Een Frans gewetensonderzoek

(...) Eens te meer zijn de Franse elites geschandaliseerd door de werking van het gerecht, wanneer zij toegepast wordt op één van hen. (...)

Volgens vele uitlatingen van Franse gezagsdragers zou het Amerikaanse gerecht een vorm van machtsmisbruik hebben gepleegd ten koste van de heer Strauss-Kahn door hem publiekelijk voor de camera's op te voeren. Hij had beschermd moeten worden. Heeft hij niet, zo kan men lezen en horen, grote diensten bewezen in het kader van zijn beroepsfunctie?

Maar de eerste onrechtvaardigheid van het Amerikaanse gerecht ligt niet in deze behandeling, die zeer gebruikelijk is in de Verenigde Staten. Wat wreed lijkt, gezien uit Frankrijk, is dat in dit vreemde land sociale overwegingen niet meespelen bij de behandeling van de verdachte. Wat het Franse publiek lijkt te storen is het gebrek aan respect dat de betrokkene zou verdienen omwille van zijn "sociale kaste". (...)

Er wordt uiteraard een show opgevoerd door de politiecommissaris en de procureur, maar dat hoort nu eenmaal bij  een gerechtsapparaat dat bestaat uit verkozen ambtenaren die rekenschap afleggen aan hun kiezers op basis van hun onafhankelijkheid. Per slot van rekening hebben we hier niet te maken met een vlaag van Angelsaksisch puritanisme, zoals ten tijde van Bill Clinton en de Lewinsky-affaire wel het geval was. Het gaat om een strafdossier op basis van ernstige gronden.

Wat Frankrijk schokt is deze cultuur van de Amerikaanse tegenmacht. Bij ons is het gerecht, historisch gezien, opgericht om goederen en mensen te beschermen, en niet om als een echte pijler van de democratie fungeren, die op hetzelfde niveau staat als de politieke en economische macht. (...)

De Franse verontwaardiging in de zaak-DSK dient als een spiegel voor een wankele democratie. De botsing tussen één van de meest prominente leden van de elite met het Amerikaanse gerecht is niet brutaal op zich: zij toont vooral de weg die wij nog moeten afleggen op het vlak van de scheiding der machten in ons land.

Jacques Follorou in Le Monde, 22 mei 2011

Reacties

#109410

Rudy

 

Dutroux werd toch ook gezien tussen 4 agenten met handboeien aan toen hij nog niet veroordeeld was.

#109433

Marc Huybrechts

 

Een interessant artikel van Jacques Follorou.   De kern van zijn betoog is correct.  France (evenals Britain en Duitsland en Belgique) is en blijft veel meer een klassenmaatschappij dan de USA, en de constitutionele scheiding van de Machten is er minder echt of diepgaand.   Dat is veel meer een kwestie van 'cultuur' dan van 'geld'. Tegelijkertijd is zijn klacht over de impact van geld op juridische uitkomsten in de VS ook correct, in de zin dat superrjjken zich 'betere' (in een technische betekenis) of snuggere advokaten kunnen veroorloven dan de rest.  Die impact werkt dan vooral via de 'beinvloedbaarheid' van juries.   In normale gevallen blijft die beinvloedbaarheid beperkt (zelfs de beste advokaten kunnen geen feitelijke bewijzen wegpraten), maar er zijn ook uitzonderlijjke gevallen (bijvoorbeeld het beruchte O.J. Simpson geval) waar juries zich volkomen onverantwoordelijk kunnen gedragen.  Uiteindelijk komt die klacht over de impact van geld hierop neer: kan men meer vertrouwen hebben in (a) een sample van gewone mensen of (b) in een specifieke/bepaalde klasse van 'juridische ambtenaren'?    Wie corrupteert het gemakkelijkst: a of b? 

Zoals steeds komen de conspiracy theories onmiddelijk boven drijven.  Ik kan niet direct oordelen over de feiten in dit geval, maar ik kan wel mijn gezond verstand gebruiken en toepassen op de gekende feiten (inclusief wat gekend is omtrent het verleden van zowel DSK als van de betrokken Afrikaanse meid)(***).   Wat mij het meest stoort is de quasi-afwezigheid in de Franse media en bij de Parti Socialiste (voor zover ik die kan volgen) van enige serieuse bekommernis voor het vermeende slachtoffer (een Afrikaanse 'vluchtelinge' die asiel heeft bekomen in de VS enkele jaren geleden).  

Als echte 'kaviaarsocialist' en IMFtopman behoort SDK tot een superrrijke elite.  Als hij eventueel zou vrijgesproken worden dan zou dat misshien wel hoofdzakelijk kunnen liggen aan de 'kwaliteit' van zijn advokaten team, wat wel ironisch zou zijn in de kontext van de 'Franse' klacht over de rol van geld in de Amerikaanse 'rechtspraak'.    Echter, ik heb veel vertrouwen in de onafhankelijkhied van de New York City 'prosecution' die zich niet gaan laten belazeren en ook niet onder de indruk komen van buitenlandse elites met ronkende titels.  Anderzijds besef ik wel dat juries niet altijd eerlijk en serieus handelen.    

(***) Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat ik ettelijke jaren als collega direct heb samengewerkt met Piroska Nagy, een vorig Hongaars 'slachtoffer' van DSK, i.e. het IMF staflid die enkele jaren geleden haar beklag publiek maakte over haar 'gedwongen' relatie met DSK.   Voor die relatie kreeg DSK een 'publieke waarschuwing' van de IMF Executive Board (Bestuursraad).   Het ziet er naar uit dat (a) power corrupts (zoals steeds), en (b) dat men een wolf niet kan omtoveren in een schaap, noch een vos in een kieken.                  

#109459

Elhaz

 

De manier waarop DSK voorgeleid werd is vernederend en reeds een vorm van "straf" die voorbij gaat aan het principe van "onschuldig tot het tegendeel is bewezen". Niemand, noch een hooggeplaatse met grote verdiensten noch een simpele onbekende zou dit mogen ondergaan.

#109479

jvn1k

 

ik heb de laatste tijd veel moeten denken aan stukken uit Bonfire of the Vanities van Tom Wolfe, zeer herkenbaar.   

Mijn eerste reactie was: die is geflikt, door Sarkozy, Hollande, Royal,...  hij had het zelf nog verkondigd dat je met een miljoen dollar een gans scenario kon opzetten om hem te discrediteren.  Dus pech voor hem als dat zo was (en dom dat hij zijn sperma liet lopen), maar schandalig staaltje van machtsmisbruik als hij met geweld geprobeerd heeft zijn dick in dat meisje te stoppen.  Machtsmisbruik  en die wie-doet-mij-wat attitude van omhooggewipte parvenu's zie je overal.  kijk eens wat voor een rommel ze in het vliegtuig in eerste klas achterlaten,  hun sigarettenpeuken uitdoven op vasttapijt, vernederingen van hun ondergeschikten, sexual harrasment van "onschuldige" aanrakingen tot verkrachtingen.  ik ken dat soort.  een vriendin van mij was eens kamermeisje in een chic business hotel in parijs, die kan er een gans boek schrijven, o.a. over str0nt aan de muren.  petits hommes. in geval van DSK als hij het gedaan heeft mag ie voor mij met pek en veren opgevoerd worden op Times Square.

#109488

Marc Huybrechts

 

@ Elhaz

Op papier (in een ideale en ideEle wereld) zou ik geneigd zijn van u bij te treden.  In de concrete wereld waarin wij leven is dat niet zo gemakkelijk. 

Als DSK niet zou "voorgeleid" zijn en (nu) onder voorlopig huisarrest gehouden worden in een Manhattan appartement, dan zou hij vandaag 'veilig' in France vertoeven en zonder enige realistische twijfel eens te meer aan gerechtigheid ontsnappen.  Juist gelijk, ondermeer, kinder-verkrachter Polanski dat kan doen.  DSK werd nog nipt van een vliegtuig op de luchthaven gehaald.  

Dat betekent natuurlijk niet dat er geen veranderingen of verbeteringen zouden kunnen worden gemaakt in "de manier" van die vooropleiding.   Echter, ik moet erop wijzen (a) dat hij niet anders werd behandeld dan eender welke 'gewone' (potentiele) crimineel die van dergelijke wandaden wordt beschuldigd en (b) dat de New York politie in principe dergelijke 'behandeling' enkel volgt wanneer er sterke gegevens of evidenties aanwezig zijn omtrent de 'schuld' van de betrokkene.  Juridisch gesproken blijft SDK natuurlijk "onschuldig" zolang een 'court' zich daar niet heeft kunnen over uitspreken.  Het blijft echter de taak van de New York politie en procureur/prosecutor van er voor te zorgen dat gerechtigheid kan geschieden (liefst zo spoedig mogelijk), en vooral in gevallen van buitenlanders die gemakkelijk kunnen 'vluchten'. 

Eigenlijk heeft uw klacht meer te maken met de media en met 'onze' bredere maatschappelijke cultuur van hypocrisie en sensatiezoekers.   Daar ligt de grondoorzaak voor de aspecten van "vernedering" en van (voorafgaande) "straf".  Brutale sexuele geweldplegers zijn doorgaans geen gemakkelijke karakters om 'voor te leiden'.   En het is wel gemakkelijk van onze salonzetel te pontificeren, maar niet gemakkelijk voor een gewone politieman en 'court officer' van te moeten gaan onderscheiden maken tussen "hooggeplaatsten" en "simpele onbekenden" (of van op eigen houtje te gaan beslissen wire zou geboeid moeten worden en wie niet).  Ik vermoed dus dat DSK enigzins het 'slachtoffer' is geworden van de 'aard' of natuur van datgene waarvan hij wordt verdacht door de NY politie.  En, ik herhaal, die verdachting werd niet zomaar uit de lucht gegrepen.  Zij berust op meer dan de verklaringen van de hotelmeid.

Maar goed, we zijn tenminste in principe akkoord dat iedereen op 'gelijke wijze' zou moeten behandeld worden voor gelijkaardige misdrijven.  En dat is hier ook in feite gebeurd.  Gewelddadige sex verdachten worden normaal geboeid voorgeleid.  Tax fraudeurs of andere 'witte boord' criminelen dikwijls niet.