PAF!, een nieuw satirisch weekblad

Een satirisch tijdschrift is een blad dat de spot drijft met actuele toestanden of personen. Het bekendste buitenlandse voorbeeld is Le Canard Enchaîné. In België zijn De Zwijger (van wijlen Johan Anthierens) en Mao (van Concentra) opgedoekt, maar de Franstalige blaadjes Père UBU en PAN, en de Vlaamse bladen Deng, 't Pallieterke en 't Scheldt kunnen allen in meer of mindere mate tot de satirische publicaties worden gerekend. 't Pallieterke neigt eerder naar een ernstig rechts opinieweekblad met satirische trekjes. Deng doet soms aan Playboy denken: je vertelt dat je het leest "voor de interessante interviews", maar in werkelijkheid koop je dit glossy magazine voor de visuele vondsten, de hilarische fotomontages of de grappige kaderstukjes. 't Scheldt richt zich voornamelijk op Antwerpen en wordt niet via de krantenwinkel, maar per fax, per e-mail (PDF) of per post verspreid. Maar sinds eind vorige week is er een nieuw satirisch tijdschrift op de Vlaamse markt: PAF!. Uitgever en hoofdredacteur is Rudy Bogaerts, ex-privéleraar van Prins Laurent en tevens uitgever van het Franstalige Père UBU.


Een kennis van Rudy Bogaerts vertelt aan LVB.net:
In de RTBF bestaan expliciete «verordnungen» dat het weekblad Père UBU niet mag geciteerd worden, maar wel «Le Journal du Mardi», een links weekblad dat enkel door subsidies kan overleven. PAF! heeft geen politieke bindingen en op dat gebied krijgt elke politieke partij ervan langs wanneer daar aanleiding toe bestaat, net zoals dat bij Père UBU het geval is. Een paar kaviaarsocialisten van de PS hebben geprobeerd om het blad als extreem-rechts te bestempelen, maar ze slagen er niet in ook maar één lezer te overtuigen. Ik begrijp trouwens niet hoe Rudy Bogaerts dat allemaal voor elkaar krijgt: hij geeft de hele dag les, en 's avonds en in het weekend schrijft hij Père UBU en PAF! vol. Hij heeft dan ook in geen jaren meer vakantie genomen. Rudy is eigenlijk een liberaal in JFK-stijl, maar verontwaardigd over wat de MR geworden is onder Gros Loulou.

Ik kocht gisteren het eerste exemplaar van PAF! in de krantenwinkel. Een eerste vaststelling: net als 't Scheldt en 't Pallieterke stoort ook PAF! zich niet aan de ongeschreven regel in de Belgische media, dat het privé-leven van politici onbesproken blijft, tenzij de politici in kwestie er zelf over beginnen. Satire wordt daarbij vaak gebruikt als middel om roddels op een veilige, want "hekelende", "satirische" en dus artistiek-literaire manier te kunnen publiceren. Zo wordt de roddel over het door een deurwaarder vastgestelde overspel van een toppoliticus, die enkele weken geleden al door 't Scheldt werd gemeld, nu ook door PAF! opgepikt. Ook het privé-leven van Laurette Onkelinx, haar ex- en huidige echtgenoot, haar broers en één van haar zusters wordt in detail uit de doeken gedaan in het eerste nummer van PAF!, uitgespreid over anderhalve pagina. Eerder publiceerde zusterblad Père UBU een fotomontage van een bedelaar en Laurette Onkelinx, waarbij het loon van beiden werd vergeleken. Onkelinx diende hiertegen klacht in, de zaak kwam na amper zes maanden al voor de rechter, maar Onkelinx verloor het pleit. Inmiddels heeft ook PS'er Claude Eerdekens een proces aangespannen tegen Père UBU. Terzijde: het Antwerpse 't Scheldt werd onlangs veroordeeld tot het betalen van een symbolische schadevergoeding aan de Antwerpse VLD-politicus Claude Marinower.

PAF! heeft in tegenstelling tot 't Pallieterke en 't Scheldt geen Vlaams-nationalistische sympathieën. Toch wordt er volop gelachen met de Belgische politici, met het koningshuis en met het Hof. Zo besteedt PAF! in zijn eerste nummer een volle pagina aan de schoolproblemen van onze prinsen ("na Filip en Laurent, nu ook Amedeo naar de slachtbank", waarmee de Koninklijke Militaire School wordt bedoeld), een artikel dat besloten wordt met de vaststelling dat "mensen zoals Johan Vande Lanotte, Guy Verhofstadt of Jean-Luc Dehaene akkoord gaan wanneer men stelt dat Jacques van Ypersele de Strihou (LVB: de kabinetchef van de koning) uiterst schadelijk kan zijn voor de gezondheid van dit land en zeker die van de monarchie".

Op de voorpagina van dit eerste PAF!-nummer staat een artikel over de zaak Remmery. Het blad stelt vast: "hic fecit cui prodest" en gaat de satirische toer op door de vraag te stellen wanneer het Vlaamse Tandartsen Bevrijdings Front dreigbrieven gaat sturen naar de premier met de boodschap "Als je je tanden niet laat verzorgen, zullen wij er wel zorg voor dragen". Het blad wordt weer ernstig wanner het besluit: "Zoals in Noord-Ierland jarenlang het geval was, had de politie over deze zaak beter gezwegen, want nu wordt ze zeker overrompeld door honderden, zoniet duizenden dreigbrieven, die het onderzoek ongetwijfeld onmogelijk zullen maken".

Verder vernemen we dat de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Brussel, Tom Korologos, tijdens een onderonsje in de Brusselse "Club van Lotharingen" toegaf dat hij de ingewikkelde Belgische staatsstructuur nog niet begrijpt. Hij heeft beloofd van ieder weekend één van de gewesten te bezoeken. "Het feit dat hij daarvoor twee maanden uittrekt, laat vermoeden dat hij onder "gewesten" provincies verstaat", aldus PAF!.

Reacties

#4462

Huug

 

Ha! Dat is is voor mij, ben echter curieus hoelang die het gaat uizingen.

#4463

Pieterjan Viaene

 

Deng doet soms aan Playboy denken: je vertelt dat je het leest "voor de interessante interviews", maar in werkelijkheid koop je dit glossy magazine voor de visuele vondsten, de hilarische fotomontages of de grappige kaderstukjes.

Ai, hier sla je m.i. de bal volledig mis. De visuele vondsten, hilarische fotomontages zijn tot een minimum beperkt gebleven de laatste nummers. Het blijft dan ook beperkt tot de Deng Herald, de korte satirische angel van Deng. Je vergeet makkelijkheidshalve nu toch wel de vaak uitstekende artikels van de hand van Raf Sauvilier en Danny Illegems (beiden (ex-?)HUMO). Blijkbaar zijn er verschillende beweegredenen waarom een mens jaarlijks ¤49 spendeert aan DENG, maar dit wil nog niet zeggen dat de hoofdmoot over het hoofd mag gezien worden.

#4466

LVB

 

@Pieterjan: het is inderdaad al een tijdje geleden dat ik Deng nog gekocht heb. Moet ik uit jouw uitleg opmaken dat het eigenlijk geen satirisch tijdschrift meer is, maar een gewoon informatief tijdschrift? En wat met de bijdragen van pdw?

#4471

Pieterjan Viaene

 

@Luc: Ik zou het zeker geen satirisch tijdschrift noemen. Zo wek je de indruk dat het allemaal "maar om te lachen is". Terwijl in het blad dé beste journalistiek wordt bedreven (de gustibus non...). Dus een "gewoon" onformatief magazine is het ook al niet.

Volgens mij weten de makers het zelf niet, getuige hiervan de wijzigende opdruk op de rug van het magazine. Opiniërende teksten, sterke columns, prachtige lay-out, satire, fototrucages, muziek,...

#4472

Huug

 

Deze morgen PAF! gekocht en van een kale kermis thuisgekomen. Als je iets verwacht in de stijl van wijlen 'De Zwijger' dan hoef je het prul zeker niet te kopen, destijds deden we het met ons schoolblaadje beter. Want dat is het, het haalt zelfs nauwelijks het niveau van een schoolblad. Van A tot Z volgeschreven door één auteur die blijkbaar volop in zijn manische fase zit. En hoe! Kromme zinnen, archaïsch taalgebruik en flauwe zogenaamd satirische mopjes die naar mijn mening kwalijk naar rasicme ruiken. Ik zou Rudy Bogaerts dringend lithium voorschrijven moest ik zijn psychiater zijn. Dit frul is de benaming 'satirisch weekblad' niet waardig en kan zeker niet de vergelijking doorstaan met een Père Ubu laat staan de Canard Enchaîné. Nog twee uitgaven en we horen er (best) niets meer van.

#4473

dof

 

> ... zeker geen satirisch tijdschrift noemen. Zo wek je de indruk dat het allemaal "maar om te lachen is".

Corrigeer even de betekenis van satire in je woordenboek.

Satire betekent zoveel als de feiten op een zodanige manier presenteren dat je ervoor niet in de bak kunt vliegen omdat de helft DENKT dat het maar om te lachen is. (Blijkbaar behoor jij tot die helft)

Bijvoorbeeld "Kwaad Bloed" in Knack, waar werd gewaarschuwd voor de problemen bij Lernout en Hauspie, of "Gulliver's Travels" van Swift.

#4474

Nadine

 

"stoort ook PAF! zich niet aan de ongeschreven regel in de Belgische media, dat het privé-leven van politici onbesproken blijft, tenzij de politici in kwestie er zelf over beginnen."

Er is wel een groter probleem= de politici zelf hebben het ernstig probleem dat ze hun privé-leven niet scheiden van hun professioneel leven; bij sommigen gaat het niet alleen over het "leven" maar ook nog over de "kassa" die niet goeg gescheiden wordt.

Die zaak van Onkelinx eerste man, aangehouden wegens internationaal aanhoudingsmandaat voor smokkel en met een belgisch diplomatiek paspoort kwam in die tijd in de pers, maar de volgende dag was alles stilgeworden. De PS had iedereen opgebeld dat ze hun subsidies wel eens zouden kunnen verliezen.

Als diezelfde persoon, nog steeds met dat aanhoudingsmandaat over zijn hoofd, door zijn vorige echtgenote aangesteld wordt op haar Kabinet in een functie waar hij geen "studies" had voor verricht, dan is dat geen probleem van privé-leven meer maar misbruik van macht enz... Zoiets vind ik in een democratie veel erger dan een president die niet goed weet waar hij zijn sigaar plaatst en waar de ganse wereldkranten indertijd vol van waren. In elk ander deftig land zou een dergelijke minister van justitie al opgestapt zijn. Geluk dat dergelijke kranten ons over de misbruiken en wanpraktijken met ons geld informeren die door de anderen worden verzwegen. Dit heeft niets meer met privé-leven te maken. Het is gewoon misbruik van ons democratsich systeeem door corrupte of corrumpeerende politici.

#4480

Eric Jans

 

Goed, LVB... je hebt me vandaag die gazet doen kopen.

Welwel. Zoals Huug schrijft voelt het inderdaad nogal schoolkrant-amateuristisch aan.

Het klinkt ook allemaal erg 'gallicistisch'. Maar ik stel de inhoud wel erg op prijs.

Neem nu op pagina 2 die advertentie-achtige stunt over de tweetaligheid van de Brusselaars. Op een half blad over de volle lengte van de pagina uitgesmeerd in essentie de vraag of de Francofone Brusselaars het Turks en Arabisch als tweede en derde taal prefereren boven het Nederlands.

Schitterend! Want dat is toch de realiteit.

Het gebeurt echt niet alle dagen dat je zo'n positief geluid van een Franstalige Brusselaar te horen krijgt. In een Franstalig Brussels café hoor je het ze ook wel eens zeggen: "Er moeten méér Vlamingen naar Brussel komen, ik stuur mijn kinderen naar een Vlaamse school, die Vlamingen laten zich tenminste niet oplichten door links, enz. ..."

Alleen... de Franstalige pers brengt dat deel van de Francofone waarheid zelden of nooit.

De stemming onder de Brusselse Francofonie is langzaam aan het omslaan. Geef ons nog een paar jaartjes: we gaan nog verbaasd opkijken. Het FDF zou wel eens op zijn retour kunnen zijn.

Het is een nieuwigheidje dat echt wel opvalt in dit nieuwe krantje. Het geeft een gunstige voorafspiegeling van wat er zou gebeuren indien die Vlaamse lammegoedzakpolitici wat meer ruggengraat zouden tonen, een beetje meer op hun Vlaamse strepen staan en wat minder Belgische schijnvrede verkondigen.

Zo gezien sta ik echt wel een beetje paf van 'Paf'.

#4485

gilbert

 

Als deng satire is moet ik mijn mening herzien. Ik dacht dat het gewoon een slecht tijdschrift was. Maar als het om te lachen is verandert de zaak natuurlijk.

#4488

Pieterjan Viaene

 

@dof: moest het bloggen al verder gevorderd zijn dan had ik ongetwijfeld de klemtoon gelegd op de "allmaal". Sommige delen zijn inderdaad satirisch, ja ook in uw betekenis, maar lang niet alles!

#4489

Daan

 

Geef mij dan toch maar The Onion. Vlaanderen (of Wallonië) is veel te klein voor dergelijke "tijdschriften" zodat het allemaal al snel een ranzig, incestueus kantje krijgt.

#4490

Eric Jans

 

@ iedereen:

Heb intussen de nieuwste uitgave van 'Paf!' gekocht en redelijk doorgenomen.

Ik vraag me af wie er zijn geld insteekt? Het is toch wel een behoorlijk uitgebreide uitgave, waar verhoudingsgewijs betrekkelijk weinig in staat. Er zit geld achter, dat is duidelijk.

@ LVB: zou jij niet eens contact willen opnemen met die uitgever 'Rudy Bogaerts', al was het maar om hem een corrector voor te stellen. Dat de informatie zeer Francofoon en zelfs 'Frans' aandoet... tot daaraan toe. Dat is zelfs interessant.

Over de leugens van de voormalige rector van de Moskee van Parijs, over 'Uilenspiegel in het Frans'(waarin sprake van 'FDF-Hetze!... verraad de woordkeuze niet een regelrechte schuldbekentenis?), het voortdurende gebruik van het woord 'maffialand' om 'Wallonië' aan te duiden, over de terugkeer van 10000 Fransen naar de USSR in 1945 en een paginagrote anti-Philippe-Moureaux-advertentie op de volle achterpagina!

Tjongejonge... je moet het je kunnen permitteren!

Een citaat uit dat artiekel over de Franse 'retournants' naar de USSR in '45: <<Frankrijk wou echter goede DIPLOMATISCHE (i.p.v. diplomatieke) betrekkingen behouden (met de USSR) en zou de meesten onder hen op lafhartige wijze aan hun lot overlaten.>>

Zulke gallicismen zijn echt storend. Het doet een beetje denken aan de wetteksten en sommige uit het Frans vertaalde regeringsmededelingen en maakt zo een zeer Belgische indruk.

Hij legt ook uit dat in het Russisch het woordje 'zitten' (SIEDJE) ook 'gevangen' betekent, maar komt er blijkbaar niet op dat dat in het Nederlands niet anders is: Hoelang moet hij 'zitten'? Hij moet 3 jaar gaan zitten.

De uitgever is verdienstelijk Nederlandskundig maar toch niet voldoende om een hele krant uit te geven.

De man heeft wel lef om dingen te zeggen (te veel, misschien?) maar zijn bronnen worden ook zelden of nooit vermeld en hij gebruikt een soort van straffe taal die niet in verhouding staat tot de zwakke onderbouw van zijn 'vlugschriften', want daar lijkt het wel wat op.

Daardoor maakt hij een wat puberale indruk, waardoor zijn soms dan toch weer interessante gegevens en zelfs inzichten in kracht afnemen.

Tja... hoe noem je zoiets?

Maar goed... die kerel kan blijkbaar wat velen in Vlaanderen niet zomaar kunnen: een weekblad uitgeven! Hij moet dus dringend geholpen worden door vakmensen of zelfs maar door Nederlandskundigen met een wat kritische geest.

Misschien wat voor jou, LVB?

Ik mail ook hém mijn post.

#4491

een lezer van beide Père Ubu en Paf!

 

@Eric Jans

Juist gezien. Hij vraagt niet liever! Maar leest zijn emails niet regelmatig. Soms vind ik een artikel terug dat ik een paar maand geleden voorheen versturud had.

Telefonisch contact is ook mogelijk, maar buiten de schooluren! (ook tijdens de vakantie van de andere scholen ;-)

#4492

dof

 

> moest het bloggen al verder gevorderd zijn dan had ik ongetwijfeld de klemtoon gelegd op de "allmaal"

Je kunt goedkoop klemtonen leggen door het creatief gebruik van de "caps" (shift) toets, dan wel de underscore (onderschort?)

... dat het ALLEMAAL om te lachen is ...

... dat het _allemaal_ om te lachen is ...

#4498

Pieterjan Viaene

 

kijk, dát is nu grappig!

#4499

Eric Jans

 

@ Een lezer van beiden...:

Heeft 'Père Ubu' op één of andere manier misschien zijn naam ontleend aan 'Ubu Roi', dat beklijvende absurde toneelstuk van Ioneco uit de jaren '50?

#4505

een lezer van beide: Père UBU en PAF!

 

@Eric Jans

Ik moet dat wel denken want heb nooit van andere UBU gehoord dan UBU Roi. Maar ben niet zeker dat Bogaerts toen reeds Père UBU bestuurde? Ik dacht dat hij het later gekocht had???

Las dat er vandaag begonnen is met de vertaling van de artikels van Père Samuel (de Chaldeese pater uit Irak en nu in Charleroi) over de Islam. Zeer leerrijk, vooral dat Samuel zeer goed de Islam kent en het spijtig genoeg ook in zijn familie en leven "beleefd" heeft. In Père UBU vergelijkt hij nu de laatste Oriana Fallaci (zou in februari in het Nederlands uitkomen) met de Koran en boeken over de Koran.

Zend hem maar een emailtje. Hij verstaat perfect Nederlands; zijn actieve kennis is minder maar soms ben ik wel verwonderd dat hij toch ook goed is met woordspelingen wat niet van de eerste de beste kan zeggen. En dat voor een licentiaat wiskunde ;-)

#4506

Koen Godderis

 

... "Zo wordt de roddel over het door een deurwaarder vastgestelde overspel van een toppoliticus, die enkele weken geleden al door 't Scheldt werd gemeld, nu ook door PAF! opgepikt." ...

Merk ik hier niet een zekere vorm van censuur door iemand van VLD-signatuur die de toppoliticus (tip: heeft konijnetanden! lol) in kwestie uit de wind wil zetten? :-)

#4507

Robke

 

Nadine is wellicht niet getrouwd is met Bogaerts, want anders zou ze zagen dat hij beter wat meer thuis zou blijven. Maar misschien is ze wel zijn secretaresse want ze schiet nogal uit haar krammen. Als een leeuwin die haar jongen verdedigt, maar ja Bogaerts is tweetalig, dus geen leeuw, maar ook geen haan, sorry Nadine.

Het is allemaal zo kwaad niet bedoeld hoor.

Het Vlaams Belang zegt dat het Pallieterke van het goede hout gesneden is, wat zouden ze daar over zeggen?

Ps, ben hier geraakt door een artikel op deze site, en er staat ook veel waarheid in. welke zou de waarheid evenaren? http://www.belg.b...

#4509

de andere kijk

 

@ Koen Godderis

Verhofstadt, Dewael, ... ?

Sommige VLD'ers beginnen namelijk op bepaalde fysieke kenmerken meer en meer op da joenk te lijken

#4510

Outlaw Mike

 

"Die zaak van Onkelinx eerste man, aangehouden wegens internationaal aanhoudingsmandaat voor smokkel en met een belgisch diplomatiek paspoort kwam in die tijd in de pers, maar de volgende dag was alles stilgeworden. De PS had iedereen opgebeld dat ze hun subsidies wel eens zouden kunnen verliezen.

Als diezelfde persoon, nog steeds met dat aanhoudingsmandaat over zijn hoofd, door zijn vorige echtgenote aangesteld wordt op haar Kabinet in een functie waar hij geen "studies" had voor verricht, dan is dat geen probleem van privé-leven meer maar misbruik van macht enz... "

@Nadine: bedankt voor de info. Wat is de PS toch een zootje.

#4514

LVB

 

@Koen Godderis: ik leg het speciaal voor jou nog eens uit, de anderen hebben het uiteraard al lang begrepen. Ik heb voor mezelf beslist dat ik op deze weblog het privéleven van politici respecteer. Ik ga akkoord met de lezer die stelde dat het in het geval van Onkelinx niet louter over een privézaak gaat. Maar overspel situeert zich louter in de privé-sfeer. Het gaat trouwens om een roddel, of heb jij met eigen ogen het deurwaardersexploot gezien soms? En het is niet omdat ik mezelf die norm opleg, dat ik andere media die zulke zaken wél publiceren, afkeur. Met censuur heeft dat niets te maken. Elk medium moet selecteren wat het al dan niet publiceert, en elk medium legt zichzelf bepaalde gedragslijnen op. En nogmaals: deze uitleg, deze verantwoording, is mijns inziens eigenlijk overbodig, behalve blijkbaar voor jou.

#4528

bart

 

Heb met enige dagen vertraging ook een Paf gekocht. Anderen merkten al de spellingsfouten en soms slordige eindredactie op. Toch zal ik Paf nog wel meer aanschaffen omdat er toch enkele dingen instonden die ik nog nergens anders gelezen had. En daar draait het toch om?

#4535

nadine

 

@Robke

Neen ik ben geen van wat je schrijft. dat is maar een beetje uit je nek lullen door gebrek aan argumenten.

Ik zie wel andere onderbouwde kritiek en dat is ook goed. Wat het VB betreft, zij hebben er ook over geschreven op hun site, zelfs al verkiezen ze palieterken, maar wie zou daar nog van verschieten. Zoek het eens op, het staat nog wel in de recente archieven.

#4536

kr=

 

@Eric en de dubbel-lezer

FYI, PERE UBU is eveneens een project van David Thomas. Denk aan gitaren (op electriciteit) en vergeet de top-100 (de verkoopscijfers-gebaseerde).

#4550

Koen Godderis

 

@Luc

Het privé-leven is inderdaad iets waar je afblijft, maar in geval van een staatshoofd dient naast het politieke ook het privé-leven proper te blijven.

#4551

LVB

 

@Koen: tja, het was niet het staatshoofd waar die roddel over ging hé. Het staatshoofd, dat is koning Albert.

#4552

Koen Godderis

 

@Luc

Die rijdt(reed) al evenveel scheve schaats. En dat is zelfs bewezen. Hahahaha ... Koningen en politici, blijkbaar allemaal een dubbelleven.

#4553

LVB

 

@Koen: Lees http://lvb.net/it... - omdat het daar niet om een "roddel" gaat schrijf ik er ook over.

#4561

Eric Jans

 

@ Koen: ik denk niet dat velen op deze site geïnteresserd zijn in het soort van onderbuikjournalistiek waar je't over hebt. Eerlijk gezegd, ik wist niet eens dat het over politicus V. ging!

Ik heb al bakken kritiek over die man geschreven, maar nu wil ik hem uitzonderlijk eens verdedigen.

Ik wens geen oordeel te hebben over die man z'n privéleven en het interesseert me hoegenaamd geen barst wat hij in welk bed dan ook doet en of hij tulpen dan wel rozen in zijn tuin heeft staan.

De Bijbelse koning David ging al vreemd. Het heeft zijn naam en faam niet geschaad, blijkbaar. En terecht.

@ LVB: geen thema natuurlijk... houden zo.

Misschien nog besluiten met de woorden van Mitterand: "Et quoi alors?!"

Er zijn hier uitzonderingen op, in geval van maatschappelijke relevantie, maar dan nog: een beetje klasse moet blijven.

Ik wens de heer en mevrouw V. alle ruimte toe om te leven zoals zij dat nodig achten.

#4566

Louis Le Beu

 

Het zal wel niemand interesseren en niks ter zake doen, maar volgens mij is Ubu roi van Alfred Jarry en niet van Ionesco, die trouwens pas veel later in actie is geschoten. Maar goed, nauwkeurigheid heeft natuurlijk geen zin op het internet.

#4569

Nadine

 

Dat iemand een stapje naast zij bed zet is zijn probleem en van zijn vrouw. Indien dat met een medewerkster gebeurd is het al een andere zaak en minder privé. Indien die medewerkster of andere persoon daarna nog een goeie job krijgt (promotion canapé) dan zie ik niet in waarom dat niet publiek mag gemaakt worden wanneer het een (vooraanstaande) politicus is? Wij zijn uiteindelijk die vent zijn werkgever en willen weten wat hij met onze centen doet. Dezelfde regels gelden in een privébedrijf voor de baas die om dergelijke redenen promotie verleent. Hij mag en moet daarvoor beoordeeld worden door zijn Raad van Beheer.

Ik het laatste publiek gemaakt geval van onze "chaud lapin" (dus niet alleen om zijn tanden) was het misschien wel een "privé-maitresse". Maar in VLD kringen kent men wel ook andere gevallen... maar niet om hier zo maar op een site te plaatsen.

#4573

Daan

 

Godzijdank bestaat hier in België nog de tolerantie (not to mention het fatsoen) om het privéleven van publieke figuren zo veel mogelijk PRIVE te houden. Ik gruwel van het idee dat (top)politici heiliger dan de paus zouden moeten zijn, zoals dat bv. in de VS het geval is. Dat leidt alleen maar tot een soort moreel fascisme. En verder: "Hij die zonder zonde is..." blijft een mooie uitspraak.

#4574

Laurent

 

nouwkeurheid heeft zekers zin op de internet UBU ROI was inderdaad een theatre van Alfred JARRY in "Ubu Roi et les Polonais" het was het eerste absurdisch theatre van de geschiedenis en Père Ubu de personnage die gelijk op de actuele koning van den Absurdistan quoi en den humour is vooral scatologique

#4585

gilbert

 

Overspel door politici is van belang omdat politiek een kwestie van vertrouwen is. Iemand die geen of onvoldoende problemen heeft om zijn vrouw te bedriegen zal er ook weinig hebben om zijn kiezers te bedriegen. Dat het figuur in kwestie geen scrupules had om een aantal partijgenoten het mes in de rug te steken was al duidelijk.

Wij vragen niet geregeerd te worden door quasi-heiligen, enkel dat we ze ons vertrouwen waard zijn.

#4605

Koen Godderis

 

@Gilbert

U krijgt van mij meteen het volle vetrouwen voor dergelijke korte, krachtige en correcte analyse.

Het is uiteraard zo dat wanneer LVB.net niet over de overspelige Premier Verhofstadt wenst te schrijven dat wij dit standpunt dienen te respecteren. Ook niet wanneer dit al meerdere malen door een gerechtsdeurwaarder werd vastgesteld. Het is een kwestie van visie en/of hoe je een weblog of krant wenst te positioneren. Kwaliteit of sensatie? Dit belet echter niet dat we de zaak niet zouden mogen aankaarten en er een mening mogen over vormen.

Ik sluit me dan ook aan bij diverse voorgaande commentaren. Een politicus kan moeilijk nog au serieux genomen worden wanneer blijkt dat hij z'n vrouw bedriegt. Als hij dat doet met z'n vrouw dan doet hij dat met de bevolking. Diverse staaltjes van niet nagekomen beloftes, gemaakt door Verhofstadt, waren al het onze. Zoiets heet ordinair kiezersbedrog!

Verhofstadt is politiek finito. Probleem is dat hij het zelf nog niet beseft. Ook relationeel is die man (blijkbaar) finito. Uitgerekend de man die Beysen het lastig maakte, dreigt nu zelf in de put te vallen die hij voor anderen delfde. Beeld je in dat die man werd aangesteld om momenteel Europa te leiden! Hij was ongetwijfeld nu al uit het zadel.

#4620

Daan

 

De consequentie van uw stelling is dat iedereen die overspel pleegt / ooit heeft gepleegd voor de rest ook niet (meer) te vertrouwen is of niet meer "au serieux" te nemen is. Wat een onzin. Als een toppoliticus overspel pleegt, dan wil dat toch niet zeggen dat hij meteen ook het vertrouwen van "de burger" heeft geschonden.

Beide kwesties hebben met vertrouwen te maken, ja, maar verder hebben ze niks met elkaar vandoen.

#4622

Koen Godderis

 

@Daan

Je vrouw bedriegen tijdens het uitoefenen van een belangrijke politieke functie leidt tot een ontegensprekelijke vertrouwensbreuk met veel burgers.

#4627

Daan

 

@ Koen Godderis

Dat betwist ik dus net.

Ik lees hier nergens argumenten waarom dat zo zou zijn.

#4629

LVB

 

Koen Godderis: volgens de roddels was de deurwaarder gestuurd door de bedrogen echtgenoot van de vrouw. Dus niet door de echtgenote van de politicus. Als de roddel al waar zou zijn, dan weten we nog niet welke afspraken de politicus en zijn echtgenote onderling gemaakt hebben binnen hun huwelijk. Misschien hebben ze wel een soort 'open' huwelijk, zodat er geen sprake is van schending van vertrouwen binnen hun huwelijk? Of misschien ook niet. Wie zijn wij om daarover te oordelen zonder alle feiten en omstandigheden te kennen?

#4631

Filip

 

@Daan:"Ik gruwel van het idee dat (top)politici heiliger dan de paus zouden moeten zijn, zoals dat bv. in de VS het geval is. "

Vanwaar komt toch altijd dat gratuite VS-bashing? Ik meen mij te herinneren dat twee van hun populairste presidenten notoire "scheve-schaatsen-rijders" waren. Ik krijg het op mijn heupen als er in een discussie die niets met de VS te maken hebben sommigen menen toch maar weer wat goedkope sneren richting VS te moeten geven.

En inderdaad, ik vind ook dat wat Guy Vehoogtax al dan niet in andermans bed uitricht mijn zaken niet zijn. (Dit in tegenstelling tot nogal wat andere stoten van hem.)

Maar zo vergevingsgezind zijn voor onze Guy en dan zo uithalen naar het studentikoze grapje van prins Harry ("Een blunder die, terecht, een lawine van protest veroorzaakte.")

Het betrof een VERKLEEDPARTIJTJE en niet een "feestje" zoals u op uw blog laat uitschijnen. En de traditie wil nu eenmaal dat men op verkleedpartijen verkleed is. Nogal wat mensen verkiezen om verkleed in één of ander booswicht daar naar toe te gaan.

Much ado about nothing.

#4646

Daan

 

@ Filip

"Vanwaar komt toch altijd dat gratuite VS-bashing?"

U misrepresenteert mij. De discussie heeft inderdaad op zich niks met de VS te maken, maar toch leek het me illustratief om naar te VS te verwijzen omdat daar inderdààd verwacht wordt van toppolitici dat ze moreel gezien "supermensen" zijn. Hoe meticuleus wordt het verleden van een presidentskandidaat bv niet uitgevlooid naar eventuele misstappen in zijn verleden, om het dan als politiek wapen tegen hem te gebruiken? Denk aan Bush en z'n drugs/alcohol-verleden. Dat heeft men toen (tevergeefs weliswaar) trachten aan te wenden tégen hem. Wel, dààr gruwel ik dus van. Dit is géén "goedkope sneer" naar "de" VS (wat is dat, de VS?), het is een vaststelling dat de zeden/de moraal/de politieke realiteit/whatever in dat land anders zijn, en dat ik liever niet heb dat dat hier ook zo zou zijn. That's it.

Deze discussie heeft al evenmin iets te maken met Prins Harry en zijn, jawel, blunder. Toch verwijst u er naar, door middel van een uit zijn context gelicht citaat. Mij goed, maar ik vind niet dat ik LVB z'n blog moet gebruiken om iets wat ik in een post van mijn eigen blog heb geschreven te gaan bediscussiëren. (Overigens, wat is het verschil tussen een "feestje" en een "verkleedpartijtje"?) Ik sta nog steeds voor 200% achter wat ik daar heb geschreven, maar ben meer dan bereid om er verder over in discussie te gaan.

#4651

Filip

 

@ Daan

u veralgemeent opnieuw ("naar te VS te verwijzen omdat daar inderdààd verwacht wordt van toppolitici dat ze moreel gezien "supermensen" zijn"). Ik heb er geen weet van dat er in de VS hogere eisen gesteld worden aan politici dan bij ons. Bij iedereen (en niet enkel bij politici) is wel wat compromitterends te vinden, al dan niet als jeugdzonde. En ik verkies, itt u, het systeem in de VS boven het onze. Want daar wordt er een eerlijker strijd gestreden. Daar is het niet enkel van de oppositie dat er dingen worden bovengespit maar evenzeer van de machthebbers. Of geloof je echt dat de pers dezelfde gêne aan de dag zou leggen indien FDW in andermans sponde zou zijn aangetroffen?

Ik geef u wel gelijk dat die discussie ivm uw blogartikel hier niet op zijn plaats was/is.

Excuses daarvoor.

#4703

Zomaar

 

Heb even PAF ingegeven op google en enkel pagina's uit België aangeduid. Wie had dat gedacht: Eerste link bovenaan

"Prins Albert Fund" http://www.prinsa...

Is dit de geldschieter voor deze nieuwe publicatie ;-)

#4729

Koen Godderis

 

@Zomaar

De mensen van PAF! hebben duidelijk nog niet de weg naar het internet gevonden. Shame on them! Zo'n krachtig medium links laten liggen, getuigt van énige vorm van amateurisme.

#5557

Edward

 

Ik heb gisteravond Rudy Bogaerts (uitgever van Paf!)

gewoon opgebeld, zijn nummer staat in Paf! zelf.

het was na middernacht, men (?) was er nog volop aan

het werk.

heb de opmerking gemaakt dat het jammer is dat Paf!

bol stond/staat van de Gallicismen,waarop hij mij

vertelde dat vanaf nu twee licentiaten Germaanse de

kopij nakijken. Duimen dus maar.

Verder ook gevraagd waarom er nog geen online versie

bestaat, waarop Bogaerts antwoordde dat ze er mee

bezig zijn maar dat Paf! eigenlijk een 100% avond-

en nachtwerk is van alle betrokkenen naast hun normale

baan. chapeau ! (lol)

Tot slot vertelde hij dat ze overigens grotere problemen

aan hun hoofd hebben momenteel. Hun distributeurs staan

naar verluidt onder ZEER ZWARE DRUK om het blad niet te

verspreiden. Zo ontving een Oostends dagbladhandelaar

50 keer Père Ubu in plaats van de 50 bestelde Paf!'s.

Op die manier worden er natuurlijk geen verkoopscijfers

gegenereerd, waardoor het voor de distributeur niet meer

interessant is om het blad in zijn aanbod op te nemen.

Dit alles volgens Bogaerts onder rechtstreekse druk van

Le Chaud Lapin himself, en laten we wel wezen, nadat Paf!

ook (alwéér in Oostende) uit de Delhaize-schappen verwij-

derd werden, waarom ook niet van Conducteur Johan, ten-

slotte zijn thuisbasis. (dat laatste is mijn interpretatie)

Beste Koen, niet leuteren over amateurisme lijkt me

eerder aangewezen.

Groeten,

Edward

#6287

Maes Frans

 

Er zijn blijkbaar 'grote' krachten aan het werk.

Geen Paf te krijgen vorige week ! Ik heb navraag gedaan op vrijdag in Lier ,Westerlo, Westmalle , Oudegem,Noorderwijk,

Gent, Aalst, Hofstade, Locristi. Alle genoemde winkels heb ik persoonlijk bezocht.

Nergens Paf . Wel aangerekend aan de winkels en deze week wel gecrediteerd. Hetzelfde als deze week.

#6294

LVB

 

@Frans Maes: ik kan uw verhaal bevestigen. Bij navraag in mijn krantenwinkel blijkt dat er vorige week geen PAF geleverd werd.

#6529

LVB

 

En vandaag zag ik dat PAF! van 17 maart in de krantenwinkel lag.

#7045

Rudi

 

Paf! is alleen maar één week niet gedrukt geweest. Bogaerts was toen zeer boos over de boycot maar de week erop was het terug. Het begint bekend te geraken. En de oude nummers leg ik bij mijn kapper (ik heb die nog nodig om de zoveel weken) om het lokaal te promoveren. Dit heeft de verkoop in mijn buurt reeds vergroot.

#15982

AVERMAETE EDWARD

 

het is toevallig dat ik bij jullie terecht gekomen ben.Als hobbyschrijver bij dag van het onuitgegevn boek vind ik uw werk goed.spijtig dat ik de e mail van jullie niet heb.

#21822

bob

 

Bestaat dit nog?

#21823

Edward

 

@ bob : Nee hoor, doodgepest door Guy, dit was één van zijn werven,
weet je nog ?

#33576

rouffa andre

 

waar kan ik paf vinden in de om geving von Kortessem