Ministers moeten meer bloggen en RSS'en

Tachtig procent van onze ministers heeft een webstek, maar slechts een minderheid van hen heeft iets wat als een weblog kan beschouwd worden. In de Vlaamse regering heeft de helft van de ministers een blog, in de federale regering is dat nog geen 20%. Enkel premier Verhofstadt en Vlaams minister Frank Vandenbroucke bieden een RSS-feed aan. Bert Anciaux, de enige minister die zijn blog niet laat volschrijven door medewerkers, maar zelf over zijn diepste zieleroerselen blogt, heeft ook een RSS-feed, maar hij weet het zelf nog niet.


HET BLOG-CRITERIUM
Ik bezocht de websites van alle ministers en staatssecretarissen uit de federale en Vlaamse regering, en ging na of ze een weblog bevatten, en of er een RSS-feed wordt aangeboden. De resultaten heb ik samengevat in een tabel die helemaal op het einde van dit artikel wordt vermeld. Onder weblog versta ik: een pagina waarop items in chronologische volgorde op één pagina worden aangeboden. De items mogen niet louter uit een titel en een link naar een detailpagina bestaan. Er moeten op de 'blogpagina' dus ook teksten staan, eventueel met een vervolglink naar de rest van de tekst. En er moet bij elk 'artikel' een datum vermeld staan. De vermelding van de term 'weblog' of 'blog' is niet noodzakelijk. Sommige politici hebben een blog, wellicht zonder het zelf te beseffen. Zo voldoet de webstek van Didier Reynders aan mijn blog-criterium, hoewel de makers het misschien niet met opzet deden.

WAAROM POLITICI MEER MOETEN BLOGGEN
Er is niets mis met een gewone website voor een politicus. Zo'n webstek is best nuttig om allerhande achtergrondiinformatie voor te stellen. Maar een blog-onderdeel zou er niet mogen ontbreken. Een blog brengt leven in de website, een blog toont dat de website regelmatig wordt bijgewerkt, een blog zorgt bijgevolg voor herhaalbezoeken. Het is jammer dat politici als Mark Eyskens of Herman Van Rompuy, die een uitgebreide website hebben die regelmatig wordt bijgewerkt, de kracht van het blog-concept nog niet hebben ontdekt.

WAT NIET GE-RSS'D KAN WORDEN, BESTAAT NIET
Voor wie nog nooit van een RSS-feed gehoord heeft: de term betekent "Really Simple Syndication". RSS is een formaat voor de uitwisseling van gegevens, oorspronkelijk bedoeld om artikels tussen websites uit te wisselen, maar intussen steeds vaker benut door gewone internetgebruikers om weblogs op te volgen en te lezen. Steeds meer lezers gebruiken een nieuws-aggregator om weblogs gemakkelijk te kunnen opvolgen. Op de website van premier Verhofstadt staat een uitgebreidere uitleg over RSS. Websites en weblogs die geen RSS-feed aanbieden, worden meer en meer genegeerd door de early adopters. Vandaag geldt meer en meer dat informatie die niet op het web staat, een sluimerend bestaan leidt. Morgen zal gelden dat nieuws dat niet via RSS beschikbaar is, geen echt nieuws is.

BERT ANCIAUX, JE HEBT EEN RSS-FEED!
De ministers die al over een weblog beschikken, posten daar overwegend aankondigingen van beleidsdaden, persmededelingen, of agendapunten. Een goed voorbeeld is de weblog van Frank Vandenbroucke, die gezamenlijk wordt uitgebaat met zijn collega Kathleen Van Brempt. Vandenbroucke zou met zijn site, zijn blog en zijn RSS-feed alle punten krijgen, ware het niet dat het laatste nieuws nog dateert van de periode toen hij en Van Brempt nog in de federale regering zaten. De ietwat droge site van Vandenbroucke bevat waardevolle informatie voor journalisten en voor nieuwsfreaks, maar is minder interessant voor de modale burger. href="http://www.bertanciaux.be/" target="_blank">Bert Anciaux is dan ook de enige minister wiens weblog goed aansluit bij wat de 'blogosfeer' wordt genoemd. Geen droge perscommuniqués, maar persoonlijke indrukken en bedenkingen. Vaak emotioneel, zoals we van hem gewoon zijn. Verplichte lectuur voor de samenstellers van de rubriek "Kreten en Gefluister" in De Standaard. Jammer genoeg biedt Anciaux geen RSS-feed aan op zijn weblog. Daarom heb ik er zelf één in elkaar geknutseld via de bekende screen-scraping techniek. Gewoon voor mijn eigen leescomfort, maar anderen mogen er uiteraard ook gebruik van maken.

NIET-OPEN FORMATEN
Vincent Van Quickenborne heeft een website die volledig in Flash is opgebouwd, met veel bewegende beelden en stimulerende geluidseffecten. Zeer dynamisch en zeer grafisch, maar niet Google-vriendelijk, en niet optimaal toegankelijk. Flash is bovendien geen open formaat. Ex-minister Leo Delcroix maakt er dan weer een gewoonte van om op zijn webstek allerlei achtergrondinformatie en copies van krantenartikels in Microsoft Word-formaat beschikbaar te stellen.

PARADOX: BUITENLANDMINISTERS MINST AANWEZIG
Het lijkt een paradox, maar de federale ministers die het meest bezig zijn met het buitenland, zijn het minst 'persoonlijk' op het web aanwezig. Karel De Gucht (buitenlandse zaken) heeft wel een webstek, maar die lijkt niet meer bijgewerkt te zijn sinds de man minister werd. Armand De Decker (ontwikkelingssamenwerking) en Didier Donfut (Europese zaken) lijken geen persoonlijke webstek te hebben. Alles verloopt via de webstek van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Daar staan wel toespraken en een CV van de bevoegde ministers, maar daar blijft het bij. Misschien is dat precies de bedoeling? Misschien is het buitenlands beleid zo delicaat, dat de betrokken ministers en staatssecretarisssen zich geen persoonlijke ontboezemingen kunnen veroorloven? Maar Marc Verwilghen, minister van Economische Zaken maar ook bevoegd voor Buitenlandse Handel, heeft wél wel een uitgebreide persoonlijke webstek. En ik kan me best indenken dat een buitenlands politicus vlak voor een ontmoeting met één van onze beleidsmensen, even de persoonlijke webstek van de man of vrouw in kwestie wil raadplegen om zich voor te bereiden. Het internet is een internationaal medium, dus zou ik verwachten dat net die ministers die het meest met het buitenland in contact komen, zich het duidelijkst profileren op het web. Maar zo is het blijkbaar niet.

MONSIEUR JAMAR GOES TO MAURITANIA
Hervé Jamar, staatssecretaris voor de modernisering van de financiën en voor de bestrijding van de fiscale fraude, kent de kneepjes van het internet. Jamar is een Franstalige liberaal en dus lid van de MR, de Mouvement Réformateur. Het adres van zijn website is kort en krachtig: jamar.mr. Chapeau, ik vind het prachtig. MR is de landcode van Mauretanië. Hint voor Rudy Demotte: PS is de landcode van de Palestijnse Staat. Wedden dat demotte.ps nog vrij is?

AANVULLINGEN EN CORRECTIES WELKOM
Ik ben niet onfeilbaar. Misschien hebben sommige ministers en staatssecretarissen een site of een blog dat zo goed weggestopt zit, dat ik het niet gevonden heb. Of misschien heb ik er overheen gekeken. Ik sta dus steeds open voor correcties en aanvullingen bij de tabel onderaan dit artikel. Stuur mij een mail, en ik pas de gegevens aan. Parlementsleden en voormalige politici komen later nog aan bod in een vervolgartikel.

WIE WORDT DE EERSTE MINISTER MET EEN PODCAST?
En dan kom ik bij de nieuwste internet-trend, podcasting. De Vlaamse regering stelt nu al geluidsopnames van haar persconferenties beschikbaar in MP3-formaat. Journalist Ludwig Verduyn coördineert de hele zaak en zou dit naar verluidt ook voor de federale overheid doen (maar die opnames zijn wellicht niet publiek beschikbaar). Het zou ideaal zijn om dit, naast de normale verspreiding via de website, ook in een RSS-feed aan te bieden, zodat er van echte podcasting kan gesproken worden. De Vlaamse overheid stelt uitdrukkelijk dat deep linking naar de MP3-bestanden niet toegelaten is, zoniet had ik voor de aardigheid wel even een podcast-feed in elkaar geknutseld. En waarom zou de federale regering niet hetzelfde kunnen doen met haar persconferenties? Guy Verhofstadt, de eerste podcastende premier ter wereld ... dàt zou pas nieuws zijn dat België op de kaart zet.

ministersiteblogrss
Federaal80%19%5%
Guy VerhofstadtJANEENJA
Laurette OnkelinxJANEENNEEN
Didier ReyndersJAJANEEN
Johan Vande LanotteJANEENNEEN
Patrick Dewael JA NEEN NEEN
Karel De Gucht JA NEEN NEEN
André Flahaut JA NEEN NEEN
Marc Verwilghen JA NEEN NEEN
Rudy Demotte JA NEEN NEEN
Sabine Laruelle JA NEEN NEEN
Freya Van den Bossche JA JA NEEN
Armand De Decker NEEN NEEN NEEN
Christian Dupont NEEN NEEN NEEN
Renaat Landuyt JA JA NEEN
Bruno Tobback NEEN NEEN NEEN
Peter Vanvelthoven JA NEEN NEEN
Hervé Jamar JA NEEN NEEN
Vincent Van Quickenborne JA NEEN NEEN
Didier Donfut NEEN NEEN NEEN
Els Van Weert JA JA NEEN
Gisèle Mandaila JA NEEN NEEN
Vlaams 80% 50% 10%
Yves Leterme JA NEEN NEEN
Fientje Moerman JA JA NEEN
Frank Vandenbroucke JA JA JA
Inge Vervotte JA NEEN NEEN
Dirk Van Mechelen JA JA NEEN
Bert Anciaux JA JA NEEN
Geert Bourgeois NEEN NEEN NEEN
Kris Peeters NEEN NEEN NEEN
Marino Keulen JA NEEN NEEN
Kathleen Van Brempt JA JA NEEN

Reacties

#4355

NoName.

 

Ben je niet zichtbaar op het web, dan besta je niet ... dus heb ik er mij maar bij gezet. Ach, waarom, Noname ?

Alvast valt het op dat zo weinig politiekers het medium praktisch toepassen terwijl het toch uiterst geschikt is om uitdrukking te geven aan hun persoonlijk karakter, of de eigen zienswijzen, en alzo naambekendheid te verwerven bij de burger of om de burger te overtuigen dat je van vlees en bloed bent en geen marionet, maar vooral ook inpikken op recente gebeurtenissen en je standpunt daarover verduidelijken.

Maar ja, bij veel mensen begint het dat ze niet of maar slecht kunnen typen. Dus delegeren ze het opzetten van een site aan een derde, met veel Flash ... ? Alhoewel, iedereen kan het zeer kort verwoorden, één zin zegt veelal voldoende.

Nu, Luc, en hoe evalueer je de sites van de politieke partijen ? Maak daar nu eens een analyse van. De opmaak, de leesbaarheid, schikking, enz, dus alles wat jij met je kritisch oog opmerkt of volgens jou voor verbetering vatbaar is.

#4356

Daan

 

Bloggen is een tijdrovende bezigheid, zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit (frequentie) toe. Laat de heren en dames ministers zich dan toch maar liever bezighouden met belangrijker zaken (het land besturen, bv.) dan het dagelijks op het net pleuren van hun diepste zieleroerselen. Toelichtingen bij beleid e.d. kunnen evengoed door medewerkers "geblogd" worden, toch?

Interessant onderzoek/blogpost, Luc, maar *waarom* ministers nu precies meer zouden moeten bloggen is me toch niet helemaal duidelijk.

#4357

Quattro

 

Vind ik ook, er zijn belangrijker zaken dan een blog bij te houden.

RSS is nog te weinig ingeburgerd, vandaar het weinige enthousiasme.

Veel mensen volgen nog steeds websites door deze aan hun favorieten toe te voegen en geregeld het lijstje af te lopen.

#4358

Tom

 

Website Renaat Landuyt:

http://www.minist...

mvg,

#4359

Siegfried Bruckmann

 

Waarom ministers meer zouden moeten bloggen? Omdat het een bijzonder krachtig medium is -mede dankzij RSS- om snel en eenvoudig te communiceren met de Burger, van wie zij de dienaren (betekenis van het woord minister) zijn. Al zou het me niet verbazen dat de meerderheid ervan niet eens weet wat een blog of RSS precies is.

En akkoord RSS is misschien nog niet zo wijd ingeburgerd maar niets belet het om dat wel te worden.

#4360

Jeroen

 

Door te webloggen kun je als politicus een stevige gemeenschap van kiezers om je heen bouwen. Ook kun je (mits de politicus dat zelf goed doet) er voor zorgen dat er meer transparantie ontstaat.

Zie ook mijn scriptieproces op mijn eigen weblog: http://www.minitr...

#4361

Pieterjan Viaene

 

Wat raar dat Peter Vanvelthoven achterblijft. Hij zou net de voortrekker moeten zijn van tal van initiatieven...

#4362

Tom

 

Een webloggende minister kan dan wel interessant zijn, maar ik vind het alles behalve belangrijk. Het kan mij namelijk niet schelen wat minister X persoonlijk van voorstel Y vind, het is enkel zijn standpunt dat telt. Moest er een weblog bijhouden worden, is de kans dan weer groot dat die standpunten door iemand van zijn kabinet worden ingevuld (zoals nu trouwens al het geval is).

Podcasten? Dat is dan voor een nog heel select publiek, en mijns inziens kruipt daar nog méér tijd in.

#4363

Maarten Schenk

 

Weblogs zijn bij uitstek geschikt als communicatiemiddel voor recente informatie. Reacties op de actualiteit, bijvoorbeeld, kan je veel sneller op een weblog zetten dan dat ze eerst door een journalist opgeschreven moeten worden en dan pas in de krant van morgen verschijnen (als ze al verschijnen).

Bovendien zijn blogberichten automatisch gearchiveerd en linkbaar, wat ze veel makkelijker terug te vinden maakt dan andere formaten.

Ik kan nog uren doorgaan over de vele voordelen van weblogs en ook voorbeelden geven van wat er in het buitenland allemaal mee gedaan wordt door politici. Logisch ook, want ik werk voor een bedrijf dat één van de wereldleiders is in weblogsoftware en -diensten :-)

Als ministers of kabinetsleden dit lezen en interesse hebben voor het fenomeen weblogs, kunnen ze mij gerust een mailtje sturen op maarten at sixapart dot com. Ik wil gerust een demo en presentatie komen geven...

#4364

LVB

 

@Tom: Wat dat podcasten betreft: dat zou om geluidsopnames kunnen gaan van toespraken en persconferenties. Iets wat perfect aan medewerkers kan worden gedelegeerd, of kan geoutsourced worden aan een bedrijf.

#4365

Daan

 

Ik betwist niet dat blogs een bijzonder "snel en krachtig" medium zijn, de vraag is: wat is de méérwaarde ervan voor een minister/politicus? Er zijn véél meer mensen die een krant lezen/naar het televisiejournaal kijken/naar het radiojournaal luisteren dan mensen die elke dag uitgebreid weblogs opvolgen: dat publiek is volgens mij zéér beperkt, zowel in aantal als in "profiel" (dus zo'n geweldig kiespubliek zal een (toekomstige) backbencher er ook weer niet mee uitbouwen denk ik). Een blog is dus geen efficiënte manier van communiceren met "de Burger, van wie zij de dienaren zijn."

Bovendien lijken me de instant reakties van deze of gene politicus op "de actualiteit" weinig relevant. Wat heb ik eraan te lezen wat pakweg Bert Anciaux van de inauguratie van Bush vindt? Zo'n direct inspelen op actuele gebeurtenissen en volop en voluit individuele meningkjes de wereld insturen staat volgens mij haaks op hoe "de politiek" werkt. Daar wordt nl. eerst uitgebreid overlegd voor men standpunten wereldkundig maakt.

Tertio: wat bloggen écht interessant maakt is de dialoog die ontstaat onder de vorm van comments en trackback, de uitwisseling van ideëen, enz. enz... wat mij dan terug brengt tot het tijdsprobleem: laat die politici zich in godsnaam met belangrijker zaken bezighouden dan met het moeten reageren op het gezever van jan met de pet.

Bon... ik zit hier nu wel vurig dat idee van bloggende ministers af te breken, maar eigenlijk kan het me echt geen donder schelen of ze nu bloggen of niet. Ik was gewoon even in een contraire bui.

#4366

ZeeKoei

#4367

Vincent

 

"Flash is bovendien geen open formaat"?

Excuseer. Het FLA formaat is niet open, het SWF formaat echter wel. Meer info hier: http://www.oreill...

#4370

Pieterjan Viaene

 

Kan iemand me het nut van die RSS-feeds uitleggen?

#4372

bernard

 

Ministers moeten helemal niet bloggen.

Ministers moeten ( goed ) besturen.

#4375

Bema

 

Ministers zouden inderdaad goed moeten besturen. Momenteel zou het beter zijn dat ze beginnen te bloggen; richten ze minder schade aan.

#4390

Eric Jans

 

@ Bernard: het doet me goed dat ik het eens volledig met je eens kan zijn. Inderdaad, ministers moeten besturen.

De kiezer geeft hen geen mandaat om te bloggen maar om te besturen.

Ik ben er zelfs niet van overtuigd dat het niet goed is dat een minister constant al zijn beleidsdaden via de pers en vaak 'emotioneel' zit toe te lichten tegenover 'het publiek'.

Besturen berust vooral op ratio, logica, enz. ... gevoelens kunnen daar best 'slechts' een eventueel gevolg van zijn.

Pratende ministers... daarvoor dient dan weer een parlement. Er wordt - zonder bloggende ministers - nu al méér geleuterd in de pers dan dat er geantwoord wordt in het parlement. Dáár is het te doen voor de ministers.

Zo zijn toch de regels van het spel, niet? Back to basics, zou LVB zeggen.

#4395

Outlaw Mike

 

@ Bernard: het doet me geen goed dat ik het eens volledig met je eens kan zijn. Ik ben het al eens volledig met Tom Lanoye eens geweest m.b.t. Albert I als belangrijkste Belg ooit en ik heb twee dagen lang migraine gehad. En nu ben ik het met u eens!!! Dat belooft!!!

Alle gekken op een stokje: ik zie inderdaad niet in, als een onnozele belastingbetaler als ikzelf al moeite heeft om elke paar dagen een bitjen the bloggen op een aartsconservatieve site en ambetant te doen op de luc zijnen blog, hoe een minister die een gigantische verantwoordelijkheid torst en honderden dossiers moet bijhouden nog tijd zou vinden om te bloggen.

Dus samen met Bernard zeg ik: een minister moet besturen, niet bloggen.

Vlug! Nurofen! Alka Seltzer! Perdolan!

#4397

Eric Jans

 

@ Michael: als indirecte grondlegger van de allereerste ijzerbedevaarten zou Albert I inderdaad wel eens de belangrijkste Belg kunnen zijn geweest.

Maar... wie is Tom Lanoye? Nooit van gehoord.

#4401

LVB

 

@Pieterjan Viaene: gisteren in Plaza, de mediabijlage van Het Nieuwsblad, een paginagroot artikel over RSS. Klik anders eens door op de link met de tekst "gebruiken een nieuwsaggregator...", dan kom je terecht op een tutorial over RSS en nieuwsaggregatoren.

@Vincent: de specificatie van het SWF-formaat is inderdaad open in de zin dat de documentatie vrij beschikbaar is. Daardoor is het mogelijk dat anderen ook software maken die SWF-bestanden aanmaakt of visualiseert. In die zin is het inderdaad open. Macromedia behoudt echter de volle controle over de evolutie van dit formaat. Dit in tegenstelling tot formaten die ten volle "open" zijn, en waarbij de verdere evolutie tot stand komt in open werkgroepen (zoals de W3C bijvoorbeeld).

#4402

NoName.

 

@ Bernard. Wat bedoel je met goed besturen ?

Wat is de definitie van goed besturen ? Gaat dat over alle westswijzigingen opvolgen en partijprogrammapunten scoren ?

Waarom zou bloggen goed zijn voor een minister ? Wel laat ik zeggen, om contact te houden met de maatschappij. Via een blog kan hij de reacties toetsen, en voelen wat er bij de burger leeft en omgekeerd waarom die minister dit of dat standpunt inneemt. Misschien komt hij dan wel tot de conclusie dat die euthanasiewetgeving niet echt nog eens hoeft veranderd te worden. Of waarom de burger gevoelig is voor de hoofddoek. Of waarom de staatsschuld wel belangrijk is. Of misschien dat de burger niet begrijpt wat die wetswijzigingen voor nut hebben, misschien begrijpt die minister uiteindelijk wel dat het iets simpeler ook kan. Of dat de burger wat meer vrijheid wil ... of waarom de burger verzuurd is.

Ik denk niet dat LVB het zo scherp gesteld heeft dat hij onderscheid wil maken tussen het parlementslid en de minister. Enkel heeft hij voor de toets de test gedaan bij de ministers omdat zij nu eenmaal het hoogst in de ranking staan, en dus politiek het meest representatief zijn om geëvalueerd te worden.

Over goed besturen : Denk je dat bvb. enkel boeten geven het gedrag van de burger verandert ? Er treedt ook gewenning op aan het krijgen van boeten ... Zeker als je de middelen hebt om ze niet te hoeven betalen of wel te betalen. De modale burger wordt geacht de wet toe te passen, en anders krijgt hij straf.

Al eens bij stilgestaan waarom die burger niet spontaan de wet toepast ? Misschien kan die minister / politieker via een 'informele' commentaar aan zijn kiezer duidelijk maken waarom een wetswijziging belangrijk is, of gewoon waarom hij de partijlijn volgt. Misschien kan men zo de burger overtuigen om de wet te volgen ... ? Misschien vat die minister dan dat het geven van zware boeten, op termijn contraproductief is. Zware straffen mag je enkel toepassen als er geen andere middelen meer overblijven en enkel voor zware feiten.

Dus wat is "goed besturen" ? Ik dacht als het beleid dermate georganiseerd is dat er maar uitzonderlijk straffen moeten opgelegd worden.

@ Eric Jans / M. Cosyns. Moet een minister wel honderden dossiers nazien ? Dat is mi enkel het gevolg van de verwevenheid van de wetgevingen. Dus elke partij wil zijn vinger in de pap hebben, en moet dus zijn paraafje zetten of niet zetten om te kunnen doorlaten of blokkeren (alsof hij een territorium bewaakt ?). Zou het niet beter zijn dat die minister een duidelijk karakter heeft en dus duidelijk stelt waarop het staat, zodat zijn administratie weet welke richting ze moet uitgaan ? Of dat de wetgeving zo opgebouwd zou zijn dat de besluitvorming bij wijze van spreken automatisch er uit volgt ? Dus dat de minister maar moet geraadpleegd worden indien de regeringsafspraken niet gedefinieerd zijn voor dat bijzonder item, en dat hij na overleg met zijn collega's de nieuwe "grens" moet vastleggen ?

Als hij honderden dossiers moet beheren, en nalezen, denk je dan dat hij goed kan besturen ? In België loopt de minister naar de raad met een dikke bundel en verlaat het overleg diep in de nacht. In Nederland fietst de eerste minister naar zijn werk ...

En is dat niet het gevolg van het beeld dat de burger schept over een goed bestuur ? Is dat beeld wel correct ? Moet het niet bijgeschaafd worden ? Vervult men niet op een of andere wijze het verwachtingspatroon van de burger ?

Als die minister over zoveel zaken zelf moet beslissen is dat niet het gevolg van het feit dat de zaken niet goed of onvoldoende georganiseerd zijn ? Dat men de problemen uit het verleden niet fundamenteel opgelost heeft en telkens opnieuw moet beslissen over 'lose ends' ? Of dat die minister altijd maar wil bijsturen, naar zijn eigen inzichten en niet volgens de zienswijzen van de 'modale' burger, en dus de beslissingen uit het verleden altijd wil herschrijven naar zijn inzicht of het inzicht van zijn partij ?

Dus eigenlijk de vrijheid beperken door telkens (figuurlijk gesproken) een stukje vreemd machtsterritorium te annexeren en te bewaken ? Dus als je het zo bekijkt, kom je tot de vaststelling dat we onszelf via het ingewikkelde politieke overleg, en de vele beslissingsniveaus, veel beperkingen opleggen, dus onszelf de mogelijkheid ontnemen om over fundamentele zaken na te denken en feitelijk onszelf onvrij maken. Wel ik dacht dat goed bestuur het tegenovergestelde beoogde, want als je ervaart dat je onvrij bent, vind je dat je niet goed bestuurd bent.

#4403

Tom C.

 

Een blog is naar mijn mening interessant voor politici zolang die geen persoonlijke informatie bevat. Het interesseert me namelijk niet meteen zo wie wat doet in het weekend met zijn vrouw en/of kinderen. Het wordt echter wel interessant wanneer er meer uitleg komt over een beleidbeslissing.

Tevens is het interessant om weten als een regeringspartij een beslissing neemt, dat je weet of de persoon die je steunt al dan niet achter die beslissing stond.

Zonder al teveel aan politiek te willen doen, mijn voorkeurspartij is VLD. Zelf ben ik lid van jong-VLD maar dat wil nog niet zeggen dat ik alles goedkeur wat de VLD doet. Zo is er onder andere het stemrecht voor vreemdelingen. Het verheugde me om te zien dat Annick De Ridder een congres bij elkaar had geroepen om dit punt te bespreken vanuit het standpunt van jong-VLD. Misschien was ik wel "uit" de VLD gestapt na die goedkeuring, maar dankzij onder andere het nieuws op de jong-VLD website en blogs, ben ik te weten gekomen (in eerste instantie) dat jong-VLD niet achter die beslissing stond.

#4404

Eric Jans

 

@ Noname:

M'n beste Noname,

Uit je hele betoog begrijp ik dat de minister 'dichter' bij de burger kan staan en omgekeerd door wat meer te bloggen.

Welwel. Hoe lang zijn we in het politieke bedrijf al aan het zeggen dat 'de kloof tss burger en politiek moet gedicht worden'?

Al van eind jaren '80. Toen waren er nauwelijks computers of internet onder de bevolking.

Alsof een minister dichter bij het volk zou staan omdat hij blogt!

Denk je nu echt dat zo'n minister niet weet wat er leeft onder de bevolking? Denk je dat?

Denk je dat ze de noden en behoeften niet kennen?

Ze kennen die al van in het stenen tijdperk.

Daar gaat het niet om, daar ligt het niet aan, daar zit het niet in.

Verhofstadts open debat cultuur is hem in het eigen gezicht geslagen. Ik zou haast zeggen dat politici te veel 'aan communicatie doen' omdat ze toch niets durven, kunnen, mogen of willen zeggen.

De bevolking moet meer interesse tonen voor het parlement. Dàt is belangrijk voor de democratie!

#4405

NoName.

 

@ Eric J.

Beste, dat het blog-medium een machtig middel is om de burger te bereiken kan je bezwaarlijk ontkennen. Alvast geef ik Tom C. volmondig gelijk, ik hoef niet te weten hoe de kat van Bertje heet (bij wijze van spreken), dat is dus ook de reden waarom ik 'hooked' blijf aan deze site. Het gaat niet over weetjes, en losse dagdagelijkse gebeurtenissen.

De politieker hoeft aan mij zijn zieleroerselen niet te verkondigen. Maar af en toe een commentaartje over een politiek item, een verduidelijking over een probleempunt, een overweging, een praktijkvoorbeeld, een succesje, een wederwoord op een email of krantenreactie ... moet kunnen. Dus een middel voor meer openheid, meer verantwoording, meer duiding, minder krantenpraat. Is het hier op dit forum al niet enkele malen aangehaald dat de pers de informatie kanaliseert en voorkauwt, en dus de vrijheid beperkt (door de inherente beperkingen als communicatiemiddel) ?

In de marge van de blog kan de politieker een toespraak overnemen die hij gehouden heeft, een beschrijving van een werkbezoek, ... En het hoeft niet alleen voor ministers, ik heb toch aangegeven dat je het als een werktuig bij uitstek kunt beschouwen in het politieke gebeuren, dus voor al de parlementairen, zowel in de regering als in de oppositie. Er zitten ongeveer 500 parlementairen in België, dus 500 informatiebronnen, als het ware het ganse politieke gebeuren dat zodoende leesbaar wordt. Zwakke elementen zouden zonder meer door de mand vallen, toch positief voor de democratie ?

Beeld je in, had Ward Beysen een blog gehad, hij zou misschien steun kunnen putten hebben uit opbeurende reacties, of ... de discussie zou misschien op een totaal andere manier gevoerd zijn, en zich misschien anders ontwikkeld hebben, wie weet met een totaal verschillende finaliteit.

Als de open debatcultuur mislukt is, valt dat misschien gewoon te verklaren door het gebrek aan cohesie tussen de onderscheiden regeringspartners, en niet door het gevoerde debat. Dat er meer interesse zou moeten zijn voor het parlement staat vast, en wil G. Bourgeois een kultuurzender bij de VRT, wel van mijn part mag hij nog een zender extra die dagdagelijks de parlementaire acties volgt, gewoon opnemen en on line uitzenden, zonder franjes, met een minimaal budget. Hoe simpel mijn voorstel ook wezen moge, ik denk dat het een positieve invloed zou hebben op de politieke bewustwording van de bevolking. Het zou misschien zelfs een zuiverende werking hebben op het politiek gebeuren.

#4439

FD

 

Wat Luc aan het doen is noemen ze in de advocatuur met een mooie beeldspraak : "Rainmaking"

#4440

Koen Godderis

 

Het is belangrijk dat iemand die op latere termijn minister of premier wordt al begint met een website. Vandaar dat ik er al vroeg mee begonnen ben. ;-)

Het is bewezen dat de frequentie van een website of weblog bijhouden recht evenredig staat voor de arbeidsvreugde die iemand heeft. Je haalt bij die ministers er zo de lamzakken uit (95% van de ministers blijken lamzakken, maar dat wisten we al).

Ofdat het scheve schaats rijden door ministers daar recht evenredig mee is weet ik niet. Volgens de magazines Paf! en 't Scheldt schijnt iemand in dat scheve schaats rijden zeer bedreven te zijn de laatste tijd.

Wordt van iemand met een zware politieke functie dan geen zekere vorm van voorbeeldfunctie verwacht? Ook in het privé-leven.

http://users.tele...

http://www.brusse...

Je kunt niet voor alles tijd hebben hé. Tegelijk een politieke functie uitoefenen, op een andere vrouw zitten en dan nog een weblog gaan bijhouden. Tenminste als het klopt wat 't Scheldt en Paf schrijven.

#4445

NoName.

 

@ Koen.

Daar had ik het niet over ... toch wel 'leuk' ten minste voor heel wat partijen, ... eh ... ik bedoel voor de gniffelaars die het niet kunnen laten te vermelden, en tot aan dat verrassende moment die anderen, als het waar is, en geef toe als het niet waar is, wel ... dan was het leuk om te lezen dat het misschien toch wel waar is.

Wat ik wel bedoelde was dat een blog misschien toch beter overkomt voor de politieker dan die obligate folders of de affiches in de voortuin in de verkiezingstijd. En ik meen zelfs dat het misschien een beetje minder zal kosten. En eigenlijk vraag ik mij af waarom de politieke sites voor hun toppolitiekers niet een extra hoekje voorzien ... ? Het medium moet dan misschien wat aangepast worden, dat je wel een vraag kunt stellen, maar dat de titularis van de blog beslist of hij die vraag opneemt of niet, of persoonlijk afhandelt.

Wat is trouwens de taak van een modale politieker ? Toch de discussie aangaan met de burger, en hem overtuigen van zijn doelstellingen en inzichten en de burger dus daarvoor zijn vertrouwen vragen om hem te vertegenwoordigen ? En om dat te realiseren moet je toch naambekendheid hebben ? En het gevolg ? Wel een zwakke politieker die altijd maar met slogans antwoordt, zal door de mand vallen ...

Ik zal het eens anders formuleren. Beeld je in dat je naar de verkiezing gaat en één alfabetische lijst krijgt met enkel de naam van alle kandidaten, zonder enige verwijzing naar een politieke partij ... Dat zou toch democratisch zijn, zelfs uitgesproken democratisch. En beeld je dan in dat enkel die kandidaten verkozen zouden zijn die door de kiezer bij naam aangeduid zijn. Er zou wat afgelachen worden ... Dan eisen onverwijld 500 parlementairen om een extra zender ... eh, onmiddellijk !

#4481

Gert Meijboom

 

De Nederlandse ministers en staatssecretarissen lopen wat betreft internet mijlenver achter bij de Belgische. Wat vele bewindslieden een website noemen, is niet anders dan een pagina met een CV. De website en weblog van Bert Anciaux is een verademing vergeleken bij de formele prietpraat van Nederlandse ministers.

#4859

bvo

 

Net zoals dit het geval is bij de RSS-feed van de premier ondersteunt het Internationaal Perscentrum in Brussel -reeds meer dan een jaar- ook de RSS-feeds voor alle andere federale regeringsleden.

Een volledig overzicht vind je op http://presscente...

Mvg -

#4863

LVB

 

@bvo: Dat klopt, maar enkel op de website van de premier staat een expliciete verwijzing naar 'zijn' RSS-feed bij presscenter.org. Op de sites van de andere federale ministers is daarvan niets te merken. En daarom beweer ik dat "hun website" geen RSS-feed heeft.

#17211

Piet Snot

 

Vruchteloos op zoek naar het weblog van Patrick Dewael of Rick Daems in het lijstje. Razend nieuwsgierig naar hun allerpersoonlijkste emotionele avonturen.
Voed de RSS, Waarde Heerschappen !