La Belgique sera latine ou elle ne sera pas? Niet van Charles Rogier!

Volgens [VB-voorzitter Bruno] Valkeniers [in een toespraak op een FPÖ-seminarie in Wenen] sprak Charles Rogier in 1830 de historische woorden "La Belgique sera latine ou ne sera pas". Rogier heeft dat nooit gezegd. De echte dader is de wallingant Raymond De Weerdt die onder de naam Colleye schreef om zijn Vlaamse afkomst te verbergen. Hij deed dat in 1915 in een berucht artikel en werd op het matje geroepen in Le Havre door de regering in ballingschap. Regeringsleider De Broqueville (een verfranste Vlaming) kon er niet mee lachen, want in zijn thuisbasis liet hij al eens een Vlaamsgezind geluid horen en hij noch de koning hadden zin om het land tot een satellietstaat van Frankrijk te degraderen. De regering liet zelfs verdere artikels van De Weerdt verbieden.

Valkeniers schuwt de grote woorden niet want "de taal werd een instrument van verdrukking: ik aarzel zelfs niet om van culturele genocide te spreken". Ik aarzel dus ook niet om te zeggen dat Valkeniers hier raaskalt. Een genocide betekent uitroeien zonder onderscheid. La Belgique heeft altijd geprobeerd het Frans als enige en gezamenlijke taal voor de elite te behouden, maar dacht er niet aan de scholen waar 95% van de Vlamingen onderwijs volgden, te verfransen. (...)

Kortom, dit is geschiedenis à la Pirenne. (...) De voorzitter van een partij die nog altijd gehaat wordt als de pest moet historische sprookjes achterwege laten. De vijanden van het VB gebruiken deze clichés om in één gemene tackle met de voeten vooruit de soms terechte analyse van hedendaagse problemen als leugens af te schilderen. (...)

Jan Neckers in 't Pallieterke, 10 november 2010

Reacties

#101292

traveller

 

Een citaat van Rogier:

Citaat van Charles Rogier in 1830: De eenheid van taal is een noodzakelijke basis voor een stevige staat en het Frans moet de taal van België worden. Deze eenheid van taal kan men het best bereiken door kandidaten uit Wallonië en Luxemburg te kiezen voor het leger, de administratie en het gerecht. De Vlamingen zullen aldus gedwongen worden Frans te leren.(alles in het Frans natuurlijk)

En ik raad het volgende artikel aan:

http://www.apache.be/2010/1...

Het is nooit bewezen dat Rogier die woorden heeft gebruikt, maar zijn vroege bedoelingen gingen volledig in die zin.
Nadien, toen hij de Vlaamse reacties begon te zien heeft hij wat ingebonden.

#101294

Marc Huybrechts

 

Zou het niet Neckers zijn die hier even "raaskalt" in plaats van Valkeniers? Neckers zegt eigenlijk dat men geen bijvoeglijk naamwoord zou kunnen zetten naast het woord "genocide", wat soortmoord of rasmoord betekent. Men moet niet letterlijk iedereen vermoorden in een 'streek' om een bepaalde cultuur te kunnen "uitroeien". De Chinezen zijn al goed op weg om een "culturele genocide" uit te voeren in Tibet. Ze moeten daartoe niet alle Tibetanen vermoorden. 'Enkele' goede voorbeelden afstraffen of vermoorden kan al veel bereiken in dat opzicht. De geschiedenis staat vol met culturele genocides. Moslem-binnenvallers hebben het Christendom uitgeroeid in Byzantium (Turkije vandaag), het hindoeisme in hedendaags Pakistan en het boedhisme in hedendaags Indonesia (op enkele eilandjes na). Europeanen hebben hetzelfde gedaan met 'Indianen' in Noord Amerika, maar zijn er minder in geslaagd in Zuid Amerika, enz...

Valkeniers heeft natuurlijk wel overdreven. In Belgique heeft men GEPROBEERD van een CULTURELE genocide uit te voeren, maar men is daar (tot nog toe) niet in geslaagd.

#101314

HugoM

 

@Marc H: 'De Chinezen zijn al goed op weg om een "culturele genocide" uit te voeren in Tibet.'

De tactiek van de Chinezen in Tibet is dezelfde als die van de Engelsen in Ierland een paar 100 jaar geleden, en hier "thuis", in Muslim Mindanao, door het verre Manilla.

Plantation.

Met aantrekkelijke voorwaarden worden viriele jonge mannen (vooral in China) of gezinnen (Ierland) van eigen volk aangemoedigd zich in "vijandig" gebied te gaan vestigen en langzamerhand de autochtonen weg te dringen. Het wèrkt inderdaad wonderwel, en het is in principe geweldloos.

Van een echte genocide is geen sprake, maar je kan het wel een zachte culturele genocide noemen, piggybackend op het odium van het woord "genocide".

De Franstaligen passen het woord zelfs nog hachelijker toe op hun immigranten in de Vlaamse Rand.

#101325

RP

 

Afgezien van het feit dat geen van de drie overliepen van liefde voor Vlaanderen, vraag ik me nu toch af van wie de oorspronkelijke uitspraak was : De Weerdt/Colleye, Rogier of Kardinaal Mercier. Ik vind op google niet vanalles, maar geen verifieerbare bronvermelding.

http://bit.ly/d5ZJcl

#101326

LVB

 

@RP: Ik heb zonet ook eens gezocht op Google, maar ik heb mijn zoekopdracht beperkt tot boeken. In de veronderstelling dat auteurs van papieren boeken hun bronnenmateriaal wat ernstiger onderzoeken dan auteurs die op het internet publiceren. Mijn hoop bleek ijdel.

http://lvb.me/8Y5rdy

Er zijn dus boeken van professoren terug te vinden die zowel Rogier als Mercier als auteur van die uitspraak vermelden.

Een Duitse auteur plakt er zelfs een jaartal op: 1837.

Om de verwarring nog te vergroten, schrijft wijlen prof. Joos Florquin die uitspraak toe aan Maurice Maeterlinck tijdens een bezoek aan Italië.

Een exacte vermelding van Colleye als auteur staat in een boek uitgegeven door het Gemeentekrediet in samenwerking met het Koninklijk Paleis over de monarchie ("Nous, Roi des Belges"):

http://lvb.me/9tklhR

De exacte bronvermelding van de uitspraak van Colleye is: "Cri de Londres", 15 juni 1915. Volgens datzelfde boek heeft Maeterlinck gezegd dat "België voor de Latijnse beschaving streed".

Ik verwijs ook naar "De Gids" uit 1918 waar de uitspraak vermeld staat.

http://lvb.me/apidlB

Het citaat is te beperkt om te zien wie het uitsprak. Hoewel Rogier in de vorige zin vermeld wordt, kan je uit de volgende zin opmaken dat de uitspraak in de context van WO1 actueel was.

#101333

EricJans

 

België heeft gewoon Frankrijk gespeeld. De Politiek ten aanzien van de Vlamingen in België verschilt in niets van die ten aanzien van de Bretoenen in het land van Marianne.
Ze hebben zich steeds schuil gehouden onder het officiële 'Moeders parapluutje' van de 'taalvrijheid' in de grondwet.

Dat maakt de 'genocide' erger dan een 'genocide' in die zin dat je met een sluipmoordenaar te doen hebt die meestntijds een sociaal en een democratisch baklkes trekt.
Die taalvrijheid wordt tot vandaag als argument uitgespeeld egenover de 'domme' Vlamingen... die het dan zgn. niet 'door' hebben omdat ze niet goed uit hun woorden geraken.

De taalvrijheid komt erop neer dat de dienstdoende ambtenaar de taal bepaalt.
Het hypocriete aan het Belgische systeem is dat onze Franstaliërs tegen een taalgrens zitten te fulmineren die ze zélf geïnstalleerd hebben.
Aan de zuidkant van die taalgrens was alles eentalig Frans; aan de noordzijde gold de politiek van de 'taalvrijheid'.

De 'Vlaamse vrienden' (?) worden er dan op gewezen hoe goe hun gemeenschap het heeft in Brussel. Kan dat niet uitbreiden?

Maar je hoort hen nooit uitbreiding van taalvrijheid in hún eentalige gebieden bepleiten. Neenee... het zijn alleen de Vlamingen die 'taalvrijheid' moeten ondergaan, niet en nooit de Walen. Geen ENKELE Waals gemeente staat ter dicussie. Geen vierkant metertje. Eens Frans; altijd Frans.

Het is DIE perverse TAALVRIJHEIDSpolitiek die we definitief moeten kelderen. Daarom moeten we IEDERE uitbreiding van Brusselse taalvrijheid gelijkstellen aan denmiddelijke en definitieve ontbinding van België.
Het is de énige taal die ze zulln verstaan.

Bekijk het zo: ALLE Belgische compromissen zijn eenzijdig-Vlaamse toegevingen. Soms wat meer, soms wat minder maar altijd eenzijdig Vlaams.
België is een pervers systeem. Haar cultuurpolitiek steunt op verfransing door legalisering van diefstal.

Vanleniers doet er goed aan zijn tegenstanders niet te onderschatten.

#101334

EricJans

 

Bovendien zien Franstaligen er dag in dag uit nauwlettend op toe dat alles m.b.t. teelvrijheidspolitiek zo weinig mogelijk op papier staat. Het zijn alleen de Vlaamse toegevingen die in wetten worden verankerd. Hún deel van die toegevingen komt maar zelden op papier terecht, en voor zover het wetten worden, worden die ook meteen en systematisch ondergraven: Buitenlandse handel is er een goed voorbeeld van.

Bart De Wever heeft er de grootste moeite mee om gevoerde gesprekken op papier te zetten.
Wat wij Vlamingen VOORAL moeten doen is eisen dat die gesprekken niet langer in het geheim plaatsvinden. Het gaat om gemeenschapsbelangen: dat is eigenlijk materie voor het parlement. Open en bloot te bespreken en te stemmen.
Wat heeft de Belgische staat eigenlijk geheim te houden dat alle communautaire kwesties in achterkamertjes geregeld moeten worden?
Kan ze haar eigen waarheid niet verdragen, de Belgische staat?

#101625

matthias storme

 

Het citaat dat aan Rogier wordt toegeschreven dateert in ieder geval niet van 1915, want het werd reeds in 1866 toegeschreven aan Rogier. Het klopt dat de originele brieven aan Raikem en Lord Palmerston waarin Rogier dit zou gezegd hebben nooit zijn teruggevonden en de citaten dus fictief kunnen zijn (wat evenmin bewezen is). Dit werd alles reeds uitvoerig ontleed door WILLEMS in een bijdrage in de Verslagen van de Koninklijke Vlaame Academie voor Taal en letterkunde van 1902 (p. 53 en v.)
Wat wel historisch vaststaat zijn de uitlatingen van Rogier in de Senaat in 1860, dat er geen Vlaamse grieven bestonden - dit in antwoord op de conclusies van de Vlaamse grievencommissie. Hij had eerder al een tegenrapport opgesteld om de grieven van die grievencommissie te weerspreken.