Twee bakstenen en een samenzwering

Het gerecht en niemand anders moet seksuele misdrijven opsporen en vervolgen. Trouwens, Roger Vangheluwe moet nu als notoire pedofiel stante pede opgepakt worden, naar een gevangeniscel gebracht en gecastreerd worden. Ik wil dat laatste trouwens zelf doen met twee bakstenen. Die zit nu even te bezinnen 'in het verborgene'. Dat kan toch niet! Geestelijken kunnen en mogen niet ontsnappen aan een adequate straf voor hun misdaden. Ik denk meer en meer dat het gerecht boter op zijn hoofd heeft. Hoeveel klachten over seksueel misbruik van priesters zijn er de laatste dertig, veertig jaar effectief vervolgd geweest en hoeveel werden er doodgezwegen of geseponeerd? Dat wil ik wel eens weten! Ik heb een vriend, een vader van een kind met het downsyndroom. Die man heeft acht jaar, ik herhaal acht jaar, moeten vechten vooraleer justitie in Brugge in actie schoot. Vergeet niet dat de broer van Danneels tot in 2007 de voorzitter was in de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Dat zijn dingen die dringend onderzocht moeten worden. Alles hangt aan elkaar! Hoeveel samenzweringen zijn er tussen justitie en de Kerk? Laten we dat allemaal eens onderzoeken.

Jean-Marie Dedecker, geïnterviewd door Luk Alloo in Het Nieuwsblad op Zondag, 19 september 2010

Reacties

#99196

Rudi Dierick

 

Is er eigenlijk al een formele klacht bij het gerecht ingediend tegen Vangheluwe? Ik hoop van harte dat het gerecht die man snel opsluit, eerst als voorzorgsmaatregel en daarna als veroordeling.

#99199

jvn1k

 

het tragische aan JMDD is dat hij soms nagels met koppen slaat, maar het nooit kan later er nog een kwak bullshit over te gooien.

#99200

jvn1k

 

lateN

#99201

Karl

 

"When I saw in how much trouble he got [sergeant Michel Clippe, who had convinced her to testify] and how my own dossier evolved, I decided to quit. In any case, even back then you could already see how the people surrounding De Baets were collectively being stonewalled. They didn't stand a chance."- Victim-witness X2, a police officer. Because of her job she recognized many judges and attorneys among her former abusers. Certain names and details were also given by X1 and other witnesses (1999, 'De X-dossiers', p. 321).

http://www.isgp.eu

#99207

LVB

 

@Rudi: Op Facebook heb jij me er terecht op gewezen dat de commissie-Adriaenssens zich enkel over verjaarde dossiers boog. Welnu, ook de misbruiken van Vangheluwe zijn strafrechterlijk verjaard. Overigens is het gerecht duidelijk bezig met een onderzoek naar Vangheluwe, want hij is al ondervraagd en zelfs zijn tweede slachtoffer werd, tegen zijn eigen wil in, ondervraagd. Er is dus een onderzoek bezig, wellicht om er zeker van te zijn dat alles wel degelijk verjaard is.

#99208

Thos

 

lulz
lose elections, claim conspiracy

#99210

jvn1k

 

kwam net in mij op: hoe praat Dekkertje over pummels die hun vrouw afslaan?

#99214

JMD

 

Ze had het verdiend!

#99220

EricJans

 

Cohn-Bendit beschreef in 1975 in een boek over pedagogie hoe hij kleuters zijn geslachtdelen liet betasten.
In Amsterdam vond in datzelfde jaar een betoging plaats waarbij volwassenen en kinderen samen pleitten voor recht op kinderseks: recht op seks voor kinderen onderling en recht op geslachtelijk verkeer tussen kinderen en volwassenen.
Koenraad Elst beschrijft van de week in 't Pallieterke hoe onze linkse hoofdredacteurs van De Morgen en Humo pas midden tot eind jaren '80 over dit onderwerp het geweer van schouder veranderden. En hoe! Hun eerste grote dossier was 'Notaris X'.

Ik schrijf dit om een tijdskader te schetsen waar we met z'n allen uitkomen. Ik schrijf dit niet om Vangheluwe te verdedigen: vanuit zijn eigen morele aanspraken die hij uit de Bijbel meent te mogen distilleren (en waarmee ik het theologisch fundamenteel oneens ben) kon/kan hij zich natuurlijk niet beroepen op die tijdsgeest van toen. Of laat ik het zo zeggen: als hij het al kan (zich daarop beroepen) dan toch als één der allerlaatsten in onze samenleving.

De Bijbel is zeer strikt over seksualiteit: het hoort plaats te vinden binnen het huwelijk. Wel moet worden opgemerkt dat het relatief weinige dat in de Bijbel staat over 'huwelijk' beschreven staat tegen een achtergrond (en strijd tegen) een maatschappelijke context van mogelijke polygamie en dan vooral hoe vrouwen en mannen zich in de gemeenten horen te gedragen.
Twee soorten mensen mochten geen leiding nemen in kerken: 1. mannen van meer den één vrouw en 2 alle vrouwen (wegens steeds polygaam uithuwbaar). Zo maakte het vroegste christendom een einde aan de polygamie zonder mensen uit te sluiten van haar gemeenten/kerken.

Van priesters die niet mogen huwen ter wille van het priesterschap is geen sprake in de Bijbel: Petrus - die de Roomse kerk als eerste Paus omschrijft - had een schoonmoeder... en dus een vrouw. Maar ook in ruimere zin: het celibaat valt op grond van de Bijbel niet te verdedigen.
Geen wonder dat de eerste kerkhervormers als Luther, Zwingli, Calvijn... gewoon huwden. Ook in de Orthodoxie (de eerste 1000 jaar van het christendom nog 'samen' met Rome - en voor alle duidelijkheid niet 'onder' Rome!) kunnen popen/priesters probleemloos huwen.

Vanuit Bijbels oogpunt is het celibaat dus niet alleen 'niet verdedigbaar'... erger nog: het is aanvechtbaar. Wie pleit voor de afschaffing van het opgelegde celibaat mag weten dat hij een gezond Bijbels standpunt inneemt!
Om het eens mooi Bijbels te zeggen: het is beter te trouwen dan te branden van verlangen. M.a.w.: als je dus geen celibataire mens bént (wat uiteraard ook goed is) moet je niet celibatair gaan zitten leven.

Homofilie wordt in vele protestantse kerken niet toegestaan en deze menen dat op grond van de Bijbel te moeten verbieden.
Protestantse kerken en hun theologen die het wél toestaan (homofiel huwelijk) argumenteren (dat is wat ik ervan weet) dat de Bijbelse dingen die afkeurend over homofilie gezegd worden, duidelijk beschreven staan als een onderdeel van 'reli-seks'... m.a.w. religieus geïnspireerde seksualiteit. Seks als een soort offergave, e.d.
In dit bereik ligt hun argumentatie. Maar nog eens: ik weet er het fijne niet van.

Kinderseks of seks met kinderen komt in de Bijbel niet rechtstreeks ter sprake. Wél was het zo dat in de Nieuw-Testamentisch plaatsen als Korinthe, Colosse, enz. (huidige Turkse kusten, toen Griekse kolonies) mannen van +/- 30 met jonge meisjes huwden... met het oog op een grote kroost in een omgeving met hoge kindersterfte.
En voorts: Jezus berispt streng 'ergernis aan kinderen geven'.

Wat JMDD betreft: ik betreur niet wat hij zegt maar hoe hij het zegt. Dat lijkt me in deze context niet het goede woordgebruik.
De kans is immers niet zo klein dat een pedofiel zélf in zijn jeugd misbruikt werd.

#99221

Leo Norekens

 

Ik neem aan, Luc, dat je kunt uitsluiten dat de JMD hierboven de échte is...
(zoals hier http://lvb.net/item/5796#56102 destijds)
:-)

#99222

Cogito

 

@Joe: "het tragische aan JMDD is dat hij soms nagels met koppen slaat, maar het nooit kan later er nog een kwak bullshit over te gooien."

Het tragische aan de huidige media is dat iemand met rechtse en klassiekliberale ideeën zoals ik en vele anderen (en er zijn genoeg rechtse politici en experten allerhande die interessante dingen te zeggen hebben) niet aan bod komt in de media, tenzij hij een bakkes opentrekt als JMDD. Zo kunnen ze lekker ons gedachtengoed associëren met bullebakkerij.

#99231

Lizzie

 

@EricJans
Cohn-Bendit is inderdaad ook een andere 'notoire' pedofiel, hevige ecologist en fractievoorzitter van de groenen in het Europees parlement (waartoe ook de NVA behoort ?) . Tijdens een tv-uitzending ("Apostrophes", Antenne 2, 1982, ook op youtube), spreekt hij zelfs heel openlijk en met details over zijn geneugten van pedoseks. Dat werd in die tijd ook in Frankrijk nog volledig aanvaard en zelfs aangemoedigd door intellectueel extreem links.

Het pedoseksueel verleden van CB bleek in 2009, zelfs na de fameuze tv-confrontatie met Bayrou daarover, bitter weinig belang te hebben als hinderpaal voor verkiezing tot Europarlementslid. http://www.fairelejour.org/...
Dat CB een sterke voorstander was voor ratificatie van het Verdrag van Lissabon en dit zelfs met arrogantie verdedigde, heeft toen voor de Eurocraten allicht veel zwaarder doorgewogen.

#99232

BC

 

@ Lizzie: 'Pedoseks Door De Jaren Heen' | The Brussels Journal - Koenraad Elst : https://www.brusselsjournal....

#99234

Lizzi

 

@BC

Dank voor de verwijzing, die trouwens al eerder geplaatst werd door Luc en ik daarom al gelezen had. http://lvb.net/item/8602#99191

Knap artikel van Koenraad Elst, met een zeer overzichtelijke situering van kindermisbruik door de jaren heen en niet uitsluitend binnen de RKK, wat alles rond pedofilie hier (niet het misdrijf zelf natuurlijk) meer in proportie brengt.
Daarin brengt hij inderdaad ook Cohn-Bendit ter sprake en de verantwoordelijkheid van links bij het ontstaan van tolerantie tegenover een dergelijk misdrijf dat zo destructief is voor jonge mensen.

Zoals ik in mijn vorige reactie ook aantoonde, krijgt dat op Europees niveau nog zeker niet de verdiende inschatting.

#99235

Lizzie

 

@BC
Het lezen van het artikel van Koenraad Elst was inderdaad de onmiddellijke aanleiding voor het gebruik van het woord 'pedoseks' in mijn vorige reactie #99231. Alhoewel ik meen dat dit woord al bestond, had ik dit best en eerlijkheidshalve onmiddellijk vermeld.

Maar ja, dat is nu éénmaal de invloed van uitstekende 'columnisten', in de brede betekenis van het woord. De inhoud van hun artikels en de door hen gebruikte terminologie wordt meestal ook vlug en goed geassimileerd. Dat geldt trouwens ook voor al diegenen die hier op deze blog sterke reacties plaatsen. Er gebeurt hier duidelijk en regelmatig 'cross-fertilisation', wat ook één van de bedoelingen en grote verdiensten is van deze blog, meen ik.