Wat gaan ze toegeven?

Er is toch een heel eigenaardig fenomeen dat zich nu voordoet in deze verkiezingen. De vorige keer hadden we een zeer duidelijk standpunt van CD&V, van N-VA, en eigenlijk impliciet ook van de andere partijen (...). En nu heb je een zeer uitgesproken standpunt van N-VA, maar de anderen die zeggen: "we zullen onderhandelen". Maar waarover? Wat gaan ze toegeven? (...) Niemand weet hoe ver ze zullen gaan. Ik vind dat ze in elk geval hadden moeten zeggen: wij willen onderhandelen over de faciliteitengemeenten - misschien kunnen er een aantal schooltjes naar de Franse gemeenschap gaan (...) - misschien kan men zeggen: de uitleg van de taalwet is zo, en als de burgemeesters zweren dat zij die uitleg zullen volgen, dan mogen zij benoemd worden... Dat kan men allemaal toegeven. Maar het grote gevaar zit er in dat men toegevingen zal doen over Vlaams-Brabant buiten de faciliteitengemeenten. (...)

Ik heb ergens geschreven dat ik voor de Senaat voor Vandenbroucke zal stemmen (...). En als ik dan toch voor Vandenbroucke stem zal ik ook voor Marleen Temmerman stemmen, die staat op dezelfde lijst. (...) Voor de Kamer, dat zeg ik niet, omdat ik daar rekening houd met allerlei factoren. (...) Mijn stem voor de Kamer ga ik u niet zeggen.

Etienne Vermeersch, geïnterviewd door Phara de Aguirre in Phara op VRT-Canvas, 8 juni 2010

Reacties

#96342

ZVR

 

Voor SPA, 0-VLD en CD&V is het inschrijvingsrecht voor Franstaligen zeker bespreekbaar als deel van een akkoord over BHV, volgens een artikel van 10/06/2010 op deredactie.be.
Toch nog eens goed nadenken voor u op SPA stemt, professor!

#96343

LVB

 

@ZVR: Als dat inschrijvingsrecht enkel geldt voor de inwoners van de 6 faciliteitengemeenten, dan is dat aanvaardbaar binnen de krijtlijnen die Vermeersch hierboven uittekent. Bij voorkeur zou dat inschrijvingsrecht ook alleen gelden voor wie er nu woont, en dus niet voor wie er vanaf nu geboren wordt of komt wonen.

#96344

ZVR

 

@luc: ik had over het hoofd gezien dat het enkel over inschrijvingsrecht voor de 6 faciliteitengemeenten ging, dat maakt inderdaad veel verschil.

#96347

dendof

 

"inschrijvingsrecht voor de 6 faciliteitengemeenten"

Als dat enkel voor zes faciliteitengemeenten is, wat is dan de kans dat het grondwettelijk hof daar mee akkoord gaat?

#96348

vuurland

 

@dendof
Ze zijn toch ook akkoord gegaan met de faciliteiten zelf?
Of... heeft niemand nog die bij het grondwettelijk hof aangevochten?

#96363

fcal

 

Me dunkt voor de Europese verkiezingen kunnen de Voerenaars ook stemmen voor de Franstalige lijsten. Maar daarvoor dienen ze zich te verplaatsen naar een Franstalige gemeente.

Zoiets maar dan uiteraard met een verplaatsing naar een Brusselse tweetalige gemeente gekoppeld aan tijdelijkheid lijkt me het maximum wat kan toegegeven worden in ruil voor waar confederalisme.
De tijdelijkheid zou dan van toepassing zijn op de huidige inwoners, die hiervoor deze keus hebben laten registreren. Latere inwijkelingen of nakomelingen zouden hierop geen aanspraak kunnen maken.

Ik vrees echter, dat de traditionele partijen bij een 'NON' vanwege de Franstaligen niet weten hoe ze dit conflict dienen op te lossen. Er zijn nochtans genoeg mogelijkheden tot burgerlijke ongehoorzaamheid, die nadelig kunnen uitpakken voor de ondemocratische weigeraars.
Zo vertikten in 1961 de Vlaamse burgemeesters de veelal frauduleuze talentellingen te organiseren.