Di Rupo kan het niet

Een gastcolumn van Pierre Saelen.

Sinds eergisteren komt volgend zinnetje spontaan in me op: "Hij kan het niet" en wel telkens wanneer ik iets over Di Rupo hoor of lees. Di Rupo kan het niet.

De andere Franstalige politici kunnen het echter ook niet, maar voorlopig valt dit minder op, gewoon omdat zij niet de leider van de grote Franstalige overwinnaar zijn.

Wat kunnen ze dan wel niet?  Om te beginnen: evenwichtige compromissen sluiten in plaats van de schijncompromissen van destijds waarbij het vooral de Vlamingen waren die toegevingen deden. Maar bij Di Rupo is het nog iets meer, zie verder.

De N-VA heeft zich in Vlaanderen als politiek alternatief gepositioneerd op een moment dat het communautaire dood en begraven was verklaard en het dus electoraal bijna suicidaal leek te zijn om zowel een alternatief te formuleren voor de klassieke partijen, alsook voor het VB dat maar nooit aan de bak kwam. Na een riskante start bleek het uiteindelijk om een gigantisch gat in de markt te gaan dat Verhofstadt links had laten liggen.

Gevolg: in de huidige constitutionele crisistijd hebben de Vlamingen keuze uit vier communautaire opties: eerder het Belgicistische status-quo met wat cosmetische aanpassingen (sp.a en Groen?); lauwe federalisten (CD&V en Open VLD), confederalisten die desnoods België zullen opdoeken (N-VA) en meteen brekende separatisten (VB).

De Franstaligen daarentegen hebben geen dergelijke electorale keuze, want alle vier de partijen staan eigenlijk voor een zo groot mogelijk behoud van het Belgische status quo, waarbij voor elke communautaire toegeving zwaar zal moeten worden betaald. Enkel op dit laatste punt bestaan er wat nuances in de gevraagde prijs: geld (PS) of grond (MR). Socio-economisch had de Franstalige kiezer met de MR onder Reynders twee opties: links of ietwat rechts. Nadat Reynders hiervoor door de kiezer werd afgestraft, zal Michel jr. zich economisch nooit zo liberaal opstellen. Kortom: electoraal is het er armoe troef, zelfs op de socio-economische as.

Het politiek systeem in Franstalig België gelijkt dan ook sterk op wat destijds in het Oostblok bestond: de communisten met wat satellietpartijtjes voor de mooie schijn. Partijtjes die inhoudelijk nauwelijks nog afweken van waar de communisten voor stonden. Totdat de boel er ineenstortte.

Indien de irrealistisch communautaire opstelling van de vier Franstalige partijen nog wat langer aanhoudt, zal dit op relatief korte termijn tot het einde van België leiden. Voor de Franstalige kiezers staat dit gelijk met het failliet van het communisme in het Oostblok: een ideologisch wereldbeeld dat in elkaar stort zonder kant-en-klaar politiek alternatief dat in de eigen gemeenschap is gegroeid en geworteld (behalve Solidarnisoc in Polen). En dan, wat zal dan de reactie van de Franstalige kiezers zijn?

Kortom, omwille van het ontbreken van enige echte communautaire keuzevrijheid dreigt er in Franstalig België een enorme kloof tussen burger en politiek open te scheuren op het moment dat België uiteenvalt. Een kloof vergelijkbaar met die in de Arabische landen, namelijk het complete failliet van een politieke kaste. Een gevaar dat geen van de Franstalige partijen nu lijkt te beseffen.

Voor de gezondheid van de Franstalige politiek zou het dan ook goed zijn moesten er zich in Franstalig België eindelijk eens wat meer politieke alternatieven aanbieden: een gezond ecosysteem vereist een grote diversiteit van inheemse soorten. Dit is ook zo voor de politiek.

Bijvoorbeeld politici (of meer academici) die openlijk zouden pleiten voor een vergaande staatshervorming zonder gebiedsuitbreiding, maar met homogene bevoegdheidspaketten en responsabilisering; maar evengoed politici die een post-België zouden bepleiten.

Een Gendebien met zijn minuscule groep die staat voor "le rattachement à la France", hebben we al. Nu nog een"Retour au Luxembourg", iets voor een Benoît Lutgen?  (Die zal immers toch nooit CdH voorzitter worden. Milquet is Reynders niet.) Voor de Oost-Kantons, maar ook voor Namen zou dit een aantrekkelijke optie zijn voor in een post-België scenario. Aantrekkelijker dan te verdwijnen in de Franse, respectievelijk Duitse massa, of dan alleen de Luikse en Henegouwse financiële last te moeten torsen. In de Ardennen wordt de grond stilaan vruchtbaar voor zo'n politiek initiatief. Of nog andere opties.

Zonder dergelijke politieke alternatieven wacht bij het uiteenvallen van België slechts de anti-politiek, zowel in Wallonië als in Brussel, maar niet in Vlaanderen.

 

DE PS EN HET VOORTBESTAAN VAN BELGIË

Ja maar, jij hebt hier toch al zo vaak geschreven dat het de PS worst kan wezen of België voort blijft bestaan? Klopt.

Laurette Onkelinkx heeft al duidelijk genoeg gesteld dat de PS zich op een post-België aan het voorbereiden is. De voortdurende eis van de Franstalige politici voor een corridor tussen Brussel en Wallonië wijst toch ook op een actieve voorbereiding van wat hen na de splitsing van België te doen staat? Absoluut.

Mijn indruk is dat de PS liever heeft dat ze het einde van België opgedrongen wordt, dan dat ze een evenwichtig communautair compromis zou moeten slikken, want zo'n compromis kan in het huidige België enkel maar inhouden dat de Franstaligen extra zullen moeten besparen in het Waalse en Brusselse gewest alsook in de Franstalige gemeenschap, terwijl de MR er in de oppositie zit.

Electoraal durft de PS dit niet aan, want dit zou inhouden dat zij heeft ingestemd met het feit dat de Franstaligen bijkomende financiële offers zullen brengen. Zoiets moet haar worden opgedrongen: binnenkort door de EU, maar nog meer door een splitsing van België doordat de Vlamingen zich zullen hebben afgescheurd. Enkel dan durft de PS die besparingen aan, denkt ze die aan haar achterban te kunnen verkopen.

Heel die filosofie zat vervat in dat ene zinnetje van Di Rupo toen hij vorige zomer toelichtte waarom hij zijn koninklijke opdracht had terug gegeven. Het was iets in de zin van: "Je kan niet verwachten dat iemand in ruil voor het premierschap toegevingen zou doen die ingaan tegen de belangen van zijn taalgroep."

De Vlaamse kandidaat-premiers hebben nooit iets anders gedaan, het werd van hen verwacht, terwijl Di Rupo het hen met die verklaring onmogelijk maakte om dit ooit nog te doen. En daarmee heeft Di Rupo toen het doodvonnis over België uitgesproken.

Wat we sindsdien hebben meegemaakt is één langgerekt stukje theater om de splitsing van België aan de PS-achterban verkocht te krijgen in de zin van: "Ze werd ons opgedrongen, terwijl we er alles aan hebben gedaan om ze te voorkomen, maar de CD&V heeft België verraden." Dat zelfs sp.a boegbeeld Vande Lanotte daartoe voor schut wordt gezet, doet er niet toe.

Dit belet niet dat de PS ondertussen hoopt dat de CD&V alsnog voor de oude politieke aanpak zou kiezen en toch weer een aloud Belgisch compromis zou sluiten. Dit zou voor de PS een mooi alternatief zijn voor de splitsing van België.

Net zoals een onmiddellijke splitsing van België ook voor de N-VA niet hoeft, zolang de N-VA voor het eerst in de Belgische geschiedenis een evenwicht communautair compromis uit de brand zou kunnen slepen. Iets wat voor de PS niet kan, omwille van de daarmee gepaard gaande financiële gevolgen. Elk federaal bevoegdheidsdomein dat zou kunnen worden gesplitst, is blijkbaar door die financiële impact besmet. Daarom dat de Franstaligen hoogstens wat her en der verspreide bevoegdheidsoverdrachten kunnen dulden, maar zeker geen homogene pakketten.

 

QUID CD&V?

Een half jaar geleden heb ik hier al gesteld dat de CD&V uiteindelijk wel weer communautair zou toegeven, gewoonweg omdat haar linkervleugel haar hiertoe zou dwingen, want zonder de steun van het ACW kan de CD&V onmogelijk haar electorale machtsbasis behouden, namelijk haar dominante positie in de meeste Vlaamse gemeenteraden.

Nu zie ik me gedwongen om mijn mening te herzien. Blijkbaar vreest de CD&V en zelfs het ACW dat de N-VA deze machtsbasis zou kunnen bedreigen zoals nog nooit een andere partij dit heeft kunnen doen.

Zal in die vrees hebben meegespeeld: de vaststelling dat tot 46,9% van de  Vlamingen vorig jaar overwogen hebben om op de N-VA te stemmen, maar dit toen uiteindelijk lang niet allemaal hebben gedaan. Volgende keer echter... En volgende keer zouden wel eens de gemeenteraadsverkiezingen kunnen zijn. 2012 komt steeds dichter bij, met andere woorden, hoe meer Vande Lanotte er in slaagde om tijd te winnen, hoe minder de CD&V bereid kon worden gevonden om communautair over stag te gaan. Wat uiteindelijk ook bleek.

Bart De Wever had dan ook gelijk toen hij stelde dat hij geen nieuwe verkiezingen wenst. Hij heeft ze gewoonweg niet nodig om zijn korte termijn doel te realiseren (staatshervorming) en misschien zelfs niet voor zijn lange termijn doel (exit België).

De PS heeft die echter wel nodig: een CD&V die communautair niet genoeg wil plooien, is niet demonisch genoeg om een splitsing van België aan de eigen achterban te verkopen als zijnde enkel de schuld van de Vlamingen. Een gedominiseerde N-VA (voor de Franstaligen bijna zo erg als het VB) is dit echter wel, maar daartoe moet die de volgende verkiezingen eerst zo overtuigend mogelijk winnen, waarna enkel de onderhandelingen over een boedelscheiding resten. 

Het is vooral in dit opzicht dat ik van Di Rupo zeg: "Hij kan het niet."

Di Rupo is te emotioneel (geraakt? geblokkeerd?) waardoor hij ook voor de eigen achterban fouten begint te maken. Hij speelt zijn toneelrol niet goed genoeg. Daarom wordt het risico steeds groter dat een einde van België ook aan hem zal worden aangerekend.

Voor de PS kunnen nieuwe verkiezingen dan ook niet vroeg genoeg worden gehouden, maar eerst moet de MR nog wat in het bad worden getrokken om aan te tonen dat het ook met hen niet lukt om met de Vlamingen tot een klassiek Belgisch compromis te komen. (Is niet moeilijk met die hun annexatie-eisen.)

Niets, maar ook niets in deze strategie van de PS kan een klimaat van anti-politiek voorkomen. Voor de PS is dit niet zo erg, zolang de FN zo'n zootje ongeregeld is en zolang MR, CdH en Ecolo zich min of meer op dezelfde communautaire lijn zetten als de PS. Voor de democratie in Franstalig België is het echter een ramp.

Franstalige politici die gebruik willen maken van de nakende electorale post-België opportuniteit, zullen zich dan ook moeten haasten om hun politiek alternatief te ontwikkelen, te verkondigen en zich te organiseren. De tijd dringt.

Wie durft het aan?

Pierre Saelen

Reacties

#104212

Traveller (Traveller)

 

@ Pierre Saelen

Schitterend, proficiat.

Het was allemaal te voorspellen, de CD&V zal verplicht zijn op de Vlaamse toer op te gaan zonder spelletjes te spelen. Daarom alle oude "gevers en toegevers" buiten.

#104213

PICA

 

Deel de mening van Traveller : inderdaad : Knap !!

Vrezen doe ik echter voor een : " fgtb-d'orazioke". vraag maar aan Alain Zenner, die weet daar alles van, van tractoren en slaag krijgen bedoel ik.

#104215

flyer

 

Inderdaad andermaal schitterend Pierre, uw inzichten en commentaar zijn (mij) meer waard dan alle opiniestukjes en commentaren van journalisten of zogezegde politicologen in onze verzamelde regimepers. Proficiat.  Een verademing, ik kijk al uit naar het volgende.

Franstalig (straat)geweld lijkt me ondertussen meer en meer tot de mogelijkheden te behoren. Ben benieuwd hoe onze regimepers dat in dat geval weer zal proberen goed te praten.

 

#104216

traveller

 

@ Pierre Saelen

 

Ik heb uw commentaar met vermelding op "un blog de sel" geplaatst. Ik hoop dat je akkoord bent. Ik ben benieuwd de reacties te lezen en of het integraal blijft staan, waarschijnlijk wel.

#104225

Pierre Saelen

 

Beste Traveller,

 

Bedankt. Wat ik ergens op het Internet onder mijn eigen naam publiceer, mag gerust elders worden gepost met bronvermelding en naam en toenaam, zoals je hebt gedaan. Lijkt me eigen te zijn aan het Internet. Daar moet je nooit mijn akkoord voor vragen. 

Ik heb even moeten zoeken waar je het juist op Marcel Sel zijn blog had gepost: http://blog.marcelsel.com/arch...

Ik kom nog terug op de vrees voor (straat-)geweld.

#104227

traveller

 

@ Pierre Saelen

 

 Sel's blog is zogezegd verbeterd en een kat kan er haar jongeren niet meer in vinden

#104226

Pierre Saelen

 

@ LVB

Beste Luc,

Ik bemerk zojuist dat je mijn post de status hebt gegeven van een gastcolum, waarvoor dank.

Toen ik deze ochtend begon met mijn post te schrijven wist ik eigenlijk niet dat die zo uitgebreid zou worden. Na het posten er van vroeg ik me af of ik geen misbruik maakte van je blog.

Wat is jouw visie omtrent zo'n lange posts: heb je liever dat we ze je eerst per e-mail bezorgen in plaats van zomaar je blogdraad in te palmen?

Met hartelijke groeten,

Pierre

#104228

LVB

 

@Pierre: Omwille van de kwaliteit en de lengte van de post, en omwille van het feit dat er heel wat reacties zullen op komen die dus de discussie zouden afleiden van het artikel over de betoging, vond ik het inderdaad beter om er een gastcolumn van te maken.  Ik had je hierover ook een bericht gestuurd via Facebook, maar misschien heb je dat nog niet gelezen.

In de toekomst mag je mij je stukken zeker doormailen.

#104229

traveller

 

@ Pierre

 

Verhofstadt heeft helemaal niets links laten liggen, hij heeft het allemaal rechts laten liggen...-)))

#104233

Nexer

 

Ik zeg het al maanden en iedereen lacht ermee: de corridor naar brussel is actieve voorbereiding op de splitsing van belgië

#104240

Bobbe

 

Als ik ooit de lott win, dan stamp ik een echt Vlaamse krant uit de grond. Eén waar schitterende analyse's zoals deze zeker een plaats in verdienen! Moesten de Vlamingen één van de vele online politieke commentatoren lezen inplaats van onze zogenaamde 'kwaliteitspers', we waren al lang bevrijd van de francophone dictatuur.

 

 

#104252

Leo Norekens

 

@Nexer: Dat wordt hier toch ook al enige tijd gezegd hoor. En ik zie niemand lachen. http://lvb.net/item/8432#95963 
:-)

#104258

JoeM

 

@PS (die zijn initialen niet mee heeft): "Di Rupo kan het niet".

Natuurlijk kan hij "het" niet. Stel je voor, iemand die op een internationale bijeenkomst constant met zijn poeierdoos naar het gevoegpaleis moet hollen om zijn rimpels bij te schminken, of die zenuwachtig wordt van "harde geluiden" door zijn hoorapparaat.

Hem werd alleen het pemièreschap aangeboden om hem te kunnen verbranden, maar zelfs hij heeft ondertussen door dat de partij van de premier als prijs onredelijke compromissen moet sluiten. Daarom dat hij ook uit zijn kot niet durft komen met een eigen tekst en zich beperkt tot het afschieten van die van anderen.

#104260

Rudy Berkvens

 

Schitterende gastcolumn Pierre!

#104263

Pierre Saelen

 

Bedankt allemaal.
Zie ook: http://www.standaard.be/artike...

#104264

DO

 

Sterke column, Pierre.

Hij. Kan. Het. Niet.

Vier woorden. Afgemeten. Dodelijk.

#104288

EricJans

 

@ Pierre:

Mooi doorslagje van de Frantalige politiek of wat ervoor moet doorgaan. Overigens: Spitaels kon het ook al niet en Leburton evenmin. Het pubt is dat zij het niet moesten kunnen: het was tenslotte hún land, niet het onze. Belgisch nationalisme loopt al 180 jaar perfect parallel met Francofiel staatsnationalisme (niet defensief maar offensief; dus imperialistisch). Méér zelfs: het was sinds 1830 de énige echte bestaansreden voor de Belgische staat, die opgesmukt, 'gegarneerd' werd met het verhaaltje over 'het katholieke zuiden' en wat pseudo-humanistische preteties, refererend naar Franse revolte van 1789.  

Ik heb een vraag voor je: wat vind je van de ideeën van (diplomaat) Leo Govaerts (cv&p) om als Vlamingen lessen te trekken uit het dyplomatieke precedent 'Kosova'... dat namelijk zijn onafhankelijkheid heeft weten te verwerven door zich in eerste instantie 'als deelstaat' onafhankelijk te verklaren, evenwel met erkenning (en bereidheid tot [zelf bepaalde?] deelname in de kosten) van de federatie Joegoslavië.
Heb je enige weet van zijn idee en hoe schat je de slagingskansen daarvan in?   

 

#104295

Neverbeendead Religion

 

Di rupo kan het niet en op de nva nieuwjaarsreceptie van dit jaar ging de dj graag in op de vraag van bart do de war crem shuffle de wever om te openen met een nummer waarop hij de toon dansgewijs kon zetten in een nooit eerder geziene stijl terwijl youtubers het momenteel met een gestripte kalere versie moeten stellen.

Bonus voor wie deze blog nog niet zo lang leest: op een vorige nieuwjaarsreceptie was het met dit nummer

#104296

Neverbeendead Religion

 

Om lange verhalen weer kort te maken: zelfs als men stelt ( wat men hier mag met de vrijheid van meningsuiting ) dat walen een imperialistisch volkje zijn die geen oren hebben naar rede en men hen de boodschap geeft dat ze imperialistisch zullen moeten zijn the hard way net omdat ze niet vatbaar zijn voor vlaamse rede en omdat de vlamingen een finaal punt gaan zetten achter hun imperialistische realiteit prefereert de vlaming deze hard way future ipv in te spelen op wat in een vorige post vermeld staat.

Zelfs als men dat stelt en daar houd ook ik mij nog steeds totaal niet mee bezig.

 

#104298

Neverbeendead Religion

 

Tenslotte nog wat restanten van een pas de kif pas de spliff cerveau

-Di rupupupoo di rrrrupupupoo komkomkomkom

-Is em nog ni binne te laat

-Zoe laat is em na nog noet gewest

-Dan vriez ek et eirgste

-Zegt dat ni woar is eej

#104465

Pierre Saelen

 

@ EricJans

Bedankt, maar ik zou dit toch niet zo radicaal stellen zoals je hier doet: "Belgisch nationalisme loopt al 180 jaar perfect parallel met Francofiel staatsnationalisme (niet defensief maar offensief; dus imperialistisch). Méér zelfs: het was sinds 1830 de énige echte bestaansreden voor de Belgische staat, die opgesmukt, 'gegarneerd' werd met het verhaaltje over 'het katholieke zuiden' en wat pseudo-humanistische preteties, refererend naar Franse revolte van 1789."

Ik kom daar nog wel eens op terug, waarschijnlijk in een ruimer stuk over "natie" versus "volk", maar ik moet mijn ideeën eerst beter vorm geven én nog wat zaken nakijken.

#104473

fcal

 

@ Pierre Saelen

Laat maar gemeend: Proficiat!

Bij verdere blokkering zie ik na Vlaamse hergroepering, voor of na verkiezingen, de noodwendigheid zich voordoen het Senelle-plan ten uitvoer te brengen. Dit betekent, dat in welke vorm dan ook aan Vlaamse zijde een samenwerkingsverband ontstaat, dat gaat voor regelrecht '(con)federalisme' al dan niet in een dubbelmonarchie.

En het zal zijn met een nieuw België als het kan, zonder als het moet.

#104475

Pierre Saelen

 

@ EricJans

@ Fcal

Ik mail zo meteen mijn antwoord op jullie vragen naar Luc, want het is weer wat "uitgelopen". Niet enkel in schrijftijd (vier uur), maar ook in lengte :(
Fcal, ik zal jou in Cc zetten, zo kan je ons meteen ook al jouw input geven.
En nu nog vlug een kort nachtje slapen.

#104484

EricJans

 

@ Pierre:

Hou in je 'antwoord' alvast 2 dingen goed voor ogen: om me ervan te overtuigen dat de stichting en het voortbestaan van het separatisme 'La Belgique' van 1830 méér bestaansreden had dan alleen 'verfransing' , zul je twee bedenkingen moeten weerleggen:

1. het katholicisme had als religieuze ideologie meer succes gekend - en vooral meer verspreiding! - onder het Vereenigd Koninkrijk dan door het separatisme. België was dus voor de slagingskansen van dat Roomse geloof beter NIET dan wél 'afgescheurd.

2. Voor de verspreiding en ontwikkeling van het liberalisme was het VKN beter blijen bestaan: inzake scheiding kerk/staat was koning Willem I een grotere bondgenoot van de liberalen dan 'de katholieken'.
Economisch gesproken was de verdrijving van Willem I en zijn beleid zelfs een grove denkfout. Politiek gesproken waren er indicaties zat dat Willem I (ook gelet op Europees meest verregaande grondwet [behalve de Bristse] tot verdere politieke hervormingen te bewegen was geweest; zoals de laatste jaren van zijn beleid overduidelijk illustreren. Niet moeilijk; hij was de meest liberale vorst van Europa.

Het motief voor het ontstaan van België voorstellen als een 'samengaan van liberalen en katholieken' kan voor mij dus niet door de beugel... maar ik wacht op je tegenwerpingen.
Het belang voor de discussie zit hier in: als het destijds niet om het katholicisme te doen was; als het niet om het liberalisme te doen was... dan blijft alleen nog de verfransing over al motief.

 

 

 

 

#104485

EricJans

 

... en zou ppk verklaren waarom onze Franstalige liberalen zo moeilijk doen over de splitsing van B-H/V: het zou niet alleen Brussel isoleren; het zou de voornaamste (eigenlijk zelfs énige!) bestaansreden voor 'La Belgique' in rook doen opgaan.
Een Belgique waarin de taalstrijd volledig gestreden zou zijn heeft geen enkele bestaansreden meer.

#104493

Pierre Saelen

 

@ EricJans

Omdat ik wist dat ik deze ochtend mijn tijd in een wachtzaal zou moeten doden, heb ik deel 1 van Th. Luykx "Politieke Geschiedenis van België" met me meegenomen (1789-1944), vierde herziene editie van 1977. http://openlibrary.org/books/OL18638280M/Politieke_geschiedenis_van_België_van_1789_tot_heden.

Het feitenrelaas dat ik er in lees, stemt absoluut niet overeen met wat u hierboven stelt. Het is niet omdat het onafhankelijke België meteen verworden is tot een verfransingsmachine dat dit bij de Belgische bevolking de doorslaggevende beweegreden was die tot de Belgische onafhankelijkheid heeft geleid. Ik heb het hier doelbewust over de "bevolking" en niet over de revolutionairen, want uiteindelijk heeft die bevolking in die afscheuring berust. Wat niet altijd zonder slag of stoot gebeurde, zie de Orangistische opstootjes.

Nadat ik er nog wat andere bronnen op zal hebben nageslagen, kom ik hier wel eens op terug, maar voorlopig is mijn interesse voor het boek van Luyckx ingegeven door de wens om eens een post te schrijven over de begrippen "volk"en "natie" in hun relatie tot taal als politiek gegeven.
Dit lijkt me veel interessanter omdat dit ons meteen een inzicht geeft in de problematiek die ons in de toekomst wacht (EU), in plaats van ons louter met het verleden bezig te houden (de bestaansreden van het stervende België).

Is iets voor in mijn vrije tijd.

#104535

EricJans

 

@ Pierre Saelen:

<<Het feitenrelaas dat ik er in lees, stemt absoluut niet overeen met wat u hierboven stelt. Het is niet omdat het onafhankelijke België meteen verworden is tot een verfransingsmachine dat dit bij de Belgische bevolking de doorslaggevende beweegreden was die tot de Belgische onafhankelijkheid heeft geleid.>>

Hola hola, Pierre... maak het je niet te gemakkelijk: IK heb het hierboven nergens over enige beweegreden van de 'bevolking' gehad, hé. Alle verkiezingen in de jaren 1830 en zelfs later illustreren overigens perfect dat (zélfs ondanks de discustabele kwaliteit van die 'verkiezingen'!!) het enthousiasme bij 'de bevolking' maar zééér zééér matig was.

Wanneer ik het heb over de 'motieven' die ons traditioneel en tot op deze dag worden voorgehouden als beweegredenen om de Belgische afscheuring door te voeren... gaat het over velen... maar zéker niet 'de bevolking'!!
Noch vóór, noch tijdens, noch ná die zgn. 'Belgische omwenteling'.
Laat het dus duidelijk zijn: ik heb het hier nergens over 'de bevolking'!!
De bevolking had voor het overgrote deel part noch deel aan die Belgische omwenteling.

Ik zie je het woord 'berusten' gebruiken... dat is al beter, ja. Er werd in het beste geval hooguit 'berust', inderdaad. Tot op deze dag, overigens.

#104536

EricJans

 

@ Pierre Saelen:

Cabaf 1830 gingen in Vlaanderen op grote schaal de nijverheden teloor. Vanaf 1840 brak hier één van de zwaarste schaarsteperioden van Europa aan. Berusten? D'r was niks te vreten, Pierre!
Het was de tijd van de 'omgekeerde solidariteit' waarover onze Franstaliërs het vandaag zo graag hebben!
Het was 'bakkes toe en waaaaarreke nondedzjuuu!'... bevolking?