De braindrain van De Leeuw

Sinds mijn jeugd weet ik: de macht komt niet alleen van de politiek, ze komt ook van de economische en financiële baronnen.  Kijk eens waar onze beste mensen naartoe gaan. Ze gaan voor gewin in het buitenland, zelfs in Wall Street aan de slag. De braindrain in dit land is ongekend. En hoor je daar iemand over? (...)

De rechterzijde volhardt in de boosheid. Blijft zeggen dat de groei moet komen van flexibilisering, deregularisering. Ik spreek de Franse socialist Hollande graag na: de financiële wereld blijft een vijand. Het casinokapitalisme tiert nog welig. En de arbeidsmarkt is wankel. Het is niet met interims dat men vertrouwen geeft aan de mensen. Maazr liefst 24 procent van onze tewerkstelling is deeltijds. Meer inkomensstabiliteit en zekerheid bieden is een sociale verwachting en een economische imperatief. (...)

Hoorde je [Bart] De Wever ook zeggen dat dit land gegijzeld wordt door het FGTB en de PS? Hij doet niet anders dan vijandbeelden ophangen. Ik huiver voor dit pseudoculturele gespin. (...)

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw, geïnterviewd door Hugo Camps in De Morgen, 4 februari 2012

Reacties

#116880

Karl (ni)

 

Kunnen we niet bijeenleggen voor een heropvoedingskamp voor deze vet betaalde ruziestoker?

#116883

Thinker

 

en zeggen dat de vakbonden zelf fortuinen achterover drukken zonder daar enige verantwoording te moeten voor afleggen

zou al het geld van de vakbonden vrijkomen dan was de belgisch put voor jarenlang gedicht... en dan nog beweren dat ze opkomen voor de 'mensen'

dat ze es beginnen met de werkloosheidsuitkering in tijd te beperken en deze te laten uitbetalen door de overheid ipv de vakbonden, de vakbonden zouden overbodig worden! 

#116885

Cogito

 

Rudy De Leeuw koestert een morosofie

http://nl.wikipedia.org/wiki/M...

#116887

TD

 

Redelijke mensen gaan er graag van uit dat de vakbondstop, de leiders van andere belangengroepen en de meeste politici publiek weliswaar de meest ongelooflijke onzin mogen uitkramen, maar dat dat slecht een facade is waarachter betrekkelijk intelligente mensen schuilen waarmee te praten valt. Probleem is: dat klopt niet. De vakbondstop staat zo mogelijk nog vijandiger tegenover de vrije markt dan ze gewoonlijk laat uitschijnen. "De financiël markten zijn de vijand", "meer inkomensstabiliteit is een economisch imperatief"... en die mens gelóóft dat. Je zou denken dat de muur nooit gevallen was.  

#116903

Karl (ni)

 

Het erge is dan nog dat de vakbonden doelstellingen uitzetten voor hun leden waarmee ze niet het voordeel van hun leden vooropstellen, maar de consolidatie van hun eigen illegitieme machtspositie. En dat mag allemaal natuurlijk, als de vakbond al decennia meeregeert.

#116917

Marco

 

"Ze gaan voor gewin in het buitenland, zelfs in Wall Street aan de slag. De braindrain in dit land is ongekend. En hoor je daar iemand over?" Als je een overheidsbeslag hebt als in België het geval is, is het niet moeilijk dat zijn die kunnen beter oorden opzoeken. Heeft Rudy De Leeuw zich al eens afgevraagd waarom dit overheidsbeslag zo hoog is ?

#116955

Corse

 

De schulden van de wereld per land:

 

http://www.visualeconomics.com/gdp-vs-national-debt-by-country/ 

 

Analyse van de dominante vrije markt economische planeconomie: 

 

De economische dominante wereldhiërarchie gebaseerd op krediet, aanvang 1946 tot heden.

De Bilderberg groep, de verenging der werelddictators, de vrije markt extremisten.

Deze organisaties zetten mensen (de wereldsamenleving) onder druk: (de schuldeneconomie)

Gemanipuleerde en gecontroleerde muntontwaarding of muntopwaardering aan de hand van de medewerking met het huidige dominante systeem, sancties: onderwaardering van de munt of boycot.

 

De machtsstructuur en de wereldhiërarchie van het vrije marktkapitalisme:

 

Het einddoel van deze neoliberale machtsstructuur is zo snel mogelijk de verzorgingsstaat af te schaffen en te vernietigen, de staat vervangen door een private staat met als basis enkel vrijwilligheid, de rest crepeert in armoede, misdaad en detentie naar voorbeeld van de VS.

Het wereld economisch-monetaire kapitalisme zuigt landen leeg en dwingt hen alles te privatiseren, van af geboortepremies tot pensioenen voor wat de mens betreft en alle infrastructuur voor wat de staat betreft.

De vrijheid om nationaal of Europees democratisch je eigen onderdrukkers te kunnen kiezen is geen vrijheid maar bedrog.

Waar mogen de burgers hier het bolletje rood maken?

Zelfregulatie is de grootste mythe van het vrije marktorakel, het is de schuldendictatuur van de westerse financiële wereld.

 

Het economisch-monetaire kapitalisme en de private geleide en gereguleerde vrije markt:

 

De planningsgroepen en hun totalitaire macht en dominantie:

 

 1. Bilderberg groep,  (niet democratisch verkozen)  (invloedrijke figuren uit het bedrijfsleven)
 2. De Round Table, (niet democratisch verkozen) (de grootste privaatindustriëlen ter wereld)
 3. De Mont P’lerin Society, (niet democratisch verkozen) de neoliberale 'evangelisatie'.
 4. WTO,……    (niet democratisch verkozen)  (Wereldhandelsorganisatie)
 5. Wereldbank,  (niet democratisch verkozen) (eigendom van haar aandeelhouders) (krediet)
 6. Council on Foreign Relations wordt de CFR in een aantal theorieën wel gezien als de grote machtsdriehoek van de heersende geprivilegieerde elite. (niet democratisch verkozen)

De CFR is de onzichtbare regering van de VS zonder enige twijfel.

 1. De Trilaterale Commissie (TLC) is een privé-organisatie opgericht in 1973 op initiatief van David Rockefeller.  (niet democratisch verkozen)
 2. De 23 belastingsparadijzen op onze planeet. (niet democratisch verkozen)
 3. G20  (niet democratisch verkozen)  (illegale politieke bemiddeling achter gesloten deuren) 
 4. De 9.000 hoofdfondsen, de instrumenten van de economische wereld dictators. (krediet)
 5. IMF,………   (niet democratisch verkozen)  (Internationaal Monetair Fonds) (krediet)

12.  World Economic Forum 1% elite meeting, Davos-Klosters, Switzerland 25-29 Januari.

 1. Europa…… (Hulp en krediet voor landen in nood)   (krediet)
 2. Nationaal politiek  (democratisch verkozen worden betekend niet democratisch regeren)
 3. Privaat banken en staatsbanken. (krediet)
 4. De 1% economische dictators op onze planeet…. (niet democratisch verkozen) 
 5. De CIA staat in voor de economische vrijheid en veiligheid van deze machtsstructuur. (niet democratisch verkozen organisme)
 6. De EGF of Eurogendfor militaire politie van Europa de veiligheid van deze machtsstructuur.

      (niet democratisch verkozen organisme)

 1. NATO, het militair verdedigingsmechanisme van de totale machtsstructuur (niet democratisch verkozen)
 2. De VS en het wereldwijde netwerk van 1.000 militaire bases.(niet democratisch verkozen)
 3. Burgers. (krediet) (de gedupeerde consumenten en sociale slachtoffers) (de 99%)
 4. Volgende generatie, eerst het krediet betalen van de vorige generatie! (de gedupeerde)

 

Voorbeelden:

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0yU37mHf_M  

https://www.youtube.com/watch?v=gfgCYGi65WM  

https://www.youtube.com/watch?v=q-r4DGx04gI&feature=related   

http://www.ncpn.nl/archief/2007/17/basisa.htm   

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2546   

 

#116957

koenb

 

@Corse, wat ga jij doen als de kip totaal gepluimd is? Slachten? De gemiddelde baas of investeerder kijkt verder dan de volgende "payday" die denkt na om volgend jaar nog steeds te kunnen en ook mogen betalen. Weet jij wel wat investeren betekent? Wel, dat is de kip goed voederen om veel eieren te kunnen eten. NIET de kip slachten. Daar kan geen youtube filmke ook maar ontkennen. Zelf het rode Cuba-paradijs ontkomt er niet aan. 

#116961

Marc Huybrechts

 

@Koenb

Het is verloren moeite van vragen te stellen aan Corse.  Hij is het perfecte voorbeeld van een 'gesloten geest'.   Hij is niet geinteresseerd in een debat of conversatie, want dan zou hij zijn dogmas in vraag moeten durven stellen om ze te kunnen verdedigen.   Voor hem is dit forum een soort van 'muur' waar hij af en toe steeds dezelfde plakaten komt hangen.  Die plakaten zijn allemaal gekopieerde teksten van elders, en die teksten zijn een stel van onsamenhangende affirmaties, sommige al meer onwerelds dan de andere.  Zijn stellingen zijn niet echt de zijne, maar die van anderen, want hij kan ze niet zelf verdedigen.   

Ik zie twee mogelijkheden hier:

-- ofwel is hij een 'grapjas' die graag provoceert zonder enige intelligente doelstelling, i.e. die zijn plezier haalt uit 'anderen op stang (te) jagen', en dat is natuurlijk een psychologische pathologie, die (vanuit een judeo-christelijke wereldvisie) eigenlijk medelijden zou moeten opwekken;

-- ofwel is hij een serieuse persoon, maar ook een ideologisch-gevangene die niet in staat is om voor zichzelf of onafhankelijk te kunnen denken.   Dat komt men veel tegen tegenwoordig, en vroeger ook.   In dat geval zou zijn grootste probleem zijn dat hij weigert van abstracte theoretische constructies te willen toetsen aan de empirie van feitelijke menselijke observaties.   Hij zou dan mentaal leven in een zelfgemaakte fantasierijke idEEle (gedachten) wereld, maar niet in de concrete mensenwereld.              

#116963

HugoM

 

Mijn beste Corse, ik ga er voor, ik geef er een lap op (waar zit Bert Anciaux trouwens?). We moeten in Vlaanderen ("we" = overdrachtelijk want ik heb met mijn voeten gestemd) er naar streven om allemaal loodsen te worden. Met 8K euri in de buidel elke maand en een vet pensioen. De industrie (de uitbuiters!) moet weg naar China, Litouwen en Macedonië. De industrie is toch maar veel stank, fijn stof en lawijt. Allemaal loodsen dus, beleidsambtenaars en regelnevers. Vlaanderen zal gedijen, ge zult het zien.

Ik zie dat graag af hoe gijlie mekaar in de vernieling rijdt. Maar wel solidair uiteraard, en tegen de billenbergers en de illuminati. De hele wereld benijdt u uw index, die het graafschap in de vernieling rijdt door een hyperinflatie ware daar niet de heilige euro. Energie 30% duurder dan in de buurlanden, voeding 10%, om van het monopolistisch en veel te duur tinternet nog maar te zwijgen. De koopkracht moet immers behouden blijven, daar heeft onzen bompa voor gestreden.

Met allemaal loodsen aan 8K euri/maand. strijders voor de koopkracht en bruggepensioneerden komt dat dik in orde. Zeker omdat juliie duizenden zwarten importeren en Tsjetsjenen en Pakistanen om de Vlaamse economie te ondersteunen, al was het maar via het Keynesiaanse leefloon, de bouw van socialistische woningen en het betegelen van Vlaamse daken met zonnepanelen met een rendement van broken windows fallacies.

Soms denk ik dat jullie rijp zijn voor enkele logische drones en gedegen summary justice maar ik vrees dat het te laat is. Vlaanderen blaft maar de wereld trekt verder en voor de hoogstnoodzakelijke veranderingen hou ik mijn adem niet meer in. Amuseer u verder met uw suburbane pseudo-marxistische analyses tot ge werkelijk in een kartonnen doos moet gaan wonen.

#116967

luk Vanhauwaert

 

Corso, De vakbonden steken onterecht de pluim der "ontvoogding van de arbeiders" op hun hoed. Het zijn niet de vakbonden die daar voor zorgden maar de industrialisering en de massaproduktie.

Immers toen de markt van de toemalige "rijken" opdroogde moest de koopkracht van de massa wel vehoogd worden om de produktie ergens kwijt te geraken.

Zelfde wat nu in langzaam china plaatsgrijp en zonder dat daar vakbonden "mogen" aan te pas komen.

#116969

Marc Huybrechts

 

@ Luk Vh

We moeten een onderscheid maken tussen "ontvoogding" en 'rijker worden'.

1) De mensen in het algemeen, en dus ook "de arbeiders", zijn rijker geworden door wat u noemt "industrialisering en massaproductie", wat eigenlijk neerkomt op grotere productiviteit via technologische vooruitgang en meer marktwerking.   Dat kan gebeuren met of zonder vakbonden, zoals uw contemporeel voorbeeld van China bevestigt. 

2) Historisch bekeken, de opkomst van vakbonden in de economische sfeer was een onderdeel van een bredere maatschappelijke/culturele trend van democratisering in het Westen.  Vakbonden hebben dus zeker een positieve rol gespeeld in het tot stand komen van meer "marktwerking" in het verleden.  Zij vormden een tegengewicht (aan de aanbodszijde van arbeid) in een tijd toen vele arbeidsmarkten gekenmerkt werden door oligopolisme en/of monopolisme aan de vraagzijde (naar arbeid).   In die zin hebben vakbonden, in het algemeen, bijgedragen tot het beter functioneren van arbeidsmarkten.   Dit was vooral belangrijk in de vroege stadia van industrialisering en van scherpe economische groei.   We mogen niet vergeten dat de wereldgeschiedenis voor vele eeuwen gekenmerkt werd door economische stagnatie (voor de griote massa van mensen) en dat sterke economische groei een recent fenomeen is van de laatste paar eeuwen in het Wetsen, en pas van de laatste eeuw daarbuiten in de rest-van-de-wereld.   

3) Maatschappelijke bewegingen, waaronder politieke partijen evenals vakbonden, veranderen over de tijd.  Soms spelen zij een 'progressieve' rol, en dikwijls ook een 'reactionaire' rol.   Zoals ik reeds zegde hierboven, in de vroege stadia van industrialisering speelden vakbonden dikwijls een progressieve rol door marktwerking op de arbeidsmarkten te helpen verbeteren.   Maar met economische (en politieke) vooruitgang zijn er ook nieuwe economische structuren gekomen.  Vandaag, leven we grotendeels in een diensteneconomie en een kenniseconomie, en daar gaan heel andere (arbeids)markstructuren mee gepaard.   En, in deze situatie spelen vakbonden vandaag dikwijls een reactionaire rol die economische vooruitgang ondermijnt.  Dit is vooral het geval voor vakbonden van overheidspersoneel, die eigenlijk de politieke democratie helpen ondermijnen vandaag.  

Het is dus niet zozeer een kwestie van voor-of-tegen vakbonden te zijn.  Vandaag moeten we meer genuanceerd zijn: het is vooral een kwestie geworden van welke vakbonden, in welke sector en in welke politieke kontekst?   Vakbonden hebben in het algemeen bijgedragen tot het scheppen van een minimum wettelijk kader dat het individu helpt beschermen tegen ongejustifieerde 'overmacht'.  Maar, in de huidige kontekst van een post-industriele maatschapij, met een hoog gemiddeld inkomen, zijn vakbonden een reactionaire 'speciale belangengroep' geworden die dikwijls economische vooruitgang en democratische rechtmatigheid ondermijnt.           

#116976

stefnomad

 

nog een beetje koren op dezelfde molen 

hier's naar kijken

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Goldman-Sachs-en-de-vernietiging-van-Griekenland.html

en Goldman en Sachs toevoegen aan het

graailijstje?

 

stef

#116978

Marc Huybrechts

 

Men kan de domme massa eender wat wijs maken, en dat geldt blijkbaar ook voor 'stefnomad'.  Vandaar dat heksenjachten en 'scapegoating' altijd populair zijn geweest.  Hitler gebruikte of misbruikte zo 'de joden' om een 'schuldige' te kunnen vinden voor alle grote problemen van Duitsland in de 1930's, Putin gebruikt zo vandaag 'een (vermeend) Westers complot' om zijn autoritair crony-kapitalistisch regime in Rusland te kunnen 'consolideren', en socialistische Europese regimes vandaag gebruiken "graailijsten" om de eigen verantwoordelijkheden te kunnen ontvluchten. 

De Griekse overheid is verantwoordelijk voor de 'excessieve' schulden die zij heeft aangegeaan, en niemand anders.   Elke overheid heeft een morele verantwoordelijkheid om CORRECTE economische statistieken te publiceren m.b.t. uitgaven, inkomsten, schulden, werkloosheid, enz....ook de Griekse!   En de kwaliteit van economische data van  Eurostat  gaat een directe weerspiegeling zijn van de 'kwaliteit' van de nationale data verkregen van de nationale overheden, inclusief de Griekse.  

Het is gewoonweg absurd en primitief van af te komen met....'truuks' van Goldman Sachs, of van eender wie, in deze kontekst van de vermeende "vernietiging van Griekenland".   Het is steeds hetzelfde probleem, het naief-links onderwijs en media - en dus de naief-linkse wereldvisie - is incapabel om mensen en instellingen verantwoordelijk te kunnen houden voor hun falingen.  Zij zullen steeds boemannen nodig hebben om aan hun eigen verantwoordelijkheden te kunnen verzaken.            

#116979

Karl (ni)

 

Dus een bankier die leent aan iemand waarvan hij niet weet dat die kan terugbetalen, of nog erger, weet dat hij niet kan terugbetalen, die is goed bezig? Zonder daarbij de verantwoorldelijkheid van de lener te willen minimaliseren, heeft een bankier even goed zijn plicht in dit verhaal. Een lening is geen dozijn eieren.

#116982

fcal

 

Als een bankier of een andere onderneming dergelijk risicopad bewandelt, moeten deze het oordeel van de markt ondergaan. De markt is sterker en onpartijdiger dan eender welke overheid, politicus of politieke strekking. En als een klant failliet gaat dan wordt dat weerspiegeld in het economisch resultaat van de risiconemer (bankier ...). Hij kan dan ook het bijltje er moeten bij neerleggen. Als de risico-klant meent door de leninggever schade te zijn toegebracht moet hij dit maar bewijzen en aanhangig maken bij justitie. Genoeg (internationale) instanties om dit te doen.

#116985

Karl (ni)

 

MH geeft hierop een mooi tegen-antwoord. Dat van die eieren hebt u duidelijk niet begrepen.

#116983

Marc Huybrechts

 

@ nog steeds niet ingelogd

Een bankier die leningen geeft waarvan hij weet dat ze niet terugbetaald zullen worden is NIET goed bezig.  En in een verantwoordelijke wereld zou hij daar zelf de gevolgen moeten van dragen.  Wij leven echter niet in een verantwoordelijke wereld vandaag, maar wel in een cultuur die slecht gedrag regelmatig en stelselmatig over het hoofd ziet, ja af en toe zelfs aanmoedigt.   Het resultaat is steeds dat iemand anders zal moeten opdraaien voor het slecht gedrag van anderen.   Slecht gedrag tolereren leidt steeds tot meer slecht gedrag, en dus tot een eindeloos reageren op andermans slecht gedrag dat ons verder voert van een eerlijke zelfverantwoordelijke samenleving.   

Uw bankier-voorbeeld is symptomatisch van het gangbare 'misbruik' van de politiek door machtigen.   Om te beginnen is de Griekse overheid (en ook haar kiezers) verantwoordelijk voor haar (hun) eigen schuldvorming.  Als 'slechte' bankiers daaraan zouden meewerken dan moeten zij zelf die risicos dragen, en niet naar een overheid kunnen lopen om speciale voordelen te kunnen bekomen (die u en ik niet kunnen bekomen).  Dat is wat constitutionele 'gelijkheid-voor-de-wet' eigenlijk zou moeten betekenen.     En de kleine deposito-houders bij die slechte bankiers worden beschermd via verzekeringen.  De grote deposito-houders bij die banken zullen misschien niet volledig verzekerd kunnen worden, maar zij zijn de facto  mede-eigenaars van de betrokken bank en dus medeverantwoordelijk voor hun slecht beleid.            

#116986

Karl (ni)

 

Ik volg uw redenering grotendeels, behalve dan dat de grotere depositio-houders gelijksgesteld zouden worden met mede-eigenaarsschap van de bank. Als het beleid van de bank scheef loopt (securitisatie), dan weet op de de duur niemand meer wat er nu eigenlijk op de balans staat. Dat is misleiding en schrijft u dan verder:

Maar tegelijk geeft u ook aan dat 'machten' in de politiek de banken misbruikt, en we zijn beiden wijs genoeg om te beseffen dat dit een wisselwerking is. Touwtjestrekken dus. En u hebt gelijk dat de demonisering van Goldman-Sachs even goed een politiek spel is en een polarisering wil bewerkstelligen. Maar eigenlijk geeft u exact hetzelfde aan zonder te demoniseren; dat er in de wereld 'machtigen' aan het werk zijn die al deze excessen sturen. En ik ben er ook niet voor te vinden om groepen of inidviduen te demoniseren, maar ik kan mezelf toch niet van het idee afbrengen dat er in onze maatschappij 'machtigen' zijn die de boel, hoe krom hij ook loopt, sturen. Als men wat dieper graaft, in de geschiedenis, dan ziet men datzelfde patroon ook weer opduiken. Geen wonder dat het vak geschiedenis stiefmoederlijk wordt behandeld door het beleid. En dan nog vervalste geschiedenis (de winnaar schrijft, en dan nog met kromme pen).

#116998

Karl (ni)

 

Even een leuke link ter illustratie:

http://www.tijd.be/opinie/analyse/Lig_maar_wakker_van_Dikke_Bertha.9164587-2336.art

Of hoe de ECB geld leent aan de Europese banken tegen 1% en hoe die banken daarmee dan overheidspapier kochten/kopen waar ze drie jaar lang tot 6% rente incasseren. Dat is een wig van 5% (veel geld) om overheden te redden die in de problemen zijn gekomen omdat ze de banken hebben gered. Het is niet zo simplistisch als voorgesteld maar er zit een deel realiteit in de chronologie.

 

Als dat niet afgesproken is, weet ik het ook niet meer.