Bart De Wever over identiteit en conservatisme

Als Marc Reynebeau België 'de tempel van de non-identiteit' noemt, ketst dat totaal af op de VB-kiezer. Als je iedereen die mensen een identiteit aanbiedt in het hokje van de romantici en de verkapte uiterst-rechtsen duwt, geef je Dewinter een monopolie. Zo hebben de progressieven mijn boodschap succesvol uit de markt gedrukt: ik zit nog met een aandeel van vijf procent, en de perverten hebben het monopolie op de Vlaamse zaak. Proficiat! De linkerzijde heeft het VB enorm vooruit geholpen door te zeggen dat identiteit een vies woord is. Terwijl mensen juist nood hebben aan een identiteit. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor de gauche caviar in hun intellectuele cocon. [...]

Ja: ik ben een conservatief, in de filosofische betekenis van het woord. Ik erger mij aan de vervuiling van het begrip 'conservatief': dat is in Vlaanderen iemand die tegen emancipatie is, die onze kunst entartet vindt, die tekeergaat tegen homo's en die migranten liefst ziet oprotten. Wel, daar associeer ik me niet mee. Ik ben geïnspireerd door het gedachtegoed van Edmund Burke. Ik geloof, in tegenstelling tot liberalen en socialisten, niet in de maakbaarheid van de samenleving.

Bart De Wever in Humo van 29 maart 2005

Reacties

#6840

E. G. M. H.

 

"GRONDSLAGEN

De partij is de partijpolitieke tolk van de Vlaamse Beweging, zoals die historisch is gegroeid, en ze verdedigt op het politieke forum de eisen van die Vlaamse Beweging, zoals ondermeer het zelfbestuur, de afschaffing van de faciliteiten, de terugkeer van de ons ontstolen gebieden, het nooit-meer-oorlog en de amnestie-eis.

De partij is een Vlaams-nationalistische partij, een instrument voor een politiek van nationale en culturele identiteit in Vlaanderen. Dit betekent dat de partij met haar politieke actie ervoor wil zorgen dat culturele identiteit en volksgemeenschap (mede) bepalend worden voor de inrichting en het bestuur van de staat. De staat is slechts een structuur en is op grond van het zelfbeschikkingsrecht ondergeschikt aan de volksgemeenschap. De staat dient de belangen van het volk en niet omgekeerd.

De partij is tevens een rechts-nationalistische partij, omdat zij de vrije mens erkent zoals hij is en dus de ideologieën verwerpt die van de maakbaarheid van de mens uitgaan. Tradities, waarden en normen, zoals die zijn gegroeid, moeten gerespecteerd worden en mee deel uitmaken van de manier waarop de toekomst vorm wordt gegeven."

Van welke partij zijn dit de grondslagen ? Als men Bart De wever leest op deze blog, zou men geneigd zijn te zeggen dat het de grondslagen zijn van de N-VA. Niets is minder waar. Het zijn de grondslagen van het Vlaams Belang. Waarom blijft Bart De Wever steeds zijn gal spuwen op een partij die zo dicht bij de zijne staat ?

#6849

Flandriar

 

Beide partijen staan NIET dicht bij elkaar, verre van zelfs. Het VB is een xenofobe partij die een exclusieve maatschappij nastreeft, de N-VA is een centrumpartij die een inclusieve maatschappij nastreeft. Een wereld van verschil. Als N-VA-kiezer prefereer ik een vierkant draaiend België boven een Vlaanderen bestuurt door het VB.

#6857

Cogito

 

Er blijft natuurlijk het verschil inzake vreemdelingenstandpunt tussen N-VA en Vlaams Belang.

Toch is het perfect mogelijk voor een conservatief, een liberaal of een christendemocraat om achter een migrantenstandpunt als dat van het Vlaams Belang te staan om objectieve redenen die niets met xenofobie en al zeker niets met racisme te maken hebben, zoals de conservatieve vleugel van het Vlaams Belang, Nederland, Denemarken en nog wat onsomringenden aantonen. Natuurlijk zullen echte xenofoben eveneens achter dit standpunt staan, maar dat betekent niet dat xenofobie de enige invalshoek is van waaruit het migrantenstandpunt van het Vlaams Belang kan bekeken worden.

De Wever doet bij mij een "frang" vallen, iets wat ik eigenlijk wist maar niet bewust besefte, en nu wel:

De liberalen geloven in een maakbare maatschappij.

Wat een gruwel.

#6969

tijl

 

De Wever lijkt zich niet goed meer te voelen onder de vleugels van de CD&V en trapt daarom naar die andere partij om nog enig bestaansrecht te hebben binnen die tsevenpartij. Bart is in een wespennest terechtgekomen en laat zich meeslepen door de schijnheilige tseven. Niemand twijfelt aan zijn vlaamsgezindheid, ze wordt alleen via de verkeerde kanalen vertolkt. Ik zie alleen maar één bondgenoot voor De Wever en dat is Mark De Mesmaeker. Die Mark spuwt niet naar die andere partij in tegenstelling met Bart. Misschien zal De Wever later wel beseffen dat zijn verdoemen van het Vlaams Belang niet de juiste manier van handelen was. Naar mijn oordeel is uw woordkeuze dikwijls ook niet het fijnste van.

#44085

u.a

 

wat een lul, sorry guys, nee eerlijk; ik heb een beetje gestudeerd, een beetje nagedacht maar bart De wever is waarlijk een karikatuur; en soort Friedrich Nietzsche die veel te veel chips eet; een turbo-generatie-uebermensch.

#48473

nas3damus

 

@u.a - george (at) hotmail (dot) com

En uw commentaar - dat van een zeer hoog academisch niveau is ... NOT - maakt U tot ueberschnul?

Studeer even eens over uw uitspraak; Bart De Wever een karikatuur... ik zou zeggen was ie dat echt maar want een karikatuur is een uitvergroting van bepaalde kenmerken; Elk kenmerk van de Wever mag van mij part uitvergroot worden, die gast is eerlijk, puur, en wellicht te veel visionair voor mensen die hem bombarderen tot een lid van de turbo-generatie-uebermenschen.

Je velt een oordeel zonder het te staven; heerlijk gewoon ..

#53463

RexDeus

 

Wel uitspraak Bart de Wever bestudeerd: Edmund Burke die hij aanhaalt en waardoor hij geïnspireerd is, was een tegenstander van de Franse revolutie... (maar kon wel de Amerikaanse revolutie begrijpen, ...?)
De zeven conservatieve uitgangspunten ten tijde van Burke: traditie, pragmatisme, menselijke imperfectie, organicisme, hiërarchie, autoriteit en privé-eigendom!
En dat niet geloven in de maakbaarheid van de samenleving, komt niet van Burke maar van Michael Oakeshott. Die ook grif toegeeft dat conservatief zijn, gelijk is aan het ontbreken van een ideologie...

#55905

EDDY VERSCHUEREN

 

Ik zit in een vereniging waar armen en stem hebben. Als ik heden ten dage onze politieke beleidsvoerders te werk zie gaan, dan denk ik dat zij blijkbaar de echte armen zijn: maar dan van geest. Het is een crapuleuze vertoning!
Als we dan toch zo ver zijn dat samenleven noch amper gaat dan is het hoog tijd voor een totale ommekeer in de besturingsprocessen. We maken ons hopeloos belachelijk. Ten bewijze: New-York heeft 10 000 000 inwoners juist zoals België en wordt bestuurd door een burgemeester met voldoende schepenen. België heeft daar voor 5 regeringen nodig alwaar ze in het buitenland noch kop noch staart aan krijgen en wat je ook niet met de beste wil van de wereld kan uitleggen.

OPLOSSING;

Brussel is beter bekend in het buitenland dan België. Velen denken zelfs dat België de hoofdstad is van Brussel.
Brussel is de hoofdstad van Europa, wel we kunnen dat zo laten. Laat ons Brussel België overnemen als koepel van Twee onafhankelijke regio's Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen is eentalig Vlaams en Wallonië eentalig Frans. Brussel is als koepel en regio nationaal tweetalig. Het duitstalig gebied mag zelf beslissen of ze aansluiten bij Vlaanderen of bij wallonië en dat hoeft niet in totaliteit te, zijn maar gekozen bij referendum per gebied.

Wat blijft er over; Twee onafhankelijke regio's met een nationale koepel als hoofdstad van Europa. Alle overeenkomsten blijven verder lopen. Alle waarborgen op stabiliteit en voortzetting en er blijven slechts drie regeringen over. Brussel zet enkel nog verder wat er nog gezamelijk kan en wil gedaan worden en men kan de koning ja of nee meenemen.

Er wordt een raad van wijzen gevormd (oude rotten en gespecialiseerden om een korrekte verdeling te maken en om vast te leggen wat nog gezamelijk kan( zeg maar een scheiding van tafel en bed maar met coouderschap).

Dan kan er nu een regering van overgang worden samengesteld die de studiecommissies regelt en aan het werk zet, deze blijft aan tot aan de difinitieve invoering. In het Europa van regio's moet dit perfect mogelijk zijn. Alles wordt democraties geregeld en er ontstaat geen geweld. FORMIDABEL TOCH!

ED voorzitter "door solidariteit naar geluk".