke overheid, krijgen hun part van het oliegeld en financieren aldus sinds jaar en dag extremistische moslims overal ter wereld.
Zij schromen er als salafisten niet voor terug de meer gematigde moslimstrekkingen in diverse landen tegen te werken en waar mogelijk als ketters te laten veroordelen. Dit laatste heeft zeer concrete gevolgen voor de betrokkenen.

Aldus liggen zij mede aan de basis van de voortschrijdende ontsporing in de richting van geweldpleging en terrorisme van hun aanhangers. Zij zijn echter niet alleen. Nagenoeg elke sultan/sjeik of molla-olieboer financiert op gelijkaardige wijze eendere strekkingen van "vrome" moslims in het buitenland.

Als men deze ontwikkelingen aan de bron in de kiem wil smoren, dan moet men uw redenering verder zetten en kijken van waar de financiën afkomstig zijn. En dat is de geïndustrialiseerde wereld, in casu het Westen en het Oosten. Gezien de OPEC een kartel is, die de petroleumproductie en -verkoop monopoliseert en bepaalde van haar leden hun klanten als het ware chanteren, dienen de betalende naties daaruit de nodige conclusies te trekken.

Als ze geen "eerlijke handel" wensen en verder doorgaan met het terrorisme te steunen en bovendien hun eigen bevolking laten verkommeren en hardhandig onderdrukken, dan kon het wellicht beter zijn, dat de oliebronnen, al dan niet vredelievend, in internationaal beheer worden gebracht waarbij de knevelarij onmogelijk wordt en de welvaart ook lokaal de bevolking ten goede komt. Ondertussen kunnen de afgepersten door hernieuwde uitbouw van de kernenergie hun afhankelijkheid zoveel mogelijk gaan beperken.

Als de EU Microsoft een "boete" van 900 miljoen eur (36 miljard oude BEF) kan geven voor zogenaamde monopolistische bedrijfsvoering, kan ze ook optreden tegen andere meer concrete monopolies, ten minste als ze wat haar op de tanden staan heeft.

#85434

traveller

 

@ fcal

Akkoord natuurlijk maar dat "haar" is wel een groot probleem in Europa.

#85435

Belgica Dividenda Est

 

Geef mij maar de veel grondigere en provocerende analyses van David P Goldman a.k.a. "Spengler" in plaats van die van Courbage en Todd.
Bijvoorbeeld:
* Are the Arabs already extinct? http://www.atimes.com/atime...
* Who are the 'extraordinary' Muslims? http://www.atimes.com/atime...
* Jihadis and whores http://www.atimes.com/atime...
Enz.

Wat betreft het huis Saud en co. Samen met die van Putin zouden hun doelstellingen en gedragingen ons moeten aansporen om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan en om voldoende economisch realistische alternatieven te ontwikkelen.

#85446

fcal

 

@ BDE

Inderdaad "Spengler" van Asian Times is van een ander formaat dan voornoemde lichtgewichten. Hij produceert steeds intelligente en indringende analyses met een hoog werkelijkheidsgehalte. Een columnist, die ik alle belangstellenden aanbeveel.
The complete Spengler: http://www.atimes.com/atime...
Een blog, die ik ook graag mag lezen is Belmont Club van Wretchard alias van Richard Fernandez (lid van de Pajamamedia-groep). Wellicht iets minder internationaal gericht, alhoewel, ietwat technischer en enigzins aardser van natuur komt men er met grote regelmaat verrassende bespiegelingen tegen van hoog niveau. De commentaren door de bloglezers zijn meestal van behoorlijke kwaliteit.
Belmont Club:
http://pajamasmedia.com/ric...

#85452

Belgica Dividenda Est

 

@ fcal

Bedankt. Ik heb jouw link in mijn favorieten opgeslagen. Ik neem die webstek zeker nog eens door.