Een corridor is een kwestie van rechtvaardigheid

Het gaat over het rechtvaardig zijn van een federale staat: het is logisch en coherent dat Brussel en Wallonië een territoriale verbinding kunnen hebben, een gemeenschappelijke grens. Brussel is 90% Franstalig en de Franse Gemeenschap heeft geen homogeen territorium. Dat gaat niet! Op het vlak van sociaal-economische ontplooiïng is dat ook onontbeerlijk: we moeten er toe komen om die territoriale verbinding tot stand te brengen tussen Brussel en Wallonië. Het is geopolitiek. Het is niet onvermijdelijk dat de Franstaligen dat niet kunnen bereiken! (...)

Waarom mag het Vlaams Gewest Brussel inschrijven in zijn territorium, hoewel minder dan 10% van de inwoners er Nederlandstalig is, terwijl de Franse Gemeenschap dat niet kan doen met een stad die 90% Franstalig is? Het is een kwestie van rechtvaardigheid. (...)

Wat ik niet verdraag in het discours van Bart De Wever, is de verheerlijking van alles wat ik verafschuw in de maatschappij: homogene identiteiten. Het is dat wat de democratieën overal ter wereld ondermijnt. Die Vlaamse retoriek die zegt dat men zich absoluut moet verenigen tegen een externe vijand die Wallonië zou zijn, dat gaat niet, ik verafschuw dat. (...)

De NVA is een rechtse partij, geen extreemrechtse. Maar kinderen op school hersenspoelen door te herhalen dat elke Vlaming een auto betaalt aan een Waal, dat is debiel. (...)

Joëlle Milquet, geïnterviewd door Martin Buxant, Mathieu Colleyn en Francis Van de Woestyne in La Libre Belgique, 2 juni 2010

Reacties

#95957

Cogito

 

Misschien een corridor tussen Voeren en Limburg "eisen" in ruil voor een corridor van Brussel naar Wallonië?

#95959

Mike

 

Een eerste voorzichtige stap naar de erkenning van het territoriaalprincipe door Milquet? Amai ;-)

#95963

Leo Norekens

 

"Het is geopolitiek."
Dat is de kern van haar betoog. Hertekenen van de grenzen met het oog op de splitsing. Waalse politici zitten geestelijk al lang in het post-Belgisch tijdperk.

#95971

VI

 

Een corridor van 10 meter breed langs de Terhulpsesteenweg mogen ze van mij hebben. Als het daarmee is opgelost.

#95972

johan vandepopuliere

 

De kern van deze post is natuurlijk de enorme tegenstrijd tussen de aangehaalde passages.

#95973

jvn1k

 

in haar twee laatste passages vind ik haar toch gelijk hebben.

wevertje mag voor mij de pot op. dat ventje is nu populair omwille van redenen die we allemaal kennen maar niet iedereen kent zijn rechtse agenda.
voor hem en andere flaminganten zou ik zowaar nog heimelijk gaan hopen dat wallonië vlaanderen inhaalt. de trend is immers gezet:
http://www.tijd.be/nieuws/p...

#95976

Herteleer

 

"de Franse Gemeenschap heeft geen homogeen territorium"
"alles wat ik verafschuw in de maatschappij: homogene identiteiten."

Ik voel hier een héél contradictorisch betoog.
Als Milquet de Franstalige gemeenschap niet als een homogene identiteit ziet, dan heeft die Franstalige gemeenschap toch geen homogeen territorium nodig?
Of begrijp ik hier iets verkeerd?

#95977

marcfrans

 

Milquet zou "gelijk" hebben in de twee laatste "passages"? Even kijken.

Wat zijn "homogene identiteiten"? Iedereen leest dezelfde naief-linkse wereldvisie in door-het-regime gesteunde media. Zou dat de relevante "homogeniteit" zijn? Het is inderdaad zo dat, wanneer partijen en media gefinancierd worden door de bestaande machthebbers in de overheid, dat de democratie in gevaar is.

In de laatste "passage" plakt Milquet twee etiketten. Dat heeft niets te maken met "gelijk" hebben, maar wel weer met "nakwaken". En als de interregionale transfers, via de federale overheid, ongeveer een tiende van het Vlaamse regionale product vertegenwoordigen, en bijna een kwart van het Waalse regionaal product, dan kunnen we mathematisch aantonen dat, GEMIDDDELD, ieder Vlaams 'gezin' jaarlijks meer dan "een auto" (enfin, een occasiewagen) GEEFT, en niet "betaalt" aan ieder Waals gezin.

Milquet heeft dus geen "gelijk", en haar nakwakende eend ook niet.

P.S. Waarom mag men niet verhopen dat Wallonia Vlaanderen zou inhalen?. Waarom zou dat "heimelijk" moeten gebeuren? Men moet IN PRINCIPE toch 'het beste' verhopen voor anderen. Tenzij men met een zero-sum-visie van de wereld in het hoofd loopt. En dat is precies wat Milquet en haar nakwakend eend doen. Dat is een (absurde) grondidee, of dogma, van de naief-linkse orthodoxie waartoe zij beiden behoren.

#95979

jvn1k

 

weer iets geleerd vandaag: als je iemand gelijk heeft ben je voor een Sarahpalin-masturbator een nakwakende eend.

#95980

Rick

 

En waarop baseert Milquet zich om zomaar te stellen dat 90% van Brussel franstalig is?

Op het aantal stemmen voor resp. franstalige en Vlaamse partijen?
Op het aantal NL/FR identiteitskaarten?

Op het feit dat een Vlaming die in Brussel Nederlands praat en het FRans als tweede taal beheerst een Nederlandstalige is?
Op het feit dat een arabofoon die het Frans als tweede taal heeft een franstalige is?

Ik betwijfel of Brussel zelfs een franstalige meerderheid heeft.

#95982

marcfrans

 

Nogmaals even kijken.

Ging het onderwerp over Milquet, de relevante aard van "homogeneiteit", en de inter-regionale transfers in Belgique? Blijkbaar niet, want dat zou te moeilijk zijn.

Wat doen Milquet, en haar typische nakwakers, wanneer het onderwerp te moeilijk is?.....van onderwerp veranderen en nieuwe etiketten opvoeren.

Het ging dus blijkbaar over Palin, masturbatie, en eenden. Tjonge, wat een lichtzinnige onvolwassenheid!

#95983

Pierre Saelen

 

Milquet verafschuwt naar verluidt "homogene identiteiten", maar toch is Brussel volgens haar 90% franstalig.
Bah, zo homogeen. Hoog tijd om er veel vreemdelingen binnen te halen die geen frans spreken, maar wel Nederlands of Engels bijvoorbeeld.
Arabisch, Turks, enz. helpt dan weer niet, want dit zijn blijkbaar enkele van de nieuwe Franse dialecten :)

#95985

Bompa

 

Morgen zullen de gezamelijke Arabieren een corridor vragen van Brussel naar het midden-oosten,... als zij de -vreedzame- onafhankelijkheid eisen van het brussels gewest of de franse gemeenschap. Zal er dan evenveel begrip zijn? Arabieren verenigt u, sticht -democratische- partijen en eis uw grondgebied op, spreek u eigen taal, richt de arabische gemeenschap op - met de gewillige steun van gewillige sjeiks - ... alle franstalige partijen zullen begrijpend en behulpzaam zijn en enkele Vlaamse partijen zullen u niet veel in de weg legggen.

#95987

traveller

 

@ Rick

Je zou wel eens gelijk kunnen hebben als je de arabisch-sprekers en andere niet origineel franstalige buitenlanders aftrekt.

#95988

LVB

 

@Rick @traveller http://lvb.net/item/5756

#95995

BC

 

Verkiezings-chat op http://www.standaard.be/Art... - Bart de Wever: "Het interview dat vandaag in la libre belgique staat is werkelijk hallucinant. Als alle onderhandelingen mislukt zijn, is het volgens Milquet door de N-VA. Dat terwijl wij er sinds 2008 al niet meer bij zijn. Mijn discours is volgens haar verwerpelijk omdat ik zou spreken, quod non, over homogene identiteiten. Dat terwijl ze in één adem een homogeen franstalig gebied opeist met de uitbreiding van Brussel en de verbinding met Wallonië. Straks vraagt ze nog een doorgang naar de zee..."

#96002

Koen G

 

In Wallonië kennen ze "Bartje plat op de buik" ook al. N-VA = N-VU

#96003

NR

 

Het interview rammelt aan alle kanten. Zegt ze ook niet in het interview (niet aangehaald in dit citaat) dat het maar logisch is dat elke deelstaat aan de hoofdstad kan grenzen... Waar haalt ze dat: in Zwitserland grenzen de meeste kantons niet aan de bondstad Bern (en dan nog te zwijgen over Duitsland, de VS enzovoort...)

Ik zie dit artikel niet als een bewuste strategie naar de Vlamingen maar eerder als het spelletje "de beste Franstalige van de klas". Dat ze om haar Franstalig imperialisme op te leggen, nog eens typisch Belgische elementen gebruikt, is een godsgeschenk voor de Vlaamse Beweging. Laat Milquet haar prietpraat elke dag op de Vlaamse televisie verkondigen, België zal rap gesplitst zijn.

#96004

Cogito

 

Een doorgang naar de zee: http://lvb.net/item/8376

#96005

EricJans

 

Hier voel en merk je het ware gelaat van het belgicisme dat zogezegd (volgens de geschiedenisboekskes) om het liberalisme of de katholieke cultuur was ontstaan maar dat in werkelijkheid slechts één enkele bestaansreden heeft en nooit een andere kende: verfransing (taalkundig, cultureel, economisch, staatkundig, enz. ...)

Het Belgicisme kent maar twee regels als het om cultuurpolitiek gaat... en wel sinds 1830:

1. in heel België hoort men eenheidsfrans te spreken
en
2. in sommige delen moet er voorlopig nog een tweede taal (best zoveel mogelijk als 'patois' te omschrijven) getollereerd worden.

Als je dan hoort wat die Mark Reynebeau als aelfbenoemde intellectueel allemaal uitbraakt op canvas... arm Vlaanderen.

#96006

jvn1k

 

maar als ik een franstalig politicus als eerste minister of wat dan ook wil wil ik ook voor hem/haar kunnen stemmen.

#96007

EricJans

 

@ jvn1k:

In dat geval zal er voor een federale kieskring geen alarmbel, geen grendel en geen pariteit meer kunnen bestaan... dat zal je wel begrijpen, hé Joe?!
Federale kieskring zonder pariteiten... netjes democratisch dus.
Ga jij dat even aan Milquet verduidelijken? Dank je.

Ps: en niet beginnen onderhandelen, hé... het gaat om het eerste beginsel: gelijkheid van stam voor alle meerderjarige Belgen. Daar kan geen onderhandeling over bestaan.

#96008

EricJans

 

CORRECTIE van een bijzonder ongelukkige fout: 'gelijkheid van stem, natuurlijk... en liefst niet van 'stam'... want dat zou weer pariteit betekenen.

#96009

EricJans

 

@ Joe, jvnk3:

Veel succes!

#96010

jvn1k

 

als die stam groot genoeg is dan zijn alle belgische vrouwen ook gelukkig.

#96011

EricJans

 

Wannes Vande Velde over 'homogeniteit' in 'Pieter Breughel in Brussel':

(...)

Pieter Breughel den ouwe,
die dacht: 't Is weer zo ver
Dat ze hier de Geuze nog brouwen
Da's fijn, maar dat het in't Frans nu moet zijn
Dat vindt ik nu een groot chagrijn

Het Spaans is nu verdreven
Uit ons klein vaderland
Maar nu hebben we verkregen
Het Frans, in de marollenkant
Da's boven mijn verstand

Piet Breughel is dan droevig
Terug naar zijn graf gegaan
Nadat hem op zijn kamer
Een heel klein maar een fijn schilderij
Vol kleur had doen ontstaan

En daarop stond geschilderd
Ne Vlaming in't gevang
't gevang van zijn complexen
De sleutel ligt er bij aan zijn zij
Doe open maak hem vrij.

#96012

LVB

 

@jvn1k #96006 : De uitvoerende macht, de regering, wordt niet verkozen. Dat de meeste ministers ook verkozen zijn als parlementslid, is een gewoonte, een traditie, maar geen vereiste. Men zou zelfs kunnen aanvoeren dat deze traditie de collusie bevordert tussen uitvoerende en wetgevende macht. Niet-verkozen ministers, zoals Kris Peeters destijds, dat zou eigenlijk "democratischer" zijn. De regering krijgt immers haar vertrouwen van het parlement.

En als ik Siegfried Bracke als premier wil, dan kan ik vandaag ook niet voor hem stemmen, want ik woon in een andere provincie.

Om maar te zeggen hou weinig die redenering "ik wil op een Franstalige politicus kunnen stemmen" eigenlijk steek houdt, getoetst aan de realiteit.

#96013

lbd544

 

@ JoeK3:

Je antwoord is niet ten gronde en doet niets ter zake... je argumenten zijn dus op. Hier eindigt je eerlijkheid en begint de hypocrisie achter al die zgn. ruimdenkende belgisch gezindheid.
Hypocriet omdat die ruimdenkendheid niet kan bestaan zolas een Belgische democratie niet kan bestaan zonder Vlaamse burgers hun natuurlijke, dus grondwettelijke rechten aan te tasten.
Het maakt je tot een bijzonder vuile francofiele collaborateur die zijn materiële voordeel doet door de nochtans (en vanouds!) majeure Nederlandse cultuur in België te minoriseren.

Om kort te gaan, Joe K3: dit maakt van jou een onvervalste 'franskiljon pur sang'.
Proficiat?

Misschien nog een overjaars-puberaal humo-grapje om het debat niet te moeten aangaan? Want zoals alle franskiljons heb ook jij al 180 jaar lang nog geen enkel zinnig, zindelijk argument weten aan te dragen in een debat over de democratische legitimiteit van (in volgorde van belangrijkheid:) Belgique/Belgien/België.

La Belgique... qu'elle crève.

#96021

Koen G.

 

Verovering van grondgebied heeft niets te maken met politiek extremisme, maar alles met "dictatoriaal imperialisme" (cf Hoessein-Kuweit). Alleen al voor deze uitspraken zou Madam Non in feite voor het internationaal strafhof in Den Haag moeten verschijnen. En dat noemt dan Vlaams Belang extremistisch? Die Milquet hoort in de cel wegens gevaarlijk despotisme en oorlogszuchtig.

#96023

jvn1k

 

@lbd554 (kan enkel onze good ole EricJans zijn, zelfs zijn eigen kinderen kunnen dit uniek geval niet epigoneren):
ik hou o zo van je scheldwoorden, ze maken mijn dag! maar ik denk dat je je te erg opjaagt in deze materie. en teveel woorden aan mij vuilmaakt. denk liever eens aan die pelikanen en schildpadden voor de kust van florida, die bikinimeisjes aldaar die besmeurd uit het water stappen ... ça c'est grave, mon vieux!

@luc: kort nadat ik mijn #96006 had gelanceerd kreeg ik DM in mijn hand en las daar een interview met reclamemaker Guillaume van der Stighelen, hij maakte daar een soortgelijk punt. hij merkte ook op dat waalse politici negatieve praat verkopen over vlaanderen, en vice versa, om stemmen te halen, en dat er nooit een degelijk "belgisch" project kan worden verwezenlijkt.

#96025

LVB

 

@jvn1k: Die analyse is correct, maar een federale kieskring is mijns inziens geen oplossing, en het ontbreken ervan niet de oorzaak van het geschetste probleem. De oorzaak is het ontbreken van nationale politieke partijen. Ik herinner me nog de tijd toen de drie grote politieke partijen nationaal en ongesplitst waren. Ze hebben er allen vrijwillig voor gekozen om zichzelf te splitsen, omdat ze onbestuurbaar geworden waren.

#96027

jvn1k

 

@luc: i know, i know.... :-)

#96033

Rick

 

"Maar kinderen op school hersenspoelen door te herhalen dat elke Vlaming een auto betaalt aan een Waal, dat is debiel."

Ja, Madam, hersenspoelen op school dus.

Ziehier enkele examenvragen voor 'Moraal' in een brusselse franstalige openbare school in 2004(let wel: in Vlaanderen spreekt men van "Niet confessionele zedenleer", in franstalië over "Morale laïque"):

- "L'égalité des citoyens ne figurant pas au programme du Vlaams Blok, en quoi cette conception est-elle anti-démocratique?" --> De gelijkheid van de burgers komt niet voor in het programma van het Vlaams Blok. Waarom is dit ondemocratisch?
- "De qui les élus du Vlaams Blok sont-ils les fils spirituels? Pour quelle raison?" --> Van wie zijn de VB-verkozenen de geestelijke opvolgers? Waarom?

Dit alles met als didactisch materiaal enkele krantenknipsels uit de (betere) linkse pers.

#96171

Leo Norekens

 

Daarnet nog een bejaarde dame uit Watermaal-Bosvoorde over de vloer, die zei: "Bruxelles n'est pas une ville francophone, c'est une ville internationale... Dans mon Delhaize on entend toutes les langues sauf le français."

(Maar al die verloren gelopen cultuurverrijkers bedienen zich uiteraard wel van het Frans als ze voor het loket staan.)